Szakirodalmi ajánló 2018. május-június

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

Az állandóság és a változás dialektikája a hazai jog rendszerében. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 2. sz. (2018. március-április) p. 41-43.

A közérthető jogalkotásról / Pátkai Nándor. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 2. sz. (2018. március-április) p. 33-39.

 

BÜNTETŐJOG

A bűnözés haszna / Korinek László. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 5. sz. (2018. május) p. 266-271.

Az „erdőben jogellenes fakivágással” elkövetett lopás egyes jogalkalmazási kérdései / Madai Sándor. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 5. sz. (2018. május) p. 300-306.

Globalizáció – kockázatkezelés – bűnözéskontroll (A büntetőjog határain innen és túl) / Irk Ferenc. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 6. sz. (2018. június) p. 265-275.

Javaslat a „rossz minőségű termék forgalomba hozatala” büntetőjogi törvényi tényállás alapesete büntetési tétele és egyes szabálysértési rendelkezések módosítására / Hámori Antal. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p. 253-270.

Közérdekű munka a francia büntetőjogban / Pápai-Tarr Ágnes, Sipos Ferenc. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p. 149-162.

A költségvetési csalás kodifikációját meghatározó tényezők / Miskolci Barna. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 5. sz. (2018. május) p. 283-291.

A prostituáltak sérelmére elkövetett emberölések és nyomozásuk néhány sajátossága / Bogdány Gyula. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 132-146.

A településszerkezet és a bűnözés összefüggései a magyar főváros példáján / Mátyás Szabolcs. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 105-115.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Az állatkínzás miatt indult büntetőeljárások tapasztalatai I. / Tilki Katalin. – In: Ügyészségi Szemle ISSN 2559-8112. – 3. évf. 1. sz. p. 58-76.

A bírói döntéshozatalt befolyásoló szubjektív tényezők viselkedéstudományi perspektívából / Gábri Angéla. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 5. sz. (2018. május) p. 244-251.

A bizonyítékok ismeretelméleti megközelítéséről / Petrétei Dávid. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 4. sz. (2018) p. 53-72.

Bűnszervezetben történő embercsempészés bizonyítása a bírósági határozatok tükrében / Nagycenki Tamás. – In: Ügyészségi Szemle ISSN 2559-8112. – 3. évf. 1. sz. p. 6-57.

A büntetőeljárásról szóló új törvényről / Hack Péter, Horváth Georgina. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 6. sz. (2018. június) p. 296-303.

Elektronikus ügyirat a büntetőeljárásban / Tisza-Papp Judit. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 2. sz. (2018) p. 28-31.

A felismerésre bemutatás és a hit / Fenyvesi Csaba. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 66. évf. (2018) 4. sz. p. 102-114.

A jogsértéssel készített felvételek felhasználásának dilemmái a büntetőítélkezésben / Fázsi László. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 66. évf. (2018) 4. sz. p. 73-88.

A költségvetési csalás kodifikációját meghatározó tényezők / Miskolci Barna. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 5. sz. (2018. május) p. 283-291.

A magányos elkövetés értékelése az embercsempészés elleni küzdelemben – különös tekintettel a Komáromi Járási Ügyészség gyakorlatára / Zsirai Veronika. - In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 1. sz.(2018. március) p. 60-64.

A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök, a felderítés új modellje / Nyeste Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 20-39.

A titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök, a felderítés új modellje / Nyeste Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 20-39.

Változó szerepek az új Be.-ben / Kiss Anna. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 5-19.

 

POLGÁRI JOG

Értékesítési szerződések a mezőgazdaságban, a fizetési határidőkre vonatkozó szabályok / Paragi Márton. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 20-24.

A kárveszély és a szerződési jog – különös tekintettel az egyes szerződéstípusokra vonatkozó kárveszély-átszállási szabályokra / Tőkey Balázs. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 5. sz. (2018. május) p. 257-265.

A magáncélú alapítványról / Miczán Péter. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 14-20.

Nyolcéves lettem! – a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás első nyolc éve 2. rész/ Szűrősné Takács Andrea. – In: Családi Jog ISSN 1586-7516. – 16. évf., 2. sz. (2018. június) p. 13-19.

A társasági döntéshozatal néhány alapkérdése / Pázmándi Kinga. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 10-14.

Az új Ptk.-nak a szerződés megerősítését és teljesítésének biztosítását célzó szabályai / Kovács László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 4. sz. (2018. április) p. 9-14.

Az új Pp. margójára – a kollektív igényérvényesítés jelene a magyar magánjogban / Jagusztin Tamás. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 5. sz. (2018. május) p. 272-282.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Az azonnali végrehajthatóság szabályozásának két alapkérdése 1. / Török Tamás. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 4. sz. (2018. április) p.15-20.

A bírósági végrehajtási eljárás elektronizálásának tapasztalatai / Udvary Sándor, Kravjánszki Eszter. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 5. sz. (2018. május) p. 292-299.

A bírósági végrehajtás elrendelésére vonatkozó általános szabályok figyelemmel a szubszidiárius jelleggel alkalmazandó új polgári perrendtartás rendelkezéseire / Gyüre Péter. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 1. sz.(2018. március) p. 47-53.

A gondnoksággal összefüggő gyámhatósági eljárások gyakorlata a Polgári Törvénykönyv tükrében/ Mentuszné Terék Irén. – In: Családi Jog ISSN 1586-7516. – 16. évf., 2. sz. (2018. június) p. 26-33.

A közérdekű társult perek a polgári perrendtartásban / Udvary Sándor. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 5. sz. (2018. május) p. 221-230.

Közvetítői eljárás az ügyvédi tevékenységre vonatkozóan / Végh Tibor. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 2. sz. (2018. március-április) p. 18-21.

A polgári perben eljáró bíróság kötöttsége a büntető és a közigazgatási bírói ítélethez – párhuzamok és eltérések / Pribula László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 6. sz. (2018. június) p. 276-285.

