Szakirodalmi ajánló 2016. december

Új könyvek a bírósági könyvtárakban:

Ünnepi ülés a Szegedi Ítélőtáblán Dr. Fedor Attila 80. születésnapja és Dr. Maráz Vilmosné születésének 70. évfordulója alkalmából, 2014. szeptember 12./ [szerk. Hámori Attila] ; [kiad. a Szegedi Ítélőtábla] ; [Hegedűs István et al.]. – Szeged: Szegedi Ítélőtábla, 2016. – 76 p. ; 30 cm.– ISBN 978-963-12-7008-2

Magyar közjegyzői archontológia 1858-2015 / Rokolya Gábor, Bartók Ibolya. – Budapest: Közjegyzői Akadémia Kiadó, 2016. – 318 p.; 30 cm. – (Studia notarialia Hungarica; 1586-8265 20.). – ISBN 978-615-80176-1-9

Büntető Törvénykönyv: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről: 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról: kivonat /szerk. Szilner György. – Budapest: Novissima, 2016. –182, [2] p. ; 20 cm. – Lezárva: 2016. szept. 16. – ISBN 978-615-5499-45-6

Csapatok csapata: szervezeti együttműködés és elköteleződés felsőfokon/ Stanley McChrystal. – Budapest: HVG Könyvek, 2016. – 349 p. ; 24 cm. –ISBN 978-963-304-3374-5

Az ideális csapatjátékos/ Patrick Lencioni. – Budapest: HVG Könyvek, 2016. – 196 p. ; 21 cm. – ISBN 978-963-304-384-4

Storytelling: a történetmesélés ereje/ Gallo Carmine. – Budapest: HVG Könyvek, 2016. – 345 p. ; 21 cm. – ISBN 978-963-304-380-6

Így készülnek a hivatalos TED előadások: hivatalos TED-útmutató a nyilvános beszédhez/ Chris Anderson. – Budapest: HVG Könyvek, 2016. – 335 p. ; 22 cm. – ISBN 978-963-304-353-0

"Nincs füst, ahol nincs tűz":  az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában/ Bencse Mátyás. – Budapest: Gondolat Kiadó, 2016. – 194 [3] p. ; 22 cm. – (Dignitas Iuris Debreceni Iskola ;10.). –  ISBN 978-963-693-674-7

 

Bírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzékei:

 

BELÜGYI SZEMLE

ISSN 1789-4689

64. évf. (2016) 10. szám

EURÓPAI JOG

ISSN 1587-2769

16. évf. (2016) 5. szám

GAZDASÁG ÉS JOG

ISSN 1217-2464

24. évf. (2016) 10. szám

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

ISSN 0021-7166

71. évf. (2016) 11. szám

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

ISSN 0021-7166

71. évf. (2016) 12. szám

KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK

ISSN 2063-9767

64. évf. (2016) 11. szám

MAGYAR JOG

ISSN 0025-0147

63. évf. (2016) 10. szám

 

BELÜGYI SZEMLE— 64. évf. (2016) 10. szám

1.  A terror gyakorlatának konstans és mobil elemei az elmúlt fél évszázad tükrében / Sárkány István. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 64. évf., 10. sz. (2016.) p. 5 - 23.

2. Az energiahasználattal valaó visszaélések büntetőjogi megítélésének problémái / Fázsi László, Stál József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 64. évf., 10. sz. (2016.) p. 24 - 47.

3. Tömegkezelés és deeszkaláció / Holota Gábor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 64. évf., 10. sz. (2016.) p. 48 - 64.

4.  Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata a közös európai menekültügyi rendszer vonatkozásában / Koós Gábor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 64. évf., 10. sz. (2016.) p. 65 - 101.

5.  A titkos információgyűjtés és adatszerzés eredményének felhasználása a büntetőeljárásban / Novák Zsófia, Nagy Ákos. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 64. évf., 10. sz. (2016.) p. 102 - 124.

6.  A büntethetőség elévülése a jogalkalmazó szemszögéből / Horváth Eszter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 64. évf., 10. sz. (2016.) p. 125-135.

 

EURÓPAI JOG— 16. évf. (2016) 5. szám

1.  A fizetésképtelenségi jog harmonizációjának lehetőségei az Európai Unióban / Bóka János. – In: Európai jog ISSN 1587-2769. - 16. évf., 5. sz. (2016. szeptember) p. 1-10.

2.  Az Európai Unió Bírósága által 2015-ben lezárt magyar ügyek/Lehóczki Balázs. –In: Európai jog ISSN 1587-2769. - 16. évf., 5. sz. (2016. szeptember) p. 11-25.

3.  Milyen forrásokból ismerhetjük meg a luxemburgi bíróság ítélkezési gyakorlatát? /Varga Zsófia. - In: Európai jog ISSN 1587-2769. - 16. évf., 5. sz. (2016. szeptember) p. 26 -34.

4. Megengedett és meg nem engedett lemondás a kifogás jogáról a nemzetközi választottbíráskodásban / Várady Tibor. – In: Európai jog ISSN 1587-2769. - 16. évf., 5. sz. (2016. szeptember) p. 35-40.

5.  Az Európai Jog Nemzetközi Szövetsége (FIDE) XXVII. Kongresszusa Budapesten /Debisso Kinga.– In: Európai jog ISSN 1587-2769. - 16. évf., 5. sz. (2016. szeptember) p. 41-44.

6. Elvi és precedens jellegű megállapítások a luxemburgi és strasbourgi bíróság legutóbbi ítéleteiből. - In: Európai jog ISSN 1587-2769. - 16. évf., 5. sz. (2016. szeptember) p. 45-52.

 

GAZDASÁG ÉS JOG— 24. évf. (2016) 10. szám

1.  Munkáltatói visszaélések a munkaviszony megszüntetése során az új munkajogi szabályozás kihasználásával / Prugberger Tamás. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 24. évf., 10. sz. (2016. október) p. 3 – 9.

2. Szerződésszegés néhány vitatott kérdései a munkajogban / Kenderes György. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 24. évf., 10. sz. (2016. október) p. 10 - 12.

3.  A gazdasági társaság könyvvizsgálójának magánjogi felelősségéről / Mohai Máté. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 24. évf., 10. sz. (2016. október) p. 12 - 16.

4. Gondolatok a választottbírósági kikötés fogyasztóvédelmi aspektusairól/ Horváth László. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 24. évf., 10. sz. (2016. október) p. 16 - 20.

5.  A kedvezőbb jogi helyzet keresési lehetőségének visszaszorítása az új alapokra helyezett európai fizetésképtelenségi eljárásban/ Bartha Ildikó. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 24. évf., 10. sz. (2016. október) p. 20 -24.

 

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY— 71. évf. (2016) 11. szám

1.  Szerződésmódosítás – devizaalapú kölcsönszerződés / Harmathy Attila. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 537-547.

2. A társadalomra veszélyesség és az ultima ratio elvének viszonyáról / Pallagi Anikó, Irk Ferenc. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 548-553.

3. Az állami kitüntetések és elismerések / Hadi Nikolett. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 554-564.

4.  A felróhatóság megítélése a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény elbírálása során / Rainer Lilla. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 565-574.

5. (Jog)állami bíróság? A közigazgatási bíráskodás magyarországi reformja 2016-ban/ Bartha Ildikó. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 575-581.

6. Papp László: „A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái” című könyvéről / Mezei Péter. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 583-584.

 

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY— 71. évf. (2016) 12. szám

1.  Emlékezés Világhy Miklós születésének századik évfordulóján / Vékás Lajos. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 12. sz. (2016. december) p. 585-594.

2.  Mérni és mérni hagyni – Sikeresek-e a gazdasági jog számszerűsített értékelési kísérletei? / Kecskés András, Halász Vendel. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 12. sz. (2016. december) p. 595 - 609.

3.  A büntetőeljárás jogszabályi forrásai Magyarországon a polgári korban / Antal Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 12. sz. (2016. december) p. 610 - 618.

4.  A háromszori elzálogosítás problémáihoz a klasszikus római jogban / Siklósi Iván. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 12. sz. (2016. december) p. 619 - 626.

5.  In menoriam Molnár Imre (1934 - 2016) / Nótári Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 12. sz. (2016. december) p. 627 - 630.

6.   Széchenyi István: Hitel – mai magyar nyelven (2016) / Vékás Lajos. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 12. sz. (2016. december) p. 631 - 632.

 

KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK— 64. évf. (2016) 11. szám

1.  Feljegyzés a francia Semmítőszék 2015-ös beszámolójának fontosabb tartalmi elemeiről / Berkes Bálint. -– In: Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767. – 64. évf., 11. sz. (2016.) p. 1374-1379.

 

MAGYAR JOG— 63. évf. (2016) 10. szám

1.  A végrendelet visszavonásának problémái a magyar polgári jogban / Siklósi Iván. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 557-564.

2.  A jogos védelem hagyományos határai és kiterjesztésük első tapasztalatai / Tóth Mihály. In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 565-575.

3.  A bírói döntések ellen benyújtott alkotmányjogi panaszok tapasztalatai/ Orbán Endre. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 577-588.

4. Drónok harca, avagy a pilóta nélküli légi járművek kereskedelmi célú felhasználásának szabályozása hazánkban és a nagyvilágban, különös tekintettel a filmgyártási kérdésekre/ Takó-Bencze Franciska, Takó Sándor. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 589-596.

5.  Gondolatok a büntetőjog fogyasztóvédelemben betöltött lehetséges szerepéről / Nagy Gábor Bálint. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 597-603.

6. Életről, halálról, méltóságról és jogról – Julesz Máté könyve kapcsán / Hámori Antal. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 604-611.

7. Szomora Zsolt: Alkotmány és anyagi büntetőjog. A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései/ Ambrus István. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 612-615.

8. Deák Dániel: Alkotmány és adójog / Pétervári Kinga. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 616-618.

9. Beszámoló a 71. német jogászgyűlésről/ Sárközy Tamás. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 619-620.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok:

 

1. ELTE EÖTVÖS KIADÓ:

 

SZERZŐDÉSI JOG - ÁLTALÁNOS RÉSZ

Szerző: Vékás Lajos

ELTE Eötvös Kiadó, 2016.

Ez a könyv a magyar polgári jog szerződési jogának alapjait foglalja össze. Kiindulópontja a 2013.évi V. törvénnyel megalkotott Polgári Törvénykönyv. A szerző a magyar tételes jogszabályok mögött rámutat a magánjogi szerződés általános tulajdonságaira, az európai szerződési jogok közös vonásaira is. Ez a közös alap a kontinentális európai magánjog vizsgálata során könnyen felfedezhető, hiszen - amint arra már egy évszázaddal ezelőtt Grosschmid Béni is rámutatott - a szerződési jogok úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik tojás a másikhoz. A könyv elsődlegesen az egyetemi jogi karok oktatását kívánja szolgálni, de a szerző reményei szerint haszonnal forgathatják a gyakorlatban dolgozó jogászok is.

(Részlet a szerző előszavából)

 

MUNKAJOGI FELADATOK ÉS JOGESETEK

Második, átdolgozott kiadás

Szerző: Gyulavári Tamás (szerk.), Hős Nikolett (szerk.), Kártyás Gábor (szerk.)

ELTE Eötvös Kiadó, 2016.

Úgy a legkönnyebb és legélvezetesebb munkajogot tanulni, ha olyan konkrét problémákon keresztül ismerjük meg, amelyekkel találkozni fogunk a gyakorlatban is. Ezért született meg ez a kiadvány, amely 150 jogeset és 50 gyakorlati feladat segítségével mutatja be a munkajogi szabályokat.

 

MUNKAJOGI ALAPISMERETEK

Harmadik, átdolgozott kiadás

Szerző: Ferencz Jácint, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor, Göndör Éva

ELTE Eötvös Kiadó, 2016.

A 2012-ben elfogadott új Munka Törvénykönyve nagymértékben megváltoztatta a rendszerváltás óta kialakult munkajogi szabályozást. Ez a jegyzet, nevével összhangban a hatályos egyéni és kollektív munkajog alapjait ismerteti. Nem tér ki minden részletszabályra, sem a közszféra munkajogára, de a versenyszféra munkajogának lényegét, alapvető szabályait igyekszik olvasmányos, könnyen érthető formában bemutatni az olvasónak.

 

2.GONDOLAT KIADÓ:

 

GONDOLATOK A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZERRŐL

Szerző: Borlói Rudolf

Gondolat Kiadó, 2016.

Borlói Rudolf negyedszázadon át a gyakorlatban foglalkozott társadalombiztosítási témákkal, kiemelten a nyugdíjrendszerrel. Ennyi idő már elegendő saját nyugdíj-világkép kialakítására, ezért a szerző által a címben ígért gondolatok között számos újszerűt kínál elfogadásra az olvasónak. A kötet érdekes és hasznos kombinációja helyzetelemzésnek, a lehetséges és nem lehetséges fejlesztési irányok bemutatásának és egy sor módmódszertani téma felvetésének. Szerteágazó kérdésköröket tárgyal. Mi a szerepe a nyugdíjskálának, s ha már skála, hogyan hangoljuk tisztára? Le kell-e mondanunk az alapnyugdíjról, s ha igen, sajnáljuk-e? Miben segíthet az élethelyzet-elemzés és a mikroszimuláció? A demográfia nyugtalan világóceánján biztonságban kormányozhatók-e a nyugdíj- vitorlások? A könyv ezekre és sok hasonló kérdésre, dilemmára kísérel meg elfogadható választ találni. A szerző hitet tesz a nyugdíjrendszer jövője mellett: a sötéten látóknak azt válaszolja, hogy amíg működőképes társadalom lesz, addig működőképes nyugdíjrendszerre is számíthatunk. Ha a generációk közötti szolidaritás, a társadalmi bizalom és együttműködési hajlandóság fennmarad, a változó feltételekhez a nyugdíjrendszer képes lesz rugalmasan igazodni. A Társadalombiztosítási Könyvtár sorozatban megjelent új kötetet jó szívvel ajánljuk a szakemberek és a nyugdíjrendszer iránt az átlagosnál mélyebben érdeklődők szíves figyelmébe.

 

ÁLLAMBÖLCSELETI TÖREDÉK

Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből

Szerk.: Takács Péter

Gondolat Kiadó, 2016.

Somló Bódog 1919-ben – két évvel a nemzetközi jogelméleti szakirodalomban igen kedvezően fogadott Juristische Grundlehre megjelenése után, s felhagyva az ún. prima philosophia kidolgozására irányuló törekvéseivel – egy állambölcseleti mű megírásába kezdett. Ezzel nyilvánvalóan a történelem alakulására reagált, s az elmélettörténeti „örökkévalóságok” szempontjából szeretett volna választ találni kora politikai kérdéseire. Az államot illetően sem akart sub specie momenti – a pillanat nézőpontjából – fogalmazni, mert azt gondolta, vagy inkább azt remélte, hogy amit sub specie aeternitatis – az örökkévalóság nézőpontjából – mond, az érvényesebb lehet. Elhatározását és tervét egy csaknem 600 írólapból álló autográf kézirat dokumentálja, melyből egy elmélettörténeti jellegű mű körvonalai rajzolódnak ki. Tragikus halála megakadályozta, hogy megvalósítsa elgondolásait. E kötet – két értékelő tanulmány és számos életrajzi adalék mellett – ezt a tervezett, de végül is kéziratban maradt Állambölcseletet mutatja be.

 

3.HVG-ORAC KIADÓ:

 

TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI JOG, A PÉNZÜGYEK ÉS A SZÁMVITEL KÖRÉBŐL

Szerzők: Adorján Csaba; Bodzási Balázs; Farkas Yvette; Fazakas Gergely; Halász Judit; Halustyik Anna; Hodosi Miklós; Juhász Péter; Lakatos László Péter; Metzinger Péter; Szatmáry István; Tátrai Tünde; Török Tamás; Marc Vecsey

Szerkesztette: Bodzási Balázs

HVG-ORAC Kiadó, 2016.

A Corvinus Egyetemen folyó kutatómunkának az eredményeit foglalja össze ez a kötet, amelynek szerkesztője, Bodzási Balázs számos gazdasági jogi szakcikk szerzője. A kötet olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek különböző nézőpontból mutatják be a gazdasági élet működése során felmerülő problémákat (cégnyilvántartási kérdések, végelszámolás, értékpapírjogi szabályok). A jogi vonatkozások mellett így a pénzügyi és a számviteli szempontok is megjelennek a kötetben. A cél olyan eredmények és javaslatok közzététele, amelyek a jövőbeli jogalkotás és jogalkalmazás számára is hasznosíthatóak. A tanulmányok megismerése azonban a gyakorló jogászok számára is előnnyel járhat, hiszen a napi munkájukhoz olvashatnak bennük jól hasznosítható gondolatokat.

 

VERSENYJOG ÉS HATÁRTERÜLETEI

A versenyszabályozás jogági kapcsolata

Szerző: Tóth András

HVG-ORAC Kiadó, 2016.

Jelen kötet a versenyjog szerteágazó jogági kapcsolatait kívánja bemutatni a versenyjoggal ismerkedő olyan olvasók számára, akik már találkoztak a versenyjog magvához tartozó versenykorlátozó megállapodások jogával és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályaival. Néhány jogterület, amellyel a versenyjog izgalmas interakcióba kerülhet: adatvédelem, közbeszerzés, szellemi tulajdon, emberi jogok, alkotmányjog, polgári jog, büntetőjog, csak hogy a legjelentősebbeket említsük.

 

A POLGÁRI PERRENDTARTÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK KOMMENTÁRJA

Szerkesztő: Varga István

HVG-ORAC Kiadó, 2017.

Az új Pp. szabályainak magyarázata első kézből, a törvény előkészítését az első pillanattól meghatározóan befolyásoló kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából. A kötetet Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára szerkesztette. Lektora Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke, az Alkotmánybíróság volt elnöke. Tudományosan megalapozott, de elsősorban a mindennapi gyakorlati jogalkalmazói igényeknek megfelelő kommentár. Érdemes várnia, az új Pp. nagykommentárjának elkészítése még egy ilyen felkészült, a kodifikációban részt vett szerzői csapatnak is időigényes feladat! A megjelenés várható időpontját emiatt 2017 nyarának második felében jelölte ki a kiadó.

 

AZ ÚJ PP. IRATMINTATÁRA

Szerzők: Belcsák Róbert; Gelencsér Dániel; Jójárt Eszter; Kőrös András; László András Dániel; Orosz Árpád; Parlagi Mátyás; Reviczky Renáta; Turbucz Zoltán

HVG-ORAC Kiadó, 2017.

Az új Pp. a professzionális pervitel megteremtése érdekében nagyban épít a polgári per szereplőinek aktív, szakszerű közreműködésére, a jogi képviselőkkel szemben a jelenleginél magasabb követelményeket állít fel. Az új törvény az eddiginél jóval bonyolultabb szabályozást vezet be, továbbá számos olyan – első ránézésre nehezen észlelhető – részletszabályt tartalmaz, amely megnehezíti a befogadható beadványok elkészítését. Az alapjaiban megváltozó jogi környezet a jogi képviselőket vélhetően komoly kihívások elé fogja állítani, melyek leküzdésében segítséget nyújthat ez a bírói, ügyvédi, közjegyzői és a tudományos szféra kiemelkedő képviselői által készített iratmintatár. A kötetet Varga István tanszékvezető egyetemi tanár, ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára szerkesztette.

 

4.MEDICINA KÖNYVKIADÓ:

 

SZEMÉLYISÉGVÉDELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN - SÉRELEMDÍJ

Szerzők: Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr. Simkó Ágnes

Medicina Könyvkiadó, 2017.

A kötet az egészségügy szereplőinek – orvosok, ápolók, betegek, kórházak – személyiségi jogaival és azok védelmével foglalkozik az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépése utáni jogi helyzet elemzésével. A könyv elsősorban az emberi méltóság és becsület, a jóhírnév és magánszféra, az adat­ és titokvédelem szabályaira és megsértésük jogkövetkezményeire fókuszál. Kiemelten foglalkozik a sérelemdíj új jogintézményével, jogalkalmazási dilemmáival. Ismerteti a tárgyat érintő nemzetközi normákat, bírói gyakorlatot, a legújabb Európai Uniós rendeleteket és irányelveket. A jogalkalmazás bemutatása során a régi Ptk. jogi normáit tükröző bírói gyakorlatot összeveti az új Ptk. alkalmazásával hozott jogerős ítéletekkel. A könyv a korábbi három kötethez – 1) A betegek jogairól, 2) Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben, 3) Biztosítási szerződések az egészségügyben – valamint a 2016 szeptemberében megjelenő 4) Igazságügyi szakértők az egészségügyben kötethez hasonlóan a ügyvédekhez, bírákhoz, ügyészekhez, jogtanácsosokhoz, orvosokhoz, egészségügyi dolgozókhoz és a betegekhez egyaránt szól. Bevallott célja a figyelem felkeltése és tudatosítása a személyiségvédelem normái és eszközei iránt elsősorban az egészségügy területén.

 

ORVOSI JOG MŰKÖDÉS KÖZBEN A HÁLAPÉNZTŐL A KÁRTÉRÍTÉSIK

Szerző: Julesz Máté

Medicina Könyvkiadó, 2016.

Új kötetünk „Az orvosi jog aktualitásai” című könyv folytatása, melyben az előzőekben nem tárgyalt, fontos orvosi jogi területek is kifejtésre kerülnek. Az „Orvosi jog működés közben” – egyebek mellett - olyan orvosi jogi területeket jár körbe, mint a hálapénz kérdése, az AIDS/HIV, a kártérítési felelősség az orvos-beteg kapcsolatban, valamint az eutanázia legújabb fejleményei a világban.A felelősségi kérdések elsődleges szerepet élveznek a könyv megfogalmazásakor, de szintén fontos a friss külföldi szakirodalomból leszűrhető tapasztalatok bemutatása, valamint a magyarországi jogalkalmazói gyakorlatból levonható következtetések elemzése. Az orvosi jogi felelősség az orvostudomány, a jogtudomány, a statisztika és a közgazdaságtudomány eszközeivel kerül bemutatásra. A betegek számára a gyakorlatban hasznosítható ismeretek, információk és a bírósági joggyakorlat ismertetése, valamint de lege ferenda továbbfejlesztése elsőbbséget élvez a könyvben. A mű a jogászok és az orvosok mellett az egészségügyi szolgáltatásban páciensként megjelenő lakosság figyelmére is számot tarthat.

 

5.OKRI–PÁZMÁNY PRESS:

 

SAPIENS IN SAPIENTIA: ÜNNEPI KÖTET VÓKÓ GYÖRGY 70. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

Szerkesztők: Barabás A. Tünde, Belovics Ervin 

OKRI–Pázmány Press, 2016.

 „Ha végigtekintünk a magyar börtönügy fejlődéstörténetén, szükségszerű, hogy találkozzunk olyan meghatározó személyiségekkel, akik szakmai és tudományos tevékenységükkel alakítói voltak az elmúlt koroknak. Az is jól megfigyelhető, hogy az egymást követő jogtudósok munkássága között szoros kapcsolat figyelhető meg, mintegy organikus fejlődést mutatva. 
Ebben a láncolatban kiemelkedő helyet foglal el Vókó György professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki munkássága folyamán megkérdőjelezhetetlen szakmai és elméleti alapokat formált a magyar börtönügy tekintetében éppúgy, mint a büntetés-végrehajtási jog területén. Professzor úr munkásságát volt szerencsém közelről figyelemmel kísérni, mert munkámból adódóan hosszú évek óta közvetlen szakmai és – büszkén kijelenthetem – baráti kapcsolatban állok vele. Mindig lenyűgözött az a mérhetetlen tudás, éleslátás és a tudomány ügye iránti alázat, amelyet a csak rá jellemző utánozhatatlan eleganciával képvisel.”

Csóti András

 

6. SALDO KIADÓ:

 

VÁMJOGI ISMERETEK (2016)

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve

Szerzők: dr. Dézsi Zsolt, Zoltay Gergely

Saldo Kiadó, 2016.

A vámjogi ismeretek tankönyv második átdolgozott kiadásának megjelentetését az elmúlt évek jogszabályi változásai és az Uniós Vámkódex hatálybalépése tette indokolttá. A tankönyv, mint az első kiadás is, összefoglalja a vámjogi ismeretekhez kapcsolódó európai uniós joganyagokat és a nemzeti szabályok részletes gyakorlati alkalmazását. A kiadvány az OKJ szerinti Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző képzéshez ajánlható tankönyv.A Vámjogi ismeretek c. kiadvány tartalma az alap jogforrásokból kiindulva, a témaköröket logikailag is egymáshoz fűzve került felépítésre. A tananyag összeállításánál az egyik legfontosabb cél az volt, hogy az olvasó a száraz jogszabályi helyek ismertetésén túl a képek, sematikus folyamatábrák bemutatásával megismerje az eljárási szabályokhoz kapcsolódó gyakorlati mozzanatokat. A tárgykörök hatékony elsajátítása érdekében a fejezetek végén, az Ellenőrző kérdések, feladatok részben az önellenőrzés lehetősége is megtalálható, amely alapján az olvasó le tudja mérni megszerzett tudását.

 

7. VEZINFÓ KIADÓ:

 

MUNKAJOGI ÉS POLGÁRI JOGI SZERZŐDÉS- ÉS IRATMINTATÁR MAGYARÁZATOKKAL ELLÁTVA 2017.

Szerzők: Horváth István, Szladovnyik Krisztina

Vezinfó Kiadó, 2017.

 

MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2017.

Szerzők: Horváth István, Szladovnyik Krisztina

Vezinfó Kiadó, 2017.

 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETEK ÁTALAKULÁSA

Jogi háttér-számvitel-adózás 2017.

Szerzők: Egri- Retezi Katalin, Egri istván Iván

Vezinfó Kiadó, 2017.

 

8. WOLTERS KLUWER KIADÓ:

 

AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS - JOGSZABÁLYTÜKÖR

Ket. 2004. - Ákr. 2016.

Szerző: Juhász Zoltán

Complex Kiadó, 2017.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény a 2004 óta hatályban lévő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt váltja fel.A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon – ennek tükörképeként – az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.

 

INGATLANJOG I.

Szerzők: Fónyiné Kazareczki Andrea, Tolnai Ildikó

Complex Kiadó, 2016.

Kiadó ismertetője:

A Ptk. magánjogi sorozat új kötetével egy olyan kézikönyvet szeretnénk a jogalkalmazók kezébe adni, amely számos gyakorlati példán át mutatja be a peres gyakorlatot, a hatékony jogszerzéshez és jogérvényesítéshez vezető utat, hogy minél színvonalasabban képviselhessék ügyfeleik érdekeit és szerezzenek érvényt jogaiknak, támogassák kötelezettségeik teljesítését.

A könyv I. fejezetében a magyar ingatlanjog történeti fejlődését kívánja bemutatni az Aranybullától a királyi dekrétumokon, Werbőczy Hármaskönyvén, a törvényhozás törvénycikkein keresztül 1945-ig; kiegészítve a Magyar Királyi Curia dologi jogra vonatkozó döntéseiből összegyűjtött szemelvényekkel. Ugyanitt esik szó az ingatlanjog forrásairól, a kötelmi és dologi jog kapcsolatáról, az ingatlan és ingatlanjog fogalmáról, az ingatlanok csoportosításáról.

A II. fejezet az ingatlantulajdonnak a Ptk. Dologi Jogi Könyvében foglalt általános szabályaival foglalkozik az 1959-es Ptk. és a bírói gyakorlat tükrében.

A III. fejezetben az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével foglalkozunk, kiemelt hangsúlyt fordítva az ingatlan-nyilvántartás működésére, buktatóira. A bírói gyakorlat segítségével mutatjuk be hogyan lehet a kívánt joghatást, a tulajdonszerzést minél eredményesebben elérni, hogyan kell bejegyzésre alkalmas okiratot szerkeszteni, milyen alakiságokra és a jogalanyok szerzési joga és lehetősége körében mire kell figyelni. Részletesen taglaljuk a tulajdonszerzési módozatokat, különös hangsúlyt fektetve a Ptk. új szabályaira, a bírói gyakorlatra, az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdoni perek esetleges buktatóira.

A IV. fejezet ugyanilyen szempontok szerint foglalkozik az ingatlan közös tulajdonának létrejöttével és megszüntetési módozataival.

 

A válogatást készítette:

Harangi Márta, Szegedi Ítélőtábla
Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)