Szakirodalmi ajánló 2017. május-június

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Etikai Bizottságának 2017. évi 1. elvi állásfoglalása / Györgypál Miklós. –In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. –64. évf., 2. szám (2017. március-április) p.44-45.

Jogászi etika / Földesi Tamás. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 3-61.

Magánjogi kérdések jogelméleti megközelítésben Peschka Vilmos műveiben / Vékás Lajos. –In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. –72. évf., 5. sz. (2017. május) p. 197-209.

 

BÜNTETŐJOG

A büntethetőségi korhatár hatályos szabályozásának problematikája / Tóth Miklós. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 4. sz. (2017. április) p. 209-215.

A bűnszervezetben történő elkövetés megállapíthatóságának ítélkezési gyakorlata a kábítószer-bűnözés vonatkozásában: 1. [rész] / Nagycenki Tamás. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 5. sz. (2017) p. 54-77.

A jogállamiság, a jogbiztonság és enyhébb elbírálás összefüggései / Czine Ágnes. –In: I Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., (2017. május) 5. sz. p. 266-270.

Az emberölés elhatárolása a halált és az életveszélyt okozó testi sértéstől / Benedek Zoltán. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 4. sz. (2017) p. 34-55.

Az enyhébb elbírálás kérdésének dilemmái / Fázsi László. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 5. sz. (2017. május) p. 257-265.

Az életkor jelentősége a szexuális erőszak tényállásának értelmezésénél / Balogh Ágnes. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., (2017. május) 5. sz. p. 281-287.

Dohánycsempészet és a szervezett bűnözés / Rohács Rolnad [et al.]. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 5. sz. (2017) p. 116-128.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A kiemelt jelentőségű büntetőügyek intézményének rövid története / Busch Balázs. –In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. –3. évf.,1. sz. (2017) p. 24-29.

A titkos információgyűjtés az új büntetőeljárási törvénytervezet tükrében / Nagy Klára. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 4. sz. (2017) p. 56-68.

A rendészet fogalmának, tartalmának evolúciója / Balla Zoltán. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 5. sz. (2017) p. 105-115.

Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi összefüggései és a magánszféravédelem / Sulyok Márton. –In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. –2. évf., 1. sz. (2017. március) p. 3-18.

Az eljárási jogok és a gyermekbarát igazságszolgáltatás érvényesülése Magyarországon, büntetőeljárás alá vont külföldi fiatalkorúak esetén / Gyurkó Szilvia, Németh Barbara, Balázs Réka. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 5. sz. (2017) p. 42-53.

Az elsőfokú ítélet szerkesztése a német büntetőeljárásban / Stál Józef. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 5. sz. (2017. május) p. 288-297.

Az igazságügyi szakértői bizonyítás "tudománya" / Bányai István. –In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. –64. évf., 2. szám (2017. március-április) p. 27-35.

Az újságírói forrásvédelem határa a büntetőeljárásban – jogalkalmazói szempontok az európai alapjogi elvárások tükrében / Matusik Tamás, Csépány Kristóf. –In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. –2. évf., 1. sz. (2017. március) p. 19-23.

A bűnügyi felderítés szekunder hatásterülete: a közbiztonság / Orbán Csaba. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 5. sz. (2017) p. 78-86.

Alkalmazott pszichológiai kutatások a sorozat-bűncselekmények felderítésének szolgálatában / Ivaskevics Krisztián. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 4. sz. (2017) p. 69-88.

Fogvatartási szabályok harmonizálása az Európai Unióban / Gál Andor [et al.]. –In: Európai Jog ISSN 1587-2769. –17. évf. 2. sz. (2017. március) p. 1-12.

Golyósironírások és bélyegzőlenyomatok vonalkereszteződéseinek vizsgálati lehetőségei / Göbölyös Imre. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf., 4. sz. (2017) p. 89-94.

Gondolatok az ügyész és a nyomozóhatóság kapcsolatáról / Hevér Tibor. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 5. sz. (2017. május) p. 305-317.

Jobb lehet az új? Az előzetes letartóztatás elrendelése az új Be. tükrében / Folta Dóra. –In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. –2. évf., 1. sz. (2017. március) p. 24-33.

Jogfejlesztő jogalkalmazás (új Ptk. kötelmi jog általános szabályai) II. / Bleier Judit. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 5. sz. (2017. május) p. 7-9.

Kézírás technikai eszközzel történő rekonstrukciós vizsgálata, avagy a precíz betörő esete / Sajgó Ildikó. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf., 4. sz. (2017) p. 112-115.

Kontroll a szakértők felett: a szakértői minőségbiztosítás szabályozása / Bencze Krisztina. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 103-113.

Közrendészeti magánbiztonság és magánrendészet közpénzből / Tóth Judit. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 5. sz. (2017) p. 5-24.

(Köz)érdek a magánbiztonságban?: vita a köz- és civil rendészet viszonyáról és ellentmondásairól / Bartha Ildikó. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 5. sz. (2017) p. 25-41.

A szakértő büntetőeljárási helyzetének formálódása: történeti előzmények / Idzigné Novák Csilla. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 145-160.

A szakértői minőségbiztosítási rendszer kialakításának előkérdései és alapfogalmai / Nogel Mónika. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 115-133.

 

POLGÁRI JOG

A bizalmi vagyonkezelési szerződés jogi szabályozásának aktuális kérdései / Menyhárd Attila. –In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. –3. évf., 1. sz. (2017) p. 37-43.

