Szakirodalmi ajánló 2018. november - december

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

Merengés egy magát kézikönyvnek nevező jogtörténeti tanulmánykötetről / Vörös Imre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 12. sz. (2018) p. 540-548

Mikor növünk fel? Korhatárok a magyar jogrendszerben / Topolánszkyné Brieber Nóra. – In: Magyar jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 10. sz. (2018. október) p. 547-557.

 

BÜNTETŐJOG

Az idősek és a fogyatékkal élők fokozott büntetőjogi védelme / Madai Sándor. – In: Magyar jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 10. sz. (2018. október) p. 585-591.

A jövő tegnap óta tart: a modern technikai-technológiai folyamatok kihívásai a jog területén / Nagy Zoltán András. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 10. sz. (2018) p. 38-55.

Kriptovaluták - rendészeti válaszok / Simon Béla. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 10. sz. (2018) p. 71-87.

A magyarországi online csalások fontosabb tulajdonságai: a 2013 és 2016 között elkövetett releváns bűnesetek elemzése / Kollár Csaba. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 10. sz. (2018) p. 56-70.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Gondolatok a vádelvről, a tettazonosságról, figyelemmel az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire is / Háger Tamás, Szabó Krisztián. – In: Magyar jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 10. sz. (2018. október) p.567-576.

A nyilvánosság elvének érvényesülése a büntetőeljárásban / Varga Petra. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

Számítógépes kockázatelemzés és büntetőeljárás / Fantoly Zsanett, Lichtenstein András. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 10. sz. (2018) p. 5-35.

 

POLGÁRI JOG

A civil szervezetekre vonatkozó kodifikáció változásai a 90-es évektől napjainkig, különös tekintettel az ügyészi hatáskörre / Bércesi Zoltán. – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p. 99-108.

Fogyasztóvédelem az új polgári perrendtartásban / Pribula László. – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p. 5-18.

A fogyasztóvédelmi törvény alapján történő közérdekű perlés tapasztalatai – kitekintéssel a hatályos Polgári perrendtartás (Pp.) szabályozására / Jagusztin Tamás. – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p. 41-51.

A franchise szerződés – gondolatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szereplő szabályozása megújítására / Reines János. – In: Magyar jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 10. sz. (2018. október) p. 529-546.

Gondolatok a közéleti szereplők magánszférája fokozott védelmének szabályozásáról / Sárközy Szabolcs. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 10. sz. (2018. október) p. 26-.32

Iustitia megemlített Téged egy bejegyzésben – A közösségi oldalak felhasználói közötti viszonyrendszerek polgári jogi értékelése / Németh Szabolcs. – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p. 36-40.

A kereset közlésre való alkalmassága – járásbírói szemmel / Hideg Nagy Kornél . – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p.71-84.

A kommentekért való felelősség bírói gyakorlatának evolúciója / Pádár Henrietta . – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

Lehetséges-e Magyarországon bemutatóra szóló részvényt kibocsájtani? Megjegyzések a magyar társasági jog kógenciójáról és diszpozitívitásáról / Veress Emőd. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 10. sz. (2018. október) p. 21-25.

A polgárőr szervezetek működése feletti kontrol, avagy lavírozás a magánjogi és közjogi jogalanyiság mezsgyéjén / Joó Imre. – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p. 19-26.

Szabályozható-e a közösségi média? (Tézisek) / Forgács Imre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 12. sz. (2018) p. 526-533.

A szindikátusi szerződés tartalmának néhány alapkérdéséről / Veress Emőd. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 11. sz. (2018) p. 464 – 476.

Unikális adóztatási tárgy megjelenése a magyar jogban / Deák Dániel. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 12. sz. (2018) p. 517-525.

Az új Ptk. hitel- és számlaszerződésekről szóló szabályainak lányege 1. / Kovács László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 10. sz. (2018. október) p. 5-8.

A vagyonszerzési eljárásban felmerülő jogértelmezési kérdések / Pesti Zsuzsanna . – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p. 27-39.

A végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek a Budapest Környéki Törvényszék - mint másodfokú bíróság – által felülbírált határozatokban megjelenő bírósági gyakorlata / Sebő Ildikó. – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p.53-70.

