Szakirodalmi ajánló 2017. szeptember-október

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

Melyek az előzetes döntéshozatali kérelem érdemi elbírálásának feltételei? / Dr. Varga Zsófia. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 17. évf. 4. sz. (2017. július) p. 1-21.

„Mindenkire, mindenütt, azonosan” A büntetéskiszabás területi egyenlőtlenségeinek jogszociológiai kutathatóságáról / Gyekiczky TamásIn: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 10. sz. (2017. október) p. 431-440.

 

BÜNTETŐJOG

Elmélkedés a bűnözésföldrajz elnevezése kapcsán / Mátyás Szabolcs. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 9. sz. (2017) p. 115-123.

Európai Ügyészség / Dr. Petrus Szabolcs LL. M. - In: Európai Jog ISSN 1587-2769. - 17. évf. 4. sz. (2017. július) p. 32-35.

Gondolatok az eutanázia hazai szabályozásáról és gyakorlatáról / Bányai Dávid, Verzál Zsófia. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 9. sz. (2017) p. 63-71.

A jogellenes állapot fenntartásával megvalósuló bűncselekmények / Mészáros Ádám. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 9 sz. (2017) p. 24-46.

A magántitok büntetőjogi védelmének értelmezési sémái / Bérces Viktor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 394-402.

Nyomozás-e a perújítási nyomozás / Fejesné Varga Zita. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. 9. sz. (2017) p. 89-104.

A pénzhamisítás törvényi tényállása de lege lata és lege ferenda / Tóth Dávid. – In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. – 64. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 545-551.

A szakértőjelöltekre vonatkozó szabályozás minőségbiztosítási szempontú vizsgálata / Nogel Mónika. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 9. sz. p. 105-114.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A bűnismétlés megelőzéséhez kapcsolódó büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői szakmai feladatok / Juhász Ferenc. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf. 3. sz. (2017. szeptember) p. 5-29.

A fegyverek egyenlőségének elve az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában / Gácsi Anett Erzsébet. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 9. sz. p. 5-23.

Fiatalkorúak a büntetőeljárásban / Kretz Annamária. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 9. sz. p. 47-62.

A hatékony védelemhez való jog az új Büntetőeljárási törvény tervezete tükrében / Bartkó Róbert, Bencze Krisztina. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 25-37.

A rendészeti elsősegélynyújtás alapjai: definíciók, funkciók, célok / Erdős Ákos. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 9. sz. p. 134-154.

A végrehajtási alapelvek hangsúlyváltozásai, avagy észrevételek az új büntetés-végrehajtási kódex gyakorlatához / Buchinger Ágnes, Payrich András. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 69-76.

 

POLGÁRI JOG

Big spatial data, avagy új lehetőségek a területi döntés-előkészítés támogatásában / Jakobi Ákos. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 26-32.

Blockchain a közigazgatásban / Vágujhelyi Ferenc. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 63-69.

Digitális Jövő Települési Hálózat / Gáspár Mátyás. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 91-93.

A drónok közszolgálati alkalmazásának lehetőségei / Restás Ágoston. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 48-62.

Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetéséhez szükséges szervezetfejlesztések / Kun László. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 82-85.

Eörsi Gyula: a professzor és a jogtudós 1922-1992 / Vékás Lajos. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 10. sz. (2017. október) p. 421-430.

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs [et al.]. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 97-115.

A gyermekorvosi alapellátás helyzete egy település életében, avagy mi lesz gyermekünk egészségügyi ellátásával? / Keserű László. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 94-95.

Javaslat a Bjt. módosítására / Szűcs József. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 96.

Kárpát-medencei szintű közigazgatás-fejlesztési koncepció / Fekete Letícia, Molnár Szilárd, Sántha György. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 70-81.

A kis értékű követelések európai eljárásának reformja / Dr. Nyilas Anna. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 17. évf. 4. sz. (2017. július )p. 22-31.

A nem teljes cselekvőképességgel rendelkező személyek önrendelkezéséről / Izsó Krisztina. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 553-559.

Az önkormányzati K+F+I program információs kutatásának első eredményei / Budai Balázs Benjámin. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 1-15.

Az önrendelkezési jog az eutanázia kapcsán / Kőrösi Alexandra. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 77-94.

Programköltségvetés: stratégiai- és teljesítménymanagement – módszertani kérdések / Kovács Róbert. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 16-25.

A térinformatika alkalmazási lehetőségei az okos várossá fejlődés megvalósulásában / Tózsa István. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 33-47.

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvényből fakadó informatikai kihívások és lehetőségek / Baranyi Bertold. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 86-90.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Eltűnnek? – A fizetési meghagyásos eljárást követő per egyes szabályainak helyzete az új polgári perrendtartás nyomán / Molnár Judit. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 10. sz. (2017. október) p. 463-469.

Szakértelem és felelősség / Szabó Imre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 373-385.

 

EURÓPAI JOG

Földindulás / Bartha Ildikó. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 409-413.

Közigazgatási szerződés az európai uniós eljárásjogban, avagy szabályozás Szkülla és Kharübdisz között / Nagy Marianna. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 386-393.

Megjegyzések az egységes európai titkosszolgálathoz / Kondorosi Ferenc. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 9. sz. p. 124-133.

Az európai ombudsman szerződésen kívüli kártérítési felelőssége / Friedery Réka. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 55-68.

„Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai” című kötetről / Dán Judit. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 414-415.

Az uniós jog és a hazai jogrendszer viszonyáról egy új tanulmánykötet kapcsán / Szmodis Jenő. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 17. évf. 4. sz. (2017. július) p. 36-40.

 

NEMZETKÖZI JOG

Az amicus curiae kérdése a beruházásvédelmi jogvitákban / Sándor Lénárd. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 10. sz. (2017. október) p. 441-452.

A líbiai egységkormány / Tóth Balázs Zoltán. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 117-127.

Az új francia kötelmi jog / Kenderes Andrea. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 583-588.

 

CÉGJOG

Az adózói együttműködési kötelezettségről I. / Balla Orsolya, Darai Péter. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 9. sz. (2017. szeptember) p. 11-14.

Biztosított hitelezők csődökben és felszámolásokban 2017. július 1-je után / Csőke Andrea. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 9. sz. (2017. szeptember) p. 3-5.

A felszámoló díjazása a közbenső és a zárómérleg esetén / Rápolti Barbara. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 9. sz. (2017. szeptember) p. 5-6.

Az új Ptk. zálogjogi szabályai a felszámolási eljárásban I. / Gáspár Mónika. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 27. évf. 9. sz. (2017. szeptember) p. 7-11.

 

ALKOTMÁNYJOG

Fair választások? 2014 – előzmények és következmények / Bárándy Gergely. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 536-544.

Német hatás a magyar alkotmányfejlődésre a rendszerváltozást követően / Cservák Csaba. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 567-580.

Mi fán terem a (kényszer)betelepítés? / Tóth Judit. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 1 évf., 1. sz. (2017) p. 14-20.

A női jogok alakulásának áttekintése a Török Köztársaság megalakulásától napjainkig / Siska Katalin. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 39-53.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

A közérthető jogalkotásról: az általános közigazgatási rendtartás nyelvezete / Pátkai Nándor. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 1 évf., 1. sz. (2017) p. 21-27..

A Kúria megváltoztatott szerepköre a közigazgatási perrendtartás rendszerében / Kovács András György. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 403-408.

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSJOG

Hatósági ügy – közigazgatási jogvita: az Ákr. és a Kp. tárgyi hatályának néhány kérdése / Fazekas Marianna. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 10. sz. (2017. október) p. 453-462.

 

KÖRNYEZETVÉDELEM, JOGI SZABÁLYOZÁS

A természetvédelem magyarországi helyzete és jogi környezete, a Natura 2000 hálózat / Tilki Katalin. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 65. évf. (2017) 9. sz. p. 72-88.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

175 éve született Edvi Illés Károly / Nánási László. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 581-582.

Alessandro Somma a jogösszehasonlításról és a jogtörténetről / Hamza Gábor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 416-417.

Dr. Benedek Karolina / Gyergyák Ferenc. – In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 116-117.

EULITA konferencia Bécsben: a jogi tolmácsolás és fordítás sokrétűsége / Farkasné Puklus Márta. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 1 évf., 1. sz. (2017) p. 37-40.

Magyary emlékkonferencia / Veres Zoltán. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 125-126.

Mi engedhető meg egy jogállamban? Deák Dániel „Alkotmány és adójog” című könyvéről / Konstantin Kata, Szengáli-Tóth Boldizsár. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 72. évf., 10. sz. (2017. október) p. 470-472.

Politika, alkotmányjog, büntetőjog az 1918/19-es hatalomváltásokkal kapcsolatos büntetőeljárásokban / Nánási László. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 3-23.

Recenzió a 'Demokrácia, jogállam, közigazgatás – Ünnepi tanulmányok Csefkó Ferenc 70. születésnapjára' című kötetről / Zongor Gábor. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 10. évf., 3. sz. (2017. szeptember) p. 118-123.

Visszaszorítás helyett felvirágoztatás? / Köbel Szilvia. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 9. sz. (2017. szeptember) p. 560-566.

 

JOGELMÉLET

A 19. századi magánjogi szakszavaink előfordulása korabeli folyóiratokban (1830-1850) / Szendi Attila. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 1 évf., 1. sz. (2017) p. 4-13.

A jogi szaknyelvi lektorálás funkciói és kihívásai az ÁKR. példáján / Láncos Petra Lea. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 1 évf., 1. sz. (2017) p. 28-33.

A jogszabályok szövege-avagy a jogalkotók szövegelése / Tóth Judit, Kurtán Zsuzsa. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 1 évf., 1. sz. (2017) p. 34-36.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

Foreword /András Osztovits. – In: Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 58. évf., 1. sz. p. 1.

Towards European rules of civil procedure: Rethinking procedural obligations / Alan Uzelac. – In: Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 58. évf., 1. sz. p. 3-18.

Obligation of the Parties, Lawyers and Judges / Sandor Udvary. – In: Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 58. évf., 1. sz. p. 19-27.

Service of Documents Instituting Civil Proceedings / Mátyás Kapa. – In: Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 58. évf., 1. sz. p. 28-50.

Access to Information and Evidence on the Basis of the Draft Bill on the New Code of Civil Procedure / Lilla Király. – In: Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 58. évf., 1. sz. p. 51-78.

Lis pendens and res judicata in the Hungarian Law of Civil Procedure / Adél Köblös. – In: Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 58. évf., 1. sz. p. 79-92.

The legal remedy system of the Hungarian Civil Procedural Code — Changes in the act on the new Hungarian Code of Civil Procedure /András Osztovits. – In: Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 58. évf., 1. sz. p. 93-105.

Provisional and protective measures in the Draft of the New Hungarian Civil Procedure / Lajos Wallacher. – In: Hungarian Journal of Legal Studies. Acta Juridica Hungarica ISSN 2498-5473. – 58. évf., 1. sz. p. 106-113.

Evolution of Rural Collective Land Ownership in the People's Republic of China / Cao Yifeng. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 129-140.

Saint Augustine and the problem of free will / Katalin Szoboszlai-Kiss. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 2. sz. (2017) p. 141-147.

Sport administration in Hungary / Lajos Csörgits. –In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. –9. évf. 2. sz. (2017) p. 149-155.

 

NÉMET NYELVEN

Generalanwalt bejaht Zuständigkeit des EuGH für deutsch-österreichische DBA-Streitigkeit. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 10. sz. (2017) p. 239-240.

Doppelbesteuerung: EU-Rat einigt sich auf Position zum Streitschlichtungsverfahren. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 10. sz. (2017) p.240.

Horizontal Monitoring als Bestandteil des österreichischen Abgabenvollzugs? / Tina Ehrke-Rabel, Barbara Gunacker Slawitsch. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 10. sz. (2017) p. 241-250.

Zuzug ohne Wegzug? / Christoph Seydl. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 10. sz. (2017) p. 251-254.

Die Berechnung der Neunmonatsfrist bei Verschmelzungen / Michael Zwick. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 10. sz. (2017) p. 254-259.

Artikelrundschau März 2017 - Teil 2 / Franz Proksch, Erik Tajalli. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 10. sz. (2017) p. 260-263.

Steuerlegistik: großes Maßnahmenbündel im Nationalrat beschlossen. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 12. sz. (2017) p. 295-296.

Die umsatzsteuerpflichtige Grundstücksvermietung für Wohnzwecke / Thomas Bieber, Sebastian Tratlehner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 12. sz. (2017) p. 297-302.

Umschulungskosten zum Berufspiloten: Abzugsfähigkeit trotz erfolgloser Postensuche /Bernhard Renner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 12. sz. (2017) p. 303-305.

Steuerrechtliche Sonderfragen im Zusammenhang mit der Liquidation von Kapitalgesellschaften / Jan Knesl, Katharina Luka. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 12. sz. (2017) p. 305-310.

Vergleichsgebühren ohne Vergleich? - das Legalitätsprinzip im Gebührenrecht / Reinhold Beiser. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 12. sz. (2017) p. 310-312.

Artikelrundschau März 2017 - Teil 2 / Franz Proksch, Erik Tajalli. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 12. sz. (2017) p. 312-315.

Verfassungsrechtlich zulässiges Ansatzverbot von Anschaffungsnebenkosten für Privatanleger. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 13. sz. (2017) p. 319.

VfGH prüft Beschränkung des Verlustausgleichs und Werbungskostenabzugs bei privater Grundstücksveräußerung. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 13. sz. (2017) p. 319-320.

Ausländische Holdinggesellschaften im Spannungsfeld von Einkünftezurechnung und Missbrauch / Wolfgang Siller, Erich Schaffer. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 13. sz. (2017) p. 321-332.

Abfertigung Alt ohne Steuerbegünstigung? - Abgabenrechtlicher Missbrauch vs. Versorgungszweck? / Stefan Schuster. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 13. sz. (2017) p. 332-336.

Wie formal ist die Umsatzsteuer? / Marcus Shinnerl. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 13. sz. (2017) p. 336-345.

Artikelrundschau Mai 2017 - Teil 1 / Franz Proksch, Erik Tajalli. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 12. sz. (2017) p. 346-349.

Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den Abschreibungssatz von 1,5 % bei Mietgebäuden. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 355-356.

Neuerliche Prüfung der sich aus Verjährungs‑bestimmungen ergebenden Befristung der Wiederaufnahme. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 355-356.

Subjektive Richtigkeit oder Berichtigung der Bilanz / Melanie Raab, Bernhard Renner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 357-364.

Flugzeugcatering aus Sicht des deutschen und österreichischen UStG / Andreas Staribacher, Felix Müller. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 364-373.

Die neue Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft als neuer Alternative Investment Fonds (AIF) / Michael Brightwell, Katharina Luka. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 374-380.

Keine Zuzugsbegünstigungen für eine zeitlich begrenzte Arbeit in Österreich? / Reinhold Beiser. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 380-381.

Artikelrundschau Mäi 2017 - Teil 2 / Franz Proksch, Erik Tajalli. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 383-386.

Die Auswirkungen des MLI auf das österreichische DBA-Netzwerk. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 391-199.

Der Principal Purposes Test / Andreas Langer. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 399-404.

Vorschrift zur Missbrauchsbekämpfung für in Drittstaaten oder -gebieten gelegene Betriebsstätten / Selina Siller. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 405-409.

Einschränkung des Hilfsbetriebsstättenbegriffs durch die Anwendung des MLI / Christiane Zöhrer. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 410-412.

Die Schiedsklausel im Mehrseitigen Übereinkommen und ihre Auswirkung auf österreichische Doppelbesteuerungsabkommen / Laura Turcan. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 413-422.

Artikelrundschau Juni 2017/ Franz Proksch, Erik Tajalli. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 422-427.

Die Auswirkungen des MLI auf das österreichische DBA-Netzwerk. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 391-199.

Der Principal Purposes Test / Andreas Langer. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 399-404.

Vorschrift zur Missbrauchsbekämpfung für in Drittstaaten oder -gebieten gelegene Betriebsstätten / Selina Siller. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 405-409.

Einschränkung des Hilfsbetriebsstättenbegriffs durch die Anwendung des MLI / Christiane Zöhrer. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 410-412.

Die Schiedsklausel im Mehrseitigen Übereinkommen und ihre Auswirkung auf österreichische Doppelbesteuerungsabkommen / Laura Turcan. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 15-16. sz. (2017) p. 413-422.

Artikelrundschau Juni 2017/ Franz Proksch, Erik Tajalli. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 14. sz. (2017) p. 422-427.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

Büntetőjog

KRESZ: a közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek / [szerk. Hack Emil]. – 8. átdolg. kiad. – [Budaörs]: Business Media Mo., 2017. – 216 p. – A kézirat lezárva: 2017. aug. – ISBN 978-963-9518-78-0. Lelőhelyinformáció

Új büntetőeljárás: 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról, hatályba lép 2018. július 1. napján / [szerk. Szilner György]. – Budapest: HVG-ORAC: Novissima, 2017. – 212 p. – Lezárva: 2017.júl. 6. – ISBN 978-963-258-334-1. – Lelőhelyinformáció

Börtönügyi lexikon / írta és szerk. Bencze Béla; [közrem. Apró Andrea et al.]. – Pécs: Kronosz, 2014. – 271 p. – Lezárva: 2014. jan. 1. – ISBN 978-615-5339-89-9. – Lelőhelyinformáció

 

Közigazgatási jog

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése / Lőrincz György. – Budapest: HVG-ORAC, 2017. – 374 p. – Lezárva: 2017. május 31. – ISBN 978-963-258-329-7. – Lelőhelyinformáció

Hány éves az Alaptörvény? A régi-új kérdése az Alaptörvényben / Kukorelli István. – Budapest: Gondolat, 2017. – 286 p. – ISBN 978-963-743-0. – Lelőhelyinformáció

Nemzetközi közjog / Kovács Péter. – 3. átd. kiad. – Budapest: Osiris, 2016. – (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855). – ISBN 978-963-276-275-3. – Lelőhelyinformáció

Kommentár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényhez: kommentár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényhez / Csák Andrea. – Budapest: Wolters Kluwer, 2017. – 340 p. – Kézirat lezárva: 2017. március 31. – ISBN 978-963-295-666-4. – Lelőhelyinformáció

Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata / Hajas Barnabás. – Budapest: HVG-Orac, 2017. – 331 p. – ISBN 978-963-258-339-6. – Lelőhelyinformáció

A közigazgatási perrendtartás magyarázata / Horváth E. Írisz [et. al.]. – Budapest: HVG-Orac, 2017. – 438 p. – ISBN 978-963-258-340-2. – Lelőhelyinformáció

Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez / [szerző Árva Zsuzsanna]. – Budapest: Complex, 2013. – 497 p. – Lezárva: 2013. okt. 1. – ISBN 978-963-295-313-7. – Lelőhelyinformáció

A közigazgatási eljárás szabályai: kommentár a gyakorlat számára / szerk. Petrik Ferenc; szerzők Hajas Barnabás [et al.]. – 4. kiad. – Budapest: HVG-ORAC, 2017-. – A kézirat lezárva: 2017. szept. 1. – Lelőhelyinformáció

A XXI. század alkonya a kockázati társadalom, amelyben élünk / Kondorosi Ferenc. – [Miksolc]: Bíbor K., 2017. – 102 p. – ISBN 978-615-5536-39-7. – Lelőhelyinformáció

 

Polgári jog

Polgári jog és eljárásjog a gyakorlatban: iratminták a jogi szakvizsga "A" modul írásbeli vizsgájához / Boóc Ádám, Stubenvoll Zsolt. – Budapest: Patrocinium, 2017. – 353 p. – (Jogi szakvizsga könyvek). – ISBN 978-963-413-157-1. – Lelőhelyinformáció

Előadásvázlatok a családjog köréből / Fábián Ferenc, Szűrösné Takács Andrea. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 173 p. – ISBN 978-963-413-131-1. – Lelőhelyinformáció

Bevezetés a fogyasztóvédelmi jogba: a fogyasztók informálása: fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 1. [köt.]. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 114 p. – ISBN 978-963-413-129-8. – Lelőhelyinformáció

Fogyasztói szerződések. 2. [köt.]. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 115 p. – ISBN 978-963-413-132-8. – Lelőhelyinformáció

A fogyasztóvédelem közjogi keretei / Bencsik András. – Budapest ; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2016. – 191 p. – (Institutiones juris,  ISSN 1218-9375). – (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). – ISBN 978-615-5376-80-1. – Lelőhelyinformáció

Polgári jog: 2. köt.: A kötelmi jog, a Ptk.-ban foglalt egyes szerződések. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 412 p. – Jogi Szakvizsga Könyvek. – ISBN 978-963-413-122-9 – Lelőhelyinformáció

Polgári jog: 3. köt.: Az öröklési jog, a családi jog. – Budapest: Patrocinium, 2016. – 472 p. – Jogi Szakvizsga Könyvek. – ISBN 978-963-413-123-6 – Lelőhelyinformáció

Vámjogi ismeretek: vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézők kézikönyve: vámügyintéző kézikönyve / Dézsi Zsolt, Zoltay Gergely. – 2. átd. kiad. – Budapest: Saldo, 2016. – 220 p. – Lelőhelyinformáció

Az európai családjog gyakorlata: Az Európai Unió Bíróságának családjogi tárgyú uniós rendeletekkel kapcsolatos joggyakorlata / Wopera Zsuzsa. – Budapest: Wolters Kluwer, 2017. – 182 p. – Kézirat lezárva: 2016. december 31. – ISBN 978-963-295-654-1. – Lelőhelyinformáció

Alkalmazott jogszabályok: polgári eljárásjog / szerk. Szilner György. – Budapest: Novissima: HVG-ORAC, 2017. – 712 p. – A kézirat lezárva: 2017. június 20. – ISBN 978-963-258-330-3. – Lelőhelyinformáció

Szövetkezeti jog: egyetemi jegyzet / Réti Mária. – Utánny. – Budapest: ELTE Eötvös K., 2016. – 414 p. – (ELTE jogi kari jegyzetek,  ISSN 2060-5986 ; 5.). – ISBN 978-963-312-020-0. – Lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

RÓMAI MAGÁNJOG1_2.jpg

Szerzők: Benedek Ferenc, Pókecz Kovács Attila

5. kiadás

A Római magánjog című kézikönyv elsősorban a mindennapi munkájukban igényességre törekvő gyakorló jogászok számára készült. A mű – tartalmának és szerkesztésmódjának köszönhetően – a római jogi ismeretek rendszerezett áttekintésére is kiválóan alkalmas, ezért a témakör iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség figyelmébe is bátran ajánlható. Az egyes fejezetekhez kapcsolódó szakirodalmi jegyzék akár elmélyültebb tudományos kutatások megkezdéséhez is kiindulópontul szolgálhat. Strukturáltságának és tipográfiai megoldásainak köszönhetően didaktikai célokra is kiválóan megfelel. A kézikönyv az ókori juristák gyakorlatorientált szemléletének megfelelően mutatja be a római jog intézményeit. A mű alapját Benedek Ferenc Római magánjog. Dologi és kötelmi jog című munkája képezi.

 

A BIZALMI VAGYONKEZELÉS2_2.jpg

Jogalkalmazási és jogalkotási alapkérdések

Szerző:Miczán Péter

Belföldön egyre erősödő mértékben, míg világviszonylatban már jelenleg is rendkívüli összegű vagyonok állnak mások kezelésében. Ennek egy jelentős része tulajdoni alapú, bizalmi vagyonkezelési jellegű konstrukciókban (trust, Treuhand, fiducie) valósul meg, amelynek alapvető polgári jogi jellemzője, hogy elválasztja a tulajdonjogot, a hasznosítási és felhasználási jogköröket, a vagyon hasznának élvezetétől. A magyar jogalkotó 2014-ben honosította meg a magyar jogban a bizalmi vagyonkezelés intézményét. Újdonságára is tekintettel a mű célja a kifejezetten szándékoltan létrehozott bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok alapvető dologi és kötelmi jogi sajátosságainak elsődlegesen dogmatikai és jogösszehasonlító vizsgálatával a jogalkotás és a joggyakorlat számára is hasznosítható, hasznosítandó eredmények bemutatása.

Megjelenés: 2017. október 24.

 

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG3_2.jpg

Harmadik kiadás - A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény alapján

Szerző: Nagy Csongor István

A közelmúltban fogadta el a magyar országgyűlés az új Nemzetközi Magánjogi Kódexet, amely hazánkban teljesen új alapokra helyezte a joghatóság, az alkalmazandó jog és a külföldi határozatok elismerése és végrehajtása kérdéseit. Ez a kötet az első és megjelenése pillanatában az egyetlen olyan kézikönyv, amely kommentár jelleggel feldolgozza az új törvényi szabályozást. Nagy Csongor István Nemzetközi magánjog című kézikönyvének harmadik kiadása egységes szerkezetben, kölcsönhatásukban, valamint tankönyvi alapvetéssel mutatja be az EU-s és a magyar szabályokat, ismerteti azok joggyakorlatát (az új Nemzetközi Magánjogi Kódex esetén a korábbi joggyakorlat és annak lehetséges továbbélését), mindezt közérthetően, lényegre törően és az értelmezési problémákra fókuszáltan.

Megjelenés: 2017. november

 

ÚJ ÜGYVÉDI TÖRVÉNY4_2.jpg

A népszerű jogszabálygyűjtemény-sorozatot a jövőben a Novissima Kiadó és a HVG-ORAC Kiadó közösen jelentetik meg. Az új ügyvédi törvényt (2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről) tartalmazza a sorozatnak ez a kötete. Kis mérete és felhasználóbarát tördelése alkalmassá teszi, hogy a jogászok a mindennapi munkájuk során forgassák és magukkal vigyék a tárgyalótermekbe is.

A szerkesztés lezárása: 2017. október 6.

 

 

 

SZABÁLYSÉRTÉSI JOG5_2.jpg

A népszerű jogszabálygyűjtemény-sorozatot a jövőben a Novissima Kiadó és a HVG-ORAC Kiadó közösen jelentetik meg. A szabálysértési törvényt (2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról) és annak végrehajtási rendeltét [22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról] tartalmazza a sorozatnak ez a kötete.

A szerkesztés lezárása: 2017. szeptember 11.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG EURÓPAI KITEKINTÉSSEL6_2.jpg

Szerző: Nagy Anita

Tartalom:

I. Fejezet: Bevezetés a büntetés-végrehajtási jogba

II. Fejezet: A büntetés-végrehajtási törvény alapvető rendelkezései

III. Fejezet: Jogérvényesítés

IV. Fejezet: A szabadságelvonással járó büntetések végrehajtása

V. Fejezet: Nem szabadságvesztéssel járó büntetések végrehajtása

VI. Fejezet: A büntetőjogi intézkedések végrehajtása

VII. Fejezet: A személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések végrehajtása

VIII. Fejezet: A büntetés-végrehajtás jogállami kontrollrendszere

IX. Fejezet: Magyar büntetés-végrehajtási jog az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága ítéleteiben

 

A MAGYAR CSALÁD JOGI RENDJE7.jpg

Szerző: Dr. Barzó Tímea

A könyv a mai magyar családjogot minden lényeges elméleti és gyakorlati kérdésre kiterjedően, magas színvonalon mutatja be. Az "élő" családjog monografikus feldolgozását tartalmazza, részletesen elemzi a házasság, a rokonság és a gyámság szabályait, azok történeti előzményeit és gyakorlati érvényesülését. A szerző a tételes jogszabályok, változó gyakorlatok és az újszerű problémák sokasága között vezeti a jogkeresőket e nehéz jogterület útvesztőiben. Helyes arányérzékkel bontja ki a témához kapcsolódó elvi és dogmatikai kérdéseket, a bírói és a gyámhivatali gyakorlatot, annak nemzetközi magánjogi összefüggéseit, a szerteágazó joganyagból mindenütt a szükségest és a lehető legtöbbet adva.

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

Jogi források nemzetközi kitekintésben a GlobaLex-en keresztül

Törökország - A Guide to Turkish Public Law and Legal Research http://www.nyulawglobal.org/globalex/Turkey1.html

Litvánia - A Guide to the Lithuanian Legal Research http://www.nyulawglobal.org/globalex/Lithuania1.html

Horvátország - The Croatian Legal System and Legal Research http://www.nyulawglobal.org/globalex/Croatia1.html

Hollandia - Researching Dutch Law http://www.nyulawglobal.org/globalex/Netherlands1.html

Svédország - Swedish Law and Legal Materials http://www.nyulawglobal.org/globalex/Sweden1.html

Terrorizmus: A Research Guide to Cases and Materials on Terrorism http://www.nyulawglobal.org/globalex/Terrorism1.html

 

Az európai esetjogi azonosító (ECLI) keresőprogramja

„Az európai esetjogi azonosítót (European Case Law Identifier – ECLI) azért hozták létre, hogy megkönnyítse az európai és nemzeti bíróságok határozatainak pontos és egyértelmű hivatkozását. Az esetjogi keresési lehetőségek javítását egységes metaadatok segítik.

Az ECLI olyan egységes azonosító, amely valamennyi tagállami és uniós bíróság vonatkozásában ugyanazzal a felismerhető formátummal rendelkezik. Öt kötelező eleme van:

„ECLI”: az azonosító ECLI-ként történő megjelöléséhez;

az országkód;

a határozatot hozó bíróság kódja;

a határozat meghozatalának éve;

legfeljebb 25 alfanumerikus karakterből álló sorszám, az egyes tagállamok által meghatározott formátumban. A sorszám tartalmazhat pontot, de más írásjelet nem.”[1]

Példa az azonosítóra: ECLI:ES:TSJM:2012:7968

ejustis_0.jpg

Az európai esetjogi azonosító (ECLI) keresőfelülete az európai igazságügyi portál oldalán.

 

Az USA Legfelsőbb Bíróságának esetjoga

sc.jpg

Az alábbi linken keresztül tájékozódhatunk az ítéletekről, illetve a bíróság munkájáról: https://www.supremecourt.gov/

 

Court Listener

A weboldal célja, hogy térítésmentes hozzáférést biztosítson az elsődleges jogi dokumentumokhoz és támogassa a jogi kutatást.  

cl_0.jpg

 

Az oldal elérhetősége: https://www.courtlistener.com/

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

Új jogi időszaki kiadványok

 

Munkajog

„Az időszaki kiadvány a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó kiadásában jelenik meg. A hazai munkajogász társadalom és a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára indítjuk el új folyóiratunkat. Az írások fókuszában a versenyszféra munkajoga mellett a közszféra munkajoga, a munkaügyi kapcsolatok, a nemzetközi munkajogi trendek, valamint a HR-es szakemberek érdeklődésére számot tartó kérdések állnak. Az olvasó a lapban talál majd tudományos (az „Értekezések” rovatban), az ítélkezési gyakorlatot elemző („Ítélkezési gyakorlat”), a tág értelemben vett munka világának kérdéseit feldolgozó („A munka világa”), jogértelmezési kérdéseket kifejtő („Jogmagyarázat”), valamint munkajogi híreket tartalmazó („Jogélet”) cikkeket.

A rangos szerkesztőbizottság úgy kívánja összeállítani az egyes lapszámokat, hogy az ügyvédek, a munkaügyi bírák, a HR-es szakemberek, az akadémiai szféra, a munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, a szakszervezetek, a gazdasági és a költségvetési szféra emberi erőforrás-menedzsmenttel foglalkozó szakemberei, valamint a munkajogi jogalkotással, munkaügyi ellenőrzéssel, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos hatósági eljárásokkal foglalkozó szakemberek egyaránt megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő kérdések színvonalas ismertetését. A folyóirat idén egy bemutató lapszámmal jelentkezik, a jövő évtől pedig negyedévente jelenik meg. Az időszaki kiadvány szerkesztőbizottsága: Berke Gyula, Dudás Katalin, Fodor T. Gábor, Gyulavári Tamás, Horváth István, Kun Attila, Lőrincz György, Pál Lajos”[2]

 

Magyar Jogi Nyelv

„Az időszaki kiadvány a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó kiadásában jelenik meg. Az új folyóirat vállalása, hogy fórumot és hangot adjon minden törekvésnek, amely a magyar jogi nyelv megértésére, magyarázatára, problémáinak feltárására és megoldására, hagyományainak megőrzésére és az új kihívásokra adandó, e hagyományokhoz méltó válaszok megfogalmazására irányul. Bár a jog és a nyelv, a jogtudomány és nyelvtudomány határterületén telepszünk meg, nem a nyelvre mint tárgyra irányuló szakjogtudományi folyóiratot, hanem a jogi nyelvre mint szaknyelvre – egy hivatás és egy közösség közös nyelvére – irányuló szakmai-közéleti orgánumot kíván a kiadó meggyökereztetni.”[3]

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” szakmai konferencia a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken 2017. szeptember 13-án.

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi Szekciója szakmai konferenciát szervezett 2017. szeptember 13-án: „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” címmel.

A rendezvény fontos célkitűzése volt az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal. A szakmai konferencia lehetőséget kívánt teremteni a szakkönyvtárban folyó munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is. A tanácskozás elősegítette, hogy a magyarországi könyvtárak – köztük a bírósági könyvtárak - szolgáltatásai és fejlesztési elképzelései, illetve eredményei minél szélesebb körben ismerté váljanak. A konferencia szervezői komolyan hisznek abban, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakkönyvtári hálózattal való minél szorosabb együttműködése hatékonyan támogatja a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók igényeinek sokkal eredményesebb teljesítését, illetve olyan minőségi szolgáltatások nyújtását, amelyek megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.

A szakmai konferencia, a 2016 januárjában elindított Országos Bírósági Könyvtári Rendszer országos stratégiai fejlesztési program keretében valósult meg délelőtti és délutáni programrészekkel. A délelőtti program a Kúrián, a délutáni program a Fővárosi Törvényszéken kerül megrendezésre.

darak.jpg

A délelőtti szakmai programot Dr. Darák Péter Elnök úr megtisztelte jelenlétével és köszöntötte a konferencia résztvevőit. Elnök úr hangsúlyozta, mennyire fontos az igazságszolgáltatásban dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak számára a hazai és külföldi szakkönyvtári együttműködés, mert ennek köszönhetően a bírák minden információs és dokumentumigénye maximálisan kielégítésre kerül.

Dr. Fazekas Sándor Elnök úr a délutáni szakmai program kezdetén üdvözölte a szakmai rendezvény vendégeit. Elnök úr kiemelte, hogy napjainkban rendkívül fontos lépést tartani a 21. század információs kihívásaival és trendjeivel, hiszen ezek a bírák szakmai pályafutására is nagyon nagy hatással vannak. Hangsúlyozta az elektronikus tartalomszolgáltatás fontosságát az igazságszolgáltatás területén is.

fazekas.jpg

A szakmai tanácskozás mind a két részében a hazai könyvtáros társadalom kiemelkedő és kiváló szakértői osztották meg a konferencia résztvevőivel ismereteiket, tudásukat, tapasztalataikat, ötleteiket, javaslataikat a szakmai konferencia fő témájához kapcsolódóan. A konferencia előadói között üdvözhettük Káldos Jánost, az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) szakmai projekt vezetőjét; Gaálné Kalydy Dórát, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ általános főigazgató-helyettesét; Gerencsér Juditot, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvára vezetőjét; Dr. Tóth Évát, az Országgyűlési Könyvtár Nyilvános Szolgáltatások Osztályának vezetőjét; Béniné Virág Máriát, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Informatikai osztályának csoportvezetőjét; Dr. Fülöp Endrét, a Monguz Kft. fejlesztőjét és Gyuricza Andreát, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ fiatal kutatóját és könyvtárosát.

corvina.jpg

A konferencia meghívott résztvevői között köszönthettük a bírósági könyvtárosokat a bírósági báziskönyvtárakból (a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek könyvtárosait), illetve letéti könyvtárakból (kerületi bíróságok-járásbíróságok könyvtárosokat). A jogi partnerkönyvtárak vezetői és könyvtáros kollégái, illetve egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak vezetői és könyvtárosai is nagyon nagy létszámban vettek részt a szakmai rendezvényen. A megjelentek között köszönthettük több hazai könyvtár főigazgatóját és könyvtárvezetőjét. Összességében a szakmai rendezvényen közel 100 könyvtáros kolléga vett részt.

csoport.jpg

A konferencia minden résztvevője nagyon sok értékes gondolattal, új ismerettel, kollegiális kapcsolattal, ötletekkel, rengeteg inspirációval tért haza. Mindannyian támogatták a konferencia fő gondolatát, hogy legyünk büszkék szakmai munkánkra és eredményeinkre. Tegyük együtt még jobbá, eredményesebbé és sikeresebbé a magyar könyvtári rendszert a szakkönyvtárak együttműködésének szorosabbá tételével.

A szervezők nevében kijelenthetjük, hogy a szakmai rendezvény maximálisan megvalósította a célkitűzéseket. A szakmai konferencia három központi fogalma: felhasználó, szemléletmód és együttműködés volt, amely teljes mértékben átszövi az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer életét is. A konferencia résztvevői mindannyian nagyon pozitívan és elismerően nyilatkoztak az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer elmúlt két évben megvalósított szakmai eredményeiről.

A fejlesztés és az eredmények az Országos Bírósági Hivatal elnökének, Dr. Handó Tünde Elnök Asszony, kiemelt támogatásának köszönhető. Kijelenthetjük, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer egyenrangú együttműködő partnere a hazai szakkönyvtári hálózatnak, bírósági könyvtáraink szakmai munkája elismert és a hazai könyvtári hálózattal való együttműködés még teljesebbé teszi a bírák és igazságügyi alkalmazottak információs és dokumentációs igényeinek a kielégítését.

 

A Corvina Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései” – bírósági könyvtárosok szakmai továbbképzési napja az OBH MIA-án – 2017. október 17.

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer fejlesztés keretein belül nagyon fontos célkitűzés, hogy minél nagyobb hangsúly helyeződjön a bírósági könyvtárosok szakmai együttműködésének fejlesztésére, az eredményeik bemutatására, megosztására, ismereteik gyarapítására és a jövőbeli fejlesztési elképzelések megvitatására.

Annak érdekében, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer a kor kihívásainak meg tudjon felelni, egy új fejlesztési stratégia került kidolgozásra 2015 őszén, amelynek megvalósítása lassan két éve zajlik. A fejlesztés révén szignifikánsan érzékelhető változást sikerült elérni az elmúlt két évben az országos bírósági könyvtári rendszer működésében, fejlesztésében, az információellátásban és a könyvtári-információs szolgáltatásokban. A fejlesztők reményei szerint még hatékonyabban tudják a bírósági könyvtárak és könyvtárosok a fejlesztés eredményei révén a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozók információs igényeit teljesíteni és olyan minőségi szolgáltatásokat nyújtani, amelyek megfelelnek a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.

A bírósági könyvtárosok 2017. október 17-én megrendezett szakmai továbbképzési napján a résztvevő könyvtárosok részletes tájékoztatást kaptak a Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer (IKR) érintő legfontosabb folyamatban lévő feladatokról, fejlesztésekről és a verzióváltás elért eredményeiről. Számos újítás jellemzi ebben az évben a Corvina IKR-t, ezeket mind részletesen bemutatásra kerültek. 

A szakmai továbbképzés legfontosabb kérdésköre egy gyakorlatorientált szakmai képzés megvalósítása volt. A képzés résztvevői részletes áttekintés kaptak a Corvina IKR egyes moduljairól: pl. feldolgozás, a kölcsönzés és az időszaki kiadványok. Ezzel is támogatni kívánták a szervezők, hogy a Corvina IKR moduljai minél szélesebb körben használatban legyenek minden bírósági intézményben. A képzést szemléltető anyagok, oktatási segédletek is kiegészítették, amelyek a remények még jobban segítik a még elmélyültebb tanulást és könyvtári működést.

2017-10-17-knyvtssroskupzus%20(1).jpg

A képzés résztvevőit, Dr. Ábrahám Márta, az OBH MIA TDO vezetője köszöntötte. A képzés folyamán Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának könyvtárvezetője, központi igazgatási feladatokkal megbízott vezető koordinátor, ismertette az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer fejlesztésének eddigi eredményeit, a Corvina IKR verzióváltási tapasztalatait. Dr. Sándor Viktória, a Győri Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtárának vezetője, központi igazgatási feladatokkal megbízott koordinátor-helyettes bemutatta az új verzióra való áttérés főbb tanulságait és gyakorlati képzést tartott a Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer történő formai és tartalmi feltárásról. Gyakorlati példákon keresztül gyakorolhatták a bírósági könyvtárosok be az új verzió és az új szabvány szerinti katalogizálást. Tóthné Hamar Krisztina, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának könyvtárosa, a Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer kölcsönzési modulját ismertette, részletesen bemutatva a kölcsönzési modulban előforduló összes munkafolyamot. Kemecsei Nóra, az OBH MIA könyvtárának munkatársa, a szakmai továbbképzés befejezéseként részletesen bemutatta az Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer folyóirat-kezelési modulját.

A vélemények összegzésében a képzés nagyon hasznos és eredményes volt minden résztvevő számára. Az új és megváltozott munkafolyamatok, munkamódszerek begyakorlása jól elmélyítette az eddigi ismereteket is. A felmerült igényeket és javaslatokat a fejlesztők igyekeznek beépíteni a jövő évi oktatási tervbe is.

 

A válogatást készítette:

Borbély János (Kúria)

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Deákné Szécsi Ildikó (Szolnoki Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóth Győző (Egri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Vadászné Szabó Anikó (Győri Ítélőtábla)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

 

[1] Európai esetjogi azonosító (ECLI) - https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-hu.do (2017. október 31.) 

[2] Munkajog - http://hvgorac.hu/munkajog?search=munkajog (2017. október 31.)

[3] Magyar jogi nyelv - http://hvgorac.hu/magyar_jogi_nyelv?search=magyar%20jogi%20ny (2017. október 31.)