A corporate governance jelentősége a köztulajdonban lévő gazdasági társaságoknál / Auer Ádám, Papp Tekla. –In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. –72. évf., 5. sz. (2017. május) p. 210-219.

A versenytörvény újdonságai az összefonódások ellenőrzése és a kártérítési perek tekintetében / Tóth Tihamér. –In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. –72. évf., 5. sz. (2017. május) p. 243-255.

Az új Ptk. hatálybalépésének harmadik évfordulójára / Bodzási Balázs. –In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. –3. évf. 1. sz. (2017) p. 9-17.

Erkölcsi károk és orvosi műhibaperek / Márton Éva. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 4. sz. (2017. április) p. 240-252.

Jogfejlesztő jogalkalmazás (Új Ptk. kötelmi jog általános szabályai) I. / Bleier Judit. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 4. sz. (2017. április) p. 10-14.

Ki fizet a társasháznak? – dilemmák a közös költség tartozás viselése körül / Varga Edit. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 5. sz. (2017. május) p. 318-320.

Pontszerző helyen a Polgári törvénykönyv - A magyar társasági jogi rendelkezések La Porta professzor értékelési rendszerének tükrében / Kecskés András, Halász Vendel. –In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. –72. évf., 5. sz. (2017. május) p. 220-234

Változások a zálogjog szabályaiban II. / Kovács László. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 4. sz. (2017. április) p. 3-6.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A kisértékű perek szabályainak múltja, jelene és jövője a perhatékonyság tükrében hazánkban / Fekete Zsuzsanna. –In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. –2. évf., 1. sz. (2017. március) p. 58-66.

A perfinanszírozás kérdése svájci szemszögből / Meier Katalin. –In: Európai Jog ISSN 1587-2769. –17. évf. 2. sz. (2017. március) p. 17-22.

Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi összefüggései és a magánszféravédelem / Sulyok Márton. –In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. –2. évf., 1. sz. (2017. március) p. 3-18.

Az igazságügyi szakértői bizonyítás "tudománya" / Bányai István. –In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. –64. évf., 2. szám (2017. március-április) p. 27-35.

Az új Polgári perrendtartás, egyes vitatott kérdések és az elfogadott változat / Német János. –In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. –64. évf., 2. szám (2017. március-április) p. 5-12.

Állami bíráskodás és választottbíráskodás / Szakál Róbert. –In: Európai Jog ISSN 1587-2769. –17. évf. 2. sz. (2017. március) p. 13-16.

Kézbesítés az új polgári perrendtartásban / Pulinka Mihály. –In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. –64. évf., 2. szám (2017. március-április) p.36-43.

Új megoldások az elsőfokú eljárás szabályiban / Köblös Adél. –In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. –64. évf., 2. szám (2017. március-április) p. 13-26.

Változások a végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iráni per szabályozásában / Vitvindics Márta. –In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. –3. évf., 1. sz. (2017) p. 30-36.

Változások a zálogjog szabályaiban III. / Kovács László. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 5. sz. (2017. május) p. 9-11.

 

EURÓPAI JOG

A letelepedési szabadság, különös tekintettel a közjegyzői hivatásra / Nagy Barna Krisztina. –In: Európai Jog ISSN 1587-2769. –17. évf. 2. sz. (2017. március) p. 23-30.

Elvi és precedens jellegű megállapítások a luxemburgi és a strasbourgi bíróság legutóbbi ítéleteiből / Mihajlov Dobromir. –In: Európai Jog ISSN 1587-2769. –17. évf. 2. sz. (2017. március) p. 38-44.

Az EU személyek szabad áramlására vonatkozó és azzal összefüggő jogának alakulása, az Európai Bizottság további tervei / Kátai Anikó. –In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. –3. évf., 1. sz. (2017) p. 44-55.

Az Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA-2020) megalkotásának koncepciója / Kovács Gábor. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 83-101.

Az európai politikai pártok jogállásáról / Smuk Péter. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 63-82.

Csődhelyzetkép (2010-2015) világszerte II. / Erdős Károly – Nagy Dávid. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 4. sz. (2017. április) p. 6-10.

 

NEMZETKÖZI JOG

Az általános konzuli hatósági együttműködések elméleti kérdései / Csatlós Erzsébet. –In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. –2. évf., 1. sz. (2017. március) p. 33-42.

Egyén és az állam kapcsolata az egészségbiztosításban az Egyesült Államokban: az Obamacare elő- és utóélete / Forman Balázs. –In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. –3. évf., 1. sz. (2017) p. 56-64.

Természetvédelem nemzetközi szinten és az Európai Unióban / Tilki Katalin. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf., 5. sz. (2017) p. 87-104.

 

MUNKAJOG

A Ptk. vagy az Mt. alapján kell megítélni a vezető tisztségviselő kártérítési felelősségét, ha a tisztséget munkaviszonyban látja el / Csöndes Mónika. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 5. sz. (2017. május) p. 271-280.

 

CÉGJOG

A bírói gyakorlat egyes kérdései a csődjog köréből / Juhász László. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 5. sz. (2017. május) p. 5-7.

A bíróságok gyakorlatából: törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésére jogosultság. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 5. sz. (2017. május) p. 12-13.

A kényszertörlés és az eltiltás joggyakorlata I. / Gál Judit. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 5. sz. (2017. május) p. 3-5.

Csődhelyzetkép (2010-2015) világszerte III. / Erdős Károly, Nagy Dávid. –In: Céghírnök ISSN 1215-1785. –27. évf., 5. sz. (2017. május) p. 13-14.

