Szakirodalmi ajánló 2013. szeptember

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Kereskedelmi újdonságok:

 

Könyvek:

Andrássy György (1951-)
Nyelvszabadság: egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog / Andrássy György. - Budapest ; Pécs: Dialóg Campus, cop. 2013. - 423 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). - Bibliogr.: p. 415-420. - ISBN 978-963-9950-98-6 kötött: 5980,- Ft
nyelvhasználati jog — emberi jog — kollektív jogok — nyelvpolitika

Csehi Zoltán (1960-)
Alapjogok és a nemzetközi magánjog - a német fejlődés / Csehi Zoltán. - Budapest: Gondolat, 2013. - 345 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 327-336. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-693-453-8 fűzött: 2990,- Ft
nemzetközi magánjog — emberi jog — jogtörténet — jogeset — 20. század —ezredforduló — Németország

Csehi Zoltán (1960-)
A Polgári Törvénykönyv időfogalma és magánjogunk időfelfogása / Csehi Zoltán. - Budapest: Pázmány Press, 2013. - 113 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 4.). - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-308-100-6 fűzött
magánjog — határidő — jogalkalmazás – Magyarország

Új Btk. kommentár - kereskedelmi csomag / főszerk. Polt Péter . - Budapest: Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2013. - 8 db ; 24 cm + mell. (15 p. ; 24 cm)
Bibliogr. - Közös tokban. - ISBN 978-615-5344-23-7 fűzött
Mt.: Polt Péter (1955-) (szerk.)
1-2. köt., Általános rész
3-8. köt., Különös rész
büntetőjog  — Magyarország — útmutató

 

Időszaki kiadványok:

Büntetőjogi tanulmányok / kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság Büntetőjogi Munkabizottsága. - Veszprém MTA VEAB, 1999- .- 14. kötet (2013). – 14/2. kötet (2013)
büntetőjog  — tanulmánygyűjtemény

Kriminológiai tanulmányok / Országos Kriminológiai Intézet ; szerk. Irk Ferenc. - Budapest: OKRI, 2000- .21 cm. - Megjelenik évente. – 50. jubileumi kötet (2013.)
Előzménye: Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok 1996, ISSN 1417-4537
ISSN 1586-4596 = Kriminológiai tanulmányok
Mt.: Irk Ferenc (1942-) (szerk.) — Országos Kriminológiai Intézet (Budapest)
kriminológia  — tanulmánygyűjtemény

 

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

 

Könyvek:

Bereczky Sára

Házassági vagyonjog / Bereczky Sára. - Budapest: Opten Kft., [2013]. - 218 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 3.)
Fűzött (hibás ISBN 978-615-5122-03-3)
házassági vagyonjog — Magyarország — bírósági ítélet

 

Bereczky Sára

Perújítás a polgári perben / Bereczky Sára.- Budapest: Opten , [2013].- 192 p.; 24 cm.- (Bírói gyakorlat füzetek; 6.)
Fűzött (hibás ISBN 978-615-5122-03-3)
polgári jog — Magyarország — bírósági ítélet

 

Karsai Krisztina (1972-)

Közlekedési bűncselekmények / Karsai Krisztina. - Budapest: Opten Kft., [2013]. - 252 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 4.)
Fűzött (hibás ISBN 978-615-5122-03-3)
közlekedési bűncselekmény — büntetőjog — Magyarország — bírósági ítélet

 

Villám Krisztián

Szomszédjogok / Villám Krisztián. - Budapest: Opten Kft., [2013]. - 182 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 5.)
Fűzött (hibás ISBN 978-615-5122-03-3)
szomszédjog — jogalkalmazás — Magyarország — bírósági ítélet

 

Cikkek:

 

Belügyi Szemle

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása az új magyar büntetőjogban / Gál István László. – ISSN 1789–4689. – 61. évf. 6. sz. (2013) p. 26–56.

A személyi bizonyítás nehézségei egy fegyveres rablás nyomozásában / Töreki Attila. – ISSN 1789–4689. – 61. évf. 6. sz. (2013) p. 108–120.

 

Bírósági Döntések Tára

A fedezetelvonás gyakorlati problémái: előterjesztés a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2013. május 31. napjára kitűzött kollégiumi ülésére / az előterjesztést kész. Döme Attila. – ISSN 1585–7115. – 14. évf. 7–8 sz. (2013.) p. 92–103.

 

Céghírnök

Főbb változások az új Ptk.–nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban / Bodzási Balázs.– ISSN 1215–1785.– 23. évf., 8. sz. (2013) p.3–7.

Kérdések és válaszok a csőd– és felszámolási eljárások területén II. / Csőke Andrea.– Török Judit.– ISSN 1215–1785.– 23. évf., 7. sz. (2013) p. 12–14.

Kérdések és válaszok a csőd– és felszámolási eljárások területén III. /Török Judit.– ISSN 1215–1785.– 23. évf., 8. sz. (2013) p. 10.

 

Csőd, felszámolás, válság

A csődeljárás néhány aktuális kérdése / Juhász László. – ISSN 2062–7432. – 3. évf. 2. sz. (2013) p. 3–12.

A felszámoló felmentéséről – súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés esetén / Csilléry Alexandra, Szilágyi István. – ISSN 2062–7432. – 3. évf. 2. sz. (2013) p. 29–33.

A hazai csődjog fejlődéstörténete: 2. rész / Erdős Károly. – ISSN 2062–7432. – 3. évf. 2. sz. (2013) p. 13–20.

A zálogjog érvényesítésére vonatkozó szabályok az új Ptk.–ban / Bodzási Balázs. – ISSN 2062–7432. – 3. évf. 2. sz. (2013) p. 21–28.

 

Európai Jog

Az Európai Unió Bíróságának hatása a nemzetközi jog fejlődésére / Szabó Marcel. – ISSN 1587–2769. – 13. évf. 4. sz. (2013) p. 1–8.

La Porta Magyarországra látogat?: Rafael La Porta professzor és munkaközössége kutatásai és értékelési szempontjai a magyar jog tükrében / Halász Vendel, Kecskés András. – ISSN 1587–2769. – 13. évf. 4. sz. (2013) p. 18–31.

Rehabilitáció és az ésszerű alkalmazkodás / Hadi Nikolett.– ISSN 1587–2769.– 13.– évf., 4. sz. (2013) p. 9–17.

A Tanács által engedélyezett jövedéki adómentességek állami támogatási szempontú megítélése a Törvényszék ítélete alapján / Staviczky Péter. – ISSN 1587–2769. – 13. évf. 4. sz. (2013) p. 36–42.

 

Gazdaság és Jog

A csendes társaság polgári jogi természetéhez / Verebics János. – ISSN 1217–2464. – 21. évf. 7–8 sz. (2013) p. 38–45.

A gazdasági társaságok közös szabályai/ Török Gábor. – ISSN 1217–2464.– 21. évf., 7–8. sz. (2013) p. 3–9.

Konszernjog a Ptk.–ban / Pázmándi Kinga.– ISSN 1217–2464.– 21. évf., 7–8. sz. (2013) p. 25–30.

A részvénytársasági szabályok változásai a Ptk.–ban / Gál Judit.– ISSN 1217–2464.– 21. évf., 7–8. sz. (2013) p. 14–20.

Típusszabadság – típuskényszer a szervezetek jogi megjelenítésénél / Sárközy Tamás. – ISSN 1217–2464. – 21. évf. 7–8 sz. (2013) p. 9–14.

A vállalatfelvásárlási ajánlatról való döntéshozatal lehetséges alternatívái / Halász Vendel, Kecskés András. – ISSN 1217–2464. – 21. évf. 7–8 sz. (2013) p. 30–38.

Változatok az értékpapírjogra az új Ptk. kapcsán / Sándor Tamás.– ISSN 1217–2464.– 21. évf., 7–8.sz. (2013) p. 20–25.

 

HR & Munkajog

A jogellenes munkaviszony–megszüntetés jogkövetkezményeinek megváltozott szabályai a gyakorlatban, avagy mikor és mit visz a győztes 2. rész / Kulisity Mária.– ISSN 2063–7101.– 4. évf., 9. sz. (2013) p. 8–13.

A közalkalmazottakat érintő törvénymódosítások / Kovács Szabolcs.– ISSN 2063–7101.– 4. évf., 9. sz. (2013) p. 18–21.

 

Jogtudományi közlöny

A jogi személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben / Kisfaludi András. – ISSN 0021–7166. – 68. évf. 7–8. sz. (2013) p. 333–342.

A környezetvédelem, a természetvédelem és az élőhelyvédelem viszonyrendszere / Horváth Gergely. – ISSN 0021–7166. – 68. évf. 7–8. sz. (2013) p. 355–367.

Magyar kriminológusok és büntetőjogászok a XIX–XX. század fordulóján / Domonkos Andrea. – ISSN 0021–7166. – 68. évf. 7–8. sz. (2013) p. 377–382.

Miben különbözik az eredményes mediáció a polgári jogi igény teljesítésétől? / Raduly Zsuzsa. – ISSN 0021–7166. – 68. évf. 7–8. sz. (2013) p. 383–389.

Stratégiai döntések és motivációs elméletek az ellenséges vállalatfelvásárlások tekintetében / Kecskés András. – ISSN 0021–7166. – 68. évf. 7–8. sz. (2013) p. 368–376.

A válaszadási (sajtó–helyreigazítási) jog, erurópai összehasonlításban / Koltay András. – ISSN 0021–7166. – 68. évf. 7–8. sz. (2013) p. 343–354.

 

Jura

Európai és más jogi kultúráról / Kondorosi Ferenc. – ISSN 1218–00793. – 19. évf. 1. sz. (2013) p. 37–50.

A részvétel és a konzultáció elmélete és gyakorlata / Drinóczi Tímea. – ISSN 1218–00793. – 19. évf. 1. sz. (2013) p. 7–22.

Tulajdonszerzés és vételárfizetés a római adásvételnél / Jusztinger János. – ISSN 1218–00793. – 19. évf. 1. sz. (2013) p. 23–36.

 

Közjegyzők közlönye

A csekkóvás és a közraktári jegy zálogjegy részének óvása, a kapcsolódó releváns bírósági gyakorlat, óvásstatisztika / Havasi Bálint. – ISSN 1416–7883. – 60. évf. 4. sz. (2013) p. 4–24.

A közjegyző szerepe a végrehajtásban / Bazsó Sándor. – ISSN 1416–7883. – 60. évf. 4. sz. (2013) p. 25–53.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok

Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2013. május 8–10. napján tartott Országos Tanácskozásáról / Wellmann György, Török Judit. – ISSN 2063–9767. – 61. évf. 8. sz. (2013) p. 845–847.

A felelősség áttörés jogintézményével kapcsolatos kérdőjelek / Vezekényi Ursula. – ISSN 2063–9767. – 61. évf. 8. sz. (2013) p. 849–847.

A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései / Molnár Ambrus. – ISSN 2063–9767. – 61. évf. 7. sz. (2013) p. 744–748.

A végrehajtási eljárások vonatkozásában felmerült vitás jogalkalmazási kérdések / Balogh Zoltán. – ISSN 2063–9767. – 61. évf. 8. sz. (2013) p. 847–848.

 

Magyar Jog

Az adótervezéstől az adócsalásig / Szilovics Csaba. – ISSN 0025–0147. – 60. évf. 7. sz. (2013) p. 407–415.

A beteg tájékoztatási jogáról és kötelezettségéről / Petkó Mihály. – ISSN 0025–0147. – 60. évf. 8. sz. (2013) p. 500–507.

Az Európai Bizottság közös európai adásvételi jogról szóló rendeletjavaslatának egyes illeszkedési kérdései nemzetközi kollíziós magánjogi szempontból / Szilágyi Ferenc. – ISSN 0025–0147. – 60. évf. 8. sz. (2013) p. 459–478.

A foglalkoztatói kiegészítő nyugdíj / Barta Judit.– ISSN 0025–0147.– 60.évf., 7. sz. (2013) p. 426–435.

A közérdek korlátjának problémája az adótitokvédelem hatályos szabályozásának tükrében / Kovács Angéla, Fázsi László Milán, Fázsi László. – ISSN 0025–0147. – 60. évf. 8. sz. (2013) p. 493–499.

A magyar büntetőeljárási törvény etikája (1998. évi XIX. tv.) etikája / Földesi Tamás.– ISSN 0025–0147.– 60.évf., 8. sz. (2013) p. 479–485.

A magyar jogi kultúra mint európai jogi kultúra / Visegrády Antal. – ISSN 0025–0147. – 60. évf. 7. sz. (2013) p. 385–392.

A megújuló energiaforrások magyarországi jogi szabályozása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások alkotmányjogi vonatkozásaira / Szilágyi Szabolcs. – ISSN 0025–0147. – 60. évf. 7. sz. (2013) p. 416–425.

A munkaviszony keretében fennálló kártérítési felelősség új szabályainak egyes problémáiról / Prugberger Tamás.– ISSN 0025–0147.– 60. évf. 7.sz. (2013) p. 393–402.

Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban – s az állam felelőssége / Jobbágyi Gábor. – ISSN 0025–0147. – 60. évf. 8. sz. (2013) p. 486–492.

Sokrétegű alkotmány / Szmodits Jenő.– ISSN 0025–0147.– 60. évf., 8. sz. (2013) p. 449–458.

Az ügyészség alkotmányjogi helyzete – újra / Bócz Endre. – ISSN 0025–0147. – 60. évf. 7.sz. (2013) p. 403–406.

 

A válogatást készítette:

• Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
• Kuslits László (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)
• Pataki Gábor (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)
• Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
• Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
• Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
• Zonda Zoltán (OBH MIA Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály)