Szakirodalmi ajánló 2017. július-augusztus

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

Aki nem érhette meg a kiegyezést. Széchenyi István közjogi emlékezete / Rácz Lajos. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p.322-334.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tevékenysége a Siklósi járásban / Pápai Balázsné, Selényi Miklósné. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 7-8. sz. (2017) p. 84-92.

"Expertológia" az egységes igazságügyi szakértői módszertan keretei / Bányai István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 505-516.

Konzuli hatósági együttműködések az Európai Unió égisze alatt / Csatlós Erzsébet. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf. (2017. június) 2. sz. – p. 22-29.

A közjegyzői kamarák rendszerváltáskori újjászületése Magyarországon / Horváth Gyöngyi. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 431-441.

 

BÜNTETŐJOG

Adóamnesztiák – Feloldozás a bűnök alól? / Layman Brother. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 3-34.

Családban marad? / Nagy Szilvia. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 100-103.

Etnikai-e vagy multikulturális a bűnözés? / Deák József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 7-8. sz. p. 93-107.

Az erőszak fogalma a büntetőjogban rövid osztrák és német kitekintéssel / Deák Zoltán. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 385-395.

Hasfelmetsző Jack sorozat-emberölésének elemzése a modern kriminalisztika eszközeivel / Fenyvesi Csaba. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 7-8. sz.(2017) p. 138-150.

Jogalkalmazói jogalkotás(?) a költségvetési csalás tényállása körében / Barkaszi Attila. –In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 35-37.

A kiskorú veszélyeztetés bűntettének fogalmi meghatározása, szabályozásának fejlődése / Komlósiné Sógor Ildikó. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 481-486.

A költségvetési csalás jelenlegi minősítési, elhatárolási kérdései és bírói gyakorlata / Schmidt Péter. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 104-115.

A közrend, közbiztonság javítása Heves megye hátrányos helyzetű településein / Czinege László, Bognár József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 7-8. sz. (2017) p. 56-65.

A papír zsebkendő mint banánhéj / Fázsi László. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 7-8. sz.(2017) p. 135-137.

A sértett magatartásának büntetőjogi relevanciájáról: beleegyezés, közrehatás, utólagos hozzájárulás / Bérces Viktor. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 47-54.

Színlelt befolyásolási képesség: lényeges, hogy az „ügyfél” létezőnek hiszi? / Csontos Zsolt. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 58-63. 

Terrorizmnus és az emberi jogok / Csányi Csaba. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 55-57

Whistleblowing és büntetőjog-szempontok a vállalati visszaélések megítéléséhez / Ambrus István, Farkas Ádám. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 442-453.

A zaklatás törvényi tényállásába ütköző cselekmények minősítése és bizonyítási kérdései / Bérces Viktor. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 454-462.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A 2008-2009-es romagyilkosság-sorozat nyomozása / Petőfi Attila. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 7-8. sz. (2017) p. 38-55.

Az ártatlanság félelme / Korinek László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 309-321.

A bíró kizárásának gyakorlati tapasztalatai / Ficsór Gabriella. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 70-77.

Egy műtárgy részleteiről Értekezés a részcselekményt érintő felmentő rendelkezéshez fűződő jogerőhatásról / Bodony István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 463-467.

A Fehérgyarmati járás rendőri gyakorlata / Kovács Attila – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 7-8. sz. (2017) p. 79-93.

A gyermek tanúkénti kihallgatásának specifikumai / Kulcsár Mónika. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 85-91.

A határzárral kapcsolatos bűncselekményekre vonatkozó eljárási szabályokról – de lege ferenda / Bérces Viktor. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf. 2. sz. (2017. június)-p. 45-52.

A hatékony védelemhez való jog az új Büntetőeljárási törvény tervezete tükrében / Bartkó Róbert, Bencze Krisztina. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 25-37.

Jobb lehet az új? Az előzetes letartóztatás megszűnése és megszüntetése az új Be. tükrében / Folta Dóra. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf. 2. sz. (2017. június)-p. 52-56.

Kodifikációs kölcsönhatások / Horváth Georgina. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 362-366.

Különleges bánásmód és hatékony védelem: a tizennegyedik életévét be nem töltött sértett a büntetőeljárásban / Domonyai Alexa. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 64-69.

A megalapozottság és a megalapozatlanság a harmadfokú büntetőeljárásban, a megalapozatlanság jogkövetkezményei / Háger Tamás. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 78-84.

Az Ózdi Rendőrkapitányság uzsora-bűncselekmények felderítésével kapcsolatos szakmai tapasztalatai / Molnár Tamás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –  65. évf. 7-8. sz. (2017)  p. 66-78.

A szabálysértési elzárás végrehajtási tapasztalatai az empirikus adatok tükrében / Moldova Zsófia, Vig Dávid. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 7-8. sz.(2017) p. 108-134.

Sztereotípiák szerepe a büntetőeljárásban / Batta Júlia Dóra. –  In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 38-46

A távollétes eljárás jövője a magyar büntetőeljárásban / Szentjóbi Zoltán.-In: Büntetőjogi             Szemle 2. sz. (2017) p. 116-124.

A törvényben kizárt, elkésett vagy nem jogosulttól származó panasz indokolás nélküli elutasítása a büntetőeljárásba / László Balázs. – In: Büntetőjogi Szemle 2. sz. (2017) p. 92-99.

Az úgynevezett "romagyilkosságok" ügyének néhány tanulsága / Bócz Endre. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf. 7-8. sz. (2017) p. 5-37.

 

POLGÁRI JOG

A bizalmi vagyonkezelés kapcsolódásai a gyermektartással / Miczán Péter. – In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – (2017. július-augusztus) 7-8. sz.

A garancianyilatkozat hatályosulásának kérdései a Fővárosi Törvényszék 34.G.44.812/2014/32. számú és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.020/2017/5-I. számú ítéletének tükrében.-In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – (2017. július-augusztus) 7-8. sz.

A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása a polgári jogban I. / Benke József.-In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – (2017.július-augusztus) 7-8. sz.

Szerzői jogi jogalkotásunk mérlege, 2009-2016 / Gyertyánfy Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 351-361.

A teljességi záradék (merger clause) / Debreczeny Flóra Dorottya.-In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – (2017.július-augusztus) 7-8. sz.

Változások a zálogjog szabályaiban V. / Kovács László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 7. sz. (2017. július) p. 3-4.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A bizalmi kapcsolattartás bizonyítási védelme a magyar polgári eljárásban – alkotmányjogi szempontok / Sulyok Márton. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf. 2. sz. (2017. június) p. 3-15.

A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának dilemmái a munkavállalóval szemben érvényesíteni kívánt személyiségi jogi igény esetén / Gregorits Erik. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 468-473.

A perindítás és a keresetlevél szabályai az új Pp.-ben / Pákozdi Zita. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 345-350.

 

EURÓPAI JOG

Akarati autonómia határok nélkül? A jogválasztásról szóló Hágai Alapelvek tanulságai a magyar kodifikáció számára / Bóka János. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 425-430.

Az Európai Unió Bíróságának európai polgári eljárásjogot érintő esetjoga 2016-ban / Horváth E. Írisz. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062.– 2. évf. 2. sz. (2017. június) p. 15-22.

 

MUNKAJOG

Az előreláthatóság problematikája a Munka Törvénykönyvéhez fűződő jogalkotói szándék és a bírói gyakorlat összefüggésében / Sipka Péter. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 405-409.

 

CÉGJOG

Beavatkozó vagy kényszerű pertárs? I. (A kifogással érintett hitelező speciális eljárási helyzete csőd-és felszámolási ügyekben) / Muzsalyi Róbert. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 7. sz. (2017. július) p. 5-6.

Beavatkozó vagy kényszerű pertárs? II. (A kifogással érintett hitelező speciális eljárási helyzete csőd-és felszámolási ügyekben) / Muzsalyi Róbert. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 8. sz. (2017. augusztus) p. 3-4.

A bíróságok gyakorlatából (Névhasználat és a cégvalódiság elvének érvényesülése).– In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 7. sz. (2017. július) p. 7-9.

A bíróságok gyakorlatából (Változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per felperesének halála). –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 8. sz. (2017. augusztus) p. 4-5.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 2017. évi XLIX. törvénnyel történő módosítása / Pálné Mikola Júlia. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 8. sz. (2017. augusztus) p. 5-7.

Hitelbiztosítékok a felszámolási eljárásban II. / Juhász László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 7. sz. (2017. július) p. 9-14.

 

ALKOTMÁNYJOG

Az alkotmánybíróságok konkrét normakontroll-hatáskörének alakulása nemzetközi szinten / Manhertz Tamás István. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf. 2. sz. (2017. június) p. 29-36.

Az emberhez méltó "halál" megélése-A haldokló, szenvedő beteg életének és méltóságának tisztelete, védelme / Hámori Antal. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 487-504.

Gondolatok az alkotmányos identitásról / Kéri Veronika. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 396-404.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az adóhatósági ellenőrzési típusok elhatárolásának kérdései / Szőke Ágnes Éva. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 474-480.

A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése / Olajos István, Andréka Tamás. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 410-424.

A közbeszerzéssel kapcsolatos közigazgatási perek gyakorlata (2017) / Szilágyi Norbert. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf. 2. sz. (2017. június) p. 36-45.

Néhány gondolat a normakontroll-eljárásoknak a Közigazgatási perrendtartásban történő szabályozásáról / Hoffman István. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 335-344.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Apollóntól Dionüszoszig – tavaszi könyvbemutató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán / Rigó Balázs. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 367-369.

Be van fejezve a nagy mű? Hogyan tovább a megújult magyar magánjogban? Beszámoló a Magánjogot Oktatók Egyesülete és a magánjogot Oktató Fiatalok éves rendes konferenciájáról / Dr. Schultz Márton. – In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – (2017. július-augusztus) 7-8. sz.

Cicero: „Az állam” című művének új kiadásáról / Ghira Márton. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 370-372.

Érvek-ellenérvek, avagy a vezető tisztségviselői jogállás dilemmáiról (Összefoglaló az MMT vitaülésérő)l / Farkas Flóra, Kiss Bettina Boglárka. – In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 519-523.

Nochta Tibor: Kártérítési jog / Mohai Máté. – In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. – 64. évf., 7-8. sz. (2017. július-augusztus) p. 517-518.

A tudós ügyész: Tanulmányok Bócz Endre 80. születésnapjára. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 7-8. sz.(2017) p. 151-159.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

Büntetőjog

Egy világváros három börtöne : a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet története / Tamáska Péter. – Budapest : Unicus Műhely, 2017. – 213 p. – ISBN 978-615-5084-39-3. – Lelőhelyinformáció

A kriminalisztika tendenciái : a bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője / Fenyvesi Csaba. – Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2017. – 304 p. – ISBN 978-615-5680-42-7. – Lelőhelyinformáció

Sapiens in sapientia : ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmából / szerk. Barabás A. Tünde és Belovics Ervin. – Budapest : OKRI : Pázmány Press, 2016. – 486 p. – Lelőhelyinformáció

A szabálysértési törvény magyarázata / Bisztriczki László, Kántás Péter. – 3. átdolg. hat. kiad. – Budapest : HVG-ORAC, 2017. – 920 p. – ISBN 978-963-258-331-0. – Lelőhelyinformáció

 

Közigazgatási jog

Alapfogalmak, alkotmányos intézmények / Dezső Márta [et al.] ; szerk. Kukorelli István In: Alkotmánytan. – 1. Kötet. – 2003. – 573 p. – ISBN 963-389-531-6. – Lelőhelyinformáció

Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében / Veress Emőd. – Kolozsvár : Scientia K., 2011. – 321, [5] p. – ISBN 978-973-1970-47-9. – Lelőhelyinformációk

Az általános közigazgatási rendtartás : Ákr. 2016-Ket. 2004 / összeáll. Juhász Zoltán. – Budapest : Wolters Kluwer, 2017. – 284 p. – Kézirat lezárva: 2017. január 1. – ISBN 978-963-295-652-7. – Lelőhelyinformációk

Általános közigazgatási rendtartás. Közigazgatási perrendtartás : 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról, hatályba lép 2018. január 1. napján / [szerk. Szilner György]. – Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2017. – 92, [4] p. – Lezárva 2017. júl. 22. – ISBN 978-963-258-336-5. – Lelőhelyinformáció

Bérc avagy A joguralom útjai : alkotmány-és politikaelemzések száz tételben, 2005-2015 / Szentpéteri Nagy Richard. – Budapest : Noran Libro, 2017. – 479 p. – ISBN 978-615-5667-63-3. – Lelőhelyinformáció

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union : Charter of Fundamental Rights of the European Union / European Union. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. – 403 p.-ISBN 978-92-824-2577-0. – Lelőhelyinformációk

Costs of democracy / ed. by Péter Smuk. – Budapest : Gondolat, 2016. – 247 p. – ISBN 978-963-693-741-6. – Lelőhelyinformációk

Az Eu-jog alkalmazása : kézikönyv gyakorló jogászoknak / Varga Zsófia. – Budapest : Wolters Kluver, 2017. – 314 p. – ISBN 978-963-295-656-5. – Lelőhelyinformáció

Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai / Gombos Katalin. – Budapest : Wolters Kluwer, 2017. – 467 p. – Kézirat lezárva: 2016. december. – ISBN 978-963-295-650-3. – Lelőhelyinformációk

Az Európai Unió a világban : Uniós külkapcsolatok a 21. században / szerk. Simon Zoltán. – Budapest : L'Harmattan, 2017. – 366 p. – ISBN 978-963-414-296-6. – Lelőhelyinformáció

Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban / Ivancsics Imre, Fábián Adrián. – Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2017. – 244, [4] p. – ISBN 978-615-5680-45-8. – Lelőhelyinformáció

Hungarian media law / ed. András Koltay. – Budapest : Complex, 2012. – 509 p. – ISBN 978-963-295-251-2. – Lelőhelyinformációk

Ingatlanok és az értékesítésükhöz kapcsolódó áfa és illeték, 2017 / Báthory-Király Kata, Vira Sándor. – Budapest : SALDO, 2017. – 96 p. – Lelőhelyinformáció

Kommentár a gyermekvédelmi törvényhez : Kommentár a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényhez/ szerk. Mattenheim Gréta. – Budapest : Wolters Kluwer, 2017. – 911 p. – ISBN 978-963-295-664-0. – Lelőhelyinformáció

A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája / Csák Csilla ; [közread. a Miskolci Egyetem]. – Miskolc : ME, 2012. – 275 p. – ISBN 978-963-358-015-8. – Lelőhelyinformáció

Magyar közjegyzői archontológia 1858-2015 / Rokolya Gábor, Bartók Ibolya. – Budapest : Közjegyzői Akadémia Kiadó, 2016. – 318. – ISBN 978-615-80176-1-9. – Lelőhelyinformáció

Nagy-Britannia és az európai integráció : a csatlakozástól a brexit-ig / Egedy Gergely, Gálik Zoltán. – [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2017. – 198 p. – ISBN 978-963-414-303-1.-Lelőhelyinformáció

A nemzetközi kapcsolatok glosszárium / Sz. Hossó Nikoletta. – Budapest : L'Harmattan, 2017. – 240 p. – ISBN 978-963-414-254-6.-Lelőhelyinformáció

Öt év az Európai Unióban / [kiad. Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztály EU Tájékoztató Szolgálat]. – Budapest :Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztály EU Tájékoztató Szolgálat, 2009. – 124 p. – Lelőhelyinformáció

Román alkotmányjog : alkotmányjogi alapismeretek és kisebbségjogi vonatkozások / Varga Attila. – Kolozsvár : Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2013. – 351 p. – ISBN 978-963-8327-22-3. – Lelőhelyinformációk

Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. 3. kötet / szerk. Koltay András, Török Bernát. – Budapest : Complex, 2016. – ISBN 978-963-295-599-5. – Lelőhelyinformáció

Scrutiny of EU affairs in the national parliaments of the new member states : comparative analysis / Klára Szalay ; [publ. by the] Hungarian National Assembly. – Budapest : Hung. Nat. Assembly, 2005. – 335 p. – ISBN 963-86910-1-8. – Lelőhelyinformációk

Segédlet az államháztartási könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez : 2017 / Szamkó Józsefné, Sándorné Új Éva. – Budapest : Wolters Kluwer, 2017. – 271 p. – ISBN 978-963-295-662-6. – Lelőhelyinformáció

A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. – Budapest : Wolters Kluwer, 2017. – 1328 p. – Lezárva: 2017. márc. 31. – ISBN 978-963-295-658-9. – Lelőhelyinformációk

Társasági adó 2017 / Ácsné Molnár Judit ; Pölöskei Pálné. – Budapest: Saldo, 2017. – 248 p. – ISBN 978-963-638-526-2. – Lelőhelyinformáció

Versions consolidées du traité sur L'Union Européenne et du traité sur le fonctionnement de L'Union Européenne charte de droits fondamentaux de L'union Européenne / Union Européenne. – Luxembourg : Office des publicationes de l'Union européenne, 2010. – 403 p.-ISBN 978-92-824-2579-4. – Lelőhelyinformációk

 

Polgári jog

Betegjogi és adatvédelmi kézikönyv : klinikai szakpszichológusoknak és pszichoterapeutáknak / Urbán Éva. – Budapest : Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, 2017. – 184 p. – ISBN 978-615-5443-56-5. – Lelőhelyinformáció

Az európai családjog gyakorlata : Az Európai Unió Bíróságának családjogi tárgyú uniós rendeletekkel kapcsolatos joggyakorlata / Wopera Zsuzsa. – Budapest : Wolters Kluwer, 2017. – 182 p. – ISBN 978-963-295-654-1. Lelőhelyinformáció

Kolosváry Bálint emlékkötet / szerk. Veress Emőd ; kiad. az Erdélyi Református Egyházkerület és a Sapientia EMTE Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatóközpont. – Kolozsvár : Erdélyi Ref. Egyházker. : Sapientia EMTE Kolosváry B. Jogtud. Kutatóközp., 2015. – 375 p. – ISBN 978-973-7971-90-6. – Lelőhelyinformáció

Magyar polgári jog : Kötelmi jog / szerk. Benke József, Nochta Tibor.-Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2017. – Lelőhelyinformáció

Polgári jog : Szerzői jog és iparjogvédelem / Lontai Endre [et al.]. – Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2017. – 446 p. – ISBN 978-963-312-270-9. – Lelőhelyinformáció

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata / szerk. Wopera Zsuzsa. – Budapest : Wolters Kluwer, 2017. – 718 p. – ISBN 978-963-295-660-2. –  Lelőhelyinformáció

Római köz-és magánjog / Nótári Tamás. – Kolozsvár : Scientia K., 2011. – 522 p. – ISBN 978-973-1970-50-9. – Lelőhelyinformáció

Román polgári jog : általános rész / Veress Emőd. – Kolozsvár : Sapentia Emte : Forum Iuris : Lupán Ernő Alapítvány, 2016. – 164 p.-- ISBN 978-973-0-22633-1. – Lelőhelyinformáció

Takarékszövetkezetek jogi szabályozása a XIX. és a XX. században / Csák Csilla. – Miskolc : Novotny Alapítvány, 2016. – 297 p. – ISBN 978-615-5658-02-0. – Lelőhelyinformáció

Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályba lép 2018. január 1. napján. – Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2017. – 187, [1] p. A szerk. lezárva: 2017. jan. 4. – A kiadvány a Magyar Közlöny felhasználásával készült. – ISBN 978-963-258-327-3. – Lelőhelyinformáció

Új polgári törvénykönyv : aktuális kérdések / [szerk. Koller Kármen Csenge, Tar Adrienn] ; [kiad. az ELTE Bibó István Szakkollégium]. – Budapest : ELTE BibóIstván Szakkollégium, 2013. – 249 p. – ISBN 978-963-88700-5-6. – Lelőhelyinformáció

Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról : hatályba lép 2018. január 1. napján. – Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2017. – 187, [1] p. A szerk. lezárva: 2017. jan. 4. – A kiadvány a Magyar Közlöny felhasználásával készült. – ISBN 978-963-258-327-3. – Lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

VEZETÉS A KÖZJÓ SZOLGÁLATÁBAN-KÖZPÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT1_1.jpg

Szerző: Bábosik Mária

Typotex, 2017.

A könyv szerzői kollektívája arra vállalkozott, hogy összefoglalja a közszféra vezetői és vezetői utánpótlása számára szükséges kulcsfontosságú ismereteket. A közszféra hatékonysága, amelyre vezetőinek döntő befolyása van, az ország versenyképességének meghatározó tényezője.

A kötet a közszférát az üzleti (verseny) és a civil szférától megkülönböztetve szélesen értelmezi. Közszféra alatt azon szervezetek összességét érti, amelyek közszükségletet elégítenek ki. A közszükséglet pedig egy olyan sajátos társadalmi igény, amely a társadalom tagjainak többsége részéről felmerül, s amelyet közösségi (politikai) döntés alapján közösségi igénynek ismernek el, s ezért finanszírozását alapvetően (de nem feltétlenül teljes mértékben) közpénzekből valósítják meg. Ilyen értelemben a könyv egyaránt érinti az állami és az önkormányzati szervezeteket, valamint az irányító és a végrehajtó szinteket. Kiemelten kezeli a szervezeti integritást, mint a közjó szolgálatának minden szinten érvényes alapját.

A könyv öt részre tagolódik. Az egyes részek a közpénzekkel gazdálkodó szervezetek vezetői számára kiemelten fontos kérdéskörökkel foglalkoznak: az első rész a közjó szolgálatával, a második az erőforrás-gazdálkodással, a harmadik az irányítással és menedzseléssel, a negyedik a folyamatos megújulással, az utolsó pedig a vezetői munka hatékonyságával. Az egyes részeken belül összesen huszonhét fejezet van, amelyek az adott kérdéskör meghatározó, önálló részterületeit fedik le.

 

BÍRÓSÁGI-ÜGYÉSZSÉGI SZERVEZET ÉS IGAZGATÁS2_1.jpg

Szerkesztette: Csink Lóránt, Varga Ádám

Pázmány Press, 2017

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán meghirdetett igazságügyi igazgatás szaknak egyik központi kérdése a bíróságok és az ügyészségek szervezeti felépítése és igazgatása. A képzés során hosszú ideig gondot okozott, hogy nem volt olyan tudományosan megalapozott összefoglaló mű, ami a szükséges ismeretanyagot szerkesztetten és összeszedetten tartalmazta volna. Nehézséget jelentett továbbá, hogy az amúgy is viszonylag új (2011-2012-ben megalkotott) joganyagot a jogalkotó több alkalommal is módosította. Mostanra, hogy a joganyag letisztult, elérkezettnek látszott az idő egy olyan kötet előállítására, ami nem csupán a szűkebb értelemben vett szervezeti és igazgatási kérdéseket tárgyalja, hanem kitekintést ad a bíróságok és az ügyészségek államszervezetben betöltött helyéről, szerepéről is.

(Részlet a kötet előszavából)

 

A SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA-KOMMENTÁR GYAKORLATI PÉLDÁKKAL3_1.jpg

Szerzők: Dr. Bisztriczki László, Kántás Péter:

Harmadik, átdolgozott, hatályosított kiadás

Hvg-Orac, 2017.

A 2017 májusáig hatályba lépett módosításokkal, a legújabb bírói gyakorlattal. Bár alig több mint öt éves az "új" szabálysértési törvény, a szabálysértési joganyag immár harmadik magyarázatát bocsátjuk útjára, figyelemmel arra, hogy a legutóbbi három évben is számos tartalmi jellegű módosítást eszközölt rajta a jogalkotó (az utolsó módosítások 2017 májusában léptek hatályba, a kötet már ezeket is feldolgozza). Több, a törvényben használt fogalom (például csekély mennyiségű lőszer, robbanóanyag-prekurzor) meghatározásra került, és új tényállások (például közérdekű üzem megzavarása, jogosulatlan közterületi értékesítés, fémkereső műszer jogellenes használata) kerültek a törvénybe. A jogalkotó szabályozta a belföldi jogsegély jogintézményét elzárással is sújtható szabálysértési ügyekben, a fiatalkorúak tekintetében pedig bevezette a felfüggesztett szabálysértési elzárás szankcióját. Kötelezővé tette az előélet miatt elzárásossá váló ügyekben, hogy a szabálysértési hatóság tisztázza a tényállást, a kártérítés szabályainak alkalmazását pedig sértetti kérelemhez kötötte. A kommentár krédója azonban változatlan a korábbiakhoz képest: az "első vonalban" dolgozó jogalkalmazó munkáját szeretné segíteni gazdag esetbemutatással, értelmezéssel, nem elhallgatva a tételes jogi szabályozás diszfunkcióit, esetenként kitérve a bagatell-büntetőjog világát már a születésétől átszövő jogelméleti dilemmákra. A szerzők a módosítások tárgyalása során a korábbi két változathoz képest nagyobb arányban hivatkoznak a legújabb bírói gyakorlatra, a hazai közigazgatási jog irodalmára és publicisztikájára, az ombudsmani állásfoglalásokra, de nem szégyellik azt sem, ha esetenként az internetes hírforrások világából választanak értelmezésre szoruló, precedensértékű jogesetet. A szerzők szükségesnek tartották esetenként a hibás jogesetek bemutatását is annak érdekében, hogy a fellelt joghézagokat bemutassák, és azokra a jogelvek vagy gyakorlati lehetőségek alapján megoldást kínáljanak.

A kommentár csaknem ezer oldalas terjedelmét az is magyarázza, hogy itt egy törvényben testesül meg a büntetőjogágak (büntető anyagi jog, büntető-eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog) hármassága, s vegyük hozzá, hogy egyre nagyobb mennyiséget tesz ki a részletszabályokat tartalmazó rendeleti joganyag, melynek részletesebb ismertetésétől a szerzők esetenként nem tudtak eltekinteni.

A kézirat lezárása: 2017. május 23.

 

A BÜNTETŐJOGI RÁGALMAZÁS ÉS BECSÜLETSÉRTÉS A DEFAMATORIKUS BŰNCSELEKMÉNYEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI MEGÍTÉLÉSE A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSI SZABADSÁG ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG KONTEXTUSÁBAN4_1.jpg

Szerző: Tóth J. Zoltán

Médiatudományi Intézet, 2017.

Az Előszóból: „Jelen könyv a rágalmazással és a becsületsértéssel, valamint érintőlegesen az egyéb defamatorikus deliktumokkal kapcsolatos szabályozással foglalkozik. Célja egyrészt annak áttekintése, hogy milyen elméleti problémák vetődnek vagy vetődhetnek fel a szólásszabadságnak a méltóság, illetve a becsület védelme érdekében történő, kriminális jellegű korlátozásai során, másrészt annak felvázolása, hogy e problémákra milyen válaszok születtek és születnek az ilyen jellegű korlátozásokat alkalmazó (jellemzően európai) államokban, ezen belül is elsősorban Magyarországon. A könyv továbbá választ keres arra a kérdésre is, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) véleménynyilvánítási szabadsággal kapcsolatos gyakorlata milyen követelményeket támaszt az európai államok defamatorikus jogi szabályozásával szemben, illetve e követelmények mennyiben érvényesülnek ma az európai országok büntető jogalkotási és jogalkalmazási praxisában.”

A kötet letölthető: http://mtmi.hu/dokumentum/1005/MK27web.pdf

 

A TUDÓS ÜGYÉSZ: TANULMÁNYOK BÓCZ ENDRE 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Szerzők: Finszter Géza, Korinek László, Végh Zsuzsanna

HVG-ORAC, 2017. 

 

VÉDŐI SZEMMEL: TANULMÁNYOK ÉS KARCOLATOK A BÜNTETŐ ANYAGI ÉS ELJÁRÁSJOG TÁRGYKÖRÉBŐL6_1.jpg

Szerző: Csomós Tamás

HVG-ORAC, 2017.

Az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényt. Ehhez az aktushoz négy éves előkészítő munka vezetett. Gyökeres változások elé nézünk. Más minőség fog bekövetkezni. Valamennyi hivatásrend új kihívásokkal szembesül. Olyanokkal, amelyek szemléletváltást is megkövetelnek az eljárási szereplőktől. A könyv szerzője 2014-től vett részt a kodifikációs munkában. Tagja volt az új Be.-t előkészítő kodifikációs bizottságnak, majd a tanácsadó testületnek, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara jogalkotási munkacsoportjának.

Voltaire szerint „Ha jó törvényt akarsz, vesd tűzbe a régit és alkoss újat”. Szerencsére az új kódex megalkotásánál nem ez a szemlélet érvényesült.

A jelentős változások ellenére megmaradt a büntetőeljárás hagyományos és történetileg kialakult rendszere.

A szerző az elmúlt kilenc évben megjelent írásait áthangszerelve, az új törvényre aktualizálva tesz kísérletet arra, hogy átvezesse az olvasót a régi eljárási törvényből az új kódexbe, megvilágítva az eltéréseket, feltárva a régi és az új szabályozás fonákságait. Az írások segítséget nyújtanak az átálláshoz. Ahhoz, hogy az eljárási szereplők rendszerben és egyediben is gondolkodva tudjanak áthangolódni az új szabályozásra. A könyv az új attitűd kialakításához is segédletet nyújt.

A kötet, csakúgy, mint a szerző korábbi könyve – PERISZKÓP (Jogi ÖTpercesek) 2010–2015 – rendhagyónak számít a jogi kiadványok piacán. Az újdonság erejével hat a címben is testet öltő szemléletmód. Védői szemmel…

Csomós Tamás az elméleti és gyakorlati problémákat olyan, a hivatásrendhez igazodó látásmódban elemzi, amely nem hagyja hidegen az olvasót. Együttgondolkodásra és vitára késztet.

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

83. IFLA KÖNYVTÁRI ÉS INFORMÁCIÓS KONGRESSZUS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége több magyar könyvtáros hallgató és könyvtáros kolléga számára biztosított lehetőséget a 2017. évi IFLA konferencián való részvételre.

A konferenciára 2017. augusztus 16-án indul el a magyar csapat.

Gerencsér Judit, a bírósági könyvtárak koordinációjával megbízott vezetője, az MKE főtitkára is jelen volt az eseményen, önkéntes munkával segítette a konferencia munkáját.

 

ifla_0.jpg

A kongresszusról: https://2017.ifla.org/

A kép forrása: http://ki.oszk.hu/konyvtar/2017/09/beszamolo-a-wroclawi-83-ifla-konyvtari-es-informacios-kongresszusrol-2017-augusztus-19-25/

 

A válogatást készítette:

Borbély János (Kúria)

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Deákné Szécsi Ildikó (Szolnoki Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Kuslits László (Budapest Környéki Törvényszék)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóth Győző (Egri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Vadászné Szabó Anikó (Győri Ítélőtábla)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO