Szakirodalmi ajánló 2014. március

Válogatott szakirodalom

 

E bibliográfia a bírósági intézmények könyvtári állományának legújabb szakirodalma alapján készült.

 

Az Országos Bírósági Katalógus újdonságai:

 

Könyvek:

Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok komplett forgatókönyvek tréningvezetőknek /Thomas Schmidt. – Miskolc: Z– Press 2014, cop. 2009 Gyoma Gyomai Kner Ny. Zrt. – 478 p.

Külföldi közokiratok a magyar közjegyzői eljárásban és a világ közjegyzőinek tevékenysége ennek tükrében/Máté Viktor, Sajben Tamás. – 2. átd. és bőv. kiad. – Bp.: MOKK, 2013. – 437 p.

Ptk. fordítókulcs oda– vissza a 2013. évi V. törvény és az 1959. évi IV. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény, valamint az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény [Ptk.] módosításaival, továbbá tartalomjegyzékkel kiegészítve /Gadó Gábor, Németh Anita, Sáriné Simkó Ágnes. – Bőv., átdolg. utánny. – Bp.: HVG– ORAC, 2014. – 673 p.

Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások/szerk. Czine Ágnes. – Bp.: HVG– ORAC 2014. – 605 p.

A választójog alapjogi tartalma és korlátai /Bodnár Eszter. – Bp.: HVG– ORAC, 2014. – 366 p.

 

Cikkek:

Adó– és Pénzügyi Szaklap

Családi járulékkedvezmény/Kopányiné Mészáros Edda. – ISSN 0238– 3950.– 28. évf., (2014) 4– 5. sz. p. 3– 8.

Változások az illetékkedvezmények, illetékmentességek körében / Börzsönyi Zsuzsanna. – ISSN 0238– 3950. – 28. évf., 4– 5. sz. p. 87– 92.

 

Belügyi Szemle

2013, az emberkereskedelem elleni fellépés éve Magyarországon / Windt Szandra. – ISSN 1789– 4689 62. évf. (2014) 1. sz. p. 58– 74.

A bíróság elé állítás szabályozásának változásai a gyakorlat tükrében / Fázsi László, Fedor Anett. – ISSN 1789– 4689 62. évf. (2014) 1. sz. p. 75– 91.

Az in dubio pro reo elv érvényesülésének problémái Pusoma Dénes ügyében / Kocsi Georgina. – ISSN 1789– 4689 62. évf. (2014) 1. sz. p. 70– 92.

A terhelti beismerés büntető anyagi és – eljárásjogi jogkövetkezményeiről / Alföldi Ágnes Dóra. – ISSN 1789– 4689 62. évf. (2014) 1. sz. p. 92– 102.

 

Céghírnök

A csődtörvény 2014–ben hatályba lévő változásai I./ Volein Anna. – ISSN 1215– 1785.– 24. évf., 2. sz. (2014) p. 5– 7.

A faktoring– szerződés jövője az új Ptk. tükrében V. / Papp Tekla. – ISSN 1215– 1785. – 24. évf., 2. sz. (2014) p. 14.

A zálogjogot alapító ügylet és a zálogszerződés az új Ptk.– ban/Bodzási Balázs. – ISSN 1215– 1785. – 24. évf., 2. sz. (2014) p. 11– 13.

 

Európai jog

Az analógia az EU Bíróságának gyakorlatában / Vida Sándor. – ISSN 1587– 2769 14. évf. (2014) 1. sz. p. 14– 19.

Az egységes európai szabadalom és az Egységes Európai Szabadalmi Bíróság / Palágyi Tivadar. – ISSN 1587– 2769 14. évf. (2014) 1. sz. p. 20– 28.

Az egységes európai szabadalom eszméje és megvalósulása / Réti Eszter. – ISSN 1587– 2769 14. évf. (2014) 1. sz. p. 29– 35.