A polgári perbeli szükséghelyzetek eseteiről, feltételeiről I. / Miczán Péter. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 1. sz.(2018. március) p. 25-34.

Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület 2017. november 3-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalások. In: Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok ISSN 2063-9767. – 66. évf., 5. sz. (2018. május) p. 717-719.

Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület 2017. december 8-án tartott ülésén elfogadott állásfoglalások. In: Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok ISSN 2063-9767. – 66. évf., 5. sz. (2018. május) p. 720-722.

Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület 2018. január 12-én tartott ülésén elfogadott állásfoglalások. In: Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok ISSN 2063-9767. – 66. évf., 5. sz. (2018. május) p. 722-725.

A választottbírósági ítéletek érvénytelenítése /Asztalos Roland. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 2. sz. (2018. március-április) p. 44.

Választottbíráskodás új alapokon / Szabó Kálmán. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 2. sz. (2018. március-április) p. 22.

A választottbírósági eljárásjog megújulása – Új törvény, új szabályzat / Varga István. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 1. sz.(2018. március) p. 1-24.

A végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek szabályozása a régi és az új Eljárásjogi Kódex alapján / Sebő Ildikó. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 1. sz.(2018. március) p. 35-46.

 

MUNKAJOG

Agrár munkaerő-piaci tendenciák és munkaerő-utánpótlási stratégiák / Rácz Katalin, Hamza Eszter, Márkiné Tóth Orsolya [et al.]. – In: Munkaügyi Szemle ISSN 2064-3748. – 61. évf. 4. sz. (2018)

Aktuális jogvédelmi anomáliák az öregedéssel és az egyenlő foglalkoztatással összefüggésben / Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 5. sz. (2018. május) p. 231-243.

Családvédelem a munkajogban / Bojnár Katinka. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p. 119-136.

A kiküldési irányelv és a magyar jogi szabályozás / Prugberger Tamás. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 24-27.

Lehet-e jó egy szakmaszerkezeti döntés? / Juhász Ágnes. – In: Munkaügyi Szemle ISSN 2064-3748. – 61. évf. 4. sz. (2018)

Munkaerő-kölcsönzés Ausztria és Magyarország között / Simonfay Géza. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 2. sz. (2018. március-április) p. 31-32.

A munkajog vége vagy a szolidaritás kezdete? / Fodor T. Gábor. – In: Munkaügyi Szemle ISSN 2064-3748. – 61. évf. 4. sz. (2018)

Munkaügyi szolgálatok tevékenysége: pilot, monitoring, értékelés / Borbély-Pecze Tibor Bors. – In: Munkaügyi Szemle ISSN 2064-3748. – 61. évf. 4. sz. (2018)

A női és a férfi karriertervezés különbségei / Juhász Tímea, Kálmán Botond, Tóth Arnold. – In: Munkaügyi Szemle ISSN 2064-3748. – 61. évf. 4. sz. (2018)

 

GAZDASÁGI JOG

Az azonnali végrehajthatóság szabályozásának két alapkérdése 2. / Török Tamás. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 5. sz. (2018. május) p. 21-25.

A Csődtörvény zálogjogra (és az azonos jogkövetkezményekkel) járó biztosítékokra vonatkozó módosítása által felvetett néhány kérdés / Zámbó Tamás. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 4. sz. (2018. április) p. 3-7.

Az értékpapírra irányadó jog / Gárdos István. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 3-9.

A hosszú távú részvényesi (befektetői) szerepvállalás ösztönzésére irányuló uniós törekvések / Bodzási Balázs. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 2. sz. (2018) p. 32-39.

Közlemény a választottbírósági rendszer átalakításáról. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 4. sz. (2018. április) p. 26.

PPP-ben rejlő lehetőségek és veszélyek: hazai tapasztalatok az ÁSZ jelentések tükrében / Varga Judit. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p. 163-176.

A szállítási szerződésről-egykor és most / Verebics jános. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 5. sz. (2018. május) p. 16-21.

A szerződésszerűség vizsgálata jogösszehasonlító aspektusból – vázlat II. - In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf., 4. sz. (2018. április) p. 7-8.

A tranzakciós biztosítások gyakorlati bemutatása / Juhász Gergely. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 4. sz. (2018. április) p. 20-26.

 

EURÓPAI JOG

Állami támogatások uniós jogi szabályozása, különös tekintettel az energiaszektorra / Lovas Dóra. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 2. sz. (2018. március) p. 24-31.

Atatürk, az Európai Unió előfutára / Prieger Adrienn, Paár Ádám. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 2. sz. (2018. március) p. 32-39.

Estejog az európai védjegyjogban / Gonda Imre– In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 6. sz. (2018. június) p. 304-309.

Az Európai Bíróság VCAST döntésének hatásai a felhőmegoldások jövőjére / Mezei Péter. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf.,4. sz. (2018. március) p. 9-14.

Az Európai Unió Bírósága által 2017-ben lezárt magyar ügyek / Lehóczki Balázs. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 2. sz. (2018. március) p. 1-12.

A gyermek érdeke mint meghatározó szempont a szülői felügyelettel és örökbefogadással kapcsolatos rendelkezések újabb módosításaiban / Szeibert Orsolya. – In: Családi Jog ISSN 1586-7516. – 16. évf., 2. sz. (2018. június) p. 48-52.

A határtalanság határai? / Kruzslicz Péter. – In: Európai Tükör ISSN 1416-6151. – 20. évf., 1. sz. (2017) p. 85-102.

Ideiglenes intézkedések az európai polgári eljárásjogban és a „nem tagállami” ideiglenes számlazárást elrendelő végzés / Mészáros Pál Emil. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 3. sz. (2018. május) p. 7-13

A kárrendezési megbízott jogállásának egyes kérdései / Pataky Tibor. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 3. sz. (2018. május) p. 27-30.

Mediáció a határokon átívelő családjogi ügyekben: békés megoldás a gyermek érdekében / Németh Zoltán. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 2. sz. (2018) p. 40-47.

A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás és az ISDS eljárások / Kecskés András, Ferencz Barnabás. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 2. sz. (2018. március) p. 13-19.

Robo Sapiens, második felvonás - Aktuális jogi és szabályozási kérdések az Európai Parlamentben / Zara Orsolya. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 2. sz. (2018) p. 21-23.

Stop TTIP ügy: a jogi aktus fogalmának kategorizálása a fogalom múltján, jelenén és jövőjén keresztül / Kecsmár Krisztián. – In: Európai Tükör ISSN 1416-6151. – 20. évf., 1. sz. (2017) p. 77-84.

A szokásos tartózkodási hely fogalmának értelmezése a tagállamban fizikailag jelen nem lévő csecsemőkorú gyermek elhelyezése esetén: az Európai Unió Bíróságának ítélete a Brüsszel IIa. rendelet értelmezéséről az OL és PQ ügy kapcsán / Ferge Zsigmond. – In: Családi Jog ISSN 1586-7516. – 16. évf., 2. sz. (2018. június) p. 34-40.

A szülői szabadság rendezésének kérdése az európai irányelv-módosítások és a tagállami szabályozás tükrében / Mélypataki Gábor, Prugberger Tamás. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 3. sz. (2018. május) p. 14-25.

Tagállamközi követelésbehajtás-ideiglenes számlázást elrendelő európai végzés / Schweighardt Zsanett. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 3. sz. (2018. május) p. 1-6.

Társasági jog szabályozási modellek Európában / Szikora Veronika. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf., 5. sz. (2018. május) p. 9-16.

Az új európai uniós védjegyrendelet legutóbbi változásairól / Borbás Eszter, Mészáros Pál. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 5. sz. (2018. május) p. 26-28.

 

NEMZETKÖZI JOG

A helyreállító gyakorlat alkalmazása Kanadában a fiatalkorú fogvatartottak kezelése során / Ruzsonyi Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 5. sz. (2018) p. 87-104.

Nemzetközi családi mediáció - rugalmas és érzékeny eszköz a gyermek jogellenes elvitele vagy más határokon átnyúló családi konfliktus esetén / Kerpel Éva. – In: Családi Jog ISSN 1586-7516. – 16. évf., 2. sz. (2018. június) p. 1-7.

A szabadságvesztés alternatívái a francia büntetőjogban / Pápai-Tarr Ágnes. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 6. sz. (2018. június) p. 286-295.

A személyiségi jogot sértő hang- és képfelvétel felhasználhatósága a német bíróságok jogalkalmazásában / Stál József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 4. sz. (2018) p. 85-101.

 

ALKOTMÁNYJOG

Az Alaptörvény hatályosítása / Varga Zs. András. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 5. sz. (2018. május) p. 3-9.

Az alkotmánybírósági keresetek megengedhetőségének feltételei / Varga Attila. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 1. sz.(2018. március) p. 54-59.

Alkotmányos ellensúly politikai mérlegen: néhány gondolat a jogállamiság elvének jelenkori védelméhez / Kruzslicz Péter Pál. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 2. sz. (2018) p. 23-27.

Az állami jogi segítségnyújtás rendszere és kihívásai Magyarországon / Szekeres Diána. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 4. sz. (2018) p. 3-9.

Új utak az AB és a bíróságok kapcsolatában / Sulyok Tamás. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 2. sz. (2018. március-április) p. 2-5.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Dogmatikai alibi megoldások – a közigazgatási szankciós törvényről / Nagy Marianna. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 5. sz. (2018. május) p. 252-259.

Hatásvizsgálat és konzultáció a hazai önkormányzati jogalkotásban / Nagy Klára. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p. 177-198.

Köztestületi perek a közigazgatási perrendtartásban / Fazekas Marianna. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102. – 57. évf., 3. sz. (2018. május- június) p. 2-7

A sportrendészet helye és szerepe a sportigazgatás rendszerében / Tóth Nikolett Ágnes. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 116-131.

 

RENDÉSZET

Az állampolgárságától megfosztás Franciaországban / Vajkai Edina. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 131-146.

CCTV-rendszerek interoperabilitás és információbiztonsági megközelítésben / Som Zoltán. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 159-172.

A dánosi rablógyilkosság kutatásának egy érdekes eredeti forrása /Ibolya Tibor. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 173-182.

Egyéves az új rendvédelmi életpályamodell (II.rész). Az életpályamodell bevezetése / Pécsi Kornél. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 87-112.

Embercsempészek kontra Európai Unió és Magyarország / Varga János. - In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 147-163.

A fantázia szerepe a szexuális emberölésekben / Lehoczki Ágnes. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 67-86.

Kényszebetelepítés vagy a valódi dublini rendelet? /Nagy-Nádasdi Anita Rozália. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 61-74.

A közlekedésibaleset-megelőzés rendszerének információs folyamatai / Mészáros Gábor. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 129-140.

A Közös Európai Menekültügyi Rendszer előrejelzési képességének jellemzői / Urbán Ferenc. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 111-130.

Le lehet-e fordítani a "rendészet" szót angolra? / Szikinger István. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 66. évf. (2018) 4. sz. p. 18-29.

Menedékjog és a büntetőjog lehetséges kapcsolatai Magyarországon / Hautzinger Zoltán. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 31-46.

Mi viszi előre a rendészettudományi gondolkodást? / Kerezsi Klára. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 66. évf. (2018) 4. sz. p. 3-17.

Migráció és emberkereskedelem válság idején – A szíriai konfliktus és a kiszolgáltatottság kapcsolatának dinamikája / Szuhai Ilona. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 75-90.

A modern menekültügyi rendszer létrehozása és fejlődése a rendszerváltoztatás időszakában Magyarországon / Klenner Zoltán. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 47-60.

Polgári válságkezelő műveletek információs támogatása / Dely Péter. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 113-128.

A rendészeti folyóiratok hatása a rendészettudományra / Sallai János. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 183-204.

A rendőrök felvételi eljárása a modern rendőrség jellemzői tükrében / Mogyoródi Gergely. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 66. évf. (2018) 4. sz. p. 43-52.

A rendvédelmi szervek kábítószerkínálat-csökkentésben betöltött szerepe, feladata / Sivadó Máté. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 141-158.

A rendvédelmi szervek szervezeti kultúrájának vizsgálata a szervezeti hierarchia és a szolgálatban eltöltött idő aspektusából / Pirger Tamás. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 205-219.

A schengeni elvek szerinti határforgalom-ellenőrzés tartalmi elemei Magyarországon 2016-ban / Balla József. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 13-30.

Természetjog és büntetőjog: Gustav Radbruch munkássága / Tóth Nikolett. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 13-26.

Tisztjelölt hallgatók a kriminalisztikai megismerés startkövénél (Egy szimulált baleset tanulságai) / Angyal Miklós et al. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 2. sz. (2017) p. 27-66.

Tömegrendezvények biztosításának vezetése és alternatívája / Holota Gábor. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 66. évf. (2018) 4. sz. p. 115-125.

Vallásszabadság a menekültjogban / Tihanyi Miklós. – In: Magyar Rendészet ISSN 1586-2895. – 17. évf., 3. sz. (2017) p. 91-110.

 

JOGELMÉLET

Intralingvális fordítások a bírósági nyelvhasználatban-a laikusokkal való hatékony kommunikáció / Gedeon Magdolna. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 1-5.

Jogalkotásunk közérthetősége / Szitás Benedek. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 36-40.

A magyarországi bányajogi szaknyelv történeti áttekintése / Gedeon Magdolna. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 1-5.

Szempontok és adalékok a „jurisztokratikus kormányforma” kérdéseihez / Szmodis Jenő. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p. 137

A Verfassungslehre, mint különös és különleges államelmélet 1. / Sziágyi Péter. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p. 15- 61.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Anna Feigenbaum: Tears Gas - from the battlefields of World War I. to the streets of today. Verso, London, 2017 / kész. Less Ferenc. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 147-150.

Boóc Ádám: A választottbírósági ítéletek érvénytelenítése c. könyvéről / Nagy Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 6. sz. (2018. június) p. 310-311.

Hogyan élteti a nyelv a jog világát?/ Kurtán Zsuzsa. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 41-43.

Hogyan készül a bírósági tolmács? / Tóth Judit. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 44-47.

Interjú Sárközy Tamással, a Magyar Jogász Egylet elnökével / Dobrotka-Mayer Annamária. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 2. sz. (2018) p. 7-9.

Fókuszban a tudomány érthetően, elérhetően, közérthetően / Garai Renáta. – In: Ügyészségi Szemle ISSN 2559-8112. – 3. évf. 1. sz. p. 78-93.

Könyvismertetés: Ízelítő Gombos Katalin Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai című könyvéhez / Sulyok Tamás. – In: Európai Tükör ISSN 1416-6151. – 20. évf., 1. sz. (2017) p. 127-132.

Lehet-e véleményem?: a kormánytisztviselők véleményszabadságának határai / Daragóné Szombathelyi Zsófia. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 2. sz. (2018) p. 16-22.

Miniszteri beköszöntő / Trócsányi László. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 2. sz. (2018) p. 3-6.

"Mit kérdezhet a rendőr?" : konferenciabeszámoló / Baráth Noémi Emőke, Füstös Mónika. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 4. sz. (2018) p. 126-138.

Monográfia az alkotmányos párbeszédről / Vörös Imre. - In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 5. sz. (2018. május) p. 263-2

Móra Mihály, a iurisconsultus universalis (1908-1967) / Hamza Gábor In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166 . – 73. évf., 5. sz. (2018. május) p. 252-259.,0

Az Országos Kriminológiai Intézet 2017. évi kutatási főirányairól / Vókó György. – In: Ügyészségi Szemle ISSN 2559-8112. – 3. évf. 1. sz. p. 95-105.

Szántó Georgina beszélgetése Trócsányi László igazságügyi miniszterrel a Karc FM rádió „Bírósági akták” című műsorában / Szántó Georgina. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4., évf. 2. sz. (2018) p. 10-15.

Szilágyi Ferenc: „ Jövőbeli követelések engedményezése a német és a magyar jopg, valamint a DCFR szerkezetében” című könyvéről / Bodzási Balázs. - In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 5. sz. (2018. május) p. 307-309.

XX. Fordítástudományi Konferencia – TransELTE2018 2018. március 22–23. / Tóth Judit. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 48-51.

 

EGYÉB

Az EKB mennyiségi lazítási programjának tapasztalatai / Czeczeli Vivien. – In: Európai Tükör ISSN 1416-6151. – 20. évf., 1. sz. (2017) p. 103-126.

A fogalmazás apró műhelytitkai a hiteles fordításban / Horváth Péter Iván. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 19-24.

Hogyan írjunk érthetően? Kilendülés a jogi szaknyelv komfortzónájából / Minya Károly, Vinnai Edina. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 13-18.

A biztonság, mint szolgáltatás megteremtése az állami, önkormányzati elektronikus információs rendszereknél 1. [rész] / Kovács Zoltán, Mikó Zoltán, Sági Gábor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 4. sz. (2018) p. 30-42.

A biztonság, mint szolgáltatás megteremtése az állami, önkormányzati elektronikus információs rendszereknél 2. [rész] / Kovács Zoltán, Mikó Zoltán, Sági Gábor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 40-61.

Digitális műveltség – szülők és gyerekek egyenrangúan az online térben / Baracsi Katalin. – In: Családi Jog ISSN 1586-7516. – 16. évf., 2. sz. (2018. június) p. 20-25.

Intézményi jövőképek a Brexit utáni időszakban / Navracsics Tibor. – In: Európai Tükör ISSN 1416-6151. – 20. évf., 1. sz. (2017) p. 9-24.

Javaslat az integrációelmélet újragondolására / Palánkai Tibor. – In: Európai Tükör ISSN 1416-6151. – 20. évf., 1. sz. (2017) p. 25-48.

Ki az úr a házban? A német külpolitikai döntéshozatal struktúrája / Hettyey András. – In: Európai Tükör ISSN 1416-6151. – 20. évf., 1. sz. (2017) p. 63-76.

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat terminológiai tevékenysége – A Termini magyar–magyar szótár jogi vonatkozásai és a közérthetőség / Szoták Szilvia. – In: Magyar Jogi Nyelv. – 2 évf., 1. sz. (2018 május) p. 25-29

A titkosszolgálati tevékenység szükségessége és szükségtelensége / Lénárt Ferenc Csaba. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 5. sz. (2018) p. 62-86.

Úton a fiskális föderalizmus felé? / Szemlér Tamás. – In: Európai Tükör ISSN 1416-6151. – 20. évf., 1. sz. (2017) p. 49-62.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

Antecedents of the fall of the Athenian democracy – The trial og Soctates / Szoboszlai-Kiss Katalin. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p. 63-85.

From conflict situations to the formation of legal disputes (civil proceedings) / Lugosi József. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 4. sz. (2017) p.243-252.

 

NÉMET NYELVEN

Steuerberater des Jahres 2018 gefeiert Walter Knirsch für sein Lebenswerk geehrt / Bernhard Renner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 7. sz. (2018) p. 177.

VwGH bejaht Abzugsfähigkeit von Verteidigungskosten bei betrieblicher Veranlassung einer Straftat / Bernhard Renner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 7. sz. (2018) p. 178.

Zweite Wartung der KStR 2013. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 7. sz. (2018) p. 178.

Verfassungsrechtliche Aspekte der Verpflichtung zur Sonderausgaben-Datenübermittlung / Edeltraud Lachmayer, Martin Atzmüller. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 7. sz. (2018) p. 179-189.

Die ertragsteuerliche Behandlung von Abwehrkosten / Anja Cupal et al. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 7. sz. (2018) p. 189-194.

Missglücktes Dreiecksgeschäft aus Sicht des Empfängers bei Abrechnung mit Gutschrift der Waren und Gefahr der Haftung gem § 27 Abs 4 UStG 1994 / Rudolf Pöschl. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 7. sz. (2018) p. 194-196.

Grundfragen der Wirtschaftskammernfinanzierung (Teil 1) / Günther Schaunig. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 7. sz. (2018) p. 196-204.

Artikelrundschau Februar 2018 Teil 1. / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 7. sz. (2018) p. 204-210.

WiEReG: Versendung eines Informationsschreibens des BMF an meldepflichtige Rechtsträger / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 213-214.

WiEReG: Feststellung, Überprüfung und Meldung von wirtschaftlichen Eigentümern /Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 214.

MLI tritt am 1. 7. 2018 in Kraft / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 214.

Auslandszahlungen: Ausnahmen von der Mitteilungsverpflichtung gemäß § 109b EStG / Sebastian Bergmann, Erik Pinetz.- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 215-218.

Liberale VwGH-Erkenntnisse zur Hauptwohnsitzbefreiung / Alexandra Patloch-Kofler, Florian Petrikovics. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 219-221.

Teilwertabschreibung bei Fehlinvestition / Peter Hager.- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 222-227.

Umweltlenkungsabgaben und deren ökologische Wirksamkeit (Teil 1) / Marina Luketina.- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 228-234.

Grundfragen der Wirtschaftskammernfinanzierung (Teil 2) / Günther Schaunig. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 234-239.

Artikelrundschau Februar 2018 Teil 1. / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 8. sz. (2018) p. 240-242.

Kommunalsteuerpflicht bei Zurverfügungstellung eines Kfz an einen Gesellschafter-Geschäftsführer / Bernhard Renner. -In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 245.

Verlängerung der Meldefrist für die erstmaligen Meldungen an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer.- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 246.

Festlegung der Nutzungsentgelte für die Nutzung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 246.

VwGH-Erkenntnis zur Zurückbehaltung von Grund und Boden weckt Zweifel an der Aufgabe der Einheitstheorie / Kasper Dziurdz. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 247-251.

Verdeckte Zuwendung - Der leise Abschied vom Wertänderungsaspekt im Luxusvillenbereich? / Martin Pröll, Leo Brückner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 251-254.

BFG: Kein Abzug von Kursverlusten aus Fremdwährungskrediten bei Vermietung und Verpachtung /  Reinhold Beiser. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 254-257.

Umweltlenkungsabgaben und deren ökologische Wirksamkeit (Teil 2) / Marina Luketina. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 258-268.

Artikelrundschau März 2018 Teil 1. / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. -  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 269-272.

Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-Island / Heinz Jirousek. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 9. sz. (2018) p. 273-275.

Das Bestattungsrecht in Ungarn: System, Herausforderungen und neue Tendenzen / Petra Lea Láncos. – In: Ügyészségi Szemle ISSN 2559-8112. – 3. évf. 1. sz. p. 106-127.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

A büntetőeljárási törvény magyarázata / Bánáti János [et al.] ; szerk. Belovics Ervin, Erdei Árpád. – Budapest: HVG-ORAC, 2018. – 1100, [4] p.; 25 cm. – A kézirat lezárva: 2018. márc. 1. – ISBN 978-963-258-379-2 (kötött) 15000,- Ft. – lelőhelyinformáció

Büntetőjog / Belovics Ervin. - Budapest : HVG-ORAC, 2017-2018. - 2 db ; 24 cm. - ISBN I. és II. [köt.]

Általános rész. 1. [köt.]. - In: Belovics Ervin: Büntetőjog. - Budapest : HVG-ORAC, 2017-2018. - 2017. - 665 p. - ISBN 978-963-258-347-1 (fűzött). - lelőhelyinformáció

Különös rész. 2. [köt.]. - In: Belovics Ervin: Büntetőjog. - Budapest : HVG-ORAC, 2017-2018. - 6. hat. kiad. - 2018. - 981 p. - A kézirat lezárása: 2018. január 1. – ISBN 978-963-258-382-2 (fűzött). - lelőhelyinformáció

 

POLGÁRI JOG

Kommentár: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez /[...szerk. Wopera Zsuzsa]; [Aszódi László et al.]. – Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2017. – 964 p.; 24 cm. – ISBN 978-615-5710-32-2 ár nélkül. – lelőhelyinformáció

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az általános közigazgatási rendtartás: Ákr. 2016 - Ket. 2004 / [...összeáll. Juhász Zoltán]. – 2. átdolg. kiad. – Budapest: Wolters Kluwer, 2018. – 284 p.; 25 cm Közigazgatási jogszabályok változásai). – Lezárva: 2018. jan. 1. – ISBN 978-963-295-706-7 ár nélkül. – lelőhelyinformáció

Adózás: 2018 : szja, art, tao, áfa, tbj, kata, kiva, egyéb adók / [szerzők: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna et al.]. – Budapest: Vezinfó, 2018. – 164 p.; 24 cm (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780). –  ISBN 978-615-5085-54-3 (fűzött). – lelőhelyinformáció

Számvitel, 2018: hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása / [Andor Ágnes, Tóth Mihály]. – Budapest: Vezinfó, 2018. – 202 p.; 24 cm (Vezinfó-tudástár,ISSN 2061-4780). – ISBN 978-615-5085-53-6 (fűzött) ár nélkül. – lelőhelyinformáció

Társadalombiztosítás, 2018: járulékok, nyilvántartás, adatszolgáltatás, nyugdíj, eho, szocho, pénzbeli ellátások, családtámogatás / [szerzők Farkasné Gondos Krisztina, Futó Gábor]. – Budapest: Vezinfó, 2018. – 340 p.; 24 cm. – (Vezinfó-tudástár, ISSN 2061-4780). – ISBN 978-615-5085-52-9 (fűzött) ár nélkül. – lelőhelyinformáció

Számviteli ismeretek - érthetően, szórakoztatóan / Laáb Ágnes. – Budapest: Wolters Kluwer, 2016. – 311 p. : ill. ; 25 cm. – Bibliogr. a lábjegyzetben. – ISBN 978-963-295-587-2 (kötött) ár nélkül. – lelőhelyinformáció

Die Entwicklung der Verfassung und des rechts in Ungarn / hrsg. Gábor Máthé; [aus dem ungarischen von P. Dietlinde Draskóczy et al.]. – Budapest: Dialóg Campus, 2017. – 998 p.; 24 cm. – Bibliogr. a tanulmányok végén. – ISBN 978-615-5680-91-5 (kötött) ár nélkül. – lelőhelyinformáció

 

UNIÓS JOG

Népvándorlás: útmutató a jelenlegi migrációs válság megértéséhez / Václav Klaus, Jiří Weigl; [az illusztrációkat Jiří Slíva kész.]. – Budapest: Századvég, 2018. – 80 p.: ill.; 19 cm. – Egys. cím: Stĕhování národu (cze). – ISBN 978-615-516-433-0 (kötött) 2990,- Ft. – lelőhelyinformáció

A nemzetek létjoga: gondolatok az európai demokráciáról / Pierre Manent ;[ford. Szénási Éva]. – Budapest: L'Harmattan, 2017. – 60 p.; 23 cm.  (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361). – Egys. cím: La raison des nations (hun). – Bibliogr. a lábjegyzetekben. – ISBN 978-963-414-368-0 (fűzött) 2000,- Ft. – lelőhelyinformáció

 

EGYÉB:

Librum evolvo : eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI-XX. századból / Knapp Éva. – Budapest: Reciti, 2017. – 319 p. ; 25 cm. –  Bibliogr. – lISBN 978-615-5478-34-5 (kötött). – lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

A KETTŐS MONARCHIA. DIE DOPPELMONARCHIE201803_mkeifla_ifla_global_vision_2.jpg

Szerzők: Máthé Gábor, Menyhárd Attila, Mezey Barna (Szerk.)

ELTE Eötvös Kiadó, 2018.

Az osztrák–magyar kiegyezés 150. évfordulóján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Albizottsága tudományos ülés keretében emlékezett meg a jubileumról. A kötet tanulmányai a magyar alkotmány- és jogtörténet egyik leggyümölcsözőbb időszakának tekinthető dualizmus értékelő összefoglalását adják, a jogrendszer legfontosabb ágazatainak megfelelő bontásban ismertetve meg az olvasóval a közjog, a közigazgatás, a magánjog, a kereskedelmi jog, a büntetőjog fejleményeit. Mindenekelőtt a kodifikációs mozgalmakat, a történeti alkotmány által szabott és kínált közjogi keretek feldolgozását, illetve a jogfejlődés gazdasági alapjait szerettük volna előtérbe helyezni. Az itt közölt eredmények bizonyítják és igazolják, hogy a kettős monarchia sikeres kiépítésének egyik legfontosabb területe a jog volt, melynek aprólékos kimunkálása Magyarország alkotmányos történetének egyik legmaradandóbb konstrukcióját teremtette meg.

 

NMJTV. FORDÍTÓKULCS (ODA-VISSZA)2_6.jpg

A 2017. évi XXVIII. törvény és az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban

Szerkesztő: Lupóczné Krammer Edit

HVG-ORAC Kiadó, 2018.

Közel negyven évvel ezelőtt, 1979. július 1. napján lépett hatályba a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.). A Tvr.-t nemrégiben váltotta fel a 2018. január 1. napján hatályba lépett, a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény).

A jelen kiadvány célja a Tvr. és a Törvény rendelkezéseinek összehasonlítása. A mű hangsúlyozottan nem kommentár, hanem fordítókulcs. Ennek megfelelően elsődleges rendeltetése a Tvr. és a Törvény rendelkezéseinek összevetése. A mű első részében az első hasáb a Törvény, a második hasáb a Tvr. rendelkezéseit tartalmazza. Az első hasáb a Törvény egyes szakaszainak megfelelő sorrendet követi, és ezekhez rendeli hozzá a Tvr. megfelelő rendelkezéseit. Az egyes szakaszok után hosszabb-rövidebb magyarázó szöveg hívja fel a figyelmet a leglényegesebb változásokra. A második rész a Tvr.-ből kiindulva, az első hasábban a Tvr. egymást követő rendelkezéseit tartalmazza, és ehhez társítja a Törvény megfelelő szakaszait. Az egyes szakaszok után itt is szerkesztői megjegyzés, magyarázat következik, amely a Tvr. és a Törvény rendelkezéseit veti össze.

Megjelenés: 2018. július 6.

 

EMBERI JOGI ENCIKLOPÉDIAemberi_jogi_enciklopedia-240x320.jpg

Szerkesztő: Lamm Vanda

HVG-ORAC Kiadó, 2018.

Sokévi munka eredményeképpen elkészült és megjelent az Emberi Jogi Enciklopédia Lamm Vanda akadémikus, intézetünk professor emeritája szerkesztésében.

A kötet százkét tanulmányt tartalmaz, amelyek felölelik nemcsak az első, második és harmadik generációs emberi jogokat, hanem az emberi jogok kialakulásának történetét, az eszmetörténeti előzményeket, a jogok védelmének szervezeti és intézményi kereteit, egyes kiemelkedő jelentőségű szerződéseket, dokumentumokat, továbbá az emberi jogok témaköréhez kapcsolódó jogi fogalmakat. Megtalálhatók a kötetben bizonyos „nem hagyományos” jogok, illetve vitatott alapjogok, sőt olyan kérdésről is szó van, mint az állati jogok problematikája.

Hasonló kiadvány magyar nyelven még nem készült. A kötet szerzői között vannak elméleti szakemberek és a gyakorlatban dolgozó jogászok; a kötethez a Jogtudományi Intézet huszonegy kutatója írt tanulmányt.

Forrás:

https://jog.tk.mta.hu/hirek/2018/06/megjelent-az-emberi-jogi-enciklopedia

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

AZ IFLA GLOBAL VISION EURÓPAI REGIONÁLIS WORKSHOPJA PÁRIZSBAN

 

201803_mkeifla_ifla_global_vision_1.jpgA Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA) a világ könyvtáros szakmai egyesületeinek legfőbb érdekképviseleti szerve, az egyesületek, a könyvtárak, a felhasználók érdekeinek és igényeinek első számú szószólója. Legjelentősebb szakmai tevékenysége nemzetközi érvényű könyvtári normatívák és irányelvek kidolgozása, alapelvek megfogalmazása, a könyvtárak helyzetét bemutató statisztikák és egyéb információforrások közreadása. Ezek mellett kiemelkedő munkát végez a könyvtárak szakmai tevékenységének és jövőjének támogatásában.

Az IFLA jelenlegi legfontosabb szakmai programja az IFLA Global Vision elnevezést kapta, amely 2017-ben indult útjára. Ez a program egy olyan új stratégiai gondolkodást, eszköztár kialakítását célzó globális projekt, amely hatékonyabbá teszi az IFLA működését, teret ad a közös gondolkodásnak, valamint felkészíti a szervezetet, és általa képviselt könyvtárakat és könyvtárosokat a jövő kihívásainak való megfelelésre.

A globális program 2017-ben kezdte el feltérképezni és feltárni a könyvtári szakterület legnagyobb kihívásait és legfontosabb lehetőségeit a világ minden táján, minden kontinens vonatkozásában. Az IFLA Global Vision programja az ENSZ 190 tagállam hozzájárulásával mind a hét kontinensen azt tudja bemutatni, hogy ha a könyvtárak a lehető legteljesebb körben együttműködnek, együtt gondolkodnak és közösen lépnek fel a céljaink és értékeink terén, a könyvtári terület egész jövője globális, világ szinten befolyásolható és támogatható a lehető legmagasabb szinten.

Gerald Leitner, az IFLA főtitkára, tavaly 2017. márciusban az IFLA legmagasabb szintű elnöki megbeszélésén Barcelonában, mutatta be a nagyon várt IFLA Global Vision projekt első összefoglaló jelentését, részletezve a projekt eddigi tapasztalatait és eredményeit. A jelentés tartalmazta azt a legfontosabb tíz kulcsterületet és lehetőséget, amely a 2017-es szakmai megbeszélések, találkozók, Global Vision szavazás eredményei alapján jött létre.

A jelentés sikeres bemutatása után indult útjára a Global Vision program második fő szakasza. Ennek kiemelt célja egy világszintű ötlettár, egy új IFLA akcióterv létrehozása a könyvtárak jövőjének még hatékonyabb és eredményesebb támogatása céljából. A fenti cél egyik fő állomása volt a párizsi regionális IFLA workshop, melyet 2018. május 15-16 között tartottak. Az európai workshop mellett 5 másik workshopra kerül majd sor a világ különböző pontjain. Ezek helyszíne: Chile, Kanada, Tunézia, Vietnám és Dél-Afrika. Minden egyes rendezvény az adott kontinens legmagasabb szintű könyvtári vezetőit hívja meg szakmai eszmecsere céljából.

A szakmai megbeszélésre Párizsba az IFLA főtitkára részéről valamennyi európai országból, az összes európai könyvtáros szakmai szervezettől 1-1 fő kapott meghívást.201803_mkeifla_ifla_global_vision_2.jpg Magyarország kivételt képezett a létszám tekintetében, mert hazánkból 2 fő vehetett részt a szakmai tanácskozáson. Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, az IFLA Igazgatótanácsának tagjaként, az európai workshop egyik vezetője volt. Gerencsér Judit, pedig, mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete főtitkára, kapott meghívást a workshopra.

Az európai IFLA workshopon 36 európai országból, az összes könyvtári típust képviselve összesen 1063 év könyvtári tapasztalattal rendelkező könyvtáros, könyvtári szakember vett részt, akik az IFLA Globális Vision Report összefoglalójának kiemelt kulcsterületeiről és lehetőségeiről tanácskoztak. Megosztották egymással szakmai tapasztalataikat, véleményüket, ezzel is nagymértékben támogatva a könyvtári terület globális jövőjének építését.

A megbeszélés fő célkitűzés volt a jövő szempontjából a stratégiai kulcsterületek meghatározása, az egységes gondolkodás kialakításának és az európai régió számára fontos kulcsterületek meghatározása, illetve egy IFLA akcióterv előkészítésének támogatása.

A workshop megvalósítása kiscsoportokban zajlott, az IFLA vezető tisztségviselőinek irányításával.

A résztvevők a párizsi workshopon inspiráló előadásokat hallgathattak, a kreativitás és szakmai párbeszéd segítségével a könyvtári terület jövője szempontjából fontos átfogó céljaira összpontosíthattak, amely nem más, mint egy erős és világ szerte egységes könyvtári terület létrehozása az írástudó, tájékozott és részvevő társadalom számára. Az európai könyvtárosok kinyilvánítottak, hogy minél többet szeretnének tenni annak biztosítása érdekében, hogy a régió (EURÓPA) valamennyi állampolgárnak lehetősége legyen az optimális szakmai munkavégzésre, kutatásra, tanulásra, keresésre, innovációra és teremtésre, valamint a saját jövő alakítására.

A workshopon nagy hangsúlyt kapott, hogy Európa sok tekintetben egy egyedülálló kontinens, amely különleges kihívásokat és lehetőségeket jelent az érdekérvényesítéshez minden területen, így a könyvtári szakmában is. Ahhoz, hogy a könyvtárak megkaphassák a legmegfelelőbb jogi szabályozást és ki tudják szolgálni a felhasználókat a lehető legmagasabb színvonalon minden szinten szükséges a cselekvés és az együttműködés.

Az IFLA Global Vision mottója: Our Vision, Our future – A Mi Elképzelésünk, a Mi Jövőnk. Ez a szlogen tökéletesen megvalósult a két napban.

Összegezve elmondható, hogy az egyre növekvő globalizációból adódó kihívásoknak csak akkor tud megfelelni a könyvtári szakma és ezeket akkor tudja leküzdeni, ha egy befogadó, globális válasz születik az egységes könyvtári területen. Ez az oka annak, hogy az IFLA elindította a Global Vision projektjét és szakmai vitáját, amely egy olyan világ szintű program, amely egy egységes könyvtári útmutatóként képes funkcionálni a jövő könyvtárai és könyvtárosai számára.

Források:

Developing a collaborative spirit: Great participation from Europe drives IFLA Global Vision further forward! https://www.ifla.org/node/46971

IFLA Global Vision: https://www.ifla.org/node/11905

The IFLA Global Vision Report Summary – https://www.ifla.org/node/36891

IFLA Global Vision Summary Report Top 10 Highlights and Opportunities – https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-report-summary.pdf

2018 IFLA Global Vision Regional Workshop – 14 – 16 May 2018
Cité Internationale Universitaire de Paris, Paris, France – https://www.flickr.com/photos/ifla/sets/72157693703898632/

Forrás: Könyvtárvilág- Magyar Könyvtárosok Egyesületének weboldala

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

KÖNYVTÁROSOK REGIONÁLIS KÉPZÉSE A SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLÁN

„A Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer alkalmazásának helyi gyakorlati kérdései” címmel 2018. május 25-én rendezett továbbképzést a Szegedi Ítélőtábla.

A tanácskozáson – amit dr. Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese nyitott meg – a táblabíróság illetékességi területéhez tartozó törvényszékek (Gyula, Kecskemét, Szeged, Szolnok) könyvtárosai vettek részt.

A képzésen Kovácsné Garamszegi Marianna, a Fővárosi Törvényszék vezető könyvtárosa, koordinátor-helyettes tartott előadást az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer aktuális helyzetéről és azokról az új szolgáltatásokról, amelyek támogatják az ítélkezési munkát. Ezt követően ő és dr. Sándor Viktória, a Győri Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtárának könyvtár-vezetője, koordinátor-helyettes a könyvtári rendszer különböző moduljainak alkalmazását ismertette meg a résztvevőkkel gyakorlatorientált képzés, konzultáció keretében

 

KÖNYVTÁROSOK REGIONÁLIS KÉPZÉSE A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLÁN

A Győri Ítélőtábla 2018. június 13-án regionális szakmai találkozót szervezett az illetékességi területéhez tartozó törvényszékek könyvtárosai számára, amelynek helyszíne a Győri Törvényszék volt.

A Corvina Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer hatékony alkalmazásának gyakorlati kérdéseit vitathatták meg a résztvevő kollégák. A témában dr. Sándor Viktória, a Győri Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtárának könyvtárvezetője, valamint Kemecsei Nóra, az Országos Bírósági Hivatal könyvtárosa tartott előadást. Szó esett a könyvtári rendszer számos moduljáról, amelynek a gyakorlatban történő alkalmazására is lehetőséget biztosítottunk a kollégák számára. 

 

A válogatást készítette:

Borbély János (Budapest Környéki Törvényszék)

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Gyergyák Éva (Veszprémi Törvényszék)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Hiros Csabáné (Fővárosi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Kuslits László (Kúria)

Dr. Mács Ildikó (Fővárosi Ítélőtábla)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóth Győző (Egri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)