Szakirodalmi ajánló 2014. január

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Kereskedelmi újdonságok:

 

Könyvek:

Deres Petronella
Büntetőjogi záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (Új Btk.) alapján / Deres Petronella, Domokos Andrea ; Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék. -Budapest: Patrocinium, 2013. - 356 p. ; 24 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538 )
ISBN 978-615-5337-26-0

Deres Petronella
Büntető anyagi jog I. az új Btk. alapján / Deres Petronella, Domokos Andrea. -Budapest: Patrocinium, 2013. - 112 p. ; 21 cm. - (Wesselényi-sorozat )
ISBN 978-615-5337-34-5

Deres Petronella
Büntető anyagi jog különös rész II.: tényállásvázlatok az Új Btk. Különös Részéből / írta Deres Petronella. - Budapest: Patrocinium, 2013. - 68 p. ; 21 cm. - (Wesselényi-sorozat )
ISBN 978-615-5337-09-3

Erdő Péter
A bűn és a bűncselekmény: két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében / Erdő Péter. - Budapest: Szent István Társulat, 2013. - 151 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek, ISSN 1586-5746 ; 8. )
Bibliogr.: p. 137-151.
ISBN 978-963-361-561-4

Hampel Tamás
Az ingatlan-átruházási szerződések sajátosságai: az ingatlan-átruházási szerződések és az ingatlan-nyilvántartás kapcsolata. - Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2013. - 231 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 5. )
Bibliogr.: p. 225-231. és a lábjegyzetekben
ISBN 978-615-5300-11-0

Jakab Éva
Humanizmus és jogtudomány: Brissonius szerződési formulái, 1. / Jakab Éva ; [a latin szövegek fordításában közreműködött Szabó Pál]. - Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2013. - 275 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 46. )
Bibliogr.: p. [265]-275. és a lábjegyzetekben
ISBN 978-615-5300-12-7

Kondorosi Ferenc
Az állam és a jog természetrajza válság idején / Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal. - [S. l.]: Harthmedia Kft., 2013. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-182. és a jegyzetekben

Menyhárt Ádám
A  tévedés a szerződések körében / Menyhárt Ádám. - Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2013. - 189 p. ; 24 cm. - (Opus magistrale könyvek, ISSN 1789-7904 ; 1. )
ISBN 978-615-5298-14-1

Nagy Adrienn
Kézikönyv az európai fizetésképtelenségi eljáráshoz / Nagy Adrienn. -Budapest: HVG-ORAC, 2013. - 305 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 285-297. és a lábjegyzetekben
ISBN 978-963-258-186-6

Nemessányi Zoltán
Általános szerződési feltételek, tisztességtelen szerződési kikötések / Nemessányi Zoltán. -[Budapest]: Opten Kft., [2013]. - 162, [6] p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 7. )
ISBN 978-615-5122-11-8

Rixer Ádám
A köz természete: Új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban / Rixer Ádám. - Budapest: Patrocinium, 2013. - 205 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5337-32-1

Rixer Ádám
A roma érdekek megjelenítése a jogalkotásban / Rixer Ádám. -Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, 2013. - 238 p. ; 21 cm. - (Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely. Vitasorozat, ISSN 2063-9554 ; 3 )
Bibliográfia: p. 218-237
ISBN 978-963-9808-48-5
ISSN 2063-9554

Rokolya Gábor
Fekete László, a tudós közjegyző / Rokolya Gábor ; [közread. a] Magyar Országos Közjegyzői Kamara. - Budapest: MOKK, 2013. - 248 p.: ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 239-248.
ISBN 978-963-89790-0-1

Szendrei Géza
Szemelvények a tiszti ügyészek feladataiból / Szendrei Géza. - Budapest: Legfőbb Ügyészség, 2013. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-08-5881-6

Szilágyi János Ede
Vízjog: aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában / Szilágyi János Ede ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc: Miskolci Egyetem, 2013. - 262 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 243-261.
ISBN 978-963-358-016-5

Szmolicza Ákosné Szabados Mónika
Módszertani útmutató a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárás szabályainak alkalmazásához / [Szmolicza Ákosné Szabados Mónika] ; [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. -[Budapest]: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. -70 p. ; 30 cm. -(Első kézből - közszolgálati módszertani füzetek )

