Szakirodalmi ajánló 2018. július-augusztus

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

Az 1874. évi oktatásügyi reform, avagy a jogászképzés első átalakítása a dualizmus időszakában / Ámán Anikó. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 7-8. sz. (2018. július – augusztus) p. 346-354.

Pershka Vilmos nyomában – korrekciókkal / Szilágyi Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 7-8. sz. (2018. július – augusztus) p. 324-333.

 

BÜNTETŐJOG

Business E-mail Compromise, avagy az átutalásokhoz kapcsolódó csalások / Nagy Tamás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. (2018) 7-8. sz. p. 66-82.

Bűncselekmény-sorozatok megszakítása, bűnözői csoportok bomlasztása / Bogdány Gyula. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 168-180.

A csengelei ügy tapasztalatai / Rádi Norbert, Czár Zsanett. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 161-167.

Egységes-e a büntetéskiszabás emberöléses ügyekben? A magyar táblabíróságok büntetéskiszabási gyakorlatának összehasonlító vizsgálata / Gócza Ágnes. – In: Állam és jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 1. sz. (2018) p. 3-31.

A kibertérben elkövetett vagyon elleni bűncselekmények nyomozásának egyes kérdései / Nagy Richárd. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 83-95.

A mesterségesintelligencia-kutatás eredményei a kriminalisztika néhány vonatkozásában / Fazekas István. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 55-65.

Nemzetközi bűnügyi együttműködés a kiberbűnözés területén / Szongoth Richárd, Vetter Dániel. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 7-21.

Pénzmosás a kibertérben / Nagy Zoltán András, Mezei Kitti. – In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 26-31.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A bitcoin működése és lefoglalása a büntetőeljárásban / Halász Viktor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 117-146.

Digitális adatok a helyszínen / Benedek Zoltán. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 147-160.

A digitális bizonyítékok jelentőségének növekedése a büntetőeljárásokban / Gaál Tibor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 22-35.

A digitális bizonyítási eszközök jelentősége a vagyon elleni bűncselekmények nyomozásában / Mráz Zoltán. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 96-105.

Informatikai rendszerek elleni támadások szakértői vizsgálata - a digitális nyomok rögzítésének szerepe / Máté István Zsolt. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 36-54.

Kötetlen tárgyalás vagy sarokba szorított védelem? / Varga Zoltán. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 27-29

Nyílt forrású adatgyűjtés az interneten / Herédi István. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 7-8. sz. (2018) p. 106-116.

 

POLGÁRI JOG

Iustitia megemlített Téged egy bejegyzésben. – A közösségi oldalak felhasználói közötti viszonyrendszerek polgári jogi értékelés / Németh Szabolcs. – In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 36-40.

A közös képviselet nyilvántartása /Hidasi Gábor.- In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 17-18

Nincs új a nap alatt – avagy górcső alatt a bizottság szerzői jogi reformjának szabad felhasználásai / Grad-Gyenge Anikó. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 7-8. sz. (2018. július – augusztus) p. 334-345.

Az új választottbírósági törvény tényleges alternatíva a magánjogi perekben / Burai- Kovács János – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 4-5

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Új eljárásjogi szabályok a háztartási közös vagyon megosztása során / Kövesné Kósa Zsuzsa.– In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 10-13

 

MUNKAJOG

Hozzászólás Szalma József „A munkajogi kártérítési felelősség – osztályozása, és helye a magánjogi felelősségi rendszerben” című írásához / Kenderes György, Prugberger Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 7-8. sz. (2018. július – augusztus) p. 356-358.

 

GAZDASÁGI JOG

A cégeljárás felfüggesztése II. / Gál Judit. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 8. sz. (2018. augusztus) p. 3-4

A csődegyezség néhány vitás kérdése II. / Juhász László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 8. sz. (2018. augusztus) p. 6-14

Fontos szabályokat érintve módosult a Cégtörvény / Szűcs Gábor. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 14-16

Mi a teendő?: Problémák a Cstv. 26. § (3B) bekezdése kapcsán / Csőke Andrea. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 8. sz. (2018. augusztus) p. 4-6

A múlt a jövő kapujában? / Gálik Gabriella.  - In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 19-20

 

EURÓPAI JOG

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv reklámjogi szabályainak változásairól az egységes digitális piaci stratégia törekvéseinek tükrében / Gellén Klára. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 81-93.

Időtálló adatvédelmi kalauz: Szőke Gergely László: Az európai adatvédelmi jog megújítása, tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén / Zámbó Alexandra Erzsébet. – In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 41-42

A Műhold- és kábel-irányelv a digitális egységes piaci stratégia tükrében / Kokoly Zsolt. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 94-105.

 

ALKOTMÁNYJOG

Az adatvédelmi hatóságok és az információs technológia / Charles Raab, Székely Iván. – In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 11-19.

Az adatvédelmi tisztviselőről – a GDPR szabályainak elemzése / Szabó Endre. – In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 3-10.

Az emberi jogok terület szerinti tagolódása / Andrássy György. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 35-59.

A területi kampánytilalom alkotmányossági kérdései / Szikora Tamás. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 177-190.

A sportlétesítmények lakókörnyezetre gyakorolt hatásainak egyes alapjogi kérdései / Somosi György. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 73-75.

A szabad ügyvédválasztás alkotmányos joga napjainkban (II. rész) / Kadlót Erzsébet. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 21-26

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az e-közigazgatás: „tegnap, ma, holnap” / Veszprémi Bernadett. – In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 20-25.

Elektronikus választási rendszer – létezik a polgárok számára átlátható megoldás? / Vágujhelyi Ferenc. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 41-45.

Energiahatékonyság / Fiala – Butora Erika, Agócs Ilona. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 23-30.

A feladatrendszer, mint az önkormányzati menedzsment kompetenciák alapja / Tevanné Südi Annamária. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 76-80.

Fellelős munkával a jogszerű, átlátható közbeszerzésekért/ Rigó Csaba Balázs.– In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 6-9

Felsőbírósági jogesetek: az Európai Unió Bírósága, a Kúria és Alkotmánybíróság közigazgatási tárgyú döntései / Lehóczki Balázs, Széplaki-Nagy Gábor, Balogh Zsolt [et al]. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 93-108.

Jogesetek a törvényességi felügyelet köréből – a méltatlanság / Danka Ferenc, Krähling Erzsébet. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 68-72.

A jurisztokrácia mint új jelenség a jogi és az állami mechanizmusban / Prugberger Tamás. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 109-114.

Kisebbségi nyelvtörvény a mindennapi használat fényében / Gyimesi György. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 90-92.

Klímaváltozás – alapjogok – önkormányzati szerepek / Bándi Gyula. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 8-15.

A környezeti és egészségügyi információkhoz való hozzáférés szabályozása – a lőrinci azbesztcement gyár bontásának ombudsmani vizsgálata tükrében / Herke Miklós, Szamek Gabriella. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 16-22.

A közigazgatási szerződés egy magánjogász szemszögéből / Papp Tekla. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 7-8. sz. (2018. július – augusztus) p. 313-323.

A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr. (II.) / Boros Anita. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 31-40.

Önkormányzatok kiberbiztonsági helyzete a nemzetközi és hazai tapasztalatok tükrében / Számadó Róza. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 57-62.

A szakszervezetek szerepe és lehetősége a közszolgálatban / Mélypataki Gábor. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 81-89.

Zászlón a digitalizáció – Ipar 4.0 / Fülep István, Nick Gábor, Várgedő Tamás. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p.46-56.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

A hosszú időre elítélt fogvatartottak vizsgálata / Bozsó Zoltán, Pappné Baranyi Edina, Sasvári Fruzsina. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758.-37. évf. 2. sz. (2018. július) p. 5-19.

Merre tovább? Anya-gyermek részleg a büntetés-végrehajtásban / Kozmáné Bán Erzsébet. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758.-37. évf. 2. sz. (2018. július) p. 41-64.

