Január-február

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményekről / Horváth Vivien. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 66. évf. 1. sz. (2019) p. 40-62.

A Kúria harmadfokú végzése a jogtalan elsajátításról és a pénzmosásról: az alapbűncselekmény és a pénzmosás kapcsolatának a vizsgálata, különös tekintettel az eredetleplezési célzatra: Bfv. I. 830/2017/16. / Mezei Kitti. – In: JeMa: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 3-4. sz. (2018) p. 21-28.

A végletek bűvöletében – az újszülött megölésének büntetőjogi megítélése / Balázsy Péter. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 66. évf. 1. sz. (2019) p. 1-11.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Az észszerű időn belüli tárgyaláshoz való jog és az új büntetőeljárási törvény külön eljárásai / Antali Dániel Gábor. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 22-29.

Gyorsaság, hatékonyság, pergazdaságosság, konszenzus kontra garanciák / Szabó Zsolt Tibor. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 4. sz. (2018) p. 30-36.

Legalitás és opportunitás az új büntetőeljárási kódexben / Finszter Géza. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 27-38.

Leplezett eszközök alkalmazásának egyes kérdései / Jancsó Gábor. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 4. sz. (2018) p. 21-29.

Új büntetőeljárási törvény, új feladatok / Belovics Ervin. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 5-14.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

Határtalan tudomány – Az új büntetőeljárási törvény hatása a büntetés-végrehajtásra, különös tekintettel a kényszerintézkedések végrehajtására / Kiss Anna. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 39-54.

A jogállami szabadságvesztés végrehajtás legújabb biztosítéka – Gondolatok a Nemzeti Megelőző Mechanizmusról / Lukács Krisztina. - In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 65-76.

Rendszerben látni, rendszerben gondolkodni: stratégia és didaktika – Az oktatás, továbbképzés új módszereinek szerepe és jelentősége a megváltozott jogi szabályozás és alkalmazás megismerésében / Ruzsonyi Péter. - In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 77-87.

Telekommunikációs eszközök alkalmazása a büntetés-végrehajtásban, az igazságszolgáltatás és a jogérvényesítés hatékonyságának növelése céljából / Bogottyán Róbert. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 15-26.

Zárt láncú csomagküldés a magyar Büntetés-végrehajtási Szervezetben / Kovács Mihály. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 55-64.

 

POLGÁRI JOG

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéséről / Ambrus István. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 4. sz. (2018. december) p. 1-7.

A fedezeti szerződésről / Mohai Máté. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 16-22.

Helyes-e a Ptk. szövetkezetfogalma? / Domokos Klaudia. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 11-16.

A kereskedelmi állandó választottbíróság szervezete és ügyrendje,: az első lépések a választottbíróság versenyképességének / Burai-Kovács János. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 1-3.

Az utaló magatartás jogalkalmazási kérdései / Vígh Edina. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 4-11.

Az új Ptk. hitel- és számlaszerződésekről szóló szabályainak lényege - IV. / Kovács László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 29. évf. 1. sz. (2019. január) p. 3-5.

Az ügyvédi kártérítési felelősség és korlátozása az Üttv. hatálya alatt / Boros György. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 66. évf. 1. sz. (2019) p. 25-48.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Járt utat a járatlanért: gondolatok az eljárásújítás jogintézményéről a választottbíráskodásban, nemzetközi kitekintéssel / Schmidt Richárd. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 17-22.

Külföldi jog alkalmazása a polgári perben – kártérítési peres kitekintéssel / Nagyné Sándor Ildikó. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 9-16.

A Pp. jogalkalmazói tapasztalatai – egy speciális perbeli résztvevő szemszögéből / Aleku Mónika. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 1-8.

 

MUNKAJOG

Értékarányos versenykizárási szerződés / Prugberger Tamás. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 26. évf. 6. sz. (2018. június) p. 22-24.

 

GAZDASÁGI JOG

Magyarországi székhelyű beolvadó társaságok határokon átnyúló egyesülése IV./ Lovas Lilla. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 29. évf. 1. sz. (2019. január) p. 1-2.

 

EURÓPAI JOG

Az európai elfogató parancs végrehajtása megtámadásának feltételei - az Európai Unió Bírósága C-514/17.sz., Marin-Simion Sut ügyben 2018. december 13-án hozott ítéletének következményei. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 6. sz. (2018. november) p.44-47.

Kié a fogyasztó?: a gyengébb fél (a fogyasztó) védelme a tagállamok és az Európai Unió között megosztott fogyasztóvédelmi hatáskör útvesztőiben / Józon Mónika. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 6. sz. (2018. november) p. 32-43.

Oktatáshoz való jog határok nélkül / Bárány V. Fanny. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 6. sz. (2018. november) p. 1-7.

Szerződésen kívül kötelmi jogviszonyok az uniós és magyar kollíziós magánjogban / Mohai Máté. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 6. sz. (2018. november) p. 15-23.

A szerződési jog harmonizációja rendelettel: új utak a szerzői jogi harmonizációban / Grad-Gyenge Anikó. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 6. sz. (2018. november) p. 24-31.

A társaságok határon átnyúló átalakulása az Európai Bíróság Polbud-ügyben hozott ítéletének fényében / Szabados Tamás. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 18. évf., 6. sz. (2018. november) p. 9-14.

Az uniós és a tagállami jog egymáshoz való viszonya a gazdasági kodifikáció szemszögéből / Szabó Judit. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 4. sz. (2018) p. 30-38.

 

ALKOTMÁNYJOG

Az Alkotmánybíróság határozata a polgármester országgyűlési választási kampányban való részvételének és az állami semlegességnek a kapcsolatáról: a polgármesterként, valamint magánszemélyként (pártpolitikusként) tett megnyilatkozások elhatárolásának dogmatikai nehézségei: 3154/2018. (V. 11.) AB h. / Mécs János. – In: JeMa: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 3-4. sz. (2018) p. 3-13.

Az Alkotmánybíróság határozata a választási kampányban a képviselőjelöltek és jelölő szervezetek közti esélyegyenlőség értelmezéséről: a helyi önkormányzati tisztségviselők a választási kampányban: 3149/2018. (V. 7.) AB h. / Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr. – In: JeMa: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 3-4. sz. (2018) p. 15-20.

A Nyelvi jogok érvényesülésének jelentőségéről Svájc és Dél-Tirol esetében / Novák Barnabás. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 2. évf., 2. sz. (2018. december) p. 8-15.

A szlovéniai magyar kisebbség nyelvhasználati joga és a bírósági védelemhez való jog vizsgálata egy konkrét jogeset kapcsán (csoportos és ismételt hátrányos megkülönböztetés) / Koren Stefán. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 3. sz. (2018. szeptember) p. 36-44.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az elektronikus anyakönyv és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás viszonyrendszere / Kárpáti Orsolya. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 30-37.

A „GDPR jelenség” / Szegő Tamás. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 63-68.

A környezetvédelmi törvény 102.§-ának értelmezése a 2004/35/EK irányelv rendelkezései tükrében / Bögös Fruzsina. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 4. sz. (2018. december) p. 21-30.

A közigazgatási bíráskodás új szervezete Magyarországon / Váradi Ágnes. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 4. sz. (2018) p. 8-13.

A Kúria döntése a Kormány „STOP” plakátkampányáról: a kormányzati tájékoztató tevékenység esélyegyenlőséget torzító hatásának vizsgálata országgyűlési választásokat megelőző kampány során: Kúria Kvk. III. 37 421/2018/8 / Szilágyi Emese. – In: JeMa: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 3-4. sz. (2018) p. 51-57.

A Kúria határozata az ajánlásgyűjtés korlátjairól: ajánlásgyűjtés közforgalom számára nyitva álló magánterületen: Kúria Kvk. IV. 37 240/2018/2 / Kéri Veronika. – In: JeMa: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 3-4. sz. (2018) p. 29-34.

A Kúria határozata a levélszavazás szavazási iratainak érvényességéről: az érvényesség követelményeinek értelmezése a választási alapelvek tükrében: Kúria Kvk. III. 37 503/2018/6 / Tordai Csaba. – In: JeMa: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 3-4. sz. (2018) p. 59-65.

A Kúria határozata a szerkesztői szabadság alapelvi korlátjáról: a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség sérelme önkormányzati sajtótermékben: Kúria Kvk. III. 37 236/2018/4 / Melles Marcell. – In: JeMa: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 3-4. sz. (2018) p. 41-49.

A Kúria végzése a Momentour telekocsi applikáció törvényességéről a Ve. tükrében: egyes eszközök és tevékenységek megítélése a választási kampány vonatkozásában: Kúria Kvk. VI. 37 467/2018/2 / Kovács Luca. – In: JeMa: Jogesetek Magyarázata ISSN 2061-4837. – 9. évf., 3-4. sz. (2018) p. 35-39.

Messze a távol? Pillanatkép területi Államigazgatásunk aktuális rendszeréről és ügyfélszolgálati megoldásairól / Barta Attila. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 11-19.

Mit jelent az okos közszolgáltatás? Az „okos” mint jellemző összehasonlítása egyes közcélú szolgáltatások esetében / Kun László. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 49-53.

A IV. Orbán-kormány struktúrája a végrehajtó hatalom prezidencializációja és a kormányzati stabilitás tükrében / Tóth László. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 1-10.

Az okozatiság követelményének fontossága a szennyező fizet elv érvényesítésében az uniós és a hazai joggyakorlat tükrében– válasz dr. Bögös Fruzsina tanulmányára / Sulyok Katalin. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 4. sz. (2018. december) p. 31-39.

Az önkormányzási képesség dimenziói / Finta István. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 20-29.

Önkormányzat vagyonfelügyelet távérzékelésre épített mesterséges intelligenciával * MI – haszna van? / Mike Szabolcs. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 38-48.

A teljes körű elektronikus ügyintézés közigazgatási bevezetésének 2018.. évi tapasztalatai – A digitális fordulópont az élenjáró szervezeteknél / Sántha György. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 54-62.

 

JOGELMÉLET

Az actio popularis „továbbélése”, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok jogvédelmére / Szádvári Lilla. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 4. sz. (2018) p. 14-20.

A kötelező mediáció intézménye az EU-tagállamokban / Németh Zoltán. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 4. sz. (2018) p. 39-43.

Közelítések az alkotmányos önazonosság fogalmához / Kevevári István. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 4. sz. (2018. december) p. 14-21.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Bartha Ildikó: Nemzetközi szerződések mozgásban. Alkotmányos és nemzetközi jogi kihívások az Európai Unió külkapcsolataiban / Horváthy Balázs. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 3. sz. (2018) p. 121-127.

A büntetés-végrehajtás is részt vett a XXII. Kriminálexpón / Kellner Gergely. - In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 88-90.

Dr. Varga Zsolt jegyző Kisújszállási Polgármesteri Hivatal / Gyergyák Ferenc. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 92-93.

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs [et al.]. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 75-91.

Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében / Izsó Krisztina. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 3. sz. (2018) p. 128-135.

Gondolatok Finszter Géza: Rendészettan című műve kapcsán / Fábián Adrián, Hohmann Balázs. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 94-96.

H. Szilágyi István (szerk.): Jogtudat-kutatások Magyarországon 1967–2017 / Szontagh Veronika. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 3. sz. (2018) p. 149.

Határtalan tudomány – Konferenciát rendeztek az új büntetőeljárási törvény büntetés-végrehajtásra gyakorolt hatásáról / Kellner Gergely. - In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 37. évf., 4. sz. (2018) p. 91-92.

A helyi önkormányzati rendszer útirányai / Szabó Lajos. - In: Új Magyar Közigazgatás, ISSN 2060-4599. - 11. évf., 4. sz. (2018. december) p. 69-74.

Interjú Dr. Bóka Jánossal, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkárával / Dobrotka-Mayer Annamária. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 4. évf., 4. sz. (2018) p. 5-7.

Martonyi János „Nyitás és identitás – Geopolitika, világkereskedelem, Európa” / Nagy Csongor István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 66. évf. 1. sz. (2019) p. 63-64.

Szeibert Orsolya (szerk.): Weiss Emilia családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai / Rácz Lilla. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 59. évf., 3. sz. (2018) p. 136-148.

 

EGYÉB

Adalékok a földforgalmi törvény bírói gyakorlatához. A földforgalmi AB határozatok megjelenése a bírósági ítéletekben / Varga Zoltán. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 66. évf. 1. sz. (2019) p. 13-24.

Állam és társadalmi innováció / Paulovics Anita, Cseh Gergely. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 4. sz. (2018. december) p. 8-14.

Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek dolgozó szabadúszó tolmácsok akkreditációs vizsgája / Seregi Márta, Láncos Petra Lea. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 2. évf., 2. sz. (2018. december) p. 1-7.

Okos oktatás – egy követendő jó gyakorlat / Jámbor Adrienn. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789-6991. – 9. évf., 4. sz. (2018. december) p. 46-51.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

NÉMET NYELVEN

Erleichterung bei GrESt-Selbstberechnungserklärung gegenüber Grundbuchsgericht / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 22. sz. (2018) p. 651.

Kundmachung der Bausparprämie 2019 / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 22. sz. (2018) p. 651.

Konsultationsvereinbarung zum DBA-Deutschland: Steuerzuteilungsregel für SV-Bezüge nach dem EFZG und BUAG / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 22. sz. (2018) p. 651.

Der EStR-Wartungserlass 2018 - Highlights (Teil 2) / Bruno Knechtsberger. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 22. sz. (2018) p. 652-659.

Drohverlustrückstellung bei verlustbringenden Filialen in der Unternehmens- und Steuerbilanz / Elisabeth Höltschl, Verena Nitschinger. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 22. sz. (2018) p. 659-667.

Symposium "Steuern & Bilanzen" an der WU Wien / Matthias Petutschnig. -In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 22. sz. (2018) p. 667-670.

Artikelrundschau September 2018 - Teil 2 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 22. sz. (2018) p. 670-673.

Stabilitätsabgabe (samt Sonderbeitrag) - kein Verstoß gegen Dienstleistungsfreiheit / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 23. sz. (2018) p. 679-680.

Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für das Kalenderjahr 2019 / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 23. sz. (2018) p. 680.

Indexierung von Familienbonus und Familienbeihilfe nach Kaufkraft im Wohnland des Kindes / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 23. sz. (2018) p. 680.

Die steuerliche Schonfrist bei Bau- und Montagebetriebsstätten / Stefan Bendlinger. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 23. sz. (2018) p. 681-688.

Neues Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-Japan / Heinz Jirousek. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 23. sz. (2018) p. 688-692.

Cum/Ex-Geschäfte - Steuerskandal auch in Österreich? / Matthias Petutschnig, Kristin Resenig. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 23. sz. (2018) p. 693-700.

Artikelrundschau Oktober - Teil 1. / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 71. évf., 23. sz. (2018) p. 701-703.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

1.köt.: Kommentár a büntetőeljárási törvényhez : kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez. - Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 2018. – 886 p. - ISBN 978-963-295-770-8. - lelőhelyinformáció

2.köt.: Kommentár a büntetőeljárási törvényhez : kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhez. - Budapest: Wolters Kluwer Hungary, 2018. -895-1795 p. - ISBN 978-963-295-771-5. - lelőhelyinformáció

A büntetőeljárás / Farkas Ákos, Róth Erika. - Budapest : [Wolters Kluwer Kft.], 2018. - 643 p. ; 24 cm Lezárva: 2018. szeptember 30. Bibliogr.: p. 491-502. ISBN 978-963-295-776-0. - lelőhelyinformáció

Büntetőjogi kérdések az információk korában mesterséges intelligencia, big data, profilozás / Miskolczi Barna, Szathmáry Zoltán. - Budapest: HVG-ORAC,2018. - 222 p. ; 22 cm Bibliogr. p.215-222. ISBN 978-963-258-428-7. - lelőhelyinformáció

Szükség törvényt bont? : az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban / Mészáros Ádám Zoltán. - Budapest : Ad Librum, 2018. - 304 p. ; 20 cm ISBN 978-615-5758-08-. - lelőhelyinformáció

 

POLGÁRI JOG

2. [köt.]: Polgári eljárásjog. - Budapest: Wolters Kluwer, 2017-2018. - 2018. - 376 p. Kézirat lezárva: 2018. márc. 1. - ISBN 978-963-295-728-9. - lelőhelyinformáció

Szerződésszegés a polgári jogban / Leszkoven László. - 2. átdolg. kiad.. -Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 428 p. ; 21 cm Lezárva: 2018. máj. 2. - Bibliogr.: p. 423-428. ISBN 978-963-295-690-9. - lelőhelyinformáció

Nmjtv. fordítókulcs : oda-vissza : a 2017. évi XXVIII. törvény és az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban / szerk. Lupóczné Krammer Edit. - Budapest: HVG-ORAC, 2018. - 112 p. ; 29 cm Lezárva: 2018. máj. 8. ISBN 978-963-258-389-1 . - lelőhelyinformáció

A magánjog általános tana / Lábady Tamás. - Budapest : Szt. István Társ., 2018. - 238 p. ; 24 cm ISBN 978-963-277-750-4 . - lelőhelyinformáció

Kötelmi jog általános rész / szerk. Fazekas Judit, Menyhárt Ádám, Kőhidi Ákos. - Budapest: Gondolat, 2018. - 312 p. : ill. ; 25 cm Bibliogr. p. 311-312. ISBN 978-963-693-901-4 . - lelőhelyinformáció

 

MUNKA-, GAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az állami jogérvényesítés és a közigazgatási büntetés dilemmái : tanulmányok / Kis Norbert. - Budapest : Dialóg Campus, 2018. - 129 p. ; 20 cm  (Institutiones juris,  ISSN 1218-9375) Bibliogr. a tanulmányok végén és a lábjegyzetekben ISBN 978-615-5845-60-4. - lelőhelyinformáció

Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhez : kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhez / szerk. Barabás Gergely, Baranyi Bertold, Fazekas Mariann. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 835 p. ; 25 cm ISBN 978-963-295-736-4. - lelőhelyinformáció

 

EGYÉB

Állam- és jogelméleti előadások / Tóth J. Zoltán ; [kiad. a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara]. - Budapest : Patrocinium, 2018. - 298 p. ; 21 cm (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546). - lelőhelyinformáció

Csúcsteljesítmény : a szakértelem és a kiválóság pszichológiája / Anders Ericsson, Robert Pool ; [ford. Pétersz Tamás ...]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 303 p. ; 24 cm ISBN 978-963-304-570-1. - lelőhelyinformáció

A joggal való visszaélés / Tercsák Tamás. - Budapest: HVG-ORAC, 2018. – 549 p.; 24 cm Szerkesztés lezárva: 2018. júl. 30. ISBN 978-963-258-398-3. - lelőhelyinformáció

Megtartott szó válogatott jogi tanulmányok / Lábady Tamás ; [szerk. KoltayAndrás, Landi Balázs]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 532, [4] p. ; 25 cm. - Bibliogr. a lábjegyzetben  ISBN 978-963-295-740-1. - lelőhelyinformáció

Őrzők, vigyázzatok a határra! : határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig / szerk. Pósán László [et al.]. - Budapest : Zrínyi Kiadó, cop. 2017. - 910 p. : ill. ; 24 cm Földrajzi nevek: p. [885]-908. Bibliogr.: p. [863]-884. és a lábjegyzetekben. ISBN 978-963-327-560-3. - lelőhelyinformáció

Platformok, robotok és a jog : új szabályozási kihívások az információs társadalomban / Ződi Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2018. - 264 p. ; 20 cm (Recta ratio,  ISSN 2064-7107). - Bibliogr. a lábjegyzetekben ISBN 978-963-693-865-9. - lelőhelyinformáció

Találd meg a miérted! : mi motivál minket és csapatunkat? / Simon Sinek, David Mead, Peter Docker ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2018. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. ISBN 978-963-304-590-9 . - lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

BÜNTETŐJOGI KÉRDÉSEK AZ INFORMÁCIÓK KORÁBAN1.jpg

Mesterséges intelligencia, Big Data, profilozás

Szerzők: Miskolczi Barna,  Szathmáry Zoltán

HVG-ORAC Kiadó, 2018.

„A jogtudomány több a pozitív jog normáinak a vizsgálatánál: a társadalmi jelenségeket azok összefüggéseiben is vizsgálja, s akkor tölti be jól a feladatát, ha a pozitív joggal szemben egyre magasabb elvárásokat támaszt. Így válik igazi proaktív tudománnyá. Könyvünk e szemléletben fogant, és egy új társadalmi környezet, a digitális ökoszisztéma büntetőjogi vonatkozásait vizsgálja. E környezet bizonyos jelenségeit már ismerjük (ilyen a cyberbullying). Más a helyzet azokkal a jelenségekkel, amelyek még mindig csak jósolhatók, jogágunknak azonban fel kell készülnie arra, hogy a technikai-technológiai fejlődés hirtelen éri el azt a szintet, amely esetében a szabályozatlanság immár joghézagot is jelent egyben. A mesterséges intelligencia (MI) büntetőjogi vonatkozásai esetében ez valójában már a küszöbön áll. A probléma az, hogy a büntetőjog-tudomány jelenlegi paradigmarendszerében, a hatályos dogmák mentén ez a kérdés úgy tűnik, nem igazán vizsgálható. Szemügyre kell tehát venni az MI ontológiai, filozófiai, teológiai vonatkozásait is. Ennél azonban tovább is megy a tanulmány: a szerzők nem tudtak megszabadulni kodifikátori múltjuktól, s egy jelenleg még egyedülálló gondolatkísérlet erejéig e kötetben vitára szeretnék bocsátani az általuk megalkotott modelljogot is.”

Forrás:http://hvgorac.hu/konyvek_csoport/ujdonsagok_csoport/Buntetojogi_kerdesek_az_informaciok_koraban

 

EGYES MODERN TECHNOLÓGIÁK ETIKAI, JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI KIHÍVÁSAI2.jpg

Szerkesztő: Homicskó Árpád Olivér

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018.

„A kortárs társadalmi és gazdasági környezetünket nagymértékben meghatározó és mélyen átható technológiai változások jogtudományi, jogalkotási és jogalkalmazási kihívásainak szakszerű vizsgálata, rendszerezett áttekintése és egymást kiegészítő tanulmányokba foglalása adja a jelen kötet tartalmát.

Dr. Törő Csaba”

Tartalomjegyzék:

Birher Nándor: A modern technológiák kérdései etikai, keresztény szempontból

Boóc Ádám: Az online szerződéskötés magánjogi problémái

Dobrocsi Szilvia – Domokos Andrea: Kiberbűnözés

Homicskó Árpád Olivér: Az új technológiák megjelenése az egészségügyben, különösen a géntechnológia és az elektronikus egészségügy

Klein Tamás – Tóth András: A robotika egyes szabályozási kérdései

Kun Attila: A digitalizáció kihívásai a munkajogban

Miskolczi Bodnár Péter: A drónokhoz kötődő aktuális jogalkotási, jogalkalmazási és etikai teendők

Szuchy Róbert: Az intelligens energetikai rendszerek szabályozási kérdései

Tóth András: Fogyasztóvédelem a digitális korban

Teljes mű letölthető a következő oldalról: http://www.kre.hu/ajk/images/doc4/Egyes_modern_technologiak_etikai_jogi_es_szabalyozasi_kihivasai.pdf

 

TECHNOLÓGIAI KIHÍVÁSOK AZ EGYES JOGTERÜLETEKEN3.JPG

Szerkesztő: Homicskó Árpád Olivér

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018.

Tartalomjegyzék:

Birher Nándor: Az egyéb normarendeknek a modern technológiai szabályozással összefüggésben történő alakítása, a jogalkotással párhuzamosan

Boóc Ádám: Technológiai kihívások a polgári jogban, különös tekintettel az öröklési jogra

Csáki-Hatalovics Gyula Balázs: Modern technológiák megjelenése a közigazgatásban

Cservák Csaba: Modern technológiák az alkotmányjogban, különös tekintettel az alapjogvédelemre

Dobrocsi Szilvia: A digitalizációval összefüggő büntetőeljárási kihívásokról

Domokos Andrea: Modern technológiai kihívások a büntető anyagi jogban

Homicskó Árpád Olivér: Modern technológiai kihívások a társadalombiztosítási jogban

Kun Attila: A modern technológiák hatása a munkajogra, munkaegészségügyi aspektusban

Miskolczi Bodnár Péter: A 3D nyomtatás és más új technológiák hatása a kereskedelmi jogi jogalkotásra

Osztovits András: A digitalizáció hatása a nemzetközi magánjog fejlődésére

Pataki Gábor Zsolt: Új technológiai kihívások az EU jogalkotásában

Szuchy Róbert: Az új technológiák hatása az energiajogra

Tóth András: Technológiák a versenyjogi jogalkalmazásban

Teljes mű letölthető a következő oldalról:

http://www.kre.hu/ajk/images/doc4/dokumentumok/Egysegesitve_tehnologiai_kihivasok.pdf

 

JOGALKOTÁSI TÜKÖR 2010-20185.jpg

Szerkesztő: Arató Balázs

Patrocinium Kiadó, 2018.

Tartalomjegyzék:

Pokol Béla: Alkotmányjogi ellenállás

Horváth Attila: A Szentkorona Tan története

Szmodis Jenő: A jogalkotásra vonatkozó alternatív elvek

Zárug Péter Farkas: Az Orbán-kormányok jogalkotási pretorianizmusának gyökerei

Cservák Csaba: Az új alkotmánybírósági törvény

Szalma József: Az új magyar Ptk. változásai

Arató Balázs: A vezető tisztségviselő magánvagyoni felelőssége

Juhász Imre: Vázlat a polgári perrendtartás 2010-2018 közötti változásairól

Belovics Ervin: Gondolatok a Büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény rendelkezéseiről

Czine Ágnes: Gondolatok a büntetőeljárási törvény kapcsán, avagy leplezett eszközökkel leplezetlenül

Varga Zs. András: Az alkotmányosság követelménye és a közigazgatási eljárási alapelvek

Prugberger Tamás – Tóth Hilda: A magyar munka- és a közszolgálati jogi szabályozás alakulása a rendszerváltozás után

Boóc Ádám: Észrevételek Magyarország új választottbírósági törvényéhez

Forrás: http://patrocinium.hu/termek/jogalkotasi-tukor-2010-2018/

 

GDPR ÚTIKALAUZ ADATKEZELŐKNEK6.jpg

Szerző: Sepsi Tibor

Wolters Kluwer, 2019.

„Ez a könyv az európai uniós általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR hazai alkalmazásának olyan túlélőkalauza kíván lenni, amiből a legalapvetőbb gyakorlati információkat, a fontos kérdéseket, és ahol ilyenek vannak, a fontos válaszokat is ki-ki a lehető legegyszerűbben érheti el a saját adatkezeléseihez. „

Forrás: https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/altalanos/gdpr-utikalauz-adatkezeloknek.p1011/YOV1772.v8250

Várható megjelenés: 2019. március

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

Nemzetközi jogi források a Globalex oldaláról

 

Pályázati lehetőség

 

Tanulmány a bírósági személyzet az EU-ban érvényes uniós joggal kapcsolatos képzési igényére irányulóan

ted.JPG

 

 

GDPR az Európai Unió hivatalos oldalán

ASZ.JPG

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum (ACCSIP; konferencia kiadványsorozat) elektronikus formában

KRE.JPG

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

EISZ adatbázisok az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerben 2019-ben

 

  • Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag
  • Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása (MeRSZ)
  • Akadémiai Kiadó Szótárai
  • Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
  • EBSCO – Legal Source
  • Oxford University Press (OUP) Journals Law Collection
  • Cambridge University Press Journals
  • JSTOR

adatb%C3%A1zis.JPG

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Kuslits László (Kúria)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)