Ünnepi kötet Dr. Bazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára / Balogh Elemér és Homoki-Nagy Mária gondozásában. - Szeged: [SZTE], 2013. - 776 p.: ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523 ). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 75. )
Bibliogr. a lábjegyzetekben
ISBN 978-963-306-236-4

 

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

 

Könyvek:

Czine Ágnes
Btk. Fordítókulcs: oda-vissza: az 1978. évi IV. és a 2012. évi C. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban / Czine Ágnes, Fiedler Laura. -Budapest: HVG-ORAC, 2013. - 300 p. ; 29 cm

Fekete László (1887-1979)
Ars notarialis: a közjegyzőhivatása, tiszte és működése: a közhitelű tanúsításról, annak szervéről: a közjegyzőről s a közjegyző működéséről / Fekete László ; [szerk. Rokolya Gábor].- Budapest: MOKK , 2013.- 2 db; 23 cm.- (Studia notarialia Hungarica ; 12.).- 978-963-89790-1-8 kötött: ár nélkül
1. köt. - 609, [7] p. - 978-963-89790-2-5
2. köt. - 535, [9] p. - 978-963-89790-3-2k

Hidvéginé Adorján Lívia
Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben ; Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest: Medicina, 2013. - 315 p. ; 23 cm. - (Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben ; 2.)
ISBN 978-963-226-294-9

Kiss Sándor
Kommentár a társadalombiztosítási törvényhez: kommentár a társadalombittosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényhez / [szerző: Kiss Sándor]. - Budapest: Complex, 2013. - 209 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-295-237-6

Máté Viktor
Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban és a világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében / Máté Viktor, Sajben Tamás.- 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest: MOKK , 2013.- 437 p.: ill.; 24 cm.- (Közjegyzői füzetek = Studia Notarialia Hungarica; 11.) - A kézirat lezárva: 2013. okt. 1. - 978-963-89790-4-9

 

Cikkek:

 

Adó-és Pénzügyi Szaklap

Adóelőleg 2014 / Kopányiné Mészáros Edda, ISSN 0238-3950 28. évf., (2014) 1-2.sz. p. 15-24.

Cafetéria, avagy mit válasszunk a munkabér mellé? / Székely Zsuzsanna, ISSN 0238-3950 28. évf., (2014) 1-2.sz. p. 3-14.

Az ingatlan forgalmi értékének megállapítására irányuló eljárás / Juhász Tamás, ISSN 0238-3950 28. évf., (2014) 1-2.sz. p. 57-65.

 

Belügyi Szemle

Az áfacsalásokkal kapcsolatos magánnyomozásokról / Pándi Ákos. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 11. sz. p. 51-72.

Gondolatok a magánnyomozásról / Margitai Domokos. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 11. sz. p. 32-50.

A látható ügyészség / Ligeti Miklós. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 11. sz. p. 5-31.

A poligráfos vizsgálat helye a felderítésben és a bizonyításban / Budaházi Árpád. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 11. sz. p. 90-111.

A tudományos megalapozottság mint a szakértői vélemény hitelt érdemlőségének feltétele / Kármán Gabriella. – ISSN 1789-4689 61. évf. (2013) 11. sz. p. 112-132.

 

Bírósági Döntések Tára

A devizaalapú hitelezésre irányuló szerződések érvénytelenségéről: kollégiumi vitaanyag / kész. Kemenes István. – ISSN 1585-7115 14. évf. (2013) 11. sz. p. 68-79.

A devizaalapú hitelezés egyes jogvitás kérdései: összegző megállapítások / kész. Kemenes István. – ISSN 1585-7115 14. évf. (2013) 12. sz. p. 66-68.

Az érvényesség jogkövetkezménye alkalmazásának kérdései a hitelezési típusú szerződések körében: kollégiumi vitaanyag / kész. Kemenes István. – ISSN 1585-7115 14. évf. (2013) 11. sz. p. 80-84.

 

Céghírnök

A faktoring-szerződés jövője az új Ptk. tükrében III. / Papp Tekla, ISSN 1215-1785. 23. évf., (2013) 12. sz. p. 11-14.

A „hátrasorolt kötelezettség” rejtelmei, különös tekintettel a felszámolási eljárásra / Csőke Andrea, ISSN 1215-1785 23. évf., (2013) 12. sz. p. 10-11.

A közkereseti és a betéti társaság szabályai az új Ptk.-ban I./ Gál Judit, ISSN 1215-1785 23. évf., (2013) 12. sz. p. 3-5.

 

Családi jog

A bírák közötti közvetlen kommunikáció lehetőségei a határokon átnyúló családjogi vitákban / Gyengéné Nagy Márta. – ISSN 1589-7516 11. évf. (2013) 4. sz. p. 44-46.

Családjogi és/vagy gyermekvédelmi jogviszony / Somfai Balázs.– ISSN 1589-7516 11. évf. (2013) 4. sz. p. 29-33.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságánek ítélete: Prizzia Magyarország elleni ügye / ford. és összefoglalta Tancsik Annamária. – ISSN 1589-7516 11. évf. (2013) 4. sz. p. 34-37.

Néhány gondolat az örökbefogadás megváltozott jogi környezetéről / Katonáné Pehr Erika. – ISSN 1589-7516 11. évf. (2013) 4. sz. p. 9-17.

Az ombudsman gyermekjogi projektmunkája (2008-2012): 3. [rész] a gyermekközpontú igazságszolgáltatás - 2012 / Lux Ágnes. – ISSN 1589-7516 11. évf. (2013) 4. sz. p. 23-28.

Támogatjuk, tűrjük vagy tiltjuk? - gyermekjogok Magyarországon / Gyurkó Szilvia. – ISSN 1589-7516 11. évf. (2013) 4. sz. p. 18-22.

Az új Ptk. Családjogi Könyve - a 2013. évi V. törvény és a Szakértői Javaslat összevetése: második rész: rokonság, szülői felügyelet, tartás, gyámság / Kőrös András. – ISSN 1589-7516 11. évf. (2013) 4. sz. p. 1-8.

 

Csőd, felszámolás, válság

Egyszerűsített felszámolás feltételei - az elrendeléssel kapcsolatos bírósági eljárás / Faragó Andrea. – ISSN 2062-7432 3. évf. (2013) 3-4. sz. p. 23-28.

A felszámoló(biztos) büntetőjogi felelősségének alakulása Btk. 404/A §-ának tükrében / Révy Gabriella, Molnár István. – ISSN 2062-7432 3. évf. (2013) 3-4. sz. p. 36-49.

A gazdasági társaságok tagjainak felelőssége az új Ptk. alapján / Bodzási Balázs. – ISSN 2062-7432 3. évf. (2013) 3-4. sz. p. 56-64.

A hitelezői választmánnyal kapcsolatosan felmerült gyakorlati kérdések a felszámolási eljárásban / Hamvas Ákos. – ISSN 2062-7432 3. évf. (2013) 3-4. sz. p. 4-6.

A kényszertörlési eljárások tapasztalatai / Király Kornélia. – ISSN 2062-7432 3. évf. (2013) 3-4. sz. p. 7-11.

A környezeti károk kezelése a felszámolás során / Tóth-Maros Ildikó. – ISSN 2062-7432 3. évf. (2013) 3-4. sz. p. 12-22.

A „szerződésen alapuló tartozás” fogalma a felszámolási eljárásban / Juhász László. – ISSN 2062-7432 3. évf. (2013) 3-4. sz. p. 50-55.

Vezető tisztségviselők felelősségével és a gazdasági társaságok tagjainak felelősségével kapcsolatos perek hatásköri szabályai / Pásztor Csaba. – ISSN 2062-7432 3. évf. (2013) 3-4. sz. p. 29-35.

 

Európai jog

Az Alapjogi Charta alkalmazási köre: 2. [rész] / Varga Zsófia. – ISSN 1587-2769 13. évf. (2013) 6. sz. p. 12-22.

A kollektív jogorvoslat európai szabályozásának főbb csomópontjai és folyamata / Udvary Sándor, ISSN 1587-2769, 13. évf., (2013) 6. sz. p. 1-11.

 

Executio

A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmek elbírálásának gyakorlati kérdései: 1. rész / Ferencsin Réka, Karádi Teodóra Elida, Urbán-Nagy Szilvia. – ISSN 2063-1596 3. évf. (2013) 5. sz. p. 13-16.

 

Gazdaság és jog

Alanyváltozások az új Ptk.-ban / Petrik Béla. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 12. sz. p. 3-9.

Egészségügyi szolgáltatások és a beteg önrendelkezési joga / Petkó Mihály. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 12. sz. p. 14-18.

A gépjárműfoglalás alóli mentesség az adóvégrehajtásban / Darai Péter. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 12. sz. p. 19-21.

Gondolatok a hegyközségi tagok köztestületi tagi jogviszonyáról / Horváth László. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 12. sz. p. 23-26.

A munkaviszonyból eredő kártérítési felelősség egyes jogdogmatikai kérdései és kihatásuk a gyakorlatra / Prugberger Tamás, Kenderes György. – ISSN 1217-2464 21. évf. (2013) 12. sz. p. 9-14.

 

Infokommunikáció és jog

A bírósági határozatok és iratok nyilvánossága a common law egyes országaiban és az EU bíróságain / Ződi Zsolt. – ISSN 1786-0776 10. évf. (2013) 2. sz. p. 76-80.

A bírósági határozatok közzétételének szabályozása Magyarországon / Balogh Zsolt György. – ISSN 1786-0776 10. évf. (2013) 2. sz. p. 84-89.

A bírósági ítéletek anonimizálásának gyakorlata a német és osztrák bírói fórumokon / Görög Márta. – ISSN 1786-0776 10. évf. (2013) 2. sz. p. 81-84.

Az EU új adatvédelmi szabályozásának várható következményei a gyakorlatban / Domokos N. Márton. – ISSN 1786-0776 10. évf. (2013) 2. sz. p. 61-66.

Az internet nem felejt – közösségi média-használatra alapított munkáltatói és munkavállalói felmondások / Németh Janka. – ISSN 1786-0776 10. évf. (2013) 2. sz. p. 96-98.

A kereskedelmi forgalomban nem kapható könyvek digitalizálása Franciaországban / Hajdú Dóra. – ISSN 1786-0776 10. évf. (2013) 2. sz. p. 53-59.

 

Jogtudományi közlöny

Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a fiatalkorúakkal szembeni halálbüntetés és a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkotmányellenességéről / Lévay Miklós. – ISSN 0021-7166 68. évf. (2013) 12. sz. p. 593-600.

A család-fogalom útvesztőiben / Jobbágyi Gábor. – ISSN 0021-7166 68. évf. (2013) 12. sz. p. 623-626.

Az Európai Unió közigazgatási eljárásjoga – európai közigazgatási eljárásjog  avagy európaizálódás a közigazgatási eljárásjog területén (is)? / Boros Anita. – ISSN 0021-7166 68. évf. (2013) 12. sz. p. 611-621.

A szerzői jogi és iparjogvédelmi jogátruházás a Ptk. háttere előtt / Faludi Gábor. – ISSN 0021-7166 68. évf. (2013) 12. sz. p. 581-592.

 

Jura

A gazdasági növekedés gátlótényezője: a korrupció / Kőhalmi László, ISSN 1218-11793. 19. évf., (2013) 2. sz. p. 100-106.

Az ügyvédi titoktartással kapcsolatos relatív tanúvallomási akadály a büntetőperben / Háger Tamás, ISSN 1218-00793, 19. évf., (2013) 2. sz. p. 61-66.

 

Közjegyzők közlönye

A hivatalos iratok kézbesítésének új szabályai / Pulinka Mihály. – ISSN 1416-7883 60. évf. (2013) 7. sz. p. 37-49.

Jogesetek a hagyatéki eljárás köréből: 1. rész / Kőrös András. – ISSN 1416-7883 60. évf. (2013) 7. sz. p. 50-57.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok

A Kúria Idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleménye: kivonat / Kovács András György. – ISSN 2063-9767 61. évf. (2013) 12. sz. p. 1273-1284.

 

Magyar Jog

A munkáltató kártérítési felelősségének feltételei a munkavállaló üzemi balesete és foglalkozási megbetegedése esetén / Mádi Sarolta. – ISSN 0025-0147 60. évf. (2013) 12. sz. p. 741-747.

Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre / Sipka Péter. – ISSN 0025-0147 60. évf. (2013) 12. sz. p. 735-740.

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)