 

Gazdaság és Jog
A biztosítási szerződések az új Ptk.– ban / Verebics János.– ISSN 1217– 2464.– 22. évf., (2014) p. 14– 17.

Döntések a kereskedelmi választottbíráskodás gyakorlatából / Szakál Róbert. – ISSN 1217– 2468 22. évf. (2014) 2. sz. p. 23– 25.

A fogyasztói csoportok jogi szabályozása és a kapcsolódó szerződések érvénytelensége / Kőhidi Ákos. – ISSN 1217– 2466 22. évf. (2014) 2. sz. p. 8– 13.

A munkáltató jogos gazdasági érdekének védelme / Zaccaria Márton Leó. – ISSN 1217– 2468 22. évf. (2014) 2. sz. p. 18– 23.

Szerződéses biztosítékok változása az új Ptk.– ban/Leszkoven László. – ISSN 1217– 2464.– 22.évf., (2014) 2.sz.p.3– 8.

 

HR & Munkajog

Az 1952. évi Mt. bírói gyakorlatának továbbélése – polgári jog és a munkajogi szabályok együttes alkalmazása a szabályváltozások tükrében / Kovács Szabolcs. – ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 3. sz. p. 26– 28.

Az atipikus munkaviszonyok – 1. rész / Mihályi Mónika. – ISSN 2063– 7101. – 5. évf., (2014) 3. sz. p. 18– 23.

Kettős látás – A módosuló Mt. és az új Ptk. munkajogot is érintő szabályai – 3.rész / Horváth István.– ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 3.sz. p. 7– 13.

Kiszervezés a hatékonyabb működés érdekében / Répáczki Rita. – ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 3. sz. p. 36– 38.
A munkáltatói visszaélés– bejelentés rendszer / Ember Alex. – HR & Munkajog, ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 3. sz. p. 24– 25.

Személyi jövedelemadó változások 2014 / Török Györgyi. – ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 3. sz. p. 40– 42.

Az új Polgári Törvénykönyv és a közszféra munkajoga / Bérces Kamilla. – ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 3. sz. p. 29– 32.

Az új Polgári Törvénykönyv és az Mt. viszonya / Kis Miklós. – ISSN 2063– 7101.– 5. évf., (2014) 3. sz. p. 33– 35.

 

Infokommunikáció és jog (2013)

Az adatvédelem szabályozásának történeti áttekintése / Szőke Gergely László. – ISSN 1786– 0776 10. évf. (2013) 3. sz. p. 107– 112.

Delfi AS v. Észtország: strasbourgi döntés a névtelen kommentekért viselt szolgáltatói felelőpsségről / Nádori Péter. – ISSN 1786– 0776 10. évf. (2013) 3. sz. p. 131– 140.

A „használt” szoftverek értékesítésének jogi megítélése az Európai Unióban: a UsedSoft kontra Oracle ügy / Farkas Henrietta Regina. – ISSN 1786– 0776 10. évf. (2013) 3. sz. p. 126– 130.

Az IT biztonság szabályozásának konfliktusa / Szádeczky Tamás. – ISSN 1786– 0776 10. évf. (2013) 3. sz. p. 149– 153.
„Kriminális” hírszelekció az online és a print médiában 1. rész / Parti Katalin. – ISSN 1786– 0776 10. évf. (2013) 3. sz. p. 141– 148.

 

Jogesetek Magyarázata (JeMa) (2013)

Az Alkotmánybíróság döntése a frakcióalakítás feltételeinek szabályozásáról: szabad mandátum versus szervezetalakítási szabadság / Smuk Péter. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 12– 19.

Az Alkotmánybíróság határozata az Alaptörvény negyedik módosításáról: az alkotmánymódosítás alkotmánybírósági kontrollja / Vincze Attila. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 3– 12.

Az Alkotmánybíróság határozata a gyülekezési jog gyakorlásáról: rendezvény bejelentésének érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, avagy rendezvény megtiltása hatáskör hiánya miatt / Csőre Eszter. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 3– 11.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Centro Europa 7 ügyben: a frekvenciapályázaton elnyert műsorszolgáltatási jogosultság tartalmáról / Lehóczki Zsófia. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 79– 84.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete a roma gyermekek hátrányos megkülönböztetéséről a magyar speciális iskolákban: az oktatáshoz való jog és a hátrányos megkülönböztetés tilalma kapcsolatáról / Szemesi Sándor. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 93– 97.

Az Európai Bíróság ítélete az Åkerberg Fransson– ügyben: a ne bis in idem mint az EU Alapjogi Karta és az EJEE által biztosított elv / Varga Zsófia. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 68– 78.

Az Európai Bíróság ítélete a fizetésképtelenségi rendelet időbeli hatályáról az új tagállamokban: azonnali hatály, visszaható hatások / Nagy Csongor István. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 55– 61.

Az Európai Bíróság ítélete a részmunkaidős foglalkoztatás során érvényesítendő diszkriminációtilalomról: a részmunkaidőben dolgozó munkavállaló fogalma és jogállása / Zaccaria Márton Leó. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 62– 77.

Az Európai Bíróság ítélete kartellügyben: a téves jogi tanács és versenyhatósági határozat hatásáról / Mikola Orsolya Irén. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 61– 66.

Az Európai Bíróság ítélete a Magyarország kontra Szlovákia ügyben: Sólyom László uniós polgár és/vagy államfő? / Várnay Ernő. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 79– 91.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítélete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság döntésének hatályon kívül helyezéséről: az adatvédelem bírói kontrollja / Jóri András. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 48– 54.

A Gyulai Törvényszék ítélete a várakozási díjból és pótdíjból eredő igényérvényesítésről: fizetési felszólítás parkolási ügyekben / Cséffai Attila Csaba. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 13– 17.

Kúria határozata a felcsúti labdarúgó– stadionról szóló népszavazási kezdeményezésről: az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés problémája / Komáromi László. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 37– 47.

A Kúria ítélete az áfalevonási jog korlátozásáról szabálytalanul eljáró beszállító esetén: a számlabefogadó eljárásának és tudattartalmának jelentősége az adólevonási jog szempontjából / Baranyi Gábor. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 33– 42.

A Kúria ítélete az elektronikus felsőoktatási felvételi jelentkezések ügyében: a tisztességes ügyintézéshez való jog terjedelme a felsőoktatási felvételi eljárásban / Forgács Anna. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 29– 36.

A Kúria ítélete az építmény használatától való eltiltásró l: az intézkedési határidők alkalmazhatósága az építmények használatával kapcsolatos eljárásokban / Hoffman István. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 43– 47.

A Kúria ítélete a polgári eljárási alapjogok sérülése megállapításának feltételeiről: a tisztességes eljáráshoz való jog egyes elemeinek egymáshoz való viszonya / Szigeti Krisztina. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 20– 28.

A Kúria ítélete a repülőtéri postai üzem építési engedélyének jogszerűségéről: a környezeti hatásvizsgálat– köteles jelleg és a helyi önkormányzat kvázi ügyféli jogállása a közigazgatási hatósági eljárásban / Rozsnyai Krisztina, Szegedi László. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 48– 59.

A Kúria ítélete az ügyvédi felelősségről és az árnyékperek lefolytatásának tilalmáról: Valóban csupán immateriális hátránnyal jár, ha elvész a jogérvényesítés lehetősége? / Molnár Levente. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 18– 24.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítélete adócsalási ügyben: az adó behajtásának késleltetésével elkövetett adócsalás bűncselekményének értelmezési kérdései / Sándor Lénárd. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 3. sz. p. 25– 32.

Uniós jogértelmezés a nemzetközi jog és a belső jog határán / Szalayné Sándor Erzsébet. – ISSN 2061– 4837 4. évf. (2013) 4. sz. p. 99– 103.

