Szakirodalmi ajánló 2016. április-május

Új könyvek a bírósági könyvtárakban:

Adózás, számvitel: 2016: art, áfa, szja, tao, tbj, sztv,kata,kiva,eva, htv, ratv, ktdt, jöt, itv / [szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna et al.] – Budapest: Vezinfó, 2016. – 247 p. — Lelőhelyinformáció

Alkotmányjog jogi szakvizsga felkészítő kötet / Jakab Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt. – Budapest: Patrocinium, 2015. – 234 p.—  Lelőhelyinformáció

Alkotmányos alapok / szerk. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Somody Bernadette. – 2. átd. kiad. – Budapest: HVG-ORAC, 2015. – 261p.—Lelőhelyinformáció

Az állam elleni bűncselekmények szabályozása a 19. századi Magyarországon: különös tekintettel a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi 5. törvénycikk előzményeire és megalkotására / Barna Attila, [... Sajdik Ferenc graf. ...]. – Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. – 315 p.— Lelőhelyinformáció

Államháztartási szervezetek számlatükre, 2016: kiegészítés a 2015. évi számlatükörhöz 3-9. számlaosztály / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. – Budapest: Saldo, 2016. – 109 p.— Lelőhelyinformáció

Bevezetés a kereskedelmi jogba / Bárdos Péter. – Budapest: HVG-ORAC, 2015. – 344 p.— Lelőhelyinformáció

A bírósági közvetítésről - mindenkinek: kézikönyv a jogviták békés rendezéséhez / Éliás Eszter [et al.] – Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. – 254 p.— Lelőhelyinformáció

Cooperatrici veritatis: ünnepi kötet Tersztyánszkyné Vasadi Éva 80.  születésnapja alkalmából / szerk. Halustyik Anna, Klicsu László. – Budapest: Pázmány Press, 2015. – 363 p.— Lelőhelyinformáció

A debreceni jogászképzés kezdetének centenáriuma / szerk. Szabadfalvi József. – Debrecen: DE ÁJK, 2015. – 86 p.—Lelőhelyinformáció

Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban / Zaccaria Márton Leó. – Budapest: HVG-ORAC, 2015. – 382 p.— Lelőhelyinformáció

Az előzetes letartóztatás gyakorlata: az alternatív kényszerintézkedések és a bírói döntéshozatal vizsgálata: kutatási jelentés Magyarország / Magyar Helsinki Bizottság. – [Budapest]: Magyar Helsinki Bizottság, 2015. – 72 p. — Lelőhelyinformáció

Ezek is mi vagyunk képek, írások / [szerk. Hanti Krisztina]. – Budapest: Országos Bírósági Hivatal, 2015. – 77 p.— Lelőhelyinformáció

Fogyasztói adásvétel, kellék-és termékszavatosság: elemzések az uniós jog és az új Ptk. kapcsolatához / Fuglinszky Ádám. – Budapest: Wolters Kluwer, 2016. – 204 p. — Lelőhelyinformáció

Gazdasági társaságok és szövetkezetek átalakulása:jogi háttér - számvitel - adózás 2016 / Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván. – Budapest:Vezinfó, 2016. – 236 p. — Lelőhelyinformáció

A globális gazdaság vámjogának alapkérdései: különös tekintettek a preferenciális szerződésekre / Pardavi László. – Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. – 298 p. — Lelőhelyinformáció

A győri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-művezetői-tisztviselői lexikona, 1896-1939 / Biczó Zalán. – Győr: Kovács P. M. Kvt. és Közösségi Tér, 2015. – 160 p. — Lelőhelyinformáció

Hungarian Public Administration and Administrative Law / András Patyi, Ádám Rixer (eds.) – Passau: Schenk Verlag,  2014. – 552 p. —Lelőhelyinformáció

Az integritás kultúrájának meghonosítása a magyar közszférában /  Domokos László [et al.] ; szerk. Németh Erzsébet. – Budapest: Állami Számvevőszék, [2016]. – 33 p. — Lelőhelyinformáció

A kockázati tőkebefektetések egyes jogi kérdései / Glavanits Judit. – Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. – 319 p. —Lelőhelyinformáció

Kommentár a polgári perrendtartáshoz: kommentár a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez / szerk. Wopera Zsuzsa. – Budapest: Wolters Kluwer, 2016. — Lelőhelyinformáció

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. – Szeged: Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2016. – 1003 p. — Lelőhelyinformáció

A közbeszerzés joga kommentár a gyakorlat számára / szerk. Patay Géza. – 7. átdolg. kiad. – Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2016. — Lelőhelyinformáció

A közbeszerzési törvény: 2011 - 2015. – Budapest: Wolters Kluwer, 2016. – 493 p. — Lelőhelyinformáció

A médiahasználat változása az erdélyi, felvidék, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében / Dobos Ferenc. – Budapest: Médiatudományi Intézet, 2016. – 141 p.— Lelőhelyinformáció

Nemzetek feletti büntetőjog az Európai Unióban / Békés Ádám. – Budapest: HVG-ORAC, 2015. – 458 p.— Lelőhelyinformáció

Nonprofit kézikönyv: működés, számvitel, adózás civil törvény a gyakorlatban: 2016 / Gottgeisl Rita, Láng Noémi. – Budapest: Vezinfó, 2016. – 281 p.— Lelőhelyinformáció

Polgári jog 1. köt.: polgári jog alapelvei az ember, mint jogalany a személyiségi jogok a dologi jog / Boóc Ádám, Grad-Gyenge Anikó, Szücs Imre Zoltán. – Budapest: Patrocinium K., 2015. – 372 p. –(Jogi szakvizsga felkészítő kötet) — Lelőhelyinformáció

Polgári jog 2. köt.: a kötelmi jog A Ptk.-ban foglalt egyes szerződések / Boóc Ádám [et al.] – Budapest: Patrocinium K., 2015. – 430 p. –(Jogi szakvizsga felkészítő kötet) — Lelőhelyinformáció

Polgári perrendtartás 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal: Lezárva: 2016. január 20. / [szerk. Szilner György]. – Budapest: Novissima, 2016. – 182, [2] p. —Lelőhelyinformáció

Poligráf: műszeres vallomásellenőrzés a bűnügyekben: monográfia / Budaházi Árpád ; [szerk. Jordán Gergely] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. – Budapest: NKE, 2014. – 296 p. — Lelőhelyinformáció

Problémáink vonzásában: társadalomismereti tanulmányok / Szigeti Péter. – Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. – 328 p. —Lelőhelyinformáció

Sic itur ad facultatem: a győri jogászképzés húsz éve / [szerk. Szegedi  András]. – [Győr]: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. – 131 p. — Lelőhelyinformáció

Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből = release from prision / Nagy Anita. – Miskolc: Bíbor K. 2015. – 274 p. —Lelőhelyinformáció

Számvitel: Jelentős változások a számviteli törvényben: 2016 / Andor Ágnes,Tóth Mihály. – Budapest: Vezinfó, 2016. – 204 p. —Lelőhelyinformáció

A Szegedi Törvényszék története 1. rész:a Szegedi Törvényszék épületeinek története / szerk. Homoki-Nagy Mária. –  Szeged: [Szegedi Törvényszék], 2014. – 48 p.— Lelőhelyinformáció

A Szegedi Törvényszék története 2. rész: szemelvények a Szegedi Törvényszék bíráinak életéből / szerk. Homoki-Nagy Mária és Masa Gabriella. – Szeged: [Szegedi Törvényszék], 2015. – 44 p. — Lelőhelyinformáció

A SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának első 5 éve: jubileumi kötet / szerk. Kecskés Gábor. – Győr: Széchenyi I. Egy. Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2013. – 258 p.— Lelőhelyinformáció

Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére / [szerk. Keserű Barna Arnold, Kőhidi Ákos]. – Budapest: Eötvös József Kvk. ; Győr: SZE DFK, 2015. – 630 p. — Lelőhelyinformáció

Társadalom és jog / Kiss Róbert Richárd, Zsidai Ágnes. – Budapest: GloboBook, 2016. – 124 p.— Lelőhelyinformáció

A világ végveszélyben!: a nemzetközi jog és politika kérdései / Kondorosi Ferenc. – Pécs: Alexandra, 2015. – 207 p.—Lelőhelyinformáció

 

Bírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzékei:

 

Belügyi szemle ISSN 1789-4689  —  64. évf. (2016) 3. szám

Céghírnök ISSN 1215-1785  —  26. évf. (2016) 4. szám

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464  — 24. évf. (2016) 4. szám

