Szakirodalmi ajánló 2016. július-augusztus

Új könyvek a bírósági könyvtárakban:

 

Állami és Európai Uniós támogatások elszámolása: számvitel – adózás – jogi háttér / Ávár Mónika, Egri-Retezi Katalin, Egri István Iván. – Budapest: Vezinfó, 2016. – 151 p. – ISBN 978-615-5085-34-5  — Lelőhelyinformáció

Befordítva: levéltári iratok a jogpolitikáról, a bíróságokról, és a bíráskodás lehetőségeiről a "Kádár" korszakban (1958-1990) / Gyekiczky Tamás. – Budapest: Patrocinium, 2016. –225 p. – ISBN 978-963-413-067-3  — Lelőhelyinformáció

Bírósági, hatósági tolmácsolás és szakfordítás: kommentár a tolmácsolásra és szakfordításra vonatkozó jogszabályhelyekhez: hetvenhét aforizma a gyakorló tolmács számára / Lesetár Péter. – [Budapest]: [szerzői kiad.], 2016. – 199, [1] p. – ISBN 978-963-12-4443-4  — Lelőhelyinformáció

Az európai alkotmányjog nyelve / Jakab András. – Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2016. – 453 p. – ISBN 978-615-5527-65-4  — Lelőhelyinformáció

Jogi segítségnyújtás – közvetítés – áldozatpolitika / Szekeres Diána. – Budapest: HVG-ORAC, 2016. – 344 p. – ISBN 978-963-258-301-3  — Lelőhelyinformáció

Kommentár az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló rendelethez: kommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez / Rák Viktor. – Budapest: Wolters Kluwer, 2016. – 375 p. – ISBN 978-963-295-571-1  — Lelőhelyinformáció

Közigazgatási jog: a helyi önkormányzatok és a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a közigazgatási hatósági eljárás / Tóth András et al. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 333 p. – (Jogi szakvizsga könyvek) Lezárva: 2016. máj. 17. – ISBN 978-963-413-092-5  — Lelőhelyinformáció

Mailáth György tudományos pályázat 2015: díjazott dolgozatok / az Országos Bírósági Hivatal szerkeszti. – Budapest: Országos Bírósági Hivatal, 2016. – p. 722. – ISBN 978-615-80486-1-3  — Lelőhelyinformáció

Média és identitás 2.: tanulmányok / szerk. Apró István. – Budapest: Médiatudományi Intézet, 2016. – 189 p. – ISBN 978-615-5302-15-2  — Lelőhelyinformáció

Minden, amit az iratkezelésről tudni kell / [szerk. Varga László]. – Pécs: Dialóg Campus, 2016. – 352 p. – ISBN 978-615-5376-85-6  — Lelőhelyinformáció

Suum cuique: ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Fejes Zsuzsanna, Török Bernát. – Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2016. – 770, [5] p. –ISBN 978-615-5411-34-2  — Lelőhelyinformáció

Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások / szerk. Czine Ágnes. – 2. aktualizált kiadás. – Budapest: HVG-ORAC, 2016. – 671 p. – Lezárva: 2016. május 1. – ISBN 978-963-258-302-0  — Lelőhelyinformáció

 

Bírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzékei:

 

ACTA HUMANA

ISSN 0866-6628 

  

4. új folyam (2016) 2. szám

ACTA HUMANA

ISSN 0866-6628 

  

4. új folyam (2016) 3. szám

ADÓ

ISSN 0238-3950 

  

30.évf. (2016) 8. szám

ADÓ, VÁM ÉS ILLETÉK

ISSN 1417-247X

  

23.évf. (2016) 6. szám

ADÓ-KÓDEX

ISSN 1219-316X 

  

25.évf. (2016) 6. szám

ADÓVILÁG

ISSN 1417-2003 

  

20.évf. (2016) 7. szám

ADÓVILÁG

ISSN 1417-2003 

  

20.évf. (2016) 8. szám

BELÜGYI SZEMLE

ISSN 1789-4689 

  

64. évf. (2016) 5. szám

CÉGHÍRNÖK

ISSN 1215-1785 

  

26. évf. (2016) 6. szám

CSALÁDI JOG

ISSN 1589-7516 

  

14. évf. (2016) 2. szám

ELJÁRÁSJOGI SZEMLE

ISSN 2498-6062 

  

1. évf. (2016) 1. szám

FONTES IURIS

ISSN 2416-2159 

  

2. évf. (2016) 1. szám

GAZDASÁG ÉS JOG

ISSN 1217-2464 

  

24. évf. (2016) 6. szám

HR & MUNKAJOG

ISSN 2063-7101 

  

7. évf. (2016) 6. szám

HR & MUNKAJOG

ISSN 2063-7101 

  

7. évf. (2016) 7-8. szám

JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS

ISSN 1589-3383 

  

18. évf. (2016) 2. szám

JOG, ÁLLAM, POLITIKA

ISSN 2060-4580 

  

8. évf. (2016) 1. szám

JOGESETEK MAGYARÁZATA

ISSN 2061-4837 

  

6. évf. (2015) 4. szám

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

ISSN 0021-7166 

  