A Szegedi Fegyház és Börtön hosszúidős fogvatartási tapasztalatai / Éles Éva, Matovics Csaba, Tikász Sándor. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758.-37. évf. 2. sz. (2018. július) p. 21-38.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Időtálló adatvédelmi kalauz: Szőke Gergely László: Az európai adatvédelmi jog megújítása, tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén / Zámbó Alexandra Erzsébet. – In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 41-42.

Dr. Ivancsics Imre egyetemi docens, decan emiratus életútja / Gyergyák Ferenc. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 1-2.

Dr. Legeza Dénes István:”Egyszer mindenkorra és örökáron” a szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig / Faludi Gábor. - In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 43-44.

Légiesült határok, keményebb kötelezettségek a „látogatóknak”/ Havasi Dezső, Etter Ödön. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 40-42

Megemlékezés Ivancsics Imre egyetemi búcsűztatásán / Berke Gyula. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 4-5.

Megemlékezés Ivancsics Imre gyászmiséjén / Fábián Adrián. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 3.

Most is igazad volt... : búcsúznak a barátok / Kiss László. – In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 6-7.

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napján megtartott általános választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról / Pállfy Ilona. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 2. sz. (2018. június) p. 63-67.

Nyílt nap az AB-n: ezúttal csak ügyvédeknek, október 17-én / Sulyok Tamás interjú. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf.. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 2-3

Választójog Európában – dilemmák és válaszutak / Mécs János. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 7-8. sz. (2018. július – augusztus) p. 359-363.

Vállalja az elnökséget a következő ciklusra a MÜK elnöke. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 38-39

 

EGYÉB

Adalékok a magyar ügyvédség önképének vázlatához (II. rész) / H. Szilágyi István, Jankó-Badó Andrea- In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 32-37

Aeropagitica / John Milton. – In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 1-34.

Algoritmizált teljesítményértékelés / Rácz Ildikó. – In: Infokommunikáció és Jog ISSN 1786-0776. - 15. évf., 70. sz. (2018. június) p. 32-35.

A becses ráma.  A Vasárnapi Újság és Mikszáth Kálmán / Landgraf Ildikó. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 106-123.

Biblioterápia felnőtt férfi elítéltekkel / Rezsőfi Johanna. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758.-37. évf.. 2. sz. (2018. július) p. 67-88.

Egy „ kényszerű házasság” mézeshetei után. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 43-44

Érdekességek a magyarországi börtönügyi építészet és jogalkotás dualizmus kori világából / Tamáska Péter.- In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758.-37. évf.. 2. sz. (2018. július) p. 91-97.

Mi is a magyar hites fordítók és tolmácsok jegyzéke? / Szalay-Berzeviczky András. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.- 57. évf. 4. sz. (2018 július- augusztus) p. 30-31.

Miért ragaszkodnak a médiavállalkozások ahhoz, hogy valójában nem is médiavállalkozások, miért nincs igazuk, és miért fontos ez? / Philip M.Napoli, Robyn Caplan. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 60-80.

Pártok, kampány, média / Smuk Péter. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 124-142.

A sajtót érintő viták a parlamentben 1945 és 1949 között / Sz. Nagy Gábor. - In: In Medias Res ISSN 2063-6253. – 7. évf., 1. sz (2018) p. 143-176.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

NÉMET NYELVEN

Der EStR-Wartungserlass 2018 im Überblick (Teil 1) / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 10. sz. (2018) p. 279-280.

Wertpapierleihgeschäfte und Kapitalertragsteuer - das ungelöste Rätsel? / Dieter habersack, Hannes Rasner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 10. sz. (2018) p. 281-285.

Umsatzsteuer bei Finanzdienstleistungen im Lichte der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen des WAG 2018 / Cornelius Necas, Nicolaus Hulatsch.- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 10. sz. (2018) p. 285-291.

