Szakirodalmi ajánló 2018. szeptember-október

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

Homonculum regulare necesse est – adalékok egy jövendő robotjog elé, különös tekintettel a jogalanyiság és a felelősség kérdésére / Klein Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 380-391.

A jogpozitivizmus győzelme, avagy a „lomizás” és a guberálás pönalizálása / Tóth Gábor Ferenc. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 401-405.

 

BÜNTETŐJOG

Bűnhődés bűnösség nélkül: a kényszergyógykezelés patológiája a hazai szabályozás és a nemzetközi tapasztalatok tükrében / Gula Krisztina Petra. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 401-406.

A Kúria elvi bírósági határozata az elvett dologgal menekülő tolvajjal szembeni védekezés jogszerűségéről / Gál Andor. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 2. sz. (2018) p. 35-47.

A Kúria harmadfokú döntése a megbízhatósági vizsgálat keretében elkövetett korrupciós bűncselekményről / Bangó Zoltán Ábel. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 2. sz. (2018) p. 29-34.

A rendszerváltás időszakában gyorsuló gazdasági bűnözés szerveződése / Balassa Bence, Bezsenyi Tamás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 9. sz. (2018) p. 7-28.

Sport és büntetőjog / Fejes Péter, Fejes Fruzsina. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus) p. 34-43.

Az önvezető járművek és a büntetőjogi felelősség / Hodula Máté. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 9. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 68-78.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A bizonyítási kísérlet alanyai / Budaházi Árpád. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 9. sz. (2018) p. 39-57.

A büntetőeljárás kodifikálásának tanulságai, néhány, elsősorban a bíróságot érintő kérdésben / Tóth Mihály. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 9. sz. (2018) p. 465-470.

A büntetőeljárási törvény újításainak várható hatásai / Polt Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 9. sz. (2018) p. 29-38.

Az emberi jogok és az új büntetőeljárási törvény / Czine Ágnes. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 434-440.

Szakértő és szakvélemény az új büntetőeljárási törvényben / Herke Csongor. – In: Med. et Jur. ISSN 2061-6619. – 9. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 4-11.

A szakvélemények büntetőperbeli felhasználásának elvi és gyakorlati kérdéseiről / Bérces Viktor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 9. sz. p. (2018) 58-81.

Testi sértés vagy emberölési kísérlet? : a pontatlan orvosi szakkifejezések használatának hatása a büntetőeljárás kimenetelére / Philipp Schneider, Patonai Zoltán, Gergely Péter, Fogarasi Katalin. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 – 66. évf. 9. sz. (2018) p. 147-163.

 

POLGÁRI JOG

Átdolgozás vagy nem átdolgozás: ez itt a kérdés. Az átdolgozás jogának érvényesülése a színpadon / Sápi Edit. – In: Iparjogvédelmi és szerzői jogi szemle ISSN 1587–5563. – 13 (123). évf., 4. sz. (2018. augusztus) p. 7-29.

Arculatátviteli szerződés és személyiségvédelem a sportban - sportgazdaságtani megközelítésben / Pázmándi Kinga. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus) p. 7-11.

A bizalmi vagyonkezelő szerződésszegésekor felmerülő egyes dogmatikai kérdések / Borbély Zoltán. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 392-400.

Döntések a kereskedelmi választottbíráskodás gyakorlatából. Közvetítői jutalékjogosultság / Szakál Róbert. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 9. sz. (2018. szeptember) p. 22-23.

Egészségügyi adatkezelés és a GDPR hatása / Németh Kinga. – In: Med. et Jur. ISSN 2061-6619. – 9. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 17-22.

Az egyezségi eljárások perelhárító szerepe a közjegyzői nemperes eljárásokban / Molnár Tamás. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 9. sz. (2018) p. 501-509.

Érdekérzékenység és szerződésszegés / Leszkoven László. – In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – 3. évf. 9. sz. (2018)

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány és a feltételhez kötött forgalomba hozatali engedély (Az AstraZeneca kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks-ügy) / Barkai Léda. – In: Iparjogvédelmi és szerzői jogi szemle ISSN 1587–5563. – 13 (123). évf., 4. sz. (2018. augusztus) p. 30-38.

Kitekintés a közjegyzői tevékenységre a kiskorúak ügyeinek tükrében / Lengyel Iván. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 22-28.

A középfokú iskolai tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartásának jogalkalmazási dilemmái / Simon Károly László. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 15-21.

A lízingbevevő kellékszavatossági igényeinek érvényesítése / Pribula László. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 9. sz. (2018. szeptember) p. 14-17.

A magyar sportbiztosítás időszerű kérdései / Tamás Lajos. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus) p. 12-15.

Nagykorúak cselekvőképességének korlátozását megelőző klinikai aspektusok / Szabó Ferenc Ádám. – In: Med. et Jur. ISSN 2061-6619. – 9. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 23-30.

A sajtó-helyreigazítás új perrendi koncepciójának jogalkalmazási kihívásai / Pribula László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 423-432.

A sérelemdíj iránti kereset elutasítása és a hátrány kutatása / Parlagi Mátyás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 369-379

Sportfegyelmi felelősség / Tóth Nikolett Ágnes. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus) p. 44-51.

A sportközvetítésekkel kapcsolatos szerzői jogi kérdések az Európai Bíróság gyakorlatában / Grad-Gyenge Anikó. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus) p. 16-25.

Sportszerződések - munkajogi és/vagy megbízási jogviszony / Horváth Gábor. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus) p. 3-7.

A sürgősségi és kötelező pszichiátriai intézeti gyógykezelés néhány szakmai és jogi dilemmája / Vizi János. – In: Med. et Jur. ISSN 2061-6619. – 9. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 13-16.

A szerzeményi közösség szabályozása a német BGB rendszerében / Kriston Edit. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 45-47.

A szindikátusi szerződés ütközése a társasági jogi normákkal és a társasági szerződéssel / Veres Emőd. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 9. sz. (2018) p. 510-511.

Az üzleti titok irányelv átültetésének egyes kérdései I. / Faludi Gábor. – In: Polgári jog ISSN 2498-7263. – 3. évf. 9. sz. (2018)

Veszélyes üzemi felelősség: az objektív kártérítési felelősség térnyerése / Pusztahelyi Réka. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 9. sz. (2018. szeptember) p. 3-8.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A beszámítás új perjogi fogalma / Völcsey Balázs. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 2. sz. (2018 június) p. 5-13.

Megelőző távoltartás a Budapest Környéki Törvényszék gyakorlatában I. rész / Tiszavölgyi Gyöngyvér. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 36-40.

A polgári perbeli szükséghelyzetek eseteiről, feltételeiről II. / Miczán Péter. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 2. sz. (2018 június) p. 13-24.

A tisztességtelen szerződési feltételek hivatalbóli vizsgálata / Juhász Krisztina. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 2. sz. (2018 június) p. 38-51.

Az új perjogi kódex mint a nemperes eljárások háttérszabályozása / Bodoki Gábor. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 9. sz. (2018. szeptember) p. 3-5

Az új választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitában / Mika Ágnes. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 28. évf. 9. sz. (2018. szeptember) p. 5-11

 

MUNKAJOG

Az Alkotmánybíróság 2018 első félévében hozott munkajogi tárgyú döntései / Bitskey Botond. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 44-49.

Applikációalapú munkavégzés a gyakorlatban / Necz Dániel. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 39-43.

A bizonytalan foglalkoztatás fogalma és jellemzői: ellenség a kapuknál? / Gyulavári Tamás. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 9. sz. (2018) p. 472-483.

Digitalizáció a munkajogban / Czirók Andrea, Nyerges Éva. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 33-38.

Az Európai Bíróság és a gordiuszi csomó: az Uber applikáció vagy taxitársaság? / Gyulavári Tamás.– In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 8-12.

Értékrend a munkaügyi ítélkezésben / Lőrincz György. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 21-27.

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazandó fogyatékosság kérdéséhez / Ferge Zsigmond. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 56-61.

A munkáltató jó hírnévhez fűződő személyiségi jogának szakszervezet általi megsértése / Antalóczy Adrienn. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 62-67.

A munkáltató kötelezettségei a munkaviszonyban / Miholics Tivadar. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 392-400.

Az objektív és igazolt szakmai alapú kimentés / Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 50-55.

A szabadság elszámolásának egyes kérdései / Pál Lajos. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 28-32.

A transznacionális szolidaritási sztrájk jogi lehetőségei a hazai és az uniós jog alapján /Trenyisán Máté. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 1-7.

A whistleblowerek védelme – különös tekintettel az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai uniós irányelvjavaslatra / Konta Éva. – In: Munkajog ISSN 2560-1687. – 2. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 13-20.

 

GAZDASÁGI JOG

Az adórendszer és a közpénzügyek egyes elméleti, jogszabályi és gyakorlati összefüggései / Lentner Csaba. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 5. sz. (2018. szeptember) p. 30-36.

Az in-house kapcsolat fennállásának vizsgálata önkormányzati gazdasági társaságok esetében / Hajdú Gergely. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 9. sz. (2018. szeptember) p. 18-22.

 

EURÓPAI JOG

Az Aarhusi Egyezmény értelmezésének egyes kérdései az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában / Váradi Ágnes. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 2. sz. (2018) p. 94-117.

Az Európai Unió Bíróságának döntési mechanizmusáról / Pokol Béla. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 19. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 122-137.

Előzetes döntéshozatal és alkotmánybíráskodás / Vincze Attila. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018) p. 22-30.

Az Európai Unió Bíróságának európai polgári eljárásjogot érintő esetjoga 2017-ben / Horváth E. Írisz. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 2. sz. (2018 június) p. 24-30.

Az Európai Unió felelőssége az általa okozott károkért. Közérdekű ítéletek az Európai Unió Bíróságának gyakorlatából / Mohi Csaba. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 9. sz. (2018. szeptember) p. 24-26.

Az Európai Unió intézményei és döntéshozatali rendszere / Szurday Kinga. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 425-432.

Határtalanul – a házasság felbontása és annak járulékai az európai uniós rendeletek és az új nemzetközi magánjogi törvény fényében, kitekintéssel a legújabb EUB döntésekre / Szeibert Orsolya. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 1-8.

Korlátozott tagállami mozgástér a közös kül- és biztonságpolitikában? A (gazdasági) szankciók alkalmazásának jogi feltételei az Európai Unióban / Szép Viktor. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 2. sz. (2018) p. 53-71.

A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának összehasonlítása / Bujtár Zsolt. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 5. sz. (2018. szeptember) p. 6-16.

A letéti szerződés az európai és a magyar jogban / Szalma József. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 433-442.

A magyar földforgalmi szabályozás az Európai Unió Bírósága előtt – a haszonélvezeti jogok megszűnése és a tőke szabad mozgása / Varga Zoltán. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 5. sz. (2018. szeptember) p. 17-29.

Nemzeti érdekek és szociális integráció az Európai Unióban – az európai jogok szociális pillérének kísérlete az integrációra / Hungler Sára. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 2. sz. (2018) p. 36-52.

Sebességhatárok és baleseti statisztikák az Európai Unióban / Mészáros Gábor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 9. sz. (2018) p. 107-130.

Sérelemdíj és a személyiségi jogok megsértésének magánjogi szankciói az európai és a magyar jogban / Tattay Levente. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 463-464.

Szülői felelősség a határokon túl – a magyar továbbtanuló nagykorú gyermekek tartásának eljárásjogi problémái az Európai Unióban / Hideg Milán István. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 9-14.

Szülői felelősséggel kapcsolatos joghatóság jogellenes elvitel esetén / Osztovits András – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 41-44.

 

NEMZETKÖZI JOG

Általános részi jogintézmények szabályozása a régi és az új nemzetközi magánjogi Kódexben / Burián László. –  In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 64. évf., 3. sz. (2018) p. 5-28.

A bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatának határai az alkotmányjogi panaszok elbírálása során Szlovákiában / Mészáros Lajos. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018) p. 31-33.

Az életkorlimit problematikája a felsőoktatásban és a tudományos életben – a lett Alkotmánybíróság döntése - / Lakatos Péter Levente. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 441-443.

Felesleges vagy nélkülözhetetlen? Mindenki döntse el saját maga! avagy cselekvőképtelenség esetére szóló előzetes nyilatkozatok Németországban / Rédling Beáta. –  In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 64. évf., 3. sz. (2018) p. 62-77.

Joghatósági szabályaink személyállapoti, családjogi és öröklési ügyekben az új nemzetközi magánjogi kódexben / Szőcs Tibor. –  In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 64. évf., 3. sz. (2018) p. 44-61.

A kisebbségek szervezetei döntéshozatalba való bevonásának modelljei a nemzetiségi szószólói és a nemzetiségi képviselői intézmény tükrében / M. Balázs Ágnes. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 19. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 79-90.

Nemzetközi Kereskedelmi Egyezmények hálójában: a TPP és a CETA / Kanyuk Petra Ágnes. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 5. sz. (2018. szeptember) p. 37-44.

Az új nemzetközi magánjogi törvény és a nemzetközi magánjogi tárgyú európai uniós rendeletek viszonya, kapcsolódási pontjai / Somssich Réka. –  In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 64. évf., 3. sz. (2018) p. 29-43.

Az új nemzetközi magánjogi törvényről / Vékás Lajos. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 413-421.

 

ALKOTMÁNYJOG

Adatvédelem: az alapjogvédelmi teszttől az érdekmérlegelésig / Jóri András. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018) p. 16-21.

Az alapvető jogok érvényesítése a magánjogi jogviták során – az újabb alkotmánybírósági gyakorlat (2014-2018) / Gárdos-Orosz Fruzsina, Bedő Renáta. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018) p. 3-15.

Az Alkotmánybíróság határozata a 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességéről / Csink Lóránt. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 2. sz. (2018) p. 5-11.

Az Alkotmánybíróság határozata az összbüntetésről / Márok Soma. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 2. sz. (2018) p. 13-18.

Az Alkotmánybíróság visszautasító végzése a műemlék megrongálása bűncselekményéről / Tapodi Péter Ádám. – In: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 2. sz. (2018) p. 19-28.

Az alkotmányozó hatalom felülvizsgálata / Manhertz Tamás István. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 2. sz. (2018 június) p. 31-37.

Az emberi jogok esélye a közömbös társadalmakban / Sajó András. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 365-368.

A magzati élet védelme a géntechnológia korában / Szútor Vivien. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 19. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 167-177.

Új utak az Alkotmánybíróság és a bíróságok kapcsolatában / Sulyok Tamás, Deli Gergely. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018) p. 60-64.

A választási eljárás során benyújtott alkotmányjogi panaszok vizsgálati tapasztalatai a véleménynyilvánítási szabadság tükrében / Ocskó András. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018) p. 49-59.

A véleményszabadság alkotmánybírósági esetjoga a megváltozott közjogi környezetben / Schiffer András. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018) p. 34-48.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs [et al.]. – In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 85-98.

A hatósági ellenőrzés dilemmái / Kántás Péter. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 72-76.

Kell-e bizalmi szolgáltató a fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz? / Vágujhelyi Ferenc. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 61-64.

A közigazgatási bíráskodás alkotmányossága Magyarországon:a közigazgatási és munkaügyi bíróságok döntéseivel szembeni alkotmányjogi panaszok tapasztalatai / Tóth J. Zoltán. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 19. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 205-215.

A kormányzás állam-központú elméleteinek reneszánsza / Hosszú Hortenzia. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 1-8.

A közigazgatás története: Magyarytól a Magyary programig / Marsovszki Ádám. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 19. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 91-109.

A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr. (III.) / Boros Anita. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 36-42.

A negyedik ipari forradalom nem várt hatásai / Molnár Szilárd. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 43-51.

Normakontroll a változó közjogi keretrendszerben / Tóth J. Zoltán, Kovács Endre. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 17-27.

Önkormányzati technológiák, térinformatika, légi-felvételek, légi-felmérés / Bakó Gábor. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 77-84.

Önkormányzatok megfelelési képessége a kiberbiztonsági kihívásoknak – védekezőképesség / Számadó Róza. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p.65-71.

A személyzeti jog históriája – a közszolgákkal szemben támasztott követelmények átalakulása / Bencsik András. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 28-35.

Szlovák és magyar települési önkormányzati rendszer szabályozásának összehasonlító elemzése a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának tükrében / Hegedűs Szilárd, Lentner Csaba, Nagy László. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 9-16.

A teljes körű elektronikus ügyintézés közigazgatási bevezetésének tapasztalatai – e-ügyintézési beszámoló az elmúlt évekről / Sántha György. - In: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 52-60.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

A bűnelkövetéshez vezető út megismerése visszaeső elítéltek körében-Előkészítő szakasz / Bolyki Orsolya, Sárik Eszter. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 3. sz. (2018. október) p. 5-22.

A 113 éves Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, mint büntetés-végrehajtási szakmai műhely / Fodor István, Hajdú Miklós, Pavlics Tamás, Zagyi Péter. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 3. sz. (2018. október) p. 25-33.

A Váci Fegyház és Börtön múltja és jelene / Kollár Roland, Zatykó Anikó. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 3. sz. (2018. október) p. 35-44.

A víztorony árnyékában – Tanulmány a tököli büntetés-végrehajtási intézetekről / Pesti Ferenc. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 3. sz. (2018. október) p. 47-55.

Reintegrációs projekt, mint PR tevékenység / Petrezselyem Zsófia. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 3. sz. (2018. október) p. 57-71.

A szolgálati kutya szerepe, jelentősége, képzésének és alkalmazásának lehetőségei a büntetés-végrehajtás szervezetének rendszerében / Stein Mária. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 3. sz. (2018. október) p. 73-90.

Az intézeti vallásgyakorlás szerepe a reintegrációs folyamatokban / Vári Krisztina Ágnes. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 3. sz. (2018. október) p. 93-103.

 

JOGTÖRTÉNET

 „Hogy a minimumra legyen szállítva a bíróhoz való hozzáférhetés esélye” – a bírói fizetésrendezés és a bírók anyagi függetlensége 1869–1920 / Bódiné Beliznai Kinga. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 2. sz. (2018) p. 3-35.

Politikai tartalmú büntetőeljárások a határőrségnél 1950-ben / Fórizs Sándor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 9. sz. (2018) p. 131-146.

Szászy-Schwarz Gusztáv munkássága a hazai és az eurórai magánjogtudomány tükrében / Hamza Gábor. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 5. sz. (2018. szeptember) p. 1-5.

A transzferkutatás a jogtörténetben: eredmények és perspektívák / Gönczi Katalin. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 19. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 197-205.

 

JOGELMÉLET

Anyák és apák mint szülőtársak – a szülői feladatok együttes ellátásának vizsgálata / Szeibert Orsolya. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 48-52.

A diszpozitív szabályozás elve és az elv kérdőjelei a gyakorlatban / Vékás Lajos. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 385-391.

Jogrendszer és jogászok a digitális társadalomban / Gyekiczky Tamás. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 2. sz. (2018 június) p. 1-4.

A kárfogalom polgári jogi és büntetőjogi kapcsolódási pontjai / Kemenes István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 9. sz. (2018) p. 484-491.

Lukács és a jog lételméleti lehetőségei / Varga Csaba. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 443-454.

Nincs igazság? – normalogikai aporiák / Tattay Szilárd. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 2. sz. (2018) p. 72-96.

Polgári jogi igény a büntetőeljárásban / Szeghő Katalin. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 9. sz. (2018) p. 492-500.

Sport választottbíráskodás / Szekeres Diána. – In: Gazdaság és jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 7-8. sz. (2018. július-augusztus) p. 25-34.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Blutman László A rejtélyes tiszaeszlári per című könyvről / Antal Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 444-447.

A közjegyzői kamarák rendszerváltáskori újjászületése Magyarországon / Horváth Gyöngyi. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 407-417.

„Meddig mehetünk el?” – beszámoló a Családi Jog folyóirat 2018. évi konferenciájáról Tancsik Annamária. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 53-56.

Monográfia az alkotmánybírósági különvéleményekről / Vörös Imre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 406-408.

Rokolya Gábor: Magyar közjegyzők a Délvidéken / Nánási László. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 461-462.

A sérelemdíj dogmatikáját és gyakorlatát elemző monográfiáról / Sándor István. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 73. évf., 9. sz. (2018. szeptember) p. 409-412.

Dr. Vollner Erika / Gyergyák Ferenc. - In.: Új magyar közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 3.sz. (2018. szeptember) p. 99-100.

 

EGYÉB

Akit a kedvtelése tett világhírűvé: Némethy Emil feltaláló, repülőgép-konstruktőr, aviatikai szakíró / Tószegi Zsuzsanna. – In: Iparjogvédelmi és szerzői jogi szemle ISSN 1587–5563. – 13 (123). évf., 4. sz. (2018. augusztus) p. 39-69.

A gyermek anyanyelv elsajátításának főbb tényezői – a gyermeknyelv kialakulása és fejlődése / Gósy Mária. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 16. évf., 3. sz. (2018) p. 29-35.

XXI. századi paradigmaváltás a föld tőkés elsajátításában I. rész / Tanka Endre. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 9. sz. (2018. szeptember) p. 8-14.

Kormányfői felelősségvállalás a brit politikában - David Cameron lemondása / Szinay Ildikó. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 65. évf. 7-8. sz. (2018) p. 455-460.

Központokkal a szervezett bűnözés ellen / Nagycenki Tamás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 66. évf. 9. sz. (2018) p. 82-106.

A települési önkormányzatok néhány sikertényezője / Ványi Éva, T. Nagy Judit. – In: Jogelméleti Szemle ISSN 1588-080X. – 19. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 178-196.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

NÉMET

Finale Verluste - doch nicht am Ende! / Sabine Sadlo - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 455-456.

EU-weite Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle / Sabine Sadlo - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 456.

MitarbeiterBetStG 2017 / Michael Brightwell, Katharina Grewesler. –  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 457-467.

VwGH-Erkenntnis zu Abzugsfähigkeit und Vorsteuerabzug von Strafverteidigungskosten / Katharina Haselsteiner, Alexandra Patloch-Kofler. _ In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 468-469.

Die Bestandvertragsgebühr (§ 33 TP 5 GebG): Eine gleichheitswidrige Sonderabgabe / Johannes Kehrer. –  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 470-480.

Kontenregisterabfrage durch die Abgabenbehörde im Zuge von Außenprüfungen / Karoline Elisabeth Rumpf. –  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 480-489.

Artikelrundschau Mai 2018/ Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. –  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 489-493.

Abzug von Währungsverlusten nach Unionsrecht bei ausländischen Direktinvestitionen / Thomas Kollruss. –  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 494-498.

Softwarelizenzen im DBA-Recht (EAS 3397 v. 18. 1. 2018) / Stefan Haas. –  In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 15-16. sz. (2018) p. 498-500.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐ JOG

5 éves a Büntető Törvénykönyv / szerk. Domokos Andrea. - Budapest:: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. - 75 p.; 24 cm (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 23.) . – ISBN 978-963-9808-86-7 Lelőhelyinformáció

 

POLGÁRI JOG

Polgári Törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2018. január 8. /szerk. Szilner György. - Budapest : HVG-ORAC : Novissima, 2018. - 260 p. ; 30 cm A szerk. lezárva: 2018. jan. 8.. - Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal. – ISBN 978-963-258-368-6 Lelőhelyinformáció

Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz: kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez / szerk. Vékás Lajos, Gárdos Péter. - 2. átd. kiad.. - Budapest : Wolters kluwer, 2018. - 2 db ; 24 cm . – Lezárva: 2017. dec. 31. ISBN 978-963-295-733-3 Lelőhelyinformáció

Szakvizsga felkészítő tankönyv : a bírósági végrehajtói szakvizsgához / szerk. Szabó Imre ; [közread. az] Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája. – Budapest :Magyar Közlöny Lap- és Kvk., 2018. – 315 p. ; 24 cm (Igazságügyi Hivatásrendek Jogi Képzései ; 4.). – Bibliogr. a lábjegyzetekben. – ISBN 978-615-5710-55-1 Lelőhelyinformáció

Társadalombiztosítási jog jogi szakvizsga felkészítő kötet / Homicskó Árpád Olivér. - 3. átd. kiad.. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 243 p. ; 24 cm. –   (Jogi szakvizsga könyvek) Lezárva: 2018. febr. 1 . –  ISBN 978-963-413-199-1 Lelőhelyinformáció

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Közigazgatási jog a helyi önkormányzatok és a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve : a közigazgatási hatósági eljárás : a közigazgatási per / [a kötet szerzői: Csáki-Hatalovics Gyula et al.]. - 2. átd. kiad.. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 400 p. ; 24 cm (Jogi szakvizsga könyvek) Lezárva: 2018. máj. 11. – ISBN 978-963-413-202-8 Lelőhelyinformáció

 

ALKOTMÁNYJOG:

Alkotmánybíráskodás és népszuverenitás / Tóth J. Zoltán, Ouk Varinic. -Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. -26 p ; 24 cm (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum,  ISSN 2063-4757 ; 24.) . – ISBN 978-963-9808-87-4 Lelőhelyinformáció

A jogi állam / Rudolf Gneist. – Hasonmás. kiad. Budapest : Dialóg Campus, 2018. -XXXV, VI, 275 p.; 24 cm. – (Államtudományi klasszikusok, 2498-7522 ; 6.).–ISBN 978-615-5889-56-1 Lelőhelyinformáció

 

JOGÉLET

Párizsi napló avagy Ami a nagyköveti jelentésekből kimaradt... : 2010. július-2014. június / Trócsányi László. – [Budapest] : Századvég, 2018. – 407 p., [20] t. : ill. ; 25 cm. -ISBN 978-615-5164-34-7 Lelőhelyinformáció

 

EGYÉB

Az Igazságügyi Minisztérium története 1867-1990. – Budapest: Magyar Közlöny  Lap- és Könyvkiadó, 2018. – 2 db. ill.; 30 cm. – 1., Az Igazságügyi Minisztérium törénete, 1867-1944 : fejezetek a polgári kor évtizedeiből / Antal Tamás. – 327 p. – Bibliogr.: p. 89-95. és a lábjegyzetekben. – 978-615-5710-51-3 (kötött)  2., Az Igazságügyi Minisztérium története, 1944-1990 : a pártirányítás évtizedei / Révész Béla. – 338 p. – Bibliogr.: p. 105-111. és a lábjegyzetekben. – 978-615-5710-52-0 (kötött) Lelőhelyinformáció

A képlet : a siker egyetemes törvényei / Barabási Albert-László ; [ford.Bujdosó István]. – [Budapest] : Libri, 2018. – 280 p. : ill. ; 22 cm. –  Bibliogr. a jegyzetekben: p. 243-276.. – ISBN 978-963-433-191-9 Lelőhelyinformáció

A kommunikáció rituális elmélete / Andok Mónika. – Budapest : Gondolat, 2017. – 149 p. ; 24 cm. -(Conditio humana : a PPKE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének ISSN 2560-0591 ; 4.). – Bibliogr.: p. 133-141. és a lábjegyzetekben. – ISBN 978-963-693-793-5 Lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

A kép eltávolítva.

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁSI JOGESET- ÉS PÉLDATÁR

Szerző: Fazekas Marianna (szerk.), Hoffman István, Rozsnyai Krisztina, Forgács Anna, Baranyi Bertold, Fazekas János

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2018.

Forrás: http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/312

 

 

 

 

 

2_8.jpg

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG – JOGI SZAKVIZSGA FELKÉSZÍTŐ KÖTET

Szerzők: Deák Beáta, Goldea Zsuzsanna, Gyekiczky Tamás, Herédi Erika, Juhász Imre, Pallós Nikoletta, Pribula László, Rák Viktor, Sándor-Szőke Zsuzsanna, Udvary Sándor , Virág Csaba, Wopera Zsuzsa

Patrocinium Kiadó, 2018.

Harmadik, hatályosított kiadás

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján

>A kézirat lezárva: 2018. szeptember 9.

„A jogi szakvizsgára készülő jogászok mindig nagy kihívással néznek szembe a felkészülés során, hiszen a felkészülés alapjául szolgáló törvényi és bírósági gyakorlat anyagán kívül kevés támpontjuk van. És ez így is van rendjén egy gyakorló jogásznál, aki az egyetem elvégzésével arról tett bizonyságot, hogy jelentős terjedelmű anyagok rendszerező áttekintésére képes. Mindazonáltal a jelölti, fogalmazói időszakban végzett gyakorlat tárgya jelentősen behatárolja azt a joganyagot, amelyen belül a fiatal kollegák elmélyültek. Ezt a szükségszerű specializációt rendszeres, szervezett felkészüléssel enyhíthetik az adott szakmák, de hasznos egy olyan összefoglaló, rendszerező jegyzet is, ami az Igazságügyi Minisztérium elvárásai, a kiadott tételsor alapján segíti a vizsgaanyag áttekintését. A széles, minden jelentős jogászi szakma összefogásán alapuló szerzőcsapat akiknek többsége maga is a szakvizsgabizottság cenzora ezt a célt tűzte maga elé: egy olyan tananyag, segédanyag megírását, amely rendszeres áttekintést ad a polgári eljárásjog szakvizsgán előkerülő (ill. a szorosan kapcsolódó) részeiről.

 

3_5.jpg

TECHNOLÓGIA JOG – ROBOTJOG – CYBERJOG

Szerző(k): dr. Klein Tamás, dr. Szabó Endre Győző, dr. Tóth András

Szerkesztő(k): dr. Klein Tamás, dr. Tóth András

Wolters Kluwer Kiadó, 2018.

„Jelen kötet magyar nyelven az első, amely átfogó jelleggel kívánja bemutatni digitális korunk jövőbe mutató jogi vonatkozásait. A könyvnek meg kellett küzdenie azzal a nehézséggel, hogy a témának újszerűsége és kiforratlansága okán egyelőre még nincsen egy egységesen elfogadott tárgyalási módja. A kötet a jelen digitális kor három jövőbe mutató jelenségének jogi vonatkozásai bemutatására vállalkozik, mint a modern technológiák, a cybertér és a robotok.”

Forrás: https://shop.wolterskluwer.hu/ujdonsagok

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

Index to Foreign Legal Periodicals – Külföldi jogi folyóiratok indexe

index.jpg

Az Index to Foreign Legal Periodicals több mint 500 a nagyvilágban kiadott jogi folyóiratban megjelenő cikk és könyv recenzió elsőbbségi többnyelvű indexe.

 

Jogi linkajánló

Bulgária jogi rendszere

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Bulgaria1.html

Jogi kutatás Kubában

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Cuba1.html

Európa emberi jogi rendszere

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Cuba1.html

Bécsi Egyezmény a konzuli kapcsolatokról

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Vienna_Convention_Consular_Relations1.html

Térítéses jogi kutatási források az USA-ban

http://www.nyulawglobal.org/globalex/US_Fee-Based_Legal_Databases1.html

A cseh jogi rendszer és jogi kutatási forrásai

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Czech_Republic1.html

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

Megújult az Európai Unió Bírósága honlapja

eu_1.jpg

Az Amerikai Kongresszus új weboldala

gov.jpg

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓ-MENEDZSMENT AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI RENDSZERBEN - BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁROSOK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE AZ OBH MIA-ÁN

 

kep.jpgAz Országos Bírósági Könyvtári Rendszerben (OBKR) nagy hangsúly helyeződik a bírósági könyvtárosok szakmai továbbképzésére, ismereteik gyarapítására, az együttműködés fejlesztésre, a könyvtárszakmai eredmények bemutatására és a jövőbeli fejlesztési elképzelések megvitatására. 2018. október 1-jén került sor az OBH Magyar Igazságügyi Akadémián bírósági könyvtárosok idei évi második központi szakmai továbbképzési napjára. A szakmai tanácskozás résztvevői a bírósági könyvtárosok voltak valamennyi bírósági báziskönyvtárból.

A szakmai rendezvény szervezői lehetőséget kívántak teremteni a bírósági könyvtárakban folyó munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a bírósági könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi trendek megismerésére is – különös tekintettel a szerzői jogra, a levéltári forrásokra és a bírósági feldolgozó és digitalizáló tevékenységre. A képzés előadások és gyakorlatorientált workshopok formájában valósult meg. A résztvevők részletes áttekintés kaptak a szerzői jog aktuális kérdéseiről, a könyvtárszakmai munkában fontos levéltári forrásokról, illetve egy gyakorlatorientált képzés formájában a Corvina IKR-ben történő feldolgozó munkáról, illetve a digitalizáló modul használatáról.kep1.jpg

A szakmai tanácskozáson a hazai könyvtári és levéltári szakterület kiemelkedő szakértői osztották meg ismereteiket, tapasztalataikat a résztvevőkkel. A képzés meghívott előadói voltak: dr. Sarusi-Kiss Béla,Budapest Főváros Levéltára főlevéltárosa, főosztályvezetője; dr. Legeza Dénes, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Szerzői Jogi Főosztálya főosztályvezető-helyettese; Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője, vezető koordinátor; dr. Sándor Viktória, a Győri Törvényszék Csizmadia Andor Jogi Szakkönyvtára könyvtárvezetője, koordinátor-helyettes, illetve Kemecsei Nóra, az OBH MIA TDO könyvtárosa. 

A szakmai rendezvény minden résztvevője sok hasznos javaslattal, új ismerettel, új ötletekkel és tartalmas szakmai beszélgetések tapasztalatával tért haza.

 

AZ EISZ ADATBÁZISOK HASZNÁLATA A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Az EISZ Nemzeti Program a közelmúltban tette közzé a programban hozzáférhető adatbázisok használati statisztikáját. Az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban: OBH) 2017. évben csatlakozott először a programhoz. A statisztika alapján általánosságban elmondható, hogy az előfizetett adatbázisok mindegyikét szívesen használják a bírósági rendszerben. A statisztika által mutatott rangsor szerint általában a középmezőnyben (sok esetben annak elején) szerepel az OBH, megelőzve elismert egyetemeket és intézményeket. Egy adatbázis esetében nem jelent meg statisztika.

Az adatbázisok használatáról részletesen:

szamok.jpg

A közzétett adatok alapján legtöbbet használt adatbázis az Arcanum Digitális Tudománytár – 5986 letöltéssel. Ezt az adatbázis az ELTE használta a legtöbbször, 54.062 letöltéssel magasan kiemelkedik az előfizetők közül. Az OBH-t csupán egyetemek és országos intézmények előzik meg. Az OBH-hoz nagyságrendileg azonos használattal a következő intézmények következnek: a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (5.901), Budapest Főváros Levéltára (5.805), az MTA Könyvtár és Információs Központ (5.791). Sok tudományos kutatást támogató intézményt (levéltárat és könyvtárat) előznek meg a bírósági rendszerbeli letöltések.

A következő adatbázis a MERSZ, ezt a legtöbbet a Budapesti Corvinus Egyetem 228.649 letöltéssel használta, amely szintén igazán kiemelkedik a többi előfizető közül, a következő használó a BME 71.091 letöltéssel, ebben a rangsorban megelőzzük többek között az Országos Széchényi Könyvtárat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát és több egyetemet is.

A harmadik legtöbbet használt adatbázis az Akadémiai Kiadó Szótár csomagja, a felhasználók közül ebben az esetben is az átlagos használatot hozza az OBH.

Az EBSCO – Legal Source használatával kapcsolatban elmondható, hogy az OBH-n kívül csak egyetemek fizetik elő. A legtöbbet az ELTE használja (309), az OBH hasonló nagyságrendben használja, mint a Debreceni Egyetem (144) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (138), a többi három egyetem jóval kevesebb keresést végzett, mint a bírósági rendszer.

 

ebsco_legal.png

Forrás: http://eisz.mtak.hu

Összességében az első félév adatai alapján elmondható, hogy az EISZ Programhoz való csatlakozás a bírósági rendszer szempontjából nagyon hasznos volt, számos dokumentumhoz, forráshoz, információhoz jutnak hozzá a felhasználók. A legnépszerűbbek a kutatást támogató magyar nyelvű adatbázisok, de az idegen nyelvű adatbázis használata a többi felhasználóval azonos mértékű. A statisztika alapján látató, hogy mindegyik adatbázist jelentős számban használják a bírósági rendszerben, több esetben megelőzve egyetemeket, kutatóintézeteket, közgyűjteményeket.

Bővebb statisztika a következő linken érhető el.

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)