július-augusztus

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

A demokrácia és a jogállamiság kapcsolata / Tóth J. Zoltán. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 302-317.

Újragombolva:a jog kutatásának lehetőségei Michel Foucault után / Gyekiczky Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 6. sz. (2019. június) p. 266-276.

 

ALKOTMÁNYJOG

Az Alkotmánybíróság és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának szűrési mechanizmusa-1. rész/ Lengyel Nóra Zsuzsanna. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582.-2. évf., 1. sz. (2019) p. 33 – 43.

Az információszabadság Alaptörvényen alapuló védelme / Villám Krisztina. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582.-2. évf., 1. sz. (2019) p. 44 – 51.

A környezet védelme és az Alaptörvény P) cikke az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Sulyok Katalin. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582.-2. évf., 1. sz. (2019) p. 57 – 59.

A magyar nemzeti identitás az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Sulyok Tamás, Deli Gergely. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582.-2. évf., 1. sz. (2019) p. 20 – 31.

Az uniós nemzetközi szerződések alkotmányos helye / Blutman László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 293-301.

A román Alkotmánybíróság döntése és különvélemények a „háztartásfo(r)galom” értékelésével és értelmezésével kapcsolatban avagy „egy családi fotó” elmosódott részletei/ Varga Attila. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582.-2. évf., 1. sz. (2019) p. 2 – 9.

A sarkalatos törvényalkotás egyes alkotmányossági dimenziói : A sarkalatos törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági gyakorlat múltja, jelene, jövője / Szentgáli-Tóth Boldizsár. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582.-2. évf., 1. sz. (2019) p. 10 – 19.

 

BÜNTETŐJOG

Az internetes vásárlások veszélyei és a csalások bizonyítása / Etter Kálmán. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 17.

A kerettényállásokkal kapcsolatos tévedés / Hollán Miklós. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 49-78.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

A Büntető eljárásról szóló törvény új jogintézményei (I. rész) / Belovics Ervin. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 2-5

Mennyire hiteltérdemlők az igazságügyi szakértői vélemények a bűntetőeljárásban? /Nogel Mónika – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 10-16

„…mint csillagnak a távcső” – gondolatok a genetikai szakértésről a büntetőeljárásban / Kanyuk Petra Ágnes. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 318-326.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

Az APAC-csoport szocializációs szerepe a börtönben és a börtön után/ Jankovics Anna Mária. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 2. sz. (2019. augusztus) p. 13-25.

A fogvatartottakkal kapcsolatos pszichológiai feladatok bemutatása, kiemelt témakörként ismertetve a tényleges életfogytiglanos fogvatartottakkal kapcsolatos kihívást/ Éles Éva. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 2. sz. (2019. augusztus) p. 5-11.

Nemzetközi kitekintés-egészségügy és börtönkörnyezet / Juhász Zsuzsanna. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 2. sz. (2019. augusztus) p. 27-35.

A Büntetés-Végrehajtási Szervezet reintegrációs tevékenységei a Szegedi Fegyház és Börtön gyakorlatának tükrében / Tikász Sándor. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 2. sz. (2019. augusztus) p. 37-45.

Börtönben a családtag /Visontai-Szabó Katalin. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 2. sz. (2019. augusztus) p. 47-59.

 

POLGÁRI JOG

Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái / Fuglinszky Ádám. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 1-7.

A fuvarozási és a szállítmányozási szerződés kollíziós jogi elhatárolása – 1. rész / Bán Dániel. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 29. évf., 7. sz. (2019. július) p.4-7.

A hitelbiztosítéki nyilvántartás gyakorlati kihívásai / Molnár Pál. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 2. sz. (2019) p. 28-47.

A kártérítési felelősség egyes közös szabályainak mögöttes szabályként való alkalmazhatósága / Miskolczi Bodnár Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 6. sz. (2019. június) p. 241-250.

Képviseleti jog sajátosságai / Török Tamás. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 33-40.

A nemzeti tervvagyon szerzői jogi kérdései / Faludi Gábor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 327-336.

A polgári jogi felelősség változásairól a társasági jogban / Nochta Tibor. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 12-18.