A zsebszerződések jogi természete és az ellenük való jogi fellépés / Gúti Zoltán. – In: Ügyészek Lapja ISSN 1217-7059. – 25. évf. 4-5 sz. (2018) p. 85- 97.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A bírósági végrehajtási eljárás cselekményeinek láncolatát átmenetileg megakasztó jogintézmények / Gyüre Péter. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az adórendszer és a közpénzügyek egyes elméleti, jogszabályi és gyakorlati összefüggései / Lentner Csaba. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 11. évf., különszám (2018. október) p. 11-18.

Az egységes közfoglalkoztatási rendszer létrejötte, főbb jellemzői Magyarországon / Noszováth Péter. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 11. évf., különszám (2018. október) p. 27-44.

Az elektronikus közigazgatás stratégiai kérdései az Európai Unióban / Ravasz Péter. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs [et al.]. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 11. évf., különszám (2018. október) p. 60-91.

A közbeszerzési szerződések módosítása / Tarkó Izabel Ágnes. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

A lakossági devizahitelezés egyes kérdései nemzetközi bírósági döntések tükrében / Kolozsi Pál Péter. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 11. évf., különszám (2018. október) p. 19-26.

Magyarország integrációja az Európai Unióba – gazdasági és társadalmi megközelítés / Pintér Éva, Pintér Tibor. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 11. évf., különszám (2018. október) p. 1-10.

Önkormányzati közüzemi vállalatok vizsgálata csőd-előrejelzési modellek alkalmazásával / Molnár Petronella. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 11. évf., különszám (2018. október) p. 45-59.

 

GAZDASÁGI JOG

Állami önkorlátozás: az államadósság gyarapodásának akadályai / Varga Judit. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 25-40.

A csődegyezség néhány vitás kérdése III./ Juhász László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 10. sz. (2018. október) p. 12-14.

Céghálózatok fizetésképtelensége / Beskorovaynyy, Luka, Tőke Péter. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 10. sz. (2018. október) p. 14-21.

 

EURÓPAI JOG

A hibás termékért való felelősség rendszere és szabályai Európában / Hajnal Zsolt. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

Kettős termékmérce alkalmazása az Európai Unió belső piacán: a jogi megoldáskeresés útvesztői Brüsszelben és Közép-Kelet Európában / Józan Mónika. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 10. sz. (2018. október) p. 3-9.

A konzuli védelem "európaizálódása" - válsághelyzetekben biztosított segítségnyújtás az uniós polgárok számára : "Europeanisation" of Consular Protection - Consular Assistance during Emergency Situations / Becánics Adrienn. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 149-168.

 

NEMZETKÖZI JOG

A személyek és a felek autonómiája az új nemzetközi magánjogi törvényben / Király Miklós. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 12. sz. (2018) p. 509-516.

 

ALKOTMÁNYJOG

Mit tanulhatunk az emberi jogok konzervatív kritikájából? / Fekete Balázs. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 12. sz. (2018) p. 534-539.

A (rendőr)képmás és kerete: az alkotmánybírósági határozatok helye a jogrendszerben / Orbán Endre. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 41-58.

 

JOGTÖRTÉNET

Eckhart Ferenc, a magyar jogtörténet európai hírű művelője / Hamza Gábor. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 21-24.

A kellékszavatossági szabályok fejlődése a korai újkori (16-18. századi) jogtudomány és joggyakorlat tükrében / P. Szabó Béla. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

A magistratusok felelőssége a gyámrendelés kapcsán a császárkorban / Újvári Emese. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 95-115.

 

JOGELMÉLET

A nemzetállam fogalmának változásai / Gulyás Éva. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. (2018) 2. sz. p. 59-86.

Ottlik László marxizmus-, szocializmus-, bolsevizmus-kritikája : egy 20. századi magyar konzervatív állam- és politikatudós reflexiói / Szabadfalvi József. - In: Jog, állam, politika. – ISSN 2060-4580 10. évf. 2. sz. (2018) p. 3-20.

A sztoikus logika rövid összefoglalása / Szoboszlai-Kiss Katalin. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 117-129.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék: Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből : recenzió / Vasas Tamás. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 193-205.

 „Az emlékezés erejével…” - Bíróságtörténeti kiállítás- és konferencia-körút 2018-2019 / Bódiné dr. Beliznai Kinga. - In: Ítélőtáblai Határozatok ISSN 1785-6221. – 15. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p.: belső borítón

Reflexiók a devizahitelezés kialakulásának és válságának jogi vonatkozásairól, a Lentner Csaba által szerkesztett „A devizahitelezés nagy kézikönyve” apropóján / Teleki Bálint. - In. Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 11. évf., különszám (2018. október) p. 92-96.

„A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban” c. tanulmánykötetről / Petrétei József, Tilk Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 12. sz. (2018) p. 549-552.

Verebélyi Ágnes: Nemzetközi adójogi csereszeminárium – Adójogi transzparencia / Galambos Diána [et al.]. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 11. évf., különszám (2018. október) p. 97-104.

 

EGYÉB

A drónok rendészeti alkalmazási lehetőségei / Vigh András. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689. – 66. évf. 10. sz. (2018) p. 88-107.

A GDPR-ról – különös tekintettel a könyvtárakra és levéltárakra / Tóth Fanni. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

XXI. századi paradigmaváltás a föld tőkés elsajátításában II. rész / Tanka Endre. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 10. sz. (2018. október) p. 10-13.

Az interoperabilitási e-nyomozás alapjai / Nyitrai Endre. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 10. sz. (2018) p. 108-121.

A kommentekért való felelősség bírói gyakorlatának evolúciója / Pádár Henrietta. – In: Debreceni Jogi Műhely ISSN 1786-5158. – 15. évf.,1-2. sz. (2018. július 8.)

Morálisan elítélt viselkedésmódok perspektívafelvételre gyakorolt hatásai rendőrök és civilek körében / Fogarasi Mihály, Gerzsenyi Egon, Varga Csilla Laura. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 10. sz. (2018) p. 122-144.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL

Eurasian Integration and Ukraine / Daniel Haitas. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 179-192.

Major differences between the Characters of the natural philosphers and the Sophists / Katalin Szoboszlai-Kiss. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 87-93.

The rights of children in pre-trial detention in the light of the UN Convention on the Rights of the Child / Bicskei Hedwig. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 2. sz. (2018) p. 169-178.

 

NÉMET

Die strafrechtliche Regelung der häuslichen Beziehungsgewalt in Ungarn - eine neue Strafhandlung im Spiegel der Rechtspraxis / Renáta Garai. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 10. évf. (2018) 2. sz. p. 131-148.

Das Jahressteuergesetz 2018 im Überblick / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 17. sz. (2018) p. 503-504.

Veräußerung fruchtgenussbelasteter Privatimmobilien (Teil 1): typische Fruchtgenussvereinbarung / Patrick Leyrer, Frank.- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 17. sz. (2018) p. 505-510.

Dient die Vergabe von Forschungsstipendien und Wissenschaftspreisen der unmittelbaren Förderung der Allgemeinheit? / Lisa-Marie Strauss. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 17. sz. (2018) p. 511-513.

Amtsrevisionen beim VwGH - Halbjahres-Update 2018 / Angela Stöger-Frank. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 17. sz. (2018) p. 514-520.

Artikelrundschau Juli 2018 - Teil 2. / Maria Gold-Tajalli, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 17. sz. (2018) p. 520-523.

Judikatur / Josef Fuchs. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 17. sz. (2018) p. 523-528.

Kleine Vermietung bei Überlassung eines Ferienhauses an eine Tourismusgesellschaft / Bernhard Renner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 531.

Neue Abteilungsleiter in der Steuersektion des BMF / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 531.

BMF-Info zum KommStG betr Pkw-Sachbezüge von Gesellschafter-Geschäftsführern / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 531-532.

Weitere Änderung der Sachbezugswerteverordnung betr Dienstwohnungen in Tourismusbranchen / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 532.

Verordnung betreffend die Gewinnermittlung von nichtbuchführenden Gewerbetreibenden neuerlich geändert / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 532.

Veräußerung fruchtgenussbelasteter Privatimmobilien (Teil 2): atypische Fruchtgenussvereinbarung / Patrick Leyrer, Stefan Frank. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 533-540.

Offene Fragen rund um Forschungsstipendien und Wissenschaftspreise im Gemeinnützigkeitsrecht / Lisa Marie Strauss.- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 541-545.

Einbringungen von Gebäuden ohne Grund und Boden - § 16 Abs 5 UmgrStG idF JStG 2018. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 545-552.

Artikelrundschau Juli 2018 - Teil 2. / Maria Gold-Tajalli, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 18. sz. (2018) p. 553-556.

Deutsche Anti-Treaty-/Directive-Shopping-Regelung - Allgemeine Missbrauchsvermutung unionsrechtswidrig / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 19. sz. (2018) p. 559-560.

Abschluss einer Vereinbarung zum Austausch länderbezogener Berichte mit den USA/ Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 19. sz. (2018) p. 560.

Sachausschüttungen aus gesellschafts-, bilanz- und steuerrechtlicher Perspektive /Chistoph Schimmer. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 19. sz. (2018) p. 561-569.

Der EStR-Wartungserlass 2018 - Highlights (Teil 1) / Bruno Knechtsberger. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 19. sz. (2018) p. 570-575.

Die Einräumung und Übertragung von Baurechten in der Umsatzsteuer nach dem AbgÄG 2016 / Christoph Finsterer, Sebastian Tratlehner. In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 19. sz. (2018) p. 576-584.

Artikelrundschau August 2018 - Teil 1 / Maria Gold-Tajalli,, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 19. sz. (2018) p. 585-588.

Selbstanzeige anlässlich Außenprüfung: Abgabenerhöhungszuschlag ist verfassungskonform / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 20. sz. (2018) p. 591-592.

Rechtsanwaltskosten bei bloß relativem Anwaltszwang nicht zwangsläufig / Bernhard Renner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 20. sz. (2018) p. 592.

(K)ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis? / Katharina Haelsteiner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 20. sz. (2018) p. 593-597.

"Spaltung" einer Kryptowährung aus ertragsteuerlicher Sicht / Elisabeth Steinhauser. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 20. sz. (2018) p. 598-603.

Wertminderungen von Forderungen bei Kreditinstituten - IFRS 9, UGB und EStG / Erich Pummerer et al. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 20. sz. (2018) p. 604-609.

Mögliche Folgen der Meldepflicht von aggressiven Steuermodellen für Unternehmen - eine kleine DAC-Genese / Stefan Schuster. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 20. sz. (2018) p. 610-618.

Artikelrundschau August 2018 - Teil 2 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. -- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 20. sz. (2018) p. 619-620.

 

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

POLGÁRI JOG

Szerződésszegés a polgári jogban / Leszkoven László. - 2. átdolg. kiad.. -Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 428 p. ; 21 cm Lezárva: 2018. máj. 2. - Bibliogr.: p. 423-428.  ISBN 978-963-295-690-9 (fűzött). - lelőhelyinformáció

Nmjtv. fordítókulcs : oda-vissza : a 2017. évi XXVIII. törvény és az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban / szerk. Lupóczné Krammer Edit. - Budapest : HVG-ORAC, 2018. - 112 p. ; 29 cm Lezárva: 2018. máj. 8. ISBN 978-963-258-389-1 (fűzött).- lelőhelyinformáció

A magánjog általános tana / Lábady Tamás. - Budapest : Szt. István Társ.,2018. - 238 p. ; 24 cm ISBN 978-963-277-750-4 (fűzött). - lelőhelyinformáció

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az állami jogérvényesítés és a közigazgatási büntetés dilemmái : tanulmányok / Kis Norbert. - Budapest: Dialóg Campus, 2018. - 129 p.; 20 cm  (Institutiones juris,  ISSN 1218-9375) Bibliogr. a tanulmányok végén és a lábjegyzetekben ISBN 978-615-5845-60-4. - lelőhelyinformáció

Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez: kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez / szerk. Barabás Gergely, Baranyi Bertold, Fazekas Mariann. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 835 p. ; 25 cm ISBN 978-963-295-736-4. - lelőhelyinformáció

 

EGYÉB

Megtartott szó válogatott jogi tanulmányok / Lábady Tamás ; [szerk. KoltayAndrás, Landi Balázs]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 532, [4] p. ; 25 cm. - Bibliogr. a lábjegyzetben ISBN 978-963-295-740-1(kötött) ár nélkül. - lelőhelyinformáció

Platformok, robotok és a jog : új szabályozási kihívások az információs társadalomban / Ződi Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2018. - 264 p. ; 20 cm (Recta ratio,  ISSN 2064-7107). - Bibliogr. a lábjegyzetekben ISBN 978-963-693-865-9 (fűzött). - lelőhelyinformáció

Találd meg a miérted! : mi motivál minket és csapatunkat? / Simon Sinek, David Mead, Peter Docker ; [ford. Garai Attila]. - Budapest: HVG Kv., 2018. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. ISBN 978-963-304-590-9 (fűzött) 4200,- Ft. - lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

A JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS: A JOGGAL VALÓ VISSZAÉLÉS ELMÉLETE, BÍRÓI GYAKORLATA ÉS MUNKAJOGI JELENTŐSÉGE1.jpg

Szerző: Tercsák Tamás

HVG-ORAC, 2018.

„Tercsák Tamás könyve a joggal való visszaélés intézményének monografikus feldolgozását adja. Érvényes ez a megállapítás az elméleti alapok feltárására éppúgy, mint a bírói gyakorlat kritikai bemutatására. Az elméleti kérdések tárgyalását Szerző az alanyi jog fogalmi határainak megvonásával kezdi, hogy az alanyi jog fogalmának szilárdan megépített alapjára építhesse fel a joggal való visszaélés dogmatikáját. Ez a tárgyalási mód feltétlenül indokolt, mivel magánjogunkban a joggal való visszaélés tilalma általános jelentőségűvé vált.

 A Polgári Törvénykönyv ugyanis az alapelvi rendelkezések között helyezi el a tilalmi szabályt, ahogy azt már – az 1912-ben hatályba lépett svájci Zivilgesetzbuch mintáját követve – az 1959-es kódex is tette. Ez a kiemelt rendszertani pozíció pedig azzal a következménnyel jár, hogy elvben bármely alanyi jog visszaélésszerű gyakorlása a tilalomba ütközhet. A magyar magánjog tudatosan vállalja az általános tilalom módszerét, annak ellenére, hogy az egyes alanyi jogok és a velük való visszaélés módozatai jelentősen különbözhetnek egymástól. Külön ki kell emelni, hogy Tercsák elemzései túlterjeszkednek a szorosabban felfogott polgári jogon, és behatóan foglalkoznak a joggal való visszaélés munkajogi kérdéseivel. Ez a széles feldolgozási horizont önmagában is egyedülálló jelentőségűvé teszi a könyvet, amely jogirodalmunkban elsőként ad összefoglaló képet a munkajogi jogviszonyokban lehetséges visszaélési helyzetekről és azok jogi megítéléséről. A mű másik feltétlenül kiemelendő erényét a bírói gyakorlat szinte teljes körű feldolgozása jelenti. Nincs ma a magánjognak még egy olyan területe, amelynek teljes mértékadó jogalkalmazási praxisát egyetlen könyvben találhatja meg az alaposan dolgozó jogász. Ez a monográfia több mint félévszázad alatt, az 1959-es Ptk. hatálybalépése óta alakuló ítélkezési gyakorlatot kritikailag dolgozza fel és mutatja be áttekinthetően szerkesztett,az olvasó által könnyen követhető rendszerben. Melegen ajánlom Tercsák Tamás könyvét a hivatásukat igényesen gyakorolni kívánó magyar jogászoknak.

Vékás Lajos

professzor emeritus, akadémikus”

Forrás: http://hvgorac.hu/A_joggal_valo_visszaeles

Megjelenés: 2018. november 12.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG2.jpg

Szerzők: Belovics Ervin; Vókó György

HVG-ORAC, 2018.

„A büntetés-végrehajtási jog könyvünk segítséget kíván nyújtani egyrészt az egyetemi vizsgára, másrészt a jogi szakvizsgára felkészüléshez is.

Azok az ismeretek találhatók meg benne, amelyek elvezethetik a Tisztelt Olvasót ennek a diszciplínának, jogi szakvizsgatárgynak akár a mélyebb megismeréséhez is. Az ismeretközlés olyan módszerét választottuk, amely elsődlegesen a jogi felsőoktatás céljait szolgálja az elméleti alapokat már elsajátított olvasónál, nagyobb súlyt helyezve a jogalkalmazási alapismeretekre és az új joganyagra a tudományos és gyakorlati követelmények figyelembevételével.”

Forrás: http://hvgorac.hu/Buntetes_vegrehajtasi_jog

 

ALAPJOGI TANOK I-II.3.jpg

Szerzők: Somody Bernadette; Szabó Máté Dániel; Vissy Beatrix; Dojcsák Dalma

HVG-ORAC, 2018.

„Az emberi jogi értékek mellett mélységesen elkötelezett négy szerző által jegyzett, kétkötetes tankönyv korábbi kutatásokra, publikációkra épülő, az oktatásban is tesztelt munka. Módszertanilag új utakat nyit meg, épít a hallgatói autonómiára, esélyt ad arra, hogy megvalósuljon a nagy pedagógiai triász, az ismeretek átadása, a készségek fejlesztése és az attitűdök átvitele.

