Szakirodalmi ajánló 2017. november-december

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

Börtönzsúfoltság kontra nemzetállamok / Pázsit Veronika, Tallódi Zoltán. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 11-12. sz. (2017) p. 118-159.

A büntetés-végrehajtás helyzete és aktuális feladatai napjainkban / Tóth Tamás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 11-12. sz. (2017) p. 7-17.

Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység a munkaerőpiaci integráció tükrében / Juhász Júlia. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 11-12. sz. (2017) p. 40-66.

A büntetés-végrehajtási szervezet belső kontrollrendszere: az integritásirányítási rendszer fejlesztésének kérdései, tekintettel a szervezeti kultúrára, az etikai értékekre és a belső kontrollfolyamatokra / Várkonyi Zsolt Kristóf. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 11-12. sz. (2017) p. 67-92.

Fogvatartottak családi kapcsolatainak vizsgálata és azok megőrzésének, fejlesztésének lehetőségei / Bordács László, Rózsa Sándor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 11-12. sz. (2017) p. 160-190.

Jogharmonizáció vagy sem? : 3. rész, a New York-i egyezmény és a 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 10. sz. (2017) p. 42-59.

A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények büntetőjogi szabályozásának változása az új Büntető Törvénykönyv és egyes nemzetközi normák tükrében / Tóth Csenge Diána. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 3. sz. (2017) p. 20-27.

A rendvédelmi szervek közötti automatizált információmegosztás és -elérés / Veszeli Dániel János. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 11-12. sz. (2017) p. 93-117.

Stabilitás és fejlődés: a büntetés-végrehajtási törvény által bevezetett speciális jogintézmények helyzete / Schmehl János. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 11-12. sz. (2017) p. 18-39.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A családon belüli erőszak szankcionálásának büntetőjogi lehetőségeiről / Bérces Viktor, Domokos Andrea. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 77-85.

A kiskorú veszélyeztetése bűntett bizonyíthatóságának problémái / Komlósiné Sógor Ildikó. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 11-16.

Az őrizetbe vétel és előzetes letartóztatás általános, valamint fiatalkorú terheltekre vonatkozó speciális feltételei és dilemmái / Kaprinay Eszter. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 51-76.

Problémák a különösen védett tanú jogintézménye kapcsán / Halmos-Józsa Katalin. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 32-38.

 

POLGÁRI JOG

A Csődtörvény legújabb módosítása a dologi hitelbiztosítékok jogosultjai szempontjából / Bodzási Balázs. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 3. sz. (2017) p. 34-37.

Globális ökológiai válság, globális adójavaslatok és a globális szegénység / Deák Dániel. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 11. sz. (2017. november) p. 483-492.

Gondolatok a külföldről támogatott civil szervetekről / Trócsányi László. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 3. sz. (2017) p. 7-10.

Az interesse extra rem az új Polgári Törvénykönyv szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési jogában (Ptk. 6:143.§) / Bónis Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 11. sz. (2017. november) p. 493-499.

A közös veszélyben elhunyt társasági tagok utáni jogutódlás rendezése / Dúl János. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 38-50.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A megújult képviseleti szabályok / Réti László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 11. sz. (2017. november) p. 473-482.

Nekrológ egy szabályozáshoz / Kolozs Balázs. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 16-22.

Társult perek: nyitott kérdések és joggazdaságtani elemzés / Szalai Ákos. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 22-31.

 

EURÓPAI JOG

A határokon átnyúló székhelyáthelyezés lehetőségének megvalósíthatósága a jelenlegi uniós jogrend adta keretek között / Ribaritsné Győri Enikő. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 3. sz. (2017) p. 28-33.

 

NEMZETKÖZI JOG

Az államelmélet kulturális meghatározottságáról, különös tekintettel a japán állam- és jogtudományi gondolkodásra / Szmodis Jenő. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 102-111.

Katalán rendészeti igazgatás, a helyi rendészet Barcelonában / Bacsárdi József, Christián László. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf. (2017) 10. sz. p. 26-41.

A menekültek okozta veszélyek és kihívások, avagy a terrorista biztos, hogy menekült? / Kakuk Gabriella. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 86-91.

 

ALKOTMÁNYJOG

Alapjog az ölésre? A jogos védelem alkotmányos keretei / Szalai András. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 92-99.

Az alapjogok (és az Alaptörvény) érvényesüléséről, alkalmazhatóságáról / Cservák Csaba. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 15-25.

Az alapvető jogok érvényesülésének problémái az Európai Unióban / Láris Liliána. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 3-10.

Hogyan mérjük az alkotmánybírósági döntések erősségét ? : módszertani keretek és egy próbakutatás eredményei / Pócza Kálmán; Dobos Gábor; Gyulai Attila. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X LVIII. évf. (2017) 2. sz. p. 41-69.

A kockázatokról és mellékhatásokról: megjegyzések Orbán Endre A békés gyülekezéshez való joggal kapcsolatos alkotmányjogi követelmények című tanulmányához / Hajas Barnabás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 11. sz. (2017. november) p. 500-509.

Magyar hivatalos nyelv használata a kétnyelvű területen Szlovéniában a Barbara-szillogika-logika alapján / Mag. Koren Stefán. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 39-44.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Bérvezérelt növekedés és fenntartható közpénzügyek / Tóth Gergely. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p. 63-68.

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs [et al.]. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p. 69-97.

A kifogástalanéletvitel-ellenőrzés és a méltatlansági eljárás lefolytatása, elhatárolása / Kindla Zsolt. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 10. sz. (2017) p. 77-88.

Konstruktív összhang a gazdaságpolitikában - jegybanki programok és a jól irányított állam / Kolozsi Péter. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p. 19-28.

Közgazdasági elméletek és gazdaságpolitikai alternatívák / Tatay Tibor. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p. 57-62.

A közigazgatási bírói pályázatok, azok elbírálása és a közigazgatási bírák kinevezése / Naszvadi Sára; Zombor Péter Dávid. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 3. sz. (2017) p. 38-45.

Közpénzügyi szemléletváltás - Elmozdulási irányok a gazdaságpolitika nagy elosztórendszereiben 2010 után / Schlett András. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p. 29-41.

A Magyar Államkincstár feladat- és hatáskör változásai a rendszerváltástól napjainkig / Vargha Éva. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p. 42-56.

A magyarországi kínai bevándorlás és annak nemzetiségi jogi aspektusai / Kasznár Attila. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 10. sz. (2017) p. 5-16.

Az officialitás az Általános közigazgatási rendtartásban / Nagy Marianna. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 11. sz. (2017. november) p. 510-515.

Rendőri generációk fegyelmi érintettségének vizsgálata / Kardos Sándor István. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 10. sz. (2017) p. 60-76.

Az új magyar állampénzügyi rendszertan - az Alaptörvénnyel összefüggésben / Lentner Csaba. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p. 1-7.

A társadalombiztosítás pénzügyeivel kapcsolatos rendszerek átalakítása Magyarországon / Novoszáth Péter. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p. 8-18.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Az antik rétorika és a jogi szemiotika / Könczöl Miklós. – In: Állam- és Jogtudomány, ISSN 0002-564X. – LVIII. évf., 2. sz. (2017) p. 3-15.

Cicero és Clodius – A politikai és perbeszédek tükrében / Nótári Tamás. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – LVIII. évf. 2. sz. (2017) p. 16-40.

Egy közjegyző egy eset: Márai apja. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 12-15.

Ez történt: Fotópályázat. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 20-29.

Ez történt: Felavattuk a közhitelesség emlékművét Ópusztaszeren. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 30-33.

Ez történt: Apró nyári emlék a borongós őszben. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 34-39.

Ez történt: Egyesületi tábor Dunakilitin 2017. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 40-43.

Ez történt: Szakmai rendezvény Nyíregyházán. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 44.

Ez történt: Jog erkölcs etika. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 48-51.

Ez történt: Jó szelet! – Beszámoló a IV. Közjegyzői Regattáról. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 52-55.

Ez történt: Fesztivál Közjegyzőség. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 56-61.

Ez történt: Pécsi Közjegyzői Kamara – Közjegyzői Irodák III. Találkozója. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 68-73.

Ez történt: MÁMOR 2017. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 74-77.

Ex Libris: Levelek a könyvtárból. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 79-81.

Fókusz: 29. Közép-európai Közjegyzői Kollokvium. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 45-47.

Interjú Völner Pál parlamenti államtitkárral / dr. Dobrotka-Mayer Annamária. - In. Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 3. sz. (2017) p. 5-6.

Kamarai események. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 2-4.

MOKK térkép: Bemutatkozik a MOKK Gazdasági Iroda. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 16-19.

Nemzetközi adójogi csereszeminárium - Adópolitika az átalakuló világban / Baksa Dóra Éva [et al.] . –  In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – Különszám (2017. november) p.98-103.

Oktatások a folyamatos szakmai fejlődésért. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 5-7.

Személyi változások. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p.8-11.

Természetes jogok Aquinói Szent Tamásnál? / Tattay Szilárd. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – LVIII. évf. 2. sz. (2017) p. 78-84.

Úti beszámoló: UINL Argentínában. – In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 62-67.

Tanulmányok az Ottomán Birodalom / Török Köztársaság valamint Magyarország, Ciprus és Macedónia közötti jogi kapcsolatokról / Deák Péter. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 11. sz. (2017. november) p. 524-527.

 

JOGELMÉLET

Az egyeztetési kötelezettség elmulasztása a jogszabály-előkészítés során / Salgó László Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 3. sz. (2017) p. 11-19.

A Horthy-korszak igazságszolgáltatása / Gesztei László. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 11. sz. (2017. november) p. 516-523.

Rendészet a diktatúrákban: a keletnémet titkosrendőrség működése / Elek László. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 65. évf. 10. sz. (2017) p. 17-25.

A zárszámadási jog kialakulása és első országgyűlési alkalmazása / Dorogi Zsolt, Legeza Dénes. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 26-37.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

Beyond Policies / Tibor Navracsics. – In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 9-18.

Berxit. Brexit? / János Martonyi. – In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 19-38.

Brexit in Context. Some Historical Remarks ont he Relationships between the United Kingdom and Continental Europe / Miklós Király. - In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 39-48.

Pros and Con sin The Brexit Campaign. What do They Tell Us About the European Union? / Krisztina Arató. - In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 49-72.

In the Crystal Ball: Outsifde the EU and What the UK Will Find There / Tamás Kende, János Katona. -In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 73-92.

Brexit’s Legal Framework / Ágnes Kertész. - In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 93-102.

What Language for Europe? / Réka Somssich. - In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 103-116.

The European Union’s Area of Freedom, Security and Justice without the United Kingdom – Legal and Practical Consequences of Brexit / Petra Jeney. – In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 117-140.

Brexit – a Point of Departure for the Future int he Field of the Free Movement of Persons / va Lukács Gellérné. -– In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 141-162.

The Common Agricultural Policy with and without the United Kingdom – CAP Brexti / Mária, Réti, Klára Bak. – In: ELTE Law Journal ISSN 2064-4965. – 4. évf., 1. sz. (2016) p. 163-182.

Transitional Justice in Cambodia: Whose goals to achieve? / Chum Chandarin. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 2-14.

Balance of Various Values in the Conciliation / Hayato Hirata. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 112-117.

The Local Political System and Symbolic Politics in Japan / Kanichi Hayashi. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 118-123.

Modernization and the Japanese Habitual Employment Practice / Osamu Okazaki. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 124-133.

Japanese Behavioral Patterns and Groupthink / Tamio Mitoma. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 3. sz. (2017) p. 134-139.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

Büntetőjog

Védői szemmel:tanulmányok és karcolatok a büntető anyagi és eljárásjog tárgyköréből / Csomós Tamás. - Budapest: HVG-ORAC, 2017. - 353, [2] p. - ISBN 978-963-258-337-2. – Lelőhelyinformáció

Szabálysértési jog / Balla Lajos, Harangozó Attila, Móré Sándor. - Budapest: Patrocinium, [2017]. - 138 p. - (Jogi szakvizsga könyvek). - Lezárva: 2017. jan. 10. - ISBN 978-963-413-134-2. – Lelőhelyinformáció

Büntető eljárásjog / Belovics Ervin, Tóth Mihály. - 3. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 639 p. - Lezárva: 2017. szeptember 30. - ISBN 978-963-258-351-8. – Lelőhelyinformáció

 

Közigazgatási Jog

EU Environmental Law / Geert van Calster, Leonie Reins. – Cheltenham Northampton : Edward Elgar, 2017. - XXVIII, 343 p. - ISBN 978-1-78254-917-8. – Lelőhelyinformáció

Közigazgatási jog: általános rész : 1. [köt.] : A közigazgatásról általában: közigazgatási szervezeti jog: közszolgálati jog / [a kötet szerzői: Baranyi Bertold et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 3.hat. kiad. - 2017. - 366 p. - ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 11.). - Lezárva: 2017. júl. 31. - ISBN 978-963-312-279-2. – Lelőhelyinformáció

Közigazgatási jog: általános rész : 2. [köt.] : A közszolgáltatások szervezése / [a kötet szerzői: Asbóth Márton et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 236 p. - (ELTE Jogi Kari Tankönyvek, X2060-6494 ; 14.). - Lezárva: 2017.november 30. - ISBN 978-963-312-268-6. – Lelőhelyinformáció

Közigazgatási jog : általános rész : 3. [köt.] : A közigazgatási jog elméleti kérdései : a közigazgatási hatósági eljárásjog : a közigazgatási bíráskodás : a közigazgatási szankció / [a kötet szerzői: Baranyi Bertold et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 2. átd. kiad. - 2017. - 460 p. - (ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 10.). - Lezárva 2017. aug. 31. - ISBN 978-963-312-285-3. – Lelőhelyinformáció

Munkajogi alapismeretek / Ferencz Jácint [et al.]. - 3. átdolg. kiadás. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2016. - 216 p. - (ELTE jogi kari jegyzetek,  ISSN 2060-5986 ; 10.). - Lezárva: 2016. május 2. - ISBN 978-963-312-263-1. – Lelőhelyinformáció

Kommentár a munka törvénykönyvéhez: kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez / Bankó, Berke, Kiss; [az eredeti mű szerzői Bankó Zoltán, Berke Gyula, Kajtár Edit, Kiss György, Kovács Erika]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 842 p. - Kézirat lezárva: 2017. márc. 24. - ISBN 978-963-295-674-9. – Lelőhelyinformáció

Az áfakérdésekről közérthetően / [szerző: Nagyné Véber Gyöngyi]. - Budapest : Saldo, 2017. - 80 p. - (Tanácsadói kézikönyvek,  ISSN 2416-2310) (Adózási kézikönyvek,  ISSN 1788-0165). - ISBN 978-963-638-532-3. – Lelőhelyinformáció

A feltételes adómegállapítás hazai és nemzetközi szabályozása / Szabó Ildikó. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 232, [1] p. - Lezárva: 2017. jún. - ISBN 978-963-295-668-8. – Lelőhelyinformáció

Európai közjog és politika / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra ; [szerzők: Bajtay Péter et al.]. - 3. átdolg. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 807 p. - Lezárva: 2017. szept. 30. - ISBN 978-963-296-684-8. – Lelőhelyinformáció

Az ÁFA törvény végrehajtási rendelete egységes szerkezetben példákkal és szakértői magyarázatokkal / [szerző: Báthory-Király Kata, Vincze Péter, Vira Sándor]. - Budapest : Saldo, 2017. - 116 p. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)(Tanácsadói könyvek, ISSN 2146-2310). - ISBN 978-963-638-533-0. – Lelőhelyinformáció

European Union human rights law : the dynamics of interpretation and context / Marton Varju. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2014. - XXIII, 271 p. - ISBN 978-1-78195-173-6. – Lelőhelyinformáció

The legitimacy of family rights in Strasbourg case law : "living instrument" or extinguished sovereignty? / Carmen Draghici. - Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2017. - XXXI, 422 p. - (Modern studies in European law ; 62.). - ISBN 978-1-50990-525-6. – Lelőhelyinformáció

 

Polgári jog

A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége: tanulmánykötet / szerk. Pál Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 215 p. - ISBN 978-963-258-343-3. – Lelőhelyinformáció

A versenyképesség jogi kérdései 2017-ben : tanulmányok a gazdasági jog köréből : kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen / szerk. Bodzási Balázs. – Budapest : HVG-Orac, 2017. - 314 p. - ISBN 978-963-258-332-7. – Lelőhelyinformáció

Felelősségtan / Ujváriné Antal Edit. - [átdolg. kiad.]. - Budapest : Patrocinium, 2017. - 221 p. - (Magister kötetek,  ISSN 2498-5430). - Lezárva: 2016.dec.31. - ISBN 978-963-413-151-9. – Lelőhelyinformáció

Polgári jog : a polgári jog alapelvei, az ember mint jogalany, a személyiségi jogok és a dologi jog / Boóc Ádám, Grad-Gyenge Anikó, Szücs Imre Zoltán. - Budapest : Patrocinium, 2016. - 360 p. - Lezárva: 2016. augusztus 20. - ISBN 978-963-413-121-2. – Lelőhelyinformáció

Munkajogi és polgári jogi szerződés- és iratmintatár bővített kiadás magyarázatokkal / Horváth István, Szladovnyik Krisztina. - bőv. kiad. - Budapest : Vezinfó, 2017. - 242 p. - (Vezinfó-tudástár,  ISSN 2061-4780)Pendrive melléklettel. - Lezárva: 2017. április. - ISBN 978-615-5085-47-5. – Lelőhelyinformáció

 

Egyéb jogterület

Ad astra per aspera : ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából / Darák Péter és Koltay András szerk. - Budapest : Kúria : Pázmány Press, 2017. - 726 p. ; 25 cm. -  (Xenia,  ISSN 2061-9227). - Bibliogr. a lábjegyzetekben. - ISBN 978-963-308-304-8 (kötött) - Lelőhelyinformáció

A bonis bona discere : ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából / Barabás A. Tünde  és Vókó György szerk. - Budapest : Országos Kriminológiai Intézet : Pázmány Press, 2017. - 538 p. ; 25 cm. - (Xenia,  ISSN 2061-9227). - Bibliogr. a lábjegyzetekben. - Tanulmányok magyar illetve angol nyelven. - ISBN 978-963-308-301-7 (kötött) - Lelőhelyinformáció

Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből. - Budapest : Országos Bírósági Hivatal ; Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2014- ill. ; 23 cm. - ISBN 978-963-12-0885-6 (kötött) ár nélkül 3. köt., A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1921 és 1938 között / Antal Tamás. - 2017. - 186 p. – ISBN 978-963-12-9823-9 - Lelőhelyinformáció

A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajog területén / Halmos Szilvia. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 516 p. ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések,  ISSN 2064-1907 ; 14.) - Bibliogr.: p. [475]-511. - ISBN 978-963-308-300-0 (fűzött) - Lelőhelyinformáció

Nemzetközi magánjog / Nagy Csongor István. - 3. átdolg. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 352 p. ; 24 cm. - A kézirat lezárva: 2017. jún. 1. - Bibliogr.: p. 344-350. - ISBN 978-963-258-354-9 (fűzött) - Lelőhelyinformáció

Különbözőség az egységben : a szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára / Pogácsás Anett. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 340 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések,  ISSN 2064-1907 ; 15.) - Bibliogr.: p. [277]-340. és a lábjegyzetekben. - ISBN 978-963-308-318-5 (fűzött) - Lelőhelyinformáció

A nemzetközi kapcsolatok glosszárium / Sz. Hossó Nikoletta. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 240 p. ; 23 cm. - ISBN:978-963-414-254-6 (fűzött) – Lelőhelyinformációk

Szabálysértési jog / Balla Lajos, Harangozó Attila, Móré Sándor. -  (Jogi szakvizsga könyvek). -Budapest : Patrocinium, [2017]. - 138 p. ; 24 cm. - Lezárva: 2017. jan. 10. - ISBN:978-963-413-134-2(fűzött) – Lelőhelyinformáció

A személyleírás / szerk. Anti Csaba László ; [szerzők: Angyal Miklós et al.] . - Budapest : Semmelweis K., 2017. - XXIX, 369 p. : ill. ; 26 cm. - Lezárva: 2016. dec. 31. -  Bibliogr. egyes tanulmányok után és a lábjegyzetekben. - ISBN:978-963-331-409-8 (kötött) – Lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

A SZÁMVITEL NAGY KÉZIKÖNYVE 2018.1.jpg

Szerző(k): Kardos Péter, dr. Szakács Imre, Tóth Mihály

Wolters Kluwer, 2018.

A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását, könyvvizsgálatát és közzétételét. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.

 

 

 

A MAGYAR BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS TANAI I.2_3.jpg

Szerző: Gellér Balázs, Ambrus István

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2017.

Az utolsó önálló budapesti büntetőjogi tankönyv Heller Erik professzor nevéhez fűződik, melyet 1945-ben adott ki a Grill Károly Könyvkiadó Vállalat "A magyar büntetőjog általános tanai" címmel [...]. Saját 2008-as tankönyvemnek, mely a II. világháború utáni első önálló szerzős budapesti tankönyv volt ebben a tárgyban, Heller Erik iránti tiszteletből adtam "A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános Tanok" címet. Egyetemi tanári és tanszékvezetői pályázataimban is szerepelt új, kizárólag az ELTE ÁJK-hoz kapcsolódó tankönyvek elkészítése, mely vállalásomat végre sikerült valóra is váltanom. E mostani kötet a 2008-as tankönyvemre épül, ugyanakkor kedves tanszéki kollégám, Ambrus István vállalta, hogy az új Btk.-ra tekintettel is hatályosítja annak szövegét. Ezen azonban túlterjeszkedett, és legújabb kutatási eredményeit, valamint néhol a "szegedi iskola" tételeit is becsempészte az új kötetbe. Ennek eredményeképpen új tankönyvünket a gyakorló szakember is éppolyan hasznosnak találhatja, mint azok a kollégák, akik arra kíváncsiak, hogy az "ELTE iskola" éppen merre tart. 

 

A BÜNTETŐELJÁRÁSI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA3.jpg

Szerzők: Bánáti János; Belovics Ervin; Erdei Árpád; Farkas Ákos; Kónya István

Szerkesztők: Belovics Ervin; Erdei Árpád

HVG-ORAC Kiadó, 2017.

A büntető anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog megújítását követően az azokat összekötő láncszem, a büntetőeljárási jog új alapokra helyezése is szükségessé vált. Az eljárások időszerű befejezése, valamint a büntető igazságszolgáltatás hatékony működése iránti társadalmi igény mellett az újrakodifikálást az is indokolta, hogy az elfogadása óta több mint száz módosításon átesett jelenlegi Be. időközben jelentős mértékben inkoherenssé vált.

Várható megjelenés: 2017. december

 

A POLGÁRI PERRENDTARTÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK KOMMENTÁRJA I-II.4_3.jpg

Szerkesztő: Varga István

HVG-ORAC Kiadó, 2017.

Az új Pp. szabályainak magyarázata első kézből, a törvény előkészítését az első pillanattól meghatározóan befolyásoló kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából. A kötetet Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára szerkesztette. Lektora Németh János professzor emeritus, a Főbizottság elnöke, az Alkotmánybíróság volt elnöke.

Tudományosan megalapozott, de elsősorban a mindennapi gyakorlati jogalkalmazói igényeknek megfelelő kommentár.

Az első kötet várhatóan 2017. decemberében, a második 2018. első negyedévében jelenik meg!

 

KOMMENTÁR A KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ5_3.jpg

Szerkesztette: Barabás Gergely, Kovács András, Rozsnyai Krisztina

Wolters Kluwer Kiadó, 2017.

2018. január 1-jén lép hatályba a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény, ami alapjaiban újítja meg a közigazgatási bíráskodást. A törvény hatálybalépésével nem csak egy önálló eljárási törvény születik, hanem jelentősen bővülnek a közigazgatási bíróságok feladatai is. A kommentár célja, hogy a korábbi gyakorlat és a jogelmélet eredményeinek felhasználásával a jogalkalmazók számára is hasznos módon bemutassa és feldolgozza e változásokat, kitérve arra is, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetén alapuló gyakorlat mennyiben tartható fenn, és arra is, hogy a gyökeresen új jogintézmények milyen elvek mentén fognak működni.

 

MAGYARÁZAT A KÁRTÉRÍTÉSI JOGHOZ6_3.jpg

Szerzők: Barta Judit, Barzó Tímea, Csák Csilla

Wolter Kluwer Kiadó, 2017.

A kötet átfogó jelleggel tárgyalja a hazai kártérítési jogi joganyagot, amely joganyag a Ptk.-beli szabályok mellett át- meg átszövi a teljes jogrendszert. A kötet célja ennek a sokrétű és szerteágazó szabályozásnak a bemutatása, úgy, hogy az ne csak a jogelmélet, hanem a jogalkalmazók számára is hasznos legyen. A kötet ezért ismerteti a kártérítési jog Ptk.-beli alapjait, és az egyes ágazati jogszabályokban fellelhető kártérítési jogi tárgyú jogszabályi rendelkezéseket, részletesen kitérve annak bírósági gyakorlatára, és mivel a Ptk. hatálybalépése óta alig négy év telt el, arra is, hogy a korábbi gyakorlat miben változott. A szerzők emellett tárgyalják az európai kártérítési jog egységesülését, amely az uniós szabályozásnak, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési tevékenységének, valamint a kártérítési jogi tárgyú soft law-nak az együttes eredménye.

 

KOMMENTÁR A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2016. ÉVI CXXX. TÖRVÉNYHEZ7_0.jpg

A kötet szerkesztő-lektora Wopera Zsuzsa

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2017.

A Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez c. kötet különleges a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabályai 2018. január 1-jén lépnek hatályba, így nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek magyarázata során. A kommentár 33 szerzője azonban valamennyien olyan, döntően gyakorló szakember, ügyvédek, bírók, közjegyzők, végrehajtók, akik egyfelől széleskörű joggyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat tudták kamatoztatni az új törvény rendelkezéseinek magyarázata során, mert az új Pp. jelentős mértékben épített az 1952-es Pp. rendelkezéseire. Másfelől a kommentár szerzői valamennyien aktív közreműködői voltak a polgári perrendtartás kodifikációjának, akár az Igazságügyi Minisztérium keretei között működő szerkesztőbizottságban, akár valamelyik kodifikációs munkabizottság elnökeként, tagjaként. Értik és ismerik azokat az újításokat, amelyeket az új Pp. bevezet. A kommentár szerzői tehát olyan szakemberek, akik érdemben befolyásolni is tudták a törvény tartalmát, így hitelesen tudják magyarázni az egyes rendelkezéseket, eljárásjogi megoldásokat, mert ismerik a mögöttük rejlő törvényalkotási szándékot és indokokat.

 

A IUS OFFERENDI PROBLEMATIKÁJA A RÓMAI MAGÁNJOGBAN8.jpg

Szerző: Siklósi Iván

ELTE Eötvös Kiadó, 2018.

Jelen munka a hazai szakirodalomban első ízben, de a vizsgálódás hatóköre szempontjából a külföldi szakirodalomra tekintve is újszerű módon és tág kontextusban kívánja elemezni a római zálogjog, konkrétabban pedig a többszöri elzálogosítás római jogi matériájának egyik alapvető intézményét: a ius offerendi császárkori római jogban kialakult konstrukcióját. A dolog többszöri elzálogosításának, valamint a záloghitelezőkre vonatkozó sorrendnek a rövid áttekintését követően a mű tárgyalja a ius offerendi fogalmát, lényegét, rendeltetését, joghatásait és alkalmazhatósági körét, a konstrukció dogmatikai minősítésének kérdéseit, valamint annak meglehetősen összetett, tágabb összefüggésrendszerét; továbbá dióhéjban a római jogi konstrukció továbbélésére is kitekint. A mű részletesen, a releváns források elemzésén túlmenően vizsgálja a ius offerendi konstrukciójának különféle szakirodalmi értelmezéseit. A zálogjogban való jogutódlás bonyolult kérdéseire is kiterjedő elemzés eredményeképpen megkísérel állást foglalni azokban a kérdésekben, hogy a ius offerendi gyakorlása vajon egyúttal jogutódlást is eredményez-e a zálogjog tekintetében, ha pedig igen, akkor milyen mértékben, illetve hogy van-e a ius offerendit gyakorló záloghitelezőnek visszkereseti joga az adóssal szemben, valamint hogy szóba jöhet-e a keresetengedményezés a ius offerendi gyakorlásának jogkövetkezményeként.

 

JOGELMÉLETI ELŐADÁSOK9.jpg

Szerző: Karácsony András

ELTE Eötvös Kiadó, 2018.

Amennyiben a jog elméleti reflexióira vagyunk kíváncsiak, akkor igencsak széles területen találjuk magunkat. Egy olyan terepen, amely a jog szűken vett szakági reflexióitól (például pénzügytan, alkotmánytan, magánjogi és büntetőjogi dogmatika) kezdve sokféle, általános igényű elméleti megközelítést (jurisprudentia, jogfilozófia, jogtan, jogdogmatika, jogi módszertan, jogelmélet, jogszociológia) is magában foglal. De azt sem feledhetjük, hogy vannak olyan társtudományok (etika, politikai filozófia, szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet), amelyek a nevükben ugyan nem jelzik, ám mégis gyakorta kitekintenek a jog problematikájára. A jelzett sokféleségből e könyv szerzője a jog társadalomelméleti megközelítését részesíti előnyben, és ebből az elméleti perspektívából tárgyal jogelméleti kérdéseket és néhány gondolkodónak a jogelmélet szempontjából releváns munkásságát.

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

Az öröklésre vonatkozó nemzeti szabályok tagállamonként jelentős mértékben eltérnek egymástól

Az Unión belüli öröklés megkönnyítése terén fontos lépést jelent, hogy 2012. július 4-én olyan új uniós szabályok kerültek elfogadásra, amelyek megkönnyítik a polgárok számára a több országra kiterjedő öröklés jogi vonatkozásainak kezelését. Ezek az új szabályok a 2015. augusztus 17-én vagy azt követően elhunyt személyek utáni öröklésre vonatkoznak. 

ej.jpg

 

Jogi linkajánló

Emberi Jogok – Human Rights:

International Human Rights Research Guide - UPDATE

Towards the Human Rights Protection of Minority Languages in Africa

Forced Evictions and Disability Rights in Africa - UPDATE

The Inter-American System of Human Rights: A Research Guide - UPDATE

A Review of the Progressive Development of International Human Rights Framework on Capital Punishment

The European Human Rights System - UPDATE

 

Nemzetközi büntetőjog - International Criminal Law:

Searching through Systems: Research Guide for UN Criminal Tribunals - UPDATE

 

Nemzetközi környezetvédelem - International Environmental: 

A Basic Guide to International Environmental Legal Research - UPDATE

 

Nemzetközi Egészségügy - International Health: 

Research Guide on International Health Law - UPDATE

 

Külföldi jogi kutatás :

Afghanistan:Islamic Republic of Afghanistan Legal System and Research - UPDATE

Albania:Researching the Albanian Legal System - UPDATE

Algeria:Algerian Law Guide - UPDATE

Angola: Republic of Angola - Legal System and Research - UPDATE

Argentina: A Research Guide to the Argentine Legal System - UPDATE

Armenia: A Legal Research Guide to Armenia - UPDATE

Australia: A Guide to online research resources for the Australian Federal Legal System with some reference to the State Level - UPDATE

Austria: The Austrian Legal System and Laws: a Brief Overview - UPDATE

Azerbaijan: A Guide to the Republic of Azerbaijan Law Research - UPDATE

 

Ingyenes e-könyvek-ajánló

 

Authorama                                                                       Literature.org

Baen Free Library                                                            Open Library

Bartleby.com                                                                    Project Gutenberg

Feedbooks.com                                                               Public Domain

Fictionwise.com                                                               Scribd.com

Free Law Books                                                               Free-eBooks.net

Universal Digital Library at Carnegie Mellon University

  

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

HVG-ORAC adatbázis – Justicia - Jogkódex adatbázis tartalma

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó elektronikus úton elérhetővé tette számos szakkiadványát előfizetési csomagok formájában. A bírósági intézmények számára összeállított Justicia Online néven létrejött speciális elektronikus csomag 2008 óta érhető el a bírósági intézményekben.

A Justicia Online tartalmi előnyei: Az adatbázis az elmúlt években igyekezett a felhasználói igényeket kielégíteni, az adatbázisok tartalma bővült és a kezelőfelület hatékonyabbá és egyszerűbbé vált. A Justicia Online adatbázisa számos olyan szolgáltatást tartalmaz, amely a bírósági rendszerben elérhető jogi tartalmakat és az ítélkező munka támogatásához plusz hozzáadott szakmai, szakirodalmi, illetve könyvtári szolgáltatási értéket képvisel. 

A Justicia Online technikai előnyei: Az adatbázis a bírósági munkaállomásokon és az otthoni munkavégzésben is nagyon jól használható. Az adatbázis online és offline módon is képes működni, illetve mobileszközökre optimalizált alkalmazással is elérhető. A rendszer használata felhasználói névhez és jelszóhoz kötött, amelyet a kiadó juttat el az előfizetők számára.

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

Ment-e a világ elébb? Változások a tudományos könyvtárak szolgáltatásaiban, új fejlesztési irányok” című konferencia az Informatikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozata és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára szervezésében

2017. október 16-án került megrendezésre a „Ment-e a világ elébb? Változások a tudományos könyvtárak szolgáltatásaiban, új fejlesztési irányok” című konferencia, amelyen délelőtt az Országos Bírósági Könyvtári Szakértői Koordinátori Hálózat képviseletében a Fővárosi Törvényszékről Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros és Komora Katalin könyvtáros vettek részt.

Ramháb Mária (Informatikai és Könyvtári Szövetség), Varga Katalin (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) és Rostás Norbert (EMMI Közgyűjteményi Főosztály, Könyvtári és Levéltári Osztály) köszöntői után Horváth Ádám, a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtárának vezetője mutatta be a szemantikus web és a könyvtárak kapcsolatát. Előadásának köszönhetően a jövőre nézve képet kaptunk a könyvtári katalógusok webes összekötéséről, együttműködéséről és a BIBFRAME formátum használatáról.

A délelőtti programot Rózsa Dávid (a KSH Könyvtárának főigazgató-helyettese) 2017-es Szakkönyvtári körképe zárta, amelyben az egyik legsikeresebben működő hálózatként emelte ki az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer együttműködését.

Szólt a bírósági tudástár létrehozásáról, az elkészített könyvtári segédletekről - kiemelve a bírósági könyvtárak részére összeállított statisztikai útmutatót -, a könyvtári szolgáltatások publikációs lehetőségeiről, az EISZ csatlakozás jelentőségéről.

A konferencia szünetében a szakmai programon résztvevő kollégák gratuláltak a 2017. szeptember 13-án megrendezett bírósági könyvtári országos szakmai konferenciánk megszervezéséhez.

 

Tájékoztató a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi szekciója által szervezett „Információszolgáltatóknak a jogfosztottságról – Gulág, Recsk, Hortobágy tükrében” című szakmai programról

2017. október 26-án került megrendezésre az „Információszolgáltatóknak a jogfosztottságról – Gulág, Recsk, Hortobágy tükrében” című szakmai program, amelynek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) adott otthont. A kényszermunkatáborokról szóló emlékezéseket, a Magyar Elektronikus Könyvtár osztályvezetőjének szakmai előadása követte, bemutatva a témához kapcsolódó elérhető elektronikus kiadványokat. Végül az ÁBTL szakkönyvtára működésének ismertetése zárta az összejövetelt.

Az elhangzottak az emlékezés mellett lehetőséget adtak az ÁBTL történetének, valamint a könyvtár működésének, kiadványainak a megismerésére is.

A szakmai rendezvényen több bírósági könyvtáros kolléga is részt vett.

 

Tájékoztató az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet és Könyvtártudományi Doktori Program által szervezett „Valóságos könyvtár – könyvtári valóság III.” című szakmai programról

2017. november 27-28-án került megrendezésre már harmadik alkalommal a Valóságos könyvtár – könyvtári valóság konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében. A Fővárosi Törvényszék Könyvtárából Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros és Komora Katalin könyvtáros vettek részt a konferencia második napján.

Délelőtt az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet oktatóinak előadásai követték egymást, képet adva az aktuális kutatásaikról. Többek között bemutatták a 20 éves Digitális Irodalmi Akadémia jelenlegi kihasználtságát, az ún. long tail gazdasági lehetőséget könyvtári viszonylatban, ami a kevésbé olvasott kötetek népszerűségének növekedését mutatja különböző eszközöknek pl. digitalizálásnak köszönhetően, a self-publishing modellt a könyvek saját, főként elektronikus kiadásáról, a magyar könyvtári folyóiratok teljes szövegű feldolgozottságát vagy a társadalmi felelősségvállalást a könyvtárakban.

Délután a „Digitális bölcsészet” cím keretében ismertették az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár valamint az ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központjának munkatársai jelenleg fejlesztett és tervezett adatbázisaikat. Többek között szó volt az open access folyóirat publikálásról, a COURAGE adatbázisról vagy a specifikus Magyar Filozófiai Tudástár munkálatairól.

 

Tájékoztató a Monguz Kft. által szervezett Qulto Éves Szakmai Nap című programról

2017. december 7-én került megrendezésre a Qulto Éves Szakmai Nap, amelyen a bírósági könyvtárak által használt országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer tulajdonosának, a Monguz Kft.-nek munkatársai ismertették megvalósult és tervezett projektjeiket.

Délelőtt a 2017-es újdonságok és termékfejlesztési eredmények mellett többek között bemutatásra kerültek a Qulto és FOLIO platformok, a Qulto nemzetközi és közgyűjteményi projektjei.

Délután az egyes projektek/platformok workshopja következett: plágiumkereső adatbázis, felhőben lévő tárolási lehetőségek, kulturális turizmus, RFID megoldások, eszközök, OpusNet szerzői jogi nyilvántartás, látvány-support vagy Qulto Education.

A látogatók így közelebbről megismerhették az előadások alatt említett újdonságokat, továbbá az egyes projektekért felelős szakemberek feleltek a felmerülő kérdésekre.

 

A válogatást készítette:

Borbély János (Kúria)

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Deákné Szécsi Ildikó (Szolnoki Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Kuslits László (Budapest Környéki Törvényszék)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóth Győző (Egri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Vadászné Szabó Anikó (Győri Ítélőtábla)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)