Der Familienbonus Plus aus Sicht des Unionsrechts / Thomas Kübacher. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 10. sz. (2018) p. 291-297.

Artikelrundschau März 2018 - Teil 2 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 10. sz. (2018) p. 299-301.

Über Äpfel, Birnen und die "Vergleichbarkeitsprüfung" im Europäischen Steuerrecht / Heinz Jirousek. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 10. sz. (2018) p. 301-308.

Der EStR-Wartungserlass 2018 im Überblick (Teil 2) / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 11. sz. (2018) p. (2018) p. 311-312.

Wesentliche Aspekte des WiEReG-Erlasses des BMF für die Beratungspraxis / Katharina Peschetz. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 11. sz. (2018) p. 313-319.

Offene Fragen beim Methodenwechsel gem § 10 Abs 4 KStG / Klaus Hirschlet, Pavel Knesl. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 11. sz. (2018) p. 320-330.

VwGH zur Besteuerung einer Abfindungszahlung aus einem deutschen Dienstverhältnis nach dem Zuzug nach Österreich - Verfahrensrechtliche Aspekte und Verjährung / Alexandra Miladinovic, Lisa Ramharter. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 11. sz. (2018) p. 330-338.

Lohnabrechnung nach Arbeitstagen (Rz 1186a LStR 2002) / Stefan Haas. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 11. sz. (2018) p. 338-340.

Artikelrundschau April 2018 - Teil 1 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 11. sz. (2018) p. 341-344.

Jahressteuergesetz 2018: Ausgewählte Änderungen im EStG und UmgrStG/ Klaus Hirschler, Elisabeth Höltschl. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 379-387.

§ 10a KStG: Passiveinkünfte bei niedrig besteuerten Auslandsaktivitäten / Christoph Marchgraber, Hans Zöchling. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 388-397.

Umsatzsteuerliche Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2018 / Stefan Melhardt. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 397-399.

Neuerungen bei der GrESt durch das JStG 2018: Steuerfreiheit für doppelstöckige Anteilsübertragungen und –vereinigungen / Philipp Loser, Christoph Urtz. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 399-413.

Jahressteuergesetz 2018 - Anteilsvereinigung: Zugehörigkeit eines Grundstücks zum Vermögen der Gesellschaft / Karl Stückler. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 414-419.

Die Neuregelung des Missbrauchs in § 22 BAO / Michael Lang. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 419-435.

Die "Begleitende Kontrolle" als Fortsetzung des "Horizontal Monitoring" - eine neue Form der Außenprüfung im JStG 2018 (§ 148 Abs 3a BAO und §§ 153a ff BAO) / Philipp Loser, Christoph Urtz. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 435-441.

Das Jahressteuergesetz 2018 - sonstige wichtige Änderungen in der BAO / Artun Akar. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 441-444.

Artikelrundschau Mai 2018 - Teil 1 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 13-14. sz. (2018) p. 445-452.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások / szerk. Czine Ágnes. - 3. aktualizált kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 728 p. ; 29 cm. - Lezárva: 2018. márc. 31. - 2018. évi kiadás, az új Be.-re is figyelemmel. - ISBN 978-963-258-356-3 (fűzött) 7490,-Ft. - lelőhelyinformáció

A magyar büntetőjog általános tanai I. / Gellér Balázs, Ambrus István. -Budapest : ELTE Eötvös K., 2017. - 526 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 16.). - Bibliogr.: p. 493-526. és a lábjegyzetekben. - ISBN 978-963-312-273-0 (kötött). - lelőhelyinformáció

 

POLGÁRI JOG

Eörsi Gyula emlékkönyv, 2018. / szerk. Verebics János. - [Budapest] : Magyar Közlöny Lap- és KvK., 2018. - 336 p. : ill. ; 24 cm Az emlékülést Budapesten, 2017. szept. 21-én tartották meg. - Bibliogr. a lábjegyzetekben. - Eörsi Gyula műveinek bibliográfiája: p. [311]-326. – ISBN 978-615-5710-33-9 (fűzött). - lelőhelyinformáció

Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből / szerk. Vékás Lajos. - Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 340 p. ; 24 cm  Bibliogr. a lábjegyzetekben. - Tartalom: A társasági jog és a Polgári Törvénykönyv kodifikációjának összefüggései, p. [87]-140. / Szikora Veronika. - ISBN 978-615-5710-45-2 (fűzött). - lelőhelyinformáció

Polgári eljárásjog 2. köt. / szerk. Nagy Adrienn, Wopera Zsuzsa. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - 2018. - 376 p. - ISBN 978-963-295-728-9. - lelőhelyinformáció

A bizalmi vagyonkezelés / B. Szabó Gábor [et al.]. - 2. bőv. és akt. kiad.. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 338 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 14.). - ISBN 978-963-258-385-3. - lelőhelyinformáció

Társasági jogi perek 2018 / Gál Judit, Juhász László, Mika Ágnes. - Budapest: HVG-Orac, 2018. - 428 p. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 15.). - ISBN 978-963-258-388-4. - lelőhelyinformáció

 

MUNKA-, GAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG

Jogi ismeretek alkalmazása gazdasági jog / Szalai Erzésbet, Virágh Árpád, Kreisz Brigitta. - Budapest : Penta Unio, 2018. - 486 p. ; 23 cm. - ISBN 978-615-5249-65-5 (fűzött) ár nélkül. - lelőhelyinformáció

SZJA kézikönyv, 2018 / [Karácsony Imréné, Surányi Imréné]. - Budapest: Vezinfó, 2018. - 229 p.; 24 cm. – (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780). -   ISBN 978-615-5085-55-0. - lelőhelyinformáció

A határozatlan idejű munkaviszony megszüntetésének és a munkaviszony megszűnésének esetei. - In: Kissné Horváth Marianna: A munkaviszony megszűnésének gyakorlati kézikönyve. - 2017. - 111p. : ill. ; 24 cm. -   ISBN 978-963-638-538-5. - lelőhelyinformáció

Adó magyarázatok 2018 / szerk. Herich György; szerzők: Bokor Csaba et al. - Budapest: Penta Unió, 2018. - 497 p. ; 23 cm. - Lezárva: 2018. jan. 1. - ISBN 978-615-5249-62-4 (fűzött). - lelőhelyinformáció

Az áfakötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye / Farkas Alexandra. - 2. átdolg. kiad. - Budapest: Wolters Kluwer, 2017. - 243 p.; 19 cm (Kiskönyvtár az áfáról,  ISSN 2064-2237 ; 4.). - ISBN 978-963-295-692-3 (fűzött) ár nélkül. - lelőhelyinformáció

Versenyjogi kártérítési perek kézikönyv a joggyakorlat számára / szerk. Polauf Tamás ; [szerzők: Bodzási Balázs et al.] ;[ford. Vibók Tamás et al.]. - Budapest: Wolters Kluwer, 2018. - 519 p. ; 24 cm. - Lezárva: 2017.okt. 1. - Bibliogr. a lábjegyzetben. - ISBN 978-963-295-712-8(kötött) ár nélkül. - lelőhelyinformáció

Bevezetés a számvitelbe : számvitel alapjai példatár / Siklósi Ágnes [et al.] ; [szerk. Marozsák Ágnes]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Perfekt, 2018. - 304 p ; 29 cm. - ISBN 978-963-394-861-3 (fűzött) 4500,- Ft. - lelőhelyinformáció

Belföldi ügyletek áfa-ja és számlázása gyakorlati példák, számlamintás, esettanulmányok, bírósági ítéletek / [Csátaljay Zsuzsanna] ; [társszerzők: Farkas Zoltán et al.]. - In: Nagy Áfa kézikönyv. - 2018. - 964 p.. -   Lezárva:2017. dec. - ISBN 978-615-5085-35-2. - lelőhelyinformáció

 

UNIÓS JOG

A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban / szerk. Cserny Ákos ; [... szerzői: Cserny Ákos et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 210 p. ; 24 cm. - Lezárva: 2018. márc. 31. – Bibliogr. a lábjegyzetekben. - ISBN 978-963-258-387-7 (kötött). - lelőhelyinformáció

 

EGYÉB

Személyiségzavarok: klinikum és kutatás / szerk. Tényi Tamás. - Budapest Medicina Könyvkiadó Zrt, 2017. - 388 p; 21 cm Tartalom: A személyiségzavarok klinikuma és osztályozásuk a DSM-5-ben / Kuritárné Szabó Ildikó. - A személyiségzavarok pszichodinamikus szemlélete és pszichoterápiája / Tényi Tamás. - Mentalizáció és személyiségzavar / Herold Róbert. - A kognitív viselkedésterápiák szemlélete és gyakorlata a személyiségzavarok terápiájában / Unoka Zsolt. - A személyiségzavarok a neuropszichológiai kutatások és az evolúciós pszichopatológia perspektívájából / Kelemen Oguz. - Evészavar és személyiségzavar / Ábrahám Ildikó, Gáti Ágnes. - Öngyilkos magatartás és személyiségzavarok / Osváth Péter, Vörös Viktor, Fekete Sándor. - személyiségzavarok előfordulása az alkotóművészek körében / Németh Attila. - Elmondani az elmondhatatlant, avagy művészeti terápiák a személyiségzavarok kezelésében / Simon Mária. - Terápiás pillanatok / Árkovits Amaryl. - ISBN 978-963-226-620-6 (kötött) 4480,- Ft. - lelőhelyinformáció

Igazságügyi zsebtörvénytár / főszerk. Trócsányi László; [szerk. Molnár Zoltán]. - Budapest: Magyar Közlöny- és Lapkiadó, 2018. - 1549 p.; 18 cm. - Újraalapította 2018-ban Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter. - ISBN 978-615-5710-54-4 (kötött) ár nélkül. - lelőhelyinformáció

Szerződési jog : különös rész / Fuglinszky Ádám, Tőkey Balázs. - Budapest: ELTE Eötvös K., 2018. - 836 p. ; 24 cm. - (ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 17.). - ISBN 978-963-312-292-1 (kötött) ár nélkül. - lelőhelyinformáció

GDPR - általános adatvédelmi rendelet és kapcsolódó javaslatok : az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (javaslat). Az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) - 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) - Előterjesztés. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) jogharmonizációs célú módosításáról. - Budapest : HVG-Orac : Novissima, 2018. - 169, [3] p. ; 28 cm. - A gyűjteményt 2018. március 26-án zártuk le. Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletből és az Infotv. módosításáról szóló törvényből ekkor még elfogadott, kihirdetett szöveg nem állt rendelkezésre, így az ekkor ismert javaslatokat használta a kiadó a 2018. május 25-én hatályos állapot megállapításához. A jogszabályok végleges szövege ettől eltérhet. Az Infotv. az előterjesztés által bevezetendő módosításokat is tartalmazza.. - A szerkesztés lezárva: 2018. március 26.. - Hatályba lépés: 2018. május 25. - ISBN 978-963-258-384-6 (füzött) 2590.00. - lelőhelyinformáció

A szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata : joggyakorlat alkotmányos értékek és a társadalmi kontextus ölelésében / Robert C. Post ;[szerk. Koltay András, Török Bernát]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2017. - XII, 792 p ; 25 cm. - Bibliogr. a lábjegyzetben. - ISBN 978-963-295-702- (kötött) ár nélkül. - lelőhelyinformáció

Emberi jogi enciklopédia / szerk. Lamm Vanda. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 743 p. - ISBN 978-963-258-345-7. - lelőhelyinformáció

A nemzetközi polgári repülés joga / Sipos Attila. - 2. böv. és jav. kiad.. - Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2018. - 507 p. - (ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 18.). - ISBN 978-963-312-291-4. - lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

a_parlamentek_tortenete_borito_honlapra.jpg

A PARLAMENTEK TÖRTÉNETE

Szerző: Szente Zoltán

Országgyűlés Hivatala, 2018.

Szente Zoltán monográfiája egyedülálló vállalkozás mind a magyar, mind a nemzetközi szakirodalomban. A térben és időben is óriási témát felölelő mű egy átfogó intézménytörténeti bemutatást nyújt a parlamentek kialakulásától a modern népképviseleti intézmények létrejöttéig. Közel 700 évet fog át, s a feldolgozás az összes parlamentre kiterjed. A téma ilyen, teljeskörűségre törekvő feldolgozása teszi páratlanná ezt a kötetet. Az eddigi nagy, összefoglaló művek ugyanis vagy csak Európa nyugati régióival foglalkoztak, vagy csak egy jól körülhatárolható korszakot tárgyaltak szintén Nyugat- és Dél-Európára koncentrálva. Egyedi szemléletmódot képvisel abban is, hogy a nyugati rendi gyűlésekkel párhuzamosan, azonos szempontok szerint tárgyalja Közép-Európa, valamint más perifériák képviseleti intézményeit is (Lengyelország, Magyarország, illetve a csatolt részek, vagyis Erdély és Horvátország, Skandinávia, később az első amerikai és ázsiai parlamentek). Ennek a szemléletnek és tárgyalási módnak eredménye a közép-európai parlamentek egyfajta rehabilitációja is, mivel azok a nyugati feldolgozásokban inkább csak említésként és a nyugati minták követőiként szerepelnek. A szerző ezzel az alapossággal képes bizonyítani, hogy elsősorban a lengyel és a magyar parlamenti fejlődés nem nyugati mintakövetés eredménye volt, ahogy azt a mainstream nyugati történettudomány tudni véli. A parlamentek fejlődésének tudományos igényű bemutatása mellett az olvasó számtalan érdekes történettel, az országgyűlések szervezetét, működését és szimbolikáját bemutató részlettel is megismerkedhet ebből a több szempontból is kivételes könyvből.

Forrás: Országgyűlési Könyvtár 

 

JOGI TANULMÁNYOK

Szerkesztő: dr. Fazekas Marianna

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, 2018

„Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának doktori iskolái – az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Politikatudományi Doktori Iskola – hatodik alkalommal rendezték meg a Kari Doktorandusz Konferenciát. Az idei konferenciára is mintegy 10 jogász, 12 kriminológus és 16 politológus PhD hallgató jelentkezett. Az előadások 11 szekcióban hangzottak el. A konferencia programjában az állam- és jogtudományok teljes köre, és számos ezzel összefüggő fontos társadalomtudományi téma szerepelt. A politikatudományi programban politikatörténeti, eszmetörténeti, nemzetközi és hazai politikát elemző előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők.”

Teljes könyv letölthető változata

 

AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

Szerkesztők: Boros Anita, Darák Péter

NKE, 2018.

„Könyvünk segítséget kíván nyújtani az egyetemi hallgatóknak, közigazgatási hatósági ügyintézésben résztvevőknek abban, hogy általános szinten megismerjék a közigazgatási hatósági eljárás egyes eljárási cselekményeit, a vonatkozó jogi szabályozók legfontosabb rendelkezéseit és nem utolsó sorban a közérthető fogalomhasználatnak köszönhetően alkalmas legyen arra, hogy szilárd közigazgatási hatósági eljárási alapismereteket közvetítsen, amelyre bátran építkezhetnek a professzionális szakmaspecifikus eljárási szabályokat megismerni és alkalmazni kívánó szakemberek.”

Teljes könyv letölthető változata

2_7.jpg

MEGTARTOTT SZÓ

Szerző: Lábady Tamás

Wolters Kluwer, 2018.

„A harangöntő munkája befejeződik akkor, amikor a harang magasba lendül és megkondul. A lényeg az, hogy hangja tiszta legyen és messzire szóljon. Ha világosan, érthetően ad jelet értékekről, igazságról, a harangöntő lantot, hitet valóban szegre akaszthat, és távozhat. Karnagyként is, zenésztársaival együtt. Jönnek helyettük mások, akiknek biztosan sikerülni fog majd végigjátszani a IX. szimfóniát. (…) Mi legfeljebb csak azt sajnáljuk, hogy nem tudunk veletek lenni és segíteni benneteket (…) átjutni az Inferno küzdelmein. De azt gondolom, a szintézis megteremtéséhez előkészítettük az utat, és talán az sem egészen közömbös a számotokra, hogy lélekben továbbra is veletek leszünk. (…) Egy kicsit olyan ez, mint Vörösmarty Mihály Vén cigánya. A sorok között benne van az alkotás korszakától elköszönő minden fájdalma, de a köszönetnyilvánítás is, és a remény és biztatás, hogy igenis sikerülni fog.”

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

SZOROSABB EGYÜTTMŰKÖDÉSRE TÖREKSZIK AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI RENDSZER A SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATTAL

Fontos célkitűzés az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének tovább erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal – hangzott el bírósági könyvtári konferencián 2018. szeptember 10-én. A szervezők újra lehetőséget kívántak teremteni a munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is.

A szakmai tanácskozás címe, „A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal II.” volt. A konferenciát az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) Jogi Szekciója szervezte. Az esemény a 2016 januárjában elindított, az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer stratégiai fejlesztési programja keretében valósult meg. A konferencia délelőtti helyszíne a Kúria volt, ahol köszöntőbeszédet mondott a Kúria elnöke. Délutáni programnak a Fővárosi Törvényszék adott helyet, ahol a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese köszöntötte a vendégeket.

A konferencia meghívottjai voltak a bírósági könyvtárosok, illetve az MKE Jogi Szekció tagjai. A jogi partnerkönyvtárak, egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak vezetői és könyvtárosai is nagy létszámban képviseltették magukat a szakmai rendezvényen.

Az előadók foglalkoztak a hazai szakkönyvtárak jelenlegi helyzetével, a fejlesztések lehetséges irányaival; a GDPR, új adatvédelmi rendelet könyvtári alkalmazásával; előadás hangzott el az információs társadalom jogi problémáiról az ítélkező munka és az ügyészi munka szemszögéből, illetve az Országgyűlési Könyvtár magyar jogtörténeti dokumentumainak digitalizálásáról. A szakmai program utolsó előadásában tájékoztatást kaptak a résztvevők az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer részvételéről az OBH bíróságtörténeti szakmai munkájában. Az igazságszolgáltatás és a hazai könyvtáros társadalom több szakértője is megosztotta ismereteit a rendezvényen. Rostás Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály referense; Rózsa Dávid, a Központi Statisztika Hivatal Könyvtára főigazgatója; Gaálné Kalydy Dóra, az MTA Könyvtár és Információs Központ általános főigazgató-helyettese; Dr. Tószegi Zsuzsanna, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet címzetes egyetemi docense; Dr. Redl Károly, az Országgyűlési Könyvtár igazgatóhelyettese; Dr. Nagy Gábor Bálint, a Legfőbb Ügyészség ügyésze; Dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője; Dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár Nyilvános Szolgáltatások Osztályának vezetője és Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája.

Ezen a szakmai konferencián is elhangzott, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai tevékenysége és a bírósági könyvtári fejlesztés, egy kiváló példája annak, hogy szakmai összefogással, hálózati együttműködéssel lehetséges értékes és magas színvonalú szakkönyvtári ellátás kialakítása és működtetése. A szervezők már a helyszínen megállapodtak abban, hogy – hagyományt teremtve – jövőre is biztosan megszervezik a szakkönyvtári hálózati együttműködésről szóló konferenciát.

 

A válogatást készítette:

Gerencsér Judit (Kúria)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Kuslits László (Kúria)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)