Szakirodalmi ajánló 2015. április

Új könyvek a bírósági könyvtárakban

 

Adózás, számvitel 2015 Art, Szja, Tao, Áfa, Sztv, Tbj, kisadók / Balázs Péter [et al.]. – Budapest: Vezinfó, 2015. – 269 p. — Lelőhelyinformáció

Atipikus munkajogviszonyok / Bankó Zoltán, Ferencz Jácint. – Budapest: Complex, 2015. – 216 p— Lelőhelyinformáció

ÁFA-ellenőrzés 2015: kötelező olvasmány a NAV-ellenőrzés előtt / Vira Sándor. – Budapest: Vezinfó, 2015. – 116 p. — Lelőhelyinformáció

Büntetőjog: Általános rész / Balogh Ágnes. – 6. jelentősen átd. kiad.– Budapest ; Pécs: Dialóg Campus, 2015. – 277, [1] p.— Lelőhelyinformáció

Családjog: családjogi jogszabályok gyakorlati kiegészítésekkel / szerk. Szeibert Orsolya. – Budapest: Novissima, 2015. – 291 p. — Lelőhelyinformáció

Az Európai Unió joga / Jeney Petra, Kende Tamás, Lövenberg Viktória. – 3. kiad. – Budapest: Novissima, 2015. – 352 p. — Lelőhelyinformáció

Az Európai Unió versenyjoga / Tóth Tihamér. – Budapest: Complex, 2014. – 709 p. – Bibliogr.: p. 681-687. és a lábjegyzetekbencm— Lelőhelyinformáció

A haszonbérleti szerződés a mezőgazdasági haszonbérlet az új Ptk. és az új földforgalmi szabályok alapján / Kiss Tibor. – [S.l.]: A szerző, 2014. — Lelőhelyinformáció

Kommentár a lakástörvényhez: kommentár a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényhez / Horváth Gyula. – Budapest: Wolters Kluwer, 2014. – 252 p. — Lelőhelyinformáció

Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez / Bacher Gusztáv [et al.]. – Budapest: Gazdasági Versenyhivatal 2014, [2015]. – 784 p. — Lelőhelyinformáció

 

Bírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzéke

Ars Boni: elektronikus folyóirat ISSN 2064-4655 — 2. évf. 3. szám

Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle: A BJPSZ a Bibó István Szakkollégium félévente megjelenő elektronikus szakmai folyóirata ISSN 2064-4388 — 15. évf. (2014), 7-8. szám

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015), 4. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015) 4. szám

Hitelintézeti Szemle (online kiadás) . — 14. évf. , 1. szám

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 63. évf. (2015) 4. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 4. szám

Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. — 8. évf. , 1. szám

 

Ars Boni: elektronikus folyóirat ISSN 2064-4655 — 2. évf. (2014), 3. szám — A teljes szám letöltése (PDF)

Jogos-e a sárga lapok miatti eltiltás? – A FIFA és a ne bis in idem / Németh Márton. — p. 3-7.

A Lex Futballhuligán / Mátyás Ferenc. — p. 8-12.

Lépést tud-e tartani az adatvédelem a globalizációval? Az Európai Unió új adatvédelmi rendelettervezete / Rajnai Anna. — p. 13-19.

Vállalatszervezési lehetőségek és buktatók az új Ptk.-ban / Korim Balázs. — p. 20-23.

Bankjegyeink és érméink – 90 éves a Magyar Nemzeti Bank / Gál István. — p. 24-26.

Mikor kell elfogadni a készpénzt? – 90 éves a Magyar Nemzeti Bank / Gál István. — p. 27-31.

Meddig mehet el egy elnök? / Weidinger Péter. — p. 32-33.

Sajtószabadság vs. politikai befolyás Németországban / Weidinger Péter. — p. 34-36.

Emberi személyiség a jog útvesztőiben / Nagy Gergő. — p. 37-41.

Jogalkotási törvény: előrelépések és diszfunkciók / Papp Dorottya. — p. 42-46.

Egy hét alatt dupla pofont kapott Oroszország két nemzetközi bíróságtól / Klemencsics Andrea. — p. 47-49.

Szolgálati nyugdíj, avagy lehetséges-e a Luxembourg kontra Strasbourg? / Klemencsics Andrea. — p. 50-52.

Kiegyenlített hónap Strasbourgban / Klemencsics Andrea. — p. 53-55.

Meddig mehetnek el a parlamenti képviselők? / Klemencsics Andrea. — p. 56-58.

Tilos ketrecben tartani a vádlottakat Oroszországban / G. Szabó Dániel. — p. 59-61.

Az Európai Unió adatvédelmi rendelete II. – Interjú dr. Szabó Endre Győzővel, a NAIH elnökhelyettesével / Rajnai Anna Éva. — p. 62-69.

Alkotmánymódosítási-kísérlet után. És előtt? Az edélyi magyarok helyzete és perspektívái / Orbán Endre. — p. 70-72.

Hiába érvelt – interjú Puskás Bálint Zoltánnal. — p. 73-81.

A román alkotmány nyomában – interjú Varga Attilával. — p. 82-91.

Tabudöntögetés – interjú Bakk Miklóssal. — p. 92-96.

Székelyföld és NUTS régiók Rómániában – interjú Csák Lászlóval és Nagy Benedekkel. — p. 97-104.

Politika Erdélyben – interjú Székely István Gergővel. — p. 105-117.

Bíróság előtt a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezések – interjú Vincze Lóránttal. — p. 118-126.

Így alapíts céget / Rácz Dániel. — p. 127-132.

 

Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle online ISSN 2064-4388 — 2014 1. szám A teljes szám letöltése (PDF)

A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a Rákóczi- szabadságharc hadseregében / Barta Áron. — p. 4-31.

Az országgyűlési képviselőcsoportok - Szabályozás és gyakorlat / Matits Kornél. — p. 32-64.

A méhmagzat jogai / Ungváry Botond Dénes. — p. 65-94.

A jogos védelem intézménye és aktuális kérdései / Petrovics Aletta. — p. 95-127.

A fájlcserélés gazdasági hatásai / Szabó András. — p. 128-146.

Professzionalista vagy politikus? A helyi önkormányzatok új vezetési modellje / Kántor Zsófia Anna. — p. 147-180.

A környezethez való jog mint személyhez fűződő jog / Varga Gergely. — p. 181-206.

Quo vadis sztrájkjog? Gondolatok a még elégséges szolgáltatásról / Ajtay-Horváth Viola. — p. 207-236.

Az átmeneti igazságszolgáltatás megvalósulása Tunéziában az „Arab Tavasz” eseményeit követően / Mátyók Fanni. — p. 237-262.

Az univerzális joghatóság problémája a nemzetközi jogban / Tóth Angéla. — p. 263-293.

A gazdasági válság mint szerződési kockázat -Hol van a szerződési kockázat határa? / Haraszti Judit. — p. 294-325.

A tiszta gazdasági kár, különös tekintettel a könyvvizsgáló felelősségére / Koller Kármen Csenge. — p. 326-359.

Az anyagi és alaki igazság a polgári perben / Szabó Sarolta Édua. — p. 360-390.

Engedményezés és tartozásátvállalás az új Polgári törvénykönyvben / Trombitás Mónika. — p. 391-411.

Hogyan nő össze, ami összetartozik? Németország keleti tartományainak felzárkóztatása / Czinkóczi Sándor. — p. 412-433.

Quo Vadis? — Gondolatok Ukrajna geopolitikai helyzetéhez / Szelei Menyhért. — p. 434-465.

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 23. évf. (2015), 4. szám — Lelőhelyinformáció

Első kísérletek a nácizmus üldözötteinek magyarországi kártalanítására / Mohi Csaba. — p. 3-7.

A szerződészegésért való kárfelelősség az előreláthatóság alapján való korlátozása az új Ptk.-ban / Verebics János. — p. 8-12.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás felülértékelése / Török Tamás. — p. 13-18.

A tagsági jogviszony megszűnése a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt / Pintér Attila. — p. 19-24.

Felróhatóság a tőkepiaci ügyvitel körében / Szakál Róbert. — p. 25.

 

Hitelintézeti Szemle Online — 14. évf., 1. szám —

Egy rossz termékfejlesztésből rendszerszintű piaci kudarc – a hazai lakossági deviza-jelzáloghitelezés / Bethlendi András. — p. 5-29. — Cikk elérése

Eltérő irányú pénzügyi szabályozások a válság után? Az EU és az Egyesült Államok válaszainak összevetése / Biedermann Zsuzsánna, Orosz Ágnes. — p. 30-56. — Cikk elérése

Nemzetközi trendek a diákhitelezésben / Vona Máté. — p. 57-79. — Cikk elérése

A lakossági portfólióátrendezés szerepe az állam finanszírozásában / Kékesi Zsuzsa, Kóczián Balázs, Sisak Balázs. — p. 80-110. — Cikk elérése

A kockázatkerülési csapda – az alacsony kockázatú eszközök szűkösségének pénzügyi piaci és makrogazdasági következményei / Horváth Dániel, Szini Róbert. — p. 111-139. — Cikk elérése

A jegybank által vezérelt BUBOR-reformok legfontosabb lépései nemzetközi összehasonlításban / Erhart Szilárd, Mátrai Róbert. — p. 140-165. — Cikk elérése

Hány óra a négy óra? – A napközbeni átutalások tényleges időszükséglete / Császár Péter. — p. 166-192. — Cikk elérése

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 70. évf. (2015), 4. szám — Lelőhelyinformáció

Az életkor és a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések az új Btk-ban / Vaskuti András — p. 173-182.

Felelősség a szerződésszegésért / Szalma József — p. 183-192.

Jog, jogértelmezés / Gárdos István — p. 193-205.

A jogelvek néhány jogelméleti kérdéséről / Szmodis Jenő — p. 206-217.

A bizonyítási kísérlet kriminál-taktikájának hatása a bírósi döntésre az élet elleni bűnügyekben / Háger Tamás — p. 218-225.

Az európai magánjog történetének új feldolgozása / Hamza Gábor — p. 226-228.

 

Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767 — 63. évf. (2015) 4. szám

Összefoglaló vélemény a "párhuzamosan" megindított szerződés érvénytelenségének megállapítása és végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránti perek egyes anyagi és eljárásjogi kérdéseivel foglalkozó joggyakorlat-elemző csoport tevékenységéről. — p. 420-428.

 

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 62. évf. (2015) 4. szám — Lelőhelyinformáció

A jogi személyek státusnyilvántartásának fejlesztéséről / Sárközy Tamás — p. 193-201.

A jogi személyek nyilvántartási rendszere az Európai Unió egyes tagállamaiban és Magyarországon / Pázmándi Kinga — p. 202-209.

A közszolgáltatások fogalmának főbb megközelítései a jogi szabályozásokban - interdiszciplináris kitekintéssel / Hoffman István — p. 210-223.

A közigazgatási perek meghatároó eljárási kérdéseiről / Wallacher Lajos — p. 224-232.

Megtorlás kontra megelőzés gondolata a német büntetési elméletekben / Nagy Ferenc — p. 233-239.

Adalékok a választottbíráskodásról szóló törvény hatályának helyes értelmezéséhez / Éless Tamás — p. 240-244.

Általános magatartási követelmények munkaviszonyban / Miholics Tivadar — p. 245-249.

Elvárható-e a jogalkalmazótól a természettudományos megismerés és érvelés kritikája? / Horváth Orsolya — p. 250-253.

Neil H. Andrews: Andrews on Civil Processes: [recenzió] / Harsági Viktória — p. 254-255.

 

Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599 — 8. évf. , 1. szám — Lelőhelyinformáció

2014 - a választások éve / Zongor Gábor. — p. 1-10.

Helyi autonómia: felejtsük el? / Péteri Gábor. — p. 11-21.

Munkaidő- szervezés az egészségügyben az uniós és a hazai szabályozás tükrében / Barzó Timea, Prugberger Tamás. — p. 22-28.

Nyugdíjprivatizáció Latin-Amerikában és Közép-Kelet Európában I. / Farkas Zsuzsanna. — p. 29-35.

Alkotmányossággal az emberek szolgálatában - Interjú Dr. Lenkovics Barnabással, az Alkotmánybíróság elnökével / Gyergyák Ferenc. — p. 36-38.

A decentralizált és dekoncentrált igazgatásunk (1988, a demokratikus átmenetet megelőző év) / Verebélyi Imre. — p. 39-47.

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a helyi önkormányzati képviselők és ‎polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról / Pálffy Ilona. — p. 48-52.

Magyarország kampányol(t) - a választási kampány új szabályozásának egyes kérdései / Pál Emese. — p. 53-59.

Volt egyszer egy Heves Megyei Önkormányzat... - In memorian dr. Jakab István (1942-2003) és dr. Vass Géza (1949-2003) / Tóth László. — p. 60-62.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek asszimilációja és a területi önkormányzatok lehetőségei ezen állapot fékezésére / Gyimesi György. — p. 63-67.

"Tanuló közigazgatás": a tisztviselők közszolgálati továbbképzése / Kis Norbert. — p. 68-77.

Változások a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásban / Bisztriczki László. — p. 78-80.

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs, Széplaki-Nagy Gábor, Balogh Zsolt et. al.. — p. 81-97.

A 2014. évi helyi önkormányi választások bírósági jogorvoslati tapasztalatai / Kalas Tibor. — p. 98-102.

Közigazgatási bíráskodás és jó közigazgatás - Az önálló közigazgatási perjog megalkotása felé mutató tendenciák / Szabolcsi László. — p. 103-112.

Szilágyi Menyhért / Gyergyák Ferenc. — p. 113-114.

Ismertető Petrétei József - Tilk Péter Magyarország alkotmányjogának alapjai című tankönyvéről / Cseporán Zsolt. — p. 115-116.

Konferencia a gyermekjogokról /Purda Zsuzsánna. — p. 117-121.

Járási és önkormányzati hivatalok együttműködése: már lehet jelentkezni a képzésekre / Barna Péterné, Zongor Gábor. — p. 122.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok

 

Bonas Iuris Margaritas Quaerens: Emlékkötet a 85 éve született Bánrévy Gábor tiszteletére / szerk. Szabó Sarolta. – Budapest: PPKE JÁK; Pázmány Pr., 2015.

Az Európai Unió jogi fundamentumai / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura ; [... szerzői Gyeney Laura et al.] . - Budapest: Szent István Társulat, 2015.

A Munka Törvénykönyve: 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel: 2015. február 1.. - Budapest: Novissima, 2015. - 94 p. ; 21 cm

Nagy ÁFA kézikönyv II.: Belföldi ügyletek Áfá-ja és számlázása: 2015. / Szakmai szerkesztő, szerző: Csátaljay Zsuzsanna. - Budapest: Vezinfo. - 2 db, p. 1500. - (Számlaminták, Példák, Esettanulmányok, Bírósági gyakorlat) - Várható megjelenés: 2015 áprilisa 

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Harangi Márta, Szegedi Ítélőtábla
Hiros Csabáné, Fővárosi Törvényszék
Kovácsné Garamszegi Marianna, Fővárosi Törvényszék
Pataki Gábor, OBH MIA
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék

Szerkesztette: Pataki Gábor (OBH MIA TDO)