Szakirodalmi ajánló 2018. január-február

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ÁLTALÁNOS JOG

Audiovizuális szakmai tagozat alakult a MISZK-ben / Bíró Péter. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 43-46.

A MÜK közbenjárása alapvető ügyvédi érdekek érvényesítéséért. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 36-42.

A protestáns jogfelfogásról / Tihanyi Miklós. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 1. sz. (2018. január) p. 21-28.

A sajtóirányítási bizottság (Pressleitungskomitee) felállítása 1852-ben / Manherz Orsolya. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 270-291.

A sajtó elszámoltathatóságának korlátai / Paul Wragg. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 292-318.

 

BÜNTETŐJOG

A Budai Központi Kerületi Bíróság végzése az újságírói forrásvédelemről mint tanúzási mentességi okról: a szükségességi-arányossági teszt alkalmazása a büntetőjogi és büntető eljárásjogi szabályok fényében az újságírók tanúzási mentessége során / Dojcsák Dalma, Hüttl Tivadar. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 31-36.

Büntető jogegységi határozat a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről: a nemzetközi jog a büntetőeljárásban / Blutman László. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 3. sz. (2017) p. 33-39.

Büntetőhatározatok kollíziójának lehetősége párhuzamosan folyó harmadfokú és felülvizsgálati eljárásokban: eljárásjogi reflexiók Jovánovics Eszter elemzésére / Szomora Zsolt. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 47-50.

A büntetőigényről / Bócz Endre. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 12. sz. (2017. december) p. 782-784.

Az első magyar sorozatgyilkos bérgyilkosai: 1. [rész] / Bezsenyi Tamás. –  In: Belügyi Szemle ISSN 1789-468966. évf. 1. sz. (2018) p. 109-132.

A Fővárosi Ítélőtábla és a Kúria közösség tagja elleni erőszak bűntettét megállapító ítéletei: a tényállási motívum és a védett csoportok körének a norma céljával ellentétes értelmezése / Jovánovics Eszter. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 37-46.

Hangelemzés alkalmazása a felderítőmunkában / Jugné Kozár Ilona. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 1. sz. (2018) p. 74-83.

A hivatali jogkörrel visszaélés formáinak büntetendővé nyilvánítása a kezdetektől napjainkig / Pilisi Fanni. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 702-706.

Gyártásinyom-sajátosságok meghamisított gépkocsiérkezési naplón / Elek Imre. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 1. sz. (2018) p. 70-73.

Integritással a korrupció ellen: régi-új feladatok a rendvédelmi szerveknél / Nagy Balázs Ágoston, Végh Viktória. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 1. sz. (2018) p. 41-69.

A Kúria határozata a kábítószer-fogyasztás szubszidiaritásáról: a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása egyes halmazati kérdései / Ignácz György. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 3. sz. (2017) p. 41-49.

A pénzmosás elleni küzdelem aktuális gyakorlati kérdései / Jacsó Judit, Udvarhelyi Bence. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 711-715.

Semmisségi törvények / Kónya István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 12. sz. (2017. december) p. 757-763.

A tényállás megállapításának hiánya és a ténymegállapítás hiányosságai a büntetőügyben / Háger Tamás. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 6-8.

Ügyészi közérdekvédelem Európában / Aleku Mónika. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 12. sz. (2017. december) p. 746-756.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A bíró meg az árnyéka / Mezőlaki Erik. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 1-5.

Büntetőügyek elektronikus intézése a 2018. január 1-je után indult eljárásokban / Balogh Krisztina. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 20-23.

Az ittas járművezetéshez használt jármű elkobzása a külföldi és a hazai szabályozás tükrében / Pap MárkIn: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 1. sz. (2018) p. 84-108.

A jogerő színeváltozása az új büntetőeljárási törvényben / Király Eszter. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 4. sz. (2017. december) p. 32-38.

A külföldi ítéletek figyelembevétele a büntetőeljárásban / Szabó Judit. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 9-16.

Mérlegen a tisztességes büntetőeljárás / Czine Ágnes. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 1. sz. (2017) p. 103-108.

A technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek az új büntetőeljárási kódexben / Busch Balázs. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 17-22.

Szakértők és szakvélemények a Be.-ben / Cséffai Attila Csaba. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 12. sz. (2017. december) p. 765-776.

A "tudás átka" és a nyomozati cselekmények : érzelmi tényezők hatása a rendőrök perceptuálisperspektíva-felvételére / Fogarasi Mihály, Máthé Izabella. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. –  66. évf. 1. sz. (2018) p. 5-40

A vallomások megszerzésének egyik lehetséges módja: a felek általi kihallgatás / Antali Dániel Gábor. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 4. sz. (2017. december) p. 28-32.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

A büntetés-végrehajtási intézetek személyi állományának továbbképzése a radikalizáció megelőzése terén / Budai Ádám. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 4. sz. (2017) p. 126-127.

Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők a mindennapokban / Juhász Ferenc, Juhász Júlia. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 4. sz. (2017) p. 29-52.

Csoportos meditáció fogvatartottakkal a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben – napló / Molnár Attila Károly. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 4. sz. (2017) p. 75-87.

A reintegrációs őrizet funkciója és főbb szabályai / Balogh Csilla Tünde. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 17-19.

 

POLGÁRI JOG

Az adós személyében bekövetkezett jogutódlás megállapítása során felmerülő problémák / Szendrák Dominika. – In: Executio ISSN 2063-1596. – 6. évf., 2. sz. (2017. szeptember) p. 24-26.

Aláírás-hitelesítés és hitelesített aláírás. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 12-15.

Az Alkotmánybíróság legfrissebb döntése a közalkalmazottak kollektív szerződés kötési jogáról : joggyakorlás és illetménymegállapítás / Mélypataki Gábor. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 3. sz. (2017) p. 13-20.

A bérleti jogviszony elméleti és gyakorlati problémái / Tóth Kamilla. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 5. sz. (2017. szeptember-október) p. 38-57.

A digitális jó és rossz születése – Technológia, kultúra és az újságírás 21. századi átalakulása / Tófalvy Tamás. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 415-419.

Az elfeledtetéshez való jog és az extraterritorialitás kérdései / Lánczos Petra Lea. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 361-371.

Etikai vétség az akadályokkal teli kommunikáció / Tóth Judit. – In: Executio ISSN 2063-1596. – 6. évf., 2. sz. (2017. szeptember) p. 21-23.

A felszámolási szabályok módosításának jogpolitikai céljai / Turcsán Katalin. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 23-28.

A fogyasztói szerződésekre irányadó szabályok változásai 2017-ben / Megyeri Nóra. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 29-34.

Gazdálkodás, pénzügy, adó: Gondolatok a helyi adózási rendszerről XI. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 26-29.

A haszonélvezeti jog eladói fenntartása a tulajdonjog átruházása során / Kurucz Mihály. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 4. sz. (2017. július-augusztus) p. 5-29.

Jogalkotás, jogalkalmazás: Elmélet, kontra gyakorlat, avagy jogalkalmazási anomáliák a szabálysértési törvény kapcsán. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p.15-21.

Jogalkotás, jogalkalmazás: Gondolatok az önkormányzatok (terület)fejlesztési feladatellátásának főbb európai modelljéről. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 21-25.

A közéleti szereplők elleni rágalmazás és becsületsértés megítélése az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában / Tóth J. Zoltán. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 356-414.

A közjegyzői gyakorlat a bírósági döntések tükrében: A végrendelet nyilvánvaló tartalmi érvénytelensége és a kitagadás érvénytelensége. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 34-37.

A közjegyzőség új hatáskörei vagy az új közjegyzőség hatáskörei? Jubileumi visszatekintés a közjegyzői hatáskörök változásaira / Pulinka Mihály. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 4. sz. (2017. július-augusztus) p. 42-58.

Közszolgálat kommunikáció, közbizalom és médiaszabályozás / Antal Zsolt. -In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 319-338.

A Kúria eseti döntése a közös tulajdon megszüntetése körében az alternatív döntéshozatal lehetőségéről: alternativitás a pergazdaságosság jegyében és a dogmatika ellenében? / Timár Kinga. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 3. sz. (2017) p. 21-32.

Méltányos mérlegelés elve a magyar munkajogban - méltánytalanul mellőzve? / Kun Attila. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 12. sz. (2017. december) p. 734-745.

„Nem tudtuk, hogy az Internet következő 10 éve arról fog szólni, amit akkor csinálunk” – az iWiW története / Tófalvy Tamás. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 372-385.

Az önvezető autó szoftvere magas szintű szellemi alkotás vagy kifinomult károkozó? / Somkutai Péter, Kőhidi Ákos. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 232-269.

A pilóta nélküli légijárművek kereskedelmi és magáncélú felhasználásának adatvédelmi kérdései / Necz Dániel. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 12. sz. (2017. december) p. 777-781.

A posting aktuális kérdései és fogalmi komplexitásának dilemmái / Zaccaria Márton Leó, Prugberger Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 1. sz. (2018. január) p. 9-20.

A privity of contract elv megjelenése a választottbíráskodásban / Hajdú Gergely. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 690-695.

Részletfizetés engedélyezése a végrehajtás során / Cogoi Márk. – In: Executio ISSN 2063-1596. – 6. évf., 2. sz. (2017. szeptember) p. 5-8.

A szólásszabadság nem habostorta / David Carper. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 211-232.

Szólásszabadság a neoliberalizmus korában – a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében / Balogh Lídia, Dinók Henriett. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 339-360.

Szólásszabadság védelmének dinamikája / Török Bernát. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 12. sz. (2017. december) p. 721-733.

Túl a szubkultúrán, és vissza – Populáris színterek, műfajok és az Internet / Tófalvy Tamás. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 6. évf., 2. sz. (2017) p. 415-419.

Új jogintézmények a polgári perbeli bizonyítás szabályozásában / Nagy Adrienn. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 1. sz. (2018. január) p. 1-8.

Az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének folyamata = újdonságai = utóélete / Sárközy Tamás. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 657-667.

Az új választottbírósági törvény / Bodzási Balázs; Tanács Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 43-47.

A váltójog aktuális kérdései az új váltótörvény tükrében / Horváth Bence Dániel. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 35-42.

A választottbíráskodás státuszkérdéseiről az új választottbírósági törvény alapján / Sárközy Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 1. sz. (2018. január) p. 39-45.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A bírósági meghagyás kibocsáthatósága jogszabályba ütköző kereseti kérelem esetén / Kovács Helga. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 4. sz. (2017. december) p. 3-7.

A bírósághoz fordulás joga a panasznap tükrében – az új Pp. margójára / Hideg Milán István. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 4. sz. (2017. december) p. 7-10.

Pártfogó ügyvéd – mostoha körülmények / Farkas Gabriella. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 24-25.

A rendelkezési elv az európai és a magyar polgári peres eljárásban / Szalma József. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 4. sz. (2017. július-augusztus) p. 30-41.

A tárgyalás szerkezete, perfelvétel, perhatékonyság / Éless Tamás. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 5. sz. (2017. szeptember-október) p. 13-18.

Távol Európától – az észszerű időn belüli eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőségek szűkülése / Rainer Lilla. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 4. sz. (2017. december) p. 11-16.

A vállalkozásokhoz és a vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és az eljárás megállapításáról szóló rendelettervezetről / Papp Nikolett. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 48-55.

Változások a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti per szabályozásában / Vitvindics Mária. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 26-31.

A végrehajtás megszűntetései és korlátozási perek eljárásjogi kérdései / Sebő Ildikó. – In: Executio ISSN 2063-1596. – 6. évf., 2. sz. (2017. szeptember) p. 12-16.

 

EURÓPAI JOG

Adatvédelem: Uniós adatvédelmi rendelet („GDPR”)- gyakorlati megoldások. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p.31-33.

Az Európai Unió Bíróságának döntése az Aarhusi-rendelet alapján lefolytatható bírói felülvizsgálat terjedelméről : az Aarhusi Egyezmény felemás uniós átültetése és a környezetvédelmi ügyek körének megítélése uniós szinten / Szamek Gabriella, Szegedi László. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 3. sz. (2017) p. 73-86.

A francia Code civil 2016. évi módosítása – különös tekintettel a szerződés fogalmára / Gyuris Árpád. - In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 4. sz. (2017. július-augusztus) p. 59-69.

Kollektív igényérvényesítés Belgiumban / Harsági Viktória. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 5. sz. (2017. szeptember-október) p. 5-12.

Mc Fadden kontra Sony Music - Újabb epizód a digitális jogérvényesítés európai bírósági gyakorlatában : jelszavas védelem, mint a jogérvényesítés legújabb kézenfekvő(nek látszó) eszköze? / Harkai István. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 3. sz. (2017) p. 63-71.

Múlt és jövő értékei az Európai Unió tagállamaiban az alkotmány preambulumában, különös tekintettel a Nemzeti Hitvallásra / Szakály Zsuzsa. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 56-63.

A Törvényszék ítélete a Minority SafePack kontra Bizottság ügyben: a Bizottság indokolási kötelezettségének elmulasztása az európai polgári kezdeményezés bejegyzésének elutasítása során / Tárnok Balázs. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 67-74.

A túlélő házastárs öröklési jogának elméleti és gyakorlati ismérvei a francia jog alapján / Boros Andrea. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 5. sz. (2017. szeptember-október) p. 19-37.

 

NEMZETKÖZI JOG

Az Európai Bíróság ítélete az out-of-commerce művekre vonatkozó francia nemzeti szabályozásról: a kereskedelmi forgalomban nem kapható könyvekhez fűződő digitális felhasználási jogok kereskedelmi célból történő gyakorlása közös jogkezelő szervezetre bízásának uniós joggal való összeegyeztethetőségéről / Pogácsás Anett. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 59-66.

A "használt" szoftverek piacának változásai: az UsedSoft kontra Adobe ügy / Farkas Henrietta Regina. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 696-701.

A nemzetközi szokásjog helyzete az uniós jogban, különös tekintettel a Front Polisario-ügyekre / Mohay Ágoston. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 681-689.

 

ALKOTMÁNYJOG

Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben a joggyakorlat-elemzés tapasztalatai alapján / Kalas Tibor. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 1. sz. (2017) p. 109-111.

Az Alkotmánybíróság határozata a népszavazáson való részvételre buzdítás politikai reklámként való minősítése tárgyában: politikai reklám és társadalmi célú reklám elhatárolása népszavazási kampány esetében / Mécs János In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 17-29.

Az Alkotmánybíróság határozata az Alaptörvény E) cikkének értelmezéséről: az alapjogi fenntartás, a szuverenitásvédelem és az alkotmányos identitás dilemmái / Kéri Veronika, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 5-15.

Az alkotmányos identitás megtartása az Európai Unió keretén belül – az Alkotmánybíróság feladata / Pavel Rychetsky. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 1. sz. (2017) p. 95-98.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a menedékkérők tranzitzónában való elhelyezéséről: a konkrét döntés hiányában foganatosított tranzitzónában való fogvatartás jogellenessége / Takács Nikolett. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 75-80.

A gazdasági verseny alkotmányos védelme Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig / Sulyok Márton Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 1. sz. (2018. január) p. 29-38.

Az Igazságügyi Minisztérium jogalkotási feladatai az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban / Bibó Zoltán, D. Szűcs Gergely. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 9.

A még meg nem született emberi lény élete és a vele keletkezetten fogyatékos gyermek emberi méltósága védelmének összefüggése – válasz az EBH 2015.P.11.-re. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 1. sz. (2018. január) p. 46-52.

A nemzetközi szerződések és az azt kihirdető normák alkotmánybíróságok által történő vizsgálata / Manhertz Tamás István. – In: Eljárásjogi szemle ISSN 2498-6062. – 2. évf., 4. sz. (2017. december) p. 17-23.

Önkormányzati cégek: GDPR és a 2013.évi L. törvénynek való megfelelés. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 34.

Pillanatfelvétel a magyar eutanázia-vitáról = Hámori Antal írásához / Filó Mihály. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 668-680.

Szövetségben. Az európai alkotmányos értékek védelme érdekében / Sulyok Tamás. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 1. sz. (2017) p. 92-94.

Az új választási eljárási törvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági döntések / Bibó Zoltán, D. Szűcs Gergely. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 10-16.

Az uniós jog elsőbbségének korlátai és az alkotmányos identitás / Trócsányi László. –In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 1. sz. (2017) p. 99-102.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az Alkotmánybíróság határozata a közigazgatási perrendtartásról szóló - még ki nem hirdetett – törvényről: a sarkalatos törvények módosítása  / Horváth E. Írisz. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 3. sz. (2017) p. 5-12.

E-közigazgatás: Mi is az a DJP? - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 35-36.

Inverz vagyonosodás / Szőke Ágnes Éva. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 1. sz. (2018. január-február) p. 32-35.

Közigazgatási reform: Az új, általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény az alapelvek szemszögéből. – In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 9-13.

Közigazgatási reform: Szoftverrobotok a közigazgatásban. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 13-14.

A Kúria döntése felsőoktatási intézmény felvételi döntéséről: közintézeti aktus-e egy magánegyetem felvételi döntése, és alkalmazható-e rá a Ket.? / Asbóth Márton. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 1-2. sz. (2017) p. 51-58.

A Legfelsőbb Bíróság határozata a közigazgatási perbeli bizonyítás megfordulásáról: a bizonyítási szabály lerontása, majd szinte teljes mellőzése az ítélkezésből / Pomázi Miklós. - In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. - 7. évf. 3. sz. (2017) p. 51-61.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Hamza Gábor angol nyelvű tanulmánykötete a római jog és továbbélése köréből / Siklósi Iván. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 1. sz. (2018. január) p. 53-56.

Interjú Molnár Zoltánnal, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárával / dr. Dobrotka-Mayer Annamária. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 3. évf. 4. sz. (2017) p. 6-8.

Nagy átalakulás előtt a közjegyzői hivatás: Interjú a MOKK-ot tíz éve elnöklő Tóth Ádámmal. –  In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 7-11.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar III. Közgyűlése / Lukács Tamás. - In: Executio ISSN 2063-1596. – 6. évf., 2. sz. (2017. szeptember) p. 9-10.

Szakmai konferencia és közgyűlés Brüsszelben – nemzetközi beszámoló.– In: Executio ISSN 2063-1596. – 6. évf., 2. sz. (2017. szeptember) p. 11.

Személyi változások – 14 újonnan kinevezett önálló bírósági végrehajtó. - In: Executio ISSN 2063-1596. – 6. évf., 1. sz. (2017. március) p. 17-20.

Képes beszámoló: Velünk történt. - In: Executio ISSN 2063-1596. – 6. évf., 1. sz. (2017. március) p. 34.

Interjú: Közelebbről dr. Szécsényi-Nagy Kristóffal. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 16-27.

Egy közjegyző egy eset: Jelich Mihály közjegyző, avagy Mišo Jelic horvát költő szomorú élete. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 28-33.

Ez történt: Fotópályázat. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 38-45.

Ez történt: FutaMOKK a futás ünnepén. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 46-53.

Ez történt: „Csak ne legyen félelmetes sárkány! – a KÖSZIKE Társulatának újabb jótékonysági fellépése. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 54-55.

Úti beszámoló: UINL a Kaukázusban. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 56-61.

Úti beszámoló: Közjegyzői Olimpia 2017. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 62-65.

Úti beszámoló: 29. Európai Közjegyzői Napok. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 66-75.

Úti beszámoló: Látogatás Észtországban. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 3. sz. (2017) p. 76-79.

Kamarai események. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 2-4.

Oktatások a folyamatos szakmai fejlődésért. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 5-7.

Személyi változások. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p.8-11.

Egy közjegyző egy eset: Márai apja. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 12-15.

MOKK térkép: Bemutatkozik a MOKK Gazdasági Iroda. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 16-19.

Ez történt: Fotópályázat. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 20-29.

Ez történt: Felavattuk a közhitelesség emlékművét Ópusztaszeren. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 30-33.

Ez történt: Apró nyári emlék a borongós őszben. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 34-39.

Ez történt: Egyesületi tábor Dunakilitin 2017. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 40-43.

Ez történt: Szakmai rendezvény Nyíregyházán. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 44.

Fókusz: 29. Közép-európai Közjegyzői Kollokvium. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 45-47.

Ez történt: Jog erkölcs etika. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 48-51.

Ez történt: Jó szelet! – Beszámoló a IV. Közjegyzői Regattáról. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 52-55.

Ez történt: Fesztivál Közjegyzőség. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 56-61.

Úti beszámoló: UINL Argentínában. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 62-67.

Ez történt: Pécsi Közjegyzői Kamara – Közjegyzői Irodák III. Találkozója. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 68-73.

Ez történt: MÁMOR 2017. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 74-77.

Ex Libris: Levelek a könyvtárból. - In: Notarius Hungaricus ISSN 2060-9787. – 9. évf., 4. sz. (2017) p. 79-81.

Hírek, eredmények: Gratulálunk a Deák Ferenc-díj díjazottjainak. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 6-7.

Hírek, eredmények: Kormányzati adattrezor – Adatszolgáltatási előírás. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 8.

Adatvédelem Interjú Dr. Krasznay Csaba adjunktussal, a Kiberbiztonsági Akadémia programigazgatójával. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 29-30.

Recenzió: Helyi környezetvédelem és politika elemzése. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 37-42.

Portré: Címzetes főjegyzők. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 43-45.

Budapest Főváros: Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi (Járási) Hivatal vezetőjének bemutatása. - In: Jegyző és Közigazgatás ISSN 1589-3383. – 19. évf., 6. sz. (2017. november-december) p. 46-52.

125 éves a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet / Rutkai Kata. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 4. sz. (2017) p. 128.

Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából megrendezésre került konferenciáról / Rutkai Kata, Várkonyi Zsolt Kristóf. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 4. sz. (2017) p. 129-130.

Beszámoló az „Egyetemek szerepe a büntetés-végrehajtás tudományosságának fejlesztésében” című konferenciáról / Várkonyi Zsolt Kristóf. - In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 4. sz. (2017) p. 131-132.

Könyvritkaságok a Kúria jogi szakkönyvtárában / Földi András. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 707-710.

Dr. Tatay Levente: "Intellectual Property Law in Hungary" című országismertetése / Börzsönyi Blanka. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 717-718.

Tahyné dr. Kovács Ágnes: A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásról / László Erika. - In: Magyar Jog, ISSN 0025-0147. - 64. évf., 11. sz. (2017. november) p. 719-720.

 

HATÁRTUDOMÁNYOK

A deviáns viselkedésformák kialakulásának okai a 12-16 éves korosztály körében / Folta Dóra. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 4. sz. (2017) p. 5-28.

Kinek jár az egyházi 1%? A bevett egyházak és a vallási tevékenységet végző szervezetek az adóátirányításos rendszerben / Lengyel Nóra Zsuzsanna. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 1. sz. (2017) p. 112-125.

A pszichológiai immunrendszer sajátosságainak vizsgálata / Kiss Ferenc. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 36. évf., 4. sz. (2017) p. 53-74.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

EU migration law shaping international migration law in the field of expulsion of aliens – the case of the ILC draft articles / Tamás Molnár. – In: Acta Juridica Hungarica ISSN: 2498-5473. – Volume 58, Issue 3, September 2017 pp. 237–260

Legal classification of the armed conflict in Ukraine in light of international humanitarian law / Agnieszka Szpak. – In: Acta Juridica Hungarica ISSN: 2498-5473. – Volume 58, Issue 3, September 2017 pp. 261–280

Supermajority in parliamentary systems – A concept of substantive legislative supermajority: Lessons from Hungary / Zoltán Pozsár-Szentmiklósy. – In: Acta Juridica Hungarica ISSN: 2498-5473. – Volume 58, Issue 3, September 2017 pp. 281–290

Hungarian cases before ICSID tribunals: the Hungarian experience with investment arbitration / Csongor István Nagy. – In: Acta Juridica Hungarica ISSN: 2498-5473. – Volume 58, Issue 3, September 2017 pp. 291–310

To be or not to be; the EU cross-border mergers framework and harmonization of dissenting shareholder’s rights / Hamed Alavi Tatsiana Khamichonak. – In: Acta Juridica Hungarica ISSN: 2498-5473. – Volume 58, Issue 3, September 2017 pp. 311–325

Knowledge and Opinion about Law (KOL) research in socialist Hungary / Balázs Fekete István H. Szilágyi. – In: Acta Juridica Hungarica ISSN: 2498-5473. – Volume 58, Issue 3, September 2017 pp. 326–358

Legal presumptions in the context of contemporary criminal justice. Different expressions of presumptions / Tomas Rudzkis Artūras Panomariovas. – In: Acta Juridica Hungarica ISSN: 2498-5473. – Volume 58, Issue 3, September 2017 pp. 359–372

A Review of Vittoria Barsotti, Paolo G. Carozza, Marta Cartabia, and Andrea Simoncini (2015): Italian constitutional justice in global context. Oxford: Oxford University Press / Fanni Tanács-Mandák. – In: Acta Juridica Hungarica ISSN: 2498-5473. – Volume 58, Issue 3, September 2017 pp. 373–377

 

NÉMET NYELVEN

Wiesnbrezn auf dem Oktoberfest steuerbegünstigt / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 459.

Umsatzsteuer: EuGH-Vorlagen zur Sollbesteuerung und zur Margenbesteuerung / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 459.

EuGH entscheidet in deutsch-österreichischer DBA-Streitigkeit / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 459.

Keine umsatzsteuerliche Zusammenschlussbefreiung für Finanzdienstleister / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 459.

Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für das Kalenderjahr 2018 / Sabine Sadlo. –  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 459.

Zivilprozessführung wegen Fehlbehandlung für einen Unterhaltsberechtigten als außergewöhnliche Belastung / Bernhard Renner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 461-466.

Liquidationsbesteuerung bei fremdfinanzierten Zuschüssen und nicht abzugsfähigen Aufwendungen eines Gruppenmitglieds / Ernst Komarek, Jürgen Reinold, Berndt Zinnöcker. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p.467-472.

Grunderwerbsteuerliche Befreiung des Rückerwerbs von Gesellschaftsanteilen beim vorangegangenen nicht steuerbaren Verkauf / Pavel Knesl. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 473-477.

Was bringt die EU-Zinsschranke? - Eine Simulation der Umsetzung von Art 4 der EU-Anti-Tax-Avoidance-Directive in Österreich /Stefanie Chroustovsky, Matthias Petutschnig. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 477-486.

Artikelrundschau – Juli Teil 2 / Franz Proksch, Erik Tajalli. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 18. sz. (2017) p. 487-490.

Steuerliche Maßnahmenbündel der auslaufenden Gesetzgebungsperiode. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 19. sz. (2017) p. 493-494.

WTBG 2017 - Steuerberater und Wirtschaftsprüfer stellen sich neu auf und erhalten mehr Befugnisse. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 19. sz. (2017) p. 494.

Verluste sind nicht gleich Verluste / Edeltraud Lachmayer. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 19. sz. (2017) p. 495-502.

Werbungskostenabzug bei privaten Grundstücksveräußerungen / Sabine Kanduth-Kristen, Andreas Kampitsch. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 19. sz. (2017) p. 502-508.

Verlustzuordnung im Rahmen des umgründungssteuerlichen Objektbezugs / Michael Zwick. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 19. sz. (2017) p. 509-514.

Artikelrundschau August 2017 - Teil 1 / Franz Proksch, Erik Tajalli. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 19. sz. (2017) p. 514-518.

Der neue Einlagenrückzahlungs- und Innenfinanzierungserlass / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 20. sz. (2017) p. 521-522.

Höherer Grenzwert für Pensionsabfindungen / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 20. sz. (2017) p. 522.

Zinsenersparnis 2018 aus Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 20. sz. (2017) p. 522.

Kundmachung der Bausparprämie 2018 / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 20. sz. (2017) p. 522.

Renditemiete als geeigneter Gradmesser für die Beurteilung des wirtschaftlichen Eigentums? - Rechtsauffassung des BMF nicht in Judikatur gedeckt / Patrick Leyrer, Katharina Luka. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 20. sz. (2017) p. 523-530.

Privatnutzung der in Bestand gegebenen Ferienwohnung und Vorsteuerabzug / Ignaz Arnoldi. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 20. sz. (2017) p. 530-534.

Die Haftung der Muttergesellschaft für Abgabenschulden der Tochtergesellschaft aufgrund "faktischer" Einflussnahme / Tamara Karlovsky. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 20. sz. (2017) p.535-539.

Artikelrundschau. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 20. sz. (2017) p. 540-541.

Steuerliche und gewerberechtliche Privilegierung für Parteifeste ist nicht verfassungswidrig / Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 21. sz. (2017 p. 549-550.

Ablehnung der Beschwerden gegen Werbeabgabe infolge Nichtbesteuerung von Onlinewerbung / Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 21. sz. (2017) p.

Steuerliche Nutzungsdauer von Baugeräten / Sabine SaldoIn. –In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 21. sz. (2017) p.

Zur Vergütungsproblematik der Komplementär-GmbH bei der GmbH & Co KG / Jürgen Reinold, Christoph Schimmer. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 21. sz. (2017) p. 551-559.

Maßgeblichkeit einer angemessenen Gesamtausstattung bei einem Geschäftsführerbezug / Melanie Raab, Bernhard Renner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 21. sz. (2017) p. 560-569.

Belegerteilungspflicht versus Rechnungslegungspflicht / Karin Kaufmann. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 21. sz. (2017) p. 569-571.

Ersatzbeurkundung durch Erklärungen vor Gerichten oder Behörden / Benjamin Twardosz. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 21. sz. (2017) p. 572-575.

Artikelrundschau September 2017 - Teil 1. –. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 21. sz. (2017) p. 575-578.

Senatspräsident des VwGH iR Wolfgang Pokorny verstorben / Wolfgang Nolz. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 22. sz. (2017) p. 581-582.

Die steuerliche Behandlung von Fruchtgenussrechtvereinbarungen an Kapitalanteilen / Ernst Komarek, Patrick Leyrer. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 22. sz. (2017) p. 583-587.

Vermietung, Fruchtgenuss und Baurecht im Licht der Markteinkommenserzielung - Wem sind welche Einkünfte zuzurechnen? / Reinhold Beiser. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 22. sz. (2017) p. 588-596.

Die finanz- und höchstgerichtliche Rechtsprechung zur KÖSt in der Praxis: Eine empirische Analyse (Teil 1) / Stefan Weinhandl. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 22. sz. (2017) p. 597-603.

Unionsrechtliche Vorgaben für die Umsatzbesteuerung von Tourismusverbänden / Hermann Peyerl. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 22. sz. (2017) p. 604-609.

VwGH: Keine Versicherungssteuer für Produkte ohne versicherungstypisches Risiko / Franz Althuber. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 22. sz. (2017) p. 609-610.

Artikelrundschau September 2017 - Teil 2. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 22. sz. (2017) p. 611-614.

Mit AbgÄG 2014 eingeführter Begünstigungsdeckel für Vorstandsabfertigungen ist verfassungskonform / Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 617-618.

Unzulässiger Normenprüfungsantrag zur Sachbezugswerte-VO betr Vorführwagen / Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 618.

Aus EMRK abgeleitete Rückwirkung der Erhöhung zuständigkeitsbestimmender Wertgrenzen durch FinStrG-Novelle 2010 auf frühere Taten / Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 618.

Mangelnde sachliche Rechtfertigung der verlängerten Entscheidungsfrist des BFG für Parkometerabgabe / Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 618.

Das Urteil des EuGH in der Rs Timac Agro und seine Auswirkungen auf die Rechtsprechung des BFH und des VwGH / Josef Fuchs. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 619-623.

VwGH zu errichtenden Umwandlungen in der Unternehmensgruppe /Lukas Allram, Erik Pinetz. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 624-629.

Festsetzung von Säumniszuschlägen während laufender Beschwerdefrist. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 629-632.

Die finanz- und höchstgerichtliche Rechtsprechung zur KÖSt in der Praxis: Eine empirische Analyse (Teil 2) / Stefan Weinhandl. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 632-637.

Artikelrundschau Oktober 2017 - Teil 1. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 23. sz. (2017) p. 638-641.

Erfahrungen nach dem dritten Jahr "Verwaltungsgerichtsbarkeit neu": Tätigkeitsberichte des VwGH und BFG / Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 24. sz. (2017) p. 645.

BMF-Info zur Verrechnungspreisdokumentation / Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 24. sz. (2017) p. 646.

VwGH zur Besteuerung einer Abfindungszahlung aus einem deutschen Dienstverhältnis nach dem Zuzug nach Österreich-Materiellrechtliche Aspekte / Alexandra Miladinovic, Lisa Ramharter. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 24. sz. (2017) p. 647-653.

Die finanz- und höchstgerichtliche Rechtsprechung zur KÖSt in der Praxis: Eine empirische Analyse (Teil 3) / Stefan Weinhandl. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 24. sz. (2017) p. 653-658.

Tagungsbericht zum IFA-Kongress 2017 in Rio de Janeiro / Desiree Auer et al. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 24. sz. (2017) p. 659-665.

Artikelrundschau Oktober 2017 - Teil 2. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 70. évf., 24. sz. (2017) p. 666-669.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

Büntetőjog

A magyar büntetőjog általános tanai 1. / Gellér Balázs, Ambrus István. -Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 526 p. -(ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 16.). -ISBN 978-963-312-273-0. – Lelőhelyinformáció

 

Büntető eljárásjog

Új büntetőeljárás: 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : hatályba lép 2018. július 1. napján : egységes szerkezetben a 2017. évi CXCVII. Törvény által bevezetett módosításokkal. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 212 p. - ISBN 978-963-258-361-7. – Lelőhelyinformáció

 

Egészségügyi jog

Az egészségügyben dolgozók jogvédelme / Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2018. - 360 p. : ill., táblázatok. -(Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben; 5.). - ISBN 978-963-226-649-7. – Lelőhelyinformáció

 

Európai Unió joga

Európai közjog és politika / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra;[szerzők: Bajtay Péter et al.]. - 3. átdolg. kiad.. - Budapest: Wolters Kluwer, 2017. - 807 p. - ISBN 978-963-296-684-8. – Lelőhelyinformáció

Unfair commercial practices : recent developments, online marketing, and kids ads / ed. by Tihamér Tóth. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 139 p. ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok ; 37.) - ISBN 978-963-308-296-6 . – Lelőhelyinformáció

 

Jogtudomány, jogtörténet

Ad astra per aspera : ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából / Darák Péter és Koltay András szerk. - Budapest : Kúria : Pázmány Press, 2017. - 726 p. ; 25 cm. -  (Xenia,  ISSN 2061-9227). - Bibliogr. a lábjegyzetekben. - ISBN 978-963-308-304-8. – Lelőhelyinformáció

A bonis bona discere: ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából / Barabás A. Tünde és Vókó György szerk. - Budapest : Országos Kriminológiai Intézet : Pázmány Press, 2017. - 538 p. ; 25 cm. - (Xenia,  ISSN 2061-9227). - Bibliogr. a lábjegyzetekben. - Tanulmányok magyar illetve angol nyelven. - ISBN 978-963-308-301-7 . – Lelőhelyinformáció

Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből. - Budapest : Országos Bírósági Hivatal ; Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2014- ill. ; 23 cm. - ISBN 978-963-12-0885-6 . – Lelőhelyinformáció

A rejtélyes tiszaeszlári per / Blutman László. - Budapest : Osiris, 2017. - 511 p. -ISBN 978-963-276-293-7. – Lelőhelyinformáció

 

Polgári jog

Különbözőség az egységben : a szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára / Pogácsás Anett. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 340 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 15.) - Bibliogr.: p. [277]-340. és a lábjegyzetekben. - ISBN 978-963-308-318-5 . – Lelőhelyinformáció

Polgári törvénykönyv: 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013.évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013.évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról / szerk. Szilner György. -Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 278 p. - A szerk. lezárva: 2018. jan. 8. - Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal. - ISBN 978-963-258-362-4. – Lelőhelyinformáció

 

Polgári eljárásjog

Kommentár: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez / szerk. Wopera Zsuzsa] ; [Aszódi László et al.]. - Budapest : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2017. - 964 p. - ISBN 978-615-5710-32-2. – Lelőhelyinformáció

Polgári eljárásjog 1. / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-963-295-700-5 . – Lelőhelyinformáció

 

Közigazgatási jog

Közigazgatási jog: általános rész 1. [köt.] A közigazgatásról általában: közigazgatási szervezeti jog : közszolgálati jog / [a kötet szerzői: Baranyi Bertold et al.]. - In: Közigazgatási jog : általános rész. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 3.hat. kiad.. - 2017. - 366 p. -(ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 11.). - Lezárva: 2017. júl. 31.. -ISBN 978-963-312-279-2. – Lelőhelyinformáció

 

Munkajog

A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajog területén / Halmos Szilvia. - Budapest : Pázmány Press, 2017. - 516 p. ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések,  ISSN 2064-1907 ; 14.) - Bibliogr.: p. [475]-511. - ISBN 978-963-308-300-0. – Lelőhelyinformáció

 

Nemzetközi Jog

Nemzetközi magánjog / Nagy Csongor István. - 3. átdolg. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2017. - 352 p. ; 24 cm. - A kézirat lezárva: 2017. jún. 1. - Bibliogr.: p. 344-350. - ISBN 978-963-258-354-9. – Lelőhelyinformáció

 

Választójog

Választójogi és népszavazási kommentárok / Cserny Ákos, Péteri Attila. -2. átdolg. és kieg. kiad.. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 552 p. -Kézirat lezárva: 2017. november 30. - ISBN 978-963-295-698-5. – Lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 1_3.jpg

AZ ÁFA-KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE

Szerző(k): dr. Farkas Alexandra

Második átdolgozott kiadás

Wolters Kluwer, 2018

Kiadványunk az áfa két kulcsfontosságú területét dolgozza fel:

- az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjára (ezen belül a teljesítési időpontokra) vonatkozó szabályokat, illetve

- a teljesítési hely szabályrendszerét.

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napjára vonatkozó szabályok rendelkeznek arról, hogy egy áfaalany gazdálkodónak az általa teljesített, illetve fordított adózású konstrukciók esetén az általa megrendelt ügylet után milyen időponttal kell az áfát megfizetnie, illetve egyéb adókötelezettségeit teljesítenie. A teljesítési hely szabályok pedig azt rendezik, hogy egy adott, hozzáadottérték-adózás alá eső ügylet után mely országban (Magyarországon vagy külföldön) keletkezik-e áfakötelezettség. Ez utóbbi kérdéskör azért is kiemelt jelentőségű, mert ezen szabályok ismeretében dönthető el pontosan, hogy egy áfaalany gazdálkodónak egy érintett ügylet vonatkozásában van-e egyáltalán Magyarországon teljesítendő forgalmi adókötelezettsége. A kiadvány a jogszabályi rendelkezések részletes, magyarázatokkal tűzdelt ismertetésén túl számos példával segíti a jogalkalmazókat ezen szabályrendszerek hatékonyabb megértésében és kezelésében.

 

2_4.jpg

ORVOSI JOG MŰKÖDÉS KÖZBEN

Szerző: Julesz Máté

Medicina Kiadó

előkészületben

A könyv „Az orvosi jog aktualitásai” című kötet folytatása, melyben az előzőekben nem tárgyalt, fontos orvosi jogi területek is kifejtésre kerülnek. Az „Orvosi jog működés közben” – egyebek mellett - olyan orvosi jogi területeket jár körbe, mint a hálapénz kérdése, az AIDS/HIV, a kártérítési felelősség az orvos-beteg kapcsolatban, valamint az eutanázia legújabb fejleményei a világban. A felelősségi kérdések elsődleges szerepet élveznek a könyv megfogalmazásakor, de szintén fontos a friss külföldi szakirodalomból leszűrhető tapasztalatok bemutatása, valamint a magyarországi jogalkalmazói gyakorlatból levonható következtetések elemzése. Az orvosi jogi felelősség az orvostudomány, a jogtudomány, a statisztika és a közgazdaságtudomány eszközeivel kerül bemutatásra. A betegek számára a gyakorlatban hasznosítható ismeretek, információk és a bírósági joggyakorlat ismertetése, valamint de lege ferenda továbbfejlesztése elsőbbséget élvez a könyvben. A mű a jogászok és az orvosok mellett az egészségügyi szolgáltatásban páciensként megjelenő lakosság figyelmére is számot tarthat.

 

3_3.jpg

WEISS EMILIA CSALÁDJOGI ÉS ÖRÖKLÉSI JOGI KODIFIKÁCIÓS TANULMÁNYAI

Szerkesztő: Szeibert Orsolya

ELTE Eötvös Kiadó

előkészületben

A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv és a 2013. évi V. törvény megalkotásához hosszú, mintegy tizenöt évig tartó kodifikációs folyamat vezetett. A kódex Negyedik Könyvét alkotó családjogi és Hetedik Könyvét képező öröklési jogi rendelkezések a polgárok mindennapi életét jelentősen meghatározzák, mi több a jogalkalmazás során számos értelmezési kérdés is felmerült, s minden bizonnyal a jövőben is felmerül majd. Jelen összeállítás a kodifikáció során megfogalmazódott célkitűzések azonosítását kívánja elősegíteni, támpontokat adva egyúttal a polgári jogi kodifikáció kutatóinak. Korántsem utolsósorban a kötet Weiss Emiliára, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén évtizedeken keresztül oktató és kutató professzorra, utóbb professor emeritusra kíván emlékezni, az ő kodifikációs munkásságára emlékeztetni. Weiss Emilia kezdettől tagja volt a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottságnak, vezette a családjogi, valamint az öröklési jogi munkacsoportot. A munkacsoport vezetőjeként jegyezte a Ptk. Öröklési Jogi Könyvének 2001-ben megjelent koncepcióját, amelyet jelen kötet is közöl, emellett pedig meghatározóan járult hozzá a Családjogi Könyv koncepciójának kialakításához. Neve nem választható el a Ptk. családjogi és öröklési jogi rendelkezéseinek alakulásától, illetve alakításától, ahogyan ezt a kodifikációról, annak eredményéről számot adó jelentősebb kötetek is tanúsítják. A most megjelenő kötet Weiss Emilia 1999 és 2013 között, a Ptk. megalkotásához vezető kodifikációs folyamat során készült családjogi és öröklési jogi tárgyú tanulmányait tartalmazza Szeibert Orsolya válogatásában és szerkesztésében.

 

4_4.jpg

EGYSÉGES JOG – EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS? AZ UNIÓS JOG ÉRTELMEZÉSE A TAGÁLLAMI BÍRÓSÁGOK SZINTJÉN

Szerkesztő: Somssich Réka

ELTE Eötvös Kiadó, 2017

Bármiféle jogegységesítés sikerességének záloga, hogy az egységes szabályokat az arra hivatott fórumok azonos tartalommal értelmezzék. Különösen hangsúlyos ez a kihívás olyan esetekben, amikor a harmonizált szabályok nem egyetlen nemzetközi dokumentumra korlátozódnak, hanem egy önálló és kiterjedt jogrendszer részeként jelennek meg és alkalmazói, egyben értelmezői, azonosak a nemzeti jogalkalmazó szervekkel. Az uniós jog értelmezésével kapcsolatban a legtöbb tudományos munka méltán az Európai Unió Bíróságának jogértelmező szerepéről szól, hiszen ez az a felettes bírói fórum, amely az Unió egészére nézve kötelező erővel határozza meg az uniós jog tartalmát. Kevesebb figyelmet kapott ugyanakkor a tagállami bíróságok önálló, az előzetes döntéshozatal igénybevétele nélküli jogértelmező tevékenysége, jóllehet az uniós igazságszolgáltatás rendszerében e fórumok ugyanúgy az uniós jog értelmezői, függetlenül attól, hogy a kötelező értelmezés monopóliumának nem letéteményesei. A tagállami bíróságok határozatai is játszhatnak ugyanis meghatározó szerepet az uniós jog értelmezésének alakításában, amikor azok az adott tagállam más bíróságai vagy akár más tagállami jogalkalmazó szervek által követésre találnak. Ez a könyv arra próbál választ keresni, hogy milyen tényezők befolyásolják a tagállami bíróságokat abban, hogy az Európai Unió Bíróságának megkeresése nélkül az uniós jogot maguk értelmezzék, milyen a konkrét ügyön túlmutató hatásai lehetnek az ilyen önálló jogértelmezésnek, és hogy lehet-e a bíróságok közötti horizontális együttműködés hatékony eszköze az egységes jogértelmezésnek és adott esetben valós alternatívája az Európai Bíróság igénybevételének.

 

5_4.jpg

A KÖZIGAZGATÁS ÉS A KÖZIGAZGATÁSI JOG ALKOTMÁNYOS ALAPJAI

A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai I.-III.

Szerzők: Patyi András (szerk.), Varga Zs. András

Dialóg Campus Kiadó, 2017.

„A közigazgatás jósága egyéni életünk első rangú követelménye” – írta 1947-es közigazgatási jogi tankönyvében Egyed István. Ez, az  egyéni és közösségi életünk minden vonatkozásához kapcsolódó, azt ezer szálon befolyásoló „jóság” megvalósíthatatlan megfelelően kialakított és működtetett szervezet nélkül. A szervezet kialakítása és működése természetesen szorosan összefügg a közigazgatási hatáskörbe utalt vagy közigazgatási feladattá tett ügyek számától, jelentőségétől, sokféleségétől. Az ügyek és igények változása magával hozza a szervezet gyakori módosításait is, így talán a szervezeti ismeretek, a szervezeti jog a leggyakrabban változó része a közigazgatási jognak. Ebben a kötetben a modern magyar közigazgatás szervezetének és szervezeti jogának legfontosabb általános jellemzőit foglaltuk össze.

A kiadvány elektronikus formában ingyenesen elérhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján ( 1 kötet , 2. kötet , 3. kötet )

 

6_4.jpg

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Szerző: Temesi István

Dialóg Campus Kiadó, 2018.

A közigazgatás a cselekvő állam, amely szakadatlanul működik. Működése jogilag szabályozott, illetve korlátozott. Működését, szervezetét, felépítését, alkotó elemeinek külső és belső kapcsolatrendszerét nem lehet megismerni és megérteni a közigazgatásra vonatkozó jogi szabályozás, valamint fogalomrendszerének ismerete és megértése nélkül. Ez a könyv elsősorban a felsőoktatás, azon belül is a közigazgatási szakemberképzés számára készült. Ugyanakkor nemcsak a közigazgatási szakemberképzésben lehet hasznos, hiszen a közigazgatás és a közigazgatási jog ismerete-tekintettel a közigazgatás társadalmi szerepére, szinte állandó jelenlétére–más szakterületen tanulók vagy tevékenykedők számára is szükséges lehet. A könyv hasznos lehet továbbá már a közigazgatásban dolgozó szakemberek számára, akár a továbbképzésükben, akár a munkájuk ellátása során. A könyv a közigazgatási jog általános részének ismeretanyagát dolgozza fel. Elsősorban az elméleti képzést célozza segíteni, amiből következik, hogy a szerzők célja nem kizárólag a tételes jogi ismeretek átadása, hanem legalább ennyire a jogdogmatika megismertetése.

A kiadvány elektronikus formában ingyenesen elérhető itt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

UNALEX

Az IPR Verlag müncheni székhelyű jogi szakkiadó 2017 februárjában tájékoztatást adott arról, hogy a projektpartnereivel, az Innsbrucki Egyetemmel, a Genovai Egyetemmel, a prágai Károly Egyetem Jogi Karával, a Rigai Egyetem Jogi Karával, a Valenciai Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékével és a Zágrábi Egyetem Jogi Karával együttműködve egy, az Európai Bizottság által támogatott európai uniós projekt keretében az Unalex információs rendszer kialakításán fáradozik.

Az Unalex egy nemzetközi, többnyelvű információs rendszer, mely a nemzetközi és európai magánjog és polgári eljárásjog, illetve az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseinek területéhez kapcsolódik, és díjmentesen áll bíróságok rendelkezésére. A rendszer az európai uniós tagállamok bíróságainak és az Európai Unió Bíróságának átfogó, széleskörű határozatgyűjteményéből áll, folyamatos fejlesztésre, kiépítésre, aktualizálásra való jogosultsággal együtt.

A döntések a forrásnyelvükön kerülnek feltöltésre a főbb európai nyelveken készült összefoglalóikkal együtt. A rendszer különböző nyelvekre történő lefordítással biztosítja a felhasználóknak az európai és nemzetközi szinten való hozzáférés lehetőségét. A határozatok az Unalex gyűjteményében az európai igazságszolgáltatás, az európai magán- és polgári eljárásjog egyes rendeleteinek megfelelően rendszerezett formában jelennek meg, értékelésekkel és magyarázó szövegekkel ellátva.

8_0.jpg

 

JOGI LINKAJÁNLÓ

Nemzetközi Halászati Jog - An Introduction to International Fisheries Law  http://www.nyulawglobal.org/globalex//International_Fisheries_Law.html (készítette: Abdullah Al Arif)

Nemzetközi Humanitárius Jog - International Humanitarian Law http://www.nyulawglobal.org/globalex//International_Humanitarian_Law.html (késztette: Thamil Venthan Anathavimayagan)

Japán Média Jog - Chinese Mass Media La http://www.nyulawglobal.org/globalex//China_Mass_Media_Law1.html (készítette: Alex "Xiaomeng" Zhang)

 

A VILÁG ALKOTMÁNYAI TELJES SZÖVEGGEL

9_0.jpg

 

KONGRESSZUSI KÖNYVTÁR JOGI JELENTÉSEI AKTUÁLIS KÉRDÉSEKBEN

10.jpg

 

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

TANULMÁNY A NEMZETKÖZI JOGI INFORMÁCIÓFORRÁSOK LEGÚJABB FEJLESZTÉSEIRŐL

11.jpg

 

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI RENDSZERBEN 2018-BAN ELÉRHETŐ ADATBÁZISOK AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS (EISZ) NEMZETI PROGRAM KERETÉBEN

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer 2017. évben csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Programjához.

Az együttműködésnek és az előfizetésnek köszönhetően az OBH hozzáférést tud biztosítani a teljes bírósági rendszeren belül különböző jogi tartalmú szolgáltatásokhoz és jogi adatbázisokhoz magyar és idegen nyelven.

 

Az alábbi elektronikus források elérésére van lehetőség:

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag (magyar nyelvű)

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása (MeRSZ) (magyar nyelvű)

Akadémiai Kiadó Szótárai  (magyar és idegen nyelvű)

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) (magyar nyelvű)

EBSCO – Legal Source  (idegen nyelvű)

Oxford University Press (OUP) Journals Law Collection  (idegen nyelvű)

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Hiros Csabáné (Fővárosi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Dr. Mács Ildikó (Fővárosi Ítélőtábla)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

 

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO