Szakirodalmi ajánló 2014. szeptember

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

 

Kiemelt újdonságok

10 éve az Európai Unióban: Az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai / Simonné Gombos Katalin. Budapest: Opten Kft., [2014] — 196 p.; 24 cm — (Bírói gyakorlat füzetek 2063-725X Különszám) Lelőhelyinformáció

Általános témakörök

Bibliográfia az igazságszolgáltatásról, a bíróságokról és az ügyészségekről / [összeáll. Soltész István]. — [S. l. ]: [S. n. ], [2014]. — 50 p. — Lelőhelyinformáció

Die Implementierung des Gemeinschaftsrechts in Österreich: die Gerichtsbarkeit / von Bedanna Bapuly, Gerhard Kohlegger. — Wien: Manz, 2003. — XVI, 782 p. — ISBN 3-214-08914-5. — Lelőhelyinformáció

A "jelképes" császárság alkotmánya: fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből / Tamás Csaba Gergely. — Budapest: Pázmány Press, 2013. — 188 p. — ISBN 978-963-308-109-9. — Lelőhelyinformáció

Jogszociológiai előadások / szerk. Fleck Zoltán; [írták] Isztin Péter et al. — Budapest: ELTE Eötvös K. , 2014. — 196 p. — Lelőhelyinformáció

Jogtörténeti parerga: ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely. — Budapest: ELTE Eötvös K. , 2013. — 408 p. — ISBN 978-963-312-166-5. — Lelőhelyinformáció

A Kúria és elnökei / . . . szerk. Bódiné Beliznai Kinga. — Budapest: HVG-ORAC, 2014. — 234 p. — ISBN 978-963-258-235-1. — Lelőhelyinformáció

Az ügyészek büntetőjogon kívüli tevékenysége = The role of prosecutors outside the criminal law field / szerk. Varga Zs. András, Pintér Zsuzsanna. — Budapest: Pázmány Press, 2013. — 196 p. — Lelőhelyinformáció

Válságban az Európai Unió / szerk. Láncos Petra Lea; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara]. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 249 p. — ISBN 978-963-308-192-1. — Lelőhelyinformáció

Büntetőjog

Büntetés-végrehajtási szervezet évkönyve: tények a büntetés-végrehajtási szervek 2013. . . évi működéséről: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiadványa. — Budapest: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 2014. — 139 p. — Lelőhelyinformáció

A büntető hatalom korlátainak megtartása, a büntetés mint végső eszköz: tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére; [szerk. Borbíró Andrea et al. ]. — Budapest: ELTE Eötvös K. , 2014. — 499 p. — ISBN 978-963-284-511-1. — Lelőhelyinformáció

Büntetőeljárási jog I. / szerk. Hack Péter; Erdei Árpád [et al. ]. — Budapest: ELTE Eötvös K. , 2014. — 196 p. — ISBN 978-963-312-198-6. — Lelőhelyinformáció

Büntetőjogi tanulmányok: 15. kötet / [szerk. Jungi Eszter]. — 2014. — 376 p. — Lelőhelyinformáció

Delivery of justice: proposals for changes to improve the administration of justice / Warren E. Burger. — St. Paul, Minn.: West, 1990. — XIX, 361 p. — Lelőhelyinformáció

Emberek őrzője: tanulmányok Lőrincz József tiszteletére / szerk. Hack Péter, Koósné Mohácsi Barbara; [. . . kiad. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar …]. — Budapest: ELTE Eötvös K. , 2014. — 2 db. — Lelőhelyinformáció

A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága: előzmények, tendenciák és előfeltételek / Ádány Tamás Vince; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara]. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 272 p. — ISBN 978-963-908-182-2. — Lelőhelyinformáció>

Új Btk. kommentár: frissítés az első kiadáshoz / főszerk. Polt Péter; szerk. Miskolczi Barna. — Budapest: Nemz. Közszolgálati Tankv. K. , 2014. — 379 p. — ISBN 978-615-5344-56-5. — Lelőhelyinformáció

A védői szerepkör értelmezésének kérdései — különös tekintettel a büntetőbíróság előtti eljárásokra / Bérces Viktor László. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 316 p. - ISBN 978-963-308-174-7. — Lelőhelyinformáció

Közigazgatási jog

Alkotmányozás Magyarországon, 2010-2011 / szerk. Drinóczi Tímea, Jakab András. — Budapest: Pécs: Pázmány Press, 2013. — 2 db. — ISBN 978-963-308-065-8. — Lelőhelyinformáció

Az államfő jogállása I. / szerk. Csink Lóránt és Szabó István. — Budapest: Pázmány Press, 2013. — 194 p. — ISBN 978-963-308-089-4. — Lelőhelyinformáció

Államháztartás és szakpolitikák / Schlett András; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kara]. — 198 p. — Budapest: Pázmány Press; 2014. — ISBN 978-963-308-193-8. — Lelőhelyinformáció

Beszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről: 2013 Budapest: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2014. — Lelőhelyinformációk

Az Európai Unió adójoga / Erdős Gabriella, Földes Balázs, Őry Tamás. — Budapest: CompLex, 2013. — 610 p. — [Lezárva: 2013. augusztus]. — ISBN 978-963-295-304-5. — Lelőhelyinformáció

Az európai uniós jog etikai vonatkozásai: kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tanítására / Pünkösty András. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 227 p. — ISBN 978-963308-196-9. — Lelőhelyinformáció

Közbeszerzési eljárás- és esetjogi kommentár / Barna Orsolya, Haszonicsné Ádám Mária, Szilágyi Zoltán. — Budapest: Pázmány Press, 2013. — 450 p. — ISBN 978-963-308-114-3. — Lelőhelyinformáció

Közös jogkezelés az audiovizuális médiában / Grad-Gyenge Anikó, Sarkady Ildikó. — Budapest: Médiatudományi Int. , 2014. — 168 p. — ISBN 978-615-530-206-0. — Lelőhelyinformáció

A közrend fogalma a nemzetközi és a belföldi kereskedelmi választottbíráskodásban / Raffai Katalin. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 107 p. — ISBN 978-963-308-197-6. — Lelőhelyinformáció

Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára / Gyeney Laura. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 546 p. — ISBN 978-963-308-175-4. — Lelőhelyinformáció

Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében: az ún. "pilot projektek" határai elméletben és gyakorlatban / szerk. Gerencsér Balázs Szabolcs. — Budapest: Pázmány Press, 2013. — 351 p. — ISBN 978-963-308-135-8. — Lelőhelyinformáció

Mozaikok a hatalommegosztáshoz / Csink Lóránt. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 195 p. — ISBN 978-963-308-187-7. — Lelőhelyinformáció

Munkajogi alapismeretek / Ferencz Jácint [et al. ]. — Budapest: ELTE Eötvös K. , 2013. — 213 p. — ISBN 978-963-312-159-7. — Lelőhelyinformáció

A munkaviszony megszűnése és megszűntetése / Kulisisty Mária. — Budapest: Wolters Kluwer, 2013. — 244 p. — 978-963-295-392-2. — Lelőhelyinformáció

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója: a 2013. évi tevékenységéről. — Budapest: NAIH, 2014. — Lelőhelyinformáció

Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban / Láncos Petra Lea. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 295 p. — ISBN 978-963-308*176-1. — Lelőhelyinformáció

Polgári jog

Állam és magánjog: törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog keresztmetszetében / szerk. Csehi Zoltán, Raffai Katalin; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara]. — Budapest: Pázmány Press, 2014 cop. 2013. — 438 p. — ISBN 978-963-308-179-2. — Lelőhelyinformáció

The annotated bankruptcy and insolvency act 1994: including general rules under the Act, orderly payment of debts regulations, tariffs, forms, Companies' Creditors Arrangement Act, policy statements / L. W. Houlden, C. H. Morawetz. — Toronto: Carswell, 1993. — XLV, 842 p. — ISBN 045-955-781-5. — Lelőhelyinformáció

A bírói hatalom kárfelelőssége / Borbás Beatrix. — Budapest: HVG-ORAC, 2014. — 262 p. - ISBN 978-963-258-206-1. -Lelőhelyinformációk

A családjogi harmonizáció kérdései és lehetőségei Európában: a házasság, házasságon kívüli partnerkapcsolatok, szülői státusz, közös szülői felelősség és kapcsolattartás területein / Szeibert Orsolya. — Budapest: HVG-ORAC, 2014. — 246 p. — ISBN 978-963-258-233-7. — Lelőhelyinformáció

Az Európai Unió új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében / szerk. Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara]. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 240 p. - ISBN 978-963-308-195-2. — Lelőhelyinformáció

A fogyasztói pénzügyi lízing / Varga Nelli. — Budapest: HVG-ORAC, 2013. — 260 p. — ISBN 978-963-258-231-3. — Lelőhelyinformáció

Gazdasági társaságok átalakulása az új PTK alapján 2014: jogi háttér, számvitel, adózás / Egri István Iván, Egri-Retezi Katalin. — Budapest: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. , 2014. — 196 p. — ISBN 978-615-5085-12-3. — Lelőhelyinformáció

A házasság Európában a jogegységesítő törekvések tükrében / Szeibert Orsolya. — Budapest: ELTE Eötvös K. , 2014. — 260 p. — ISBN 978-963-312-201-3. — Lelőhelyinformáció

The law of the European Union in Hungary: institutions, processes and the law / edited by: Márton Varju, Ernő Várnay. — Budapest: HVG-ORAC, 2014. — 368 p. — ISBN 978-963-258-225-2. — Lelőhelyinformáció

A Munka Törvénykönyvének magyarázata / Kozma Anna [et al. ]; szerk. Kardkovács Kolos. — 2. hat. kiad. -Budapest: HVG-ORAC, 2014. — 534 p. — ISBN 968-963-258-229-0. — Lelőhelyinformáció

Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez: nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez / szerk. Gyertyánfy Péter; [szerzők: Bogsch Attila et al. ] Budapest: Wolters Kluwer, 2014. — 722 p. — ISBN 978-963-295-390-8. — Lelőhelyinformáció

Nemzetközi magánjog: általános rész / Burián László. — Budapest: Pázmány Press, 2014. — 229 p. — ISBN 978-963-308-146-4. — Lelőhelyinformáció

Nemzetközi magánjog: jogszabály- és jogesetgyűjtemény / főszerk. Szabó Sarolta; [szerk. Raffai Katalin, Szabó Sarolta]. — Budapest: Pázmány Press, 2013. — 424 p. — ISBN 978-963-308-113-6. — Lelőhelyinformáció

Az orvosi kezelési szerződés / Jobbágy Gábor. — Budapest: Szent , 2014. — 75 p. — ISBN 978-963-277-281-3. — Lelőhelyinformáció

Öröklési jog — hagyatéki eljárás / Anka Tibor. — Budapest, HVG-ORAC, 2014. — 387 p. — ISBN 978-963-258-236-8. -Lelőhelyinformációk

Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. — Budapest: Pázmány Press, 2013. — 3 db. — ISBN 978-963-308-097-9. — Lelőhelyinformáció

Üzleti jog az új Polgári Törvényköny után / szerk. Pázmándi Kinga; [szerzők: Sárközy Tamás et al. ]. — Budapest: Typotex, 2014. — 318 p. — ISBN 978-963-279-385-6. — Lelőhelyinformáció

A végrehajtó és az adós: a bírósági végrehajtás gyakorlati ütközőpontjai / Pataki János István. — Budapest: Ad Librum, 2013. — 222 p. — ISBN 978-615-5110-62-7. — Lelőhelyinformáció

 

Bírósági könyvtárak kurrens időszaki kiadványainak tartalomjegyzéke

Adó-és Pénzügyi szaklap ISSN 0238-3950 — 28. évf. (2014), 12-13. szám

Adó-kódex ISSN 1219-316X — 23. évf. (2014), 8. szám

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 62. évf. (2014) 5. sz.

Bírósági Döntések Tára ISSN 1585-7115 — 15. évf. (2014), 7-8. szám

Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758 — 33. évf. (2014), 2. szám

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 24. évf. (2014) 7. sz.

Családi Jog ISSN 1589-7516 — 12. évf. , 2. szám (2014. június)

Csőd, felszámolás, reorganizáció: első magyar fizetésképtelenségi szakmai folyóirat ISSN 2062-7432. — 4. évf. (2014), 1-2. szám

Európai jog ISSN 1587-2769 — 14. évf. (2014) 4. szám

Európai tükör ISSN 1416-6151 — 19. évf. (2014), 3. szám

Executio ISSN 2063-1596 — 4. évf. , 2. szám (2014. június)

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 22. évf. (2014), 7-8. szám

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 5. évf. (2014), 9. szám

In medias res ISSN 2063-6253 — 3. évf. (2014), 1. szám

Iustum Aequum Salutare ISSN 1787-3223 — 10. évf. (2014), 1. szám

Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X — 2014. 2. szám (június 23. )

Jogesetek magyarázata (JEMA) ISSN 2061-4837. — 5. évf. (2014), 1. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 69. évf. (2014) 7-8. szám

Jura ISSN 1218-0793 — 20. évf. (2014) 1. szám

Költségvetési gazdálkodás ISSN 2063-9449. — 2. évf. , 6. szám (2014. június)

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros ISSN 1216-6804. — 23. évf. , 6. szám (2014. június)

Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár ISSN 1215-9452. — 23. évf. (2014), 7-8. szám

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. — 61. évf. , 3. szám (2014. május-június)

Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. — 7. évf. (2014), 2. szám

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 62. évf. (2014) 7. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 61. évf. (2014) 7-8. szám

Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. — 6. évf. (2014), 3. szám

Pro futuro ISSN 2063-1987. — 4. évf. (2014), 1. szám

Számvitel Adó Könyvvizsgálat ISSN 1419-6956. — 56. évf. , 7. szám (2014. július)

Ügyvédvilág ISSN 1789-2430. — 8. évf. , 5. szám (2014. május)

Versenytükör — ISSN 1787-5196 — 10. évf. (2014) 1. szám

Adó- és pénzügyi szaklap ISSN 0238-3950 — 28. évf. (2014), 12-13. szám

A munkába járással kapcsolatos költségtérítés szabályai / Lepsényi Mária. — p. 3-9.

A külföldről származó osztalék és kamat adókötelezettsége / Székely Zsuzsanna. — p. 10-18.

Az utazásszervezésre érvényes különös szabályok / Magony Krisztina. — p. 23-29.

Mögöttes felelősség / Horváth Péter János. — p. 30-37.

Beruházás, felújítás, karbantartás / Umenhoffer Ferenc. — p. 59-76.

Egészségbiztosítás az Európai Unióban / Elek Diána. — p. 91-95.

Adalékok a nyugdíjbiztosítási adategyeztetéshez I. / Kiss Sándor. — p. 112-116.

A baleseti járadék szabályai / Tóth Berta. — p. 116-120.

Adó-kódex ISSN 1219-316X — 23. évf. (2014), 8. szám —

A tulajdonjog és annak megszerzése. — p. 3-33.

A lakásszövetkezetekre vonatkozó sajátos szabályok. — p. 34-39.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó adókötelezettségek. — p. 40-89.

A lakás-takarékpénztárak. — p. 90-95.

Lakáscélú támogatások. — p. 95-99.

Energetikai tanúsítvány. — p. 102. 104.

 

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 62. évf. (2014) 5. szám Lelőhelyinformáció

In memoriam Kratochwill Ferenc: a sértett büntetőeljárási helyzete — amilyennek ő látta és amilyen most / Erdei Árpád. — p. 5-10.

A vádlottak jogai és az áldozatok érdekei — megteremthető a harmónia? / Bárd Károly. — p. 11-17.

A rendőr tanú — egy alkotmánybírósági határozat apropóján: Kratochwill Ferenc emlékére / Hack Péter. — p. 18-26.

Aktuális problémák az európai elfogatóparancs végrehajtásakor / Koósné Mohácsi Barbara. — p. 63-80.

A személyes meghallgatás a magánvádas eljárásokban: büntetőjogi mediáció a tárgyalóteremben / Sós József. — p. 63-76.

A roma és nem roma együttélés konfliktusai, kriminális vonatkozásai / Kerezsi Klára, Gosztonyi János, Polák Attila . —  p. 5-51.

Jogos védelem a jogos védelem? / Aradi Csilla, Szili-Kis Ádám. — p. 52-89.

A védelem jogos, avagy gondolatok egy tanulmány kapcsán / Mészáros Ádám. — p. 90-99.

Az új jogos védelem jogalkalmazói problémái és kérdései / Zsigmond Csaba. — p. 100-148.

A jogos védekezés történeti gyökerei a középkori magyar szokásjogban / Kozák András. — p. 149-157.

Informatikus szakértés a büntetőeljárásban / Elek Balázs. — p. 158-180.

A halottakkal kapcsolatos eljárások / Katona Rita. — p. 181-188.

Hamis beismerő vallomás a gyakorlatban / Kalász Péter Béla. — p. 189-199.

 

Bírósági Döntések Tára ISSN 1585-7115 — 15. évf. (2014), 7-8. szám —

A fogyasztót nem kötelezik a tisztességtelen feltételek, ezért … p. 35-40.

A deviza alapú kölcsönszerződés alapján a hitelező … p. 41-44.

A részleges érvénytelenség sajátossága abban áll, hogy … p. 44-55.

 

Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758 — 33. évf. (2014), 2. szám —

Gondolatok a feltételes szabadságra bocsátásáról / Polgár András. — p. 1-18.

A holnap bűnelkövetői lennének?: Speciálpreventív beavatkozások a fiatalkorú elkövetők reszocializációs gyakorlatában / Kovács Krisztina. — p. 19-32.

A zsúfoltság másik oldala: a nagy fogvatartotti létszám hatásai a felügyeletre / Nemes András. — p. 33-44.

Adalékok az 50-es évek büntetés-végrehajtásának történetéhez / Nagy István. — p. 45-60.

A visszaesés megelőzésével kapcsolatos kihívások az igazságszolgáltatási rendszerben / Kovács Zsuzsanna. — p. 61-75.

Ítélkezés a XI. századi Magyarországon / Reitinger Gábor. — p. 76-90.

 

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 24. évf. (2014) 7. szám —

A vezető tisztségviselő felelősségének egyes kérdései gazdasági társaságoknál: 2. [rész] / Gál Judit. — p. 3-4.

Gondolatok a devizahitelezésről avayg szerződés versus termékleírás / Czugler Péter. — p. 4-7;10-12.

A fizetési kedvezmény gazdasági társaságokra vonatkozó szabályai az adóeljárásban / Darai Péter. — 12-14.

Szerződéskötési kötelezettség és előszerződés az új Ptk. —ban / Bodzási Balázs. — p. 3-6.

Faktoring szerződés az új Ptk. —ban: 1. [rész] / Gárdos Péter. — p. 6-7; 10-11.

Fordulatok a gazdasági társaságokra irányadó felelősség-átviteli szabályokban: 1. [rész] / Szörös Anikó. — p. 11-13.

A fizetési kedvezmény gazdasági társaságokra vonatkozó szabályai az adóeljárásban: 2. [rész] / Darai Péter. — p. 13-14.

 

Csőd, felszámolás, reorganizáció ISSN 2062-7432 — 4. évf. (2014) 1 — 2. sz. —

A csődtörvény és végrehajtási rendeleteinek módosításai a felszámoló szervezetekkel és azok kulcsszemélyzetével össszefüggésben / Turcsán Katalin. — p. 4-6.

Az új Ptk. Hatása a csődtörvényre / Csőke Andrea, Juhász László. — p. 7-18.

A 2014. április 24. napján megtartott konferencián elhangzott előadás összefoglalása / Hamvas Ákos. — p. 19-22.

Az új Ptk-nak a NAV felszámolási és végrehajtási szakterületét érintő egyes rendelkezései: az eljárások számának alakulása; a képviselet kérdésea kényszertörlési eljárás alatt; a mulasztási bírság kiszabása a végelszámolási, a kényszertörlési, illetve a felszámolási eljárás alatt / Horváth Péter, János. — p. 23-28.

A kényszertörlési eljárás — 2014. július 1-jétől hatályba lépő — módosított szabályai / Király Kornélia. — p. 29-36.

A különvált zálogjog az új Ptk. —ban / Bodzási Balázs. — p. 37-46.

Egyszerűsített felszámolás — az állam részvétele a kármentesítésben / Tóth-Maros Ildikó. — p. 47-52.

 

Családi Jog ISSN 1589-7516 — 12. évf. , 2. szám (2014. június) —

Változások a gyámság szabályozásában, különös tekintettel a gyámrendelésre / Katonáné Pehr Erika. — p. 1-10.

A kapcsolattartási jog a személyiségi jogok egén — csillag vagy fecske? / Pál Szilvia. — p. 11-17.

A kapcsolati erőszak néhány büntetőjog-dogmatikai kérdése / Ambrus istván. — p. 18-24.

A tartási kötelezettségre vonatkozó külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az Európai Unióban / Simon Károly László. — p. 25-35.

Távoltartási ügyek a Kúria gyakorlatában / Kőrös András. — p. 36-42.

 

Csőd, felszámolás, reorganizáció: első magyar fizetésképtelenségi szakmai folyóirat ISSN 2062-7432. — 4. évf. (2014), 1-2. szám —

A csődtörvény és végrehajtási rendeleteinek módosításai a felszámoló szervezetekkel és azok kulcsszemélyzetével összefüggésben / Turcsán Katalin. — p. 4-6.

Az új Ptk. hatása a csődtörvényre / Csőke Andrea, Juhász László. — p. 7-18.

Az új Ptk. —nak a NAV felszámolási és végrehajtási szakterületét érintő egyes rendelkezései — az eljárások számának alakulása; a képviselet kérdése a kényszertörlési eljárás alatt;  A mulasztási bírság kiszabása a végelszámolási, a kényszertörlési, illetve a felszámolási eljárás alatt / Horváth Péter János. — p. 23-28.

A kényszertörlési eljárás — 2014. július 1-jétől hatályba lépő — módosított szabályai / Király Kornélia. — In.: Csőd, Felszámolás, Reorganizáció ISSN 2062-7432. — 4. évf. , 1-2. sz. (2014) p. 29-36.

A különvált zálogjog az új Ptk. —ban / Bodzási Balázs. — p. 37-46.

Egyszerüsített felszámolás — az állam részvétele a kármentesítésben / Tóth-Maros Ildikó. — p. 47-52.

 

Európai jog ISSN 1587-2769 — 14. évf. (2014) 4. szám —

Az egészségügy határtalan felelőssége az európai kollíziós normák fényében / Hanti Péter. — p. 1-5.

Az uniós irányelvek közvetlen hatálya a magyar munkajogi jogalkalmazásban / Varga Zoltán. — p. 6-15.

A bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján kezelt vagyon részleges önállóságáról / Miczán Péter. — p. 16-24.

Gondolatok az Innovatív Programról / Tattay Levente. — p. 25-36.

Az Európai Unió Bíróságának legújabb határozata a magyar ÁFA szabályozásról — a C-654/13. sz. ügyben 2014. július 17-én hozott végzés. — p. 37-40.

 

Európai tükör — ISSN 1416-6151 — 19. évf. (2014), 3. szám —

Az eurózóna válsága, válságkezelése és a 2014-es kilátások / Rácz Margit. — p. 5-22.

Az EU 2014-2020-ra szóló közös költségvetési kerete, különös tekintettel a kohéziós és az agrárpolitikát érintő változásokra / Somai Miklós. p. 23-38.

Az állami szerepvállalás a válságkezelésben, a jóléti funkciók alakulása / Orosz Ágnes. — p. 39-57.

A lengyel válság és válságkezelés tapasztalatai — A régió sikertörténete? / Wisniewski Anna. — p. 58-69.

Válság és kilábalás: a balti országok példája / Meisel Sándor. — p. 70-87.

A spanyol válság elhúzódása és a válságkezelés tapasztalatai, 2014 / Éltető Andrea. — p. 88-100.

Válság és válságkezelés / Tóth Szabolcs. — p. 101-115.

 

Executio ISSN 2063-1596 — 4. évf. , 2. szám (2014. június) —

Új székhely, új vezetés, új periódus az Európai Bírósági Végrehajtói Kamara életében. — p. 9.

Adós halála esetén — amennyiben lefoglalható vagyontárgya van a hagyatékban — a jogutódlás megállapításának bírósági gyakorlata végrehajtási eljárásban. — p. 10-11.

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 22. évf. (2014), 7-8. szám —

A cégeljárás új szabályai a Ptk. után / Kenesei Judit. — In: Gazdaság és jog, ISSN 1217-2464 22. évf. (2014) 7 — 8. sz. p. 3-8.

Társasági jogi rendszerek és reformok Európában / Szikora Veronika. — p. 9-17.

A korlátolt felelősségű társaság új Ptk. —beli fogalmáról / Pázmándi Kinga. — p. 18-23.

Fedezetelvonó létesítő okirat / Török Tamás. — p. 24-30.

A szerződés teljesítése és a szerződésszegés az új Ptk. —ban / Verebics János. — p. 31-38.

A birtokpolitika megvalósítását segítő nemzeti jogi eszközök / Mikó Zoltán. — p. 39-46.

Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 — 6. évf. (2014) 2. sz.

A modern magyar közigazgatási büntetőjog / Árva Zsuzsanna. — p. 49-65.

A helyszíni szemle normatív szabályozása / Kovács Gábor. — p. 67-81.

Közfoglalkoztatás mint atipikus munkaviszony / Ferencz Jácint. — p. 125-134.

 

Jogesetek magyarázata (JEMA) — ISSN 2061-4837 — 5. évf. (2014) 1. sz.

Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról: a vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem / Vincze Attila. — p. 5-14.

A Kúria döntése a sztrájkról: a sztrájkjog gyakorlása az alapvető szolgáltatásnak minősülő tevékenységet végző munkáltatóknál foglalkoztatottak esetében / Sipka Péter. — p. 16-20.

A Pécsi Ítélőtábla döntése a szakvélemény bizonyítási eszközként történő felhasználásáról: értékelhető-e az okirati bizonyítási eszközként az eljárási szabálysértéssel kirendelt eseti szakértő véleménye a Be. 78. § (4) bekezdése alapján? / Gácsi Anett Erzsébet. — p. 21-27.

A Debreceni Ítélőtábla ítélete csalás és adócsalás bűntettéről: a törvényes vád egyes kérdései / Sándor Lénárd. — p. 28-38.

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a telekadóról: a teleologikus értelmezés és a keresethez kötöttség közigazgatási perben / Pomázi Miklós. — p. 39-51.

Az Európai Bíróság végzése a közszolgálati jogviszony indokolás nélküli megszüntetésével kapcsolatban: az EU Alapjogi Karta alkalmazási köre / Varga Zsófia. — p. 53-62.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a magyar különadó ügyében: A közszolgákat érintő 98 százalékos különadó tulajdonjogot sértő jellege / Béres Attila. — p. 63-69.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésről: szabadságvesztés és az embertelen bánásmód tilalma / Karsai Dániel. — p. 70-77.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az előzetes letartóztatásról: a személyes szabadsághoz val jog korlátozásának kritériumai a legszigorúbb kényszerintézkedés / Kirs Eszter, M. Tóth Balázs. — p. 78-84.

 

HR & Munkajog ISSN 2063-7101 — 5. évf. (2014), 9. szám —

Gólyahír = rossz hír ? Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével ? / Kártyás Gábor — Kovács Szabolcs. — p. 6-8.

Az 1992. évi Mt. bírói gyakorlatának tovább élése — a garantált bérminimumra jogosító szakképzettség fogalma / Kovács Szabolcs. — p. 15-16.

A közigazgatás reformja: Az integritás-tanácsadó mint új munkakör a közszolgálatban / Dömötör Ildikó. — p. 17-21.

Bölcsőtől a koporsóig, avagy esélyegyenlőség — realitás vagy illúzió / Burik Mária. — p. 22-29.

 

In medias res ISSN 2063-6253 — 3. évf. (2014), 1. szám —

A rágalmazás jogának folyamatos változásai / John Campbell. — p. 1-40.

Az internetes tárhelyszolgáltatók felelőssége rágalmazási ügyekben / Anne S. Y. Cheung. — p. 41-59.

A sajtószabadság szabályozása az Egyesült Királyságban és a telefonlehallgatási botrányra adott alkotmányos válasz / Peter Leyland. — p. 60-78.

Részvételi demokrácia és szólásszabadság / Robert C. Post. — p. 79-88.

A sajtó és a kifejezés szabadsága / Russel L. Weaver. — p. 89-106.

Kísérletek a hálózatsemlegesség szabályozására az Egyesült Államokban / Bartóki-Gönczy Balázs. — p. 107-128.

Ungváry Krisztián perei Magyarországon és Strasbourgban Koltay András. — p. 129-145.

A demokratikus közvélemény formálódásának alkotmányos garanciái / Smuk Péter. — p. 176-198.

 

IPRAX ISSN 0720-6585 — 34. évf. , 4. sz. (2014. július-augusztus)

Der Anknüpfungsgegenstand von art 12. Rom II-VO / M. Hocke. — p. 305-308.

Verschuldete und unverschuldete Fristversäumnis im Europäischen Mahnverfahren (EuGH, S. 340) / S. Mock. — — p. 309-311.

>§ 23 ZPO als genereller Klägergerichtsstand? (BGH, S. 341) / F. Koechel. — p. 312-316.

Französisches Abstammungsfeststellungsverfahren und deutsche Pflichtteilsklage: Nachlassspaltung und Verfahrenskoordination nach § 148 ZPO (OLG Koblenz, S. 343) / C. F. Nordmeier. — p. 317-322.

Zur Qualifikation des § 1371 Abs. 1 BGB — eine verpasste Gelegenheit (BGH, S. 343) / H. Dörner. —  p. 323-325.

Nachehelicher Unterhalt bezogen auf eine gescheiterte deutsch-schweizerische Ehe (BGH, S. 345) / M. Andrae. — p. 3326-333.

Konkludente Wahl des auf die Ehescheidung anwendbaren Rechts? (OLG Hamm, S. 349) / T. Helms. — p. 334-335.

Die Anwendung des § 64 GmbHG auf Auslandsgesellschaften (OLG Jena, S. 357) / M. —P. Weller, A. Schulz. — p. 336-339.

 

Iustum Aequum Salutare ISSN 1787-3223 — 10. évf. (2014), 1. szám —

A Családjogi Charta — a katolikus Egyház javaslata. / S. E. R. Laffitte. — p. 7-15. — Elektronikus változat

A gyermekek védelme az Internet veszélyeivel szemben / Bojnár Katinka. — p. 17-21. Elektronikus változat

A családjogi Charta és a civil jog házasságképe / Molnár Sarolta. — p. 23-31.Elektronikus változat

A családjogi Charta és a gyermekek jogainak nemzetközi védelme / Németh Ildikó. — p. 33-40. Elektronikus változat

A Családjogi Charta és nagykorú — idős — családtagok által alkotott család: tekintettel az új Polgári Törvénykönyvre / Szeibert Orsolya. — p. 41-49. Elektronikus változat

A közös kereskedelempolitika alapelvei és célkitűzései az integrált uniós külkapcsolatrendszer tükrében / Horváthy Balázs. — p. 51-69. Elektronikus változat

A médiatartalmak közzététel előtti korlátozásának lehetőségei: engedélyezés, regisztráció, cenzúra, végzések / Koltay András. — p. 71-95. Elektronikus változat

A demokrácia és pluralizmus értéke az európai médiajogban / Lánczos Petra Lea. — p. 111-127. Elektronikus változat

A kvótaszabályozás az európai audiovizuális médiaszabályozásban — gazdasági és kulturális megfontolások határán / Nyakas Levente. — p. 129-147. Elektronikus változat

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata / Pogácsás Anett. — p. 149-162. Elektronikus változat

Kollektív keresetek joggazdaságtana / Szalai Ákos. — p. 163-181. Elektronikus változat

A bizalmi vagyonkezelési kötelem harmadik személyre kiterjedő joghatásairól egyes trust modell-szabályok tükrében / Miczán Péter. — p. 197-204. Elektronikus változat

A joggal való visszaélés doktrinája és az adóvisszaélés elleni küzdelem eszközei az általános forgalmi adóról szóló irányelvben és az egyes uniós tagállamok jogszabályaiban / Sólyom Borbála. p. 205-220 Elektronikus változat

Öröklési eljárás Hollandiában / Suri Noémi. — p. 221-229. Elektronikus változat

A jogos védelem intézménye Werbőczy Tripartitumában / Kozák András. — p. 238-244.

 

Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X — 2014. 2. szám (június 23. )

Az igazságossági elvek megalapozásának és érvényesítésének két koncepciója (A politikai társadalomelmélet nézőpontjából) / Balogh István. Elektronikus változat

A biztosító helytállási kötelezettsége a közvetlen az ajánlattételt követően bekövetkező biztosítási esemény esetén / Barta Ágnes — Elektronikus változat

A jogdogmatika és alkotmányos alapjogok közötti réteg képződése / Cservák Csaba — Elektronikus változat

Védői gyakorlat a polgári kor hajnalán / Ernyes Mihály — Elektronikus változat

A szoftverek kereskedelmének szerzői jogi problémái az unióban / Farkas Henrietta Regina. — Elektronikus változat

Elmélet, dogmatika, empíria (A büntetőeljárási tényállás megalapozottságával kapcsolatos eljárási kérdések vizsgálata társadalomtudományi kutatási módszerek segítségével / Háger Tamás. — Elektronikus változat

A római jog jelentősége történelemfilozófiai aspektusból / Kis Tamás. — Elektronikus változat

A kockázati jog kezelése és buktatói / Málik József Zoltán. — Elektronikus változat

A megoldástitok/védett ismeret jogosultja / Miavec Enikő. — Elektronikus változat

A bírósági végrehajtás — behajtás ellentétpárról / Pataki János István. — Elektronikus változat

Generális bíráskodás versus specializált bírósági rendszer: Az alkotmánybíráskodás egy dilemmájáról Pokol Béla. — Elektronikus változat

Tóth J. Zoltán: Halálbüntetés pro és kontra / Molnár András. — Elektronikus változat

Nótári Tamás: Jogi regulák és szentenciák latinul és magyarul / Sándor Pál László. — Elektronikus változat

Juhász Ágnes: A közbeszerzésről másképpen — közjog és magánjog határán / Sápi Edit. — Elektronikus változat

 

Jogesetek magyarázata (JEMA) ISSN 2061-4837 — 5. évf. (2014), 1. szám

A jelszóval védett cikkek használatához kérje könyvtárosa segítségét, aki készséggel segít a használatban.

Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról: a vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem / Vincze Attila. — p. 5-15. Elektronikus változat

A Kúria döntése a sztrájkról: a sztrájkjog gyakorlása az alapvető szolgáltatásnak minősülő tevékenységet végző munkáltatóknál foglalkoztatottak körében /Sipka Péter. — p. 16-20. Az elektronikus hozzáféréshez kérje könyvtárosa segítségét

A Pécsi Ítélőtábla döntése a szakvélemény bizonyítási eszközként történő felhasználásáról: értékelhető-e okirati bizonyítási eszközként az eljárási szabálysértéssel kirendelt eseti szakértő véleménye a Be. 78. % ) bekezdés alapján? / Gácsi Anett Erzsébet. —  p. 21-27. Az elektronikus hozzáféréshez kérje könyvtárosa segítségét

A Debreceni Ítélőtábla ítélete csalás és adócsalás bűntettéről: a törvényes vád egyes kérdései / Sándor Lénárd. —  p. 28-38. Az elektronikus hozzáféréshez kérje könyvtárosa segítségét

A Legfelsőbb Bíróság Ítélete a telekadóról: a teleologikus értelmezés és a keresethez kötöttség közigazgatási perben / Pomázi Miklós. —  p. 39-52. Az elektronikus hozzáféréshez kérje könyvtárosa segítségét

Az Európai Bíróság végzése as közszolgálati jogviszony indoklás nélküli megszüntetésével kapcsolatban: az EU Alapjogi Karta alkalmazási köre / Varga Zsófia. —  p. 53-62. Az elektronikus hozzáféréshez kérje könyvtárosa segítségét

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a magyar különadó ügyében: a közszolgákat érintő 98%-os különadó tulajdonjogot sértő jellege / Béres Attila. —  p. 63-69. Az elektronikus hozzáféréshez kérje könyvtárosa segítségét

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésről: szabadságvesztés és az embertelen bánásmód tilalma / Karsai Dániel. —  p. 70-77. Elektronikus változat

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete az előzetes letartóztatásról: a személyes szabadsághoz való jog korlátozásának kritériumai a legszigorúbb kényszerintézkedés vonatkozásában / Kirs Eszter, M. Tóth Balázs. —  p. 78. Az elektronikus hozzáféréshez kérje könyvtárosa segítségét

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 69. évf. (2014) 7-8. szám

A bizalmi vagyonkezelés és a zálogjog viszonyáról az új Polgári Törvénykönyvben összehasonlító jogi szemmel / Tajti Tibor. — p. 321-331.

Büntető kártérítés és közrend: az USA-ban megítélt büntető kártérítés elismerése és végrehajtása a kontinentális Európában / Nagy Csongor István. — p. 332-343.

Büntetés és kriminálpolitika / Búza Gábor Attila. — p. 344-352.

A művészet szabadsága a képzőművészetben / Cseporán Zsolt. — p. 353-362.

Az Európai Unió kiútkeresése az Európai Parlament 2014. évi, az alapjogok helyzetét elemző határozata után: az új uniós jogállamisági keret / Vörös Imre. — p. 363-364.

Orvosi kezelési szerződés — új szerződésfajta a BGB-ben / Jobbágyi Gábor. — p. 365-372.

A munkaszerződés, a szolgálati szerződés és a kollektív szerződés: az új Ptk mint a munkaszerződés jogszabályi háttere a Munka törvénykönyvének vonatkozó jogszabályai / Szalma József. — p. 373-378.

Új monográfia a Bécsi Vételi Egyezmény köréből / Somssch Réka. — p. 379-382.

Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián az ötszáz éves Tripartitumról / Bónis Péter. — p. 383-386.

 

Jura — ISSN 1218-0793 — 20. évf. (2014) 1. szám

Szükség van-e  hatósági tanúra a büntetőeljárásban? / Antal Dániel. — p. 7-12.

Enhancing the scope of the Charter of Fundamental Rights? / Chronowski Nóra. — p. 13-21.

A tisztességes eljáráshoz való jog az alkotmányos párbeszéd tükrében / Drinóczi Timea. — p. 22-39.

A bírói meggyőződés és a megalapozott tényállás összefüggései / Elek Balázs. — p. 40-50.

Az OSINT (Open Source Intelligence) mint a kémkedés lehetséges elkövetési magatartása / Gál István László. — p. 51-55.

Das Bundesverfassungsgericht im Spannungsfeld zwischen Recht, Politik und gesellschaftlicher Entwicklung / Jürgen Harbich. — p. 56-69.

Actual problems of possession and viewing child pronography in Internet / Jiři Herczeg,. — p. 70-80.

Házassági vagyonjogi rendszerek a német jogkörben / Herger  Csabáné. — p. 81-94.

The State'Role in Supporting Education / Mohammad Jaradat. — p. 95-98.

A certum pretium határain: az ármeghatározás különös módjai a római jogban / Jusztinger János. — p. 98-106.

A vezető tisztségviselők javadalmazási eszközeinek használatáról / Kecskés András. — p. 107-118.

Tendenciák korunk bűnözésében és bűnüldözésében / Korinek László. — p. 119-141.

A petesejt élettervi okból végzett fagyasztásáról / Kovács Gusztáv. — p. 142-146.

A korrupcióról / Kőhalmi László. — p. 147-155.

Iskolai ámokfutások és hírközlés — kölcsönhatások és összefüggések / Kulcsár Gabriella. — p. 156-162.

A plebiscitumok szerepe a római alkotmánytörténetben a korai köztársaság időszakában (i. e. 449-287) / Pókecz Kovács Attila. — p. 163-171.

Terrorism and Legal Instrumentalism: a Criminological / Jorn van Rij, Emmanouela  Mylonaki. — p. 172-178.

A neokantiánus jogfilozófiától a marxista állam- és jogelméletig: Vas Tibor tudományos pályaképe / Szabadfalvi József. — p. 179-184.

A feketegazdaság hatása a jogkövetésre és a költségvetés bevételeire / Szilovics Csaba. — p. 185-188.

A jogösszehasonlítás kalandja, avagy centrumok / perifériák viszonylagossága / Varga Csaba. — p. 189-194.

Reményt vesztünk-e reményvétel esetén?: I. rész / Bessenyő András. — p. 195-217.

Előrejelzések és esélylatolgatások a 2014. április 6-i országgyűlési választásokra / Horváth Csaba. — p. 218-224.

Neuere Entwicklungen der ungarischen Mediation / Máté Julesz. — p. 225-228.

A helyi népszavazás kötőerejének értelmezése / Kiss Mónika Dorota. — p. 229-234.

A német alkotmányjogi panasz hatása a hazai szabályozásra és az alkotmánybírósági joggyakorlatra / Naszladi Georgina. — p. 235-240.

A missziós személyzet képzése az EU polgári világkezelési területén, különös tekintettel az EULEX Koszovó misszióra / Németh Csaba. — p. 241-249.

Az Egyesült Államok igazságszolgáltatási rendszere / Szentes Barbara. — p. 250-254.

 

Költségvetési gazdálkodás ISSN 2063-9449 — 2. évf. , 6. szám (2014. június)

Önköltségszámítás a kulturális ágazatban. —  p. 1-6.

A funkcionális/feladatalapú osztályozás kialakítása és használata, önköltségszámítás a büntetés-végrehajtási szervezet rendszerében. —  p. 7-12.

A munkaköri pótlék megállapításának szabályai a közszolgálati törvényben. —  p. 13-16.

Felmentési tilalmak a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak körében. — In: Költségvetési Gazdálkodás ISSN 2063-9449. — 2. évf. , 7-8. sz. (2014. június) p. 12-15.

A munkába járás költségtérítései. —  p. 20-24.

 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros ISSN 1216-6804 — 23. évf. , 6. szám (2014. június)

Új könyvtári feladatok a jogszabályok rendelkezései szerint / Kenyéri Katalin. — p. 3-7.

E-könyvészet: a digitális könyvkultúra alapvonásai / Dippold Péter. — p. 53.

 

Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár ISSN 1215-9452 — 23. évf. (2014), 7-8. szám

A támogatási előleg igénylési díja a támogatás felszámolásának elszámolásakor… — In: Közigazgatási-gazdasági Döntvénytár ISSN 1215-9452. — 23. évf. , 7-8. sz. (2014) p. 7. (K. 16. )

Az ügyfélfogalom és a közvetlen érintettség értelmezése… — In: Közigazgatási-gazdasági Döntvénytár ISSN 1215-9452. — 23. évf. , 7-8. sz. (2014) p. 8. (K. 17. )

Egy vállalkozás csak akkor veszíti el a kis- középvállalkozás minősítést, ha… — In: Közigazgatási-gazdasági Döntvénytár ISSN 1215-9452. — 23. évf. , 7-8. sz. (2014) p. 9. (K. 18. )

 

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883 — 61. évf. , 3. szám (2014. május-június)

Gondolatok a bizalmi vagyonkezelés intézményéről az új román polgári törvénykönyvben / Bogdan Ciuca. —  p. 4-11.

Az okiratok határokon túli elfogadását segítő, Apostille egyezményen kívüli más egyezmények és rendszerek / Steiner Erika. —  p. 12-26.

A közvetlen végrehajthatóság kérdései határokon átnyúló családjogi ügyekben / Reviczky Renáta. — p. 27-34.

Bírói szemmel. — p. 35-40.

 

Közjogi Szemle ISSN 1789-6991 — 7. évf. (2014), 2. szám

A reprodukciós szabadság európai összehasonlításban / Zeller Judit. — p. 1-8.

Közjogi provizórium, jogfolytonosság, új közjogi irány: Az 1919/1920-1944 közötti magyarországi alkotmányjog-tudomány vázlata (II. rész) / Schweitzer Gábor. — p. 9-19.

A választási jogorvoslatok szabályainak változásai a gyakorlat tükrében / Tordai Csaba. — p. 20-24.

A felmentés indoklása a közszolgálati jogban / Kártyás Gábor. — p. 25-32.

A köztársasági elnök hogyan nyeri el tisztségét / Kilényi Géza. — p. 33-39.

A saját bevételek szerepe az egyházak finanszírozásában / Szilágyi Bernadett. — p. 47-53.

Értékítélet vagy tényállás — a szabad szólás egyik kulcskérdése / Dojcsák Dalma. — p. 54-57.

A miniszterelnök munkaszervezete 2010 után / Franczel Dávid. — p. 58-65.

Magyar kisegyházak a strasbourgi bíróság előtt — az egyházalapítás szabályainak értékelése / Zeller Judit. — p. 66-67.

Világtérkép a gyűlöletbeszédről / Balogh Éva. — p. 68-70.

Jelenségek — voltak, vannak. Lesznek /* Bordás Péter. — p. 71-73.

Rendszeresítés kontra egyenértékűség a védelmi célú beszerzésekben — egy precedensértékű határozat / Miskovics Mariann. — p. 74.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 62. évf. (2014) 7. szám

Egységbe — különülve: avagy konferencia a munkajog jogági hovatartozásáról és önállóságáról / Csondor Katalin. — p. 739-740.

A Kúria polgári Kollégiuma a másodfokú bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlatának vizsgálata tárgyában felállított joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleménye: rövidített változat. — p. 845-874.

 

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 61. évf. (2014) 7-8. szám

Alapjogi hatások az Európai Unió családjogi jogalkotására és a tagállami szabályozásokra / Wopera Zsuzsa. — p. 385-395.

A választottbírósági út versenyjogi kiterjesztésének és a versenyjog magánjogi érvényesítésének összefüggései / Varga István. — p. 396-406.

Végrehajtási záradék kiállítása fogyasztóval szemben — egy előzetes döntéshozatali kérelem margójára / Parti Tamás, Szécsényi-Nagy Kristóf, Szőcs Tibor. — p. 407-416.

A szülő és a gondozó felelőssége a gyermek által okozott kárért — néhány évtized bírói gyakorlata / Raduly Zsuzsa. — p. 417-420.

Gondolatok a közös vádképviselet problematikájáról / Fázsi László. — p. 421-424.

Egyes elhárítható tanúvallomási akadályok a büntetőperben: a hozzátartozói viszonnyal és az önvádra kötelezés tilalmával összefüggő mentességi okok / Háger Tamás. — p. 425-432.

Az új generációs bizonyítékok a kriminalisztika történeti mérföldköveinek tükrében / Fenyvesi Csaba. — p. 433-443.

Bizonyítás a kiemelt jelentőségű büntetőügyekben / Fedor Anett. — p. 444-454.

A magánvádas eljárással kapcsolatos bírósági gyakorlat újabb tendenciáiról, különös tekintettel a rágalmazási ügyekre / Bárányos Bernadett. — p. 455-464.

Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787 — 6. évf. (2014), 3. szám

Egy közjegyző — egy eset: végrendelet a frontról. — p. 16.

Nemzetközi kitekintő: módosítás előtt az európai kézbesítési rendelet. — p. 27.

Pro futuro ISSN 2063-1987 — 4. évf. (2014), 1. szám

Technológia a jog szolgálatában? — Kísérletek az adatvédelem területén / Balogh Zsolt György et al. — p. 33-45.  

A nyilvánosság mint a tisztességes lejárás egyik garanciája a büntetőperben / Háger Tamás. — p. 46-61.

3P és a magyar helyi önkormányzatok — egy jogintézmény alkalmazásának defektusai / Varga Judit. — p. 80-96.

Büntethető gyermekkorúak / Pallagi Anikó. — p. 97-111.

Hatalom és bűnözés viszonya ma (Kriminológiai megközelítés) / Irk ferenc. — p. 112-126.

Az Ember és Népek Jogainak Afrikai Bizottsága őslakos népekkel kapcsolatos joggyakorlata, különös tekintettel az Ogoni-ügyre / Marinkás György. — p. 127-143.

Vízjog (Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában ) / Bujdos Ágnes. — p. 163-168.

 

Számvitel Adó Könyvvizsgálat ISSN 1419-6956 — 56. évf. , 7. szám (2014. július)

Gondolatok, dilemmák az új számviteli irányelv kapcsán. — p. 335-336.

A legfontosabb kárfelelősségi szabályok, valamint a személyiségi jogok megsértésének új szankciója, a sérelemdíj — az új Ptk. — IX. rész. — p. 364-366.

Devizaellátmány utáni adófizetési kötelezettség, tekintettel a kettős adóztatás lekerülését szolgáló egyezményekre. — p. 367-369.

Elektronikus kereskedelem adóhatósági ellenőrzése — I. rész. — p. 372-373.

 

Ügyvédvilág ISSN 1789-2430 — 8. évf. , 5. szám (2014. május)

Az ügyfél fogalmának kettőssége az ingatlannyilvántartásban. — p. 6-7.

40. évfolyamát indítja a Jogi Továbbképző Intézet: dr. Király Miklóssal, az ELTE ÁJK dékánjával beszélgettünk a jogi továbbképzés múltjáról, jelenéről, jövőjéről. — p. 12-13.

Az új jogtár egyes keresőfunkcióiról II. rész. — p. 14-15.

A pontosság jelentősége perlekedéskor. — p. 19-20.

Engedményezés, tartozásátvállalás, jogátruházás és a szerződésátruházás az új Ptk. —ban: ügyvédreggeli 2014. — p. 21-22.

A bírói szervezetnek villámgyorsan kellett felnőnie egy teljesen új joganyaghoz: a Kúria elnöke, dr. Darák Péter szerint igényes ítélkezés elképzelhetetlen az EU-szabályok ismerete nélkül. — p. 4-7.

Pezsdítő hatású az európai integráció a magyar ügyvédi kar számára: interjú dr. Bánáti Jánossal a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével. — p. 7-8.

A hazai ügyészi szervezet európai értékei: interjú dr. Polt Péterrel. — p. 9-11.

Az európai integrációnak morális alapjai vannak: interjú dr. Paczolay Péterrel. — p. 12-13.

Az európai örökösök: dr. Tóth Ádám, a közjegyzői kamara elnöke a könnyebbségek és az ellentmondások uniójáról. — p. 14-16.

A magyar EU csatlakozás 10 éve: interjú dr. Győri Enikővel. — p. 17-18.

A magyar EU-tagság tíz évében húszezerrel nőtt a magyar nyelvre lefordított uniós jogszabályok száma. — p. 19-20.

Büntetőjogi integrációs lépések az Európai Unióban: dr. Czine Ágnes PhD. Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégium vezetője. — p. 20-23.

(Majdnem) tízéves a szabad munkaerő-áramlás. — p. 24-25.

Újdonságok az új jogtáron. — p. 26-27.

Hiánypótló mű jelent meg a tőkepiaci törvény kapcsán: ünnepélyes keretek között mutatták be a tőkepiaci törvényhez készült nagykommentárt. — p. 28-30.

 

Versenytükör — ISSN 1787-5196 — 10. évf. (2014) 1. szám

A kartellszabályok elrettentő hatásának értékelési módszerei / Berezvai Zombor. — p. 11-18.

A 10 éves uniós tagság tapasztalatai a GVH jogalkalmazásának tükrében / Decsák Péter, Sárai József, Szilágyi Gabriella. — p. 19-30.

A versenytörvény fúziós szabályainak főbb változásai / Hajós Ádám, Kuritár Dávid, Szendrő Szabolcs. — p. 31-51.

Az ügy ésszerű időn belüli elbírálásához való jog a versenyjogban / Kiss Balázsné Szalai Edit. — p. 52-61.

Vevői erő — a hazai szabályozás 8 éve és európai uniós kitekintés / Kocsis Márton. — p. 62-72.

A versenyjog és az új Ptk. / Miskolczi Bodnár Péter. — p. 73-90.

A szociális mikrohitelezés hatása a szegénység csökkentésére és a versenyre / Molnár György. — p. 91-98.

Az üzleti titok és a jogorvoslathoz való jog egymáshoz való viszonya a GVH bejelentéssel kapcsolatos eljárásban / Buránszki Judit. — p. 120-124.

Reflexiók a CISAC-ügy kritikáira / Szilágyi Pál. — p. 125-130.

Bruce Wardhaugh: Cartels, markets and crime: a normative justification for the criminalisation of economic collusion / Szilágyi Pál. — p. 131-132.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok

 

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében / Darák Péter. - [Budapest]: [Kúria], 2014. - [Ism. lapsz. 227] p.: ill.; 30 cm

A munka- és pihenőidő / Dudás Katalin. - Budapest: CompLex, 2014. - 238 p.; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393; 4. )  Bibliogr. a lábjegyzetekben ISBN 978-963-295-377-9

Jog, kánonjog, kultúra egy új antropológiai helyzet küszöbén / Erdő Péter. - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2014. - 21 p.; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959) Az előadás elhangzott 2013. szeptember 24-én Bibliogr. a lábjegyzetekben ISBN 978-963-508-720-4

Közös jogkezelés az audiovizuális médiában / Grad-Gyenge Anikó. - Budapest: Médiatudományi Intézet, 2014. - 168 p.; 25 cm. - (Médiatudományi Könyvtár, ISSN 2063-5222; 10. ) Bibliogr. a lábjegyzetekben ISBN 978-615-530-206-0

Legális bevándorlás az Európai Unióba: különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára / Gyeney Laura. - Budapest: Pázmány Press: PPKE JÁK, 2014. - 546 p.; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907; 6. ) Bibliogr.: p. 509-527. és a lábjegyzetekben ISBN 978-963-308-175-4

Utcák, terek szabadsága: kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak / Hajas Barnabás. - [Budapest]: Századvég, 2014. - 359 p.; 20 cm Bibliogr.: p. 329-345. ISBN 978-615-5164-12-5

A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció / Hamza Gábor. - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2014. - 38 p.; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959) Az előadás elhangzott 2004. október 6-án Bibliogr.: p. 36-38. és a lábjegyzetekben SBN 978-963-508-698-6

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve / Juhász László. - [Miskolc]: Novotni Alapítvány, 2014. -2 db.; 24 cm

A csalás / Madai Sándor. - Budapest: Opten Kft, [2014]. - 187, [5] p.; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X; 9. ) ISBN 978-615-5122-13-2

Normahierarchia az alkotmányban / Sólyom László. - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2014. - 25 p.; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)   Az előadás elhangzott 2013. december 10-én  ISBN 978-963-508-699-3

Vagyonos enciklopédia: adózás és adóellenőrzés a privát szférában / Szabó Tibor. - Budapest: Adónet.hu, 2014. - 439 p.; 24 cm Bibliogr.: p. 69-70. ISBN 978-615-5320-02-6

Kötelmek, szerződések joga az új Ptk.-ban / Verebics János. - Budapest: HVG-ORAC, 2014. - 172 p.; 20 cm ISBN 978-963-258-223-8

 

A válogatást készítette:
Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)
Gerencsér Judit (Kúria)
Sándor Gertrud (Zalaegerszegi Törvényszék)
Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)
Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)

Szerkesztette: Pataki Gábor (MIA TDO)