Szakirodalmi ajánló 2018. március-április

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

Alapelvek a büntetéskiszabásban / Pápai-Tarr Ágnes . – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 2. sz. (2018. február) p. 105-113.

A biztonsági övviselés hiányának büntetőjogi relevanciája / Dávid Lilla. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 2. sz. (2018. február) p. 65-73.

A Btk. első négy éve / Tóth Mihály.  – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 1. sz. (2018. január) p. 15-22.

Hol tart ma a kriminalisztika ontogenezise? / Petrétei Dávid , Angyal Miklós . – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 1. sz. (2018. január) p. 51-57.

Az első magyar sorozatgyilkos bérgyilkosai: 2. [rész] / Bezsenyi Tamás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 136-154.

Az erőszakos bűnözés és a terrorizmus azonos és eltérő kriminológiai jellemzőinek vázlatos áttekintése / Sárkány István. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 123-152.

A jogos védelmi helyzetben kifejtett elhárító cselekmény szükségessége, valamint a szituációs jogos védelem a legújabb bírói gyakorlatban / Gellér Balázs, Ambrus István . – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 2. sz. (2018. február) p. 119-128.

A kibervédelem fontossága a terrorelhárítás jelenlegi és jövőbeni rendszerében / Kasznár Attila. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 106-114.

A reformáció hatása a jogi gondolkodásra, különös figyelemmel Kálvin büntetőjogot érintő munkásságára / Czine Ágnes. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 1. sz. (2018. január) p. 9-15.

A rendőr szerepe eltűnésből emberölés / Kátai Rafael, Murai András. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 153-163.

A szado-mazochista aktusok büntetőjogi vonatkozásai és a sértett beleegyezése / Szathmáry Zoltán. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 2. sz.(2018. február) p. 78-92.

Terrorizmus és szervezett bűnözés, avagy profit vs. ideológia / Csányi Csaba. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 77-85.

A terrorizmus és a terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény aktuális kérdései / Dornfeld László, Sántha Ferenc. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 69-106.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Az alapvető rendelkezések jelentősége az új büntetőeljárási törvényben továbbra is kúriai szemmel az új büntetőeljárási törvényről, avagy ami a szeptemberi mondanivalómból kimaradt / Kónya István. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 40-54.

A büntetőeljárás újításának esélyei / Hack Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018)  p. 72-84.

A büntetőítélet iratellenességből fakadó részbeni megalapozatlansága, a tényhiba kiküszöbölése a másodfokú büntetőeljárásban / Háger Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 4. sz. (2018. április) p. 210-213.

Az eltűnt gyanú nyomában / Finszter Géza, Korinek László. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 104-122.

Gondolatok a gyanú fokozatairól / Német Noémi. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 99-103.

A kibertérben elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazható kényszerintézkedések. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 115-135.

Néhány megjegyzés az új büntetőeljárási törvényhez / Tóth Mihály. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 55-71.

A pontos orvosi szakkifejezések használatának fontossága a büntetőeljárásban / Kőhalmi László, Fogarasi Katalin, Philipp Schneider, Patonai Zoltán. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 2. sz. (2018. február) p. 86-93.

A pótmagánvádas eljárás szabályozásának változásairól / Fázsi László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 2. sz. (2018. február) p. 93-103.

A sértett jogai az új büntetőeljárásról szóló törvényben / Kara Ákos. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 1. sz. (2018) p. 50-56.

Újítások, találmányok, felfedezések a büntetőeljárási bizonyításban / Erdei Árpád. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 5-21.

Védő szemmel a büntetőeljárási törvényről / Bánáti János. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 85-98.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

A büntetés-végrehajtási tudomány fejlődésvázlata hazánkban / Lőrincz József. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 1. sz. (2018. április) p. 21-38.

Javaslatok és fejlesztési irányok a reintegrációs tisztek specializált oktatására / Schuckertné Szabó Csilla. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 1. sz. (2018. április) p. 41-66.

Kockázatelemzési rendszerek a büntetés-végrehajtásban / Somogyvári Mihály. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 1. sz. (2018. április) p. 69-86.

A reintegráció fogalmi megközelítése a deviancia jelentéstartalmán keresztül / Bolgár Judit. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 1. sz. (2018. április) p. 5-18.

A viktoriánus büntetés-végrehajtási rendszer jellemzői Oscar Wilde leveleinek tükrében / Talabos Dávidné Lukács Nikolett. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 2. sz. (2018. február) p. 114-118.

 

POLGÁRI JOG

Az általános szerződési feltételek alkalmazásának tapasztalatai az online térben / Németh Gabriella. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf., 3. sz. (2018. március) p. 11-16.

Az angol bíróságok szabadalmi ügyekben hozott néhány érdekesebb döntése 2016-ban / Palágyi Tivadar. – In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 13. évf., 1. sz. (2018. február) p. 83-103.

A bizalmi vagyonkezelés (trust) magyar szabályozását érintő módosítások / Bodzási Balázs. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 1. sz. (2018) p. 57-62.

Kincstalálásra vonatkozó szabályok a modern jogrendszerekben / Siklósi Iván. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 121-136.

A műgyűjtés és a műkereskedelem jogi szabályrendszere /Kiss Zoltán. –  In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 13. évf., 1. sz. (2018. február) p. 44-71.

Nintendo v. BigBen – dizájn és joghatóság egy ügyben / Baksay-Nagy György. – In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 13. évf., 1. sz. (2018. február) p. 72-82.

A szabadalmak és a védjegyek joghatósági és alkalmazandó jogi kérdései az Európai Unió szabályozási rendszerében I. rész / Ádám Flóra Julianna. – In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 13. évf., 1. sz. (2018. február) p. 7-43.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemzetközi együttműködési tevékenységének főbb jellemzői 2017 második felében / Baticz Csaba, Péteri Attila. – In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 13. évf., 1. sz. (2018. február) p. 104-126.

A személyiségi jogok magánjogi szankciós védettségéről / Nochta Tibor. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 1. sz. (2018. január) p. 1-8.

A fiduciárius hitelbiztosítékok érvényessége és a magyar magánjog rendszertani dilemmái / Veres Emőd. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf., 3. sz. (2018. március) p. 3-6.

Kétarcú know-how: személyiségi jog vagyoni értékkel? / Sztoján Krisztina: In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf., 3. sz. (2018. március) p. 17-22.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A polgári perorvoslati rendszer és átalakulása / Gombos Katalin. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 2. sz. (2018. február) p. 57-71.

A preklúzió jelentősége a megújult polgári perben / Herédi Erika. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 3. sz. (2018. március) p. 117-125.

 

MUNKAJOG

A munkajogi kártérítési felelősség osztályozása - és helye a magánjogi felelősségi rendszerben / Szalma József. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 1. sz. (2018. január) p. 58-64.

Rendszerszerű gondolkodás a munkavállalói jogalanyiságról / Jakab Nóra. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 4. sz. (2018. április) p. 182-189.

 

GAZDASÁGI JOG

A jegybanki szabályozás tanulságai a 2008-2015-ös időszakból: nemzetközi összehasonlító elemzés / Lentner Csaba. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf., 3. sz. (2018. március) p. 6-16.

 

EURÓPAI JOG

Az adatvédelmi reformon innen és azon túl: változások a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozásban / Bendik Tamás, Galambos Gábor János. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 1. sz. (2018) p. 72-76.