Társasági jogi elemek a családi jogban / Molnár Pál. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 2. sz. (2019) p. 28-47.

Az új Ptk.-nak a biztosítási szerződésekre vonatkozó szabályai – 1. rész / Kovács László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 29. évf., 7. sz. (2019. július) p.10-12.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Jogérvényesítés a polgári perben az alperes szemszögéből / Lugosi József. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 129-144.

A perfelvételre nem alkalmas keresetlevél és keresetet tartalmazó irat eljárásjogi következményei / Jaszenovitsné Kósa Csilla. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 6-9

 

GAZDASÁGI JOG

A cégeljárásokban hozott végzések jogorvoslata / Gál Judit. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 29. évf., 7. sz. (2019. július) p.1-2.

Digitális technológiák megjelenése a társaságok működése és a tagsági jogok gyakorlása közben / Barta Judit. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 6. sz. (2019. június) p. 13-20.

Fogyasztók és vállalkozások az új üzleti modellek és a digitális technológia környezet promóciós tendenciák tükrében / Gellén Klára. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 7-12.

A fuvarozási és a szállítmányozási szerződés kollíziós jogi elhatárolása – 1. rész / Bán Dániel. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 29. évf., 7. sz. (2019. július) p.4-7.

A hitelezői igénybejelentés határideje a felszámolási eljárásban – szemelvények a Kúria legutóbbi döntéseiből / Muzsalyi Róbert. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. – 29. évf., 7. sz. (2019. július) p.3-4.

 

EURÓPAI JOG

Az áruk szabad mozgása az Európai Unióban, és a tagállami fogyasztóvédelem érvényesülése a negatív és a pozitív integráció közötti összefüggések tükrében / Józon Mónika. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 6. sz. (2019. június) p. 251-265.

Az európai szerzői jogi harmonizáció jelenlegi állása: újabb kísérletek a szomszédos jogok kiterjesztésére a sajtókiadványok kiadói számára / Szalay Klára, Polyák Gábor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 6. sz. (2019. június) p. 277-288.

 

NEMZETKÖZI JOG

A beleértett külső hatáskörök doktrínájának kodifikálása és az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás / Knapp László. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 79-100.

Nemzeti keretrendszerek, eltérő joggyakorlatok – adalékok a magyar fizetésképtelenségi jog újragondolásához / Szikora Veronika. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 25-32.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

„Az általános iskolai szegregáció közigazgatási jogi kérdései – Az állami kötelezettség teljesítésének szervezeti szabályozási eszközei Magyarországon” / Dombrovszky Borbála. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 2. sz. (2019. június) p.43 – 51.

„Korlátozott belátási képesség – Még mindig természetes, hogy kizáró ok?” / M. Balázs Ágnes In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 2. sz. (2019. június) p 36 – 43.

„Új jogintézmény születik: Jogos elvárás a közigazgatási jogban” / Molnár Csaba. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 2. sz. (2019. június) p.51 – 58.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Ajánló / Lőrincz József. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 2. sz. (2019. augusztus) p. 92-95.

A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés / Orbán Endre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 6. sz. (2019. június) p. 289-291.

Egy konferencia margójára, avagy esély a gyermekeknek / Zakhar Tibor. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 2. sz. (2019. augusztus) p. 5-6.

Gondolatok az Emberi jogi enciklopédia margójára/ Szalayné Sándor Erzsébet. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582.-2. évf., 1. sz. (2019) p. 53 – 56.

Nánási László: A jogrend szolgálatában: Váry Albert élete és működése (1875-1953) Legfőbb Ügyészség, Budapest, 2015. / Nagy Szabolcs. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 163-170.

Újragondoljuk-e a rendszerváltást?: Tőkés Rudolf: Újragondolt történelem. Kossuth Kiadó, Budapest, 2018, 528 o. / Smuk Péter. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 147-152.

A radikalizálódás megelőzése a büntetés-végrehajtásban / Nagy Gábor Dániel, Tikász Sándor. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 2. sz. (2019. augusztus) p. 96-98.

A rendkívüli jogrend iszlám jogi olvasata: recenzió Jany János: Darúra és maszlaha, a rendkívüli jogrend az iszlám jogban című kötetéről / Farkas Ádám. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 153-161.

Szólni szabadon és felelősséggel / Udvary Sándor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 337-338.

 

JOGELMÉLET, JOGTÖRTÉNET

Az állam- és jogelmélet oroszországi kezdetei Feofán Prokopovics (1681-1736) műveinek tükrében: 2. rész / Sashalmi Endre. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 3-28.

Gondolatok a határzár tiltott átlépése bűncselekményről / Bartkó Róbert. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 101-110.

 

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Gondolatok a török migrációs jog fejlődéséről, különös tekintettel az EU-török migrációs paradoxonra / Siska Katalin. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 29-45.

 

EGYÉB

Ahol a jövő ügyvédeit is képzik. A gyors változások nagy kihívás elé állítják a jogot és a jogászokat/ Fábián Adrián. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 18-20

Big Data a jogtudományban és a jogalkalmazásban / Ződi Zsolt. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 1. sz. (2019) p.23-36.

A Jessup-világbajnokság sikere és ami mögötte van / Kajtár Gábor. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 21-22

A kamarai fegyelmi jogkör gyakorlásának mindennapjai/ Hofszang Katalin. – In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 23-24

A közjegyző anyagi felelőssége a bírósági határozatok tükrében 1. / Mándoki István. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 2. sz. (2019) p. 5-27.

MI és Mi – jogalkotás és jogalkalmazás – hálózati szabályozás – Gondolatok a technológiai alkalmazkodásról / Parti Tamás. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 1. sz. (2019) p. 5-22.

Merre vagy, Kapitány? A technológiai nyomás és ami mögötte rejtőzik / Z. Karvalics László. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 1. sz. (2019) p. 37-49.

Módosította Továbbképzési Szabályzatát a MÜK/ Hidasi Gábor- In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 36-37

Az ügyvédség jövőjének egyik szegletköve: a továbbképzés- A MÜK. – Tsz. Teljes szövege- In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 25-35

Rovással a közjegyzői okiraton / Lerner Attila Gábor. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 1. sz. (2019) p. 50-57.

A titok-cikk elé/ Komlós Attila- In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 38

A titok és a számegyenes/ E. Bártfai László- In: Ügyvédek Lapja ISSN 1216-9102.-58. évf., 4. sz. (2019 július-augusztus) p. 39-47

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

NÉMET NYELVEN

EuGH neuerlich zu finalen Verlusten / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 15-16. sz. (2019) p. 387-388.

BMF zur maßgebenden Frist für Erstattungs¬anträge österreichischer Abzugsteuern / Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 15-16. sz. (2019) p. 388.

Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für das Kalenderjahr 2020/ Sabine Sadlo. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 15-16. sz. (2019) p. 388.

Initiativantrag zum Abgabenänderungsgesetz 2020: Umsatzsteuerliche Änderungen / Stefan Melhardt. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 15-16. sz. (2019) p. 389-392.

Der Entwurf für das Digitalsteuergesetz 2020 aus Sicht des EU-Beihilfenrechts / Stefanie Geringer. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 15-16. sz. (2019) p. 393-403.

Energieabgabenvergütungsgesetz. –  Zeit der/für eine Entscheidung (Teil 3) / Kurt Caspari. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 15-16. sz. (2019) p. 404-413.

Energieabgabenvergütungsgesetz. –  Zeit der/für eine Entscheidung (Entgegnung auf Caspari, ÖStZ 2019/523) / Helmut Schamp. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 15-16. sz. (2019) p. 414-420.

Artikelrundschau Juni 2019 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. – In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 15-16. sz. (2019) p. 421-427.

Neue Bemerkungen über Ulp. D. 19, 5, 20pr. / Busa Réka. –  In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 11. évf. (2019) 1. sz. p. 111-128.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Büntető eljárásjog / Belovics Ervin, Tóth Mihály. - 4. aktualizált kiad.. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. Lezárva: 2019. máj. 15. lelőhelyinformáció

ALKOTMÁNYJOG

Alkotmányjogi panasz: hatáskörrel kapcsolatos kérdések : tanulmánykötet /[Beznicza Árpád et al.] ; [előszó Sulyok Tamás, Darák Péter]. - Budapest :Alkotmánybíróság : Kúria : HVG-Orac, 2019. (Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban; 2.) A kézirat lezárva: 2018. jan. 31. lelőhelyinformáció

A bírói kezdeményezések gyakorlati tapasztalata : tanulmánykötet / [Lukács Krisztina et al.] ; [előszó Sulyok Tamás, Darák Péter]. - Budapest: Alkotmánybíróság : Kúria : HVG-Orac, 2019. - 427 p. : ill. ; 24 cm (Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban; 4.) A kézirat lezárva: 2018. jan. 31.lelőhelyinformáció

A "valódi" alkotmányjogi panasz: kézikönyv jogkereső laikusok és gyakorló jogászok számára / Tóth J. Zoltán, Térey Vilmos ; [előszó Sulyok Tamás, Darák Péter]. - Budapest : Alkotmánybíróság : Kúria : HVG-Orac, 2019. (Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban; 1.) A kézirat lezárva: 2018. jan. 31. lelőhelyinformáció

 

GAZDASÁGI JOG

Jogi személyek, gazdasági jog / szerk. Sándor István ; [írták] Balogh Edina et.al.]. - 2. átdolg. kiad.. - Budapest : Patrocinium, 2019. - 578 p. ; 24 cm (Jogi szakvizsga könyvek) Lezárva: 2019. márc. 1. lelőhelyinformáció

 

JOGELMÉLET

Halálbüntetés pró és kontra / Tóth J. Zoltán. - 2. aktualizált kiad.. -Budapest : HVG-ORAC, 2019 Lezárva: 2019. jan. 01. lelőhelyinformáció

 

JOGTÖRTÉNET, BÍRÓSÁGTÖRTÉNET

I. Mátyás és az igazságszolgáltatás: az Országos Bírósági Hivatal tudományos konferenciája / szerk.: Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály. - Budapest : Országos Bírósági Hivatal, 2019. - 165, [2] p. : ill. ; 27 cm (Országos Bírósági Hivatal - Tudományos Művek,  ISSN 2676-8836) lelőhelyinformáció

Epizódok a Pestvidéki Királyi Törvényszék történetéből 1872-1944 / Megyeri-Pálffy Zoltán ; [ford. Veres Péter] ; [fotó Gyimesi Kinga, Megyeri-Pálffy Zoltán, Sidó Edina] ; [közread. a Budapest Környéki Törvényszék]. - Budapest: Budapest Környéki Törvényszék, 2019. lelőhelyinformáció

 

EGYÉB

Jogi beszélgetések : Kaposvár, 2016-2018 / szerk. Csillag Gábor, Bálizsné Heizler Krisztina. - Kaposvár : Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2019. lelőhelyinformáció

 

BÍRÓSÁGI IGAZGATÁS

The 2019 EU justice scoreboard / European Commission. - Luxembourg : European Union, 2019. lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

KRIMINOLÓGIA ÉS KRIMINÁLPOLITIKA A JOGÁLLAM SZOLGÁLATÁBANKRIMINOLÓGIA ÉS KRIMINÁLPOLITIKA A JOGÁLLAM SZOLGÁLATÁBAN

Szerk.: Bárd Petra, Borbíró Andrea, Gönczöl Katalin

ELTE Eötvös Kiadó, 2019.

Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére.

„A kultúremberiség kinevezetlen nagykövete volt- mondják Vámbéry Rusztemről. Lévay Miklós jogtudós, kriminológus, tanszékvezető egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, a Vámbéry-díj többszörös kitüntetettje méltó utódja a nagy elődöknek. Lévay Miklós professzor neve fogalom, amely egyet jelent a professzionalizmus, a szakmai szigor, a következetesség és egyben a megértés, a kompromisszumkészség, az emberség rendkívül rokonszenves és ritka kombinációjával. Egy igazi polihisztor, aki példát mutat a fiatalabb generációnak, a szakmai életművére pedig csak a legnagyobb elődök munkásságának folytatásaként tekinthetünk.

A kötetet egy személyes hangvételű szakmai interjú nyitja, amelyből megismerhetjük a kivételesen impozáns életút és a meggyőző tudománymetriai adatok mögött álló embert. A tanulmányokat a Lévay professzor úr szakmai érdeklődési körébe eső hat nagyobb témakörben csoportosítottuk. Az első rész történeti tárgyú tanulmányokat tartalmaz, a második a fiatalkori bűnözés egyes kérdéseivel foglalkozik. A harmadik rész a kábítószer-problémát tárgyalja, továbbá kriminálpszichológiai kérdéseket vet fel, a negyedik egy klasszikus kriminálpolitikai rész. Az ötödik részt az alkotmányos büntetőjognak szenteltük, a hatodik pedig a büntető eljárási garanciákról és a büntetőjogi részkérdésekről szól.

Hatvanötödik születésnapján e kötettel kívánnak Lévay Miklósnak, a hazai kriminológia meghatározó professzorának sok boldogságot, alkotó jókedvet, jó egészséget barátai, kollégái, tisztelői.”

Forrás: http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/361

 

AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYPREAMBULUMAZ EURÓPAI ALKOTMÁNYPREAMBULUM

Szerző: Fekete Balázs

ELTE Eötvös Kiadó, 2019.

„Összehasonlító és elméleti perspektívák

Az alkotmánypreambulumok kutatása mindig is a jogtudomány egyik periférikus kérdésköre volt. E hosszabb-rövidebb, az alkotmányok tartalmi rendelkezéseit bevezető szövegek vizsgálata és értelmezése számos buktatót rejthet magában, mivel azok az alkotmányjog, a történelem, a politika és az irodalom- egymást nem mindig metsző- határterületein helyezkednek el.

E kötet újdonsága, hogy az Európai Unió tagállamai alkotmánypreambulumainak elemzését nem egymástól elkülönítve, hanem a jogösszehasonlítás és az elmélet által kínált egységes keretben kísérli meg. Végső soron megállapítható, hogy bármennyire is csábító a gondolat, nem létezik egységes európai alkotmánypreambulum-modell, mi több meg kell egymástól különböztetni az alkotmánypreambulum nyugat-európai és közép-európai felfogását. Míg az alkotmánypreambulumok fő funkciója Nyugat-Európában alapvetően deklaratív, Közép-Európában sokkal inkább a politikai és nemzeti narratívateremtésben játszanak lényeges szerepet.”

Forrás: http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/358

 

GYŰJTEMÉNYES KÖTET BÓCZ ENDRE ÍRÁSAIBÓLGYŰJTEMÉNYES KÖTET BÓCZ ENDRE ÍRÁSAIBÓL

Szerkesztő: Tóth Mihály

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2019.

„A kötetben található írásokból képet kaphatunk az előző fél évszázad fontosabb bűnügyi kérdéseinek alakulásáról, főként az ügyészség szerepét és helyzetét érintő fejlődésről, a büntetőjogi dogmatika új, olykor kitérőktől sem mentes útjairól, a büntető eljárásjog kompromisszum-kísérleteiről, vagy arról, hogyan próbál a kriminológiai vagy kriminalisztikai gondolkodásmód kilépni a tradicionális keretek szorításából. A tanulmányok mintegy izgalmas keresztmetszetként csak töredékét mutatják be annak a változatos életműnek, ami szerencsére napjainkban is hasonló tematikai gazdagsággal tovább bővül.

Mégis, e sokszínűség ellenére mi a közös e tanulmányokban? Talán a dolgok megszokottól eltérő kezelése, a konvencionális, merev és sematikus jogi gondolkodásmód elutasítása.

Bócz Endre egyik írásában így fogalmazza meg hitvallását: "... tisztességes munkával is lehet érvényesülni, tekintélyt pedig nem a beosztás (és a vele járó hatalom) ad, hanem a hatalom mértéktartó gyakorlása révén szerezhet valaki átmeneti tekintélyt egy beosztásnak. Az utcán számomra ismeretlen személyek manapság is gyakorta szólítanak meg kedves szavakkal, így hiszem, hogy a közönség megértette a törekvéseimet - és ez; meg a jó lelkiismeret többet ér minden hivatalos elismerésnél. Ezt igyekszem manapság hallgatóimban is tudatosítani, bár néha lehangoló, hogy mind többen más tényezőket vélnek a siker zálogának."

Forrás: https://www.mhk.hu/kiadvanyaink

 

KÖZIGAZGATÁSI JOGI JOGESET- ÉS PÉLDATÁR I.KÖZIGAZGATÁSI JOGI JOGESET- ÉS PÉLDATÁR I.

Szerkesztő: Fazekas János

második, átdolgozott kiadás

ELTE Eötvös Kiadó, 2019.

„A közigazgatási jogi jogeset- és példatár I. jogesetekkel és tesztfeladatokkal segíti a közigazgatással kapcsolatos elméleti alapozó ismeretek, a közigazgatási szervezeti jog, vagyis a központi és területi államigazgatási szervekre és a helyi önkormányzatokra vonatkozó joganyag, valamint a közigazgatási személyzeti jog elsajátítását. A feladatok egy része korábbi vizsgadolgozatokból átvett rövidebb, részben tesztfeladat, és alapvetően a vizsgára való felkészülést szolgálja. Sok jogeset konkrét bírósági és alkotmánybírósági esetek feldolgozásával készült. A jogesettár elsődlegesen az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar joghallgatóinak tansegédlete, de jól használható más egyetemek jogászképzésében vagy közigazgatási alap- és szakvizsgára való felkészüléshez is.”

Forrás: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/fazekas-janos-szerk-kozigazgatasi-jogi-jogeset-es-peldatar-i-masodik-atdolgozott-kiadas/

Online elérés:

http://www.eltereader.hu/media/2019/09/FazekasJogesettar_2019_EEK_web.pdf

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK KÖNYVTÁRÁNAK RENDEZÉSÉBEN

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer fejlesztése érdekében elkezdődött a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Járásbíróság könyvtári állományának revíziója. A munka szakmai együttműködés keretében zajlik, az első fázisban 2019. július 29-30-án a bírósági könyvtári koordinátorok a Debreceni Törvényszék könyvtárában kiválogatták a selejtezésre szánt – elavult, több példányos, elhasználódott kiadványokat, illetve a köttetésre, restaurálásra szoruló könyveket, és megtörtént az időszaki kiadványok portalanítása és rendszerezése. A tényleges selejtezést a Debreceni Törvényszék munkatársai, valamint – a korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján – a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros hallgatói fogják elvégezni. Ezt követően megkezdődhet a könyvtári állomány bedolgozása a Corvina Országos Bírósági Integrált Rendszer közös katalógusába. A hallgatók a szakmai gyakorlatuk keretében az állomány feldolgozásába is besegítenek, előre láthatóan ez év őszétől kezdődik meg ez a munka, a bírósági könyvtári koordinátorok módszertani útmutatása alapján. Az állomány rendezése során két nagyobb értékű muzeális jellegű kiadvány is előkerült a polcok mélyéről az egyik 1734-es kiadású Corpus Juris Hungarici, seu Decretum generale, inclyti Regni Hungariae, partiumque eidem annexarum, in tres tomos distinctum, ... omnibusque novellis, articulis, quae in prioribus editionibus deerant, adauctum Tomus tertius, continens decreta, constituitiones et articulos regum inclyti Regni Ungariae ab anno Domini 1585 usque ad annum 1687 ... Novellae seu articuli Regni Hungariae ... [ab a. 1608 usque ad a. 1687]. Tyrnaviae (Nagyszombat), a másik 1779-es kiadású Corpus Juris Hungarici seu decretum generale inclyti Regni Hungariae partiumque eidem annexarum in duos tomos distinctum. Tomus Primus. Budae. Mindezek mellett még előkerült Mikes Kelemen: Törökországi levelek 1906-os aranyozott bőrkötéses kiadása is.

Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtár

Forrás: Gerencsér Judit, vezető koordinátor, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetője

 

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Kuslits László (Kúria)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)