HR & Munkajog ISSN 2063-7101  — 7. évf. (2016) 4. és 5. szám

Jog, állam, politika ISSN 2060-4580  — 7. évf. (2015) 4. szám

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 71. évf. (2016) 4. szám

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883  — 63. évf. 2. szám

Magyar jog ISSN 0025-0147 —  63. évf. (2016) 4. szám

Ügyvédvilág ISSN 1789-2430 — 10. évf. 2. és 3.  szám

 

Belügyi szemle ISSN 1789-4689 — 64. évf. (2016) 3. szám — Lelőhelyinformáció

Kábítószer és kábítószer-bűnözés Afganisztánban / Dely Péter. – p. 5-15.
Speciális nyomozási tevékenységek az Európai Unió tagállamaiban / Nyeste Péter. – p. 16-43.
A bizonyítási tilalmak / Horváth Georgina. – p. 44-63.  
Egy bírósági tárgyalás 1947-ben / Fórizs Sándor. – p. 64-72.
A munkatársak motiválása / Geringer Péter.–  p. 73-94.
A 112-es segélyhívó magyarországi bevezetése 1. / Csomós István - Molnár Katalin. –  p. 95-110.
Szexuális bántalmazásra vonatkozó hamis feljelentések lehetséges lélektani háttere, okai serdülő és fiatalabb lányoknál / Riskó-Tóth Mária. – p. 111-123.

 

Céghírnök ISSN 1215-1785 — 26. évf. (2016) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Kérdésekvés válaszok aktuális cégjogi témákban 2.
A kifogás és a közbenső mérleg szerepe a felszámolási eljárásban
A bíróságok gyakorlatából: illetékesség fogyasztói-kölcsönszerződésekre
2014. évi fizetésképtelenségi és csőd-helyzetkép 1.
Változások a szerződésszegés szabályozásában 6.  

 

Gazdaság és jog ISSN 1217-2464 — 24. évf. (2016) 4. szám — Lelőhelyinformáció

A "Janus-arcú" gazdasági társasági vezető tisztségviselői jogviszony(egyes jogkérdések) / Berta Judit, Ujváriné Antal Edit. – p. 3-9.
Játékjog, indulási és nevezési jog a sportban / Ábrahám Attila.– p. 9-16.
A szerzői jogi szankciók kikényszeríthetőségéről / Petkó Mihály.– p. 16-21.
A következett károk megítélése a bírói gyakorlatban - egy jogeset margójára / Tóth Gergő József.– p. 21-23.
Döntések a kereskedelmi választott bíráskodás gyakorlatából. Többlet- és pótmunka, forgalomterelés, pénzpiaci kamat / Szakál Róbert. – p. 23-25.

 

HR& Munkajog ISSN 2063-7101 — 7. évf. (2016) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Szakértő válaszol / Kártyás Gábor. – p. 4-6.
Társadalombiztosítás / Bánházi Erika. – p. 7.
A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló jelentése a felmondások és az azonnali hatályú felmondások gyakorlatáról - 2. rész / Jónás Tünde. – p. 8-13.
Kúriai döntés: a munkáltató kártérítési felelőssége / Tálné Molnár Erika.– p. 14-18.
Összeférhetetlenség és együttalkalmazási tilalom a közszférában / Bérczes Kamilla.– p. 19-22.
Paradigmaváltás a képzés-fejlesztésben / Mészáros Etelka.– p. 23-26.
A felső vezető nők, a gender és a coaching - egy kutatás eredményei / Kelló Éva. – p. 27-31.
Az üzleti szféra HR eszköztárának alkalmazási lehetőségei a közigazgatási szervezetek humánpolitikájában / Varjasi Gábor.– p. 32-35.
A versenytilalmi díj után fizetendő járulékok.– p. 36-38.
A kisgyermekes munkavállalóknak járó szociális ellátások / Homicskó Árpád Olivér.– p. 39-42.

 

HR& Munkajog ISSN 2063-7101 — 7. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

Jogszabályváltozások / Raffay Bálint. – p. 2-3.
A szakértő válaszol / Kártyás Gábor. – p. 4.
Így írnék én... / Horváth István.– p. 5-7.
A legkisebb munkabér a legkisebb munkabér? / Ferge Zsigmond.– p. 8-16.
Peres ügyek: Kúriai döntés / Tálné Molnár Erika. – p. 17-20.
A közérdekű adatigénylés munkajogi vonatkozásai / Kiss-Kálmán Anita.– p. 22-25.
A "beragadt" szabadság problematikája, avagy a kiadatlan szabadnapok sorsa a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseinek tükrében / Kiss-Kálmán Anita.– p. 26-27.
Vállalati belső kommunikáció / Mészáros Etelka.– p. 28-31.
Tudatos, fejlesztő vezetők a köz szolgálatában / Paksi-Petró Csilla.– p. 32-37.
Végzett diákból munkavállalaló / Burik Mária.– p. 38-42.

Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 — 7. évf. (2015) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Laudatio - Révész Tamás Mihály 70. születésnapja alkalmából / Lévayné Fazekas Judit, Barna Attila. – p. 3-4.
Az államutódlás - az államok továbbélése és megszűnése Közép- és Kelet-Európában a kétpólusú világrend megszűnését követően / Ganczer Mónika. – p. 6-22.
A bukott államok problémájának aktuális kérdései / Pongrácz Alex. – p. 23-37.
A modern állam válsága és a nyugat-európai muzulmán migráció / Keszthelyi Zsolt. – p. 39-46.
Az „Iszlám Állam” államiságának problémái: államnak tekinthető-e az ISIS, bármilyen értelemben is? / Takács Péter. – p. 47-77.
Háborús sajtószabályozás a kiegyezés védelmi jogi rendszerében / Farkas Ádám, Kelemen Roland. – p. 79-93.
Nemzeti radikális vagy populista radikális?: a Jobbik Magyarországért Mozgalom mint a radikalizmus harmadik hullámának képviselője Magyarországon / Major Sándor. – p. 95-114.
Anatóliai út Európába: a török alkotmányozás fejlődéstörténete / Rainer Lilla. – p. 115-134.

 

Jogtudományi közlöny ISSN 0021-7166 — 71. évf. (2016) 4. szám — Lelőhelyinformáció

A hozomány szerepe a magyar házassági vagyonjog fejlődésében / Herger Csabáné. – p. 193-203.
Jogerő a közigazgatási jogban / Vincze Attila.– p. 204-213.
Az emberi jogok és az üzlet világának nemzetközi jogi kérdései / Sándor Lénárd.– p. 214-223.
Az elektronikus kereskedelem jelenségei a megújulni készülő európai szerződési jog tükrében / Vincze Gabriella Anita.– p. 224-235.
Az originalista hagyatéka / Udvardy Sándor. – p. 237-240.
Tendenciák és témák a kortárs jogirodalomban / Szmodits Jenő.– p. 241-244.
Thomas Vormbaum: Bevezetés a modern német büntetőjog történetébe / Skoda Gabriella.– p. 245-248.

Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883 — 63. évf.  2. szám — Lelőhelyinformáció

Kodifikáció egy igazságügyi miniszter szemszögéből / Trócsányi László. – p. 5-13.
A kollektív igényérvényesítés angolszász tapasztalatai / Harsági Viktória. – p. 14-28.
Az európai öröklési rendelet mint új kihívás / Szőcs Tibor. – p. 29-39.
A takarékbetétben elhelyezett összeggel kapcsolatos öröklési jogi igények megítélése "elhalálozási rendelkezés" esetén / Orosz Árpád. – p. 40-48.

Magyar jog ISSN 0025-0147 — 63. évf. (2016) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Szükséges-e módosítani a Ptk. zálogjogi szabályozását? / Szalóki Gergely. – p. 193-202.
Gondolatok a gazdasági társaságok sérelmére elkövetett hűtlen kezelésről / Nagy Gábor Bálint. – p. 203-211.
A munkavállaló szerződéstől eltérő foglalkoztatása, a posting és a munkaerő-kölcsönzés / Prugberger Tamás. – p. 211-216.
Kollektív keresetek a kontinensen - joggazdasági elemzés / Szalai Ákos. – p. 217-225.
A tagi fizetési kötelezettség anomáliái a vízgazdálkodási társulatoknál / Bak Szilvia, Bak Sándor. – p. 227-235.
A Btk.-n kívüli jogforrások büntetőjogi felelősséget alakító szerepéről / Mészáros Ádám Zoltán. – p. 236-245.
A csalárd csőd esetköre. Élni vagy visszaélni a joggal? / Szabó Gergely. – p. 246-256.

 

Ügyvédvilág ISSN 1789-2430 — 10. évf. (2016) 2. szám — Lelőhelyinformáció

Keresetbeadás a karosszékből / Szávuly Aranka. – p. 4-6.
Madarat tolláról, terméket csoportjáról / Nagy András, Mécs Károly. – p. 8-10.
Párhuzamos hivatalok / Kiss Anna.– p. 11-13.
A végrendeleti tanú szokásos aláírása / Dénesné Orcsik Judit. – p. 14-15.
A biztonsági okmány / Anka Márton.– p. 16-17.
A bizonyítás szabályainak várható reformja az új polgári perjogi kódexben / Nagy Adrienn. – p. 18-20.
Az új Be. Főbb vonásairól (1.) / Miskolczi Barna. – p. 22-24.
Az alkotmánybíró vívódása / Kálmán Attila. – p. 26-29.
Szerkesztett szétszórás / Donát Kelemen. – p. 32-33.
Jazz, az éltető erő / Krausz Viktória.– p. 34-35.
Genfi Autószalon 2016 / Buday Dénes. – p. 36-37.
Történelem térhatásban / Szőnyi Szilárd. – p. 38.

Ügyvédvilág ISSN 1789-2430 — 10. évf. (2016) 3. szám — Lelőhelyinformáció

EJEB-ítélet a kommentügyben / Szavuly Aranka. – p. 4-6.
A közjegyzőség továbbra is kiáll a közhitelesség mellett / Tóth Ádám.– p. 8-9.
A fogyasztóvédelemről / Kiss Anna.– p. 10-11.
"Az a kapcsolati tőke, amit a képzés adott, felbecsülhetetlen!".– p. 12-13.
Amikor a postás egyszer sem csenget - avagy bírósági iratok útja a postán / Dénesné Orcsik Judit.– p. 14-15.
Mely pontokon szükséges feltétlenül módosítani a Ptk. zálogjogi szabályozását? / Szabó Gergely.– p. 16-17.
Megkezdődött az új polgári perrendtartásról szóló törvény tervezetének szakmai, társadalmi vitája / Wopera Zsuzsa.– p. 18-21.
Az új Be. főbb vonásairól (2.) / Miskolczi Barna. – p. 22-24.
A törvényszerkesztés művészete / Kálmán Attila.– p. 26-28.
Pénz beszél / Barcza Mihály. – p. 30.
Filmszeretet - Koltai Lajos hetven / Krausz Viktória.– p. 31
Tavaszi tárlat, avagy párhuzamos kiállítások Bécsben és Budapesten / Donát Kelemen. – p. 32-33.
Az év orvosa 2015 / Krausz Viktória.– p. 34-35.
RX vagy semmi más / Buday Dénes.– p. 36-37.
Kattintás másként / Szőnyi Szilárd. – p.  38.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok:

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások / Csőke Andrea. – HVG-ORAC Kiadó, 2016
Hitelbiztosítékok:új magánjog sorozat 13. kötete / Anka Márton [et al.] –.HVG-ORAC Kiadó, 2016
A Kúria és elnökei 4. / Bódiné Beliznai Kinga [et al.] – HVG-ORAC Kiadó, 2016
Az igazságalkotás metafizikája / Kocsis László. – L’Harmattan Kiadó, 2016
Kié a pénzem?: a pénz dologi jogi vizsgálata / Gárdos István. – Complex Kiadó, 2016
Kommentár a közbeszerzési törvényhez /  Dezső Attila. –  Complex Kiadó, 2016
Kommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló rendelethez / Rák Viktor. – Complex Kiadó, 2016
Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez /  Dakó Gábor [et al.]  – Complex Kiadó, 2016
Versenyképesség és szellemi alkotások az Európai Unióban / Tattay Levente. – Complex Kiadó, 2016
Munka törvénykönyve 2016. / Horváth István, Szladovnyik Krisztina. – Vezinfó Kiadó, 2016

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Gerencsér Judit, Kúria
Harangi Márta, Szegedi Ítélőtábla
Hiros Csabáné, Fővárosi Törvényszék
Kemecsei Nóra, OBH MIA TDO
Kovácsné Garamszegi Marianna, Fővárosi Törvényszék
Pethes Gizella, OBH MIA TDO
Sándor Viktória, Győri Törvényszék
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék
Tóthné Hamar Kriszta, Kúria

Szerkesztette: Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)