Az egységes hatályú európai szabadalom / Tattay Levente. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf., 3. sz. (2018. március) p. 22-25.

Az európai alkotmányjog nyelve / Jakab András. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 4. sz. (2018. április) p. 219-220.

„Házasság mindenkinek” - az osztrák Alkotmánybíróság decemberi döntése / Lapu Árpád. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 1. sz. (2018) p. 67-71.

A strasbourgi bíróság és a magyar bíróságok gyakorlata az európai konszenzus tükrében / Kémeri Zsófia. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 173-200.

Változatok az európai integráció jövőjére / Martonyi János. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 1. sz. (2018) p. 63-66.

 

NEMZETKÖZI JOG

A "mérgezett fa gyümölcsének elve" a hazai és a strasbourgi joggyakorlat tükrében / Elek Balázs. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 2. sz. (2018. február) p. 94-104.

A nemzetközi magánjogról szóló új törvényünkről / Mohai Máté. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 1. sz. (2018. január) p. 23-28.

A tisztességtelen szerződési feltételek uniós jogi szabályozásának jogdogmatikai és jogpolitikai kérdései / Józon Mónika. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 2. sz. (2018. február) p. 74-85.

 

ALKOTMÁNYJOG

Államépítési törekvések Szíriában 1. [rész] a Bassár el-Aszad kormányzat kihívásai / Tóth Zoltán Balázs. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 155-168.

Az egyházi jogállásra vonatkozó alkotmánybírósági joggyakorlat / Salgó László Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf. 1. sz. (2018) p. 19-24.

Rendészet és büntetőeljárás az emberi jogok, az alapjogok, és az alkotmányos jogok viszonyrendszerében / Fantoly Zsanett. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 – 66. évf., 3. sz. (2018) p. 22-39.

A szociális jogok alkotmányos védelme az Amerikai Egyesült Államokban / Téglási András. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 3. sz. (2018. március) p. 126-140.

A Velencei Bizottság választási ajánlásainak érvényesülése a magyar szabályozásban és bírósági gyakorlatban / Bodnár Eszter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 3. sz. (2018. március) p. 141-154.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Európai közigazgatási eljárásjog – megjegyzések a Parlament rendelettervezetének margójára / Boros Anita. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 4. sz. (2018. április) p. 202-209.

A közigazgatási bírósági felülvizsgálat bizonyítási-mérlegelési szabályai és terjedelme a tisztességes eljáráshoz való jog tükrében / Dudás Dóra Virág, Kovács András. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 3. sz. (2018. március) p. 155-164.

Mérlegen a rendeletpótlás / Varga Ádám. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf., 1. sz. (2018. január) p. 29-39.

A szakkérdés vizsgálata a magyar közigazgatási hatósági eljárásjogban / Kálmán János. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN0021-7166. – 73. évf., 2. sz.(2018. február) p. 104-113.

Új értékelési módszerek a közbeszerzésben, különös tekintettel az életciklus-költség számításra / Glavanits Judit. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 107-119.

A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr.1. / Boros Anita. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 1. szám (2018. március) p. 1-7.

Elektronikus közbeszerzés / Kétszeri László, Gáspár Emőke. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 1. szám (2018. március) p. 54-62.

Nyilvántartások a közigazgatásban; nyilvántartásokkal szemben támasztott követelmények a XXI. században / Kárpáti Orsolya. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 1. szám (2018. március) p. 8-15.

A települési adó kivetésének törvényi keretei és tapasztalatai / Pálfi Edina. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 1. szám (2018. március) p. 16-23.

A társadalombiztosítás fedezetrendszerét érintő jogi szabályozás időszerű kérdéseihez / Károlyi Géza, Prugberger Tamás. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 1. szám (2018. március) p. 24-36.

Az elektronikus ügyintézés terjedésének gátjai az állami feladatellátásban / Veszprémi Bernadett. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 1. szám (2018. március) p. 63-75.

 

JOGTÖRTÉNET

Szladits Károly és magánjogi iskolája / Vékás Lajos. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 2. sz.(2018. február) p. 72-77.

A reformáció hatása az európai jogi gondolkodásra és jogfejlődésre, a büntető anyagi jogi és eljárásjogi elvek megjelenése Kálvin munkáiban/ Czine Ágnes. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284. – 4 sz. (2018.) p. 5-11.

Egy református büntetőjogász portréjához: Tóth Lőrinc / Domokos Andrea. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284. – 4 sz. (2018.) p. 19-24.

A halálbüntetés kérdése a reformáció teológiai büntetőfilozófiájában – eszmetörténeti kontextusban / Tóth J. Zoltán. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284. – 4 sz. (2018.) p. 49-55.

"...a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen." A reformáció és a fenyítőházak kapcsolatának néhány kérdéséről / Mezey Barna. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284 . – 4 sz. (2018.) p. 30-34.

Erdély alkotmányos státuszának fejlődése / Cservák Csaba. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284 . – 4 sz. (2018.) p. 5-11.

Erdélyi református egyházjog és a realisztikus történeti-jogi iskola / Nagy Péter. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284 . – 4 sz. (2018.) p. 35-39.

A magyar szociális gondoskodás fejlődésének főbb állomásai napjainkig / Homicskó Árpád Olivér. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284 . – 4 sz. (2018.) p. 25-29.

Balogh Jenő, az igazságügy református minisztere / Stipta István. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284 . – 4 sz. (2018.) p. 40-44.

A heidelbergi egyetem évszázadai – híres jog-összehasonlítók, magyar protestáns diákok / Szabó Zsolt. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284 . – 4 sz. (2018.) p. 45-48.

 

JOGELMÉLET

Alkotmányelmélet és az érték logikája: zsarnokság vagy szabadság / Cs. Kiss Lajos. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 3-44.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Auer Ádám Corporate governance – A felelős társaságirányítás jelenkori dimenziói című monográfiájáról / Téglási András. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 2. sz.(2018. február) p. 114-115.

A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének (2017. július 7.) állásfoglalásai a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénnyel (Pp.) összefüggésben felmerült jogértelmezési problémákról. – In: Kúriai döntések ISSN2063-9767. – 66. évf., 1. sz. (2018. január) p. 132-137.

A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének (2017. XI. 20-21.) állásfoglalásai a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezéseivel kapcsolatban a bírák helyi képzésein felmerült jogértelmezési problémákról. – In: Kúriai döntések ISSN2063-9767. – 66. évf., 1. sz. (2018. január) p. 138-142.

Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2017. november 20-21. napján tartott Országos Tanácskozásról. – In: Kúriai döntések ISSN2063-9767. – 66. évf., 1. sz. (2018. január) p. 143-144.

Gondolatok Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai kapcsán / Kelemen Roland. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 207-216.

Julesz Máté: Az orvosi jog aktualitásai: az eutanáziától a klónozásig / Kovács Gabriella. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 201-205.

A joggal való visszaélés tilalmának ítélkezési gyakorlata. – In: Kúriai döntések ISSN2063-9767. – 66. évf., 2. sz. (2018. február) p.

Még egyszer a sajtószabadság és médiajog 21. századi aktuális kérdéseiről és szabályozási lehetőségeiről – de lege ferenda / Klein Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 3. sz. (2018. március) p. 170-172.

 

JOG ÁLTALÁBAN

Anarchikus Brexit (A brit kilépés nyitott kérdései a hivatalos dokumentumok alapján) / Forgács Imre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 4. sz. (2018. április) p. 173-181.

