Szakirodalmi ajánló 2016. június

Új könyvek a bírósági könyvtárakban:

 

Alkalmazott jogszabályok: polgári eljárásjog: 2016. február 1. /szerk. Szilner György. – Budapest: Novissima, 2016. – 473, [3] p.;30 cm. – A kézirat lezárva: 2016. febr. 15. – ISBN 978-615-5499-38-8 — Lelőhelyinformáció

Bíróságok monitorozása a párkapcsolati erőszakkal érintett esetek kezelésében: a PATENT egyesület 14 hónapos programjának ismertetése / Sándor Beáta. – Budapest: PATENT Egyesület, 2016. – 53 p. — Lelőhelyinformáció

Business law in Hungary / edt. by István Sándor. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 774 p. – (Magister books; 2498-5430). – Szerzők listája: p. 772-774. – Bibliográfia: p. 724-746. – Idézett jogszabályok: p. 747-760. – ISBN 978-963-413-080-2 — Lelőhelyinformáció

Egy hivatás 120 éve: a Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig / Estók János, Papp János, Simon Dorottya et al. – Budapest: Typotex, 2016. – 276 p. – ISBN 978-963-279-881-3  — Lelőhelyinformáció

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások / Csőke Andrea. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest: HVG-ORAC, 2016. – 603 p. ; 24 cm. – Lezárva: 2015. nov. 30. – Bibliogr. – ISBN 978-963-258-297-9  — Lelőhelyinformáció

Jogi személyek, gazdasági jog / szerk. Sándor István. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 525 p. – (Jogi szakvizsga könyvek). – Lezárva: 2016. márc. 31. – ISBN 978-963-413-085-7 — Lelőhelyinformáció

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kommentárja a munkajogi kódexek összehasonlító táblázatával / Nádas György et al. – Budapest: Opten Informatikai Kft., 2016. – 1150, [2] p. – Lezárva: 2016.jan. 31. – Készült: a 2012. évi törvény 2016. jan. 1. napján hatályos szöveg alapján. – ISBN 978-615-5122-25-5 — Lelőhelyinformáció

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga 1. köt. Elméleti megalapozás: a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjoga / Molnár István János. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 149 p. – Lezárva: 2016. febr. – (Magister kötetek; 2498-5430). – ISBN 978-963-413-086-4 — Lelőhelyinformáció

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga 2. köt. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga / Molnár István János. – Budapest: Patrocinium, 2015. – 218 p. – (Magister kötetek; 2498-5430). – ISBN 978-963-413-014-7 — Lelőhelyinformáció

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor. – 9. jav. kiad. – Budapest: Szt. István Társ, 2016. – 230 p., [1] t.fol.: ill., térk. – Bibliogr.: p. 179-183. – ISBN 978-963-277-5999-9 — Lelőhelyinformáció

Parlamenti autonómia: aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről / Erdős Csaba. – Budapest: Gondolat Kiadó, 2016. – 350 p. – (Parlamenti kötetek; 2498-5171). – Biobliogr. a lábjegyzetben. – Biobliogr. p. [333]-350. – ISBN 978-963693-645-7 —Lelőhelyinformáció
 

Bírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzékei:

 

ACTA HUMANA

ISSN 0866-6628 

  

4. új folyam (2016) 1. szám

ADÓ

ISSN 0238-3950 

  

30.évf. (2016) 7. szám

ADÓ, VÁM ÉS ILLETÉK

ISSN 1417-247x

  

23.évf. (2016) 4. szám

ADÓVILÁG

ISSN 1417-2003 

  

20.évf. (2016) 6. szám

BELÜGYI SZEMLE

ISSN 1789-4689 

  

64. évf. (2016) 5. szám

CÉGHÍRNÖK

ISSN 1215-1785 

  

26. évf. (2016) 5. szám

FONTES IURIS

ISSN 2416-2159 

  

2. évf. (2016) 1. szám

GAZDASÁG ÉS JOG

ISSN 1217-2464 

  

24. évf. (2016) 5. szám

HR & MUNKAJOG

ISSN 2063-7101 

  

7. évf. (2016)5. szám

JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS

ISSN 1589-3383 

  

18. évf. (2016) 2. szám

JOG, ÁLLAM, POLITIKA

ISSN 2060-4580 

  

8. évf. (2016) 1. szám

JOGESETEK MAGYARÁZATA

ISSN 2061-4837 

  

6. évf. (2015) 4. szám

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

ISSN 0021-7166 

  

71. évf. (2016) 5. szám

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE

ISSN 1416-7883 

  

63. évf. (2016) 2. szám

KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK

ISSN 2063-9767 

  

64. évf. (2016) 6. szám

MAGYAR JOG

ISSN 0025-0147 

  

63. évf. (2016) 5. szám

MAGYAR RENDÉSZET

ISSN 1586-2895 

  

5. évf. (2015) 6. szám

MED. ET JUR

ISSN 2061-6619 

  

7. évf. (2016) 1. szám

PARLAMENTI SZEMLE

ISSN 2416-3511 

  

1. évf. (2016) 1. szám

PESTI ÜGYVÉD

 

  

(2016) 4. szám

SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT

ISSN 1419-6956 

  

58. évf. (2016) 5. szám

ÜGYVÉDVILÁG

ISSN 1789-2430 

  

10. évf. 3. szám

VERSENYTÜKÖR

ISSN 1787-5196 

  

12. évf. (2016) különszám 3.

 

ACTA HUMANA  ISSN 0866-6628 — 4. új folyam (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

Emberi jogok, demokrácia - Kína árnyékában? / Szabó Máté. – p. 7-32.
Változatos közpolitikai célok érvényesítése egyes jogintézményekben: közbeszerzési prioritások az EU 2020 stratégia fényében / Gellén Márton. – p. 33-61.
A hatalommegosztás államelméleti előképei: hatalomkorlátozás az európai állambölcseletben az antikvitás korától a felvilágosodásig / Szaniszló Krisztián. – p. 63-88.
A hatalom lokalizációja - átalakuló hatalomgyakorlás, inkluzív demokrácia: bevonódáson, állampolgári részvételen alapuló közösségi hatalomgyakorlás / Szarvas Hajnalka. – p. 89-94.
A Kúria gyakorlatából / Berkes Bálint. – p. 95-102.
Az Alkotmánybíróság döntései 2016. január 1. és február 12. között / Kovács Virág. – p. 103-132.
Egy az amerikai hadseregből az egysége által állítólagosan elkövetett háborús bűncselekmények miatt dezertált katona menedékjog iránti kérelme az Európai Unióban / Lehóczki Balázs. – p. 133-138.
Alapjogi esetek - a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága / Mohácsi Máté. – p. 139-155.

 

ADÓ ISSN 0238-3950 — 30. évf. (2016) 7. szám — Lelőhelyinformáció

Adózás rendje: Fizetési könnyítés és adómérséklés. – p. 18-27.
Adózás rendje: Az adóbevallási gyakoriságot befolyásoló tényezők.- p. 28-34.
Adózás rendje: Feltételes adómegállapítással, előzetes ármegállapítással kapcsolatos automatikus adóügyi információcsere. – p. 35-38.
Egyéb adók: A szakképzési hozzájárulás szabályai. – p. 39-45.
Számvitel: Különleges ügyletek számvitele 2016-tól.. – p. 46-53.
Illeték: Az öröklési illeték szabályai. – p. 54-62.
Vám: A vámeljárások és vámbiztosítékok legfontosabb változásai az Uniós Vámkódex tükrében. – p. 63-70.
Jogesetek: A jogos várakozás elve. – p. 85-87.
Jogesetek: Egyéni vállalkozás megszűnése. – p. 88-91.
Munkaügy: Az üzleti titok és a munkáltatói jogos gazdasági érdek védelme a munkaviszonyban. – p. 92

 

ADÓ, VÁM ÉS ILLETÉK ISSN 1417-247x — 23. évf. (2016) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Általános forgalmi adó: Az áfaelvonás feltételeinek vizsgálata. – p. 3-4.
Adózás rendje: Az ellenőrzés kezdő időpontjának meghatározása. – p. 5-6.
Adózás rendje: Az adóhatóság felelőssége a kézbesítés tekintetében. – p. 7-8.
Adózás rendje: A hitelt érdemlő adat fogalma. – p. 9-10.
Adózás rendje: A Kúria felülvizsgálati hatásköre. – p. 11-12.
Adózás rendje: Az elévülés nyugvásának következményei. – p. 13-14.
Illeték: A szerzés tényének vizsgálata. – p. 15.
Illeték: A forgalmi érték meghatározásának rendje. – p. 16-17.
Illeték: A mulasztási bírság kiszabásának feltételei. – p. 18.

 

ADÓVILÁG ISSN 1417-2003 — 20. évf. (2016) 6. szám 

Értékpapír ügyletekhez kapcsolódó közterhek 2 / Asztalos Zsuzsa. – p. 2-8.
Az adóköteles gazdasági tevékenység megkezdését megelőző, illetőleg befejezéséhez kapcsolódó általános forgalmi adó levonási jog / Fábry-Szécsi Borbála Lujza. – p. 9-12.
Társasház / Székely Zsuzsanna. – p. 24-29.
Gyakorlatban felmerülő kérdések az építőiparban teljesített szolgáltatások fordított adózásával kapcsolatban / Kerpel Renáta. – p. 34-38.
A hibrid adóelkerülő módszerek hatásai / Balás Dénes. – p. 39-43.
Jogi esetek – bírósági gyakorlat / Várkövi Krisztián. – p. 44-52.

 

BELÜGYI SZEMLE ISSN 1789-4689 — 64. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

A rendőri korrupció büntetésének igénye / Kardos Sándor István. – p. 5-19.
Az első lépések: adalékok a budapesti rendőrség 1945. évi működéséhez / Tarján G. Gábor. – p. 20-39.
A rendőrségi fegyverhasználat / Zsigmond Csaba. – p. 40-65.
A „koncepciós per” és az önkény / Bócz Endre.- p. 66-87.
Természetvédelem nemzetközi szinten és az Európai Unióban / Tilki Katalin. – p. 88-106.
Egy négy évszázados bűntény nyomában / Mordovin Maxim. – p. 107-114.

 

CÉGHÍRNÖK ISSN 1215-1785 — 26. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

Változások a szerződésszegés szabályozásában: 7. [rész]  / Kovács László.- p. 3-5.
A know-how apportálhatóságával kapcsolatban felmerült kérdések az elmúlt évek bírói gyakorlatának és az új polgári törvénykönyv szabályozásának a tükrében / Lehoczki Zóra Zsófia. – p. 6-10.
Bíróságok gyakorlatából: a vezető tisztségviselő eltiltásának mellőzése. – p. 10-11.
2014. évi fizetésképtelenségi és csőd-helyzetkép: 2. [rész] / Erdős Károly, Nagy Dávid. – p. 11-14.

 

FONTES IURIS ISSN 2416-2159 — 2. évf. (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

Interjú Darák Péterrel / … kész. M. A. – p. 5-7.
Végleges szuverenitás, vagy korlátozott hatáskör-transzfer? / Varga Zs. András. – p. 8-12.
A fenntarthatóságtól a körkörös gazdaság felé - EU stratégiák alakulása és ennek jogi következményei / Bándi Gyula. – p. 13-21.
Hatásköri megoszlás a tagállam és az Európai Unió között a büntető eljárásjog területén / Karsai Krisztina. – p. 22-28.
A tagállami alkotmányok erga omnes hatálya és a kompozit alkotmányosság / Sulyok Tamás. – p. 29-33.
A szerb Ptk. 2015. évi normatív tervezetéről / Szalma József. – p. 34-43.
A közös jogkezelésről szóló 2014/26/EU irányelv átültetésének egyes kérdései / Lábody Péter, Nagy Balázs. – p. 44-52.

 

GAZDASÁG ÉS JOG ISSN 1217-2464 — 24. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

A tanácsadó, a tájékoztató és a szakértő kártérítési felelőssége: 1. rész / Szalma József. – p. 3-5.
A tőkevédelem elvének megnyilvánulásai a társaságok jogában: 1. rész / Mohai Máté. – p. 6-11.
Az üzletrész-átruházási szerződésről / Pintér Attila. – p. 11-15.
A hanyag kezelés bűncselekménye a nemzeti vagyon vonatkozásában / Béres B. István. – p.16-22.
A magyar sport rendszere: átalakulófélben / Galló Lili. – p. 22-25.

 

HR& MUNKAJOG ISSN 2063-7101 — 7. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

Jogszabályváltozások / Raffay Bálint. – p. 2-3
A szakértő válaszol / Kártyás Gábor. – p. 4
Így írnék én...: javaslatok a Munka Törvénykönyve egyes szabályai módosítására 10. rész / Horváth István.– p. 5-7
A legkisebb munkabér a legkisebb munkabér? / Ferge Zsigmond.– p. 8-16
Peres ügyek: Kúriai döntés / Tálné Molnár Erika. – p. 17-20
A közérdekű adatigénylés munkajogi vonatkozásai / Kiss-Kálmán Anita.– p. 22-25
A "beragadt" szabadság problematikája, avagy a kiadatlan szabadnapok sorsa a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseinek tükrében / Kiss-Kálmán Anita.– p. 26-27
Vállalati belső kommunikáció / Mészáros Etelka.– p. 28-31
Tudatos, fejlesztő vezetők a köz szolgálatában / Paksi-Petró Csilla.– p. 32-37
Végzett diákból munkavállaló / Burik Mária.– p. 38-42

 

JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS ISSN 1589-3383 — 18. évf. (2016) 2. szám 

Birtokvédelem – Beszámoló a Jegyző és Közigazgatás szemináriumáról. – p. 7-10.
Az információbiztonság megteremtésének kiemelt fontossága és az ezzel kapcsolatos gyakorlati feladatok. – p. 16-18.
A szociálisan felelős közbeszerzés elve az új közbeszerzési törvényben. – p. 25-28.
Emléktábla-állítás, teremavatás és emlékkonferencia Lőrincz Lajos akadémikus tiszteletére és emlékére. – p. 29-32.

 

JOG, ÁLLAM, POLITIKA ISSN 2060-4580 — 8. évf. (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

Nem-járulékos jelzálogjogi alakzat a régi magyar magánjogban: a telekadósság / Bodzási Balázs. – p. 3-19.
A munkavállalók törvényes érdekeinek védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén, a Bérgarancia Alap / Ember Alex. – p. 21-43.
A bevándorlási tevékenységgel összefüggő biztonsági intézkedések folyamata / Csege Gyula. – p. 45-60.
Mustafa Kemal Atatürk hatása a török identitás és állampolgárság koncepciójára, különös tekintettel az alkotmányjogi szabályozásra / Siska Katalin. – p. 61-75.
A kincstalálásra vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjai a középkorban és az újkorban / Siklósi Iván. – p. 77-87.
Kodifikáció az UNICITRAL égisze alatt, a Hamburgi Egyezmény / Kovács Viktória. – p. 89-120.
Árpád-kori hospes közösségeink gazdasági jellegű szabadságai / László Balázs. – p. 121-140.
Tanulmányok a 65 éves Lenkovits Barnabás tiszteletére: [recenzió] / Váradi-Tornyos Bálint. – p. 141-147.
A 65 éves Milassin László tanszékvezető egyetemi docens szakmai és oktatói pályafutása. – p. 149-151.

 

JOGESETEK MAGYARÁZATA ISSN 2061-4837 — 6. évf. (2015) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Az Alkotmánybíróság határozata a halmazati három csapásról: a jogbiztonság elvét sértő büntetőjogi rendelkezés alaptörvény-ellenessége, valamint az alaki és az anyagi bűnhalmazat eltérő megítélésének lehetőségei / Ambrus István. – p. 5-16.
Az Alkotmánybíróság előzetes normakontroll döntése a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelői jogkörének csorbítása tárgyában: a visszalépés tilalmának elve az Alaptörvény negyedik módosítása után / Sulyok Katalin. – p. 17-26.
Adalékok a hálapénz büntetőjogi fogalmához: gondolatok Ott István elemzése kapcsán / Hollán Miklós. – p. 27-36.
A Kúria ítélete a Spar Magyarország Kft. és a Gazdasági Versenyhivatal közötti perben: a kereskedő árazási módszere mint jelentős piaci erővel való visszaélés / Boronkay Miklós. – p. 37-44.
Az Európai Unió Bíróságának döntése az egyének magánszférájának védelméről a Weltimmo-ügyben: a joghatóság és az alkalmazandó jog kiemelkedő aspektusai egy formálisan külföldi tagállamban letelepedett, azonban kizárólag Magyarországra irányuló szolgáltatással rendelkező adatkezelő vonatkozásában / Bojnár Katinka. – p. 45-54.
Az Európai Bíróság ítélete egy „egészségügyi menekült” ügyében: a tartózkodás és a lakóhely fogalmi dilemmája egészségügyi szolgáltatás külföldi igénybevétele esetén / Berki Gabriella. – p. 55-61.
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az asszisztált öngyilkosság svájci szabályozásáról: az orvosi etika és a legalitás kérdései / Buzás Péter. – p. 63-69.
Homályosság, logika, érvelés és a jog / Federico Puppo. – p. 71-78.

 

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY ISSN 0021-7166 — 71. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

A generális prevenció teóriájáról pozitív megközelítéssel / Nagy Ferenc. – p. 249-256.
Az Európai Tanács és a jogalkotás: néhány szkeptikus megjegyzés a Brexit ürügyén / Forgács Imre. – p. 257-264.
A megélhetési minimumhoz való jog a német Alkotmánybíróság 2010. évi Hartz IV döntésében / Téglási András. – p. 265-278.
Jogviszonyok a polgári (peres) eljárásban / Lugosi József. – p. 279-290.
A francia-rajnai iskola a ius commune XII-XIII. századi történetében és az iskola magyarországi befolyása / Bónis Péter. – p. 291-295.
Monográfia a római jog felelősségi rendszeréről / Hamza Gábor. – p. 297-299. 

 

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE ISSN 1416-7883 — 62. évf. (2016) 2. szám — Lelőhelyinformáció

Kodifikáció egy igazságügyi miniszter szemszögéből / Trócsányi László. – p. 5-13.
A kollektív igényérvényesítés angolszász tapasztalatai / Harsági Viktória. – p. 14-28.
Az európai öröklési rendelet mint új kihívás / Szőcs Tibor. – p. 29-39.
A takarékbetétben elhelyezett összeggel kapcsolatos öröklési jogi igények megítélése „elhalálozási rendelkezés” esetén / Orosz Árpád. – p. 40-49. 

 

KÚRIAI DÖNTÉSEK: BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK  ISSN 2063-9767 — 64. évf. (2016) 6. szám — Lelőhelyinformáció

Emlékeztető a civilisztikai kollégiumvezetők részvételével az elszámolási nemperes ügyek elbírálásának gyakorlatával összefüggésben 2016. február 24-én, a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott szakmai konzultációról / Wellmann György, Jójárt Eszter. – p. 560-565.
190 éve született Csemegi Károly / Bódiné Beliznai Kinga. – p. 566-571.
Közügyek szolgálatában Csemegi Károly, a kúriai tanácselnök / Márki Zoltán. – p. 572-576.

 

MAGYAR JOG ISSN 0025-0147 — 63. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

A perbeli beszámítás lehetséges szabályozása / Éless Tamás. – p. 257-262.
A katona büntető anyagi jogi fogalma a magyar jogrendben / Fejes Erik. – p. 263-267.
A mediáció uniós szabályozásának hatása a magyar perjogi kodifikációra / Gyengéné Nagy Márta. – p. 269-276.
Az EU szociálpolitikája a migrációs válság tükrében / Király Lilla. – p. 277-289.
A korrupcióprevenció lehetőségei az üzleti szektorban / Kőhalmi László. – p. 290-298.
Határeset / Nagy Károly. – p. 299-301.
A nyomozás során hozott határozatok elleni panaszról, középpontban a központi államigazgatási szervek jogorvoslati jogával / Nánási Gábor. – p. 302-305. 
A részleges érvénytelenség jogi természete / Tamáné Nagy Erzsébet. – p. 306-311.
Multidiszciplináris jogtudomány / Visegrády Antal. – p. 312-316.
Balogh Margit - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században / Köbel Szilvia. – p. 317-320.

 

MAGYAR RENDÉSZET ISSN 1586-2895 — 5. évf. (2015) 6. szám

A másodrendű intencionális szintű tudatelméleti diszfunkció és az im-pulzív agresszió 2. rész / Fogarasi Mihály. – p. 11-32.
A 12. életév a fejlődéslélektan tükrében / Sípos Szandra. – p. 33-44.
A prostituált bűnelkövető vagy áldozat? / Nagy Zita. – p. 45-54.
Elvárások a rendőri intézkedéssel szemben / Pokrócos György. – p. 73-88.
A határőrség megalakulása, valamint tevékenysége az első években (1945-1950) / Fórizs Sándor. – p. 89-102.
A halálbüntetés története Magyarországon / Kisnémet Judit p. – 103-116.
Bukszár Tibor halála – az utolsó rendőrgyilkosság a szocialista időszakban / Tóth Eszter Zsófia. – p. 117-132.
A határportyázó századoktól a határrendészeti kirendeltségekig / Varga János. – p. 133-146.

 

MED. ET JUR ISSN 2061-6619 — 7. évf.  (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

A plasztikai sebészeti tevékenység áfakötelezettsége 1. rész. – p. 12-17.
Az orvosi kezelési szerződés a magyar jogban. – p. 18-23.
Dilemmák a magánszakértői vélemények értékelésében. – p. 24.

 

PARLAMENTI SZEMLE ISSN 2416-3511 — 1. évf. (2016) 1. szám

Alkotmányfejlődés az Amerikai Egyesült Államokban, különös tekintettel a hatalmi ágak megosztására / Hamza Gábor. – p. 5-22.
Az országgyűlési képviselők immunitása / Erdős Csaba. – p. 23-40.
A jogalkotás alkotmányos keretei Közép- és Kelet-Európában / Herbert Küpper, Szabó Zsolt. – p. 41-69.
A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi LXIII. törvény országgyűlési vitája / Kelemen Roland. – p. 70-91.
Recenzió Soltész István: Bibliográfia az Alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről (1000-2014) című művéről / Kukorelli István. – p. 143-146.

 

PESTI ÜGYVÉD — (2016) 4. szám — Lelőhelyinformáció

Ügyvéd világtalálkozó Budapesten: október 28. – p. 3. 
BÜK – Fővárosi Főügyészség párbeszéd: négynapos agenda. – p. 5. 
A bíróságok felkészültek. – p. 8. 
Fókuszban az új Ptk. Hatodik Könyve: az utolsó vitaülés. – p. 9-10. 
Társasági jelzálog és a végrehajtó okirat.-p. 10. 
Az alsóbb fokú bíróságokkal együtt vizsgálja a Kúria az új Ptk. jogalkalmazását. – p. 11. 
Jelentősen megnőtt a strasbourgi bíróságon a magyar ügyek száma. – p. 12. 
A több mint ezer új jogszabály meggyengítette a magyarországi demokráciát. – p.13. 
Ahogy az OBH látja: A magyar igazságszolgáltatás Európa élvonalában van. – p. 15. 
Vegyes kép a magyar igazságszolgáltatásról. – p. 15. 
A kockázatos adósokat kiemelten ellenőrzi idén az adóhatóság. – p. 16. 
Minősíti az adózókat a NAV. – p. 16. 
A magyar üzleti jogról (nem csak) külföldieknek. – p. 18. 
Új alapokra helyeznék a költségkedvezmények rendszerét: a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának vizsgálata. – p. 19. 
Biztonságban vannak az ügyfelek titkai. – p. 3-4. 
Fizetésképtelenségi eljárások keretében is alkalmazandó felülvizsgálati kötelezettség. – p. 4. 
Szakmai diskurzus az új Pp. tervezetéről. – p. 5. 
Munkaértekezlet a fegyelmi ügyekről. – p. 6. 
Az Alaptörvény a jogrend alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. – p. 7. 
A média működése és a sajtószabadság. – p. 8. 
Újabb kitiltások a Parlamentből: az újságírók a bíróságon támadják meg a házelnöki döntést. – p. 9. 
Jelentősen nőtt az adatvédelmi ügyek száma. – p. 11. 
Apró lépésekkel egy európai FBI felé. – p. 11. 
Módosuló fogyasztóvédelmi törvény. – p. 14. 
Új törvény az igazságügyi szakértőkről. – p. 14. 
EU- és ET támogatás a jogállamiság erősítésére. – p. 15. 
Korszerűbbé válik az uniós adatvédelem. – p. 15. 
Katás vállalkozás esete a helyi iparűzési adóval. – p. 17. 
Csalásállóbb áfa-rendszert javasol az EU Bizottsága. – p. 18.

 

SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT ISSN 1419-6956 — 58. évf. (2016) 5. szám — Lelőhelyinformáció

Az általános forgalmi adóról szóló törvény tervezett módosításai. – p. 214-215. 
Az Európai Bizottság áfaakció-terve. – p. 216-217.
Az új nemzeti vámjogi szabályozás – az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény bemutatása. – p. 220-222.
Uniós Vámkódex – Vámtartozás keletkezése, közlése és könyvelésbe vétele. – p. 223-225.
A fuvarozók, árukísérők napidíjára vonatkozó szabályok. – p. 226-228.
25 éve fogadták el a számviteli törvényt – 1. Az első gondolatok. – p. 231-234.
Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok. – p. 247.

 

ÜGYVÉDVILÁG ISSN 1789-2430 — 10. évf. (2016) 3. szám — Lelőhelyinformáció

EJEB-ítélet a kommentügyben / Szavuly Aranka. – p. 4-6
A közjegyzőség továbbra is kiáll a közhitelesség mellett / Tóth Ádám.– p. 8-9
A fogyasztóvédelemről / Kiss Anna.– p. 10-11
"Az a kapcsolati tőke, amit a képzés adott, felbecsülhetetlen!".– p. 12-13
Amikor a postás egyszer sem csenget - avagy bírósági iratok útja a postán / Dénesné Orcsik Judit.– p. 14-15
Mely pontokon szükséges feltétlenül módosítani a Ptk. zálogjogi szabályozását? / Szabó Gergely.– p. 16-17
Megkezdődött az új polgári perrendtartásról szóló törvény tervezetének szakmai, társadalmi vitája / Wopera Zsuzsa.– p. 18-21
Az új Be. főbb vonásairól (2.) / Miskolczi Barna. – p. 22-24
A törvényszerkesztés művészete / Kálmán Attila.– p. 26-28
Pénz beszél / Barcza Mihály. – p. 30
Filmszeretet - Koltai Lajos hetven / Krausz Viktória.– p. 31
Tavaszi tárlat, avagy párhuzamos kiállítások Bécsben és Budapesten / Donát Kelemen. – p. 32-33
Az év orvosa 2015 / Krausz Viktória.– p. 34-35
RX vagy semmi más / Buday Dénes.– p. 36-37
Kattintás másként / Szőnyi Szilárd. – p.  38

 

VERSENYTÜKÖR ISSN 1787-5196 — 12. évf. (2016) különszám 3. — Lelőhelyinformáció

Tisztességtelen általános szerződési feltételek a gépjármű-finanszírozás körében / Babai.-Belánszky Tamás. – p. 5-13. 
Pénzügyekkel kapcsolatos tájékoztatások, kereskedelmi gyakorlatok a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata tükrében / Grimm Krisztina, Szoboszlai Izabella. – p. 14-24. 
Járműipari értéklánc a KKE régióban / Hausmann Róbert, Tóth Tamás. – p. 25-38. 
A bankközi referencakamatok maniöpulációüjának európai versenyjogi megítélése / Horváth Botond. – p. 39-46. 
Az egyoldalú díjemelés tárgyában lefolytatott fogyasztóvédelmi vizsgálatok és a kapcsolódó peres eljárások tapasztalatai / Kiss Nikolett, Baffia Gergely. – p. 47-59. 
A MIF sztori - avagy a bankközi jutalék tündöklése és hanyatlása - a bankközi jutalék versenyjogi megítélése az Európai Bizottság eljárásaiban / Kőhalmi Attila, Martinovic Boris. – p. 60-68. 
Az MNB etikus életbiztosítási koncepciójának háttere / Nagy Koppány, Szebelédi Ferenc, Szajkó Katalin. – p. 69-81.
A bankközi referenciakamatok manipulációja felügyeleti aspektusból / Pintér Ágnes, Szőts Gergely. – p. 82-88.
A nyugdíjcélú öngondoskodás intézményesített formái és az állami szerepvállalás - hazai körkép / Potóczki Judit. – p. 89-101.

 

Könyvkereskedelmi újdonságok:

 

Büntetés-végrehajtási jog: jogi szakvizsga felkészítő kötet / Lajtár István, Szűcs András. – Budapest: Patrocinium, 2015. –  291 p. ; 24 cm. – (Jogi szakvizsga könyvek). – ISBN 978-963-413-053-6
Alkotmányjog: jogi szakvizsga felkészítő kötet / Jakó Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt. – Budapest: Patrocinium, 2015. –  234 p. ; 24 cm. – (Jogi szakvizsga könyvek). – ISBN 978-963-413-054-3
Közigazgatási jog: jogi szakvizsga felkészítő kötet / szerk. Tóth András. – Budapest: Patrocinium, 2016. –  333 p. ; 24 cm. – (Jogi szakvizsga könyvek). – ISBN 978-963-413-092-5
Tételek, gondolatok a kriminológia tudományából / Domokos Andrea,Nemes Zsófia. – Budapest: Patrocinium, 2016. –  333 p. ; 24 cm. – ISBN 978-963-413-081-9
Polgári eljárásjog 1-2: jogi szakvizsga felkészítő kötet / szerk. Udvary Sándor. – Budapest: Patrocinium, 2015. – 2 db; 24 cm. – (Jogi szakvizsga könyvek). – Szerkesztés lezárva: 2015. július 15. – ISBN 978-963-413-028-4, 978-963-413-029-1

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva, Miskolci Törvényszék
Gerencsér Judit, Kúria 
Harangi Márta, Szegedi Ítélőtábla
Hiros Csabáné, Fővárosi Törvényszék 
Kemecsei Nóra, OBH MIA TDO
Komora Katalin, Fővárosi Törvényszék 
Kovácsné Garamszegi Marianna, Fővárosi Törvényszék 
dr. Sándor Viktória, Győri Törvényszék 
dr. Szirmai Györgyné, Egri Törvényszék 
Tóthné Hamar Kriszta, Kúria 

Szerkesztette: Kemecsei Nóra ( OBH MIA TDO