Szakirodalmi ajánló 2017. január-február

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

A nemesi címek és az uniós polgárság összefüggései, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának a Wolffersdoff-ügyben hozott ítéletére / Tóth Norbert. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 1. sz. (2017. január) p. 16-24.

G. W. Leibniz (1646-1716), a jogtudós / Paksy Máté. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 1. sz. (2017. január) p. 25-33.

 

BÜNTETŐJOG

A beleegyezés nélküli szexuális cselekmények szakcionálása a büntetőjogban / Nagy Alexandra.  -  In: Magyar jog ISSN 0025-0147. - 64. évf.2. sz.  (2017. február)  p. 65-74.

A jogos védelmi helyzetet kiváltó támadás jogtalanságáról / Gál Andor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 1. sz. (2017. január) p. 34-45.

A kényszermunka tilalma és a beleegyezés kérdése a közérdekű munka büntetés kapcsán/ Sipos Ferenc. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 1. sz. (2017. január) p. 33-37.

A nemzetközi érintettségű büntetőügyek változásai / Szabó Judit. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 5.

A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés alapjogi problémái / Csiky-Mészáros Ákos. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 65. évf. (2017) 1. sz. p. 5-23.

A vádindítványok neuralgikus pontja/ Fázsi László. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 2-4.

Az informatikai bűncselekmények és a bitcoin / Lakatos Alexandra Anna. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 65. évf. 1. sz. (2017) p. 24-44. 

Egy jogi tárgy nélküli bűncselekmény tanulságai, avagy házasság tényleg csak szerelmesek között köthető? / Gratzer-Sövényházi Gábor. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 65. évf. 1. sz. (2017)  p. 65-73.

Fegyveres rablással és más súlyos bűncselekményekkel vádolt bűnözői csoport felderítése Baranya megyében / Nagy János. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 65. évf.  1. sz.  (2017) p. 120-126.

Megjegyzések a iudicium és atribunal de familie kapcsolatához / Nótári Tamás. -  In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. - 64. évf.  2. sz. (2017. február)  p. 117-124.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A bőség zavara? Avagy a büntetőeljárás bírósági szakászát gyorsító különeljárások indítványozásáról, alkalmazási lehetőségeiről / Nánási Gábor. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 1. sz. (2017. január) p. 48-59.

A digitális tachográf felhasználásának lehetőségei a baleset-helyszínelő munkában / Károlyi Gábor. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 65. évf.  1. sz.  (2017) p. 74-82.

A krimináltaktika fejlődési tendenciái, új kihallgatási metódusok / Sági Lilla. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 65. évf. 1. sz.(2017)  p. 45-64.

A menekültügy jogi, szervezeti és eljárási keretei Magyarországon / Móré Sándor, Szilvássy György Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 2. sz.  (2017. február)  p. 87-95.

A panasz jogintézménye, különböző eljárási szabályok alkalmazása / Merkl Zoltán. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 65. évf.  1. sz.  (2017) p. 83-96.

 Jogorvoslatok a bírósági végrehajtási eljárásban / Bárándy Zsófia Zsuzsanna. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 6-10.

Külső személy részvételi joga az orvosszakértői vizsgálaton. - In: Med. Et Jur. ISSN 2061-6619. – 7. évf., 4. sz. (2016. december) p. 4-8.

Mely értékekben különböznek a rendvédelmi szubkultúrák? / Pirger Tamás. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 65. évf. 1. sz.  (2017) p. 97-109.

Tisztességes eljáráshoz – tolmácshoz való jog tolmács közreműködésével megszerzett személyi bizonyíték értékelése / Hati Csilla.- .- In: Európai Jog ISSN 1587-2769.- 17. évf., 1.sz. (2017. január) p. 27-34.

 

POLGÁRI JOG

A bírság kiszabásának feltételei. – In: Adó, vám és illeték ISSN 1417 - 247X. – 24. évf., 1. sz. (2017. január) p. 7 - 8.

 A fél felelőssége vámügynök megbízása esetén. – In: Adó, vám és illeték ISSN 1417 - 247X. – 24. évf., 1. sz. (2017. január) p. 8 - 17.

A felszámoló felmondási/elállási jogának egyes vitás kérdései I. / Juhász László.- In: Céghírnök ISSN 1215-1785.- 27.évf., 2.sz. (2017. február) p. 10-14.

A fogyasztó fogalma és a fogyasztói szerződés értékelésének egyes kérdései az Európai unió Bíróságának néhány újabb döntése tükrében/ Szabó Péter.- In: Európai Jog ISSN 1587-2769.- 17. évf., 1.sz. (2017. január) p. 1-6.

 A föld szerzésére vonatkozó szabályok ügyvédi szemszögből / Szabó Kálmán. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 11-13.

A kontraktuális kártérítés egyes kérdései / Kemenes István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 1. sz. (2017. január) p. 1-10.

A kölcsönszerződés sajátos vonásai (I. rész) / Gárdos István. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 25. évf., 1. sz. (2017. január) p. 7 - 13.

A (közeli) hozzátartozó fogalma a hazai polgári jogban (családjogban)  a munkajogban és a polgári eljárásjogban / Lugosi József. -  In: Magyar jog ISSN 0025-0147. - 64. évf. (2017. február) 2. sz. -  p. 75-84.

A Kúria joggyakorlata a választottbírósági ítéletek érvénytelenítése iránti perekben és a választottbírósági törvény hiányosságai / Török Judit.- In: Európai Jog ISSN 1587-2769.- 17. évf., 1.sz. (2017. január) p. 14-18.

 A magánélet és a személyiségi jogok megsértéséből eredő szerződésen kívüli kötelmi viszonyok és a Róma II. rendelet: adalékok az értelmezéshez / Erdős István. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 1. sz. (2017. január) p. 49-54.

A magyar szellemitulajdon-védelmi rendszer, valamint a hatósági feladatkör kialakulása és fejlődése a millenniumtól napjainkig / Tószegi Zsuzsanna. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 12. (122.). évf., 1. sz. (2017. február) p. 67.

A megelőző gazdasági események vizsgálat. In: Adó, vám és illeték ISSN 1417 - 247X. – 24. évf., 1. sz. (2017. január) p. 5 - 6

 A reklámszerződések buktatói / Sárosi Péter. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 32-33.

A Seuso eset tanulságai a jogellenesen külföldre vitt kulturális javak visszaszolgáltatása kapcsán / Vadász Vanda. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 1. sz. (2017. január) p. 38-47.

 A sportrendezvények biztosítása az elmúlt évszázad eseményeinek tükrében/ Tóth Nikolett Ágnes. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 25. évf., 1. sz. (2017. január) p. 13 - 19.

A számítógépi programok jogi védelme – a számítógépi programok „használt” másolatainak nem eredeti adathordozókon történő értékesítése / Ferge Zsigmond. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 12. (122.). évf., 1. sz. (2017. február) p. 74.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2016 második felében / Baticz Csaba, Péteri Attila. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 12. (122.). évf., 1. sz. (2017. február) p. 40.

 A szerződési és a gazdasági szabadság összefüggései Magyarországon / Török Éva, Török László. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 25. évf., 1. sz. (2017. január) p. 20 - 25.

 Az adózó bizonyítási kötelezettsége. – In: Adó, vám és illeték ISSN 1417 - 247X. – 24. évf., 1. sz. (2017. január) p. 3 - 5.

Az éghajlatvédelmi jog alapjai / Gyüre Annamária Csilla. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 2. sz. (2017. február) p. 76-86.

 Az illetékmentesség alkalmazásának feltételei. – In: Adó, vám és illeték ISSN 1417 - 247X. – 24. évf., 1. sz. (2017. január) p. 17 - 19.

 Az ítélet jogot teremt a társasházi jogban / Izsák Orsolya. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 14-21.

 Döntések a kereskedelmi választottbíráskodás gyakorlatából/ Szakál Róbert. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 25. évf., 1. sz. (2017. január) p. 25 -27.

Egy Janus-arcú rendelkezés: tájékozott beleegyezés az egészségügyben. - In: Med. Et Jur. ISSN 2061-6619. – 7. évf., 4. sz. (2016. december) p. 26-30.

 Emlékeztető a Dh. törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó konzultációs testület 2016. november 9. napján tartott üléséről. – In: Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767. – 65. évf., 1. sz. (2017. január) p. 119-129.

Feljegyzés a Kúria devizahiteles pereket tárgyaló bíráinak 2016. november 28. napján tartott értekezletéről a 2014. évi XXXVIII., a 2014. évi LX. és a 2014. évi LXXVII. törvényeknek a hatályuk alá tartozó szerződések érvényességére gyakorolt hatása tárgyában. -– In: Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767. – 65. évf., 1. sz. (2017. január) p. 130-134.

Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről / Palágyi Tivadar. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. - 12. (122.) évf. 1. sz. (2017. február)  p. 108.-149.

PPP, mint a közösségi igények kielégítésének alternatívája – Pro és kontra. - In: Med. Et Jur. ISSN 2061-6619. – 7. évf., 4. sz. (2016. december) p. 10-15.

Senki földje a jogban: a globális vállalat / Forgács Imre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 2. sz. (2017. február) p. 57-65.

Térbeli védjegy megkülönböztetőképességének feltételei – az Európai Bíróság ítélete a Rubik-kocka-ügyben / Millisits Endre. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 12. (122.). évf., 1. sz. (2017. február) p. 34.

Válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből / - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. - 12. (122.) évf. 1. sz. (2017. február) p.149-179

Változások a zálogjog szabályaiban I. / Kovács László.- In: Céghírnök ISSN 1215-1785.- 27.évf., 2.sz. (2017. február) p. 4-7.

 

MUNKAJOG

 Az egészségügyet is érintő nyári munkaügyi változások. - In: Med. Et Jur. ISSN 2061-6619. – 7. évf., 4. sz. (2016. december) p. 16-19.

A munkavállaló díjazása a munkaviszonyban / Miskolci Tivadar. -  In: Magyar jog ISSN 0025-0147. - 64. évf. 2. sz. (2017. február)  p.  86-94.

Munkavállalót ért hepatitis C vírusfertőzés miatti kártérítési igény megítéslése a Ptk. rendelkezései szerint. - In: Med. Et Jur. ISSN 2061-6619. – 7. évf., 4. sz. (2016. december) p. 20-24.

Ötéves a Munka Törvénykönyve / Lőrincz György. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 25. évf., 1. sz. (2017. január) p. 3-7.

 

CÉGJOG

A konzorciumi és a szindikátusi szerződés a polgári jogi társaság relációjában III. / Nagy Barna Krisztina.– In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 27. évf., 1. sz. (2017. január) p. 4-.6.

 A magyarországi cégek összesített adatai.– In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 27. évf., 1. sz. (2017. január) p. 8-9.

A magyarországi cégek összesített adatai.– In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 27. évf., 2. sz. (2017. február) p. 8-9.

A szerződés érvénytelenségének néhány kérdése II. / Kovács László– In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 27. évf., 1. sz. (2017. január) p. 3-4.

Gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkezése, a csődközeli állapot miatt elvárható vezetői magatartás / Gáspár Mónika.– In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 27. évf., 1. sz. (2017. január) p. 10-14.

Követeléskezelés, átadás kérdései a felszámolási eljárásban III. / Gyöngyösiné Antók Éva.– In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 27. évf., 1. sz. (2017. január) p. 6-7.

 

ALKOTMÁNYJOG

Alkotmánybíróság a jogágak útvesztőjében – a büntetőtörvény kereteit kitöltő normát értelmező jogegységi határozat megsemmisítése / Hollán Miklós. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 1. sz. (2017. január) p. 17-32.

Az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás – alkotmányossági nézetben / Ficsor Mihály. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 1. sz. (2017. január) p. 1-15.

Kiszolgáltatott méltóság. Vázlat a bentlakásos intézmények lakóinak alapjogi helyzetéről/ Borza Beáta Zita. In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 1. sz. (2017. január) p. 11-16.

Láthatatlan után inkoherens alkotmány / Bakó Beáta. -  In: Magyar jog ISSN 0025-0147. - 64. évf.,  2. sz.  (2017. február)  p. 102-116.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

A helyi önkormányzatok szerepe a környezeti jog és politika alakításában / Gyüre Annamária Csilla. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 78-84.

A közigazgatási perrendtartás megújításának főbb szempontjai / Gesztei László In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 26-34.

A tervezett SZJA-csökkentés és az önkormányzatok / Áldozó Tamás. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 50-51.

Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban / Balogh-Békesi Nóra. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 12-17.

 Általános közigazgatási rendtartás – Ket. kontra Ákr. / Hajas Barnabás. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 18-25.

Beszámoló a „Közigazgatási bíráskodás válaszúton” című konferenciáról / Zemplényi Adrienne. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 76-77.

Dr. Bíró Károly / Gyergyák Ferenc LL.M. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 67-68.

Dr. Vincze Ferenc, a Deák Ferenc Jogász Díj 2016. évi díjazottja. / Gyergyák Ferenc LL.M. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 69-70.

Javaslatok a közigazgatási hatósági eljárás (újra)szabályozásához / Boros Anita. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 1-11. 

Néhány érv, miért szükséges a (volt) közszolgálati tisztviselők részvétele a létrehozandó közigazgatási bíróságok munkájában / Szűcs József. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 51-52.

Új korszak küszöbén: az infokommunikáció hatásai a jogi szabályozásra és az adminisztratív folyamatokra – A közigazgatási eljárás, mint logikai feladat / Vágujhelyi Ferenc. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 53-55.

Új közigazgatási perrendi elképzelések / Darák Péter. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 48-49.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Álláspontom / Hidasi Gábor. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 22-24.

A magyar-horvát közjogi kapcsolatok a dualizmus idején / Szalma József. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 2. sz. (2017. február) p. 98-102.

Az illeték útja / Szabó Kálmán. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 30-31.

 Az ügyvéd és a közjegyző kapcsolata II. / Köteles Gábor. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 25-28.

Az ügyvédek költője és krónikása: Bálint Ákos György könyvéről / Szalóky László. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 43-44.

Gyermekek és a jog: az ELTE Jogi Karán 2016. december 1-jén megtartott gyermekjogi konferencia beszámolója. -– In: Kúriai döntések: bírósági határozatok ISSN 2063-9767. – 65. évf., 1. sz. (2017. január) p. 135-136.

Kérlelhetetlen vita dogmatizmus helyett – megemlékezés Antonin Scaliáról a Federalist Society 2/ Bartha Ildikó. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 1. sz. (2017. január) p. 46-48.

Ki tartsa fenn az ügyvédi kamarát? / Cserba Lajos. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 38-42.

Könyv a romániai magyar nyelvű jogi oktatás múltjáról – Veress Emőd – Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen 1945-1959 / Nánási László. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 1. sz. (2017. január) p. 60-63.

Periszkóp / Csomós Tamás. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 44-48.

Quo vadis, Europe?/ Nagy Barna Krisztina. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 1. sz. (2017. január) p. 55-56.

Recenzió az „A magyar decentralizáció kudarca nyomában” c. könyvről / Gyergyák Ferenc LL. M. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599, 9 évf., 4. sz. (2016) p. 71-75.

Robotok lesznek az ügyvédek? / Tóth András. - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 56. évf., 1. sz. (2017. január-február) p. 34-37.

Sir Robert Filmer patriarchális államelméletének gyökerei a kora újkori eszmeáramlatok tükrében / Rigó Balázs. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 2. sz. (2017. február) p.66-75.

Teodor Sambrian professzor római jogi tankönyve / Hamza Gábor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 2. sz. (2017. február) p. 96-97.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

Problems of evaluating means of evidence violating personality rights / Katalin Holé. – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 24. évf., 2. sz. (2016) p. 69-78.

Brainfluence / Roger Doodley. - In: Versenytükör ISSN 1787-5196. – 12. évf., 1. sz. (2016) p. 108.

 

NÉMET NYELVEN

Auf dem Weg zu einer europäischen Verordnung über das Internationale Privat- und Verfahrensrecht der Ehescheidung – Tagung der Europäischen Gruppe für Internationales Privatrecht in Luxemburg / C. Kohler. – In: IPRAX ISSN 0720-6585. – 36. évf., 4. sz. (2016) p. 401.

§ 91 Abs 2 GewO: Die Entfernung des „unzuverlässigen” GmbH- Gesellschafters nach Gewerbe- und Gesellschaftsrecht / Florian Thelen. – In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 239-242.Aufgespaltener Vertrag: Kann für einen Vertragspartner ein und dassalbe Rechtsgeschäft gleichzeitig Unternehmer- und Verbrauchergerschäft gleichzeitig Unternehmer- und Verbrauchergerschäft sein? / Christopph Kronthaler, Andreawangler. – In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 249-253.

Beweislastverteilung bei vertraglicher Haftung. – In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 254.

Kündigung des Kreditvertrags durch Bank aus wichtigem Grund. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 254.

Anlegerschaden durch Zusammensetzung des Gesamtportfolios?. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 255.

Mietzinsanhebung nach Mitgliederwechsel im Mieterverein?. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 255.

GmbH-Gesellschaftsvertrag: Heilung eines Formmangels. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 258.

Optionsvertrag – Abtretung eines GmbH-Geschäftsanteils. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 258.

Eigenhaftung des Vorstands einer Vermögensverwaltungs-AG?. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 260.

Haftung auch der Emissionsbank bei unrichtiger Ad-hoc Meldung?. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 263.

Schadenersatzklage gegen Insolvenzverwalter – Delegierung?. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 267.

Fortgesetztes Verfahren nach Konkursaufhebung – Klageänderung. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 267.

Vertretung vor Verwaltungsbehörden durch Geschäftspartner?. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 268.

Journalistische Sorgfalt – Bericht über abgelaufene Lebensmittel. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 270.

Vorwurf der „Bilanzfälschung” einer Gemeinde – Wertungsexzess?. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 4. sz. (2016) p. 271.

Verbesserung erfordert Vorarbeiten / Wolfgang Kolmasch. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 392.

Mangelhaftes Kunstwerk im UN-Kaufrecht / Wolfgang Kolmasch. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 392.

Anlegerschaden – Marktrisiko / Sabine Kriwanek. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 393.

Kreditfinanzierung: Ausreichende Aufklärung eines Anwalts? / Sabine Kriwanek, Barbara Tuma. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 396.

EuGH: Insolvenz - missbräuchliche Klauseln eines Verbraucherkredits / Sabine Kriwanek, Barbara Tuma. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 396.

EuGH: Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters - "neue" Kunden/ Sabine Kriwanek, Barbara Tuma. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 401.

EuGH: Nachranganleihen bei internationaler Verschmelzung / Barbara Tuma. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 403.

EuGH: Emissionsprospekt von Schuldverschreibungen – Gerichtsstandsklausel / Sabine Kriwanek. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 405.

EuGH: Antragslegitimation auch für auszuscheidende Bieter / Matthias Öhler, Dagmar Malin. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 406.

Einkommensabhängiges Kinder­betreuungsgeld: Krankengeld im Beobachtungszeitraum / Bettina Sabara, Barbara Tuma. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 418.

Grund- und Boden-Anteil bei vermieteten Gebäuden /Gunter Mayr. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 419.

Nutzungseinlagen in Körperschaften – steuerneutral / Nikolaus Zorn. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 423.

Berufsgeheimnis versus Offenlegungspflicht / Maria Joklik-Fürst. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 6. sz. (2016) p. 435.

Betriebsratsrechte: Was darf das einzelne Betriebsratsmitglied? / Andreas Gerhartl. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 7. sz. (2016) p. 488.

Befristetes Dienstverhältnis: Beendigung durch Zeitablauf / Bettina Sabara. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 7. sz. (2016) p. 491.

Diskriminierung beim beruflichen Aufstieg / Bettina Sabara. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 7. sz. (2016) p. 492.

Kündigungsgeschützte Elternteilzeit / Manfred Lindmayr. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 7. sz. (2016) p. 493.

Der Begriff des "Eigenverbrauchs" - überholt und irreführend / Werner Doralt. - In: Österreichischhes Recht der Wirtschaft ISSN 1013-9486. – 34. évf., 7. sz. (2016) p. 510.

Unzulässige Einschränkung der Energieabgabenvergütung auf Produktionsbetriebe? / Andreas Kapferer. – In: Österreichisches Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 69. évf., 8. sz. (2016) p. 197-201.

Verfahrensrechtliche Fragen der neuen Entstrickungsbesteuerung /Philipp Stanek. - In: Österreichisches Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 69. évf., 11. sz. (2016) p. 290-297.

Berücksichtigung unversteuerter Rücklagen bei der erstmaligen Ermittlung der Innenfinanzierung nach der pauschalen Methode? / Karl Stückler. - In: Österreichisches Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 69. évf., 11. sz. (2016) p. 298-302.

Was versteht man unter dem Begriff der kalten Progression tatsächlich? / Peter Brandner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. -69. évf., 8. sz. (2016) p. 196.

Unzulässige Einschränkung der Energiabgabenvergütung auf Produktionsbetriebe? / Andreas Kapferer, Edith Lebenbauer. -  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. -69. évf., 8. sz. (2016) p. 197-201.

 

KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

A magyar magáncsőd kézikönyve: a 2015. évi CV. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról / Juhász László. - Budapest : HVG-ORAC Lap- és Kvk. Kft., 2017. – 533 p.; 23 cm  —  Lelőhelyinformáció

Tizenharmadik magyar jogászgyűlés: Balatonalmádi 2016. szeptember 22-24 / szerk. Benisné Győrffy Ilona.– Budapest: Magyar Jogász Egylet, 2016. – 261 p.; 24 cm   —  Lelőhelyinformáció

Törvényerő / Derrida Jacques. – Budapest, [Szeged]: L'Harmattan , SZTE Filozófia Tansz., 2016. – 90 p.; 21 cm. – (Rezonőr, 1786-4410). – ISBN 78-963-414-051-1  —  Lelőhelyinformáció

 

KÖNYVEK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

Practical English Usage / Michael Swan.- 3., new fully rev.ed.. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2017, cop. 2005.- 653 p.: ill. ;24 cm  — Lelőhelyinformáció

Zivilrecht : Wirtschaftsrecht.- 25. Auflage.- Baden-Baden : Nomos, 2017.- 2359 p. ;21 cm  —  Lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

hamza_jogtudosok_v_borito.jpg

MAGYAR JOGTUDÓSOK V.

Szerző: Hamza Gábor

ELTE Eötvös kiadó, 2017.

Az olvasó a kiemelkedő magyar jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat ötödik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, második 2001-ben, harmadik 2006-ban, negyedik pedig 2014-ben látott napvilágot. Ebben a könyvben is -  a sorozat korábbi darabjaihoz hasonlóan- tizenkét neves hazai jogtudósnak: ezúttal a kánonjog, a jogtörténet, a jogbölcselet, a magánjog, az alkotmányjog, a közigazgatási jog, a nemzetközi jog és a büntetőjog kimagasló jelentőségű művelőinek rövid életrajza és sok esetben nemzetközileg is ismert és nagyra értékelt munkásságának elemzése kap helyet.

 

tarsashazi_torveny_magyarazata-240x320.jpg

A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

Szerző: Kiss Gábor

HVG-ORAC, 2017

Megjelenés: 2017. február

A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár műfajából adódóan részletesen bemutatja az egyes társasháztulajdonnal kapcsolatos intézmények lényeges sajátosságait. A jobb megértés érdekében a hatályos törvényszöveg rendelkezéseihez fűzött magyarázatok utalnak a későbbi fontosabb törvénymódosítások mögött rejlő jogalkotói szándékra is. A kötet a teljesség igényével dolgozza fel a témához kapcsolódó szakirodalmat és az irányadó bírói gyakorlatot, különös tekintettel a Kúria elvi határozataira.

A törvénymagyarázat elsősorban a gyakorló jogászok, ügyvédek, bírák számára jelent segítséget, de áttekinthető eligazítást ad a társasházak közös képviseletét ellátó magánszemélyek és vállalkozások, továbbá mindazok számára, akik tájékozódni kívánnak a társasházak belső jogviszonyairól, annak szervezetéről, valamint a tulajdonostársakat megillető jogokról és az őket terhelő kötelezettségekről.

A szerző a Kúria társasházi jogvitákat is elbíráló, dologi jogi tanácsának a tagja, aki korábbi publikációiban több alkalommal foglalkozott a társasház intézményének egyes kérdéseivel.

 

kormanyzastan-240x320.jpg

KORMÁNYZÁSTAN

Adalékok a viszonylag jó kormányzáshoz

Szerző: Sárközy Tamás

HVG-ORAC, 2017.

„Az államtanból, a közjogból és a politikatudományból nőtt ki a polgári államokban az elmúlt fél évszázadban a kormányzástan (governológia), mint interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudomány, némileg másként az Amerikai Egyesült Államokban és másként a kontinentális Európában, részben Franciaországban, részben Németországban. Ez a diszciplína az 1990-es évek végétől megjelent a magyar társadalomtudományokban is és lassan megindult – főleg speciális kurzusokon – a kormányzástan oktatása is, a magyar egyetemeken.

Ez a kormányzástan tárgyát és jellegét bemutatni kívánó munka elsősorban a közgazdasági és közigazgatási mesterképzés alátámasztását kívánja szolgálni, de talán képes lehet a kormányzás problémái iránt érdeklődő szélesebb közönség igényeit is kielégíteni. A könyvben tehát keveredik a tankönyvi és a monografikus jelleg.”

(Részlet a könyv előszavából)

 

kozig_eljaras_szabalyai_i-240x320.jpg

AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS MAGYARÁZATA

A közigazgatási eljárás szabályai I.

Szerzők: Hajas Barnabás; Huszárné Oláh Éva; Kalas Tibor; Kárpáti Magdolna; Kurucz Krisztina; Lapsánszky András; Mudráné Láng Erzsébet; Petrik Ferenc; Rothermel Erika; Sugár Tamás

Szerkesztő: Petrik Ferenc

HVG-ORAC, 2017

Megjelenés: 2017. május

2018. január 1-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, rövidítve az „Ákr.” Az új kódex feladata, hogy a megszámlálhatatlan módosításon átesett és emiatt koherenciáját vesztett Ket. helyébe lépve – a minden hatósági eljárásban közös szabályok minél egyszerűbb, közérthetőbb és tömörebb lefektetésével – segítse mind az ügyintézők munkáját, mind az ügyfelek joghoz jutását.

Mindazonáltal az új eljárási kódex alkalmazására való átállás nem könnyű feladat sem a közszolgálat szakemberei, sem az ügyfelek és képviselőik számára. A felkészülést, illetve magát a későbbi hatósági ügyintézést kívánja elősegíteni a kiadó az új kódex kommentárjával. A szerzői csapat gerincét a hagyományokhoz hűen most is a Kúria jelentős ítélkezési tapasztalattal és elméleti szakértelemmel egyaránt rendelkező közigazgatási bírái alkotják (köztük a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője), kiegészülve az új szabályozás előkészítésében fontos szerepet betöltő igazságügyi minisztériumi főosztályvezetővel és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogi igazgatójával. A kommentár szerkesztője Petrik Ferenc jogtudós, nyugalmazott kúriai kollégiumvezető.

 

kozig_eljaras_szabalyai_ii-240x320.jpg

A KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS MAGYARÁZATA

A közigazgatási eljárás szabályai II.

Szerzők: Kalas Tibor; Kárpáti Magdolna; Kurucz Krisztina; Marosi Ildikó; Márton Gizella; Mudráné Láng Erzsébet; Petrik Ferenc; Rothermel Erika; Tóth Kincső; Varga Zs. András

Szerkesztő: Petrik Ferenc

HVG-ORAC, 2017

 Megjelenés: 2017. május

A közigazgatási per 2018-tól többé már nem egy különleges eljárás a polgári perek rendszerében, ugyanis kikerül a Pp.-ből, és külön kódexben kerül szabályozásra. Jelenleg elfogadás alatt áll a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény. A Kp. létrehozza a közigazgatási perjog önálló és egyedi szabályrendszerét, eközben új fogalmi rendszert és új jogintézményeket vezet be.

A jogalkalmazásra felkészülést kívánja elősegíteni a kiadó az új közigazgatási perjogi kódex kommentárjával. A szerzői csapat gerincét a hagyományokhoz hűen most is a Kúria jelentős ítélkezési tapasztalattal és elméleti szakértelemmel egyaránt rendelkező közigazgatási bírái alkotják (köztük a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetője), kiegészülve két közigazgatási jogász alkotmánybíróval. A kommentár szerkesztője Petrik Ferenc jogtudós, nyugalmazott kúriai kollégiumvezető.

 

akiknek_nevet_emlektabla_orzi-240x320.jpg

AKIKNEK NEVÉT EMLÉKTÁBLA ŐRZI

Bibliotheca Curiae sorozat

Szerző(k): Bódiné Beliznai Kinga; Zinner Tibor

HVG-ORAC, 2016

Ebben az esztendőben emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára. Miközben felidézzük az október 23-ával kezdődő tizenkét nap felemelő pillanatait, azt sem feledhetjük, hogy a forradalmat november 4-e után megtorlás követte. A Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2014. december 3-án közös szándéknyilatkozat aláírásával kutatási programot indított az1956-os forradalmat és szabadságharcot követő büntetőperek és megtorlások rendszerezett áttekintésére, a megtorlás emblematikus mártírjainak portrészerű bemutatására, valamint az igazságszolgáltatást felhasználó megtorlás irányító és végrehajtó testületeinek és az abban közreműködő személyek körének feltárására. Ez a kötet ennek a kutatásnak sajátos metszetét adja. Azokról a bírákról szól, akik mertek nemet mondani a hatalomnak. Többen inkább vállalták a tisztségükről való lemondást, mintsem azt, hogy hivatásuk íratlan szabályait megszegjék. Többeket pedig megfosztottak állásuktól.

Nevüket 2007 óta emléktábla őrzi a Kúria aulájában.

 

120eves_igazsagugyi_palota-240x320.jpg

120 ÉVES AZ IGAZSÁGÜGYI PALOTA

Bibliotheca Curiae sorozat

Szerző(k): Bódiné Beliznai Kinga

HVG-ORAC, 2016

„A magyar kir. Curia, a budapesti kir. ítélőtábla és a budapesti kir. főügyészség [és a Koronaügyészség] elhelyezésére szolgáló igazságügyi palota zárókőletételi ünnepe, mely a honalapitás ezeredik évfordulójára rendezett fényes és hivatalos ünnepélyek sorába tartozott, október hó 20-dikán, tegnap délelőtt tizenegy órakor a megállapított és közzétett programm szerint ment végbe.”

(Budapesti Közlöny, 1896. október 21.)

„Szemben az országház méltóságos, gótstilü idomaival egy uj palota emelkedik a magasba, karcsu oszlopokkal, hajlékony iveléssel, fehér homlokán az olasz renaissánsz nemes vonásaival. A ki megáll előtte, gyönyörködve szemléli arányos szépségeit s nem megy tovább, mielőtt közelebbről szemügyre nem veszi. […] Egydarab tündérvilág tárul föl előtte, csupa szin, csupa ragyogás. Óriási csarnok, mely három, emelet magas terrászra van osztva, loggiaszerüleg bővül s díszesoszlopokba nehezedő nagy ivek veszik körül. S mindenütt szines márvány, aranyozás, ragyogás. A boltives menyezeten Lotz Károly gyönyörű freskói, szemben a főbejáróval Stróbl márvány Justiciája. S fönn a remekmüvü ablakon át a szivárvány szineiben özönlik be a tompa napsugár s bearanyozza a loggiák arabeszkeit.”

(Budapesti Hírlap, 1896. október 20.)

 

ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS

Novissima Kiadó, 2017.

Hatályba lép 2018. január 1. napján.

A szerkesztés lezárva: 2017. január 4.

 2016. évi CXXX. törvény a Polgári Perrendtartásról.

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

UNALEX

Az Unalex egy nemzetközi többnyelvű információs rendszer az európai és nemzetközi magán-, és polgári eljárásjog részére. Az Unalex díjmentesen áll a bíróságok rendelkezésére.

Ez az információs rendszer a nemzetközi joghoz és jogi kapcsolatokhoz biztosít információt, ahol a nemzetközi magán és polgári eljárásjog kerül előtérbe. Mindezen felül az Unalex magába foglalja a CISG-hez és a nemzetközi közösségi joghoz tartozó további területekhez szükséges információkat.

A rendszer  az EU tagállamok bíróságainak, úgy mint az Európai Unió Bíróságának átfogó, széleskörű határozatgyűjteményéből (aktuális állapot: több mint 7800 határozat) áll, a folyamatos fejlesztésre, kiépítésre, aktualizálásra való jogosultsággal együtt. A döntések az alapelvekkel kerülnek feldolgozásra és az összegzések részeként kerül sor a végrehajtásukra, valamint a különböző nyelvekre történő lefordítással biztosítja a felhasználóknak az európai és nemzetközi szinten való hozzáférési lehetőségét. Az Unalex Compendiumban az európai igazságszolgáltatás, az európai magán-, és polgári eljárásjog egyes rendeleteinek megfelelően strukturált formában és szisztematikusan van kiértékelve és magyarázó szövegekkel ellátva.

Az információsrendszer teljeskörű hozzáféréséhez egy ingyenes regisztráció szükséges. Mivel az unalex az egyetlen többnyelvű adatbázis, amely mind a nemzeti, mind az európai igazságszolgáltatást feldolgozza, így hasznos és értékes eszköz lehet az e területeken dolgozók kutatói és egyéb munkája során.

unalex.png

 

ECRIS - Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer

„A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térségben a polgárok biztonságának javítása érdekében európai szinten konkrét lépésekre került sor, amelyek büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó hatékony információcserét tesznek lehetővé a tagállamok között. Létrehozták az ECRIS számítógépes rendszert (Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer), amely 2012 áprilisában kezdte meg működését.

Az ECRIS-t azért hozták létre, mert nyilvánvalóan szükséges a bűnügyi nyilvántartásokra vonatkozó európai szintű információcsere javítása. Gyakorlati szempontból az ECRIS rendszer az összes tagállam bűnügyi nyilvántartásának elektronikus úton történő összekapcsolását jelenti, és ilyen módon a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó információk cseréjére gyorsan, egységes és számítógép útján könnyen továbbítható formában kerül sor a tagállamok között. A rendszer egyszerű hozzáférést biztosít a bírák, ügyészek és érintett közigazgatási hatóságok számára minden uniós polgár büntetett előéletére vonatkozó átfogó információkhoz, bármely tagállamban ítélték is el korábban az adott személyt. Az elkövetők ilyen módon nem tudnak majd elmenekülni saját bűnözői múltjuk elől pusztán azáltal, hogy más tagállamba költöznek, és a már elkövetett bűncselekményekre megfelelően lehet reagálni. A rendszer emellett a bűnmegelőzést is szolgálja.”[1]

eu_0.jpg

 

Az európai eset jogi azonosító (ECLI) keresőprogramja

Az európai igazságügyi portál keresőfelületén az európai esetjogi azonosítóval rendelkező határozatok/ítéletek és az azokkal kapcsolatos dokumentumok körében végezhető keresés.A keresőprogram újításaként a horvát és az olasz legfelsőbb bíróság esetjoga is visszakereshetővé vált.

ecli.jpg

 

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

Új látványos tartalommal bővült a Hungaricana közgyűjteményi portál

A Hungaricana legújabb fejlesztésének eredményeképp az eddig önálló képi adatbázisok sok új tartalommal egyetemben egy közös, Képcsarnok névre hallgató adatbázisba kerültek. A rendkívül látványos és innovatív szoftverkörnyezettel megtámogatott új szolgáltatás jelenleg több mint 400 000 fotó, képeslap, festmény, falikárpit és metszet digitális képét tartalmazza, melyeket kiváló minőségben, a festmények esetében pedig gigapixeles felbontásban lehet böngészni. Nem csak szöveges keresésre van lehetőség a képek leírásaiban, hanem térképen is böngészhetjük a földrajzi helyekhez hozzárendelt képeket, ahol még azt is kiválaszthatjuk, hogy mely korszak térképsorozatán jelenítsük meg a találatokat. Sőt, aki regisztrál a Hungaricanán, maga is elhelyezheti, pontosíthatja a képekhez tartozó helyszíneket a térképen, emellett akár kommentálhatja, tárgyszavazhatja is az egyes gyűjteményi leírásokat.A közgyűjteményi portál nem régen debütáló Képcsarnok alkalmazása már induláskor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Magyarország legnagyobb és leginnovatívabb képgyűjteményi szolgáltatása legyen. Hogy ez sikerült-e, arról mától mindenki maga is meggyőződhet: http://gallery.hungaricana.hu/hu/.

 

A magyar nyelv nagyszótára – online

Új ingyenes, magyar nyelvű adatbázis érhető el, "A magyar nyelv nagyszótára" eddig elkészült hat kötetének internetes változata. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének gondozásában elkészült oldal az A-tól Ek-ig terjedő szócikkeket tartalmazza, kereshető formátumban, felhasználóbarát felületen. A szótár mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel. Történeti jellegű értelmező szótárként a szavak jelentésének magyarázata mellett sok archaikus fogalom, valamint a nyelvjárások, a szleng szókészletének kifejezései is megtalálhatóak benne. A weblap tartalma a jövőben folyamatosan frissülni fog a - húszkötetesre tervezett - sorozat újabb részeinek tartalmával. Az oldal ezen a linken érhető el.

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

Az Európai Unió Bírósága és Törvényszéke új tagjainak hivatalba lépése

„A tagállamok képviselői a 2016. szeptember 7-i határozatban a 2016. szeptember 19-től 2021. október 6-ig terjedő időszakra a Bíróság főtanácsnokává nevezték ki Evgeni Tanchevet.A Törvényszék bírói karának részleges megújítása keretében a tagállamok kormányainak képviselői a 2016. március 23-i és 2016. szeptember 7-i határozatban a 2016. szeptember 19-től 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra a Törvényszék bíráivá nevezték ki Ricardo da Silva Passost, Paul Nihoult, Berke Barnát, Ulf Christophe Öberget, Octavia Spineanu-Mateit és Krystyna Kowalik-Bańczykot.Az Európai Unió Bírósága igazságszolgáltatási szervezetének reformja keretében a tagállamok kormányainak képviselői a 2016. szeptember 7-i határozatban a 2016. szeptember 19-től 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra a Törvényszék bíráivá nevezték ki Ezio Perillót, Jan Passert és Alexander Kornezovot, a 2016. szeptember 19-től 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra pedig René Barentst, Jesper Svenningsent és Maria José Costeirát.A 2015. szeptember 16-i, 2016. március 23-i és 2016. május 24-i határozatban Marc Jaeger, Heikki Kanninen, Savvas Papasavvas, Sten Frimodt Nielsen, Marc van der Woude, Dimitrios Gratsias, Juraj Schwarcz, Viktor Kreuschitz és Lauri Madise megbízatását 2022. augusztus 31-ig meghosszabbították.”[2]

 

2016. évi igazságügyi statisztikák: a polgárok előnyére folytatódik az eljárások időtartamának csökkenő tendenciája

„Mindenekelőtt, a Bíróság 2016-ban 704 ügyet tudott befejezni (14%-kal többet, mint 2015-ben). Így a Bíróság több ügyet zárt le, mint amennyi az elmúlt év során érkezett hozzá (692). Olyan számadatokról van szó, amelyek figyelemreméltó eredményességről tanúskodnak, és amelyek a 2016. december 31-én folyamatban maradt ügyek számának (872) enyhe csökkenését eredményezték.Ami a 2016-ban érkezett ügyeket illeti, 470 ügy kapcsolódik a nemzeti bíróságoktól származó előzetes döntéshozatal iránti kérelmekhez. Ez a Bíróság történetében olyan rekordszámot jelent, amely egyszerre érzékelteti mind az előzetes döntéshozatali eljárásnak az európai uniós jog alakításában betöltött jelentőségét, mind pedig a nemzeti bíróságoknak az e jog egységes értelmezése és alkalmazása érdekében folytatott ilyen formájú igazságügyi együttműködésbe vetett bizalmát.Az elmúlt év másik szembetűnő tendenciája a Bíróság előtti eljárások átlagos időtartamához kapcsolódik. Az előzetes döntéshozatali eljárásokat illetően ez az átlagos időtartam 2016-ban 15 hónap volt. Ez több mint harminc év óta a legrövidebb rögzített időtartam. Ez az adat azzal magyarázható, hogy a Bíróság folyamatosan ügyel a hatékonyságának javítására, ésszerűen kihasználva az eljárási szabályok által e tekintetben részére biztosított valamennyi lehetőséget. Ami a fellebbezéseket illeti, azok elbírálásának átlagos időtartama 12,9 hónap volt. A Törvényszék létrehozatala óta ez a legrövidebb időtartam. Valamennyi tárgykörben együttvéve az eljárások összesített időtartama 14,7 hónap.A Törvényszék igazságügyi statisztikáinak elemzése lényegében kettős jelenséget tár fel, vagyis egyrészt az érkezett ügyek és a folyamatban maradt ügyek számának növekedését, másrészt pedig az eljárás időtartamának érzékelhető csökkenését. Az érkezett ügyek száma 17%-kal emelkedett, a 2015-ös 831 ügyről 2016-ban 974 ügyre, igen nagy részben az uniós közszolgálati jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskör átruházása miatt (e jogviták önmagukban 163 ügyet tesznek ki). A folyamatban maradt ügyek száma hasonló arányban nőtt, a 2015-ös 1267 ügyről 2016-ban 1486 ügyre. Az igazságszolgáltatási fórum eredményessége a 2013 óta elért teljesítmény szerves folyományának tekinthető, olyan számú befejezett üggyel, amely az igazságszolgáltatási fórum létrehozása óta mért három legjobb érték között van (755 befejezett ügy). A 2015-ös és 2014-es évekhez képest tapasztalt visszaesés az ügyhátralék ledolgozásának (különösen 2015-ben), a bírói kar háromévenkénti megújításának és az igazságszolgáltatási fórum azon belső átszervezésének együttes hatásával magyarázható, amely az új bírák csatlakozása folytán vált szükségessé, akik a megbízatásuk első hónapjaiban még nem tudnak érzékelhetően és jelentősen hozzájárulni az igazságszolgáltatási fórum eredményességéhez.Ezzel párhuzamosan továbbra is kedvező tendenciát mutat a teljesítmény azon fő jelzőszáma, amely az eljárás időtartamát méri. Az eljárások időtartamában 2013 óta tapasztalt csökkenés dinamikája újabb megerősítést nyer, összesített átlagban (ítélettel vagy végzéssel befejezett ügyek, valamennyi tárgykörben együttvéve) 18,7 hónappal, ami a 2015-ös értékhez képest 1,9 hónappal, a 2013-as értékhez képest pedig 8,2 hónappal rövidebb időtartam.

Másfelől, különösen a Törvényszék átszervezése és az EU bírósági szervezetrendszere reformjának végrehajtásával megnyíló új lehetőségek folytán az öt bíróval eljáró ítélkező testületek elé utalt ügyek száma 2016-ban 29 volt, míg az ilyen utalások 2010 és 2015 között tapasztalt éves átlaga 9 ügy alatt maradt.”[3]

 

[1] ECRIS - https://e-justice.europa.eu/content_criminal_records-95-hu.do?clang=hu (2017. február 28.)

[2] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-09/cp160101hu.pdf  (2017. február 28.)

[3] http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170017hu.pdf

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)