Szakirodalmi ajánló 2014. június

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma, valamint a kiadók által megjelentetett ajánlatok alapján készült.

 

Kereskedelmi újdonságok:

 

Könyvek:

Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal: 2014 / Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.. – Budapest: Saldo, 2014. – 3 db ; 29 cm. – (Jogalkalmazások / szerk. Baté Zsuzsanna, ISSN 2060–8373 )
ISSN 2062–8285

1. köt., Adóigazgatási eljárás: általános rész / szerk.: Papp Adrienn, szerzők: Farkas Zoltán [et al.]. – 2014. – 397 p.
Tárgymutató: p. 393–397.

2. köt., Ellenőrzés és hatósági eljárás / szerk.: Dávida Marianna, szerzők: Bognár–Ormosi Kinga [et al.]. – 2014. – 370 p.
Tárgymutató: p. 367–370.

3. köt., Végrehajtási eljárás / szerk.: Várszeghi György, szerzők: Csáki Magdolna [et al.]. – 2014. – 280 p.
Tárgymutató: p. 279–280.

Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció / Gál István László, Herich György, Zettisch Nándor. – Pécs: Penta Unió, 2014. – 177 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 176–177.
ISBN 978–615–5249–15–0

Bevezetés az Európai Unió versenyjogába / Dán Judit, Gombos Katalin, Kertészné Váradi Szilvia. – Szeged: JATE Press, 2014. – 125 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978–963–315–160–0

Büntető anyagi jog II. az új Btk. alapján / Deres Petronella, Domokos Andrea. – Budapest: Patrocinium, 2014. – 114 p. ; 21 cm. – (Wesselényi–sorozat )
ISBN 978–615–5337–57–4

Legális bevándorlás az Európai Unióba: különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára / Gyeney Laura. – Budapest: Pázmány Press: PPKE JÁK, 2014. – 546 p. ; 24 cm. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog– és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064–1907 ; 6. )
Bibliogr.: p. 509–527. és a lábjegyzetekben
ISBN 978–963–308–175–4

Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében / [szerk. Pintér Péter] ; [a bev. írta... Soltész István] ; [közrem. Bereczky István, Bukvai Zoltán, Dukán Ildikó, Fodor Ibolya, Kövér Tibor, Pintér Péter, Szabó Ágnes, Szabó Tímea, Zlinszky Fanni] ; [sorozatszerk. Bárány Tibor] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. – Budapest: Országgyűlés Hivatala, 2014. – 209 p. ; 23 cm
ISBN 978–963–9848–64–1

Polgári jog: családjog / Hegedűs Andrea. – Szeged: R.I.M.Á.K., 2014. – 400 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399–400.
ISBN 978–963–08–9013–7

Vagyonos enciklopédia: adózás és adóellenőrzés a privát szférában / Szabó Tibor. – Budapest: Adónet.hu, 2014. – 439 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69–70.
ISBN 978–615–5320–02–6

A védői szerepkör értelmezésének kérdései: különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra / Bérces Viktor László. – Budapest: Pázmány Press: PPKE JÁK, 2014. – 316 p. ; 24 cm. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog– és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064–1907 ; 5. )
Bibliogr.: p. 309–316. és a lábjegyzetekben
ISBN 978–963–308–174–7

 

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

 

Könyvek:

Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal / kiad. a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. – Budapest Saldo 2014–. (3 db)
 

Az alkotmányozás dilemmái: alkotmányos identitás és európai integráció /Trócsányi László. – Bp.: HVG–ORAC, 2014. [Budapest] Regiszter K. és Ny. – 277 p.
 

A büntetés–végrehajtási törvény magyarázata / Belovics Ervin, Vokó György. – Budapest: HVG–ORAC, 2014. [Budapest] Regiszter K. és Ny. Kht.. – 475 p.
 

Egység és halmazat – régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben.– Szeged: SZTE ÁJK , 2014.– 316 p.– Bibliogr.: p. 294–312. – ISBN 978–963–306–265–4
 

A jogegység szolgálatában Kónya István ünnepi kötet / [szerk. Varga Zoltán]. – Budapest.: HVG–ORAC, 2014. – 267 p.
 

Kötelmek, szerződések joga az új Ptk.–ban /Verebics János. – Budapest.: HVG–ORAC, 2014. – 172 p.
 

Közép–európai polgári perjogi reformok és kodifikációk az elmúlt negyedszázadban – Tradíció és megújulás tanulmánykötet /szerk. Harsági Viktória. – Budapest.: HVG–ORAC, 2014. [Gödöllő]: PRIME RATE Kft., – 261 p.
 

Magyar polgári jog dologi jog /Lenkovics Barnabás. – Budapest.: Eötvös József Könyv– és Lapkiadó Bt., 2014. – 252 p.
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata /szerk. Nagy Marianna és Hoffman István. – 2., hatály. kiad.. – Budapest: HVG–ORAC, 2014. – 574 p.     
 

A munka törvénykönyvének magyarázata /szerk.: Kardkovács Kolos. – 2. hatályosított kiad.. – Bp.: HVG–ORAC Lap– és Kvk. Kft. 2014. – 534 p.
 

A történelmi alkotmány alkalmazásának kérdései : konferencia a Szegedi Ítélőtáblán 2013. február 8. / [szerk. Bátyi Zoltán] ; [kiad. a] Szegedi Ítélőtábla.– [Szeged]: Szegedi Ítélőtábla , 2014.– 64 p.: ill., színes. – ISBN 978–963–08–9695–5
 

Cikkek:

Adó–és Pénzügyi Szaklap
Belföldi, külföldi kiküldetés / Székely Zsuzsanna.– ISSN 0238—3950.– 28. évf., (2014) 9. sz. 3–9 p.
A magyar nyugdíjrendszer átalakítása / Kiss Sándor.– ISSN 0238–3950.– 28 évf., (2014) 9. sz. 53–61. p.
A munkáltatói adómentes lakás célú támogatás / Szatmári László.– ISSN 0238–3950.– 28. évf, (2014) 9. sz. 10–13. p.

 

Belügyi Szemle
Cigány bűnelkövetők vagy "cigánybűnözés"? / Tóth Csaba. – ISSN 1789–4689 62. évf. (2014) 4. sz. p. 54–75.

Forrónyomon üldözés élet elleni bűncselekmény nyomozásában / Bogdány Gyula.– ISSN 1789–4689.– 62. évf., 4. sz. (2014) 98–111. p.
Gondolatok a különösen védett tanú kihallgatásáról / Antal Dániel.– ISSN 1789–4689.– 62.–évf., 3. sz. (2014) 92–107. p.

 

Céghírnök
A faktoring szerződés jövője az új Ptk. tükrében VI. / Papp Tekla.– In: Céghírnök, ISSN 1215–1785.– 24. évf., 5. sz. (2014) p. 6–10.
A szerződéskötés általános szabályai az új Ptk.–ban 1.[rész] / Bodzási Balázs. – In: Céghírnök, ISSN 1215–1785 24. évf. (2014) 5. sz. p. 3–5.

A szövetkezeti jogviták rendezésének kérdései az új Ptk.–ban / Horváth László. – In: Céghírnök, ISSN 1215–1785 24. évf. (2014) 5. sz. p. 10–13.

 

Gazdaság és jog
Közösségi döntések a sportban / Sterbenz Tamás, Gulyás Erika. – ISSN 1217–2463 22. évf. (2014) 5. sz. p. 21–25.

A lízingbeadó és a faktor mint hitelező a felszámolási eljárásban / Gárdos István, Gárdos Péter. – ISSN 1217–2464 22. évf. (2014) 5. sz. p. 17–20.

Semmisségi igényérvényesítés – Hatásköri kifogás / Szakál Róbert. – ISSN 1217–2463 22. évf. (2014) 5. sz. p. 25–27.

A szövetkezet szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben / Prugberger Tamás. – ISSN 1217–2464 22. évf. (2014) 5. sz. p. 3–9.

Az új Ptk. szerinti kezesség a csőd– és felszámolási eljárásban / Csőke Andrea. – ISSN 1217–2464 22. évf. (2014) 5. sz. p. 9–13.

 

HR & Munkajog
Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásért / Homicskó Árpád Olivér. – ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 19–20.

Jogszabályváltozások / Raffay Bálint.– ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 2–6.

Kell egy kis áramszünet: a pihenőidők / Kártyás Gábor, Takács Gábor.– ISSN 2063–7101.– 5. évf., 6.sz. (2014) 5–10. p.

