Szakirodalmi ajánló 2016. november

Új könyvek a bírósági könyvtárakban:

 

Szerződési jog általános rész / Vékás Lajos. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016. – 380 p. ; 24 cm. – (ELTE Jogi Kari Tankönyvek; 13.). – Lezárva: 2016. szept. 15. – ISBN 978-963-312-265-5

A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig / Buzinkay Géza. – Budapest: Wolters Kluver, 2016. – 548 p. Bibliogr. p. 470-509. és a lábjegyzetben. – ISBN 978-963-295-597-1

A demográfia oktatása a jogász- és a közgazdászképzésben / Hoóz István. –206 p.; 24 cm. – ISBN 978-963-429-051

Integritás és anti-korrupciós együttműködés a Korrupcióellenes Világnap alkalmából megrendezett ötödik ülés az állami szerveknek a korrupció elleni küzdelemben való együttműködéséről szóló 2011. évi közös nyilatkozat eredményeiről / a Korrupcióellenes Világnap alkalmából megrendezett ötödik ülés, Belügyminisztérium. – Budapest: Belügyminisztérium, 2016. –94 p. ; 30 cm

Nemzetközi társadalombiztosítás. – Budapest: Penta Unió Oktatási Centrum, 2016. – 66 p.; 23 cm. – ISBN 978-615-5249-39-6

A fogyasztóvédelem közjogi keretei / Bencsik András. – Budapest, Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2016. – 191 p. ; 24 cm. – (Dialóg Campus szakkönyvek; 1417-7986.). – Bibliogr.: p. [181]-191 és a lábjegyzetekben. – ISBN 978-615-5376-80-1

Igazságügyi szakértők az egészségügyben / Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr Simkó Ágnes. –Budapest: Medicina, 2016. – 352 p.; 23 cm. – (Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben; 4.). –ISBN 978-963-226-608-4

Munkajogi és polgári jogi szerződés-és iratmintatár magyarázatokkal ellátva / Horváth István, Szladovnyik Krisztina. – Budapest: Vezinfó, 2016. – 202 p.; 24 cm. – (Vezinfó-tudástár). –Lezárva: 2016. ápr.

Bevezetés az alkotmányjogba az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével. –5. átd. kiad.  – Budapest: HVG-ORAC, 2016. – 513 p.: ill.; 24 cm. – Lezárva: 2016.08.31. Bibliogr. a lábjegyzetben. – ISBN 978-963-258-309-9

A Munka Törvénykönyvének magyarázata / Kozma Anna [et al.]. – 3. hat. kiad. – Budapest: HVG-ORAC, 2016. – 552 p. ; 24 cm. – Lezárva: 2016. szeptember 1.  – ISBN 978-963-258-308-2

Házassági vagyonjog az új Ptk.-ban / szerző Csűri Éva. – Budapest: Opten, 2016. – 392 p.– A kézirat lezárva: 2016. jún. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (2014) kiegészítése. –ISBN 978-615-5122-34-7

KRESZ a közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek, 2016 / [szerk. Hack Emil]. – 7. bőv. kiad.  – [Budaörs]: Business Media Mo. , 2016. –215 p.: ill., részben színes ;17 cm. –A kézirat lezárva: 2016. június. – ISBN 978-963-9518-76-6

Adatvédelmi jog magyar és európai szabályozás / Jóri András, Soós Andrea Klára. – Budapest: HVG-ORAC, 2016. – 376 p. – A kézirat lezárva: 2016. július 15. – ISBN 978-963-258-306-8

 

Bírósági könyvtárak időszaki kiadványainak válogatott tartalomjegyzékei:

ADÓ, VÁM ÉS ILLETÉK

ISSN 1417-247X

23. évf. (2016) 9. szám

ADÓVILÁG

ISSN 1417-2003

20. évf. (2016) 11. szám

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE

ISSN 2061-5582

6. évf. (2016) 1. szám

DEBRECENI JOGI MŰHELY

ISSN 1786-5158

13. évf. (2016) 1-2. szám

DISKURZUS

ISSN 2062-5715

6. évf. (2016) 1. szám

FONTES IURIS

ISSN 2416-2159

2. évf. (2016) 2. szám

FUNDAMENTUM

ISSN 1417-2844

19. évf. (2015) 4. szám

HR ÉS MUNKAJOG

ISSN 2063-7101

7. évf. (2016) 10. szám

IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE

ISSN 1587-5563

11. évf. (2016) 5. szám

JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS

ISSN 1589-3383

18. évf. (2016) 4. szám

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

ISSN 0021-7166

71. évf. (2016) 10. szám

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

ISSN 0021-7166

71. évf. (2016) 11. szám

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS

ISSN 2063-9449

4. évf. (2016) 6. szám

KÖZBESZERZÉSI SZEMLE

ISSN 2062-4948

6. évf. (2016) 9. szám

KÖZJOGI SZEMLE

ISSN 1789-6991

9. évf. (2016) 3. szám

MAGYAR JOG

ISSN 0025-0147

63. évf. (2016) 10. szám

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS

ISSN 2060-4599

9. évf. (2016) 3. szám

ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE

 

1. évf. (2016) 1. szám

 

ADÓ, VÁM ÉS ILLETÉK — 23. évf. (2016) 9. szám — Lelőhelyinformáció

Személyi jövedelemadó: A belföldi illetőségű magánszemély fogalma. – In: Adó, Vám és Illeték ISSN 1417-247X. – 23. évf., 9. sz. (2016. szeptember) p. 3-4.

Általános forgalmi adó: A fuvarokmány bizonyító erejének korlátai. – In: Adó, Vám és Illeték ISSN 1417-247X. – 23. évf., 9. sz. (2016. szeptember) p. 5-8.

Általános forgalmi adó: Az adóelvonási jog megtagadásának feltételei. – In: Adó, Vám és Illeték ISSN 1417-247X. – 23. évf., 9. sz. (2016. szeptember) p. 9.

Adózás rendje: A becslés jogszerűségének alapja. – In: Adó, Vám és Illeték ISSN 1417-247X. – 23. évf., 9. sz. (2016. szeptember) p. 9-11.

Adózás rendje: A végrehajtás tekintetében irányadó jogszabályok köre. – In: Adó, Vám és Illeték ISSN 1417-247X. – 23. évf., 9. sz. (2016. szeptember) p. 12-14.

Adózás rendje: A jogszabálysértés megállapításának szempontjai. – In: Adó, Vám és Illeték ISSN 1417-247X. – 23. évf., 9. sz. (2016. szeptember) p. 15-17.

Vám, jövedék: A telephely birtokosának vizsgálata. - In: Adó, Vám és Illeték ISSN 1417-247X. – 23. évf., 9. sz. (2016. szeptember) p. 18.

 

ADÓVILÁG— 20. évf. (2016) 11. szám

A számviteli törvény évközi módosításai / Umenhoffer Ferenc. – In: Adóvilág ISSN 1417-2003. – 20. évf., 11. sz. (2016. október) p. 2-13.

Munka és egészségvédelem / Székely Zsuzsanna. - In: Adóvilág ISSN 1417-2003. – 20. évf., 11. sz. (2016. október) p. 14-20.