71. évf. (2016) 6. szám

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE

ISSN 1416-7883 

  

63. évf. (2016) 2. szám

KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK

ISSN 2063-9767 

  

64. évf. (2016) 6. szám

MAGYAR JOG

ISSN 0025-0147 

  

63. évf. (2016) 6. szám

MAGYAR RENDÉSZET

ISSN 1586-2895 

  

5. évf. (2015) 6. szám

MED. ET JUR

ISSN 2061-6619 

  

7. évf. (2016) 1. szám

PARLAMENTI SZEMLE

ISSN 2416-3511 

  

1. évf. (2016) 1. szám

PESTI ÜGYVÉD

 

  

(2016) 4. szám

PESTI ÜGYVÉD

 

  

(2016) 5. szám

SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT

ISSN 1419-6956 

  

58. évf. (2016) 6. szám

ÜGYVÉDVILÁG

ISSN 1789-2430 

  

10. évf. 3. szám

VERSENYTÜKÖR

ISSN 1787-5196 

  

12. évf. (2016) különszám 3.

 

ACTA HUMANA  ISSN 0866-6628 — 4. új folyam (2016) 2. szám — Lelőhelyinformáció

Környezethez való jog – újratöltve / Bándi Gyula. – p. 7-26.
Az Állami Számvevőszék hozzájárulása a minőségi jogalkotáshoz / Mészáros Leila et al. – p. 27-52.
Vigyázó szemünket Párizsra vetettük – a klímaváltozás és a klímamegállapodás versenyfutása / Besenyei Mónika, Fülöp Sándor, Hetesi Zsolt. – p. 53-74.
Jogi és pedagógiai védelem a modernkori rabszolgaság ellen Magyarországon / Gyurácz Veronika. – p. 75-94.
A közigazgatási bíráskodás és a garanciális panasz szabályozása, avagy ki volt az alkotmány őre a dualizmusban? / Kelemen Roland. – p. 95-116.
A Kúria gyakorlatából / Berkes Bálint. – p. 117-124.
Az Alkotmánybíróság határozatai 2016. február 15. és április 20. között / Kovács Virág. – p. 125-150.
Az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadása az emberi jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt / Lehóczki Balázs. – p. 151-156.
Alapjogi jogesetek – a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága / Mohácsi Máté. – p. 157-166.

 

ACTA HUMANA  ISSN 0866-6628 — 4. új folyam (2016) 3. szám — Lelőhelyinformáció

A nyelvhasználat jogi szabályozhatósága / Szalayné Sándor Erzsébet. – p. 9-18.
Az anyanyelvhasználathoz való jog az Európai Unión kívül: az ukrajnai példa / Tóth Mihály. – p. 19-32.
Nyelvi jogok Romániában / Zsigmond József. – p. 33-44.
Az anyanyelvhasználat jogi keretei Szlovákiában / Horony Ákos. – p. 45-56.
Anyanyelvhasználathoz való jog az óvodai nevelésben (kárpátaljai kutatási eredményekből) / Nánási-Molnár Anita. – p. 57-72.
Az anyanyelvhasználat, az anyanyelvű iskolaválasztás elméleti és gyakorlati összefüggései az iskolai tannyelv-választás tükrében (kárpátaljai eredmények alapján) / Séra Magdolna. – p. 73-90.
A dinamikusan változó nyelvi tájkép: Kárpátalja példája / Csernicskó István. – p. 91-106.
Feliratok, táblák, nyelvi sokszínűség: nyelvi tájkép Burgenlandban / Szoták Szilvia. – p. 107-131.

 

ADÓ ISSN 0238-3950 — 30. évf. (2016) 8. szám — Lelőhelyinformáció

Személyi jövedelemadó: a közösségi megosztáson alapuló személyszállítás adózása. – p. 3-10.
Társasági adó: a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények. – p. 11-16.
Általános forgalmi adó: az utazásszervezők áfakötelezettségei. - p. 17-25.
Adózás rendje: áfajogesetek az Európai Bíróság gyakorlatában. – p. 33-36.
Adózás rendje: adóhatósági igazolások. - p. 37-43.
Számvitel: a tartozásátvállalás és a térítés nélküli átadás-átvétel számvitele. - p. 44-52.
Illeték: az eljárási illeték és díjak 2016. évi változásai. - p. 53-59.
Helyi adók: a jogszabályba ütköző helyiadó-rendelet bírósági felülvizsgálata. - p. 60-65.
Társadalombiztosítás: a külföldön munkát vállalók és a külföldi munkavállalók társadalombiztosítási kötelezettségei – 1. rész. - p. 66-71.
Társadalombiztosítás: a megváltozott munkaképességűek ellátásaival összefüggő módosítások – 1. rész. - p. 72-76.
Társadalombiztosítás: a nyugdíj mellett munkát végzők egészségbiztosítása. - p. 77-82.
Jogesetek: láncügylet. - p. 91-93.

 

ADÓ, VÁM ÉS ILLETÉK ISSN 1417-247X — 23. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

Általános forgalmi adó: Az áfaelvonás feltételeinek vizsgálata. – p. 3-4.
Adózás rendje: Az ellenőrzés kezdő időpontjának meghatározása. – p. 5-6.
Adózás rendje: Az adóhatóság felelőssége a kézbesítés tekintetében. – p. 7-8.
Általános forgalmi adó: a szolgáltatások jegyzékének alkalmazása. – p. 3.
Adózás rendje: hivatkozás a kézbesítés szabálytalanságára. – p. 3-5.
Adózás rendje: az újraépítés költségének minősítése. – p. 6-7.
Adózás rendje: a felülvizsgálat szabályai. - p. 8-9.
Adózás rendje: a határozat tartalmának vizsgálata. – p. 10.
Vám, jövedék: a kedvezőbb mértékű jövedéki adófizetés feltételei. – p. 11-12.
Vám, jövedék: a zárjegy vizsgálatának szempontjai. - p. 13.
Vám, jövedék: az adóhatóság indoklási kötelezettségének tartalmi elemei. – p. 14-15.
Vám, jövedék: a mintavétel értékelése. - p. 16.

 

ADÓ, VÁM ÉS ILLETÉK ISSN 1417-247X — 23. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

Általános forgalmi adó: az adómentesség feltételeinek igazolása. – p. 3-5.
Általános forgalmi adó: az EUB ítéleteinek kötelező ereje. - p. 6-7.
Általános forgalmi adó: a termék más tagállamba történő szállításának igazolása. - p. 8-9.
Adózás rendje: a becslési módszer kiválasztása. - p. 10-12.
Adózás rendje: a kölcsön forrásának igazolása. - p. 13-14.
Vám, jövedék: a hitelesítésre alkalmas zárjegy fogalma. – p. 15.
Vám, jövedék: a minta értékelésének feltételei. - p. 16.

 

ADÓ-KÓDEX ISSN 1219-316X — 25. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

Munkáltatói kötelezettségek ellenőrzési tapasztalatai. – p. 2-19.
A pálinkafőzéssel foglalkozó adózok ellenőrzése. - p. 20-26.
A számviteli törvény szabályrendszerével kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatok. - p. 27-38.
A költségek átterhelése, továbbszámlázása és ellenőrzés. - p. 39-56.
A de minimis támogatások és azok ellenőrzése. - p. 57-71.

 

ADÓVILÁG ISSN 1417-2003 — 20. évf. (2016) 7. szám

Diákmunka / Szőke Krisztina. – p. 2-7.
A végrehajtási igényperek gyakorlati tapasztalatai / Nagy Szilvia Anna. – p. 8-15.
Egyes nonprofit szervezetek társasági adókötelezettsége 2. / Ácsné Molnár Judit. – p. 16-21.
Az adólevonási jog korlátozásában, illetve a korlátozás alóli kivételekben bekövetkezett változások / Szalayné Köves Eszter. – p. 22-28.
EKAER helyszíni ellenőrzések tapasztalatai / Varga László. – p. 29-31.
Szervezett adócsalás igazolása adózói és egyéb adatok elemzésével / Tüskéné Szalai Mária. – p. 32-35.
Telefonos ügyintézés terén bekövetkezett változások / Soltész Alexandra. – p. 36-41.
Az illeték törléséről/visszatérítéséről. – p. 41-44.
Jogi eretek – bírósági gyakorlatok / Várkövi Krisztián. – p. 45-51.

 

ADÓVILÁG ISSN 1417-2003 — 20. évf. (2016) 8. szám

A személyi jövedelemadó évközi változásai / Rosenfeld Anita. – p. 2-10.
A társasági adótörvény 2016-os évközi változásai / Németh Nóra. – p. 11-16.
A halasztott adó szerepe a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján / Dabisné Nyikos Melinda. – p. 17-22.
Az illetékek évközi változásai / Sőrés Zsuzsa. – p. 23-27. 
A 2016. május 1-jétől alkalmazandó Uniós Vámkódex újdonságai / Somogyi Éva. – p. 28-34.
Mit kell tudni az adószámmal rendelkező magánszemély társadalombiztosítási jogállásáról? / Széll Zoltánné. – p. 35-39.
Milyen szavakkal adózunk német nyelvterületen? – adójogi alapszókincs külföldi jövedelmet szerzőknek / Szente Mónika. – p. 40-44.
Jogi esetek – bírósági gyakorlatok / Várkövi Krisztián. – p. 45-51.

 

BELÜGYI SZEMLE ISSN 1789-4689 — 64. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

A rendőri korrupció büntetésének igénye / Kardos Sándor István. – p. 5-19.
Az első lépések: adalékok a budapesti rendőrség 1945. évi működéséhez / Tarján G. Gábor. – p. 20-39.
A rendőrségi fegyverhasználat / Zsigmond Csaba. – p. 40-65.
A „koncepciós per” és az önkény / Bócz Endre. – p. 66-87.
Természetvédelem nemzetközi szinten és az Európai Unióban / Tilki Katalin. – p. 88-106.
Egy négy évszázados bűntény nyomában / Mordovin Maxim. – p. 107-114.

 

CÉGHÍRNÖK ISSN 1215-1785 — 26. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

Ismét a kézbesítésről: 1. [rész] / Darai Péter. – p. 3-5.
Bíróságok gyakorlatából: automatikus bejegyződés. – p. 5-6. 
A bíróságok szerepe a magáncsőd eljárásban: 1. [rész] / Juhász László. –  p. 7-9.
2014. évi fizetésképtelenségi és csőd-helyzetkép: 3. [rész] / Erdős Károly, Nagy Dávid. – p. 9-12.
Változások a kártérítés szabályaiban: 1. [rész] / Kovács László. – p. 12-14.

 

CSALÁDI JOG ISSN 1589-7516 — 14. évf. (2016) 2. szám — Lelőhelyinformáció

A gyermeki jogok érvényesülésének új tendenciái a családjogban / Fazekas Ágota. – p. 1-6.
Gondolatok a kiskorú gyermek véleménynyilvánításának és meghallgatásának elkerülhetetlenségéről a szülői felelősséget érintő perekben - a Budapest Környéki Törvényszék és a területéhez tartozó járásbíróságok gyakorlata / Fehérné Gaál Tünde. – p. 7-15.
Javaslatok a családvédelmi szempontok hatékonyabb figyelembevételére az ügyvédi tevékenység szüneteltetése és betegállomány ideje alatt / Hámori Antal. - p. 16-22.
„A családi jogviszonyok egész életre szólnak” - Kőrös András interjúja dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter címzetes egyetemi tanárral. – p. 23-28.
Az uniós polgár tartásáról gondoskodó, illegális munkavállaló szülő esete a belga hatósággal: az Európai Bíróság ítélete az EUMSz. 20. cikk értelmezéséről a Zambrano-ügy kapcsán / Ferge Zsigmond. – p. 29-37.
A gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos joggyakorlat Szlovéniában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban és Macedóniában / Szeibert Orsolya. – p. 38-43.
Az új Ptk. a Kúria gyakorlatában / Kőrös András. – p. 44-50.
„Brave School World? - Gyermekjogok az iskola világában” - konferenciabeszámoló / Rohály Vanda. – p. 51-53.
A vallási jogok alkalmazása a bontóperekben és az öröklési jogvitákban az EU kollíziós jogának keretei között - Thomas Rauscher professzor díszdoktori előadása az ELTÉ-n / Szeibert Orsolya. – 54. p.
Szeibert Orsolya: A családjogi harmonizáció kérdései és lehetőségei Európában / Reiderné Bánki Erika. – p. 55-59.

 

ELJÁRÁSJOGI SZEMLE ISSN 2498-6062 — 1. évf. (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

Az egyedi normakontroll iránti bírói kezdeményezések eljárási feltételei / Varga Zs. András. – p. 4-10.
Az önvádra kötelezés tilalma és a terhelti vallomástétel megtagadásának joga / Belovics Ervin. – p. 10-16.
Adózás rendje újratöltve / Darák Péter. – p. 16-20.
A per észszerű időn belül történő befejezéséhez való jog, valamint a jogorvoslathoz való jog viszonya / Parlagi Mátyás. – p. 21-24.
A modellválasztás dilemmái a kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásánál / Harsági Viktória. – p. 24-30.
Az Európai Bíróság ítélete a WebMindLicenses Kft. ügyében: adózói magatartás nyomozati eszközökkel való ellenőrzése kontra adózói szabadság / Szabó Ildikó. – p. 30-38.

 

FONTES IURIS ISSN 2416-2159 — 2. évf. (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

Interjú Darák Péterrel / … kész. M. A. – p. 5-7.
Végleges szuverenitás, vagy korlátozott hatáskör-transzfer? / Varga Zs. András. – p. 8-12.
A fenntarthatóságtól a körkörös gazdaság felé - EU stratégiák alakulása és ennek jogi következményei / Bándi Gyula. – p. 13-21.
Hatásköri megoszlás a tagállam és az Európai Unió között a büntető eljárásjog területén / Karsai Krisztina. – p. 22-28.
A tagállami alkotmányok erga omnes hatálya és a kompozit alkotmányosság / Sulyok Tamás. – p. 29-33.
A szerb Ptk. 2015. évi normatív tervezetéről / Szalma József. – p. 34-43.
A közös jogkezelésről szóló 2014/26/EU irányelv átültetésének egyes kérdései / Lábody Péter, Nagy Balázs. – p. 44-52.

 

GAZDASÁG ÉS JOG ISSN 1217-2464 — 24. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

A tanácsadó, a tájékoztató és a szakértő kártérítési felelőssége: 2. rész / Szalma József. – p. 3-6.
A tőkevédelem megnyilvánulásai a társaságok jogában: 2. rész / Mohai Máté. – p. 7-10.
A pénzkölcsönszerződés magánjogi természete / Darázs Lénárd. – p. 11-15.
A know-how-szabályozás problémái az Európai Unióban / Tattay Levente. – p. 15-18.
Új szelek az Európai Unió vámjogi szabályozásában / Szendi Antal. – p. 18-21.
Döntések a kereskedelmi választottbíráskodás gyakorlatából / Szakál Róbert. – p. 22-23.

 

HR& MUNKAJOG ISSN 2063-7101 — 7. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

A túladott szabadság, a munkaidő-beosztás közlése, „továbbdolgozás” határozott idő esetén, a próbaidő lejárta - A helyesnek tűnő álláspontok / Fodor T. Gábor. – p. 7-10.
A munkáltató felelősségének speciális alakzata: a munkaviszony jogellenes megszüntetéséből eredő felelősség / Puskás Ágnes. – p. 10-13.
Munkáltatói jogok és kötelezettségek sztrájk idején / Várkonyi Péter. – p. 13-18.
Így írnék én…: javaslatok a Munka Törvénykönyve egyes szabályai módosítására 11. rész / Horváth István. – p. 19-23.
Kúriai döntés: a munkáltató együttműködési kötelezettsége / Tálné Molnár Erika. – p. 24-25.
Pedagógussztrájk munkajogász szemmel / Bérces Kamilla. – p. 26-27.
A digitális gazdaság nem egy jövőkép, hanem a jelen: [interjú Laufer Tamással] / Molnár Ildikó. – p. 28-30.
Csapatmunka és jogi tudás a munkajogban: képzések munkaügyi szakembereknek az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetében / Báldy Péter. – p. 31-32.
Etika és vállalati értékek: miért olyan lényegesek ezek? Miképpen hatnak a szervezeti kultúrára, és hogyan lehet az etikus viselkedéskultúrát fejleszteni a munkahelyeken? / Varjasi Gábor. – p. 33-36.
Bábeli zűrzavar: mégis kit tekintünk megváltozott munkaképességű személynek? / Kovács Dominika. – p. 37-39.
A rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló munkajogi helyzete / Molnárné Balogh Márta. – p. 39-41.
Beszámoló „A szociális jog aktuális kérdései Magyarországon és az Európai Unióban” című konferenciáról / Szekeres Bernadett. – p. 41-42.

 

HR& MUNKAJOG ISSN 2063-7101 — 7. évf. (2016) 7-8. szám — Lelőhelyinformáció

Munkajogi magyarázatok: Angolosan távozók – Mit tehet a munkáltató, ha a munkavállaló jogellenesen szünteti meg a munkaviszonyt? – p. 8-10.
Munkajogi magyarázatok: Miről? Mikor? Miben? – A munkabérről történő lemondás hatályos szabályozása. – p. 11-14.
Munkajogi magyarázatok: Az idényjellegű foglalkoztatás lehetőségei. – p. 15-18.
Munkajogi magyarázatok: Munkáltatói ellenőrzés – Mire is használják a kamerákat?  –  p. 19-22.
Munkajogi magyarázatok: A vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályok alkalmazása köztulajdonban álló munkáltatónál fennálló munkaviszony esetén. – p. 23-25.
Munkajogi magyarázatok: Marx és a robotok – a munkajog célja a 21. században. – p. 26-28.
Peres ügyek: Kúriai döntések. – p. 29-31.
Közszolgálati figyelő: Dilemmák és szabályozási logikák a foglalkoztatás területén: álláskereső-e a közfoglalkoztatott? - p. 32-36.
Interjú: Célkeresztben az adatvédelem. –  p. 37-40.
Interjú: Jogi továbbképzések nem jogászoknak. – p. 41-42.
HR Mozaik: Adatvezérelt HR a lemorzsolódás csökkentéséért. –  p. 43-45.
Adó és társadalombiztosítás: A kamatfizetési kötelezettség munkajogi, adózási és járulékfizetési szabályai késedelmes munkabér-kifizetés esetén. –  p. 46-47.
Adó és társadalombiztosítás: az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról. –  p. 48.

 

JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS ISSN 1589-33831 — 18. évf. (2016) 2. szám

Birtokvédelem – Beszámoló a Jegyző és Közigazgatás szemináriumáról. – p. 7-10.
Az információbiztonság megteremtésének kiemelt fontossága és az ezzel kapcsolatos gyakorlati feladatok. – p. 16-18.
A szociálisan felelős közbeszerzés elve az új közbeszerzési törvényben. – p. 25-28.
Emléktábla-állítás, teremavatás és emlékkonferencia Lőrincz Lajos akadémikus tiszteletére és emlékére. – p. 29-32.

 

JOG, ÁLLAM, POLITIKA ISSN 2060-4580 — 8. évf. (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

Nem-járulékos jelzálogjogi alakzat a régi magyar magánjogban: a telekadósság / Bodzási Balázs. – p. 3-19.
A munkavállalók törvényes érdekeinek védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén, a Bérgarancia Alap / Ember Alex. – p. 21-43.
A bevándorlási tevékenységgel összefüggő biztonsági intézkedések folyamata / Csege Gyula. – p. 45-60.
Mustafa Kemal Atatürk hatása a török identitás és állampolgárság koncepciójára, különös tekintettel az alkotmányjogi szabályozásra / Siska Katalin. – p. 61-75.
A kincstalálásra vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjai a középkorban és az újkorban / Siklósi Iván. – p. 77-87.
Kodifikáció az UNICITRAL égisze alatt, a Hamburgi Egyezmény / Kovács Viktória. – p. 89-120.
Árpád-kori hospes közösségeink gazdasági jellegű szabadságai / László Balázs. – p. 121-140.
Tanulmányok a 65 éves Lenkovits Barnabás tiszteletére: [recenzió] / Váradi-Tornyos Bálint. – p. 141-147.
A 65 éves Milassin László tanszékvezető egyetemi docens szakmai és oktatói pályafutása. – p. 149-151.

 

JOGESETEK MAGYARÁZATA ISSN 2061-4837 — 6. évf. (2015) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Az Alkotmánybíróság határozata a halmazati három csapásról: a jogbiztonság elvét sértő büntetőjogi rendelkezés alaptörvény-ellenessége, valamint az alaki és az anyagi bűnhalmazat eltérő megítélésének lehetőségei / Ambrus István. – p. 5-16.
Az Alkotmánybíróság előzetes normakontroll döntése a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelői jogkörének csorbítása tárgyában: a visszalépés tilalmának elve az Alaptörvény negyedik módosítása után / Sulyok Katalin. – p. 17-26.
Adalékok a hálapénz büntetőjogi fogalmához: gondolatok Ott István elemzése kapcsán / Hollán Miklós. – p. 27-36.
A Kúria ítélete a Spar Magyarország Kft. és a Gazdasági Versenyhivatal közötti perben: a kereskedő árazási módszere mint jelentős piaci erővel való visszaélés / Boronkay Miklós. – p. 37-44.
Az Európai Unió Bíróságának döntése az egyének magánszférájának védelméről a Weltimmo-ügyben: a joghatóság és az alkalmazandó jog kiemelkedő aspektusai egy formálisan külföldi tagállamban letelepedett, azonban kizárólag Magyarországra irányuló szolgáltatással rendelkező adatkezelő vonatkozásában / Bojnár Katinka. – p. 45-54.
Az Európai Bíróság ítélete egy „egészségügyi menekült” ügyében: a tartózkodás és a lakóhely fogalmi dilemmája egészségügyi szolgáltatás külföldi igénybevétele esetén / Berki Gabriella. – p. 55-61.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az asszisztált öngyilkosság svájci szabályozásáról: az orvosi etika és a legalitás kérdései / Buzás Péter. – p. 63-69.
Homályosság, logika, érvelés és a jog / Federico Puppo. – p. 71-78.

 

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY ISSN 0021-7166 — 71. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

Franciasaláta - felelős társaságirányítás francia módra / Kecskés András. – p. 301-310.
A kötelező jogi képviselet és alkotmányossága Magyarország és Románia polgári perjogában / Székely János. – p. 311-318.
A lefoglalt és zár alá vett vagyon kezelésének szabályairól / Szathmáry Zoltán. – p. 319-327.
A jogos védelem szabályozási céljára vonatkozó elméletekről / Gál Andor. – p. 328-338.
Gondolatok a kártérítési jogról egy új monográfia kapcsán / Faludi Gábor. – p. 339-342.
Személyi sérülés, nem vagyoni kártérítés és rehabilitáció Németországban a gépjármű balesetek károsultjai tekintetében / Fazekas Éva Dóra. – p. 343-347.
Magyar jogtudósok 5. kötet / Jusztinger János. – p. 349-352.

 

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE ISSN 1416-7883 — 62. évf. (2016) 2. szám — Lelőhelyinformáció

Kodifikáció egy igazságügyi miniszter szemszögéből / Trócsányi László. – p. 5-13.
A kollektív igényérvényesítés angolszász tapasztalatai / Harsági Viktória. – p. 14-28.
Az európai öröklési rendelet mint új kihívás / Szőcs Tibor. – p. 29-39.
A takarékbetétben elhelyezett összeggel kapcsolatos öröklési jogi igények megítélése „elhalálozási rendelkezés” esetén / Orosz Árpád. – p. 40-49.

 

KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK  ISSN 2063-9767 — 64. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

Emlékeztető a civilisztikai kollégiumvezetők részvételével az elszámolási nemperes ügyek elbírálásának gyakorlatával összefüggésben 2016. február 24-én, a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott szakmai konzultációról / Wellmann György, Jójárt Eszter. – p. 560-565.
190 éve született Csemegi Károly / Bódiné Beliznai Kinga. – p. 566-571.
Közügyek szolgálatában Csemegi Károly, a kúriai tanácselnök / Márki Zoltán. – p. 572-576.

 

MAGYAR JOG ISSN 0025-0147 — 63. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

Egyetemleges és osztott kártérítési felelősség a többes károkozás esetés – különös tekintettel az új Ptk. rendelkezéseire / Szalma József. – p. 321 - 328.
A magzat jogi helyzete művi megtermékenyítés esetén / Jobbágyi Gábor. – p. 329 - 335.
A gépjármű-biztosítás irányelvekkel kapcsolatos legújabb európai bírósági döntések / Pataky Tibor. – p. 336 - 343.
A „feljelentő” és a „magánvádló” fogalmának problematikája egy konkrét bírósági ügy tükrében / Stál József. – p. 344 - 351.
Az európai öröklési bizonyítvány minta a határon átnyúló jogérvényesítés eszköze / Suri Noémi. – p. 352 - 358.
Szereptévesztés megtámogatva – Az állam magánjogi szerepkörének anomáliái / Zoványi Nikolett. – p. 359 - 365.
A Paksi Atomerőmű kapacitásának bővítése a nemzetközi beruházási választottbíráskodás tükrében / Hajdú Gergely. – p. 366 - 369.
A hitelszerződések egyoldalú módosításának jogszerűsége a szerb jogban / Dudás Attila. – p. 371 - 376.
Csemegire emlékeztek Kecskeméten / Deák Zoltán. – p. 377-378.
Hamza Gábor - Siklós Iván (szerk.): Magyar jogtudósok 5. kötet / Hoffman István. – p. 379 - 381.
Könyvbemutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán / Szabó Zsanett. – p. 382 - 383.
A Magyar Jogász Egylet pályázati felhívása. – p. 384.
Előzetes tájékoztató a XIII. Magyar Jogászgyűlésről. – p. 384.

 

MAGYAR RENDÉSZET ISSN 1586-2895 — 5. évf. (2015) 6. szám—Lelőhelyinformáció

A másodrendű intencionális szintű tudatelméleti diszfunkció és az im-pulzív agresszió 2. rész / Fogarasi Mihály. – p. 11-32.
A 12. életév a fejlődéslélektan tükrében / Sípos Szandra. – p. 33-44.
A prostituált bűnelkövető vagy áldozat? / Nagy Zita. – p. 45-54.
Elvárások a rendőri intézkedéssel szemben / Pokrócos György. – p. 73-88.
A határőrség megalakulása, valamint tevékenysége az első években (1945-1950) / Fórizs Sándor. – p. 89-102.
A halálbüntetés története Magyarországon / Kisnémet Judit p. – 103-116.
Bukszár Tibor halála – az utolsó rendőrgyilkosság a szocialista időszakban / Tóth Eszter Zsófia. – p. 117-132.
A határportyázó századoktól a határrendészeti kirendeltségekig / Varga János. – p. 133-146.

 

MED. ET JUR ISSN 2061-6619 — 7. évf.  (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

A plasztikai sebészeti tevékenység áfakötelezettsége 1. rész. – p. 12-17.
Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban. – p. 18-23.
Dilemmák a magánszakértői vélemények értékelésében. – p. 24.

 

PARLAMENTI SZEMLE ISSN 2416-3511 — 1. évf. (2016) 1. szám

Alkotmányfejlődés az Amerikai Egyesült Államokban, különös tekintettel a hatalmi ágak megosztására / Hamza Gábor. – p. 5-22.
Az országgyűlési képviselők immunitása / Erdős Csaba. – p. 23-40.
A jogalkotás alkotmányos keretei Közép- és Kelet-Európában / Herbert Küpper, Szabó Zsolt. – p. 41-69.
A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi LXIII. törvény országgyűlési vitája / Kelemen Roland. – p. 70-91.
Recenzió Soltész István: Bibliográfia az Alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről (1000-2014) című művéről / Kukorelli István. – p. 143-146.

 

PESTI ÜGYVÉD — (2016) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Ügyvéd világtalálkozó Budapesten: október 28. – p. 3.
BÜK – Fővárosi Főügyészség párbeszéd: négynapos agenda. – p. 5.
A bíróságok felkészültek. – p. 8.
Fókuszban az új Ptk. Hatodik Könyve: az utolsó vitaülés. – p. 9-10.
Társasági jelzálog és a végrehajtó okirat. – p. 10.
Az alsóbb fokú bíróságokkal együtt vizsgálja a Kúria az új Ptk. jogalkalmazását. – p. 11.
Jelentősen megnőtt a strasbourgi bíróságon a magyar ügyek száma. – p. 12.
A több mint ezer új jogszabály meggyengítette a magyarországi demokráciát. – p.13.
Ahogy az OBH látja: A magyar igazságszolgáltatás Európa élvonalában van. – p. 15.
Vegyes kép a magyar igazságszolgáltatásról. – p. 15.
A kockázatos adósokat kiemelten ellenőrzi idén az adóhatóság. – p. 16.
Minősíti az adózókat a NAV. – p. 16.
A magyar üzleti jogról (nem csak) külföldieknek. – p. 18.
Új alapokra helyeznék a költségkedvezmények rendszerét: a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának vizsgálata. – p. 19.

 

PESTI ÜGYVÉD — (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

Biztonságban vannak az ügyfelek titkai. – p. 3-4.
Fizetésképtelenségi eljárások keretében is alkalmazandó felülvizsgálati kötelezettség. – p. 4.
Szakmai diskurzus az új Pp. tervezetéről. – p. 5.
Munkaértekezlet a fegyelmi ügyekről. – p. 6.
Az Alaptörvény a jogrend alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. – p. 7.
A média működése és a sajtószabadság. – p. 8.
Újabb kitiltások a Parlamentből: az újságírók a bíróságon támadják meg a házelnöki döntést. – p. 9.
Jelentősen nőtt az adatvédelmi ügyek száma. – p. 11.
Apró lépésekkel egy európai FBI felé. – p. 11.
Módosuló fogyasztóvédelmi törvény. – p. 14.
Új törvény az igazságügyi szakértőkről. – p. 14.
EU- és ET támogatás a jogállamiság erősítésére. – p. 15.
Korszerűbbé válik az uniós adatvédelem. – p. 15.
Katás vállalkozás esete a helyi iparűzési adóval. – p. 17.
Csalásállóbb áfa-rendszert javasol az EU Bizottsága. – p. 18.

 

SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT ISSN 1419-6956 — 58. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

„Az IFRS-átállást tervező cégek kemény nyárra számíthatnak” – Interjú Bartha Zsuzsannával. – p. 264-265.
Adó: Nemzetközi fellépés az adóalap-csökkentő és profitátcsoportosító magatartásokkal szemben. – p. 266-267.
Adó: A cégautó használatának megítélése a személyi jövedelemadózás rendszerében. – p. 268-269.
Számvitel: 25 éve fogadták el a számviteli törvényt 2. – p. 276-278.
Számvitel: Fokozódó átláthatóság – nem pénzügyi és sokszínűséggel kapcsolatos információk közzététele. – p. 279-280.
Számvitel: IFRS a mindennapokban. – p. 281.
Számvitel: Betekintés az IAS 40 befektetési célú ingatlanok standard követelményeibe – 1. rész. – p. 282-284.
Ellenőrzés: A kártérítés és a kártalanítás elhatárolásának jelentősége az általános forgalmi adó szempontjából. – p. 298-300.

 

VERSENYTÜKÖR ISSN 1787-5196 — 12. évf. (2016) különszám 3. — Lelőhelyinformáció

Tisztességtelen általános szerződési feltételek a gépjármű-finanszírozás körében / Babai - Belánszky Tamás. – p. 5-13.
Pénzügyekkel kapcsolatos tájékoztatások, kereskedelmi gyakorlatok a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata tükrében / Grimm Krisztina, Szoboszlai Izabella. – p. 14-24.
Járműipari értéklánc a KKE régióban / Hausmann Róbert, Tóth Tamás. – p. 25-38.
A bankközi referencakamatok manipulációjának európai versenyjogi megítélése / Horváth Botond. – p. 39-46.
Az egyoldalú díjemelés tárgyában lefolytatott fogyasztóvédelmi vizsgálatok és a kapcsolódó peres eljárások tapasztalatai / Kiss Nikolett, Baffia Gergely. – p. 47-59.
A MIF sztori - avagy a bankközi jutalék tündöklése és hanyatlása - a bankközi jutalék versenyjogi megítélése az Európai Bizottság eljárásaiban / Kőhalmi Attila, Martinovic Boris. – p. 60-68.
Az MNB etikus életbiztosítási koncepciójának háttere / Nagy Koppány, Szebelédi Ferenc, Szajkó Katalin. – p. 69-81.
A bankközi referenciakamatok manipulációja felügyeleti aspektusból / Pintér Ágnes, Szőts Gergely. – p. 82-88.
A nyugdíjcélú öngondoskodás intézményesített formái és az állami szerepvállalás - hazai körkép / Potóczki Judit. – p. 89-101.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok:

Büntetőjog: általános rész / Balogh Ágnes. – 7., hatályosított kiad. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2016. – 1 db; 24 cm. – (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659). – 277, [1] p. – Bibliogr.: p. [278]. – Lezárva: 2016. jan. 9. – ISBN 978-963-5376-77-1
66 jogeset a kötelmi jog különös részéhez / Boóc Ádám. – 3. átdolg. kiad. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 106 p. – (Wesselényi-sorozat). – ISBN 978-963-413-076-5
A kincstalálás: római jogi, jogtörténeti és modern jogi kérdésköre / Siklósi Iván. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 210 p.-978-963-413-094-9
A magyar törvényhozás ezer éve / Berényi Mariann. – [Budapest]: Országgyűlés Hivatala, 2016. – 48 p. – (Nemzet Főtere Füzetek, ISSN 2416-3481). – ISBN 978-963-9848-92-4
Számvitel, 2016: jelentős változások a számviteli törvényben / Andor Ágnes. – Budapest: Vezinfó, 2016. – 204 p. – (Vezinfó - tudástár). – ISBN 978-615-5085-23-9
Szövetkezeti jog: a Polgári Törvénykönyv alapján: egyetemi jegyzet / Bobvos Pál. – Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. – 170 p. – Bibliogr.: p. 168-170. – ISBN 978-963-306-472-6

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Gerencsér Judit, Kúria
Harangi Márta, Szegedi Ítélőtábla
Hiros Csabáné, Fővárosi Törvényszék
Kemecsei Nóra, OBH MIA TDO
Komora Katalin, Fővárosi Törvényszék
Kovácsné Garamszegi Marianna, Fővárosi Törvényszék
dr. Sándor Viktória, Győri Törvényszék
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék
Tóthné Hamar Kriszta, Kúria

Szerkesztette:
Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)