Szakirodalmi ajánló 2014. október-november

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

 

Kiemelt újdonság

 

A szegedi Királyi Ítélőtábla története 1890-1914 között / Antal Tamás. - Budapest; Szeged, 2014. - 167 p., ill. - ISBN 978-963-12-0356-1. — Lelőhelyinformáció

Általános témakörök

Protokoll az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad. – Budapest: Athenaeum, 2014, cop. 2006. - 298 p. – ISBN 978-963-9615-54-0. — Lelőhelyinformáció

Tanácsoskönyv: új kalamajkák cikkek, újabb élmények, szösszenetek a viselkedéskultúra területéről / Görög Ibolya. – Budapest: Athenaeum, 2012. - 211 p. – ISBN 978-963-293-232-3 — Lelőhelyinformáció

Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben: 29 gyakorlat trénereknek, tanároknak és coachoknak / Balázs László. - Miskolc Z-Press K. cop. 2014. - 253 p. – ISBN 978-963-949-372-8 — Lelőhelyinformáció

3. A csapatépítés nagykönyve csapatépítés, csapatmunka, csoporttanácsadás elmélete és gyakorlata / Manfred Gellert, Claus Nowak. - Miskolc: Z-Press, cop. 2010. - 417 p. – ISBN 978-963-9493-54-4 — Lelőhelyinformáció

Büntetőjog

Kommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez / Balogh Ágnes, Hornyák Szabolcs, Makai Lajos. – Budapest: Menedzser Praxis, 2014. - [1347]. – ISBN 978-963-89986-1-3 — Lelőhelyinformáció

Büntető eljárásjog B/2. Témakör: büntető eljárásjog. - 5. átd. kiad. – Budapest, Pécs: Dialóg Campus K., cop. 2014. - 388 p. - ISBN 978-615-537-633-7 — Lelőhelyinformáció

Utolsók az egyenlők között sérülékeny csoportok törvény előtti egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban / Kádár András Kristóf [et al.]. – Budapest: M. Helsinki Bizottság, 2014. - 130 p. – ISBN 978-615-5215-23-0 — Lelőhelyinformáció

Polgári jog

A bizalmi vagyonkezelés / B. Szabó Gábor [et al.]. - Budapest HVG-ORAC, 2014. - 343 p. ; 24 cm. - Bibliogr.: p. [331]-339. – (Új magánjog sorozat; 6.) – ISBN 978- 963-258-251-2 — Lelőhelyinformáció

Öröklési jog: anyagi jog / Orosz Árpád, Weiss Emilia. - Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 220 p. ; 24 cm. – (Új magánjog sorozat; 4.) – ISBN 978-963-258-249-8 — Lelőhelyinformáció

Kommentár a munka törvénykönyvéhez kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez szerzők:] / Berke, Kiss [et al. - 2. átd. kiad. – Budapest: Wolters Kluwer, 2014. - 828 p. - ISBN 978-963-295-415-8 — Lelőhelyinformáció

A munka- és pihenőidő szabályai / Dudás Katalin. – Budapest: Complex, 2014. - 1238 p. – ISBN 978-963-295-377-9 — Lelőhelyinformáció

 

Bírósági könyvtárak kurrens időszaki kiadványainak tartalomjegyzéke

Acta Juridica ISSN 1216-2574 — Volume 55 Number 3

Adó-kódex ISSN 1219-316X — 23. évf. (2014), 10. szám

Adó, vám és illeték ISSN 1417-247X — 21. évf. (2014), 9. szám

Adó-és Pénzügyi szaklap ISSN 0238-3950 — 28. évf. (2014), 15. szám

Állam- és jogtudomány ISSN 0002-564X — 55. évf. 3. szám

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 62. évf. (2014) 9. sz.

Bírósági Döntések Tára ISSN 1585-7115 — 15. évf. (2014), 10. és 11. szám

Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758 — 33. évf. (2014), 3. szám

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 24. évf. (2014) 10. és 11. sz.

Családi Jog ISSN 1589-7516 — 12. évf. , 2. szám (2014. június)

Európai jog ISSN 1587-2769 — 14. évf. (2014) 5. szám

Executio ISSN 2063-1596 — 4. évf. , 3. szám

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 22. évf. (2014), 10. és 11. szám

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 5. évf. (2014), 10. és 11-12. szám

Iustum Aequum Salutare ISSN 1787-3223 — 10. évf. (2014), 2. szám

Jogesetek magyarázata (JEMA) ISSN 2061-4837. — 5. évf. (2014), 2. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 69. évf. (2014) 7-8. szám

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. — 61. évf. , 3. szám (2014. május-június)

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 62. évf. (2014) 10. és 11. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 61. évf. (2014) 9. és 10. szám

Med. et Jur. ISSN 2061-6619 — 61. évf. (2014) 3. szám

 

Acta Juridica ISSN 1216-2574 — Volume 55 Number 3 — Lelőhelyinformáció

The resurrection of field warehousing / Tajti Tibor. — p. 185-235.

The fight against financing terrorism: New challenges and developments in Hungarian law / Kovács Gábor, Nyitrai Péter. — p. 236-260.

The concept of ‘Union interest’ in EU external trade law / Horváthy Balázs. — p. 261-276.

Economic relations between the European Union and Peru: Analysis of the Free Trade Agreement / Antonio Manrique de Luna Barrios. — p. 277-289.

The enforcement of foreign arbitral awards in Kuwait / Saad Badah. — p. 290-295.

The use of foreign precedents by constitutional judges / Jakab András. — p. 296-298.

 

Adó-kódex ISSN 1219-316X — 23. évf. (2014), 10. szám —

A 2014-2020-as időszakban európai uniós forrásból támogatható fejlesztési célok és források. — p. 5-21.

A versenyképes Közép-Magyarország fejlesztésére fordítható források a 2014-2020-as időszakban. — p. 22-38.

A humán tőke és a társadalmi környezet fejlesztésére fordítható források a 2014-20-as időszakban. — p. 39-53.

Vidékfejlesztési Program 2014-2020. — p. 87-101.

A 2014-2020 közötti időszakban az operatív programok keretében a kedvezményezettek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében tervezett intézkedések. — p. 103.

 

Adó, vám és illeték ISSN 1417-247X — 21. évf. (2014), 9. szám — Lelőhelyinformáció

Általános forgalmi adó. Az ügylet adójogi megítélése. — p. 4.

Adózás rendje. Az adójogi vita elbírálásának szabályai. — p. 6.

A jelentős eljárási jogszabálysértés esete. — p. 10.

Vám, jövedék. A vámhatóság fizetési felszólításának minősítése. — p. 11.

A közvetlen vámfelügyelet elrendelésének feltételei. — p. 13.

Illeték. A kedvezmény igénybevételének feltételei. — p. 14.

Az eljárás tárgya értékének meghatározása. — p. 15.

Az ajándék visszakövetelésének szabályai. — p. 17.

 

Adó- és pénzügyi szaklap ISSN 0238-3950 — 28. évf. (2014), 15. szám

A 2014. évi társaságiadó-alapot módosító tételek I. / Czapkó Tiborné. — p. 19-40.

Adalékok a nyugdíjbiztosítási adategyeztetéshez II. / Kiss Sándor. — p. 51-58.

Üzemi baleset esetén járó pénzbeli ellátások / Soltész Lászlóné. — p. 58-71.

Állam- és jogtudomány ISSN 0002-544X — 55. évf. 3. szám —A folyóirat honlapja

A környezet védelme fegyveres konfliktus idején – nemzetközi szokásjogi alapok / Csapó́ Zsuzsanna. — p. 3-21. — — Elektronikus változat

Kísérlet egy „realista jogfilozófiai rendszer” megalkotására – Losonczy István jogbölcseleti munkássága / szabadfalvi József. — p. 22-35. — Elektronikus változat

Prevenció és reparáció a kártérítési jogban – a kártérítési jog és alternatívái a két cél szolgálatában / Szalai Ákos. — p. 36-59. — Elektronikus változat

Precedenskövetés és jogszabály-értelmezés / Ződi Zsolt. — p. 60-85. — Elektronikus változat

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 62. évf. (2014) 5. szám Lelőhelyinformáció

Büntető igazságszolgáltatás a kábítószerpiac ellen / Ritter Ildikó. — p. 5-31.

A kriminalisztika piramismodelljének második változata / Fenyvesi Csaba. — p. 32-43.

Kommunikációs és információs rendszerek szoftverbiztonságának korszerű megvalósítási eszközei / Kuris Zoltán. — p. 44-57.

A világháló veszélyei – internetbiztonság az Európai Unióban és Magyarországon. — p. 58-74.

Az idegenrendészeti és menekültügyi jogszabályok változásának hatásai a Csongrád megyét érintő illegális migrációra / Honfi Péter. — p. 78-88.

Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények, avagy két ügy, egy eset / Windt Szandra. — p. 89-94.

Bűnözésföldrajz: a rendőrség szolgálatába állított tudomány / Sallai János. — p. 95-107.

A jövő gyerekcipőben: gondolatok a beszédfelismerő rendszerek rendőrségi alkalmazásáról /Vastag Gyula. — p. 108-118.

A jogászkodás csapdájában / Fázsi László. — p. 133-143.

 

Bírósági Döntések Tára ISSN 1585-7115 — 15. évf. (2014), 10. szám —

A személyes szabadságot a lehető legrövidebb ideig korlátozó, szükségszerű és jogszerűen végrehajtott rendőri intézkedés személyiségi jogvédelmet nem alapoz meg. — p. 7-9.

Az 1959-es Ptk. sem zárta ki, hogy a szerződés érvénytelenségét bizonyos esetekben a felek maguk is – visszamenőleg hatállyal – orvosolhassák (pl. hiányzó alakiság pótlásával, a szerződés módosításával vagy annak megerősítésével). . — p. 11-19.

A Ptk. szabályait kell alkalmazni a perben, ha a keresetlevelet a felperes azt követően nyújtja be, hogy a társasági szerződést az új Ptk.-nak megfelelően módosította. — p. 41-44.

A vezető tisztségviselő lemondása – ha az a társaság működésében nem okoz fennakadást – a társaság tudomására jutásával hatályosul, ahhoz elfogadására nincs szükség. — p. 47-48.

Bírósági Döntések Tára ISSN 1585-7115 — 15. évf. (2014), 11. szám —

A hatósági eljárásban beszerzett szakvélemény megállapításait a fél e hatósági eljárás keretében sérelmezheti, személyiségi jogi perben a szakértői megállapítások nem bírálhatók felül. — p. 7-9.

Az érintett személy a sajtóközlemény csak azon tényállításainak, illetve tényközléseinek a helyreigazítását kérheti, amelyek a személyére vonatkoznak. — p. 10-12.

 

Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758 — 33. évf. (2014), 3. szám —

A feltételes szabadságra bocsátás eljárásjogi kérdései és a jogintézmény fejlesztésének irányai / Polgár András. — p. 1-11.

Idegenellenesség-kutatás a büntetés-végrehajtási szervezet állományában / Görbe Attiláné, Zán Krisztina. — p. 12-25.

A börtönbeli önkárosítások kommunikációelméleti megközelítése / Fiáth Titanilla. — p. 26-36.

„Felboldogulni” – A Heves Megyei Bv. Intézetben büntetésüket töltő asszonyok és gyermekeik reintegrációs meseterápiás programja / Boldizsár Ildikó, Luzsi Margó, Juhász Attila. — p. 37-49.

Nők a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományában / Pölöskey Ágnes. — p. 50-61.

A 2014-es országgyűlési és európai parlamenti választás a bv. intézetekben / Bakó Zsolt. — p. 62-70.

Néhány gondolat a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásáról Japánban / Juhász Andrea . — p. 71-82.

 

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 24. évf. (2014) 10. szám — Lelőhelyinformáció

Gondolatok a deviza alapú hitelek „kivitelezésének” módjáról / Kovács László. — p. 3-4.

Fordulatok a gazdasági társaságokra irányadó felelősség-átviteli szabályokban III. / Szörös Anikó. — p. 6-8.

Miért kógens a diszpozitív? V. / Dzsula Marianna. — p. 8-11.

Az elkülönítésről / Tóth Dávid. — p. 11-12.

A társasági jog és az öröklési jog kapcsolatáról a közkereseti és a betéti társaságok kapcsán I. /Dúl János. — p. 13-14.

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 24. évf. (2014) 11. szám —

Cikk címe / Szerző. — p. N-N.

Cikk címe / Szerző. — p. N-N.

Cikk címe / Szerző. — p. N-N.

 

Családi Jog ISSN 1589-7516 — 12. évf. , 3. szám — Lelőhelyinformáció

65 év a jogászi hivatásért - Emlékezés Wiess Emiliára. — p. 1.

A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalamzását segítő átmeneti normákról / Boros Zsuzsa. — p. 2-8.

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség a családjogi tartás új szabályaiban / Gulyás István. — p. 9-17.

Kötések és törések: Gondolatok az európai jogi kultúráról Szeibert Orsolya A házasság Európában a jogegységesítő törrekvések tükrében c. monográfiája apropóján / Herger Csabáné. — p. 18-25.

Csak beteg ne legyen az a gyerek!: A szülői felügyeleti jog egyes kérdései a gyermekek betegsége esetén / Takács Andrea. — p. 26-30.

A gyermek meghallgatása az európai országok gyakorlatában - Németország, Svájc, Belgium, Franciaország / Szeibert Orsolya. — p. 31-36.

Beszámoló a Családi Jog 2014. évi konferenciájáról / Tancsik Annamária. — p. 37-39.

 

Executio ISSN 2063-1596 — 4. évf. , 2. szám (2014. június) —

A bírósági végrehajtás rövid története / Lukács Tamás. — p. 8-14.

Intenzívebbé lehetne tenni a kamarák szakmai kapcsolatát: interjú dr. Bánáti Jánossal, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével / Könyves-Ruzsányi Edit. — p. 15-18.

Nagykorúaknak ajánlott / Szabados-Dötsch Judit. — p. 19-22.

 

Európai jog ISSN 1587-2769 — 14. évf. (2014) 5. szám —

Eltérő jogvédelmi mércék az Európai Bíróság gyakorlatában avagy az Aarhusi Egyezmény többszintű európai átültethetőségének kompromisszumai/ Szegedi László. — p. 1.

A 2011/98/EU Összevont engedély irányelv és annak magyar jogba való átültetése / Gyeney Laura, Töttős Ágnes. — p. 13.

Keretrendelkezéseket kitöltő igazgatási normák az Európai Unió büntetőjogában / Lukácsi Tamás. — p. 24.

Az Európai Unió Bíróságának ACI Adam döntése a jogellenes forrásból történő másolatkészítés után fizetendő jogdíjak egyes kérdéseiről / Mezei Péter, Hajdú Dóra. — p. 32.

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 22. évf. (2014), 10. szám — Lelőhelyinformáció

Az általános szerződési feltételek útján létrejövő szerződések / Leszkoven László. — p. 3-9.

A fiduciárius biztosítékok tilalma alóli kivételek az új Ptk.-ban, különös tekintettel a Pénzügyi Biztosítéki Irányelv esetköreire / Bánkúti Ágnes. — p. 9-14.

A bankszámlára vezetett adóvégrehajtás / Darai Péter. — p. 15-19.

A nemzeti vagyonról szóló törvény választottbíráskodást érintő rendelkezéseinek alkotmánybírósági tesztje / Hajdú Gergely. — p. 19-24.

Társasági szerződés és szindikátusi szerződés ütközése / Szakál Róbert. — p. 25-26.

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 22. évf. (2014), 11. szám

Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások / Gál Judit. — p. 3-9.

A jogi személyek tulajdonosi ellenőrzése / Mohai Máté. — p. 9-14.

A költségvetési csalás és az egység-többség kérdése / Kondorosi András. — p. 14-19.

Reflexiók Gárdos István-Gárdos Péter: A lízingbeadó és faktor mint hitelező a felszámolási eljárásban című cikkére / Csőke Andrea, Juhász László. — p. 19-21.

Biztosítéki tulajdon a felszámolási eljárásban (Válasz Csőke Andrea és Juhász László reflexióira) / Gárdos István, Gárdos Péter. — p. 21-23.

A volt tag adótartozásáért fennálló helytállási kötelezettsége bt., illetve kft. esetén / Figula Ildikó. — p. 23-25.

 

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 5. évf. (2014), 10. szám — Lelőhelyinformáció

Személyiségi jogok sérelme, sérelemdíj a munkaviszonyban. — p. 10-12.

A gyakornoki jogviszon. — p. 13-15.

Az iskolaszövetkezet – hungarikum mint hatékony foglalkoztatáspolitikai eszköz. — p. 16-19.

A versenytilalmi megállapodás, mint a felek szabad szerződéses akaratán alapuló, a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség időbeli meghosszabbításának eszköze. — p. 20-22.

A vezető állású munkavállaló a munka törvénykönyvében. — p. 25-28.

A vezető kártérítési felelőssége. — p. 29-32.

A munkavállalói képviselők és jogállásuk. — p. 32-36.

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 5. évf. (2014), 11-12. szám

Határon átnyúló munkaügyi jogviták - a joghatóság kérdése / Glavanits Judit. — p. 7-12.

A munkabérből levonás egyes kérdései / Konta Éva. — p. 12-15.

Kettős látás - Az MT. és az új Ptk. munkajogot is érintő szabályai - 9. rész / Szladovnyik Krisztina, Horváth István. — p. 16-18.

A munkaviszonyon túli foglalkoztatási viszonyok / Lórodi László. — p. 18-20.

 

IPRAX ISSN 0720-6585 — 34. évf. , 2014 Heft/Vol. 6

Das neue Programm zur justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen – Ein Wendepunkt?/ Wagner, R.. —

Das Schiedsvereinbarungsstatut bei vertraglichen Streitigkeiten / Stürner, M., Wendelstein, C. . —

Das gemeinschaftliche Testament im deutsch-französischen Rechtsverkehr – Ein Stiefkind der Erbrechtsverordnung / Hilbig-Lugani, K. —

 

Iustum Aequum Salutare ISSN 1787-3223 — 10. évf. (2014), 2. szám —

Kodifikálható-e az Európai Unió nemzetközi magánjogának "Általános Része"? / Burián László. — p. 7-13. — Elektronikus változat

A határon átnyúló elemeket tartalmazó jogviták bírói gyakorlata / Gombos Katalin. — p. 15-22. — Elektronikus változat

Jogharmonizációs dilemmák a külföldi jog tartalmának megállapításával kapcsolatban / Bóka János. — p. 23-33. — Elektronikus változat

Az irányelvek (közvetlen) hatálya és az alkalmazandó jog / Császár Mátyás. — p. 35-48. — Elektronikus változat

Alapvető jogok védelme és az Európai Unió nemzetközi magánjoga / Szabó Sarolta. — p. 49-60. — Elektronikus változat

Az uniós jog hatása a határon átnyúló családjogi ügyekre - fogalmi zavarok / Wopera Zsuzsa. — p. 61-70. — Elektronikus változat

Joghatósági szabályok az uniós formatervezési mintaoltalmi rendelet alapján / Somssich Réka. — p. 71-79. — Elektronikus változat

Az elektronikus kereskedelem hatása az Európai Unió fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos egyes joghatósági szabályainak alakulására / Erdős István. — p. 81-94. — Elektronikus változat

Fogyasztóvédelem és az online vitamegoldó eljárás / Szerző. — p. 95-104. — Elektronikus változat

A fizetésképtelenségi rendelet alkalmazandó jogra vonatkozó szabályainak értékelése / Nagy Adrienn. — p. 105-117. — Elektronikus változat

Egyes pénzügyi vonatkozású szerződések nemzetközi jogvitájának kollíziós aspektusai / Szerző. — p. 119-126. — Elektronikus változat

Proportionality in extreme necessity / Ervin Belovics. — p. 127-134. — Elektronikus változat

Le sens de l'expression du trésor dans les sources romaines comme la base des réglementations contemporaines / János Erdődy. — p. 135-144. — Elektronikus változat

Representative Government and Direct Democracy. Italy and the Main Direct Democratic Traditions in Europe in the 19th-20th Centuries / László Komáromi. — p. 145-153. — Elektronikus változat

Spanyol állami egyházjog - új hangsúlyok / Szuromi Szabolcs Anzelm. — p. 155-171. — Elektronikus változat

A somoskői bazalt ügye. A II. számú genfi jegyzőkönyv a nemzetközi jogi szolgalmak fényében / Hollósi Gábor. — p. 173-183. — Elektronikus változat

 

Jogesetek magyarázata (JEMA) ISSN 2061-4837 — 5. évf. (2014), 2. szám — Lelőhelyinformáció

A jelszóval védett cikkek használatához kérje könyvtárosa segítségét, aki készséggel segít a használatban.

Az Alkotmánybíróság határozata a devizahitelekről. A szerződési szabadság régi-új korlátai / Drinóczi Tímea. — p. 3-12. Jelszóval védett elektronikus változat

Az Alkotmánybíróság határozata a bírósági törvények felülvizsgálatáról. Velencei Bizottság kontra Alkotmánybíróság / Sólyom Péter. — p. 13-28. Jelszóval védett elektronikus változat

A Kúria jogegységi határozata a közhatalmat gyakorlókról készült képmás és hangfelvétel nyilvánosságáról. Közszereplő-e a nyilvános helyen szolgálatot teljesítő rendőr? / Balogh Adrienn, Hegyi Szabolcs. — p. 29-35. Jelszóval védett elektronikus változat

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről. A devizaalapú kölcsönök érvényessége / Czugler Péter Áron. — p. 36-45. Elektronikus változat

A Szegedi Ítélőtábla döntése a terrorcselekménnyel fenyegetés és a közveszéllyel fenyegetés elhatárolásáról. A fenyegetés fogalmának értelmezése / Deák Zoltán. — p. 46-57. Elektronikus változat

A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata az önkormányzat pénzbeli szociális rendeletének törvényességéről. Az önkormányzat eredeti és származékos jogalkotási kötelezettségének határai és keretei, valamint a normavilágosság követelménye az önkormányzati jogalkotásban / Hoffman István. — p. 58-65. Jelszóval védett elektronikus változat

A Kúria döntése a jegyzőre vonatkozó speciális abszolút kizárási ok értelmezéséről. Az önkormányzat és az ügyfél perben állásának hatása a jegyző pártatlanságára / Rozsnyai Krisztina. — p. 66-72. Jelszóval védett elektronikus változat

Az Európai Bíróság ítélete az Európai Unió kishatárforgalmi szabályozásáról. A határ menti lakosok tartózkodási jogának értelmezése / Bartha Ildikó. — p. 73-54. Jelszóval védett elektronikus változat

Az Európai Bíróság ítélete az ONEL/OMEL védjegy ügyében. A közösségi védjegyek tényleges használatának területi kérdései / Keserű Barna Arnold. — p. 85-92. Jelszóval védett elektronikus változat

Az Európai Bíróság ítélete a légi utasokra vonatkozó adatállomány kezeléséről. „Pillérközi” megközelítés a személyes adatok védelméhez való jog területén / Nagy Klára. — p. 93-100. Jelszóval védett elektronikus változat

Az Európai Bíróság ítélete az Európai Unió légi közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszeréről. Az EU (területi) joghatósága, az uniós másodlagos jogi aktusok területen kívüli hatálya / Papp Zoltán. — p. 101-110. Jelszóval védett elektronikus változat

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 69. évf. (2014) 10. szám

Magyarország negyedik Büntető Törvénykönyve / Tóth Mihály. — p. 439-452.

A polgári és kereskedelmi jog kapcsolata az új Ptk fényében / Szalma József. — p. 453-468.

Az alkotmányos követelmények hivatkozási tipológiája becsületsértési és rágalmazási ügyekben hozott büntetőítéletekben / Szomora Zsolt. — p. 469-476.

Ellentétek és kapcsolatok a magyar munkajogi-, és polgári jogi szabályozás között / Jakab Nóra, Prugberger Tamás. — p. 477-486.

Mgfontolások a trust egyházi eredetéhez, avagy: godolatok Sándor István új monográfiájáról / Deli Gergely. — p. 487-491.

Felfelé nézz, ha nincs szárnyad, kapaszkodj - Szeibert Orsolya: A házasság Európában a jogegységesítő törekvések tükrében / Pál Szilvia. — p. 492-494.

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 69. évf. (2014) 11. szám

Az új Btk. Általános részének alapfogalmai (hatály, a bűncselekmény, a tettesek és részesek, a társadalomra veszélyesség) / Busch Béla. — p. 495-503.

A kölcsönszerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye / Gárdos Péter. — p. 504-514.

Kivételes-e a jogalkalmazó kártérítési felelőssége? / Pribula László. — p. 515-526.

A védői szerepkör értelmezése / Bérces Viktor. — p. 527-537.

A punitív kriminálpolitika és a büntető populizmus - egymást fedő fogalmak? / Gönczöl Katalin. — p. 538-544.

A római jog alapjai / Hamza Gábor. — p. 545-546.

 

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883 — 61. évf. , 5. szám — Lelőhelyinformáció

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek az új Polgári Törvénykönyvben / Nyerges József. — p. 5-27.

Az igazságügyi szakértői bizonyítás módszertani kérdései: „Egy igazságügyi szakértő naplójából” / Bányai István. — p. 28-33.

Új megoldások és kritikai meglátások az elfogadott Európai Öröklési Rendelettel kapcsolatban / Csonka Péter. — p. 34-49.

A végrendelet, illetőleg az öröklési szerződés érvényességének megállapítása iránti kereset viszonya a Pp. 123. §-a szerinti megállapításra irányuló keresethez: bírói szemmel / O.[rosz] Á.[rpád]. — p. 50-13.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 62. évf. (2014) 10. szám

A közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezet fogalmáról, valamint közfeladatot ellátó személyről. — p. 1005.

Az ítélet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről / Szerző. — p. 1006.

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 62. évf. (2014) 11. szám

A tagkizárás egyes szabályai az új Ptk.-ban / Szalay Zsuzsa. — p. 1196-1204.

Az előzetes döntéshozatali eljárásról egy nemrégiben megjelent könyv apropóján / Bóka János. — p. 1205-1208.

 

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 61. évf. (2014) 9. szám

A végrehajtó hatalom és a bírói hatalom viszonyáról / Trócsányi László. — p. 481-485.

Személyiségi jogok – adatvédelem – információszabadság / Péterfalvi Attila. — p. 486-489.

Jogalkotás a felsőoktatás területén – követelmények és tanulságok / G. Karácsony Gergely. — p. 490-499.

Gondolatok és kérdések az Európai Ügyészi Hivatal létrehozása kapcsán / Hajdu Magdolna. — p. 500-508.

Kodifikációs pontatlanságok az új Polgári törvénykönyv szövegében / Ujvári Tamás. — p. 509-514.

Az érvénytelen szerződésből eredő igények és az időmúlás / Kiss Gábor. — p. 515-518.

A piacbefolyásolás kétszeres szankcionálása: a strasbourgi Grande Stevens ügy tanulságai / Földes Stephan, Kajtár Géza. — p. 519-526.

A szervezett bűnözéssel kapcsolatos szabályozás az olasz és a magyar büntetőjogban / Tornyai Gergely. — p. 527-537.

Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben / Recenzens: Tóth Andrea Noémi. — p. 538-541.

Lenkovics Barnabás: Ember és tulajdon / Recenzens: T. Kovács Júlia, Téglási András. — p. 542.

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 61. évf. (2014) 10. szám

Gyorsértékelés az európai közigazgatási eljárási modell-szabályokról / Varga Zs. András. — p. 545-555.

A jogirodalom hatása a büntető bíróságok ítélkezésére / Elek Balázs. — p. 556-565.

Az uzsora-bűncselekmény gyökerei és azok hatása a hatályos szabályozásra / Csák Zsolt. — p. 566-574.

Adalékok a jogos védelem vitatott kérdéseihez / Ott István. — p. 575-585.

Mikor évül el a közjegyzői okiratba foglalt követelés? / Szécsényi-Nagy Kristóf. — p. 586-591.

Az érdekelmélet határai a polgári perjogi képviselet körében / Miczán Péter. — p. 592-602.

Hozzászólás Fázsi László: Az egység-többség kérdésének problémája a gyermekpornográfia minősítése körében című tanulmányához/ Ambrus István. — p. 603-606.

 

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 61. évf. (2014) 11. szám

Búcsú a kollégiumi véleménytől? / Ződi Zsolt. — p. 609-623.

Kollektív igényérvényesítés az angolszász világban. — p. 624-632.

A Magánjogi Kódex és a "fair trial" jogának megújuló viszonya. — p. 633-641.

Civil szervezetek és az ombudsman a nemzeti megelőző mechanizmusban. — p. 642-651.

Videokonferencia a magyar büntetőeljárásban. — p. 652-657.

A jegyző birtokvédelmii ügyban hozott határozatánakmegváltoztatása iránti per. — p. 658-661.

A Hármaskönyv 500 éve. — p. 662-665.

Illetékességi adok-kapok. — p. 666-669.

Med. et Jur. ISSN 2061-6619 — 5. évf. (2014) 3. szám— Lelőhelyinformáció

A gyógyszerügyi hatóság transzparenciájának kérdései / Csöndes Nelli, Parapatics Tamás. — p. 4-8.

Az elhunyt munkavállalók holttestének hazaszállításáról az Európai Unióban / Ember Alex. — p. 9-13.

Fertőző betegség és emberi jogok / Németh Kinga. — p. 14-17.

Rendszerhiba vagy személyes felelősség? / Ábrahám László. — p. 18-22.

Egészségügyi mediáció – konfliktuskezelés / Decastello Alice. — p. 23-26.

Kuruzslás-biznisz / Németh Kinga. — p. 27-30.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok

 

A devizahitelezés nagy kézikönyve / Lentner Csaba. - Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2014. - ISBN 978-615-5344-62-6. - Várható megjelenés: 2014. december

Jogásznapló és zsebnapló - ISSN 1419-2071 - Várható megjelenés: 2014. december

Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexbe / Hollán Miklós. - HVG-ORAC, 2014 ISBN 978-963-258-256-6. - Várható megjelenés: 2014. december

Politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete / Smuk Péter. - MTA BTK, 2014 ISBN 978-963-9627-83-3. - Várható megjelenés: 2014. december 

 

Impresszum

A válogatást készítette:
Burkus Éva - Miskolci Törvényszék
Gerencsér Judit - Kúria
Garamszegi Mariann - Fővárosi Törvényszék
Sándor Gertrúd - Zalaegerszegi Törvényszék
Sándor Viktória - Győri Törvényszék
Dr. Szirmai Györgyné Egri Törvényszék
Pataki Gábor - OBH MIA TDO

Szerkesztette: Pataki Gábor (OBH MIA TDO)