 

ALKOTMÁNYJOG

A jogegységi határozatok jogi jellegének alkotmányossági problémái / Villám Krisztián. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 4. sz. (2017. április) p. 225-239.

Alkotmányos identitás innen és túl / Kis Kelemen Bence. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 4. sz. (2017. április) p.197-208.

Cuius regio eius religio? A vallásszabadság esete Törökországgal / Siska Katalin. –In: Európai Jog ISSN 1587-2769. –17. évf. 2. sz. (2017. március) p. 31-37.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

A helyi önkormányzatok és szerveik (tisztségviselőik) által ellátott feladatok főbb kérdései / Hoffman István. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 4. sz. (2017. április) p. 216-224.

Az Igazságügyi Minisztérium szerepe a kormányzati jogszabály-előkészítésben / Salgó László Péter. –In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. –3. évf., 1. sz. (2017) p. 17-23.

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSJOG

A közbeszerzéssel kapcsolatos közigazgatási perek gyakorlata (2017) / Szilágyi Norbert. –In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. –2. évf., 1. sz. (2017. március) p. 48-58.

A közigazgatási jogkörben okozott kár érvényesíthetőségének változása az új eljárásjogi szabályok hatálybalépésével / Jójárt Eszter, Gelencsér Dániel. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 5. sz. (2017. május) p. 298-304.

A közigazgatási perjog emancipációja: a közigazgatási perrendtartás / F. Rozsnyai Krisztina. –In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. –72. évf., 5. sz. (2017. május) p. 235-242.

Történeti vázlat a francia közigazgatási eljárásjogi kodifikáció mérföldköveiről / Pollák Kitti. –In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. –2. évf., 1. sz. (2017. március) p. 43-48.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

A gyűlölet politikája: közösségi, társadalmi és globális válaszok / Szontagh Veronika, Tran Dániel. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf., 4. sz. (2017) p. 108-111.

A magyar jogászság rendszerváltoztató tevékenységének papíralapú emlékműve (Kónya Imre: "... és az ünnep mindig elmarad?") / Sárközy Tamás. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 4. sz. (2017. április) p. 253-256.

A magyar jogrendszer állapotáról / Váczi Péter. –In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. –72. évf., 5. sz. (2017. május) p. 256-260.

Búcsúzás Földesi Tamástól / Cs. Kiss Lajos. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 167-171.

Deli Gergely: Salus rei publicae. A helyes döntés kritériuma a római magánjogban / Pókecz Kovács Attila. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 161-166.

Gondolatok a migráció bűnügyi hatásairól rendezett konferenciához / Végh Zsuzsanna. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf., 4. sz. (2017) p. 103-107.

Három és fél évszázad egy jogász nemzet szolgálatában / Trócsányi László. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. –64. évf., 4. sz. (2017. április) p. 193-196.

Hozzászólás a migráció bűnügyi hatásairól készült tanulmánykötethez / Tóth Nikolett Ágnes. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf., 4. sz. (2017) p. 95-102.

Interjú Kecsmár Krisztiánnal / Dobrotka-Mayer Annamária. –In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. –3. évf., 1. sz. (2017) p. 6-8.

Milgram-kísérlet honvédekkel: a Nyugati Megszálló Csoport közreműködése a holokausztban / Ungváry Krisztián. –In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf., 4. sz. (2017) p. 5-33.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

The past and present of the Prüm Treaty : the regulation of biometric data exchange int he EU / Gábor Kovács, Klára Nagy. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf., 1. sz. (2017) p. 135-143.

 

NÉMET NYELVEN

Deregulierungsgesetz 2017: Einführung der E-Gründung ab 2018 und der E-Zustellung ab 2020.–In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 8. sz. (2017) p. 191-192.

Senkung der Flugabgabe. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 8. sz. (2017) 192 p.

KESt-Behandlung von Kapitalmaßnahmen. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 8. sz. (2017) 192 p.

Kleinunternehmerregelung neu ab 1. 1. 2017 / Sebastian Pfeiffer. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 8. sz. (2017) p.193-194.

Nichtfestsetzung und Abänderung der Steuer bei der Rückgängigmachung von Anteilsübertragungen gem § 1 Abs 2a GrEStG / Philipp Stanek. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 8. sz. (2017) p. 195-199.

Erstes Siebentel einer Teilwertabschreibung: Bindungswirkung für die Folgejahre? / Stefan Papst –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 8. sz. (2017) p. 200-205.

Der Rechtsschutz bei Nichtbescheiden / Reinhold Beiser. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 8. sz. (2017) p. 205-210.

Artikelrundschau Februar 2017 - Teil 2. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 8. sz. (2017) p. 210-211.

Steuerberater des Jahres 2017 gefeiert Eberhard Wobisch für sein Lebenswerk geehrt. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 215 p.

Flächenmäßige Einschränkung der Hauptwohnsitzbefreiung von der ImmoESt. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 216 p.

Kursverluste aus Fremdwährungskredit sind keine Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 216 p.

Keine sofortige Abzugsfähigkeit von Due Diligence-Kosten. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 216 p.

Das MLI - eine Revolution im Internationalen Steuerrecht? / Heinz Jirousek. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) p. 217-220.

Zusammenschlussbefreiung: Generalanwälte des EuGH widersprechen sich! / Abba Schefzig, Rubert Wiesinger. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) p. 221-224.

Fremdwährungskredite zur Finanzierung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung / Reinhold Beiser. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) p. 225-230.

Artikelrundschau März 2017 - Teil. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) p. 231-235.

Vermietungseinkünfte, Fremdwährungskredit, Währungsoptionsprämie als Werbungskosten. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 235 p.