Kettős látás – Az Mt. és az új Ptk. munkajogot is érintő szabályai – 5. rész / Szladovnyik Krisztina, Horváth István. – ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 16–18.

Kettős látás – Az Mt. és az új Ptk. munkajogot is érintő szabályai – 6. rész. / Szladovnyik Krisztina – Horváth István.– ISSN 2063–7101.– 5.évf., 6.sz. (2014) 21–24. p.

Munkaerő–kölcsönzési szerződés tartalma és a kölcsönzött munkavállalók személyes adatainak kezelése / Kovács Szabolcs, Takács Gábor.– ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 5. sz. p. 9–12.

Olvasni a sorok között: hogyan határozható meg a legjobb kölcsönzéses árajánlat? / Simon Balázs. – ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 13–15.

A vezető állású munkavállalók felelősségbiztosítása / Ferencz Jácint, Vermes Attila. –ISSN 2063– 7101.– 5. évf. (2014) 5. sz. p. 21–25.

 

Jog, állam, politika
A fedezet felemelése a közbeszerzési eljárásban: „a megkerült fedezet” / Csapláros Diána. – ISSN 2060–4580 6. évf. (2014) 1. sz. p. 151–163.

Fehérgalléros bűnözés, elitbűnözés, menedzserdeviancia / Irk Ferenc. – ISSN 2060–4580 6. évf. (2014) 1. sz. p. 49–67.

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat, illetve panaszkezelés / Sziveri Ilona. – ISSN 2060–4580 6. évf. (2014) 1. sz. p. 127–149.

A nemi önrendelkezési jog és a szexuális kényszerítés: elemzés és javaslat de lege ferenda / Franczia Barbara. – ISSN 2060–4580 6. évf. (2014) 1. sz. p. 165–173.

 

Jogtudományi Közlöny
A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek feletti hatósági kontroll terjedelme a jogszabály változások tükrében / Molnár Judit. – ISSN 0021–7166 69. évf. (2014) 5. sz. p. 239–247.

Néhány gondolat a devizahitelezés egyes kérdéseiről / Czugler Péter. – ISSN 0021–7166 69. évf. (2014) 5. sz. p. 254–257.

A szerződésszegés szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben / Kemenes István. – ISSN 0021–7166 69. évf. (2014) 5. sz. p. 213–223.

A „valódi” alkotmányjogi panasz használatba vétele: az Abtv. 27. §–a szerinti panasz első két éve az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Tóth J. Zoltán. – ISSN 0021–7166 69. évf. (2014) 5. sz. p. 224–238.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok
Az európai fizetési meghagyás végrehajtása a közösségi jog és a hazai szabályozás tükrében / Kádár Noémi . – ISSN 2063–9767 62. évf. (2014) 5. sz. p. 505–510.

 

Magyar jog
Benke József: Reményvétel: [recenzió] / Földi András. – ISSN 0025–0147 61. évf. (2014) 5. sz. p. 313–318.

Francia orvosság a polgári perek lassúságára: a référé / Rónai Orsolya. – ISSN 0025–0147 61. évf. (2014) 5. sz. p. 299–306.

Az immunitási tünetekről az állami kárfelelősség terén – az új Ptk. felsejlő fényeinél / Borbás Beatrix . – ISSN 0025–0147 61. évf. (2014) 5. sz. p. 268–277.

A kockázati tőkebefektetések során alkalmazott leaver–klauzulák érvényessége / Bajorfi Ákos. – ISSN 0025–0147 61. évf. (2014) 5. sz. p. 278–287.

Magyarország tíz éve az Európai Unió polgári igazságügyi együttműködésében / Kengyel Miklós. – ISSN 0025–0147 61. évf. (2014) 5. sz. p. 257–267.

Nagy Ferenc: Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog–tudományban: [recenzió] / Ambrus István . – ISSN 0025–0147 61. évf. (2014) 5. sz. p. 307–312.

A politikai reklámok európai szabályozása / Kóczián Sándor. – ISSN 0025–0147 61. évf. (2014) 5. sz. p. 288–298.

                                                                                                           
A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Gerencsér Judit (Kúria)
Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)
Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Tóth Gábor (Fővárosi Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)