A könyv az alapjogokat jogi normaként, tényleges jogosultságokként fogja fel, így valódi jogállami alapjogi mű született, amely az alkotmányjogi nézőpontot következetesen érvényesíti. Az első, elméleti kötet az alapjogok rendszerének és kérdéskörének teljességét adja. A logikusan és feszesen egymásra épülő három nagy részben először a legfőbb alapjogi fogalmakkal és követelményekkel ismertet meg, másodszor bemutatja az alapjogvédelmi mechanizmusokat, külön kiemelve a „bírói állam” szerepének óriási jelentőségét, végül kidolgozza az alapjogok speciális dogmatikáját, jelezve a sztenderdeket. Üdítően más, újító tankönyvkoncepció ez, mint amit a korábbi, alapjogokkal foglalkozó könyvekben megszoktunk. Ugyancsak érdeme a kötetnek, hogy kritikai értékelő alapon ír, de távol tart minden ideologikus vagy politikai véleményt, következetesen jogiasít és az értékeket teszi mércévé. Az „ikertestvér”, a második kötet lényegében nem más, mint esetjogi szemelvénygyűjtemény, amely a már említett hallgatói autonómiára számít.

Nagyon bízom abban, hogy ez a bátor, jól megírt, könnyen használható és érthető, új koncepcióra épülő alapjogi tananyagcsomag sikeres lesz, és átviszi a túlsó partra az alapjogok szeretetét. A francia deklaráció óta tudjuk, hogy az emberi jogok léte nélkül alkotmányos demokrácia elképzelhetetlen.

Dr. Kukorelli István

egyetemi tanár, az MTA doktora”

Forrás: http://hvgorac.hu/konyvek_csoport/ujdonsagok_csoport/Alapjogi_tanok

 

MAGYAR ALKOTMÁNYOSSÁG AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN4.jpg

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás

Szerzők: Chronowski Nóra; Vincze Attila

HVG-ORAC, 2018.

„Az alkotmányosság és az európai integráció viszonyrendszere időről időre új jogi kérdéseket vet fel. Míg a korábbi kiadást a lisszaboni szerződés hatálybalépésével és az Alaptörvény elfogadásával beállott változások indokolták, a harmadik kiadás az elmúlt hat év Európát is próbára tevő globális és regionális krízisei következtében felgyorsult jogi változásokra, valamint az uniós joggal kapcsolatos egyre terjedelmesebb alkotmánybírósági gyakorlatra reagál.”

Forrás: http://hvgorac.hu/magyar_alkotmanyossag_az_europai_integracioban_kiadvany

 

KÖTELMI JOG: ÁLTALÁNOS RÉSZ5.jpg

Szerzők: Fazekas Judit, Menyhárt Ádám, Kőhidi Ákos

Gondolat Kiadó, 2018.

Forrás: http://www.gondolatkiado.hu/kotelmi-jog-altalanos-resz

 

 

 

 

 

 

 

A GYERMEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN6.JPG

Szerző: Nagy Márta

L’Harmattan Kiadó, 2018.

„A gyermek jogai az alapvető emberi jogokkal szorosan összefüggő jogosultságokat jelentenek. Vajon a gyermek legfőbb érdeke az emberi jogokon belül is elsőbbséget élvező érdek, vagy olyan legfőbb érdek, amely a szülők érdekeihez képest elsőbbséget élvez? A gyermek jogainak kellő védelme a gyermekvédelmi, igazságszolgáltatási eljárásokban, a kiélezett konfliktushelyzetekben mérhető leginkább: a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek váltott elhelyezése, a gyermek véleményének meghallgatása, a véleményének tiszteletben tartása, a megfelelő tájékoztatása az őt érintő eljárásokban határokon belüli és határokon átnyúló ügyekben. Milyen nehézségekkel kell megküzdenie az igazságszolgáltatásnak ezen összetett, bonyolult ügyek megoldása során? Miért fontos, hogy az ilyen típusú jogvitákban komplex módon alkalmazhatók legyenek a peres eljárás szabályai és a békés megoldások? A könyv szerzőjének jelen tanulmánykötete ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat. Kutatja, vajon a gyermekközpontú igazságszolgáltatás, amelynek megteremtése az Európai Unió egyik fő célkitűzésévé vált 2010-ben, milyen hatást gyakorol az uniós és tagállami jogfejlődésre, és milyen prioritások jelennek meg az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában. A gyermek jogai egyre előkelőbb helyet foglalnak el a hazai jogi környezetben, a Polgári Törvénykönyvben, és a perjogi kodifikációban is. A kötet elemzi a hazai jogi szabályozást, és nem utolsósorban felhívja a figyelmet a mediációs eljárások szerepére és jelentőségére a családi jogviták rendezésében.”

Forrás:https://harmattan.hu/konyvek/a-gyermek-jogainak-ervenyesulese-az-igazsagszolgaltatasban/

 

HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS A KÖZIGAZGATÁSBAN7.jpg

Szerző: Ivancsics Imre, Fábián Adrián

Dialóg Campus, 2018.

„A hatósági jogalkalmazás a közigazgatás egyik legjellemzőbb tevékenységi fajtája. Ez a könyv ennek a területnek azt az ismeretanyagát tartalmazza, amelynek az elsajátítása az egyetemi jogász- és igazgatási képzésekben elvárt. A közigazgatási hatósági eljárás és a szabálysértési eljárás bemutatása tehát a képzések követelményeihez igazodik, különös tekintettel az egyes jogintézmények fogalmára, funkcióira. Ivancsics Imre több mint ötven éven keresztül oktatta a közigazgatási (államigazgatási) jogot a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Kutatási területe a közigazgatás hatósági tevékenysége mellett a települési és területi közigazgatás. Az e tárgykörökben megjelent publikációi mellett számos egyetemi jegyzetnek és tankönyvnek társszerzője, illetve szerzője. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karának dékánja. Főbb kutatási területei közigazgatás- elméleti kérdések, a közszolgálat és az önkormányzati közigazgatás. Habilitált, magyar és idegen nyelven írott publikációinak száma meghaladja a százat.”

Forrás: http://www.dialogcampus.hu/hu/ujdonsagok/-2

 

PLATFORMOK, ROBOTOK ÉS A JOG. ÚJ SZABÁLYOZÁSI KIHÍVÁSOK AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN8.jpg

Szerző: Ződi Zsolt

Gondolat Kiadó, 2018.

„A jogban az eszközöket a tradíció határozza meg, különösen a szilárd dogmatikai alapon álló olyan jogokban, mint a germán jogcsalád, ahová a magyar jog is tartozik. Ződi Zsolt könyve arról az ellentmondásokkal terhelt folyamatról szól, amelyben a jogrendszer alkalmazkodni próbál a technológiai fejlődéshez, a computerizálódáshoz, a robotizációhoz, a digitális társadalomhoz. Izgalmas, érdekes, magas szintű monográfia.

Sárközy Tamás

professzor emeritus

Budapesti Műszaki Egyetem

Az érintkező-súrlódó kontinentális kéreglemezek által okozott rengésekre emlékeztető módon növekszik a feszültség az információs társadalom villámgyors technológiai és intézményi átalakulásai miatt, amelyeket csak nagy késéssel követnek a kiegyenlítés és egyensúlyteremtés erői. S noha a változó gyakorlatok, viselkedések és viszonyok mögött sokféle kontrollmechanizmus áll, minden adaptációs kényszerpálya a jog számára is azonnali kihívás. Ződi Zsolt nemcsak alapos felfedezőutakat vezet e hatalmas, jogi tudásmérnökökért kiáltó törésvonal egy-egy látványosabb helyszínére (a platformok, kódok, Nagy Adatok és mesterséges intelligenciák földjére), hanem a puszta eset- és problémamustránál jóval többre vállalkozik. Metafora-értelmezésekből kiinduló terepszemlékkel segít közel férkőzni a mélyben munkáló erők természetrajzához, a megduplázódó jogrendszer felszíni formáihoz.

Z. Karvalics László

habilitált egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem”

Forrás: https://www.gondolatkiado.hu/platformok-robotok-es-a-jog-uj-szabalyozasi-kihivasok-az-informacios-tarsadalomban

 

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

A jogi szakkönyvtárakat érintő kihívásokra hívta fel a figyelmet az Európai Unió Bírósága által szervezett szakmai konferencia Luxembourgban43122201_330797367695503_1205055333769150464_n.jpg

Az Európai Unió Bírósága 2018. október 4-én konferenciát szervezett a modern jogi szakkönyvtárakat érintő kihívásokról Luxembourgban. Hazánkat Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője képviselte.

A szakmai rendezvénynek az Európai Bíróság adott otthont. Az Európai Unió Bírósága fő feladata, hogy az európai uniós jogszabályokat mindegyik EU-s tagállam azonos módos értelmezze és alkalmazza, illetve, hogy az EU-s országok és intézmények betartsák az EU-jogszabályok rendelkezéseit.

A konferencia meghívottjai elsősorban az európai kontinens jogi könyvtárosai és információs szakemberei voltak, de nagy számban vettek részt pl. amerikai könyvtárosok is.

44559120_570182820083165_5947321023853494272_n.jpgA rendezvény elsődleges célkitűzése volt az európai jogi szakkönyvtárak közötti együttműködés tovább erősítése. A szervezők lehetőséget kívántak teremteni a jogi szakkönyvtárban folyó munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a jogi könyvtárakat érintő nemzetközi fejlesztések, új trendek megismerésére is.

A szakmai konferencia szervezőit az a meggyőződés vezérelte, hogy a jogi könyvtárak és könyvtárosok minél szorosabb együttműködése, nagyban támogatja a jogi szakterület szakembereinek, kutatóinak és felhasználóinak az igények minél hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb teljesítését, illetve olyan minőségi szolgáltatásokat kialakítását a jogi szakkönyvtárakban, amelyek még jobban megfelelnek a nemzetközi és a nemzeti szakmai elvárásoknak.43285548_498637373968840_3271872538103250944_n.jpg

A résztvevők a luxembourgi workshopon inspiráló előadásokat hallgathattak, a szakmai párbeszéd segítségével a jogi könyvtári tudományterület jelene és jövője szempontjából fontos célokra összpontosíthattak.

A konferencia változatos, de szoros napirendje többek között foglalkozott az alábbi kérdéskörökkel:

 • a jogi hivatás jövőbeli elvárásai
 • kihívások és új kommunikációs és információs eszközök a jogi könyvtárakban
 • a könyvtári szakma fejlődése – katalógusok, adatbázisok, szolgáltatások a felhasználók számára
 • a bibliográfiai kutatás új eszközei
 • szerzői jog az Európai Unió tagországaiban
 • könyvkiadás az Európai Unióban a jogtudomány területén
 • versenyjog és könyvtárak
 • az e-könyvek kölcsönzése
 • a tudományos szakirodalom nyílt hozzáférésben (open access) és a jogi tudományterület
 • új dokumentumtípusok a jogtudomány területén: blogok, hivatkozások, open access

44641839_2094587027521598_197503207818133504_n.jpgA szakmai tanácskozáson az igazságszolgáltatás és a hazai könyvtáros társadalom olyan kiemelkedő szakértői osztották meg ismereteiket, tapasztalataikat a konferencia résztvevőivel, mint:

 • Koen Lenaerts, az Európai Unió Bírósága elnöke
 • Miguel Poiares Maduro, a Global Governance Programme igazgatója
 • Pep Torn, a firenzei EUI Library igazgatója
 • Jane Sánchez, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár jogi könyvtárosa
 • Ewoud Sakkers, az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságának vezetője
 • M. Fabrice Picod, a párizsi l'Université Panthéon-Assas professzora

A szakmai konferencia minden résztvevője sok új értékes gondolattal, új ismeretséggel, új ötletekkel, inspirációkkal, új látásmóddal és tartalmas szakmai beszélgetések tapasztalatával tért haza.

Kimondhatjuk, hogy a világ minden országában az igazságszolgáltatás egyik alapvető könyvtári-információs tájékoztatási és tudásbázis eszköze a könyvtár. A szakmai rendezvény maximálisan megvalósította a célkitűzéseket. A szakmai konferencia három központi fogalma: az együttműködés, kommunikáció és megújulás volt, amely teljes mértékben átszövi az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer életét is. A konferencia is rávilágított arra, hogy az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer fejlesztései teljes mértékben követik, sőt sok esetben meg is előzik a világ jogi könyvtári trendjeit.

44716147_190753451835615_6845922632802500608_n.jpg

A könyvtárosok kinyilvánítottak, hogy minél többet szeretnének tenni annak biztosítása érdekében, hogy a jogtudomány területén dolgozó minden felhasználónak a lehető legmagasabb szintű könyvtári szolgáltatást tudjanak nyújtani a világ minden országában.

43346088_505075619901446_1097683775594168320_n.jpgA szakmai rendezvény záró programjaként a résztvevők megl43395731_2142808489104614_4890841802992517120_n.jpgátogatták az Európai Unió Bírósága Könyvtárát. A könyvtár a Bíróság egyik kiemelt információs intézménye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Kuslits László (Kúria)

dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

 

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)