Pensionistenabsetzbetrag bei ausländischen Altersrenten. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 235 p.

Unterhaltsabsetzbetrag, Voraussetzung der tatsächlichen Unterhaltsleistung, "Kinderstaffel". –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 236 p.

Fremdfinanzierter Beteiligungserwerb, Geldbeschaffungskosten. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 236 p.

Leistungsort bei der Aufstellung von Wettterminals. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 236 p.

Generalanwalt bejaht Zuständigkeit des EuGH für deutsch-österreichische DBA-Streitigkeit. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 10. sz. (2017) p. 239-240.

Doppelbesteuerung: EU-Rat einigt sich auf Position zum Streitschlichtungsverfahren. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 10. sz. (2017) p.240.

Horizontal Monitoring als Bestandteil des österreichischen Abgabenvollzugs? / Tina Ehrke-Rabel, Barbara Gunacker Slawitsch - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 10. sz. (2017) p. 241-250.

Zuzug ohne Wegzug? / Christoph Seydl. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 10. sz. (2017) p. 251-254.

Die Berechnung der Neunmonatsfrist bei Verschmelzungen / Michael Zwick. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 10. sz. (2017) p. 254-259.

Artikelrundschau März 2017 - Teil 2 / Franz Proksch, Erik Tajalli. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 10. sz. (2017) p. 260-263.

Steuerberater des Jahres 2017 gefeiert Eberhard Wobisch für sein Lebenswerk geehrt. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 215 p.

Flächenmäßige Einschränkung der Hauptwohnsitzbefreiung von der ImmoESt. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 216 p.

Kursverluste aus Fremdwährungskredit sind keine Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 216 p.

Keine sofortige Abzugsfähigkeit von Due Diligence-Kosten. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 216 p.

Das MLI - eine Revolution im Internationalen Steuerrecht? / Heinz Jirousek. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) p. 217-220.

Zusammenschlussbefreiung: Generalanwälte des EuGH widersprechen sich! / Abba Schefzig, Rubert Wiesinger. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) p. 221-224.

Fremdwährungskredite zur Finanzierung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung / Reinhold Beiser. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) p. 225-230.

Artikelrundschau März 2017 - Teil. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) p. 231-235.

Vermietungseinkünfte, Fremdwährungskredit, Währungsoptionsprämie als Werbungskosten. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 235 p.

Pensionistenabsetzbetrag bei ausländischen Altersrenten. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 235 p.

Unterhaltsabsetzbetrag, Voraussetzung der tatsächlichen Unterhaltsleistung, "Kinderstaffel". –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 236 p.

Fremdfinanzierter Beteiligungserwerb, Geldbeschaffungskosten. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 236 p.

Leistungsort bei der Aufstellung von Wettterminals. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. –70. évf., 9. sz. (2017) 236 p.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

A jogtudomány helye, szerepe és haszna tudománymódszertani és tudományelméleti írások / szerk. Bódig Mátyás, Ződi Zsolt. –Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont: Opten, 2016. –ISBN 978-615-5122-25-4. –Lelőhelyinformáció

Az általános közigazgatási rendtartás: Ákr. 2016 - Ket. 2004 / összeáll. Juhász Zoltán. –Budapest: Wolters Kluwer, 2017. –284 p. –ISBN 978-963-295-652-7. –Lelőhelyinformáció

A bizalmi vagyonkezelés és a trust: jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés / Sándor István. –2. átd. kiad. –Budapest: HVG-ORAC, 2017. –555 p. –ISBN 978-963-258-324-2. –Lelőhelyinformáció

Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai / Gombos Katalin. –Budapest: Wolters Kluwer, 2017. –467 p. –ISBN 978-963-295-650-3. –Lelőhelyinformáció

Az én molekulám: bioetika és emberi jogok a XXI. század elején /Sándor Judit. –Budapest: L'Harmattan K., 2016. –228 p. –978-963-414-223-2. –Lelőhelyinformáció

Közigazgatási jog: általános rész 2. kötet: a közszolgáltatások szervezése / szerk. Fazekas Marianna. –Budapest: ELTE Eötvös K., 2017. –236 p. –ISBN 978-963-312-268-6. –Lelőhelyinformáció

A magyar társadalombiztosítási és szociális ellátások rendszere /Homicskó Árpád Olivér. –Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem: L'Harmattan, 2016. –424 p. –ISBN 978-963-414-222-5. –Lelőhelyinformáció

A társasházi törvény magyarázata / Kiss Gábor. –Budapest: HVG-ORAC, 2017. –298 p. –ISBN 978-963-258-323-5. –Lelőhelyinformáció

Az új nemzetközi magánjogi törvény alapjai 1. köt.: kodifikációs előtanulmányok / szerk. Berke Barna, Nemessányi Zoltán. -Budapest: HVG-ORAC, 2016. –331 p. –ISBN 978-963-258-305-1. –Lelőhelyinformáció

Az új nemzetközi magánjogi törvény alapjai 2. [köt.] : Addendum / szerk. Berke Barna, Nemessányi Zoltán. -Budapest: HVG-ORAC, 2016. –59 p. –ISBN 978-963-258-305-1. –Lelőhelyinformáció

Új polgári perrendtartás: 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról. –Budapest: HVG- ORAC: Novissima, 2017. –187, [1] p. –ISBN 978-963-258-327-3. –Lelőhelyinformáció

Az Alkotmánybíróság határozatai: 2016 / szerk. Sulyok Tamás, Bitskey Botond. –Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft, 2017. –644 p. –Lelőhelyinformáció

A nemzetközi adásvételi szerződések joggyakorlatának aktuális kérdései / szerk. Glavanits Judit ; írta: Glavanits Judit [et al.]. –Győr : Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. –126 p. –ISBN 978-615-5391-89-7. –Lelőhelyinformáció

Az európai jog és a nemzetközi magánjog aktuális kérdései: ünnepi tanulmányok a 65 éves Milassin László tiszteletére / Burián László [et al.] ; szerk.: Glavanits Judit, Horváthy Balázs, Knapp László. –Győr: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. –184 p. –ISBN 978-615-5391-82-8. –Lelőhelyinformáció

Naplójegyzetek: dr. Réczei Sándor ítélőtáblai bíró naplója / szerk. Szilágyiné dr. Karsai Andrea. –Debrecen: Debreceni Ítélőtábla, 2017. –190 p. –Lelőhelyinformáció

Bírósági históriák / [a kötet történeteit gyűjtötte és írta Horváth Zsolt]. –Zalaegerszeg: Zalaegerszegi Törvényszék, 2017. –39 p. –Lelőhelyinformáció

A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban / szerzők: Bagossyné Körtvélyesi Mária [et al.], szerk. Megyeri-Pálffi Zoltán. –120 p. –ISBN 978-963-12-8603-8. –Lelőhelyinformáció

Szemelvények az Edelényi Királyi Járásbíróság történetéből / szerk.: Farkas Eszter, a 2. fejezet szerkesztésében közrem. Sztankó Ágnes, az anyaggyűjtésben közrem. Laki-Lukács László, Bendicskó György. –Miskolc: Miskolci Törvényszék, 2017. –36 p. –Lelőhelyinformáció

mailath2016.jpgA Mailáth Tudományos Pályázat díjazott dolgozatait PDF formátumban olvashatják, és letölthetik. A dokumentum teljes szövege kereshető, a dolgozatok külső hivatkozásai is elérhetőek www.birosag.hu/mailath-gyorgy-tudomanyos-palyazat.

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

A BÜNTETŐELJÁRÁSI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA1_0.jpg

Szerkesztők: Belovics Ervin; Erdei Árpád

Szerzők: Bánáti János; Belovics Ervin; Erdei Árpád; Farkas Ákos; Kónya István

HVG-ORAC Kiadó, 2017.

A büntető anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog megújítását követően az azokat összekötő láncszem, a büntetőeljárási jog új alapokra helyezése is szükségessé vált. Az eljárások időszerű befejezése, valamint a büntető igazságszolgáltatás hatékony működése iránti társadalmi igény mellett az újrakodifikálást az is indokolta, hogy az elfogadása óta több mint száz módosításon átesett jelenlegi Be. időközben jelentős mértékben inkoherenssé vált.  A 2017. június 13-án elfogadott új büntetőeljárási törvény magyarázatára vállalkoztak a kodifikáció indulásakor meghatározó szerepet betöltő Kodifikációs Bizottság elnöke és tagjai: Bánáti János büntetőügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke; Belovics Ervin, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese, tanszékvezető egyetemi tanár; Erdei Árpád professor emeritus; Farkas Ákos intézetigazgató egyetemi tanár; valamint Kónya István büntetőbíró, a Kúria elnökhelyettese.  Az új kódex a büntetőeljárás minden szakaszában, valamint számos jogintézménye vonatkozásában lényeges, több esetben koncepcionális újdonságokat vezet be. A kézikönyv gyakorlati útmutatást nyújt a jövőbeni szabályozásról a tárgyalótermekben megforduló valamennyi jogászi hivatásrend tagjai számára, ugyanakkor szerzői kiemelt hangsúlyt fektetnek a magyarázatok tudományos megalapozottságára is.

Megjelenés: 2017. december

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG2_0.jpg

Harmadik, aktualizált kiadás

Szerző(k): Belovics Ervin; Tóth Mihály

HVG-ORAC Kiadó, 2017.

Ennek a tankönyvnek az új büntetőeljárási törvény szabályait ismertető harmadik kiadását a kiadó 2017 októberében jelenteti meg. A mű szerkezete nem változik: a szerzők továbbra is a törvény szövegét csak az általuk szükségesnek tartott helyeken és részletességgel idézve, a bírói gyakorlat legfontosabb eredményeire koncentrálva törekednek egy jól áttekinthető, a lényeget kiemelő és a törvény értelmezését elősegítő tankönyv létrehozására.

 

A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE3_0.jpg

Szerző: Lőrincz György

HVG-ORAC Kiadó, 2017.

„E könyv alapvető célja, hogy a lehető legrészletesebben, gyakorlati példák bemutatásával bővítse a jogkereső közönség tárgybeli ismereteit. Ennek szükségességét illetően egy adat: a Kúria a felmondások és az azonnali hatályú felmondások gyakorlatát vizsgáló joggyakorlat-elemző csoportja ezernél több peres ügyet vizsgált, amelyek közül többségben voltak azok a jogesetek (53%), amelyekben a felmondás, illetve az azonnali hatályú felmondás jogellenesnek minősült. Végül a téma súlyát illetően indokolt kiemelni, hogy a munkaügyi perek 25-30%-a a munkaviszony megszűnésével, illetve megszüntetésével összefüggésben indul. A jogi ismeretek bővítése mellett ezért indokolt olyan gyakorlati helyzeteket is elemezni, mint például a munkáltatói felmondás előkészítésének praktikus kérdései.”„Feltehetőleg sokak számára meglepő, de tény: a munkaviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályozás az elmúlt ötven évben meghatározó módon nem változott. A megszűnés és megszüntetés jogcímei, a felmondási tilalmak és korlátozások esetei természetesen részben módosultak, de az alapintézmények, sőt a normarendszer fogalmi eszköztára állandónak bizonyult. Ehhez képest meglepőnek látszik az is, hogy a joggyakorlatban, így a bírói gyakorlatban a mai napig a munkaviszony megszűnésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos esetek dominálnak, szinte napról napra találkozunk ide kapcsolódó példákkal, jogesetekkel. Ennek feltehetőleg az az oka, hogy a viszonylag állandó szabályozás mellett folyamatosan új élethelyzetek alakulnak ki, amelyek megoldása, megítélése újszerű hozzáállást, illetve az általános szabály újszerű interpretálását igényli. Ebből az következik, hogy a könyvben hangsúlyosan szerepelnek a bírói gyakorlatból vett esetek, elsősorban a Kúria döntései.”

Megjelenés: 2017. július

 

A SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA4_0.jpg

Harmadik, átdolgozott, hatályosított kiadás

Szerzők: Bisztriczki László; Kántás Péter

HVG-ORAC Kiadó, 2017.

Bár alig több mint öt éves az „új” szabálysértési törvény, a szabálysértési joganyag immár harmadik magyarázatát bocsátjuk útjára, figyelemmel arra, hogy a legutóbbi három évben is számos tartalmi jellegű módosítást eszközölt rajta a jogalkotó (az utolsó módosítások 2017 májusában léptek hatályba, a kötet már ezeket is feldolgozza). Több, a törvényben használt fogalom (például csekély mennyiségű lőszer, robbanóanyag-prekurzor) meghatározásra került, és új tényállások (például közérdekű üzem megzavarása, jogosulatlan közterületi értékesítés, fémkereső műszer jogellenes használata) kerültek a törvénybe. A jogalkotó szabályozta a belföldi jogsegély jogintézményét elzárással is sújtható szabálysértési ügyekben, a fiatalkorúak tekintetében pedig bevezette a felfüggesztett szabálysértési elzárás szankcióját. Kötelezővé tette az előélet miatt elzárásossá váló ügyekben, hogy a szabálysértési hatóság tisztázza a tényállást, a kártérítés szabályainak alkalmazását pedig sértetti kérelemhez kötötte. A kommentár krédója azonban változatlan a korábbiakhoz képest: az „első vonalban” dolgozó jogalkalmazó munkáját szeretné segíteni gazdag esetbemutatással, értelmezéssel, nem elhallgatva a tételes jogi szabályozás diszfunkcióit, esetenként kitérve a bagatell-büntetőjog világát már a születésétől átszövő jogelméleti dilemmákra. A szerzők a módosítások tárgyalása során a korábbi két változathoz képest nagyobb arányban hivatkoznak a legújabb bírói gyakorlatra, a hazai közigazgatási jog irodalmára és publicisztikájára, az ombudsmani állásfoglalásokra, de nem szégyellik azt sem, ha esetenként az internetes hírforrások világából választanak értelmezésre szoruló, precedensértékű jogesetet.

A szerzők szükségesnek tartották esetenként a hibás jogesetek bemutatását is annak érdekében, hogy a fellelt joghézagokat bemutassák, és azokra a jogelvek vagy gyakorlati lehetőségek alapján megoldást kínáljanak. A kommentár csaknem ezer oldalas terjedelmét az is magyarázza, hogy itt egy törvényben testesül meg a büntetőjogágak (büntető anyagi jog, büntető-eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog) hármassága, s vegyük hozzá, hogy egyre nagyobb mennyiséget tesz ki a részletszabályokat tartalmazó rendeleti joganyag, melynek részletesebb ismertetésétől a szerzők esetenként nem tudtak eltekinteni.

A kézirat lezárása: 2017. május 23.

 

ÜNNEPI KÖTET A 70 ÉVES JANZA FRIGYES TISZTELETÉRE5_0.jpg

Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii

Szerkesztette: Boda József, Felkai László, Patyi András

Dialóg Campus Kiadó, 2017

Dr. Janza Frigyes nyugállományú rendőr vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár szakmai életútja példaértékű. Közel öt évtizedes belügyi szolgálata során is mindvégig az volt a célja, hogy a szakmai szempontok következetes érvényesítése mellett harmóniát teremtsen a hivatásrendbeli értékek között. Védelmezi a fegyveres szervek értékeit, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a hivatásrend igyekezzen korszerűsíteni, modernizálni önmagát, és legyen nyitott a társadalmi kihívásokra, elvárásokra. Az emberi-szakmai konfliktusok harmonikus megoldását helyezi előtérbe, így mindig a beosztott állomány képességének a legszélesebb körű kibontakoztatására törekedett. A Belügyminisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a rendészeti szervek vezetői köszöntővel, a rendészettudomány és a kapcsolódó tudományterületek művelői több mint negyven tanulmánnyal tisztelegnek az ünnepelt életpályája előtt: barátai, egykori és jelenlegi munkatársai, vezetői és beosztottai méltatják életútját, életművét, emberségét és szakmai elkötelezettségét hetvenedik születésnapja alkalmából.

 

DEMOKRÁCIA, JOGÁLLAM, KÖZIGAZGATÁS6_0.jpg

Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc c. egyetemi docens 70. születésnapjára

Szerkesztette: Bencsik András, Horváth Csaba

Pécs, 2017

„Csefkó Ferenc munkáját mindenkor a szakmaiság vezérelte, s a hit az államrendszer demokratikus működésében. Bármiről is szólt, mindig az egyén, az ember szabadságának igenlése állt előtte. „Az embernek sokféle érték között kell folyamatosan választania. Én a tisztességet, a mások tiszteletét, sikereinek elismerését, az egymásért való párkapcsolatokat, s a barátságokat tekintem vezérlő elveknek.” – nyilatkozta egy interjúban A saját küldetését firtató kérdésre a választ pedig így fogalmazta meg tömören: „Jól, s jót tenni másokkal”.

Nemes Krisztina

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

IDEGENRENDÉSZETI KÉZIKÖNYV

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az MMIA 3.1.4./2-2016-00002 azonosító számú „Migrációs őrizetekkel kapcsolatos bírósági eljárások hatékonyságának fejlesztése” megnevezésű projekt keretében elkészítette „Az idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos bírósági eljárások” című kézikönyvet.

A bírósági szervezet céljaival összhangban a projekt célja a migrációs ügyekben eljáró bírák és bírósági titkárok szakmai ismereteinek és kompetenciáinak bővítése, mely az ügyfélközpontú, gyors, szakszerű eljárások biztosítéka. A kézikönyv a jogalkalmazói gyakorlat során az aktuális kérdésekre koncentráló sorvezető, kommentár, jó gyakorlat- és esettár.  Az OBH a kézikönyvet minden törvényszék részére megküldte. 

 

MEGJELENTEK A RÁTH GYÖRGY BÍRÓSÁGI TÖRTÉNELEM ÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS PÁLYÁZAT LEGÚJABB KIADVÁNYAI

Az Országos Bírósági Hivatal a hagyományokhoz híven 2016-ban is pályázatot hirdetett a bíróságok (törvényszékek, ítélőtáblák) részére bírósági történelem és hagyományápolás témában. A pályázat tárgya lehetett: kutatómunka, emléktábla, emlékmű felújítása, kiállítás rendezése, bíróságtörténeti tárgyú konferencia szervezése, kiadványok készítése és történeti tárgyak restaurálása is. A pályázat jóvoltából a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék által megjelentetett két kötet bemutatására 2017. május 15-én került sor a Berettyóújfalui Járásbíróságon.

Naplójegyzetek - dr. Réczei Sándor ítélőtáblai bíró naplója

A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban

Bírósági históriák

Szemelvények az Edelényi Királyi Járásbíróság történetéből

Valamennyi kiadvány elérhető az Országos Bírósági Hivatal Jogi Szakkönyvtárában, illetve ezen az oldalon is tájékozódhat a Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat (2014 – 2016) támogatásával megjelenő kiadványokról, lezajlott eseményekről.

 

ISMÉT BŐVÜLT AZ ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR SZOLGÁLTATÁSA

Jelenleg 11 822 821 oldal érhető el az adatbázisban. A kiadó felhasználói megkeresés alapján újításként lehetővé tette az összetett keresésnél az új tartalmakra való szűkítést, így egyszerűbbé válik a keresés. 

Újdonságok:

Arany János összes műve

Tompa Mihály összes műve

Vajda János összes műve

Kis Ujsag 1919-1922, 1926-1939

Magyar Horgász 1949-2006

Ügyvédek Lapja 1885-1920

Szabad Föld 1945-2011

Esti Kurir 1924-1939

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja 1903-1943

Kertészhiradó 1956-1963, Kertészmérnök 1963-1990

A Jövő Mérnöke 1953-2004

Orvostudományi Szemle 1927-1937

Új Barázda 1920-1938

Zenelap 1886-1911

Magyar Muzsikaszó 1932-1938

A bírósági intézmények és az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer tagjai 2017 áprilisában az Országos Bírósági Könyvtári Szakértői Koordinátori Hálózat szakmai munkája eredményeképpen csatlakozott az EISZ programjához. 

A csatlakozás eredményeképpen a teljes bírósági rendszer számára hozzáférést kapott az Arcanum Digitális Tudománytárhoz. Az adatbázis tehát a bírósági rendszeren belül használható és érhető el. A használatához nem szükséges semmilyen azonosítás, csak az URL címet szükséges használni egy internetes böngésző segítségével: https://adtplus.arcanum.hu/hu/

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

ÚJ JOGI FORRÁSOK A GLOBALEX SEGÍTSÉGÉVEL

 

Nemzetközi környezetvédelmi jogi kutatás forrásai:

Az alábbi link segítségével tájékozódhatunk a nemzetközi környezetvédelmi jogi kutatásról és forrásairól: http://www.nyulawglobal.org/globalex/International_Environmental_Legal_Research1.html

 

Francia jogi kutatás forrásai:

Az alábbi link segítségével tájékozódhatunk a francia jogi kutatás forrásairól:

http://www.nyulawglobal.org/globalex/France1.html

 

Ukrán jogi kutatás forrásai:

Az alábbi link segítségével tájékozódhatunk az ukrán jogi kutatásról és forrásairól: http://www.nyulawglobal.org/globalex/Ukraine1.html

 

Jogi kutatás forrásai Bosznia Hercegovinában:

Az alábbi link segítségével tájékozódhatunk a jogi kutatás forrásairól Bosznia Hercegovinára vonatkozóan:

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Bosnia_Herzegovina.html

 

AZ EU BOOKSHOP ÚJ ELÉRHETŐSÉGE

Az EU Bookshop egy online szolgáltatás, amely az Európai Unió Kiadóhivatalának dokumentumait terjeszti. A szolgáltatás fő célja hozzáférést biztosítani egy helyen az EU kiadványaihoz.

ebook.jpg

 

 

NEMZETKÖZI BÍRÓSÁGOK WEBOLDALAINAK ARCHÍVUMA

Az Amerikai Egyesület Államokban a Kongresszusi Könyvtár egy új kezdeményezést indított, amely segítségével a nemzetközi bíróságok internetes archívuma érhető el.

A forrás célja a II. világháború óta létrehozott legfontosabb nemzetközi bíróságokat érintő releváns webhelyek digitális tárolása.

itl.jpg

 

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

TÖBB MINT FÉLEZER LÁTOGATÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK KÖNYVTÁRÁBAN

A Fővárosi Törvényszék 2017-ben harmadik alkalommal csatlakozott a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz: idén 515-en keresték fel június 24-én 17.00 órától június 25-én hajnali 1.00 óráig a Törvényszék Markó utcai főépületét. A látogatók az óránként induló csoportokat kísérő bírósági fogalmazók vezetésével épületsétákon ismerkedhettek meg a Hauszmann Alajos tervezte műemléki épület történetével, valamint megtekintették a Törvényszék esküdtszéki termét és könyvtárát is.  A könyvtárban Kovácsné Garamszegi Marianna és Komora Katalin könyvtárosok kalauzolták az érdeklődőket, ahol rövid tájékoztatást kaptak a könyvtár múltjáról és jelenéről. Az előadás kitért a könyvtár szerepére az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerben, a könyvtári szolgáltatásokat egységbe szervező intranetes könyvtári honlap bemutatására, a könyvtárközi kölcsönzés szerepére.

A könyvtár 1945 előtt megjelent értékes könyveiből készített kiállítást az egyes művekről szóló ismertetéssel egybekötve tekintették meg a látogatók.

 

Dr. Kiss Zsuzsanna a Fővárosi Törvényszék Sajtótitkára,

Kovácsné Garamszegi Marianna a Fővárosi Törvényszék vezető könyvtárosa

muzeumok_ejszakaja_02_1.jpg

 

DÁNIÁBAN SZEREZTEK TAPASZTALATOKAT MAGYAR KÖNYVTÁROSOK - AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI RENDSZER SZÁMÁRA IS HASZNOS A SKANDINÁV MODELL

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) Elnöksége 2017 május végén egyhetes dániai könyvtárszakmai tanulmányutat szervezett, amelyen 4 könyvtáros kolléga vett részt Magyarországról, köztük Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője. A szakmai út átfogó célja egy olyan tanulmányút megvalósítása volt, amely betekintést adott a dán könyvtárügy legfontosabb könyvtárainak életébe, szakmai munkájukba. Az új nemzetközi könyvtárszakmai ismeretek megszerzésére, a meglévő ismeretek elmélyítésére, tapasztalatcserére, nemzetközi szakmai kapcsolatépítésre nyílt ezáltal lehetőség, valamint a 2016-os év könyvtárának megtekintésére. A szakmai tanulmányút olyan aktuális kérdéseket is napirendre tűzött, amelyek nagyon fontosak a jogi (bírósági) könyvtárak 21. századi fejlesztése tekintetében is. A tanulmányút lehetőséget biztosított az országos bírósági könyvtári rendszer fejlesztése tekintetében hasznos új külföldi kezdeményezések, módszerek megismerésére is, amelyek nagyon fontosak a bírósági könyvtárak jövőbeli szakmai fejlesztése vonatkozásában is.

A tanulmányút főbb célállomásai az alábbi könyvtárak voltak:

Aalborg – Aalborg Bibliotekerne

Alborg – University Library

Aarhus - Det Kgl. Bibliotek

Aarhus - Dokk1 (Az év könyvtára 2016)

Koppenhága – Main Public Library

Koppenhága - Ørestad Library

Koppenhága - The Royal Danish Library

A szakmai megbeszélések és könyvtárlátogatások áttekintést adtak a skandináv könyvtári modellről, a dán könyvtárakat érintő legfontosabb aktuális kérdésekről, a kihívásokra adott válaszokról, a könyvtári trendekről, új szolgáltatásokról és a könyvtári stratégia főbb elemeiről. A szakmai tanulmányút rávilágított arra, hogy teljesen újra értelmezzék a résztvevők a modern, 21. századi könyvtárfogalmát, működését és szolgáltatásait. A dán könyvtárakban minden tekintetben az ember, a felhasználó áll a központban; a gyűjtemény, a szolgáltatás helyett. A dán könyvtárakban a nap 24 órájában minden a felhasználóról és az igényeik minél eredményesebb és hatékonyabb kielégítéséről szól. A tanulmányút egyik legnagyobb tanulsága a résztvevők számára, hogy a felhasználók igényeinek és a társadalom elvárásainak megfelelő könyvtár/információs intézmény csak és kizárólag úgy működhet hatékonyan, ha folyamatos párbeszédben áll használóival, s együttműködő partnerként tekintenek egymásra. Gerencsér Judit részletes beszámolót tart a tanulmányút eredményeiről és tapasztalatairól az őszi bírósági könyvtáros szakmai konferencián.

 

A válogatást készítette:

Borbély János (Kúria)

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Deákné Szécsi Ildikó (Szolnoki Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Gyergyák Éva (Veszprémi Törvényszék)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Kuslits László (Budapest Környéki Törvényszék)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóth Győző (Egri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Vadászné Szabó Anikó (Győri Ítélőtábla)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO