Szakirodalmi ajánló 2017. március-április

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

A jurisztokratikus állam felemelkedése / Pokol Béla. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 143-161.

A kétszintű egyetemi képzés („Bologna-folyamat”) a jogi felsőoktatásban – összehasonlító-„történeti”áttekintés / Hamza Gábor. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 67-72.

A Korán jogi vonatkozásai – Európai szemmel : szemle / Kis Tamás. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 178-187.

A neokantiánus dualizmus és annak kritikája / Csomós Árpád Tibor. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 20-35.

Gondolatok a migráció jogi szabályozása kapcsán / Szmodis Jenő. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 162-177.

Gondolatok az Európai Unió Bírósága szervezeti-hatásköri bővítésének lehetséges irányaihoz / Osztovits András. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 4. sz. (2017. április) p. 162-172.

Magyarország nemzetiségi politikája és a vonatkozó jogforrások a 18. század végétől az I. világháborúig, különös tekintettel a nyelvi jogokra / Farkas György Tamás. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 49-56.

 

BÜNTETŐJOG

 A büntethetőségi korhatár a társadalmi elvárások tükrében, szabályozásának hazai és nemzetközi története / Tóth Miklós. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 2. sz. (2017) p. 20-34.

A büntetőjogi bűnösség fogalmi irányzatairól / Nagy Ferenc. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 105-123.

A büntetőjogi és politikai felelősség keveredése, avagy a büntetőjogi felelősség diszfunkcionális alkotmányjogi felülbírálata / Domokos Andrea, Cservák Csaba. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 26-48.

A csalás és a vesztegetési jellegű bűncselekmények elhatárolása / Balláné dr. Szentpáli Edit. – In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 3-11.

A kiégés és a fogvatartottakkal kapcsolatos attitűdök vizsgálata a büntetés-végrehajtás személyi állományának körében / Lehoczki Ágnes- Szucsáki Melinda. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 1. sz. (2017. április) p. 53-70.

A közlekedésrendészet feladata a közúti közlekedésben Rudnay Béla rendeletétől napjainkig / Mészáros Gábor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf.,3. sz. (2017) p. 54-66.

A Kúria harmadfokú végzése az emberölésről és az életveszélyt okozó testi sértésről: az élet, testi épség elleni bűncselekmények egyes halmazati kérdései / Ambrus István. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. –7. évf., 4. sz. (2016) p. 21-28.

A Kúria határozata a zaklatás bűncselekményéről: a háborgatással elkövetett zaklatás fogalomrendszerének értelmezése és annak lehetséges veszélyei / Monori Zsuzsanna Éva. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 7. évf., 4. sz. (2016) p. 29-39.

A Kúria határozata Nagy Imre és társai elítélésének semmisségéről: elégtétel és jogdogmatika / Blutmann László. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 7. évf., 4. sz. (2016) p. 13-20.

A pedofíliáról / Riskó-Tóth Mária. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 2. sz. (2017) p. 69-77.

A radikalizációból eredő kihívások a büntetés-végrehajtásban / Szilassy Roland. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 1. sz. (2017. április) p. 73-85.

A szkizofrénia lehetséges hatásai az emberi személyiségre a büntetőjog szemszögéből / Domán Auguszta. – In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 28-35.

A tettazonosság és azonos tett a magyar judikatúrában / Tóth Géza. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., (2017. március) 3. sz. p.157-170.

 A transznemű személyek elleni gyűlölet-bűncselekmények előfordulása és jellemzői hazánkban és Európában (2014–2015) / Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett. –In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 69-75.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a kétszeres értékelés tilalmáról: az adóbírság és a büntetőjogi elítélés együttes alkalmazásának megítélése / Harmati Judit, Kiss Árpád Lajos. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. –7. évf., 4. sz. (2016) p. 63-68.

Az előzetes letartóztatás főbb szabályai Romániában / Bicskei Hedwig. –In: Büntetőjogi Szemle 1. (2017) sz. p. 11-14.

Az informatikai bűnözéshez kapcsolódó kényszerintézkedések / Tóth Fanni. –In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 75-88.

Barbár vádlottak – gondolatok Móricz Zsigmond Barbárok c. novellája nyomán  = Barbarian defendants – thoughts aroused by the short story titled ‘Barbarians’ by Zsigmond Móricz / Fejesné Dr. Varga Zita. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. –13. évf., 3 - 4. sz. (2016)

Emberölések utófelderítésének tapasztalatai Bács-Kiskun megyében / Bogdány Gyula. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf. 3. sz. (2017) p. 5-33.

Érzelmek és indulatok az életfogytig körül / Kónya István. –In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., (2017. március) 3. sz. p. 129-140.

Fogvatartottak képzése és foglalkoztatása a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben / Budai Gábor. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 1. sz. (2017. április) p. 5-19.

Gondolatok a fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntető anyai jogi rendelkezésekről / Czakkerné Pásztor Anita. – In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 14-19.

Gondolatok a tárgyalásról lemondás jogintézményéről / Miskolcziné dr. Juhász Boglárka. –In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 63-69.

Identitáslopás a virtuális világban / Eszteri Dániel, Máté István Zsolt. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65., évf. 3. sz. (2017) p. 79-107.

Kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatában / Ignácz György. –In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 43-63.

Nevelés a represszió árnyékában – Eszmék és végrehajtás a szovjet és magyar börtönügy ’ 50-es éveiben / Gorgács Judit. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. –36. évf., 1. sz. (2017. április) p. 35-51.

Születési hónap hatása a felnőtt élethelyzetre és lehetséges viktimizációs következménye / Bezsenyi Tamás, Szeitl Blanka. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 2. sz. (2017) p. 54-68.

Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? – avagy meglátások a gyerekbántalmazás és az erőszakos bűnelkövetés összefüggéseire a reintegráció jegyében / Czenczer Orsolya. –In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. –36. évf., 1. sz. (2017. április) p. 21-33.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény megjelenése a perújítás intézményében / Fejesné Varga Zita. –In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 35-43.

A futball-huliganizmus visszaszorításának jogi eszköztára / Bérces Viktor. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 2-19.

A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények bizonyítási nehézségei a bírósági eljárásban – a készülő büntetőeljárásról szóló törvény tükrében / Csizmadiáné dr. Pethő Tímea. –In: Büntetőjogi Szemle 1. sz. (2017) p. 19-25.

A szakértői kompetenciák jelentősége a szakvélemények büntetőeljárásban való felhasználhatóságának szemszögéből / Németh Zoltán György. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 124-133.

A vérnyomelemzés mint a helyszínelés innovatív eszköze / Petrétei Dávid. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf., (2017) 2. sz. p. 100-129.

Bevezetés a likelihood kriminalisztikai alkalmazásához / Orbán József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., (2017) 2. sz. p. 35-53.

 

POLGÁRI JOG

A beszámításra alkalmas követelések esedékessége / Gárdos István. – In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – 2. évf., 3. sz. (2017. március)

A felszámoló felmondási/elállási jogának egyes vitás kérdései II. /Juhász László. –  In: Céghírnök ISSN 1215-17875. – 27. évf., 3. sz. (2017) p. 9-10.

A foglaló teljesítése szerződéskötést követően / Debreczeny Flóra Dorottya. – In: Polgári jog ISSN 2498-7623. – 2. évf., 4. sz. (2017. április)

 A jogalkotással okozott kárért való felelősség / Tőkey Balázs. – In: Polgári jog ISSN 2498-7623. – 2. évf., 4. sz. (2017. április)

A jogellenesség jogágilag elkülönült megítéléséről a szükségtelen zavarás tilalmának gyakorlatában / Serák István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., (2017. március) 3. sz. p. 141-151.

A Kúria elvi határozata a jövőbeni követeléseken alapított zálogjog felszámolási eljárásban való érvényesüléséről / Gárdos István, Tomori Erika. – In: Polgári jog ISSN 2498-7623. – 2. évf., 4. sz. (2017. április)

Beszámoló a Szegeden megrendezett "Szerb-Magyar Magánjogi Kollokvium"-ról / Görög Márta. – In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – 2. évf., 3. sz. (2017. március)

A „termékbemutatók” fogyasztóvédelmi jogi szabályozása : aktuális problémák és válaszok / Hámori Antal. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 4. sz. (2017. április) p. 183-191.

Észrevételek a kincsen történő tulajdonszerzés magyar polgári jogi kérdésköréhez / Siklósi Iván. – In: Polgári jog ISSN 2498-7263. –2. évf., 3. sz. (2017. március)

Illeték- és közzétételidíj-változások / Gál Judit. –  In: Céghírnök ISSN 1215-17875. –27. évf., 3. sz. (2017) p. 3.

Polgári jogi elemek a büntető anyagi jogban / Ambrus István. – In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – 2. évf., 3. sz. (2017. március)

Vállalati társadalmi felelősségvállalás a nemzetközi jogban / Sándor Lénárd. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 4. sz. (2017. április) p. 173-182.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Az amerikai class action főbb jellegzetességei / Udvary Sándor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. –2. évf., 3. sz. (2017. március) p. 133-140.

Az új polgári perrendtartás elvi alapjai / Wopera Zsuzsa. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 4. sz. (2017. április) p. 153-161.

Eljárásjogi science fiction, avagy a magánszakértő mint tanú a polgári perben / Árok Krisztián, Kőműves Barbara. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. –72. évf., 3. sz. (2017. március) p. 141-145.

 

EURÓPAI JOG

A Safe Harbor határozat érvénytelenítésének hatása az európai adatvédelmi gyakorlatra / Schubauer Petra. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 2. sz. p. 88-99.

Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatala az alkalmazandó jog megválasztásának kérdésében: alkalmazandó jog Németországban, gépjármű szerelvény által okozott károk esetén / Fazekas Éva. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 7. évf. 4. sz. (2016) p. 49-52.

Az Európai Törvényszék ítélete a Székely Nemzeti tanács európai polgári kezdeményezése ügyében: kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért / Tárnok Balázs. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. –7. évf. 4. sz. (2016) p. 41-47.

Csődhelyzetkép (2010-2015) világszerte I. / Erdős Károly – Nagy Dávid. –  In: Céghírnök ISSN 1215-17875. – 27. évf., 3. sz. (2017) p. 10-14.

Szerbia igazságszolgáltatása és a bírák függetlenségének elve / Heka László. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 73-81.

 

MUNKAJOG

A munkaszerződés tartalmának összetettségéről / Kiss György. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 3. sz. (2017. március) p. 105-116.

 

CÉGJOG

A korlátolt felelősségű társaság tőkeemelésének hatályosulása anyagi jog, cégjogi és számviteli szempontból / Metzinger Péter. – In: Céghírnök ISSN 1215-17875. – 27. évf., 3. sz. (2017) p. 4-8.

 

ALKOTMÁNYJOG

A bírói kezdeményezés gyakorlata / Marosi Ildikó, Balogh Zsolt. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 2. sz. (2016.) p. 83-89.

A bírói kezdeményezés, mint az egyedi normakontroll eszköze az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Kováts Beáta, Sulyok Tamás. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 2. sz. (2016.) p. 75-82.

A bírói kezdeményezések – büntetőbírói szemmel / Szabó Judit, Kenese Attila. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. –2. sz. (2016.) p. 90-96.

A telekommunikáció titkos állami megfigyelése elleni jogi védelem / Wolfgang Hoffmann-Riem. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 2. sz. (2016.) p. 116-123

Az Alkotmánybíróság két újabb határozata a rendvédelmi dolgozók képmásának nyilvánosságáról: az Alkotmánybíróság feltételeinek érvényesülése a bíróságok döntéseiben / Papp János Tamás. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 7. évf. 4. sz. (2016) p. 5-11.

Az alkotmánybírósági érdemi munkatársak szerepe Magyarországon / Orbán Endre, Zakariás Kinga. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 2. sz. (2016.) p. 108-115.

Az alkotmánybíráskodás jogfilozófiai alapjai / Manhertz Tamás István. – In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 91-104.

Az arányossági teszt a jogalkalmazásban / Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 2. sz. (2016.) p. 97-107.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet főtitkárának bujtogatási ügyében: szólásszabadság és érdekvédelem a rendvédelmi testületeknél / Fejes Erik. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 7. évf. 4. sz. (2016) p. 53-61.

Önazonosság és európai integráció – az Alkotmánybíróság az identitáskeresés útján / Chronowski Nóra, Vincze Attila. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 3. sz. (2017. március) p. 117-132.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

A bevándorlással összefüggő törvénysértések és ellenőrzések / Csege Gyula. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 3. sz. (2017) p. 108-126.

A „kormányzati e-Papír” – azaz hogyan ne diszkrimináljuk az elektronikus kapcsolattartást? / Vágujhelyi Ferenc. –In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 32-35.

A nyílt adatgazdálkodás gazdasági hatásai: nemzetközi esettanulmányok feldolgozása alapján / Hegedűs Tamás, Nyáry Mihály. –In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 36-45.

Az adatpolitikai fehér könyv társadalmi egyeztetésének tanulságai: összefoglaló a nemzeti adatpolitikáról szóló kormányzati stratégiai tervdokumentumról, valamint a Fehér könyv kormányzati és társadalmi egyeztetésének tapasztalatairól / Sántha György, Sikolya Zsolt. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 46-52.

Az idegenrendészeti hatóság tevékenysége rendkívüli migrációs helyzetben / Balázs László. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 2. sz. p. 5-19.

A területi közigazgatás reformja 2010-től napjainkig, különös tekintettel az ügyfélszolgálati modell újraértelmezésére / Horváth Imre László. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 22-31.

Digitális jövő: technológiai nézőpont: a digitális jövő mely technológiai, milyen módon és milyen időtávon érintik közvetlenül a települések életét? / Nemeslaki András. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 13-21.

Digitális települési transzformáció / Gyergyák Ferenc. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p.1.

Digitális települési transzformáció: a digitális jövő társadalmi befogadásának képessége és felelőssége / Gáspár Mátyás. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. –10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 2-12.

Metamorphosis of the sanction power of local self-governments = A helyi önkormányzatok büntetőhatalmának átalakulása / Árva Zsuzsanna. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 13. évf., 3 - 4. sz. (2016)

Néhány gondolat a magyar választójogi szabályozásról / Brunda Anett. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., (2017. március) 3. sz. p. 171-184.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

A Ket., a családok védelme és a hatóság gyakorlata / Hámori Antal. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 62-66.

Az együttműködés kutatási programja: a reintegrációs tisztek oktatásának, képzésének fejlesztése az eredményes fogvatartotti reintegráció érdekében / Ruzsonyi Péter. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 1. sz. (2017. április) p. 101-109

B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban 1919. Országgyűlési Hivatal, Budapest, 2016 / kész. Nánási László. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 2. sz. p. 130-135.

Családjogi tanulmányírói pályázat Weiss Emília emlékére / Szeibert Orsolya. – In: Polgári jog ISSN 2498-7623. – 2. évf., 4. sz. (2017. április)

Digitális település: a jövő világa / Kolin Péter. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 98-99.

Egy közjegyző egy eset: Azok a szép Koczkár lányok. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9.évf., 1. sz. (2017) p. 16-19.

Ez történt: Ételosztás egy budapesti krízisszállón. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 1. sz. (2017) p. 33.

Ez történt: Karácsonyi adománygyűjtés. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 1. sz. (2017) p. 7.

Ez történt: Könyvadományozás. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 1. sz. (2017) p. 22-25.

Ex Libris: Levelek a könyvtárból. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 1. sz. (2017) p. 40-41.

 Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs, Széplaki - Nagy Gábor, Balogh Zsolt [et.al.]. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 70-86.

Fogyatékossággal élő emberek jogalanyiságának reformkérdései / Prugberger Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 3. sz. (2017. március) p. 149-151.

Fókusz: Fotópályázat. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 1. sz. (2017) p.

Hozzászólás Gáspár Mátyás és Nemeslaki András tanulmányához / Ács Dániel. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. –10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 53-54.

In memoriam Kilényi Géza / Hajas Barnabás. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., (2017. március) 3. sz. p. 190-191.

Interjú: Közelebbről dr. Petraskó Istvánnal. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 1. sz. (2017) p. 8-15.

Jogászképzés a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen / Fekete Balázs. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 4. sz. (2017. április) p. 194-196.

Kerekasztal-beszélgetés az ASP2 felállításának, működésének tapasztalatairól / Gyergyák Ferenc, Györkös Roland Iván, Szabó Szilvia [et al.]. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 1. sz. (2017. január) p. 57-61.

Kistelepülések és a digitalizáció: Alsómocsolád példáján keresztül / Dicső László. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. –10. évf. 1. sz. (2017. január) p. 55-56.

Kitelepítések az államhatár térségéből / Fórizs Sándor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf., (2017) 2. sz. p. 78-87.

Mire gondolt a költő, avagy mit vár a jegyzőktől a jogalkotó?:kötelező elektronikus nyomtatványok a gyakorlatban / Balatoni Péter, Németh István. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 1. sz. (2017. január) p. 67-69.

Ophélia elfelejtett imája: a Hamlet, Ophélia és a jog kapcsolata / Ferencz Bálint. – In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 57-66.

Reintegrációs tevékenység, oktatás, felzárkóztatás, börtönszínház /Balázs Péter. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. –36. évf., 1. sz. (2017. április) p. 110-112.

Somló Bódog állambölcseleti töredékei / Szabadfalvi József. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 4. sz. (2017. április) p. 192-193.

 

EGYÉB JOGTERÜLET

A kommunikáció és a megelőzés kapcsolata / Nagy Judit, Orsós Károly. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 3. sz. (2017) p. 127-137.

A rendőrök lelkipásztori ellátásának kánonjogi lehetőségei / Ujházi Lóránd, Szabó Csaba. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 3. sz. (2017) p. 34-53.

Vezetői kompetenciák a belügyi rendszerben / Szatmári Adrienn. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –65. évf., 3. sz. (2017) p. 67-78.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

Potential impacts of transatlantic trade negotiations on the EU environmental policy / Balázs Horváthy. –In: Hungarian Journal of Legal Studies : Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 57. évf., 4. sz. p. 401–415.

The impact of European integration on the formation of a new monetary law: The case of Serbia / Marko Dimitrijević. –In: Hungarian Journal of Legal Studies : Acta Juridica Hungarica. –ISSN 2498-5473. 57.évf., 4. sz. p. 416–426.

The model of disadvantages? The choice-of-law provisions of the Commonwealth of Independent States Model Civil Code and their impact on national legislations / Nurzhan Yeshniyazov . –In: Hungarian Journal of Legal Studies : Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. –57. évf., 4. sz. p. 427–446.

The development of compensation theories in international expropriation law / Zoltan Vig Tamara Gajinov . –In: Hungarian Journal of Legal Studies : Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. –57. évf., 4. sz. p. 447–461.

Legal presumptions in the context of contemporary criminal justice: Formulation of a paradigm / Tomas Rudzkis Arturas Panomariovas. –In: Hungarian Journal of Legal Studies : Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 57. évf., 4. sz. p. 462–476.

Free access to the documents and information of the EU institutions from the point of view of Czech legislation / Petr Kolman Jiří Kolman. –In: Hungarian Journal of Legal Studies : Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. –57.évf., 4. sz. p. 477–488.

Identity theft in the virtual world: Analysis of a copyright crime in second life from the perspective of criminal law and IT forensics / Dániel Eszteri István Zsolt Máté. –In: Hungarian Journal of Legal Studies : Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 57. évf., 4. sz. p. 489–509.

Some Remarks on the Relation between the Early Medieval Bavarian and Alemannian leges / Nótári Tamás. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 134-142.

Stalemate: Geopolitical Games in Syria / Málik József Zoltán. –In: Jogelméleti Szemle 1. sz. (2017) p. 82-90.

 

NÉMET NYELVEN

Abgabenänderungsgesetz 2016 - Kurzüberblick zu den wichtigsten Änderungen / Sabine Sadlo. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 1-2. sz. (2017) p. 3-4.

Die Schiedsklausel nach dem multilateralen Instrument / Adebiola Bayer. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 1-2. sz. (2017) p. 5-8.

Übernahme des BEPS-Betriebsstättenbegriffs in die österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen / Stefan Bendlinger. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 1-2. sz. (2017) p. 9-16.

Quellensteuer bei Eigenveranstaltungen von ausländischen Künstlern / Mattias Mitterlehner. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 1-2. sz. (2017) p. 16-20.

Tagungsbericht zum IFA-Kongress 2016 in Madrid / Anna Binder et al. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 1-2. sz. (2017) p. 20-26.

Offene Amtsrevisionen beim VwGH - Stand Ende 2016 / Angela Stöger-Frank. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 1-2. sz. (2017) p. 27-37.

Artikelrundschau November 2016. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 1-2. sz. (2017) p. 37-44.

Drei neue Abteilungsleiter im BMF. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 5. sz. (2017) p. 103.

BMF-Anfragebeantwortung zu "Abschleichern" aus der Schweiz und Liechtenstein (Zufluss-Meldungen) / Sabine Saldo. –In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 5. sz. (2017) p. 103.

Verpflichtende Sicherheitseinrichtung in Registrierkassen ab 1. April 2017 / Sabine Saldo. –In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 5. sz. (2017) p. 104.

"Amtlicher" Immobilienpreisspiegel für Grunderwerbsteuer / Sabine Saldo. –In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 5. sz. (2017) p. 104.

Richtlinienwartung im 2. HJ 2016 / Sabine Saldo. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 5. sz. (2017) p. 104.

Aktuelles zu Vereins- und Parteifesten / Andrea Ebner, Bernhard Brenner. –

UStR 2000 - laufende Wartung 2016 (Teil 2) / Thomas Epply. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 5. sz. (2017) p.115-123.

Selbstanzeige und Stundung bei verspäteter Entrichtung / Reinhold Beiser. –In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 5. sz. (2017) p. 124-126.

Artikelrundschau Jänner 2017 - Teil 1 / Franz Proksch, Erik Tajalli. –In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 5. sz. (2017) p. 127-130.

Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen für latente Wertzuwächse beim Tausch von Gesellschaftsanteilen. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 135-136.

Aufhebung des Inflationsabschlags bei ImmoESt. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 136.

Neue Förderungsprogramme des aws. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 136.

Unversteuerte Rücklagen nach dem RÄG 2014 - Erste Erfahrungen aus der Praxis / Klaus Hirschler, Verena Nitschinger. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 141.

Zuzugsbegünstigung kraft Wohnsitzes in Österreich? / Reinhold Beiser. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 142-144.

Die Ausdehnung der Schumacker-Rechtsprechung und der Fluch der "bösen" Tat / Franz A. M. Koppensteiner. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 144-147.

Artikelrundschau Jänner 2017 - Teil 2 / Franz Proksch, Erik Tajalli. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 148-150.

Umsatzsteuerrechtliche Organschaft, wirtschaftliche Eingliederung, Unionsrecht / Josef Fuchs. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 150.

Organschaft, Vorsteuerabzug bei sog Innenumsätzen / Josef Fuchs. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 150.

Umsatzsteuer, wesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer, Unternehmereigenschaft / Josef Fuchs. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 151.

Keine Dienstgeberbeitragspflicht für nicht wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer bei fehlender Weisungsgebundenheit / Josef Fuchs. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 151.

Dienstgeberbeitragspflicht, nicht wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer, freie Dienstnehmer (Rechtsanwälte-GmbH) / Josef Fuchs. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 151.

Zweifelsfragen der Hinzurechnungsbesteuerung nach Art 7 f Anti-BEPS-Richtlinie / Christoph Schimmer. – In: Ötsterreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 6. sz. (2017) p. 152-160.

 

KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

A bántalmazott test a trauma-munka szomato-pszichoterápiás megközelítése / Maurizio Stupiggia. –Budapest : Oriold és Társai, 2016. – 170 p. – Lelőhelyinformáció

Fenntartható fejlődés fenntartható termelés és fogyasztás az Európai Unióban / Horváth Zsuzsanna. –Budapest : Pécs : Dialóg Campus,  Dóm K.,  2016. –216 p. – ISBN 978-963-89889-6-6. –Lelőhelyinformáció

A jogtudományok kutatási módszerei, kutatásmódszertan / Szalma József. –Budapest : Patrocinium, 2016. –255 p. – ISBN 978-963-413-110-6. – Lelőhelyinformáció

A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára / Zéman Zoltán, Béhm Imre. –Budapest : Akadémiai K., 2016. –396 p. – ISBN 978-963-05-9774-6. – Lelőhelyinformáció

Bérszámfejtés a gyakorlatban / Kovács Szabolcs. –Budapest : Wolters Kluwer, 2016. –200 p. – ISBN 978-963-295-557-5. – Lelőhelyinformáció

Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István, Herger Csabáné. –5. jav. kiad. –Budapest : Pécs Dialóg Campus, 2016. –414 p. – ISBN 978-615-5376-70-2. – Lelőhelyinformáció

A főnök beszéde Öszöd után tíz évvel / Kósa András. –Budapest : Noran : Libro, 2016. –396 p. – ISBN 978-615-5667-22-0. – Lelőhelyinformáció

Igazságügyi szakértők az egészségügyben / Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr Simkó Ágnes. –Budapest : Medicina, 2017. –352 p. – ISBN 978-963-226-608-4. – Lelőhelyinformáció

Jogi kultúrák Ázsiában / Jany János. –Budapest : Typotex, 2016. –705 p. – ISBN 978-963-279-882-0. – Lelőhelyinformáció

Jogszabályszerkesztési gyakorlatok / Kovács Endre Miklós, Szilvásy György Péter, Tóth J. Zoltán. –Budapest : Dialog Campus, 2016. –133 p. – ISBN 978-615-5680-15-1. – Lelőhelyinformáció

Kínai-magyar alapszótár / P. Szabó József. –Budapest : Tinta 2016. –200 p. – ISBN 978-963-409-078-6. – Lelőhelyinformáció

Magyar jogtudósok : 5. kötet / szerk. Hamza Gábor, társszerk. Siklósi Iván. – Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2015. –189 p. – ISBN 978-963-312-243-3. – Lelőhelyinformáció

Szociálpszichológia / Eliot R. Smith, Diane M. Mackie, Heather M. Claypool. –Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. –873 p. – ISBN 978-963-312-251-8. – Lelőhelyinformáció

Oktatóink tudományos közleményei, 1995-2007 / Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar ; [főszerk. Jobbágyi Gábor] ; [Deme Erzsébet]. –Budapest : Szt. István Társ., 2008. –280 p. – ISBN 978-963-361-725-0. – Lelőhelyinformáció

Sakk és póker krónika a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáiról / [Wiedermann Helga]. –Budapest : Kairosz, 2014. –355, [5] p. – Lelőhelyinformáció

A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956-1963 : tanulmányok, dokumentumok és kronológia / szerk. Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv. –[Budapest] : Magyar ENSZ Társaság, 2006. –239 p. – ISBN 963-86322-4-0. – Lelőhelyinformáció

Elbeszélt történelem huszonöten a közép-kelet-európai demokratikus átmenetről / szerk. Heltai András. – Budapest : Demokratikus Átalakulásért Intézet, 2011. –330, [14] p. –Lelőhelyinformáció

Ezek is mi vagyunk / [szerk. Csonka Martina]. –Budapest : OBH 2016. -76 p. – Lelőhelyinformáció

A terrorizmus elmélete és gyakorlata / Marie-Helen Maras. – Budapest : Tudásközpont Tankönyvműhely, 2016. –576 p. – ISBN 978-615555-9150. – Lelőhelyinformáció

Büntetőjogi öngól adalékok a kábítószer-fogyasztók elterelésének jog- és társadalomtörténetéhez / Ritter Ildikó. –Budapest : OKRI, 2016. –267 p. – ISBN 978-615-80381-1-9. –Lelőhelyinformáció

A kockázatértékelés a pártfogói felügyelői munkában / [szerk. Igazságügyi Hivatal]. –[Budapest] : Igazságügyi Hivatal, 2016. –201 p. – Lelőhelyinformáció

Kodifikációs kölcsönhatások : tanulmányok Király Tibor tiszteletére / Hack Péter, Horváth Georgina, Király Eszter. –Budapest : ELTE Eötvös, 2016. – ISBN 978-963-312-264-8. – 324 p. – Lelőhelyinformáció

Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása gyakorlati példák, számlaminták, esettanulmányok, bírósági ítéletek / [Csátaljay Zsuzsanna]. –2016. –504 p. – ISBN 978-615-5085-35-2. – Lelőhelyinformáció

Társadalombiztosítás Biztosítási kötelezettség, járulékfizetés, adatszolgáltatás, nyilvántartás, eho, szocho 2016 / Futó Gábor. – Budapest : Vezinfó 2016. –215 p. – ISBN 978-615-5085-25-3. – Lelőhelyinformáció

A számviteli törvény módosítása 2016-tól az új számviteli irányelv követelményei függvényében / Nagy Gábor. –Budapest : Saldo, 2015. –88 p. – ISBN 978-963-638-487-6. – Lelőhelyinformáció

Áruk szabad mozgása az Európai Unióban / Törzsök Éva. – Budapest :  SALDO, 2015. –293 p. – ISBN 978-963-638-483-8. – Lelőhelyinformáció

Alkotmányjog jogi szakvizsga felkészítő kötet / Jakó Nóra, Mikes Lili, Szabó Zsolt. –2. átd. kiad. –Budapest : Patrocinium, 2016. –256 p. – ISBN 978-963-413-114-4. – Lelőhelyinformáció

A munkaviszony létesítése / Ferencz Jácint, Fodor T. Gábor, Kun Attila, Mészáros Katalin Éva. –Budapest : Wolters Kluwer, 2016. –225 p. – ISBN 978-963-295-551-3. – Lelőhelyinformáció

A helyi önkormányzatok pénzügyi jogállása a jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon Anglia, USA, Magyarország / Kecső Gábor. –Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. –494 p. – ISBN 978-963-312-250-1. – Lelőhelyinformáció

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata / szerk. Nagy Marianna, Hoffman István. –3. hat. kiad. –Budapest : HVG-ORAC, 2016. –610 p. – ISBN 978-963-258-311-2. – Lelőhelyinformáció

Az adóztatás igazságossága / Ercsey Zsombor. – Budapest :  Patrocinium, 2016. –274 p. – ISBN 978-963-413-093-2. – Lelőhelyinformáció

Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban / [ford. Heka László [et al.]. –Budapest : Wolters Kluwer, 2016. –997 p. – ISBN 978-963-295-603-9. – Lelőhelyinformáció

Társadalombiztosítási jog : jogi szakvizsga felkészítő kötet /  Homicskó Árpád Olivér. –Budapest : Patrocinium, 2016. –213 p. – ISBN 978-963-413-120-5. – Lelőhelyinformáció

Versenyjog és határterületei a versenyszabályozás jogági kapcsolatai / Tóth András. –Budapest : HVG-ORAC, 2016. –213 p. – ISBN 978-963-258-321-1. – ISBN 978-963-258-321-1. – Lelőhelyinformáció

A gyűlölet szabadsága, amerikai és európai perspektívák válogatott tanulmányok / Robert A. Kahn. –Budapest : Wolters Kluwer, 2016. –555, [5] p. – ISBN 978-963-295-633-6. – Lelőhelyinformáció

Közigazgatás, alkotmány, bíráskodás / Patyi András. –Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., - 271 p. – Lelőhelyinformáció

Az Aarhusi Egyezmény és az Európai Unió / Pánovics Attila. – Pécs : IDResearch Kft : Publikon, 2015. –254 p. – ISBN 978-615-5457-58-6. – Lelőhelyinformáció

Szerződési jog : általános rész / Vékás Lajos. –Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. –380 p. – ISBN 978-963-312-265-5. – Lelőhelyinformáció

Nagykommentár a szociális törvényhez nagykommentár a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényhez / Csák Andrea [et al.]. –Budapest : Wolters Kluwer, 2016. –655, [3] p. – ISBN 978-963-295-545-2. – Lelőhelyinformáció

Versenyképesség és szellemi alkotások az Európai Unióban / Tattay Levente. –Budapest : Wolters Kluwer, 2016. –483 p. – ISBN 978-963-295-591-6. – Lelőhelyinformáció

Jogi személyek, gazdasági jog / szerk. Sándor István. – Budapest : Patrocinium, 2016. –525 p. – ISBN 978-963-413-085-7. – Lelőhelyinformáció

Gazdasági társaságok a polgári törvénykönyvben / Barta Judit [et al.]. –Budapest : Patrocinium, 2016. –259 p. – ISBN 978-963-413-091-8. – Lelőhelyinformáció

Igazságügyi szakértők az egészségügyben / Hidvéginé dr. Adorján Lívia, Sáriné dr Simkó Ágnes. –Budapest : Medicina, 2017. –352 p. – ISBN 978-963-226-608-4. – Lelőhelyinformáció

Új polgári perrendtartás : 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról. – Budapest : Novissima, 2017. –187 p. – ISBN 978-615-5499-49-4. – Lelőhelyinformáció

Krízis és fedezetelvonás : a csalárd fedezetelvonás elleni hitelezővédelmi jog történeti alapjai és azok mai jelentősége az új magyar Polgári Törvénykönyv tükrében / Benke József. – Budapest :  Menedzser Praxis, 2016. –272 p. – ISBN 978-963-89986-6-8. – Lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG: ÁLTALÁNOS RÉSZ 2.1.jpg

Szerk.: Fazekas Marianna

ELTE Eötvös Kiadó, 2017.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének gondozásában 2013-ban és 2014-ben jelent meg a közigazgatási jog általános részének első és harmadik kötete. Ezek a tankönyvek- szakítva az előző általános részi tankönyvek szerkezetével- egy tankönyvsorozat részei voltak, melyben külön kötetekben kapott helyet a közigazgatási szervezeti és közszolgálati jog, valamint a közigazgatási hatósági eljárásjog. Hosszú előkészítő munka után ebben a könyvben adjuk ki a hiányzó második kötetet, mely a közigazgatás közszolgáltatás-szervező tevékenységét tárgyalja. Ez a tankönyv egyedülálló a közigazgatási jogi oktatásban, mert a közszolgáltatás-szervezés hagyományos ágazati tagolású, különös részi tankönyveihez képest az általánosítható fogalmi kereteket, valamint a gazdasági és a humán-közszolgáltatások megszervezésének tipikus közigazgatási tevékenységfajtáit, illetőleg jogintézményeit foglalja össze. Az új tankönyvekben az alapvető és- már amennyire ez a közigazgatási jogban egyáltalán lehetséges- időtálló ismeretek összefoglalására törekszünk. Ezért nagyobb teret kapnak a nemzetközi összehasonlító ismeretek, az uniós szabályozás bemutatása, valamint a közigazgatási jog dogmatikai alapjai. A tankönyvek a közigazgatást jogi szempontból közelítik meg, igazodva a jogászképzés követelményeihez, de a nemzetközi és uniós kitekintés miatt ez a tankönyv is jól használható a politológusképzésben, illetőleg az alapozó jellege miatt az igazgatásszervezői szakokon is.

 

TÁRSADALMI NEMEK. ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS KUTATÁSI EREDMÉNYEK2.jpg

Szerk.: Kovács Mónika

ELTE Eötvös Kiadó, 2017.

Bár a nők helyzete az elmúlt száz évben globálisan és lokálisan óriási változáson ment keresztül, a nemi alapú társadalmi egyenlőtlenség nem tűnt el, és az élet minden területén korlátozza nemcsak a nők, de a férfiak önmegvalósítási lehetőségeit is. A társadalmi nemek tudománya a nemek helyzetének változásával párhuzamosan alakult ki azzal a céllal, hogy nyomonkövesse ezt a folyamatot, és feltárja haladásának vagy éppen elakadásának okait. A kötet célja, hogy bemutassa ezt az interdiszciplináris területet, bepillantást nyújtva az elméleti megközelítésekbe, valamint a hazai kutatások eredményeibe is.

 

EGYSÉGES JOG - EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS?3.jpg

Az uniós jog értelmezése a tagállami bíróságok szintjén

Szerző: Somssch Réka

ELTE Eötvös Kiadó, 2017.

Bármiféle jogegységesítés sikerességének záloga, hogy az egységes szabályokat az arra hivatott fórumok azonos tartalommal értelmezzék. Különösen hangsúlyos ez a kihívás olyan esetekben, amikor a harmonizált szabályok nem egyetlen nemzetközi dokumentumra korlátozódnak, hanem egy önálló és kiterjedt jogrendszer részeként jelennek meg és alkalmazói, egyben értelmezői, azonosak a nemzeti jogalkalmazó szervekkel. Az uniós jog értelmezésével kapcsolatban a legtöbb tudományos munka méltán az Európai Unió Bíróságának jogértelmező szerepéről szól, hiszen ez az a felettes bírói fórum, amely az Unió egészére nézve kötelező erővel határozza meg az uniós jog tartalmát. Kevesebb figyelmet kapott ugyanakkor a tagállami bíróságok önálló, az előzetes döntéshozatal igénybevétele nélküli jogértelmező tevékenysége, jóllehet az uniós igazságszolgáltatás rendszerében e fórumok ugyanúgy az uniós jog értelmezői, függetlenül attól, hogy a kötelező értelmezés monopóliumának nem letéteményesei. A tagállami bíróságok határozatai is játszhatnak, ugyanis meghatározó szerepet az uniós jog értelmezésének alakításában, amikor azok az adott tagállam más bíróságai vagy akár más tagállami jogalkalmazó szervek által követésre találnak. Ez a könyv arra próbál választ keresni, hogy milyen tényezők befolyásolják a tagállami bíróságokat abban, hogy az Európai Unió Bíróságának megkeresése nélkül az uniós jogot maguk értelmezzék, milyen a konkrét ügyön túlmutató hatásai lehetnek az ilyen önálló jogértelmezésnek, és hogy lehet-e a bíróságok közötti horizontális együttműködés hatékony eszköze az egységes jogértelmezésnek és adott esetben valós alternatívája az Európai Bíróság igénybevételének.

 

BEVEZETÉS A JOGI TERMINOLÓGIÁBA A TERMINOLÓGUS SZEMÜVEGÉN ÁT4.jpg

Szerző: Tamás Dóra Mária

ELTE Eötvös Kiadó, 2017.

 „Tapasztalataink alapján a fordító-, tolmács- és terminológusképzéseink hallgatói akkor tanulják meg idegen nyelven sikeresen a jogi terminológiát, ha elsőként megismerik és tisztában vannak a magyar jogi terminusok által jelölt fogalmakkal. A jogi ismeretekről szóló bevezető kurzusok általános jogi ismereteket adnak, de nem foglalkoznak kiemelten a jogi terminusok megfeleltetésekor felmerülő olyan fogalmi kérdésekkel, amelyek a nyelvi közvetítők esetében különösen nagy kihívást jelentenek. E könyv a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalataira építve ezt a hiány kívánja pótolni. Tartalma és szerkesztése alapján egyértelműen újdonság, mert terminológiai szemléletű tankönyv, amely egyfelől tartalmazza az elméleti megközelítést és annak leírását, másfelől azok átültetését a gyakorlatba, ami a szócikkek gyűjteménye által valósul meg. Bár a jogi terminológia a társadalmi változásokkal együtt változik, mégis biztos vagyok abban, hogy e könyv szemléletmódja tovább él.” Dr. habil. Horváth Ildikó, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék,  OFFI Zrt. Fordítási és Tolmácsolási Minősítő Testület elnöke.

Tamás Dóra Mária végzettsége szerint jogi szakokleveles gazdasági szakfordító, tanár, konferenciatolmács (EMCI). Gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről címmel 2014-ben jelent meg könyv formájában az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Programjában írt disszertációja. A TERMIK Terminológiai Kutatócsoport tagja. Kutatási területei: a fordítástudomány és terminológia kapcsolatának vizsgálata, terminológiamenedzsment (terminológiai segédeszközök, különös tekintettel a terminológiai adatbázisokra), terminológiapolitika, terminológiai harmonizációs kérdések, a gazdasági és jogi terminológia vizsgálata. Jelenleg az OFFI Zrt. vezető terminológusa, ahol az IUSTerm jogi és közigazgatási terminológiai adatbázison dolgozik. Az OFFI Zrt-nél töltött elmúlt tíz évben eleinte fordítási és bírósági tolmácsolási feladatokat látott el, majd terminológiai tevékenységet végzett. Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék egyetemi adjunktusaként az egyetemi mesterképzésben és a szakirányú képzésekben (gazdasági és jogi szakfordító és terminológus, bírósági és hatósági tolmácsképzés, konferenciatolmács-képzés) vesz részt a terminológia mint diszciplína elméleti és gyakorlati tantárgyak formájában történő oktatásában és fejlesztésében.

 

POLGÁRI JOG. SZERZŐI JOG ÉS IPARJOGVÉDELEM5.jpg

Szerzők: Lontai Endre, Faludi Gábor, Gyertyánfy Péter, Vékás Gusztáv

Előkészületben!

A szerzői jog és iparjogvédelem jegyzet a joganyag meg nem álló, lényeges elemeket érintő jelentős módosulása miatt folyamatosan megújul. Közben igyekszik megőrizni a tartósan érvényes elméleti, a felsőfokú alapképzés során elsajátítandó ismereteket is. Az új kiadó gondozásában, új köntösben megjelent kötet elsősorban a közös jogkezelés új uniós és hazai szabályozását összegzi, az érintett fejezet teljes átírásával, de e sajátos joggyakorlási forma lényegét bemutatva. Emellett jelzi az uniós védjegyjog jelentős módosulását. Az uniós és hazai bírói gyakorlat folyamatosan "termelődő" lényegesebb döntéseit is mértéktartóan feldolgozzák a jegyzet megfelelő részei.

 

A POLGÁRI PERRENDTARTÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK KOMMENTÁRJA I-II.6.jpg

Szerkesztő: Varga István

HVG-ORAC, 2017.

Könyv az új Pp. szabályainak magyarázatát tartalmazza, a törvény előkészítését az első pillanattól meghatározóan befolyásoló kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából. A kétkötetes kommentárban minden témakört olyan szakértő ismertet, akinek az a szűken vett szakterülete. A szerzői csapatot szerkesztőként Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára irányítja. A kötet lektora Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke, az Alkotmánybíróság volt elnöke. A szerzők célja, hogy tudományosan megalapozott, de elsősorban a mindennapi gyakorlati jogalkalmazói igényeknek megfelelő kommentár szülessen. A kommentár a Pp-n kívül szabályozott perek, valamint a választottbírósági eljárás, mint a polgári per elsődleges alternatívájának, magyarázatát is tartalmazza. Az olvasó továbbá a polgári perben alkalmazandó nemzetközi jogi és európai uniós jogszabályok, a jogsegély-szerződések, a joghatósági- és jogsegély-rendeletek, valamint a sui generis európai uniós eljárások lényegre törő, rendszerbe foglalt magyarázatát is megtalálja a kötetben.

A megjelenés várható időpontja: 2017. szeptember.

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

Megjelent a Forum Sententiarum Curia legújabb száma

 

„Az idei joggyakorlat-elemző csoportok munkájába nyújt betekintést a „Forum Sententiarum Curiae” címmel megjelenő tudományos igényű online folyóirat. Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az előszóban kifejti, hogy 5 éve működnek joggyakorlat-elemző csoportok a Kúrián, melynek mostanra érett be a gyümölcse, egyre többen keresik fel a Kúria honlapját abból a célból, hogy tájékozódjanak az összefoglaló véleményekben írt megállapításokról. Dr. Darák Péter által küldött felhívásokra közel kétszáz témajavaslat érkezett a 2017-ben induló joggyakorlat-elemző munkára vonatkozóan a jogi karoktól, a kutatóintézetektől, a társ-hivatásrendektől, az igazságügyi minisztertől és a bíróságok szakmai vezetőitől. Az ezek közül kiválasztott nyolc témához kapcsolódóan jelennek majd meg idén is tanulmányok a jogásztársadalom és a jog iránt érdeklődők informálására.

A „Forum Sententiarum Curiae” II. évfolyamának 1. száma az alábbi linken elérhető el.”[1]

 

Közép-európai kisebbségi jogtár

 

„A közép-európai kisebbségeket érintő jogszabályokat gyűjtötték össze abban az online adatbázisban, amelyet MTA TK Kisebbségkutató Intézete hívott életre. Magyarország és a szomszédos országok – Ausztria, az egykori Csehszlovákia, Jugoszlávia utódállamai és Ukrajna – 1945, illetve 1990 utáni, kisebbségekre vonatkozó jogszabályait teljes terjedelmében tartalmazó adatbázisban tárgyszavak szerint lehet keresni.

Magyarországról és a szomszédos országokból több ezer rekordot tartalmaz. Nemcsak az élő, de a már hatályon kívül helyezett jogszabályok is eredetileg elfogadott szövegükkel szerepelnek az intézet honlapjáról elérhető Közép-európai Kisebbségi Jogtárban, amely közös szempontok alapján lehetővé teszi az egyes országok nemzetiségekre vonatkozó jogszabályainak összehasonlítását, értékelését, jogtörténeti szempontú elemzését.”[2]

kereso.jpg

 

 

Hozzáférés a belga jog forrásaihoz

 

A GlobaLex internetes jogi forrás segítségével az alábbi link tájékoztat Belgium jogi forrásairól és jogrendszeréről.

 

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer csatlakozása az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Programjához

 

A bírósági könyvtárak állományának, gyűjteményének a fejlesztése folyamatos feladat, amely minden jogágat felölel, a kor kihívásának megfelelően a hagyományos dokumentumok – könyvek, folyóiratok – mellett a nem hagyományos dokumentumok – elektronikus dokumentumok, adatbázisok – beszerzését is szem előtt tartják a saját intézményi Informatikai Osztályokkal való szoros együttműködésben. A bírósági könyvtárak biztosítják a magyar jogi és határterületi adatbázisokhoz való hozzáférést a megvásárolt adatbázisok révén.

Jelenleg a Complex Jogtár Plusz érhető el minden bírósági intézményben, azonban emellett létezik számos magyar és külföldi jogi adatbázis, amelyek tartalmukban további segítséget tudnak nyújtani a bírák és igazságügyi alkalmazottak ítélkező munkájához, illetve tudományos szakmai tevékenységéhez. A bírósági könyvtárak számára a szolgáltatások fejlesztése céljából fontos célkitűzés a technikai és pénzügyi lehetőség tükrében olyan adatbázisokra való előfizetések megvalósítását, amellyel a bírói ítélkező, kutató és oktatói munka nagymértékben támogatható és még eredményesebbé tehető. Az is tapasztalható, hogy egyre nagyobb igény jelentkezik az idegen nyelvű szakirodalom vonatkozásában is.

A 2016-os évtől kezdődően a bírósági könyvtári stratégiai fejlesztés részeként hatékony lépéseket tett az Országos Bírósági Könyvtári Szakértői Koordinátori Hálózat a magyar és idegen nyelvű nyomtatott és elektronikus dokumentumok hozzáférésének biztosításához és a szolgáltatás alapjainak kidolgozásához. Javasolták konzorciális együttműködésben hozzáférést biztosítani jogi tartalmi szolgáltatásokhoz és jogi adatbázisokhoz. Erre tekintettel elindítottuk Dr. Handó Tünde Elnök Asszony engedélyével és támogatásával a csatlakozást az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Programjához.

„A 2001 óta működő EISZ Nemzeti Program a 1079/2012. (III.28.) kormányhatározat alapján 2012 januárjától az MTA Könyvtár és Információs Központon keresztül biztosítja az előfizetői kör tagjai számára a hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz, nemzeti licensz vásárlásával. Tartalmát tekintve az átfogó, minden tudományterületre kiterjedő, interdiszciplináris adatbázisok mellett különféle szakadatbázisok is elérhetőek a rendszerben. Az EISZ révén a hazai szakkönyvtári hálózat folyamatos hozzáférést tud biztosítani a kutatói közösség számára a kurrens és archív tudományos tartalmakhoz.  A teljes szövegű adatbázisok mellett a bibliográfiai és hivatkozáskereső adatbázisok segítik a szakirodalmi áttekintéseket és lehetőséget biztosítanak az intézmények tudományos működésének összehasonlítására.”[3]

A bírósági intézmények és az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer tagjai 2017 áprilisában az Országos Bírósági Könyvtári Szakértői Koordinátori Hálózat szakmai munkája eredményeképpen csatlakozott az EISZ programjához. A szolgáltatás révén hozzáférést tudunk biztosítani hazai és külföldi elektronikus forrásokhoz, adatbázisokhoz, illetve lehetőség szerint kedvezményesebben tudjunk  konzorciális együttműködések révén előfizetni elektronikus tartalmakba. A csatlakozással sokkal hatékonyabban tudják a bírósági intézmények és könyvtárak a bírák és igazságügyi alkalmazottak információs igényeit kielégíteni mind az idő, mind a költség, mind a gyorsaság tekintetében.

A csatlakozás eredményeképpen első körben, 2017 áprilisában két elektronikus forráshoz tudunk a teljes bírósági rendszer számára hozzáférést biztosítani. Az Akadémiai Kiadó szótáraihoz, illetve az Arcanum Digitális Tudománytárhoz tudunk hozzáférést nyújtani az alábbi elérhetőségeken a bírósági IP tartományon belül. 

Terveink között szerepelt nemzetközi jogi adatbázisokhoz is hozzáférést biztosítani a bírósági rendszerben dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak számára.

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

Tudósklub a Kúrián

 

Az információs társadalom jogra gyakorolt hatásával foglalkozó előadássorozat kezdődőt 2017 márciusában a Kúrián. Az előadók a többi között az adatbázisok, az elektronikus eljárások, az interneten elkövetett személyiségi jogi jogsértések, az internetes vásárlások, a távmunka, a távszerződések jogi megítélésének nehézségeit járják körül havi rendszerességgel, de szó lesz az elektronikus pénz és a vezető nélküli autók használatából adódó problémákról is.

Az előadássorozat célja, hogy a jog és az informatika határterületein felbukkanó jogvitákat tárgyaló bíróknak legyen mihez nyúlniuk, és az új jogszabályok véleményezésében el tudjanak indulni.

 

Bírósági könyvtárosok a 24. Nemzetközi Könyvfesztiválon

 

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ez év tavaszán, 2017. április 20-től 23-ig immár 24. alkalommal került megrendezésre. Idén is az igényes környezetet és színvonalas körülményeket biztosító Millenáris (Budapest II. Kisrókus u. 16-20.) volt a Könyvfesztivál helyszíne. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének standja a Millenáris B épületének (volt Jövő Háza) galériáján foglalt helyet. A stand melletti Könyvtáros Klubban a Magyar Könyvtárosok Egyesülete lehetőséget biztosított az MKE szervezeteinek, könyvtáraknak, kiadóknak és a szakmához közel álló egyéb intézményeknek saját programjaik megtartására.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója szervezésében zajló fesztiválprogramra 2017. április 21-én került sor. Az MKE Jogi Szekciója a „Justitia szolgálatában” címmel rendezett szakmai programot. Idén az Országgyűlési Könyvtár digitalizálási terveit ismertette Markója Szilárd, az OGYK főosztályvezetője, igazgatója és dr. Tóth Éva, a Nyilvános Szolgáltatások Osztályának osztályvezetője. A szakmai rendezvény második részében Dr. Horváth Sándor Domonkossal, polihisztorral (a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgatójával, szabályozási szakjogásszal, könyvtárossal, igazságügyi közvetítővel, mediátorral) - egy író-olvasó találkozóra került sor.

 

j1.jpgj2.jpg

Fotó: Balog Eszter

 

A szakmai programot sok érdeklődő bírósági könyvtáros kolléga is megtisztelte jelenlétével.

 

j3.jpg

Fotó: Balog Eszter

 

Zalaegerszegi bibliofülke - bírósági dolgozók 260 kötetet gyűjtöttek össze

 

„Több mint 260 könyvet gyűjtött össze és helyezett el a Zalaegerszegi Törvényszék a zalai megyeszékhelyen kialakított bibliofülkébe. A törvényszék 2016-ban megalkotott társadalmi felelősségvállalás programja jegyében csatlakozott a könyves akcióhoz.

A ZAZEE Kulturális Egyesület kezdeményezése nyomán 2014-ben avatták fel a zalaegerszegi Európa téren a régi telefonfülkéből kialakított „nyilvános könyvszekrényt”. A találóan bibiliofülke nevet viselő könyvkínálóban bárki elhelyezheti megunt könyveit, s helyettük ingyen másikat vihet magával.

A programhoz a Zalaegerszegi Törvényszék is csatlakozott, s a zalai bíróságok dolgozó néhány hét alatt 265 könyvet gyűjtöttek össze. A könyves fülkébe többek között regények, szakácskönyvek, mesekönyvek kerültek, de a törvényszék dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtárának selejtezett állományából válogatva jogi ismeretterjesztő kötetek, életrajzok, s jó pár, az 1950-es években kiadott klasszikus is gyarapítja a fülkét. A köteteket a törvényszék munkatársai 2017. március 28-án reggel helyezték el az Európa téren található fülkében, amelyben így közel 500 dokumentum várja jelenleg a könyvkeresőket.”[4]

 

A Római Szerződés 60. évfordulója

 

A ma Európai Unió néven működő közösség alapjait hatvan évvel ezelőtt rakta le a Rómában aláírt szerződés, amelynek létrejöttével Európa írott történelmének leghosszabb békeidőszaka köszöntött be. A Római Szerződés létrehozta a közös piacot, amely Európa polgárai számára megteremtette a jólét és a stabilitás feltételeit, és biztosítja a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását.

Ezen az oldalon áttekintést kaphatunk a Római Szerződés létrejöttének 60. évfordulója alkalmából Európa-szerte megrendezésre kerülő eseményekről, és elérhetők az Európai Unió történetének legfontosabb állomásait.

Az Európai Unió szerződései az alábbi link segítségével tekinthetőek meg.

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

 NETWORKSHOP 2017 és a megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer

 

Az NIIF Program keretében 2017. április 19-21. között huszonhatodik alkalommal került megrendezésre a legrangosabb hazai számítógép-hálózati konferencia, a NETWORKSHOP 2017. A rendezvény házigazdája idén a Szegedi Tudományegyetem, helyszíne az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK – 6722 Szeged, Ady tér 10.) volt. A konferencia témái és előadásai között szerepelt számos a hazai könyvtári rendszer szempontjából fontos magyarországi fejlesztés és ennek eredményeinek bemutatása.

Az Országos Bírósági Könyvtári Szakértői Koordinátori Hálózat képviseletében Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtár vezetője, vezető koordinátor; Kovácsné Garamszegi Marianna, a Fővárosi Törvényszék vezető könyvtárosa, koordinátor-helyettes; illetve Pethes Gizella, az OBH MIA könyvtárosa, koordinátor-helyettes vettek részt a szakmai konferencián. 

Az idei Networkshop konferencián a „Tartalomszolgáltatások: könyvtárak, levéltárak, múzeumok” szekcióban hangzott el: „A megújuló országos bírósági könyvtári rendszer a bírósági ítélkező munka támogatásában” című előadás Gerencsér Judit tolmácsolásában, aki beszámolt a konferencia résztvevőinek (a könyvtártudománnyal és információszolgáltatással foglalkozó magyar szakemberek számára) az országos bírósági könyvtári rendszer fejlesztéséről, az eddig elért eredményekről és az Országos Bírósági Könyvtári Szakértői Koordinátori Hálózat másfél éves szakmai tevékenységéről.  

 

Vissza a tartalomjegyzékhez

A válogatást készítette:

Borbély János (Kúria)

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Deákné Szécsi Ildikó (Szolnoki Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Kuslits László (Budapest Környéki Törvényszék)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Dr. Szirmai Györgyné (Egri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Vadászné Szabó Anikó (Győri Ítélőtábla)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

 

[1] Megjelent a Kúria online folyóiratának legfrissebb száma: http://www.lb.hu/hu/sajto/megjelent-kuria-online-folyoiratanak-legfrissebb-szama

[2] Közép-európai kisebbségi jogtár: http://mtatkki.ogyk.hu/jogszabaly_adatok.php

[3] http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/informaciok.html#k%C3%B6z%C3%A9rdek%C5%B1-adatok (2017. március 26.)

[4]  Megtelt a bibliofülke  http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20170328/megtelt-bibliofulke