Bevallás kijavításának, helyesbítésének, önellenőrzésének szabályai / Borostyán Szilárd. - In: Adóvilág ISSN 1417-2003. – 20. évf., 11. sz. (2016. október) p. 25-32.

Néhány gondolat a szerződések érvénytelenítése iránti perekről – a gyakorlat oldaláról / Somogyi Zoltán. – In: Adóvilág ISSN 1417-2003. – 20. évf., 11. sz. (2016. október) p. 33-35.

Bizonyítási eszközök és bizonyítékok az ellenőrzési eljárásban, különös tekintettel más hatóság nyilvántartásából származó adat felhasználhatóságára / Tahin Edina. - In: Adóvilág ISSN 1417-2003. – 20. évf., 11. sz. (2016. október) p. 36-37.

Francia adó- és munkajogi alapszókincs külföldön munkát vállalóknak / Vadkerti Margit. - In: Adóvilág ISSN 1417-2003. – 20. évf., 11. sz. (2016. október) p. 38-43.

Jogi esetek – bírósági gyakorlat / Várkövi Krisztián. - In: Adóvilág ISSN 1417-2003. – 20. évf., 11. sz. (2016. október) p. 44-51.

 

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE— 6. évf. (2016) 1. szám — Lelőhelyinformáció

A Velencei Bizottság huszonöt éve: teljesített és előttünk álló kihívások / Gianni Buquicchio, Simona Granata-Menghini. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 6. évf., 1. sz. (2016) p. 76-84.

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény érvényesülésének legfontosabb intézményi garanciája / Sulyok Tamás. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 6. évf., 1. sz. (2016) p. 85-87.

Fiat libertas, pereat mundus?: a véleménnyilvánítás szabadsága kontra emberi méltóság – örök küzdelem vagy békés egymás mellett élés? / Juhász Imre. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 6. évf., 1. sz. (2016) p. 88-107.

Indítványozó-fogalom alkotmányjogi panaszoknál/ Térey Vilmos. - In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 6. évf., 1. sz. (2016) p. 108-118.

Állandóság-átütemezés a beruházások védelmének csapdájában? / Sándor Lénárt. - In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 6. évf., 1. sz. (2016) p. 119-130.

 

DEBRECENI JOGI MŰHELY— 13. évf. (2016) 1-2. szám

Horpadások a karosszérián – felelős társaságirányítási kérdések az elmúlt időszak autóipari botrányainak tükrében / Ferencz Barnabás. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 1-2. sz. (2016) Elektronikus változat

A zálogjog és a hitelbiztosítéki nyilvántartás / Ferenczi Fanni. - – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 1-2. sz. (2016) Elektronikus változat

Az igazságügyi szakértői tevékenység az állami szerepvállalás tükrében / Halmosné Siket Zsuzsanna. -– In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 1-2. sz. (2016) Elektronikus változat

A leggyakoribb tulajdon elleni szabálysértések gyakorlati problémái, különös tekintettel a lopásra és csalásra / Kálmánczi Antal. - – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 1-2. sz. (2016) Elektronikus változat

Ügynökök és bennfentesek – a bennfentes kereskedelem és az ügynökköltség összefüggései / Kecskés András. -– In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 1-2. sz. (2016) Elektronikus változat

A pszichiátriai betegek gyógykezelése elrendelésének és bírósági felülvizsgálatának elméleti és gyakorlati kérdései / Kerekes Szilvia. -– In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 1-2. sz. (2016) Elektronikus változat

A zsarnokölésről, avagy jogszerű-e a zsarnok elpusztítása? / Dobozi Gergely Ferenc. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 1-2. sz. (2016) Elektronikus változat

Az új Polgári Perrendtartás osztott tárgyalási rendszere az 1911. évi I. törvénycikk tükrében / Ferenczy Ádám. - In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 1-2. sz. (2016) Elektronikus változat

 

DISKURZUS— 6. évf. (2016) 1. szám

Prezidencializálódás a politikában / Balogh Norbert. - In: Diskurzus ISSN 2062-5715. – 6. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

Úton a globális alkotmányosság felé / Mravik Balázs Áron. – In: Diskurzus ISSN 2062-5715. – 6. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

Leviatán a pórázon, avagy a jogalkotással való visszaélések a hatálytípusok tükrében / Stipkovits Tamás. – In: Diskurzus ISSN 2062-5715. – 6. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

Közveszélyes munkakerülők a XX. századi Magyarországon és a dologház intézménye / Szépvölgyi Enikő. – In: Diskurzus ISSN 2062-5715. – 6. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

A Tanácsköztársaság hatalomra jutása, vázlatos története és a proletárdiktatúra fegyveres erői / Takó Dalma. – In: Diskurzus ISSN 2062-5715. – 6. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

A mentelmi jog vizsgálata esettanulmány segítségével / Tóth Anna. – In: Diskurzus ISSN 2062-5715. – 6. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

 

FONTES IURIS— 2. évf. (2016) 2. szám

Az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülés az Országház Felsőházi Termében: Kövér László, az Országgyűlés elnökének ünnepi beszéde. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 4-5.

Az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülés az Országház Felsőházi Termében: Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnökének ünnepi beszéde. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 6.

Az Alaptörvény értékrendje: Trócsányi László igazságügyi miniszter előadása az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 7-8.

Az Alaptörvény értékrendje: Sulyok Tamás, elnökhelyettes, Alkotmánybíróság ünnepi beszéde. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 9-11.

Az Alaptörvény értékrendje: Darák Péter, a Kúria elnökének ünnepi beszéde az országgyűlés ünnepi ülése Magyarország Alaptörvénye elfogadásának 5. évfordulója alkalmából. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 12-18.

Az Alaptörvény és Európa: Szájer József, európai parlamenti képviselő, az Alaptörvény szövegező bizottsága elnökének beszéde az Alaptörvény születésének ötödik évfordulója alkalmából az Országházban tartott konferencián. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 19-20.

Az Alaptörvény és Európa: Schmitt Pál, Magyarország volt köztársasági elnökének ünnepi beszéde. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (. sz. (2016) p. 21.

Orbán Viktor miniszterelnök zárszava az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulóján rendezett konferencián. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 22-27.

Jogértelmezés. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 28-29.

A közigazgatás szerepe az alkotmányos elvek keresztülvitelének hátterében: Concha Győző a magyar közjog- és politikatudomány kiemelkedő alakjának életútja és munkássága. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 39-40.

190 éve született a magyar büntetőjog-tudomány történetének egyik legnagyobb formátumú egyénisége: főhajtás Csemegi Károly előtt. - In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 2. évf., 2. sz. (2016) p. 41-42.

 

FUNDAMENTUM— 19. évf. (2016) 4. szám

Az Alkotmánybíróság esete az Emberi Jogok Európai Egyezményével: az elvárások és a gyakorlat / Polgári Eszter. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

Az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai In: Fundamentum ISSN Egyezményéhez / Bárd Petra – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

Hol a határ? A külhoni etnikai állampolgárság és a diszkrimináció tilalma /Kovács Kriszta et al. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 219. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

 „…a hazájukat elhagyni kényszerülők emberi jogainak és alapvető szabadságainak védelmére? / Tóth Judit. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

 A jognélküliség asztalánál / Szerbhorváth György. -. In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

Menekültügy – humanitárius vagy politikai válsághelyzet? / Köves Nóra. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

Egy lépéssel lejjebb, egy lépéssel feljebb: Meleg párkapcsolatok védelme Európában és az Egyesült Államokban / Uitz Renáta. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

A bírósági múltfeltárás nehézségei: Nemzeti csoportot alkottak-e a litván partizánok? / Halmai Gábor. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

No comment? Az internetes hozzászólásokért való jogi felelősség / Sepsi Tibor. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

Az érintettség követelménye az alkotmányjogi panaszeljárásokban / Tóth Balázs Gergely. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteiből. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

Az Alkotmánybíróság legutóbbi döntéseiből. – In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

A nép nevében? Az alkotmányos demokrácia lehetséges változatai és valós riválisai (Konferenciabeszámoló). - In: Fundamentum ISSN 1417-2844. – 19. évf., 4. sz. (2015) Elektronikus változat

 

HR ÉS MUNKAJOG— 7. évf. (2016) 10. szám — Lelőhelyinformáció

Munkajogi magyarázatok: Eltűnt bicikli,. összetört mobil, ablakon kihajított plazmatévé, avagy a munkavállaló mely dolgaiért felelős a munkáltató?. – In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 2-5.

Munkajogi magyarázatok: Alkohol- és drogfogyasztás ellenőrzése a munkahelyen. - In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 6-8.

Munkajogi magyarázatok: Az elektronikus dokumentum körüli dilemmák a munkajogban. - In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 9-13.

Munkajogi magyarázatok: Munkavállalók a világhálón – „Megosztani ér?”. - In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 14-17.

Munkajogi magyarázatok: A rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés nyilvántartása, elszámolása. – In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 18-19.

A rendkívüli munkaidő díjazása és a bizonyítási teher. - In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 20-22.

A munka díjazása és az egyenlő bánásmód. – In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 23-25.

Amikor mégsem teljes az összhang (válogatás a közös megegyezéssel kapcsolatos bírói gyakorlatból). – In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 26-28.

Az általános magatartási követelmények betartása a próbaidő alatt. – In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 29-30.

Globális szabályozás a munkajogban? Trendek, új fejlemények és tanulságok. – In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 31-36.

Peres ügyek: A felülvizsgálati kérelem előterjesztésének eljárásjogi és tartalmi buktatói. – In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 37-39.

Az Európai Unió jogának alkalmazása a gyakorlatban, különös tekintettel az előzetes döntéshozatali eljárásra. – In: HR és Munkajog ISSN 2063-7101. – 7. évf., 10. sz. (2016) p. 40.

 

IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE — 11. évf. (2016) 5. szám

A színek és színkombinációk oltalmazhatósága a divatiparban az utóbbi évek joggyakorlata tükrében / Nagy-Kocsomba Nelli Lívia. – In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 11. évf., 5. sz. (2016) p. 7-34.

A kiadói szerződések jogi szabályozásával kapcsolatos kérdések / Viltsek Anna. – In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 11. évf., 5. sz. (2016) p. 35-66.

A használati szerződés engedélyezésének joggyakorlása / Vida Sándor. – In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 11. évf., 5. sz. (2016) p. 67-78.

 

JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS— 18. évf. (2016) 4. szám

Közigazgatási reform: A jogállamiság nem egy olcsó dolog. – In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. –In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. - 18. évf., 4. sz. (2016. július-augusztus) p. 9-12.

Jogalkotás – jogalkalmazás: Jegyzői hatósági eljárások I. rész. – In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. -18. évf., 4. sz. (2016. július-augusztus) p. 13-16.

Szervezettan – közszolgáltatások: A változás ösvényein: a közszolgáltatások megszervezése és politikái. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. - 18. évf., 4. sz. (2016. július-augusztus) p. 17-19.

Gazdálkodás – pénzügy – adó: Még néhány gondolat a helyi adók ellenőrzéséről IV. – In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. - 18. évf., 4. sz. (2016. július-augusztus) p. 20-21.

Gazdálkodás – pénzügy – adó: Földadó, póniadó, településkép-védelmi adó (…) – avagy a települési adók helyzete 2016-ban. – In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. -18. évf., 4. sz. (2016. július-augusztus) p. 22-27.

Közbeszerzés: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés módosításának szabályai II. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. - 18. évf., 4. sz. (2016. július-augusztus) p. 36-38.

 

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY— 71. évf. (2016) 10. szám — Lelőhelyinformáció

A magánjog és a közjog viszonyáról az új Ptk. alapján is / Nochta Tibor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 10. sz. (2016. október) p. 481-490.

A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Vörös Imre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 10. sz. (2016. október) p. 491-508.

Ki legyen a közigazgatási bíró? / Pribula László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 10. sz. (2016. október) p. 509-518.

Szellemi tulajdon – vagy mégsem? / Tomasovszky Edit. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 10. sz. (2016. október) p. 518-526.

Megkésett (?) gondolatok, javaslatok a büntetőeljárás újrakodifikálásához / Fejes Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 10. sz. (2016. október) p. 527-534.

Koltay András: A vallások, az állam és a szólásszabadság című monográfiájáról / Nyakas Levente. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 10. sz. (2016. október) p. 535-536.

 

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY— 71. évf. (2016) 11. szám — Lelőhelyinformáció

Szerződésmódosítás - devizaalapú kölcsönszerződés / Harmathy Attila. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 535-547.

A társadalomra veszélyessg és at ultima ratio elvének viszonyáról / Pallagi Anikó, Irk Ferenc. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 548-553.

Az állami kitüntetések és elismerések/ Hadi Nikolett. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 554-564.

A felróhatóság megítélése a bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény elbírálása során / Rainer Lilla. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 565-574.

(Jog)állami bíróság? A közigazgatási bíráskodás magyarországi reformja 2016-ban / Bartha Ildikó. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 575-581.

Papp László "A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái" című könyvről / Mezei Péter. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 71. évf., 11. sz. (2016. november) p. 583-584.

 

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS— 4. évf. (2016) 6. szám

Számvitel: Pénzeszközök kezelése az önkormányzati költségvetési szerveknél. – In: Költségvetési gazdálkodás ISSN 2063-9449. – 4. évf., 6. sz. (2016. június) p. 1-4.

Gazdálkodás – pénzügy: A költségvetési rendelet évközi módosításának eljárási szabályai. -– In: Költségvetési gazdálkodás ISSN 2063-9449. – 4. évf., 6. sz. (2016. június) p. 5-8.

Adózás: A támogatások kezelése az áfa rendszerében. -  In: Költségvetési gazdálkodás ISSN 2063-9449. – 4. évf., 6. sz. (2016. június) p. 9-11.

Munkaügy: Jubileumi jutalom fizetésének szabályai a közszférában. - In: Költségvetési gazdálkodás ISSN 2063-9449. – 4. évf., 6. sz. (2016. június) p. 12-16.

 

KÖZBESZERZÉSI SZEMLE— 6. évf. (2016) 9. szám

A megújult e-Certis rendszerről / Batta Julianna. – In: Közbeszerzési Szemle ISSN 2062-4948. – 6. évf., 9. sz. (2016) p. 2-3.

A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai / Rakovitsné Szini Katalin. – In: Közbeszerzési Szemle ISSN 2062-4948. – 6. évf., 9. sz. (2016) p. 4-10.

A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései / Horváth Éva. – In: Közbeszerzési Szemle ISSN 2062-4948. – 6. évf., 9. sz. (2016) p. 24-31.

Változások a védelmi és biztonsági beszerzések szabályozásában / Schober Zsófia. – In: Közbeszerzési Szemle ISSN 2062-4948. – 6. évf., 9. sz. (2016) p. 32-39.

Útban a stratégiai irányok felé – szemléletváltás az új közbeszerzési irányelvekben / Kiss Judit Katalin. – In: Közbeszerzési Szemle ISSN 2062-4948. – 6. évf., 9. sz. (2016) p. 40-48.

Gondolatok a Kbt. 69.§-a kapcsán avagy új kihívások az ajánlatok bírálata során / Kothencz Éva. - In: Közbeszerzési Szemle ISSN 2062-4948. – 6. évf., 9. sz. (2016) p. 49-59.

 

KÖZJOGI SZEMLE— 9. évf. (2016) 3. szám

Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban / Jakab András. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 1-17.

A Brexit a nemzetközi jog látószögéből / Blutman László. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 18-24.

 Túlközpontosítás illiberális államban: strukturális okok / Deák Dániel. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 25-30.

Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: a magyar kisebbségi jog változása 2010-2016 (II. rész) / Pap András László. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 31-41.

Megjegyzések a Kúria Büntető Kollégiuma Joggyakorlat-elemző Csoportjának a szabálysértési ügyek bírói gyakorlatáról készült összefoglaló véleményhez / Ambrus István. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 42-48.

A felszolgálási díj és a fogyasztók védelme / Hámori Antal. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 49-58.

Az ügyészség és a bíróságok függetlensége az oktatási és továbbképzési rendszerek függvényében / Antali Dániel Gábor. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 59-64.

Az állam(i szervek) alapjogi jogalanyisága az Alkotmánybíróság értelmezésében / Naszladi Georgina. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 65-66.

Egy alkotmányjogi „Saul fia”: az arányossági vizsgálat / Kovács Ágnes. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p.  67-71.

Kereskedelmi igazgatás empirikus vizsgálata Balatonlellén / Cseh Kristóf et al. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 72-75.

In memoriam Sári János / Kukorelli István. - In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 76.

 

MAGYAR JOG— 63. évf. (2016) 10. szám — Lelőhelyinformáció

A végrendelet visszavonásának problémái a magyar polgári jogban / Siklósi Iván. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 557-564.

A jogos védelem hagyományos határai és kiterjesztésük első tapasztalatai/ Tóth Mihály. In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 565-575.

A bírói döntések ellen benyújtott alkotmányjogi panaszok tapasztalatai/ Orbán Endre. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 577-588.

Drónok harca, avagy a pilóta nélküli légi járművek kereskedelmi célú felhasználásának szabályozása hazánkban és a nagyvilágban, különös tekintettel a filmgyári kérdésekre/ Takó-Bencze Franciska,Takó Sándor. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 589-596.

Gondolatok a bűntetőjog fogyasztóvédelemben betöltött lehetséges szerepéről/ Nagy Gábor Bálint. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 597-603.

Életről, halálról, méltóságról és jogról -Julesz Máté könyve kapcsán / Hámori Antal. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 604-611.

Szomora Zsolt: Alkotmány és anyagi bűntetőjog. A bűntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései / Ambrus István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 612-615.

Deák Dániel: Alkotmány és adójog / Pétervári Kinga. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 616-618

Beszámoló a 71. német jogászgyűlésről / Sárközy Tamás. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 63. évf., 10. sz. (2016. október) p. 619-620

 

ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS— 9. évf. (2016) 3. szám

A 2011. évi önkormányzati törvénykezés hatásai a közigazgatás rendszerére / Bajor Tibor. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 1-7.

Az Alkotmánybíróság helyi önkormányzati képviselő-testületek felosztásával összefüggő vélemény-nyilvánítási gyakorlata / Nagy Antal Mihály. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 8-11.

A szabálysértési jog az Emberi Bírósága joggyakorlata és az Alkotmánybíróság jogelvei tükrében / Erdődy Gyula. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 12-25.

Szubjektív értékelés az önkormányzati rendszerről és annak változásáról / Zongor Gábor. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 26-32.

Társadalmi közfelelősség. Van-e közigazgatás a bürokrácián túl?: Az önkormányzatiság újraértelmezésének egy lehetséges gondolati kerete / Gáspár Mátyás. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 33-36.

Államhatalom és önkormányzatiság – napjainkban / Tóth László. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 37-40.

Az alaptörvény-ellenes működő képviselő-testület felosztásának szabályozása – kitekintéssel a 18/2013. (VII. 3) AB határozatra / Nyul Angelika Bianka. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 41-48.

Az önkormányzati informatika aktuális feladatai és problémái – információbiztonság, ASP, elektronikus közszolgáltatások Smart City / Vékás Sándor. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 49-55.

 Felsőbírósági jogesetek / Lehóczky Balázs et al. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 56-69.

Portré: Dr. Józsa Fábián / Gyergyák Ferenc. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 70-72.

Egy továbbkutatásra inspiráló könyv a nyugdíjbiztosításról / Prugberger Tamás. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 73-80.

 Recenzió Gellén Márton: „Közigazgatás: Reform után, átalakítás közben” c. könyvéhez / Gál Márk. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 81-82.

Új utak keresése a helyi önkormányzatiság megvalósításában egy nemzetközi konferencia tanulságai alapján / Papp Olga. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 9. évf., 3. sz. (2016. szeptember) p. 83.

 

ÜGYÉSZSÉGI SZEMLE— 1. évf. (2016) 1. szám

Bűnüldözés és jogállam / Finszter Géza. – In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

A természet környezeti kockázatai – nem kívánt mellékhatásokkal (Makrokriminológiai megközelítéssel) / Irk Ferenc. - In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

Pártfogói felügyelet: legitimáció, hitelesség és igazságosság / Kerezsi Klára. – In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, különös tekintettel az Európai Ügyész jogintézményére: beszámoló a 2016. január 27-én, a Legfelsőbb Ügyészségen megtartott kerekasztal-beszélgetésről. – In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

Az Országos Kriminológiai Intézet tevékenységéről / Vókó György. – In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

A kölcsönös elismerés elve az európai büntetőjogban I. / Farkas Ákos. – In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 1. sz. (2016) p. Elektronikus változat

Könyvismertető: Lajtár István-Szűcs András: Büntetés-végrehajtási jog: Válogatás a szakirodalomból. - In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 1. sz. (2016) Elektronikus változat

 A külföldi ítélet érvényének elismerése – corpus alienum in iure criminali? / Fejes Péter. - In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 2. sz. (2016) Elektronikus változat

Gyűlölet-bűncselekmények Magyarországon I. / Bárd Péter, Tóth Zsanett. - In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 2. sz. (2016) Elektronikus változat

 A migráció büntetőjogi kérdései: Beszámoló a 2016. május 10-én Kecskeméten megtartott kerekasztal-beszélgetésről. - In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 2. sz. (2016) Elektronikus változat

 Polt Péter legfőbb ügyész ünnepi beszéde az Ügyészség Napja alkalmából (Elhangzott a Legfőbb Ügyészségen, 2016. június 9-én). - In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 2. sz. (2016) Elektronikus változat

 Orbán Viktor miniszterelnök köszöntője az Ügyészség Napja alkalmából (Elhangzott a Legfőbb Ügyészségen, 2016. június 9-én). - In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 2. sz. (2016) Elektronikus változat

Könyvismertető: Recenzió Nagy Anita „Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből (release from prison)” című könyvéről / Farkas Krisztina. - In: Ügyészségi Szemle. – 1. évf., 2. sz. (2016) Elektronikus változat

 

Könyvkereskedelmi újdonságok:

 

1. DIALÓG CAMPUS KIADÓ:

 

BÜNTETŐJOG II. KÜLÖNÖS RÉSZ1.jpg

(4., átdolgozott kiadás)Szerző: Balogh Ágnes

Dialóg Campus Kiadó, 2016

Ár: 6 980 Ft

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.

 

 

 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS2.jpg

Szerző: Horváth Zsuzsanna

Dialóg Campus Kiadó, 2016

Ár: 3 980 Ft

E könyv a fenntartható fejlődés koncepciójának kialakulását, nemzetközi és európai uniós fejlődését tekinti át. Ezzel megalapozza a fenntartható termelés és fogyasztás stratégiájának tanulmányozását, amelynek végső célja a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás. A könyv bemutatja a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló nemzetközi programját, az új globális fenntartható fejlődési célokat, az Európai Unió fenntartható fejlődési és növekedési stratégiáit, valamint a környezeti követelmények integrálására vonatkozó programját. Továbbá ismerteti a zöld gazdaság viszonylag új koncepcióját, amely nagyobb hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés környezetvédelmi pillérére. Elemzi továbbá az Unió integrált termékpolitikáját, amely a termékek teljes életciklusán keresztül csökkenti a káros környezeti hatásokat, különös tekintettel a fogyasztás fázisára. A fenntartható termelés és fogyasztás tízéves keretprogramjához hozzájárulva az Európai Unió továbbfejleszti integrált termékpolitikájának és iparpolitikájának eszközrendszerét. E politika célozza egy körkörös gazdaság kialakítását, amely a bölcsőtől a bölcsőig szemlélettel törekszik a hulladék teljes körű kiküszöbölésére. Az Unió hulladékpolitikáját vezérlő hulladékhierarchia érvényesítését elősegíti a kiterjesztett gyártói felelősség koncepciója, amelyet e könyv a speciális hulladékáramok szabályozásán keresztül mutat be.

Balogh Ágnes

Dr. Balogh Ágnes a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense. Több oktatási segédanyag és szakvizsga-felkészítő könyv, valamint számos tanulmány szerzője. Fő kutatási területe az egészség büntetőjogi védelme, valamint az ehhez kapcsolódó gyakorlati és dogmatikai kérdések. PhD-értekezését is ebből a témából védte meg 2006-ban. Az IM Jogi Szakvizsga Bizottságának cenzora. A Magyar Kriminológiai Társaság és a Magyar Jogász Egylet tagja.

 

JOGSZABÁLYSZERKESZTÉSI GYAKORLATOK3.jpg

Szerzők: Kovács Endre Miklós, Szilvásy György Péter, Tóth J. Zoltán

Dialóg Campus Kiadó, 2016

Ár: 1 480 Ft

Jelen kiadvány oktatási segédanyagnak készült. Elsődleges célja, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseihez kapcsolódó gyakorlófeladatok megoldása útján segítse a rendelet szabályainak megértését és helyes alkalmazását.

A feladatgyűjtemény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán, a mesterképzésben,a jogalkotástani kurzus szemináriumain használt tananyag. A szerzők azonban jó szívvel ajánlják mindazon oktatási intézmények számára, ahol a jogalkotástan – valamilyen formában – a tananyagban szerepel. Így a jegyzet a jogászés szakjogászképzésben, illetve más kodifikációs tematikájú kurzusok segédanyagaként is jó szolgálatot tehet. A szerzők reményei szerint a kiadvány hasznos segítséget jelenthet továbbá a jogalkotás gyakorlati szakemberei, a törvény- és rendeletalkotásban nap mint nap jelentős munkát végző kodifikátorok számára is.

 

2. HVG KÖNYVEK:

 

AZ IDEÁLIS CSAPATJÁTÉKOS4.jpg

Szerző: Lencioni, Patrick       

HVG Könyvek, 2016

Ár:3120 Ft

Az üzleti életben elengedhetetlenül fontos, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni másokkal. Épp ezért lényeges, hogy a vezetők ne csak felismerjék, hanem kineveljék az ideális csapatjátékosokat, és megfelelően kiaknázzák erősségeiket. Azok a munkatársak pedig, akiket alázat, lelkesedés és jó embereismeret jellemez, értékesebb és piacképesebb munkaerővé válnak.

Patrick Lencioni egy szórakoztató esettanulmánnyal mutatja be, miként érvényesíthetjük a csapatmunkához szükséges három legfontosabb tulajdonságot munkahelyünkön és életünk más területein.  Az ezek felismeréséhez és fejlesztéséhez kidolgozott modellje praktikus segítséget kínál vezetőknek, HR-szakembereknek és csapattagoknak egyaránt.

 

 ÍGY KÉSZÜLNEK A TED-ELŐADÁSOK: HIVATALOS TED-ÚTMUTATÓ A NYILVÁNOS BESZÉDHEZ5.jpg

Szerző: Anderson, Chris                 

HVG Könyvek, 2016

Ár:3120 Ft

Hogyan tegyünk felejthetetlenné egy előadást? Miként legyünk igazán meggyőzőek a színpadon? Hogyan állítsuk össze az előadásunk tartalmát?

Egy előadás hatásosabb lehet bármilyen írott szövegnél. Egy alaposan kidolgozott, ám rövid, közérthető beszéddel tudunk a leghatékonyabban tudást és információkat átadni, megosztani az álmainkat és másokat lelkesíteni.

Chris Anderson, a TED konferenciák elnöke és vezető kurátora elmagyarázza, mi történik a TED színpadán. A nagy kedvencek ‒ Sir Ken Robinson, Amy Cuddy, Elizabeth Gilbert, Simon Sinek és Brené Brown ‒ előadásain keresztül és az elmúlt évek tapasztalatai segítségével jól használható kiindulópontot ad egy újfajta prezentációs készség megteremtéséhez. Az Így készülnek a TED-előadások kötelező olvasmány mindazoknak, akik gondolataikkal nyomot akarnak hagyni a világban.

 

3.HVG-ORAC KIADÓ:

 

SZAKÉRTŐI JAVASLAT ‎AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KODIFIKÁCIÓJÁRA6.jpg

HVG-ORAC, 2016.

A kodifikációba bevont mintegy százhúsz szakértő javaslata az új Pp. kapcsán hamarosan megjelenik az a kötet, mely az új polgári perrendtartás törvényszövegét megalapozó szakértői normaszöveg-javaslatokat tartalmazza magyarázatokkal. A kötetet Varga István tanszékvezető egyetemi tanár, ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára és Éless Tamás ügyvéd, címzetes egyetemi tanár szerkesztették, lektora Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke volt.

A kötet az új polgári perrendtartás törvényszövegét megalapozó szakértői normaszöveg-javaslatokat tartalmazza szakértői magyarázatokkal. A Szakértői javaslat részletesen kidolgozza a polgári perjog összes szabályozási tárgyát és egyúttal immár javasolt törvényszöveg szintre ülteti át a Koncepcióban lefektetett főbb szabályozási irányokat és újításokat. Az egységes szemléletű, professzionális pervitelre alakított perrend, a törvényszéki általános hatáskör, a kollektív igényérvényesítés, az osztott perszerkezet a perfelvétellel és a percezúrával, az‎ állítási és bizonyítási szükséghelyzetek, a jogellenesen beszerzett bizonyítékok kezelése a bizonyítási eljárásban, a perorvoslati rendszer egyes részletszabályokon keresztül megvalósuló modernizálása, az aktualizált különleges peres szabályok, valamint az európai uniós, nemzetközi és nemperes eljárási szabályozók perrendi integrálása mind olyan szabályozási tartalmak, amelyeket már a meghatározó részében azonos szerzői kör a törvény Koncepcióját tudományosan megalapozó munkájukban javasoltak („Egy új polgári perrendtartás alapjai” HVG-ORAC, Budapest 2014).

 

A MAGYAR FIZETÉSKÉPTELENSÉGI JOG KÉZIKÖNYVE I-II.7.jpg

Hatodik, hatályosított kiadás

Szerző(k): Juhász László

HVG-ORAC, 2016

Ára: 16 000 Ft

Juhász László a csődjog szaktekintélye, a Cstv.-ről írt szakkönyve eddig öt kiadásban jelent meg. Az előző megjelenés óta hatályba lépett a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet, amely alapvetően változtatta meg az értékesítések rendszerét, valamint 2016. július 1-től alkalmazandó a Pp. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó megújított szabályrendszere, amely a csőd- és felszámolási eljárásokat is érinti. A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző, 2014. őszi ötödik kiadása óta a Cstv.-t érintő jelentős mértékű módosítás ugyan nem történt, a gyakorlatban azonban fontos változások következtek be, amelyek indokolttá tették a kommentár frissítését. A legfontosabb jogszabályváltozások a „modernizációhoz” köthetőek: hatályba lépett ugyanis a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet, amely alapvetően változtatta meg az értékesítések rendszerét, továbbá 2016. július 1-jétől alkalmazandó a Pp. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó megújított szabályrendszere, amely a csőd- és felszámolási eljárásokat is érinti. Ezen túlmenően jelentős mértékben módosult a bírói gyakorlat sok olyan jogértelmezési kérdésben, amelyekre a korábbi kiadás még nem tudott kitérni. Ilyennek tekinthető például a felszámoló státusza, a vagyont terhelő (körülírással meghatározott) zálogjog rögzülése, a hivatalból történő eljárás mind a csőd-, mind a felszámolási eljárásban. A Kúria továbbá számos izgalmas döntést hozott, melynek ismerete nélkülözhetetlen a hétköznapi munkában.

 

A MAGYAR MAGÁNCSŐD KÉZIKÖNYVE8.jpg

Szerző(k): Juhász László

HVG-ORAC, 2016

Ára: 6 000 Ft

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény (rövidítve: Are. tv.), amely régi hiányt pótolva megkísérli a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők eladósodásából adódó helyzeteket kezelni. Juhász László, A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve szerzőjének a magáncsődről írt szakkönyve segít eligazodni a törvény szerteágazó, sokszor nehezen értelmezhető előírásaiban.

A kézikönyv mind a törvény, mind az eddig megjelent tizenhét végrehajtási rendelet szövegét feldolgozza, a szerző a kommentárt úgy állította össze, hogy mind az ügyvédek, mind a jogkereső adósok, de adott esetben az ilyen ügyekkel foglakozó bírák, a családi csődvédelem dolgozói is használhassák. A kézikönyv az első és jelenleg az egyetlen elérhető olyan munka, amely a magáncsőd intézményét dolgozza fel.

 

BEVEZETÉS AZ ALKOTMÁNYJOGBA9.jpg

Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei - Ötödik, átdolgozott kiadás

Szerző(k): Balogh Zsolt; Csink Lóránt; Jakab András; Kiss Barnabás; Klicsu László; Lichtenstein József; Schanda Balázs; Till Szabolcs; Tóth Károly; Trócsányi László; Varga Zs. András

Szerkesztő(k): Schanda Balázs; Trócsányi László

HVG-ORAC, 2016

Ára: 3 900 Ft

A jelen alkotmányjogi tankönyv a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának összefogásából született meg. A két kar Alkotmányjogi Tanszékei azért fogtak össze, hogy alkotmányjogi jegyzetet bocsássanak a joghallgatók, igazgatási szakos hallgatók, valamint az alkotmányjog iránt érdeklődő szélesebb közönség elé.

2010 óta a hazai alkotmányjog átalakuláson megy keresztül, e változás fontos állomását jelzik a 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény és a hozzá kapcsolódó sarkalatos törvények. Az elmúlt évek során történt változások is szükségessé teszik, hogy a jegyzetet rendszeresen átdolgozzuk. Célunk ugyanakkor nem csupán a frissített, hatályos jog-anyag ismertetése, sokkal inkább, hogy hallgatóink – olvasóink – az alkotmányjog kultúrájából kapjanak ízelítőt. Az alkotmány nem pusztán az állam szervezeti és működési szabályzata, hanem a politikai közösség, a nemzet életének jogi keretet adó alapdokumentum, amely évszázadok során kikristályosodott elveket, értékeket rögzít. Így nem a tételes jogot ismertető jegyzetet kívántunk írni, hanem alkotmányelméleti szempontból megalapozott munkát: hallgatóinkat, olvasóinkat arra biztatjuk, hogy tanulás során e jegyzet mellett folyamatosan tanulmányozzák a jogforrásokat is. Kötetünk az alapjogokkal kapcsolatos kérdések kivételével az alkotmányjog egészét – a hazai jogászképzésben meghonosodott tagolás szerint az alkotmányjog oktatásának alkotmányelméleti és államszervezeti anyagát – öleli fel. Az egyes fejezetek elkészítése során a szerzők a 2016. augusztus 31-ig megjelent jogszabályokat vették figyelembe.

 

4. WOLTERS KLUWER KIADÓ:

 

A POLGÁRI PERRENDTARTÁS MAGYARÁZATOKKAL (2016)10.jpg

Szerzők: Vitvindics Mária, Dr. Zsitva Ágnes, Dr. Somogyi Dávid, Dr. Aszódi László, Dr. Nagy Adrienn, Dr. Wallacher Lajos,

Szerkesztette: Dr. Wopera Zsuzsa, tszv. egyetemi tanár, miniszteri biztos

Complex Kiadó, 2017

Ár: 15 740 Ft

Az Országgyűlés várhatóan még idén elfogadja az új polgári perrendtartásról szóló törvényt. Ismerje meg az új szabályokat! Az új Pp. a tervek szerint 2018. január 1-jén lép hatályba. Az ezt követően induló perekben már az új törvényi előírásokat kell alkalmazni. Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.

Néhány példa a főbb újdonságokból:

·         Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság a törvényszék lesz

·         Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályok

·         Bevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásban

·         Kiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatok

·         Nagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatban

·         A jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróság

·         Új alapokra kerül a szakértői bizonyítás

·         A másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnak

·         A felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésre

·         Két kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexben

·         Bevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár

Az új Pp. alkalmazására való felkészülésre alig több mint 1 év áll rendelkezésre, ezért minden jogalkalmazó számára fontos a részletszabályok megismerése.

 Ebben segít a könyv, amely kifejezetten gyakorlatias szemmel mutatja be az új törvény rendelkezéseit. A szerzők külön felhívják a figyelmet a hatályos eljárási szabályoktól való eltérésekre. Ez óriási segítség minden jogalkalmazónak, mert elősegíti a hatályos Pp. és az új Pp. közötti eltérések megértését.

 

5. SALDO KIADÓ:

 

EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA11.jpg

Szerzők: Kissné Horváth Marianna, Greskóné Koller Krisztina

Saldó Kiadó, 2016

Ár: 2 950 Ft

Az új munka törvénykönyve hatályba lépését követően a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák kiküszöbölésére a jogalkotó törvénymódosítással több helyen pontosította a jogszabályi rendelkezéseket.

A gyakorlatban azonban rendszeresen visszatérő problémát jelent az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szabályainak alkalmazása.

A munka világát meghatározó jogszabályok értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban különböző kérdéssekkel találkoznak a Saldo Zrt. tanácsadói, ezek jelentős része a munkaidő-beosztás szabályaival, a munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatban merül fel.

Kiadványunkkal segítséget szeretnénk nyújtani az egyenlőtlen munkaidő-beosztással, annak elszámolásával foglalkozók napi munkavégzéséhez.

Egy rövid történeti áttekintés és az uniós jogharmonizáció ismertetése után a szerzők összefoglalják az egyenlőtlen munkaidő-beosztás gyakorlati alkalmazásának legfontosabb szabályait. A gyakorlati megvalósítás lehetséges eseteit konkrét példákon keresztül vezeti le a könyv, mellyel a szerzők célja, hogy ha az Olvasó kezébe veszi a kiadványt, megtalálja benne azt az esetet, melyet saját munkája során használni tud a munkaidő-beosztásától akár a bérszámfejtésig.

A munkaidőkereten kívül külön fejezet foglalkozik a 2012-ben hatályba lépett munka törvénykönyvében bevezetett új munkaidő-beosztási szabállyal, az elszámolási időszak intézményével.

A kiadvány semmiképpen nem helyettesíti a mindenkori hatályos jogszabályokat, de reméljük, eléri célját, gyakorlati útmutatóként funkcionál majd a HR vagy a bérszámfejtés területén dolgozóknak, segítséget nyújtva a mindennapok jogalkalmazása területén.

 A Saldo érintett tagszervezetei számára - a tagság keretében - megküldtük a kiadványt.

 

6.GONDOLAT KIADÓ:

 

KÍSÉRLET AZ ÚJ MAGYAR JOGFILOZÓFIA MEGTEREMTÉSÉRE A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN12.jpg

Szerző: Szabadfalvi József

Gondolat, 2016

Ár: 3 000 Ft

Az „új magyar jogfilozófia” kifejezést Horváth Barna használta elõször Moór Gyula Bevezetés a jogfilozófiába címû 1923-ban megjelent mûve kapcsán írt recenziójában. A szerzõ szerint Somló Bódog nemzetközileg is nagy elismerést kiváltó könyve (Juristische Grundlehre) után néhány évvel a tanítvány „nemcsak modern színvonalú, a külföldi tudomány fejlõdésével és legújabb eredményeivel teljesen egybeforrt… eminenter magyar jogfilozófia” megalkotásával hívta fel magára a figyelmet, hanem egyben új korszakot is nyitott a hazai jogbölcseletben.

 

7. ALINEA FONTES KIADÓ BT.:

 

KERESKEDELMI BANKI ISMERETEK 13.jpg

Szerző: Walter György

Alinea Fontes, 2016

Ár: 3 950 Ft

A bankok működése sokszor még gazdasági szakemberek számára is rejtélyesnek, titokzatosnak tűnik. A magyarázat valószínűleg a speciális szolgáltatásokban, a sokszor nagyon bonyolult banki folyamatokban, a nagy és az egész gazdaságra kivetülő kockázatban és az ezt kezelő sokrétű szabályozásban keresendő. A könyv a kereskedelmi bankok működését mindenki számára átláthatóvá, érthetővé teszi, legyen szó gazdasági, pénzügyi tanulmányokat folytatókról, gazdasági szakemberekről, ügyfelekről vagy egyszerű érdeklődőkről. Szakítva a baküzemtannal foglalkozó könyvek általános felépítésével a könyv első része a banki termékeket, szolgáltatásokat mutatja be, majd egy kereskedelmi banki szervezetet ír le, részletesen kitérve a funkciókra és a feladatkörökre. Miután minden fontos fogalom tisztázásra került, részletesen tárgyalja a kereskedelmi bankokon belül zajló legfontosabb folyamatokat, a hitelezést, a betéti folyamatokat és a pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolítását, valamint az egész bankrendszert érintő általános szabályozást. A megértést és a gyakorlati alkalmazhatóságot a magyar piacról vett számtalan illusztráció, példa, banki dokumentum segíti.

 

8.EGYÉB KIADÓ:

 

ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA14.jpg

Kilencedik kiadás

Szerző: Dr. Tomori Erika

Közép-európai Brókerképző Alapítvány, 2016

Ár: 7 990 Ft

A jelen jegyzet célja, hogy megismertessen azokkal a jogszabályi előírásokkal, normákkal, amelyek az értékpapírok létére, gazdasági funkciójára, kibocsátására és forgalmára vonatkoznak, továbbá bemutassa a pénzügyi közvetítőrendszer egyik alapvető részének, a tőkepiacnak az alapvető intézményeit. Így nem kizárólag a tőkepiaci szereplőket és magatartásukat közvetlenül szabályozó rendelkezéseket tárgyalja, hanem a kapcsolódó polgári jogi szabályokat és azokat a jogszabályokat is, amelyek a tőkepiac működését, felügyeletét és biztonságát egyébként is biztosítják.

 

MÉDIATUDOMÁNYI INTÉZET:

 

A JOGTUDOMÁNY HELYE, SZEREPE ÉS HASZNA: TUDOMÁNYMÓDSZERTANI ÉS TUDOMÁNYELMÉLETI ÍRÁSOK15.jpg

Szerk.: Bódig Mátyás és Ződi Zsolt

A könyv egyben és írásonként is letölthető a JTI honlapjáról:

http://jog.tk.mta.hu/a-jogtudomany-helye-szerep-es-haszna

Részlet a szerkesztők bevezetőjéből:

„A jogtudomány módszertani kérdései iránt fokozódó érdeklődés nyilvánul meg Magyarországon. Ennek egyik nyilvánvaló jele a Jakab András és Menyhárd Attila által szerkesztett „A jog tudománya” című kötet megjelenése volt 2015-ben. Ez a fontos, izgalmas és átfogó vállalkozás segített fókuszálni a rivális álláspontokat, és alapot teremtett a későbbi vitákhoz. Jelen kötet egy, a Jogtudományi Intézetben 2015 júniusában tartott konferencia anyagán alapul, amely a jogtudomány helyéről, szerepéről és hasznáról kérdezte a résztvevőket. Nagy örömünkre az esemény iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg. Rögtön világos volt, hogy a konferencia anyaga egy izgalmas kötet alapját képezheti. Egy olyan kötet alapját, amely nem arra törekszik, hogy átfogó képet adjon a magyar jogtudomány fejlődéséről és állapotáról, hanem amely inkább kiemel vitatott kérdéseket és reprezentál izgalmas egyedi kutatási eredményeket. Mozgásban tartja és fontos vonatkozásokban továbblendíti azokat a vitákat, amelyeket „A jog tudománya” is reprezentál. Szerkesztőként hamar eldöntöttük, hogy nem olyan könyvet szeretnénk, amely pusztán közli a konferencián elhangzott előadások szövegét. A célunk nem egy akadémiai esemény dokumentálása volt, hanem egy igényes kötet életre segítése, amely képes fontos kérdéseket magas színvonalon feldolgozni. Igyekeztünk kiemelni a konferencia anyagából azokat az előadásokat, amelyek egy jogtudományi módszertani kötet céljaira különösen alkalmasak voltak. Sőt, a mű olyan fejezetet is tartalmaz – Elek Balázstól –, amely nem konferencia-előadás alapján született. Az előadások szövegét puszta kiindulópontnak tekintettük. A fejezetek kidolgozásában igyekeztünk együtt dolgozni és gondolkozni a szerzőkkel. Részben arra törekedtünk, hogy reprezentáljuk azokat a vitapozíciókat, amelyek a jogtudomány helye, szerepe és haszna kérdéseiben kirajzolódnak. Részben pedig arra ösztönöztük szerzőinket, hogy gondolják tovább az álláspontjukat – ahol csak lehet, egymás álláspontjára is reagálva. Egy teljes évet szántunk arra, hogy a szerzők és a szerkesztők közötti kommunikációból a kötetünk formát öltsön.”

 

A MAGYAR JOGRENDSZER ÁLLAPOTA16.jpg

Szerk.: Jakab András és Gajduschek György

A könyv egyben és írásonként is letölthető a JTI honlapjáról:

 http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/A_magyar_jogrendszer_allapota_2016.pdf

Részlet a szerkesztők előszavából:

„Ennek a kötetnek az a célja, hogy tudományos igényességgel és interdiszciplináris módszerekkel áttekintse a magyar jogrendszer aktuális állapotát. A jogászi tárgyalásmód rendszerint megelégszik a szabályozás dogmatikai nyelvezetű bemutatásával, mi azonban úgy véljük, hogy ez elégtelen a jogrendszer állapotának érdemi megértéséhez, ezért a társadalmi környezetet (lehetőleg statisztikai adatokkal alátámasztva), a vélhető hatásokat, a szabályozások célját, valamint társadalmi elfogadottságát is vizsgáljuk. Arra biztattuk ezért szerzőinket, hogy a szokásos kontinentális jogászi megközelítésmódtól eltérően az adott kérdésre vonatkozóan a jövőre vonatkozó jóslásokat vagy legalábbis valószínűsítéseket is vegyenek be elemzésükbe, továbbá ahol szükségesnek tartják, ott javaslatokat is fogalmazzanak meg a változtatásra. A szerzőket bátorítottuk a hagyományos jogászi stílustól eltérően az áttekintő szöveges vagy numerikus táblázatok, adott esetben grafikonok alkalmazására is. Azt reméljük, hogy a mintegy harminc tanulmány által adott áttekintés egyaránt hasznos lehet az egyetemi oktatásban, a gyakorlati jogászok munkájában és a közélet iránt érdeklődők számára is. Hagyományteremtő szándékkal először 2016-ban tesszük közzé a kötetet, amelynek felújított kiadásait a jövőben reményeink szerint mindig rendszeres időközönként publikálnánk. […]”

 

 

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM:

 

 

A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG HATÁSA EGYES JOGINTÉZMÉNYEKRE MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

(Interdiszciplináris és jog-összehasonlító elemzés)

Szerzők: Auer Ádám, Bóka János, Dezső Attila, Gombos Katalin, Józon Mónika, Lentner Csaba, Marján Attila, Nochta Tibor, Papp Tekla

Szerkesztők: Auer Ádám, Papp Tekla

NKE: 2016

 

EURÓPAI KÖZ-ÉS MAGÁNJOGI JOGESETGYŰJTEMÉNY

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.; 2016

Ár: 1 900 Ft

Az Európai Köz- és Magánjogi Tanszék – kettős profiljából adódóan – az európai uniós esetjogot mind közjogi, mind pedig magánjogi aspektusokra fókuszálva igyekszik a hallgatók számára megismerhetővé tenni, szem előtt tartva azt is, hogy a célközönség nem jogászokból vagy joghallgatókból áll. Éppen ezért szükségesnek gondoltuk egy olyan forrásanyag elkészítését, ami közérthetően, az előadásokon elhangzottakra támaszkodva, ám azt kiegészítve, magyarázó jelleggel és szemléletes ábrákkal ismerteti a jogeseteket. A tanszék által oktatott valamennyi tárgy területén jól hasznosítható ez a gyűjtemény, mely a közjogi alapokat bemutató kurzuson előforduló valamennyi példát tartalmazza.

A magánjogi aspektusokat bemutató kurzusok esetében különösen hasznos és szemléltető forrásként szolgálnak Az uniós jog doktrínái és az előzetes döntéshozatali eljárás – Jogesetek az Európai Bíróság gyakorlatából, a Fogyasztóvédelem az Európai Unióban, valamint a Társasági jogi jogesetek az Európai Bíróság gyakorlatából, különös tekintettel a székhelyáthelyezésre, valamint az aranyrészvényre című fejezetek.

A jogesetgyűjtemény természetesen nemcsak az előadásokon hasznosítható, hanem a kapcsolódó szemináriumokon is. Ezt erősítik például a Jegyzetek, amelyek lehetőséget biztosítanak az olvasónak, hogy észrevételeit, kérdéseit, gondolatait, az általa feltárt összefüggéseket rögzítse, ezáltal interaktívvá és tartalmában érdemivé tegye a csoportos foglalkozásokat.