Tervezetek és vélemények a jogászképzés átalakítására (1947-1948) / N. Szabó József. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 4. sz. (2018. április) p. 214-218.

 

EGYÉB

Az információbiztonság humán aspektusai: a biztonságtudatossági ellenőrzés során alkalmazott social engineering technikák elemzése a SPEAKING modell segítségével / Kollár Csaba. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 22-45.

Információbiztonsági kockázatmenedzsment a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szemszögéből / Nagyné Takács Veronika. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 86-105.

A nemzetbiztonsági képzés helyzete Magyarországon / Boda József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 5-21.

Stratégiai emberierőforrás-menedzsment nemzetbiztonsági területen / Drusza Tamás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 60-76.

A Z és az alfa generációk jövője a nemzetbiztonsági szolgálatoknál / Zalai-Göbölös Noémi. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 2. sz. (2018) p. 46-59.

A közintézmények közérthetősége: az állampolgári bizalom és az intézményi kommunikáció összefüggései / Antal Zsolt. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 45-67.

A gazdaságtudatos városfejlesztés programja / Ongjerth Richárd. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 1. szám (2018. március) p. 81-84.

A kultúra aktív marketingje, avagy mi a legfőbb haszna a közgyűjtemények digitalizálásának / Sík Zoltán Nándor. – In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. – 11. évf., 1. szám (2018. március) p. 37-53.

Luther Márton mint politikai tanácsadó / Birkás Antal. – In: Jogtörténeti Szemle ISSN 0237-7284. – 4 sz. (2018.) p. 1-4.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

Law and morality: on the relationship of law and morality / Szoboszlai-Kiss, Katalin. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 9. évf. 3. sz. (2017) p. 169-172.

 

NÉMET NYELVEN

Sind Bitcoins Derivate? / Reinhold Beiser. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 1-2. sz. (2018) p. 3-5.

Zweifelsfragen zum Zeitpunkt des umgründungsbedingten Untergangs von Verlustvorträgen / Martin Jann et al. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 1-2. sz. (2018) p. 6-10.

Die Zuordnung von Verlusten in Unternehmensgruppen / Bernhard Gonaus. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 1-2. sz. (2018) p. 11-15.

Offene Amtsrevisionen beim VwGH - Stand Ende 2017 / Angela Stöger-Frank. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 1-2. sz. (2018) p. 16-24.

Artikelrundschau November 2017. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 1-2. sz. (2018) p. 666-669.

Register der wirtschaftlichen Eigentümer: Meldung über das USP ab 15. 1. 2018 möglich /ffeldolg.Sabine Saldo. . – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 41.

Richtlinienwartung im 2. HJ 2017 / feldolg. Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 41-42.

Automatische Datenübermittlung betr Sonderausgaben  /feldolg. Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 42-43.

Ergänzungsinformation zum neuen GrEStG / feldolg. Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 42.

Klärung von Zweifelsfragen zur Normverbrauchsabgabe / feldolg. Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 42.

Liste der begünstigten Luftverkehrsunternehmer / feldolg. Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 42.

Amtshilfe-Staatenliste 2018 / feldolg. Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 42.

Liste der am automatischen Austausch von Bankinformationen teilnehmenden Drittstaaten / feldolg. Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 42.

Abschaffung der Mietvertragsgebühr für Wohnungen / feldolg. Sabine Saldo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 42.

US-Steuerreform zum 1. 1. 2018 - Auswirkungen auf Unternehmen / Stefan Raab. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 43-49.

Sondersteuersatzeinkünfte: Steuerberatungskosten als Sonderausgaben abzugsfähig? / Thomas Leitner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 49-53.

Treibstofflieferungen im Kommissionsgeschäft / Richard Kettisch. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 54-63.

Artikelrundschau Dezember 2017 Teil 1. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 3. sz. (2018) p. 63-68.

Gerold Stolls Wirken - Rückblick auf eine Vielzahl glücklicher Fügungen / Wolfgang Nolz. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 4. sz. (2018) p. 73-75.

EU: Richtlinien-Vorschlag der Kommission zur Vereinfachung bestimmter Regelungen des MWSt-Systems / Stefan Melhardt. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 4. sz. (2018) p. 76-78.

UStR 2000 - laufende Wartung 2017 (Teil 1) / Thomas Epply et al. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 4. sz. (2018) p. 78-87.

Die österreichische Mutter-Tochter-VO zwischen EU-Rechtswidrigkeit und möglicher nachträglicher Heilung / Andreas Staribacher, Felix Müllner. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 4. sz. (2018) p. 88-97.

Einbringungsgeborene Anteile im Betriebsvermögen einer gewerblich tätigen einbringenden Mitunternehmerschaft - Die Zurechnung nach der Betriebsstättenregel der DBA / Reinhold Beisher. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 4. sz. (2018) p. 97-99.

Artikelrundschau Dezember 2017 Teil 2. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 4. sz. (2018) p. 99-105.

Private Grundstücksveräußerung: VfGH hält Schuldzinsenabzug nur bei ausgeübter Regelbesteuerungsoption für geboten / feldolg. Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 5. sz. (2018) p. 109-110.

Verfassungswidrigkeit der sich aus Verjährungsbestimmungen ergebenden Befristung der Wiederaufnahme. –  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 5. sz. (2018) p. 110.

Tax Governance Kodex / Eduard Müller. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 5. sz. (2018) p. 111-117.

Die Umsetzung der CFC-Regelungen der Anti-BEPS-Richtlinie in Österreich - Teil 1 / Patrick Orlet. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 5. sz. (2018) p. 117-126.

UStR 2000 - laufende Wartung 2017 (Teil 2) / Thomas Epply. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 5. sz. (2018) p. 126-136.

Artikelrundschau Dezember 2018 Teil 1. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 5. sz. (2018) p. 136-141.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

Büntetőjog

Új büntetőeljárás: 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról: hatályba lép 2018. július 1. napján: egységes szerkezetben a 2017. évi CXCVII. törvény által bevezetett módosításokkal. – Budapest: HVG-ORAC: Novissima, 2018. – 212 p. – Lezárva: 2018. január 8. – ISBN 978-963-258-361-7. – Lelőhelyinformáció

Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből: release from prison / Nagy Anita. – Miskolc: Bíbor K., 2015. – 274 p. – ISBN 978-615-5536-12-0. – Lelőhelyinformáció

A bonis bona discere: ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából / Barabás A. Tünde és Vókó György szerk.. – Budapest: Országos Kriminológiai Intézet: Pázmány Press, 2017. – 538 p.; 25 cm. – (Xenia,ISSN 2061-9227). – ISBN 978-963-308-301-7 (kötött). – Lelőhelyinformáció

A személyleírás / szerk. Anti Csaba László; [... illusztrációját Ángyán Gergő és Kőnig Frigyes kész.]. – Budapest: Semmelweis, 2017. – 369 p.: ill.,részben színes; 26 cm. – Lelőhelyinformáció

Article 7: access to case materials in the investigation phase of the criminal procedure in Hungary / András Kristóf Kádár, Nóra Novoszádek; [publ. by Hungarian Helsinki Committee]. – Budapest: Magyar Helsinki Bizottság, 2017. – 110 p.: ill.; 24 cm. – Bibliogr.: p. 105-110. – ISBN 978-615-5215-33-9. – Lelőhelyinformáció

7. cikk - a büntetőügyek irataihoz való hozzáférés a nyomozati szakban Magyarországon / Kádár András Kristóf, Novoszádek Nóra; [közread. a] Magyar Helsinki Bizottság. – [Budapest]: M. Helsinki Biz., 2017. – 105 p.: ill.; 24. cm. – Lelőhelyinformáció

Volt egyszer egy népbíróság... / Papp Attila. – Nagykanizsa: Szerzői magánkiadás, 2017. – 108 p.: ill.; 29 cm. – Bibliogr. a fejezetek végén. – ISBN 978-615-00-0852-3 (fűzött) ár nélkül. – Lelőhelyinformáció

A terhelt távollétében lefolytatható egyes eljárások megítélése az eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás tükrében / Csák Zsolt; [témavezető Gál istván László]. – Pécs, 2016. – 363, [1]p.; 30 cm. – Bibliogr.: pp. 347-[363]. – Lelőhelyinformáció

Szexuális erőszak: mítosz és valóság: kutatások a szexuális erőszakról / szerk. Parti Katalin. – Budapest: OKRI, 2017. –237 p.; 23 cm. –ISBN 978-963-7373-22-0. – Lelőhelyinformáció

A negyedik magyar büntetőkódex: régi és újabb vitakérdései / szerk. Hollán Miklós, Barabás A. Tünde. – Budapest: OKRI, 2017. – 383 p.; 24 cm. – ISBN 978-963-418-012-8. – Lelőhelyinformáció

 

Közigazgatási jog

Munkavédelem: Munkáltatóknak, munkavállalóknak / Bujnóczki Tibor. – Budapest: Műszaki Kvk, 2017. – 216 p. – ISBN 978-963-16-6610-6. – Lelőhelyinformáció

Ünnepi tanulmányok a közjegyzőség jubileumára / szerk. Bán Tamásné Tóth Dóra, Rokolya Gábor. – Budapest: Közjegyzői Akadémia Kiadó, 2017. – 415 p. – (Studia Notarialia Hungarica; 21., ISSN 1416-5635). – ISBN 978-615-80176-6-4. – Lelőhelyinformáció

Ombudsman, ügyész, magánjogi felelősség: alternatív közigazgatási kontroll Magyarországon / Varga Zs. András. – Budapest: Pázmány Press, 2012. – 362 p. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191; 3.). – ISBN 978-963-308-074-0. – Lelőhelyinformáció

Honnan hová?: a közpénzek védelméről / szerk. Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit. – Debrecen: Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, 2017. – 315 p. – ISBN 978-963-473-211-2. – Lelőhelyinformáció

A sportjog közpénzügyi alapjai / Bartha Ildikó [et al.]; [szerk. Varga Judit, Bordás Péter]. – Debrecen: Szerzők, 2016. – 152 p. – ISBN 978-963-12-5097-8. – Lelőhelyinformáció

Média és demokrácia / James Curran; [ford. Bakonyi László, Bakonyi-Tánczos Vera]. – Budapest: Wolters Kluwer, 2016. – X, 326 p. – ISBN 978-963-295-637-4. – Lelőhelyinformáció

Boytha György válogatott írásai / szerk. Csehi Zoltán. – Budapest: Gondolat, 2015. – 593 p. – ISBN 978-963-693-423-1. – Lelőhelyinformáció

Őstermelők adózási kézikönyve / [szerző Szabó Gábor]. – Budapest: Saldo, 2017. – 156 p. – Lelőhelyinformáció

Gyűrűk és sugarak: mit nyújt egy magyar város? / szerk. Horváth M. Tamás és Bartha Ildikó. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus, cop. 2014. – 344 p. – ISBN 978-615-5376-35-1. – Lelőhelyinformáció

Kilengések: közszolgáltatási változások / szerk. Horváth M. Tamás. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus, cop. 2013. – 348 p. – ISBN 978-963-9950-90-0. – Lelőhelyinformáció

Ingatlan-nyilvántartás / Kovács András. – Budapest: Opten Kft., [2014]. – 217 p. – (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X; 11.). – ISBN 978-615-5122-02-6. – Lelőhelyinformáció

Külön utak: közfeladatok megoldásai / szerk. Horváth M. Tamás. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus, 2014. – 375 p. – ISBN 978-615-5376-34-4. – Lelőhelyinformáció

Egy hivatás 120 éve: a Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig / szerk. Tószegi Zsuzsanna; [Estók János et al.]; [előszó Bendzsel Miklós]. – Budapest: Typotex, 2016. – 276 p. – ISBN 978-963-279-881-3. – Lelőhelyinformáció

Costs of democracy / ed. by Péter Smuk. – Budapest: Gondolat, 2016. – 247 p. – ISBN 978-963-693-741-6. – Lelőhelyinformáció

Az első világháború sajtójogi forrásai sajtójog a kivételes hatalom árnyékában / szerk. Kelemen Roland; [kiad. a] Médiatudományi Intézet. – Budapest: Médiatudományi Int., 2017. – 311 p. – (Médiatudományi Könyvtár, ISSN 2063-5222; 28.). – ISBN 978-615-5302-25-1. – Lelőhelyinformáció

Közszolgáltatások megszervezése és politikái: merre tartanak? / Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó szerk.; [szerőink Árva Zsuzsanna et al.]. – Budapest; Pécs: Dialóg Campus, cop. 2016. – 932, [1] p.  - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). – ISBN 978-615-5376-89-4. –Lelőhelyinformáció

Comparative Media Law Practice: Media Regulatory Authorities in the Visegrad Countries / ed. by András Koltay, Andrej Školkay. – Budapest: National Media and Infocommunications Authority: Institute for Media Studies, 2016. – 1. kötet. – Lelőhelyinformáció

Közigazgatási bíráskodás: tanulmány a közigazgatási jog köréből / Boér Elek. – Hasonmás. kiad. – Budapest: Dialóg Campus, 2017. – 303 p. – (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522; 2.). – ISBN 978-615-5680-69-4. – Lelőhelyinformáció

A mi alkotmányunk / Egyed István. – Hasonmás. kiad. – Budapest: Dialóg Campus, 2016. – 373, [2] p. – (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522; 1.). – ISBN 978-615-5376-92-4. – Lelőhelyinformáció

A magyar közigazgatási jog alaptanai / Egyed István. – Hasonmás. kiad. – Budapest: Dialóg Campus, 2017. – 198, [1] p. – (Államtudományi klasszikusok, ISSN 2498-7522; 3.). – ISBN 978-615-5680-70-0. – Lelőhelyinformáció

 

Uniós jog

A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban / Gombos Katalin. – Budapest: Complex, 2014. – 216 p. – Lezárva: 2014. jún. 30. – ISBN 978-963-295-417-2. – Lelőhelyinformáció

10 éve az Európai Unióban: Az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai / Simonné Gombos Katalin. – Budapest: Opten Kft., [2014]. – 196 p. – Lelőhelyinformáció

Magyarország és az Európai Unió: díjnyertes pályázatok: 2011 / kiad. az Országgyűlés Hivatala; szerk. Szabó Gergely. – Budapest: Az Országgyűlés Hivatala, 2011. – 331 p. – Lelőhelyinformáció

 

Polgári jog

Liber amicorum: studia A. Harmathy dedicata. – Budapest: ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 2003. – 360 p.; 24 cm. – (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509; 10.). – Bibliogr. a jegyzetekben. – ISBN ár nélkül. – Lelőhelyinformáció

Különbözőség az egységben: a szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára / Pogácsás Anett. – Budapest: Pázmány Press, 2017. – 340 p.; 24 cm (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907; 15. ). – Bibliogr.: p. [277]-340. és a lábjegyzetekben. – ISBN 978-963-308-318-5 (fűzött). – Lelőhelyinformáció

4. [köt.] / [szerzők Bartóky-Gönczi Balázs et al.]. – In: Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. – Budapest: Complex, 2014-. – 2017. – 526 p. – Bibliogr. – ISBN 978-963-295-670-1 (kötött). – Lelőhelyinformáció

A jelzálogról szóló 1927: XXXV. törvénycikk és az életbeléptetésével kapcsolatban kiadott rendeletek. – Budapest: Állami Ny., 1929. – 86 p.; 25 cm. – Lelőhelyinformáció

Az új Pp. iratmintatára beadványtervezetek az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratminta / szerk. Varga István; a szerk. munkatársa Gelencsér Dániel; [összeáll.] Belcsák Róbert Ferenc [et al.]. – Budapest: HVG-ORAC, 2017. – ISBN 978-963-258-355-6. – Lelőhelyinformáció

Polgári eljárásjog: kommentár a gyakorlat számára / szerk. Petrik Ferenc; a szerk. munkatársa Gelencsér Dániel; szerzők Bartal Géza [et al.]. – 3. kiad. – Budapest: HVG-ORAC, 2017. – 1-2. kötet. – Lelőhelyinformáció

Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára / [...szerkesztői Barzó Tímea et al.]. – [Debrecen]: Lícium-Art Kereskedelmi Kft., 2015. – 664 p. – ISBN 978-963-9360-94-5. – Lelőhelyinformáció

Az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) / Milassin László. – Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2016. – 247 p. – ISBN 978-615-5298-36-3. – Lelőhelyinformáció

Szerzői jog mindenkinek / [szerk. Legeza Dénes]; [szerzők: Csősz Gergely et al.]; [közread. a] Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. – [Budapest]: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2017. – 363 p. – ISBN 978-963-9157-82-8. – Lelőhelyinformáció

Verseny és szabályozás / MTA Közgazdaságtudományi Intézet; szerk. Valentiny Pál [et al.]. – Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 2008-. –ISSN 1789-9702. – Lelőhelyinformáció

 

Egyéb

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének beszámolója / [összeáll.] Handó Tünde. – Budapest: Országos Bírósági Hivatal, 2018. – 28 cm. – ISSN 2416-1373. – Lelőhelyinformáció

Az előttem perlekedőknek igazságot szolgáltatok: a Debreceni Királyi Ítélőtábla elnökei és bírái 1891-1950 / Kovács Ilona. – Debrecen: Debreceni Ítélőtábla, 2018. – 24 cm. – ISBN 978-615-00-1663-4. – Lelőhelyinformáció

Elméleti jogtudomány: körkép, dilemmák, útkeresések / Varga Csaba. – Budapest: PPKE JÁK: Pázmány Pr., 2017. – 518 p.; 24 cm (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei: Tanulmányok, ISSN 2061-7240; 36. – ISBN 978-963-308-297-3. – Lelőhelyinformáció

A szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata: joggyakorlat alkotmányos értékek és a társadalmi kontextus ölelésében / Robert C. Post; [szerk. Koltay András, Török Bernát]. – Budapest: Wolters Kluwer, 2017. – XII,792 p. – ISBN 978-963-295-702. – Lelőhelyinformáció

A szólásszabadság káprázata: a szólásszabadság brit, amerikai és francia klasszikusainak szöveggyűjteménye / szerk. Reményi Édua, Koltay András. – Budapest: Wolters Kluwer, 2017. – 560 p. – ISBN 978-963-295-682-4. – Lelőhelyinformáció

A tudomány szabadsága és a jog: összehasonlító tanulmány / Eric Barendt; [ford. Csertő István]. – Budapest: Wolters Kluwer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-963-295-688-6. – Lelőhelyinformáció

Az anyagi kárpótlás és a rendszerváltás avagy társadalmi várakozás és valóság vagyoni kárpótlás területén forrásgyűjteménye / Kahler Frigyes. – Lakitelek: Antológia, 2017. – 222 p.: ill.; 24 cm  (RETÖRKI Könyvek,ISSN 2064-4531; 21.). – Lelőhelyinformáció

Interaktív szemináriumok a jogászképzésben / Kiss Valéria. – [Budapest]: ELTE ÁJK, 2017. – 37 p.: ill.; 24 cm (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534; 2.) Bibliogr.: p. 37. – ISBN 978-963-284-891-4. – Lelőhelyinformáció

A humán tőke szerepe a gazdaságban / szerk. Katona Klára, Kőrösi István. – Budapest: Pázmány Press, 2017. – 151 p.: ill., grafikonok, táblázatok; 24 cm (Heller Farkas könyvek,ISSN 2064-681X; 3. – ISBN 978-963-308-294-2. – Lelőhelyinformáció

A természetjog napja: konferenciatanulmányok / szerk. Frivaldszky János, Tussay Ákos. – Budapest: Pázmány Press, 2017. – 373 p. – (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 2061-7240; 41. Tanulmányok). – ISBN 978-963-308-323-9. – Lelőhelyinformáció

Ad astra per aspera: ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából / Darák Péter és Koltay András szerk. – Budapest: Kúria: Pázmány Press, 2017. – 726 p. – (Xenia, ISSN 2061-9227). – ISBN 978-963-308-304-8. – Lelőhelyinformáció

A magyar bírósági szervezet és perjog története / Bónis György, Degré Alajos, Varga Endre; [szerk. Molnár András]; [kiad. a Zala Megyei Bíróság és a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete]. – 2. bőv. kiad. / a kiegészítő jegyzeteket írta Béli Gábor. – Zalaegerszeg: Zala Megyei Bíróság: Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete, 1996 ([Zalaegerszeg]: Zalai Ny.). – 298 p. – ISBN 963-03-4187-5. – Lelőhelyinformáció

Jog és dráma / Hegyi Árpád Jutocsa, Kisteleki Károly. – [Budapest]: ELTE ÁJK, cop. 2017. – 47 p. – (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534; 6.). – ISBN 978-963-284-899-0. – Lelőhelyinformáció

Érzékenyítés és a felelősségvállalás fejlesztése a jogászképzésben / Galambos Rita, Kiss Valéria, László Noémi. – [Budapest]: ELTE ÁJK, cop. 2017. – 31 p. – (Oktatásmódszertani füzetek, ISSN 2559-9534; 7.). –  ISBN 978-963-284-901-0. – Lelőhelyinformáció

A jogklinika képzés módszertana / Tóth Fruzsina; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kar. – [Budapest]: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2017. – 27 p. – ISBN 978-963-284-895-2. – Lelőhelyinformáció

Törvényerő / Jacques Derrida; [ford. Kicsák Lóránt]. – Budapest: L'Harmattan; [Szeged]: SZTE Filozófia Tansz., 2016. – 88 (3) p.  - ISBN 978-963-414-051-1. – Lelőhelyinformáció

Migráció a 21. században: hatása Európa politikai, gazdasági és kulturális életére / [szerk. Papp László J.]. – Debrecen: DE-ÁJK Praetor Szakkollégium, 2016. – 183 p. – Lelőhelyinformáció

Joghallgatók - honnan jönnek és hová tartanak? / Fónai Mihály. – [Debrecen]: [DELA Könyvkiadó Kft.]: [Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar], [2014]. – 145 p. – ISBN 978-963-473-748-3. – Lelőhelyinformáció

A Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség és a Mindszenty-per szlovákiai recepciója / Bukovszky László; [közread. a] Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Fórum Kisebbségkutató Intézet. – Budapest: Nemzeti Emlékezet Bizottsága; Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2016. – 330 p. – ISBN 978-615-5656-00-2. – Lelőhelyinformáció

Egy jobb világot hátrahagyni...: tanulmányok Korinek László professzor tiszteletére / szerk. Finszter Géza, Kőhalmi László, Végh Zsuzsanna. – Pécs: PTE ÁJK, 2016. – 654 p. – ISBN 978-963-429-035-3. – Lelőhelyinformáció

Ünnepi kötet dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára / [szerk. Hajdú József]. – Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Tudományos Bizottság, 2016. – 684 p. – (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523; Tom. 79. Acta juridica et politica). – ISBN 978-963-306-479-5. –  Lelőhelyinformáció

Unitas multiplex: ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65.születésnapjára / [szerk. Takács Péter]. – Budapest: Gondolat; Győr: SZE DFK, 2017. – 464 p. – (Juris dictio, ISSN 2416-1500). – ISBN 978-963-693-807-9. – Lelőhelyinformáció

Sale and Community Documents from the Ancient World: Individuals' Autonomy and State Interference in the Ancient World / szerk. Jakab Éva. – Trieste: Edizioni Universita di Trieste, cop. 2015. – 246 p. – (Legal documents in ancient societies; 5.). – (Graeca tergestina: Storia e civiltà; 2.). – ISBN 978-88-8303-685-9. – Lelőhelyinformáció

A tudomány szabadsága és a jog: összehasonlító tanulmány / Eric Barendt; [ford. Csertő István]. – Budapest: Wolters Kluwer, 2017. – 338 p. – ISBN 978-963-295-688-6. – Lelőhelyinformáció

Számlázás A-tól Z-ig / Bonácz Zsolt. – Budapest: Saldo, 2018. – 176 p. – (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165). – (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). – ISBN 978-963-638-539-2. – Lelőhelyinformáció

Jogi tájékoztató füzetek: elhangzott szakmai előadásokról / szerk. és kiad. a Magyar Gazdasági Kamara Jogi Szekciója. – Budapest: Magyar Gazdasági Kamara, 2017. – 132. p. – Lelőhelyinformáció

Széchenyi Döblingben / Csorba László. – [Budapest]: Kossuth, cop. 2016. – 47 p. – (A magyar történelem rejtélyei). – ISBN 978-963-09-8455-3. – Lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

1_4.jpg

SZERZŐDÉSI JOG - KÜLÖNÖS RÉSZ

Szerző: Fuglinszky Ádám, Tőkey Balázs

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2018.

Fuglinszky Ádám és Tőkey Balázs az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának főállású oktatói. A szerzők a szerződéstípusok hatályos-tételes joganyagának feldolgozását tűzték ki célul, azok valós szabályozási hátterét kívánják bemutatni. A Ptk.-n kívüli, fontosabb külön jogszabályok polgári jogi rendelkezéseinek lényeges tartalmát (lásd például a lakásbérleti, az építési-kivitelezési vagy éppen a fuvarozási szerződést) a Ptk. irányadó szabályaival együtt, azokkal szerves egységben, az adott szerződéstípus szabályozási csomópontjai szerint haladva ismertetik és elemzik. Mivel az egyes szerződéstípusok logikáját kívánják befogadhatóvá tenni a hallgatók számára, a könyv utal a kapcsolódó jelentősebb bírósági határozatokra és a szerződésszerkesztési gyakorlatban elterjedt megoldásokra is. A szerzők gyakorlatorientált, szemléletes megközelítésre törekedtek. Ennek következtében a tankönyv számos, a nyilvánosan hozzáférhető bírói gyakorlatból vett valós példát, kitalált esetet, összevetést, elhatárolást és több táblázatot is tartalmaz. A könnyebb tájékozódás érdekében a tankönyvet margószámokkal és az ezekre utaló szövegközi utalásokkal, illetve tárgymutatóval is ellátták. Noha a kötet elsősorban tankönyv, és ekként a hallgatók számára készült, a szerzők remélik, hogy gyakorló jogászok is haszonnal forgathatják.

 

2_5_4.jpg

BÜNTETŐJOG: KÜLÖNÖS RÉSZ

Szerző: Nemes András, Filó Mihály (szerk.)

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2018.

A 2012. évi C. törvény kihirdetésével történetileg a negyedik hazai büntetőkódex született meg. Az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével egyidejűleg szükségessé vált az igazságügyi ügyintéző alapszak hallgatói részére készült tananyag felülvizsgálata. Igazodva a szakképzési igényeihez, a Különös Rész a legfontosabb tényállások alapvető sajátosságait mutatja be, az új BTK legutóbbi, 2018-as módosításait is feldolgozva. A szerzői közösség abban a reményben bocsátja útjára a jegyzetet, hogy ezzel is hozzájárulhat a hallgatók eredményes felkészüléséhez.

 

 

3_4_0.jpg

VERSENYJOGI KÁRTÉRÍTÉSI PEREK: kézikönyv a joggyakorlat számára

Szerkesztette: Polauf Tamás

Wolters Kluwer Kiadó, 2018.

A Szerzők könyvük megírásával azt a célt tűzték ki, hogy egy kötetben foglalják össze a versenyjogi jogsértések esetén potenciálisan felmerülő kárigényekkel kapcsolatos szerteágazó elméleti és gyakorlati problémákat. Emellett a kötet különlegessége, hogy külföldi szakemberek közreműködése lévén több külföldi versenyjogi ügy is bemutatásra kerül.

 

 

 

 

4_5.jpg

KOMMENTÁR A BÜNTETŐELJÁRÁSI TÖRVÉNYHEZ

Kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez

Főszerkesztő: Polt Péter

Wolters Kluwer Kiadó, 2018.

„A büntetőjogi reform záró akkordjaként megalkotott új büntetőeljárási törvényt az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el, s a köztársasági elnök 2017. évi XC. törvényként (a továbbiakban: Be.) hirdetette ki. A Be. 2018. július 1-jén lép hatályba. A Prof. dr. Polt Péter főszerkesztő nevével fémjelzett Be. kommentárt az teszi egyedülállóvá, hogy a szerzői valamennyien olyan kiváló büntetőjogászok, akik a törvény megalkotásában az igazságügyi miniszter által felkért szakértőként, a Szakértői Testület tagjaként, kodifikátorként vagy valamely jogi hivatásrend képviselőjeként aktív és közvetlen módon vettek részt a törvény megalkotásában, ami a leghitelesebb interpretációját teszi lehetővé a jogalkotói szándéknak. Ez hatékony segítséget nyújthat a jogalkalmazók számára abban, hogy megtalálják a megfelelő, alapos magyarázatot az ismert, illetőleg az új jogintézmények alkalmazásához. A szerzők hangsúlyt fektettek a kapcsolódó jogi szabályozás, és az irányadónak tekintett joggyakorlat ismertetésére, a kapcsolódó európai uniós joggyakorlat bemutatására, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó gyakorlatára.”