 

Jogtudományi Közlöny

Az alapjogi jogalkalmazás és az alapjogvédelem határai / Majtényi László. – ISSN 0021– 7166 69. évf. (2014) 2. sz. p. 71– 81.

A közigazgatási perben hozható érdemi döntések és a keresettípusok / Rozsnyai Krisztina. – ISSN 0021– 7166 69. évf. (2014) 2. sz. p. 105– 110.

A magyar választási rendszer átalakítása – összehasonlító perspektívában / Szigeti Péter. – ISSN 0021– 7166. – 69. évf., (2014) 2. sz. p. 82– 92.

A személyiségsértés szankciórendszerének sajátosságai a polgári jog rendszerében – történeti visszatekintéssel / Landi Balázs. – ISSN 0021– 7166 69. évf. (2014) 2. sz. p. 93– 104.

A szerződés érvénytelenségének szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben / Wellmann György. – ISSN 0021– 7166 69. évf. (2014) 2. sz. p. 61– 70.

 

Közjegyzők Közlönye

A biztosítékok jogának megújítása Franciaországban és Magyarországon / Maxime Julienne. – ISSN 1416– 7883 61. évf. (2014) 1. sz. p. 4– 15.

Jogesetek a hagyatéki eljárás köréből: 2. rész / Kőrös András. – ISSN 1416– 7883 61. évf. (2014) 1. sz. p. 37– 43.

Az új Ptk. Finanszírozói szempontból / Lajer Zsolt. – ISSN 1416– 7883 61. évf. (2014) 1. sz. p. 16– 27.

A zálogjog az új Polgári Törvénykönyvben / Anka Tibor. – ISSN 1416– 7883. – 61. évf. 1– 2. sz. (2014) p. 28– 36.

 

Magyar Jog

Az általános szerződési feltételekben megjelenő választottbírósági szerződéssel kapcsolatos kérdések a fogyasztói kölcsönszerződésekben / Darákné Nagy Szilvia, Egriné Salamon Emma. – ISSN 0025– 0147 61. évf. (2014) 2. sz. p. 82– 87.

Csák Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája / Gyüre Annamária. – ISSN 0025– 0147. – 61. évf. 2. sz. (2014) p. 121– 122.

Felkészülés az új Ptk. hatálybalépésére – beszámoló az új családjogi szabályokat ismertető konferenciáról / Megyeri Nóra. – ISSN 0025– 0147 61. évf. (2014) 2. sz. p. 123– 125.

A fizetési meghagyással szemben előterjesztett ellentmondás tartalma az európai uniós és a magyar eljárás szabályozásában / Molnár Judit. – ISSN 0025– 0147 61. évf. (2014) 2. sz. p. 99– 107.

A gazdálkodó szervezettel kapcsolatos passzív vesztegetés az új büntető kódexben / Hollán Miklós. – ISSN 0025– 0147. – 61.évf., (2014) 2. sz. p. 108– 120.

Gondolatok az új Polgári perrendtartásról / Imregh Géza.– ISSN 0025– 0147.– 61.évf., (2014) 2. sz. p. 72– 81.

Az önfoglalkoztatás intézménye a nyugat– európai és a magyar munkajogban / Prugberger Tamás. – ISSN 0025– 0147 61. évf. (2014) 2. sz. p. 65– 71.

A számítási felhő szolgáltatások a szerződési jog rendszerében egy közös európai adásvételi jog kialakításának margóján / Szilágyi Ferenc. – ISSN 0025– 0147 61. évf. (2014) 2. sz. p. 88– 98.

Tájékoztató a Magyar Jogász Egylet 2013. második félévi szakmai tevékenységéről / Benisné Győrffy Ilona. – ISSN 0025– 0147. – 61. évf. 2. sz. (2014) p.126– 127.

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék
Gerencsér Judit (Kúria)
Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)
Kuslits László (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)
Tóth Gábor (Fővárosi Törvényszék)
Zonda Zoltán (OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály)