Díjazottak 2019.

A Polgári jogi szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Tahin Szabolcs, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája a „Bírói jog a magyar bíróságokon, avagy az ítélkezési gyakorlatra történő közvetlen hivatkozások a polgári bíróságok határozataiban” című dolgozatával.
 2. helyezett: Császárné dr. Mucsi Brigitta, a Mohácsi Járásbíróság bírósági titkára „A gyermek meghallgatásakor érvényesülő gyermekközpontúság a családjogi perek során” című dolgozatával.
 3. helyezett: dr. Baratiné dr. Boda Gréta, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bírósági titkára a "Usus te plura docebit A végrehajtási eljárás felfüggesztésének esetei a bírói gyakorlat tükrében a nemperes és a peres eljárásokban, különös tekintettel az adós oldalán figyelembe vehető méltányolható körülményekre" című dolgozatával.

 

A Polgári jogi szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Csatári Orsolya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK hallgatója a „Nincs egyenlőbb a törvény előtt egyenlőknél – a „gyengébb” fél védelme a polgári perrendtartásban” című dolgozatával.
 2. helyezett: Frank Máté, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc ÁJK hallgatója a „Mulasztási ítélettől a bírósági meghagyásig, avagy az alperes perbeli pozíciója az új polgári perrendtartás tükrében” című dolgozatával.
 3. helyezett: Nagy Luca, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK hallgatója „A gyermektartásdíj megállapításának gyakorlata” című dolgozatával.

 

A Büntetőjogi szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Bagossy Mária, a Debreceni Törvényszék bírósági fogalmazója „A hatályon kívül helyezés megváltozott szabályai. Jogorvoslat a hatályon kívül helyező végzés ellen” című dolgozatával.
 2. helyezett: dr. Tóth Géza, a Szegedi Járásbíróság bírósági ügyintézője „Az idem fogalma az Európai Unió Bíróságának jogértelmezése fényében” című dolgozatával.
 3. helyezett: dr. Csépány Kristóf Gergely, a Fővárosi Törvényszék bírósági titkára „A nyílt forrású adatszerzés keretében az interneten beszerzett bizonyítékok jelentősége és felhasználhatósága a büntetőeljárásban” című dolgozatával.

 

A Büntetőjogi szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Simon Alexa, a Debreceni Egyetem ÁJK hallgatója „A bírói meggyőződés és az indokolási kötelezettség szerepe a hatályon kívül helyezés árnyékában” című dolgozatával.
 2. helyezett: Szijártó István, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK hallgatója "A közös nyomozócsoportok európai jogintézménye hatékonyságának kulcsa. Az Europol és az Eurojust szerepe a közös nyomozócsoportokban" című dolgozatával.

 

A Munkajogi és közigazgatási jogi szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Vörös Viktor, a Kaposvári KMB bírósági titkára „A „sharing economy” jelensége, és annak munkajogi vetületű problémái, kitekintéssel Magyarországra és az Európai Unióra” című dolgozatával.
 2. helyezett: dr. Dánielné dr. Kiss Ildikó, a Kaposvári Járásbíróság bírósági titkára a „Változások a közszolgálati perekben az önálló közigazgatási perrendtartás alapján” című dolgozatával.

 

A Munkajogi és közigazgatási jogi szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Herdon István, a Debreceni Egyetem ÁJK hallgatója „A joggal való visszaélés a munkaügyi bíróságok ítélkezési gyakorlatában” című dolgozatával.
 2. helyezett: Fazekas Cintia, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK hallgatója „A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat fejlődése, valamint egymáshoz való viszonyuknak változása 1957-től napjainkig” című dolgozatával.

 

A Bírósági általános igazgatási szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Bertaldó András, a Szekszárdi Járásbíróság bírája a „Quo vadis, nyitott bíróság program?” című dolgozatával.
 2. helyezett: dr. Richter-Kobza Anna, a Gödöllői Járásbíróság bírósági fogalmazója az „Elérhető, megérthető, avagy a bíróságok megjelenése a közösségi médiában” című dolgozatával.
 3. helyezett: dr. Boda Zoltán, a Debreceni Törvényszék bírósági titkára a „Szervezeti karrierstratégia és élménymunka mint a teljesítménymenedzsment 21. századi eszközei” című dolgozatával.

Különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Majorosné dr. Köck Ildikót, a Tatabányai Törvényszék bíráját „A kollúziótól a megállapodásig” című dolgozatáért.

 

A Bírósági általános igazgatási szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Schlachta Boglárka Lilla, a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK hallgatója az „Adalékok a bírói hivatás történetéhez” című dolgozatával.