Várható megjelenés: 2018. július

 

5_5.jpg

A GDPR MAGYARÁZATA

Szerzők: Jóri András, Soós Andrea Klára

HVG-ORAC, 2018.

2018 májusától kell alkalmazni az EU új adatvédelmi rendeletét, amely a nemzeti adatvédelmi jogokat felváltva az EU területén közvetlenül alkalmazandó joganyag lesz. A rendelet sok új intézményt vezet be, és jelentősen (akár 20 millió euróra vagy a világpiaci forgalom 4%-ára) növeli az adatvédelmi jogsértések esetén kiszabható bírság összegét. A szerzők célja e könyvvel az, hogy segítsék az adatkezelőket a GDPR mindennapi alkalmazásában. A könyv a GDPR magyarázata: a teljesség igényével dolgozza fel annak rendelkezéseit, az illetékes EU-testületektől és a nemzeti hatóságtól származó iránymutatásokkal együtt. A szerzők – akiknek évtizedekben mérhető adatvédelmi gyakorlata van – nem feledkeztek meg arról sem, hogy az adatvédelem komoly előzményekre tekinthet vissza az EU-ban és Magyarországon. A jogértelmezéshez fontos ezen múlt ismerete, különösen az EU adatvédelmi irányelvéhez kapcsolódó gyakorlat, hiszen a Rendelet számos pontja az Irányelvet követi, és ezekről a rendelkezésekről az értelmezések tárházát alkotta az Európai Adatvédelmi Testület elődje, a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport (amelyben kötetünk egyik szerzője évekig Magyarországot képviselte).

Várható megjelenés: 2018. május eleje

 

6_5.jpg

GDPR – ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JAVASLATOK 

HVG-ORAC Kiadó, Novissima Kiadó 2018.

A gyűjteményt 2018. március 26-án zártuk le. Az Elektronikus hírközlési adatvédelmi rendeletből és az Infotv. módosításáról szóló törvényből ekkor még elfogadott, kihirdetett szöveg nem állt rendelkezésünkre, így az ekkor ismert javaslatokat használtuk a 2018. május 25-én hatályos állapot megállapításához. A jogszabályok végleges szövege ettől eltérhet. Az Infotv. az előterjesztés által bevezetendő módosításokat is tartalmazza.

 

 

 

11_0_1.jpg

GDPR KÉZIKÖNYV 2018: ÚJ EURÓPAI UNIÓS ADATVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

Szerző: Dr. Bölcskei Krisztián

Vezinfó, 2018.

2018. május 25-től kötelezően kell alkalmazni egész Európában az új EU-s adatvédelmi rendeletet. Az új rendelet következtében akár 20 millió euró is lehet a szankció. A hazai vállalkozások és intézmények új feladatok előtt állnak! Kevesebb, mint 3 hónapja van a hazai szervezeteknek arra, hogy megfelelő módon alkalmazzák az EU tavaly tavasszal elfogadott általános adatvédelmi előírásait, ami egy húsz évvel korábbi szabályozást váltott fel. A GDPR (General Data Protection Regulation) néven egy éve elfogadott rendkívül szigorú uniós szabályozás az eddigi legmagasabb szintre helyezi a személyes adatok védelmét. A rendelet alkalmazásai jelentős változást hoznak a mai szabályokhoz képest.

Várható megjelenés: 2018. május 4.

 

7_2.jpg

EÖRSI GYULA EMLÉKKÖNYV 2018

Szerkesztette: Verebics János

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018.

Az emlékkönyv Eörsi Gyula születésének 95. évfordulója alkalmából a Magyar Jogász Egylet által az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017. szeptember 21-én rendezett ülés alapján készült. A kötet részben az emlékülésen elhangzott köszöntőket és előadásokat tartalmazza, részben Eörsi Gyula tanulmányaiból nyújt válogatást.

 

 

 

TANULMÁNYKÖTET

8_1.jpg

AZ 1959-ES POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL, ALAPVETŐ INTÉZMÉNYEIRŐL ÉS FEJLŐDÉSMENETÉRŐL

Szerkesztette: Sárközy Tamás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018.

A kétkötetes tanulmánykötetben olvasható tanulmányok az 1959-es magyar Polgári Törvény­könyvhöz, az 1959. évi IV. törvényhez fűződnek – annak előkészítésével, tartalmával, későbbi fejlődésmenetével foglalkoznak.

 

 

 

 

9_1_0.jpgFEJEZETEK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV KELETKEZÉSTÖRTÉNETÉBŐL

Szerkesztette: Vékás Lajos

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018.

Ez a kötet azon tanulmányokat tartalmazza, amelyek a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről néhány koncepcionális kérdésére adott törvényi válaszok kialakulásának történetét foglalják össze. Magukat a koncepcionális kérdéseket a Szerkesztő a Szerzőkkel történt egyeztetések során választotta ki. Természetesen egy olyan átfogó törvénymű esetében, mint a Polgári Törvénykönyv, lényegesen több elvi jelentőségű kérdést kellett megválaszolni a kodifikációs munkálatok során, mint ahánynak feldolgozására az adott lehetőségek között mód volt.

 

 

10_0_2.jpg

AZ ALKOTMÁNYOS PÁRBESZÉD

A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században

Szerző: Drinóczi Tímea

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, 2018.

A Jogtudományi Alapkutatások monográfiasorozat célja, hogy az intézet évente átlagosan egy kiemelkedő minőségű magyar nyelvű jogtudományi alapkutatási monográfiának megjelenési lehetőséget, egyúttal általános és ingyenes (open access) elérhetőséget biztosítson. Az intézet a könyv nyomtatott formátumú megjelenését is finanszírozza korlátozott példányszámban. A művet az intézet elhelyezi partneradatbázisaiban, a kötetről készülő recenzió megjelenik az Állam- és Jogtudomány folyóiratban, valamint könyvbemutatót is rendez a kötet megjelenését követően.

A kötet letölthető anyaga

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

BŰNCSELEKMÉNYEK SÉRTETTJEI

„Bűncselekmény sértettjeként az EU állampolgárait számos jog illeti meg.  Ezeket a jogokat az elkövető ellen indított büntetőeljárás eljárás keretében gyakorolhatják, illetve joguk nyílik kártérítés, védelem és segítségnyújtás igénybevételére is. Az említett jogok azonban eltérnek az Európai Unió egyes tagállamaiban. Az alábbi összeállítás az Európai Igazságügyi Portálon keresztül érhető el a fenti témakörre vonatkozóan. Az oldal tájékoztat bűncselekmények sértettjeinek helyzetéről, valamint jogaik védelméről. A portálon belül ezen az oldalon az uniós és a tagállami jogokról egyaránt tájékoztatás található.”

14.jpg

 

OHCHR – EMBERI JOGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Az adatbázis az emberi jogok és a fenntartható fejlődés célkitűzései közötti kapcsolatokat vizsgálja. Az új interaktív adatbázis azt ígéri, hogy a felhasználóknak lehetőségük nyílik arra, hogy vizuálisan ellenőrizzék a fenntartható fejlődés és az emberi jogi célok elérésének előrehaladását szerte a világon.

15.jpg

Elektronikus források emberi jogi témakörben:

International Human Rights Research Guide - UPDATE

Towards the Human Rights Protection of Minority Languages in Africa

Forced Evictions and Disability Rights in Africa - UPDATE

The Inter-American System of Human Rights: A Research Guide - UPDATE

A Review of the Progressive Development of International Human Rights Framework on Capital Punishment

The European Human Rights System - UPDATE

United Nations System (ICJ & Treaty Bodies)

European Court of Human Rights & European Committee on Social Rights

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

AZ ÚJ ADATVÉDELMI RENDELET A KÖNYVTÁRAKBAN

 

2018. április 17-18-án „A GDPR és a könyvtárak” címmel az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári tagozata szakmai tanácskozást szervezett a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A házigazda Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár remek ellátást és méltó környezetet biztosított a találkozóhoz.

Az első nap Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár igazgatója, és Ramháb Mária könyvtárigazgató, főtanácsos, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket.

„Felkészülés a GDPR-ra, adatkezelői kötelezettségek és teendők” címmel Dr. Sziklay Júlia, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság főosztályvezetője átfogó áttekintést nyújtott az új általános adatvédelmi rendeletben [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről] megfogalmazott követelményekről, amelyek az Európai Unió területén 2018. május 25. napjától lépnek hatályba. Hazánkban a módosított „Info” törvény tartalmazza majd a változásokat, melyet várhatóan hamarosan elfogad az országgyűlés. Az előadó megismertetett az Európa-szerte egységességre törekvő keretrendszerrel. Az adatkezelők, adatfeldolgozók részére készített iránymutatás egyébként a hatóság honlapján is elérhető: https://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html .

Délután is érdekes előadások hangzottak el: Dr. Lajkó Dóra a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa „GDPR a munkáltatók szemszögéből” címmel, Dr. Alexin Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézetének adjunktusa pedig „A GDPR informatikus szemmel” címmel gyakorlati kérdésekről beszélt.

A második napon az előadók a könyvtárak szemszögéből tekintettek az adatvédelemre. Dr. Tószegi Zsuzsanna, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet címzetes egyetemi docense „Az adatvédelem a könyvtárak nemzetközi gyakorlatában” címmel átfogó kitekintést adott az osztrák, német, brit nemzeti könyvtárak interneten található adatvédelmi szabályzatairól. Rengeteg jó példával szolgált, és számtalan kérdést vetett fel az előadó, melyek a magyar szabályzatkészítők számára segítséget jelenthetnek majd.

Dr. Kenyéri Katalin, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának közigazgatási tanácsadója, könyvtári és jogi szakreferense „A hazai könyvtárak gyakorlata és a GDPR alkalmazása a hazai könyvtári gyakorlatban” címmel végigkövette az adatvédelmi hatóság által ajánlott „Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben” pontjait, kiemelve a könyvtárakra vonatkozó elemeket, melyeket összevetett a jogi szabályozással.

 A 12 lépés:

1. Adatvédelmi tudatosság erősítése

2. Az adatkezelés kritériumainak felülvizsgálata

3. Az érintett megfelelő tájékoztatása

4. Az érintettek jogai

5. Az érintett hozzáférési joga

6. Az adatkezelés jogalapja

7. A hozzájárulás feltételeinek felülvizsgálata

8. Gyermekek jogainak kiemelt védelme

9. Adatvédelmi incidens bejelentése

10. Beépített adatvédelem, előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat

11. Az adatvédelmi tisztviselők

12. Az adatvédelmi felügyeleti hatóság illetékessége.

A résztvevőkben a szakmai tanácskozás végére kirajzolódott az a nagy feladat, ami a személyes adatok védelmére készítendő szabályzatok megalkotása során a könyvtárakra vár, de megoldási javaslatok is megfogalmazódtak, és megerősödött az összefogás igénye is.

Harmados Mária

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

MEGÚJULT AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK KÖNYVTÁRA12.jpg

 

2018. április 3-án ünnepélyes keretek között átadásra került a felújított Egri Törvényszék.

Impozáns, tágas, temperált, barátságos légkörben várja látogatóit a megújult Törvényszéki Könyvtár is. Lenyűgöző a sok fa látványa, ámulatba ejtő a galériára felvezető csigalépcső! A mennyezetet színes világító ikonok díszítik, melyek az igazságszolgáltatás jelképeit ábrázolják.

A kínálat - köszönhetően a megfelelő számú szabadpolcnak - most már sokkal áttekinthetőbb, ugyanakkor biztosított a 1845-1945 közötti mintegy 1200 példányból álló gyűjteményünk védelme is.

A XXI. század kihívásainak megfelelő technikai háttér áll rendelkezésünkre: három modern számítógép kapott helyet a galériában, továbbá oktatások és konferenciák alkalmával a 22 fős tárgyalóasztalt ugyanennyi laptoppal tudjuk felvértezni.

Megújult környezetben és erővel várjuk a továbbiakban is a helyi és más megyékből érkező bírósági megkereséseket, látogatásokat.

Tóth Győző

 

 

13.jpgA RÁTH GYÖRGY PÁLYÁZAT KERETÉBEN A FELÚJÍTOTT KÖNYVEK ÁTADÁSRA KERÜLTEK A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA KÖNYVTÁRÁNAK

 

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által 2017-ben negyedik alkalommal meghirdetett, Ráth György Bírósági történelem és hagyományápolás pályázaton elnyert támogatás jóvoltából, befejeződött a Fővárosi Ítélőtábla 14 könyvtári dokumentumának javíttatása, restaurálása. A pályázat történetében első ízben, a történeti tárgyak restaurálása kategóriában, bírósági könyvtári dokumentumok felújítása is megvalósulhatott.

A megújult könyveket Egriné dr. Salamon Emma elnökhelyettes 2018. április 18. napján átadta a könyvtár olvasóinak. Köszöntötte a szépszámú, könyvszerető közönséget, majd bemutatta az 1945 előtti kiadású, zömmel XIX. századi jogi szakkönyveket, jogszabály és döntvény gyűjteményeket, valamint egy kéziratos nyomtatványt, amelyek restaurálása a pályázat keretében megtörténhetett. Három kötetet emelt ki, és ajánlott a megjelentek figyelmébe: a kiegyezés korából való 1867. és 1868. évi Országos Törvénytárat, a Felsőbíróságaink elvi határozatai című, 1898-as kiadású gyűjteményt, valamint Grosschmid Béni Magánjogi előadások című művét.

 Ezt követően dr. Józsa Ágnes, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezető-helyettese gratulált a sikeres pályázathoz.

Vendégeink között üdvözölhettük Gerencsér Juditot a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára könyvtárvezetőjét, valamint Kemecsei Nórát és Pethes Gizellát az OBH MIA TDO könyvtárosait is.

Az ünnepélyes átadó résztvevői tablókon tekinthették meg a dokumentumok restaurálás előtti állapotáról készült fényképeket, olvashatták az állapotleírásokat, nyomon követhették az elvégzett munkákat, és kezükbe vehették, fellapozhatták a fényképek alá elhelyezett, megszépült könyveket.

Dr. Mács Ildikó

 

A válogatást készítette:

Borbély János (Budapest Környéki Törvényszék)

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Gyergyák Éva (Veszprémi Törvényszék)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Hiros Csabáné (Fővárosi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Komora Katalin (Fővárosi Törvényszék)

Kovácsné Garamszegi Marianna (Fővárosi Törvényszék)

Kuslits László (Kúria)

Dr. Mács Ildikó (Fővárosi Ítélőtábla)

Pethes Gizella (OBH MIA TDO)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóth Győző (Egri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)