Szakirodalmi ajánló 2013. november

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Kereskedelmi újdonságok:

 

Könyvek:

Badó Attila (1965-)
Az igazságszolgáltató hatalom függetlensége és a tisztességes eljárás / Badó Attila. - Szeged: Iurisperitus Bt.: Pólay E. Alapítvány, 2013. - 223 p. ; 25 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 4.). (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 47.)
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 978-963-08-6519-7 kötött
igazságszolgáltatás — bírói hatalom
Magyarország

Homoki Nagy Mária (1959-)
Magánjogi jogesetek a bírói gyakorlat tükrében: adalék a magyar magánjog 18-19. századi történetéhez / Homoki-Nagy Mária. - Szeged: Iurisperitus Bt., 2013. - 195 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 4.)
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-08-7070-2 fűzött
magánjog — dologi jog — jogtörténet — 18. század — 19. század
Magyarország

Kondorosi Ferenc (1954-)
Az állam és a jog természetrajza válság idején / Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal. - [Pécs]: Harthmedia Kft., 2013. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6561-6 fűzött
állam — jogelmélet — jogállam — demokrácia
Tft.: Visegrády Antal (1950-)

Megyeri-Pálffi Zoltán (1982-)
Név és jog: a névviselés jogi szabályozásának fejlődése Magyarországon / Megyeri-Pálffi Zoltán. - Budapest: Gondolat, 2013. - 296, [6] p.: ill. ; 22 cm. - (Dignitas iuris, debreceni iskola, ISSN 2063-5087 ; 12.)
Bibliogr.: p. 255-269.
ISBN 978-963-693-499-6 fűzött: 3500,- Ft
családnév — személyiségi jog — jogi szabályozás
Magyarország — történeti feldolgozás

Végezetül felhívjuk a figyelmet, egy a napokban megjelent angol nyelvű tanulmánykötetre is.

 

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

Könyvek:

Nemessányi Zoltán (1978-)
Általános szerződési feltételek, tisztességtelen szerződési kikötések / Nemessányi Zoltán. - Budapest: Opten, [2013]. - 162 p.; 24 cm – (Bírói gyakorlat füzetek; ISSN 2063-725X, 7.). – ISBN 978-615-5122-8 fűzött: ár nélkül
jog — jogalkalmazás
Magyarország
törvény

Zlinszky János (1928-)
Keresztény erkölcs és jogászi etika/ Zlinszky János. - 4. kiad. - Budapest: Szt. István Társ., 2013. - 199 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 6.)
Bibliogr.: p. 10.
Fűzött: 2100,- Ft (hibás ISBN 978-963-361-404-4)
vallási erkölcs — foglalkozási erkölcs — jog 
lásd 1. kiadást és 2. kiadást is a katalógusban

Hidvéginé Adorján Lívia
Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben / Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest: Medicina, 2013. - 315 p. ; 23 cm. - (Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben ; 2.)
ISBN 978-963-226-294-9 kötött: 4200,- Ft
orvosi műhiba — kártérítés — felelősség — jogeset
Magyarország
Tft.: Sáriné Simkó Ágnes

A Polgári törvénykönyv: Ptk. 1959 - Ptk. 2013, Gt. 2006 - Ptk. 2013, Csjt. 1952 - Ptk. 2013 / [szerző Gárdos Péter]. - Budapest: Complex, 2013. - 819 p. ; 25 cm. - (Polgári jogi jogszabályok változásai, ISSN 2064-2032)
Kézirat lezárva: 2013. március 15.
ISBN 978-963-295-280-2 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
polgári jog
Magyarország
törvény
   Mt.: Gárdos Péter (1948-) (közrem.)

Fázsi László
A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és a gyakorlatban / Fázsi László.- Budapest Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola: Patrocinium Kiadó, 2013. - 336 p.; 21 cm. - Bibliogr.: p. 321-326. – ISBN 978-615-5337-20-8 fűzött: ár nélkül
büntető jog
Magyarország
törvény

Gadó Gábor (1960-)
Ptk. fordítókulcs: oda-vissza: a 2013. évi V. törvény és az 1959. évi IV. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban / Gadó Gábor, Németh Anita, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest: HVG-ORAC, 2013. - 643 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. ápr. 10.
ISBN 978-963-258-196-5 fűzött: 6990,- Ft
összehasonlító jog — törvény — polgári jog
Magyarország

Szemelvények a 10 éves Szegedi Ítélőtábla joggyakorlatából/ [főszerk. Harangozó Attila] ; [szerk. Hegedűs István, Kemenes István]. - Budapest: Complex, 2013. - 450 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-295-301-4 kötött
bíróság — igazságszolgáltatás — jogalkalmazás — 21. század
Szeged — döntvénytár
 Mt.: Harangozó Attila (1972-) (szerk.) — Hegedűs István (1956-) (szerk.) — Kemenes István (szerk.)

 

Cikkek:

 

Adó
A munkába járással kapcsolatos költségtérítés szabályai / Lepsényi Mária. - ISSN 0238-3950.- 27. évf., 15. sz. (2013) p. 3-10.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek döntéseivel szemben igénybe vehető jogorvoslati eljárások jogi háttere. - ISSN 0238-3950. - 27.-évf., 15. sz. (2013) p. 57-67.

A nyugdíjbiztosítási ügyek intézésének korszerű lehetőségei / Kiss Sándor. - ISSN 0238-3950.- 27. évf., 15. sz. (2013) p. 67-71.

Szemelvények az új Ptk. egyes adózási vonatkozású részeiből / Pásztor János. - ISSN 0238-3950.- 27. évf., 15. sz. (2013) p. 51-56.

 

Belügyi Szemle
A büntetőeljárási távoltartás szabályozásának jogalkalmazásbeli problémái / Matusik Tamás. - ISSN 1789-4689. - 61. évf., 9 sz. (2013) p.13-26.

Gyermekközpontú büntető igazságszolgáltatás Magyarországon / Gyurkó Szilvia. - ISSN 1789-4689. - 61. évf., 9. sz. (2013) p. 27-43.

 

Céghírnök

A faktoring-szerződés jövője az új Ptk. tükrében I. / Papp Tekla. – ISSN 1215-1785. – 23. évf. 10. sz. (2013) p. 12-14.

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások és a perek kapcsolata / Csőke Andrea. – ISSN 1215-1785. – 23. évf. 10. sz. (2013) p. 4-6.

A váltón alapuló követelések sajátosságai / Kurucz Zsuzsánna. – ISSN 1215-1785. – 23. évf. 10. sz. (2013) p. 6-9.

 

Európai Jog
Az Alapjogi Charta alkalmazási köre I. / Varga Zsófia. - ISSN 1587-2769.- 13. évf., 5. sz. (2013) p.17-29.

A fogyasztói hitelekről szóló 2008/48/EK irányelv alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai és az irányelv várható módosítása / Nagy Éva. – ISSN 1587-2769 13. évf. (2013) 5. sz. p. 39-45.

A jog és a gazdaság megváltozó viszonyrendszere / Tóth Benedek. - ISSN 1587-2769.- 13. évf., 5. sz. (2013) p.1-16.

A szolidaritás koncepcionális jelentősége az Európai Unió jogában / Pünkösty András. – ISSN 1587-2769 13. évf. (2013) 5. sz. p. 30-38.

 

Gazdaság és Jog
Az átváltoztatható kötvény / Török Tamás. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 10. sz. p. 9-15.

A bizalmi vagyonkezelés lehetőségei és korlátai az új Polgári Törvénykönyven / Verebics János. – ISSN 1217-2464. – 21. évf. 10. sz. (2013) p. 15-18.

A csődeljárásban be nem jelentett hitelezői igények érvényesíthetősége polgári perekben / Osztovits András. – ISSN 1217-2464. – 21. évf. 10. sz. (2013) p. 19-21.
A gazdasági alkotmányosság válsága Magyarországon / Gadó Gábor. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 10. sz. p. 3-9.

A pénzügyi lízingszerződés az új Ptk.-ban / Varga Nelli. – ISSN 1217-2464. – 21. évf. 10. sz. (2013) p. 21-26.

 

HR & Munkajog
Atipikus munkaviszonyokra vonatkozó EU irányelvek harmonizációja Magyarországon / Bankó Zoltán. - ISSN 2063-7101.- 4. évf., 11. sz. (2013) p.15-18.

Külföldiek magyarországi foglalkoztatása / Hanyu Henrietta. - ISSN 2063-7101.- 4. évf.,11. sz. (2013) p.19-23. 

 

Ítélőtáblai Határozatok
A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának kezdeményezése a Kúria felé a 2/2010. (VI. 28.) PK vélemény 3. b) pontja felülvizsgáltára / Szabó Klára. – ISSN 1785-6221 10. évf. (2013) 3. sz. p. 94-95.

 

Jog, állam, politika
A közbeszerzési jog jogalkalmazói nézőpontból / Sziveri Ilona. – ISSN 2060-4580 5. évf. (2013) 3. sz. p. 129-148.

Az ügyvédi függetlenségről – a tisztességes eljáráshoz való jog / Bécsi Katalin. – ISSN 2060-4580 5. évf. (2013) 3. sz. p. 57-80.

 

Jogtudományi közlöny
Észrevételek az állam kárfelelősségéről a jogszabályban történő ármegállapítási kötlezettség elmulasztása vonatkozásában / Boóc Ádám. - ISSN 0021-7166. - 68. évf. 10. sz. (2013) p. 507-512.

Az európai harmonizáció lehetősége a házasság felbontása kérdésében / Szeibert Orsolya. - ISSN 0021-7166. - 68. évf. 10. sz. (2013) p. 481-491.

Gondolatok az elővigyázatosság elvéről / Bándi Gyula. – ISSN 0021-7166. – 68. évf. 10. sz. (2013) p. 471-480.

A közvetlen demokrácia helyzete Magyarországon és külföldön / Szabó Zsolt. - ISSN 0021-7166. - 68. évf. 10. sz. (2013) p. 513-515.

A páciensjogok, mint az egészségügyi ellátást igénybe vevő személyek nevesített jogai / Béky Ágnes Enikő. - ISSN 0021-7166. - 68. évf. 10. sz. (2013) p. 493-503.

Pandektarendszer és a római jog / Hamza Gábor. - ISSN 0021-7166. - 68. évf. 10. sz. (2013) p. 504-506.

Az új Ptk. jogi személy könyvéről / Sárközy Tamás. – ISSN 0021-7166. – 68. évf. 10. sz. (2013) p. 461-469.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok
Debreceni bíróból kúriai elnök: adalékok dr. Kerekess István életútjához / Zinner Tibor. – ISSN 2063-9767 61. évf. (2013) Különszám sz. p. 102-128.

Feljegyzés a francia Semmítőszék 2012-es beszámolójának fontosabb tartalmi elemeiről / Berkes Bálint. – ISSN 2063-9767 61. évf. (2013) 10. sz. p. 1070-1079.

„Római fő Justitia székében”: Székhelyi (ifj.) Majláth György pályája. – ISSN 2063-9767 61. évf. (2013) Különszám sz. p. 129-142.

A választási bíráskodás régi és új kérdései / Kalas Tibor. – ISSN 2063-9767 61. évf. (2013) 10. sz. p. 1066-1069.

 

Magyar Jog
Beszámoló a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság által szervezett konferenciáról / Káposznyák Aliz. – ISSN 0025-0147 60. évf. (2013) 10. sz. p. 637-639.

Egységes öröklési jogi kollíziós szabályok Európában / Szőcs Tibor, Szirányi Pál. – ISSN 0025-0147. – 60. évf. 10. sz. (2013) p. 604-612.

A közéleti szereplők hírnév- és becsületvédelmének elemei az Európai Unió államaiban / Koltay András. - ISSN 0025-0147. - 60. évf. 10. sz. (2013) p. 577-587.

A polgári peres eljárás megakadása és nyugvása / Éles Tamás. - ISSN 0025-0147. - 60. évf. 10. sz. (2013) p. 617-627.

Szerkezeti alapkérdések a polgári per kapcsán / Pétervári Kinga.- ISSN 0025-0147. - 60. évf. 10. sz. (2013) p. 598-603.

Tóth J. Zoltán: Halálbünetés pró és kontra / Egri-Kovács Krisztián. – ISSN 0025-0147. – 60. évf. 10. sz. (2013) p. 632-636.

Törvényszéki perképesség kontra magyar állam a bírósági végrehajtásban / Bodnár Szilárd. – ISSN 0025-0147. – 60. évf. 10. sz. (2013) p. 628-631.

Az üzleti élet szerződései az új Ptk.-ban / Verebics János. – ISSN 0025-0147. – 60. évf. 10. sz. (2013) p. 588-597.

 

Új magyar közigazgatás
Helyhatósági normák törvényességi vizsgálata nemzetközi összehasonlításban / Temesi István. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 9. sz. (2013) p. 10-32.

A közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztésének elvi kérdései / Petrik Ferenc. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 9. sz. (2013) p. 1-9.

Önkormányzatok alkotmányos jogainak érvényesítése az Alkotmánybíróság eljárásában / Potje László. - ISSN 2060-4599. - 6. évf. 9. sz. (2013) p. 10-24.

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)
Pataki Gábor (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)