május-június

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

JOG ÁLTALÁBAN

A bírói jogértelmezés és a hetedik Alaptörvény-módosítás / Szigeti Krisztina. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 4. sz. (2018. december) p. 9-17.

Klasszikus tudásszociológiai modellek a jogrendszerről és a bírósági eljárásokról / Gyekiczky Tamás. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 4. sz. (2018. december) p. 1-8.

 

ALKOTMÁNYJOG

Gondolatok az indokolások jelentőségéről a teleologikus jogértelmezés alaptörvényi szabályai tükrében, valamint az indokolások nyilvánosságának biztosítására vonatkozó szabályozási környezetről / Stiller Andrea, Kormos Balázs. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. - 5. évf., 2. sz. (2019) p. 10-19.

A gyermek önrendelkezése: egy ombudsmani jelentés margójára / Izsó Krisztina. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 3. sz. (2019. március) p.133-139.

A jó állam fogalmáról a pénzügyi jogász szemével / Szilovics Csaba. - In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. - 27. évf. 5. sz. (2019. május) p. 1-3.

A jogállamiság tartalma / Tóth J. Zoltán. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 5. sz. (2019. május) p. 197-212.

A nemzeti alkotmányok funkcionális változásai / Tribl Norbert. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 113-123.

A nyitott törvényi tényállású bűncselekmények mulasztásos változatának alkotmányos büntetőjogi vonatkozásai, különös tekintettel az Alkotmánybíróság gyakorlatára / Tapodi Péter Ádám. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 3. sz. (2019. március) p.165-179.

A szólásszabadság jogi változásai Törökországban: amikor a szövegmódosítások nem elegendőek / Siska Katalin. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 2. sz. (2019. március) p. 12-20.

 

BÜNTETŐJOG

A bűnmegelőzés távlatai / Garamvölgyi László. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 5. sz. (2019) p. 5-18.

A bűnügyi letét, avagy a büntető- és pénzügyi jog sok esetben meddőnek bizonyuló hibridje / Tóth Gábor Ferenc. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 5. sz. (2019. május) p. 229-236.

Egy büntetéskiszabási tényező: a fiatal felnőttkor / Pápai-Tarr Ágnes. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 1. k. (2019) p. 65-78.

Hajléktalanság az alkotmányos rendészet tükrében / Tihanyi Miklós. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 100-112.

Jogos védelem: jogintézmény vagy szentség? / Mészáros Ádám Zoltán. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 3. sz. (2019. március) p.145-153.

A nyitott törvényi tényállású bűncselekmények mulasztásos változatának alkotmányos büntetőjogi vonatkozásai, különös tekintettel az Alkotmánybíróság gyakorlatára / Tapodi Péter Ádám. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 3. sz. (2019. március) p.165-179.

Az üzleti titok büntetőjogi védelme a nemzetközi jogfejlődés tükrében / Sántha Ferenc. - In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 1. k. (2019) p. 42-64.

A szexuális önrendelkezés és a büntetőjog, különös tekintettel a bírói gyakorlatra / Nagy Alexandra. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 1. k. (2019) p.128-147.

Vádalku magyar módra - az előkészítő ülés / Pecsenye Máté. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 1. k. (2019) p. 148-162.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Az automatizált igazságszolgáltatás lehetőségei és dilemmái / Harmati Barbara. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 30-42.

A büntetőeljárási törvény időbeli hatályával kapcsolatos egyes értelmezési kérdések / Pongrácz Attila. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. - 5. évf., 2. sz. (2019) p. 20-25.

A feljelentés elutasításának, illetve a nyomozás megszüntetésének jellemző okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben / Tilki Katalin. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 4. sz. (2019) p. 77-93.

Gyorsaság, hatékonyság, pergazdaságosság, konszenzus kontra garanciák II. / Szabó Zsolt Tibor. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 4. sz. (2018. december) p. 23-29.

Impressziók az áldozatok védelmének szabályozásáról / Gyulai Dániel, Kiss Csaba. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 3. sz. (2019. március) p.140-144.

Kibékíthető ellentétek a büntetőeljárásban: a hatályon kívül helyezések csökkentésére irányuló kodifikációs törekvések elvi alapjai az új büntetőeljárási törvényben / Vida József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 5. sz. (2019) p. 99-113.

Magánszféra kontra közérdek: az előkészítő eljárás alkotmányos aggályai / Üveges Eszter Anna. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 43-58.

A megalapozott gyanúhoz kapcsolódó bizonyítékértékelés és ténymegállapítás a német nyelvű országok jogalkalmazásában / Stál József. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 1. k. (2019) p. 79-100.

A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat elmélete és gyakorlata / Lichtenstein András. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 4. sz. (2018. december) p. 31-39.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

A motiváció lehetőségei és korlátai a börtönoktatásban / Pászti Péter Gergely. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 5. sz. (2019) p. 19-30.

 

RENDÉSZET

Motivációs eszköztár a rendészet / Karmazsinné Srágli Izabella. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 4. sz. (2019) p. 57-76.

Partnerség a rendészetben / Budavári Árpád. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 85-99.

A rendőrség hatékonyságmérése a nemzetközi szakirodalomban - különös tekintettel a bizalom és a legitim működés jelentőségére / Vári Vince. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 7-29.

A rendőrség közösséggel való kapcsolatának javítási lehetőségei / Molnár Katalin, Tamási Zsolt. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. (2019) 4. sz. p. 35-56.

Vezetői stílusok és kommunikáció a rendészetben / Mahlaj Róbert. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 4. sz. (2019) p. 18-34.

 

KRIMINALISZTIKA

Hogyan ismerjük fel leveleink illetéktelen felnyitását?: traszológiai adalékok a levélellenőrzés felismerésére / Korinek László. . – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 130-132.

 

POLGÁRI JOG

A jogi személy törvényes és szervezeti képviselete / Török Tamás. - In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. - 27. évf., 5. sz. (2019. május) p. 11-17.

A családtagok vagyoni viszonyainak rendszere a Ptk. tükrében / Kriston Edit. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 1. k. (2019) p. 101-114.

A felhasználási szerződések érvénytelensége / Sápi Edit. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 99-112.

A kínai szerzői jog fejlődése 1. rész / Mezei Péter. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 14 (124). évf., 3. sz. (2019. június) p. 58-70.

Az online általános szerződési feltételek normahatásának dilemmái / Németh Gabriella. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 137-145.

Panasznapi dilemmák: az ügyfélsegítő helye és szerepe a polgári igazságszolgáltatás rendszerében / Balázsy Péter. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 124-145.

A pezsgők eredetvédelme 1. rész / Szentkirályi Orsolya. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 14 (124). évf., 3. sz. (2019. június) p. 7-35.

A pszichiátriai betegek gyógykezelésével kapcsolatos bírói eljárás gyakorlata és gyakorlati problémái / Matisz Ágnes. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 84-98.

A szerzői jog megjelenése a védjegyjogban 1. rész / Sulyok Ádám Miklós. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 14 (124). évf., 3. sz. (2019. június) p. 36-57.

A tartási jogviszonyok módosítása / Juhász Ágnes. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 29-45.

Vélemények a versenyjogban / Tóth András. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 3. sz. (2019. március) p.125-132.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban, valamint annak összefüggései a közjegyző előtti egyezségi eljárással és a perhatékonyság elősegítése / Kecskeméti Ágnes. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 4. sz. (2018. december) p. 18-22.

Az osztrák és a magyar fizetési meghagyásos eljárás: közös út - közös cél? / Molnár Judit. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 47-63.

 

MUNKAJOG

A digitalizáció és az „on-demand” gazdaság hatása a munkaerőpiacra – Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017-ben publikált tanulmánya alapján / Székhelyi B. Réka. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 51-54.

Egy ítélet margójára – eltérési lehetőségek a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében / Trenyisán Máté. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 55-61.

Egyenlő(tlen) munkáért egyenlő(tlen) bér – az egyenlő munkáért egyenlő bér elvről másként / Zaccaria Márton Leó. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 1-8.

Az Európai Unió jogának és politikáinak hatása a szociális személyes szolgáltatásokra / Hoffman István. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 46-50.

A gazdaságilag függő önfoglalkoztatás és a felmerült magyar munkajogi védelem / Szekeres Bernadett. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 9-15.

Kétszeres járuléklevonás az elmaradt jövedelemből? / Lőrincz György. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 31-33.

A ki nem vett szabadság pénzbeli megváltásának lehetősége a munkavállaló halálával megszűnt munkaviszony esetében / Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 62-66.

Kísérlet a magyar munkaviszony-fogalom újragondolására az NMSZ 198. számú ajánlásának fényében / Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 49-67.

A kollektív szerződés módosítása szerződéskötési képesség hiányában / Balogh Áron Péter. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 50-56.

A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkajogi igények érvényesítése a közigazgatási perben / Cséffán József. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 23-38.

A magánélet védelméhez való jog újraszabályozásának hatása a munkaviszonyban a magánélet védelméről szóló törvény alapján (1. rész) / Arany-Tóth Mariann. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 39-45.

A munka értéke, avagy a szőlőmunkás egy dénárja / Pál Lajos. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 11-21.

A munka; és a vállalkozási típusú szerződéseknek a szerződő felek bizalmi jellegétől függő elhatárolása / Prugberger Tamás, Jakab Nóra. - In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 1. k. (2019) p.16-41.

A munkajog mint versenytényező – az alkalmazandó munkajog meghatározása nemzetközi tényállásoknál, különös tekintettel a kiküldetésekre / Kártyás Gábor. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 1-10.

A munkabeszüntetés speciális típusai a magyar munkajogban – a szolidaritási sztrájk és az általános sztrájk / Ferencz Jácint, Trenyisán Máté, Wellmann Barna Bence. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 34-42.

Munkahelyi vallássemlegesség kontra munkavállalói meggyőződés – valláson alapuló foglalkozási diszkrimináció az EUB két ítéletében / Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 57-63.

Munkajogi változások a 2019-es év elején / Bérces Kamilla. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 66-69.

Munkavállalói participáció, avagy a demokrácia megjelenése a munkahelyen / Bagdi Katalin. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 22-30.

Szakszervezetek és a „túlóratörvény”: avagy hol vannak „a szakszervezetek”? / Szabó Imre Szilárd. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 70-73.

Új adatvédelmi szabályok a munkaviszonnyal összefüggésben / Rátkai Ildikó. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 69-75.

Az üzemi tanács mint adatkezelő kapcsán felmerülő gyakorlati kérdések / Bagdi Katalin. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 146-157.

A vezetői munkaszerződés lehetséges tartalma / Lőrincz György. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 16-22.

 

GAZDASÁGI JOG

Bizalmi vagyonkezelés és az ingatlan. - In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. - 27. évf., 5. sz. (2019. május) p. 22-25.

A gazdasági társaság tagjainak és vezető tisztségviselőinek eltiltása / Bodor Mária. - In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 5. sz. (2019. május) p.1-5.

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásban tehető kötelezettségvállalás történetéhez / Csőke Andrea. - In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 5. sz. (2019. május) p. 8-9.

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés. különös tekintettel a bankok kötelezettségeire / Hideg Milán István. - In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. - 27. évf., 5. sz. (2019. május) p. 3-11.

Jogalkotói tézisek az új Cégtörvényhez / Ribaritsné Győri Enikő. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. - 5. évf., 2. sz. (2019) p. 26-34.

A készpénzfizetésre vonatkozó adójogi szabályozás 1. rész / Darai Péter. - In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 5. sz. (2019. május) p. 5-8.

A készpénzfizetésre vonatkozó adójogi szabályozás 2. rész / Darai Péter. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 6. sz. (2019. június) p. 1-4.

A timeshare-jelenség / Papp Tekla. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 6. sz. (2019. június) p. 8-12.

A vezetői felelősség megállapítása iránt indított perek kérdései és a bizonyítási teher, mentesülés a Cstv. 2017. évi módosítását követően 2. rész / Juhász László. - In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 5. sz. (2019. május) p.10-12.

A vezető felelősség megállapítása iránt indított perek kérdései és a bizonyítási teher, mentesülés a Cstv. 2017. évi módosítását követően 3. rész / Juhász László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 6. sz. (2019. június) p. 4-7.

 

EURÓPAI JOG

Állami támogatások megítélése az energiacsomagok tükrében / Lovas Dóra. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 2. sz. (2019. március) p. 21-30.

A Brexit eddigi folyamata / Prieger Adrienn, Klemm Dávid. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 1. sz. (2019. január) p. 12-22.

Egyoldalúan visszavonható-e az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándéknyilatkozat? : a C-621/18 Wightman és társai ügy ítélete. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 1. sz. (2019. január) p. 38-40.

Az értékpapírosítás újraszabályozásának egyes kérdései az Európai Unióban / Bujtár Zsolt. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 2. sz. (2019. március) p. 1-11.

Az európai bíróságok legújabb gyakorlata a Bécsi vételi egyezmény 3. cikkével kapcsolatban / Víg Zoltán. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 2. sz. (2019. március) p. 40-44.

Az európai öröklési rendelet hazai alkalmazását érintő legújabb rendelkezések: hagyatéki eljárási törvény egyes nemzetközi vonatkozású rendelkezései módosításának hátteréhez / Szőcs Tibor. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 1. sz. (2019. január) p. 1-11.

A KKE országok hulladékgazdálkodási szabályozása és konformitása az uniós joggal / Csák Csilla, Marinkás György. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 5-18.

Lelkiismereti és vallásszabadság a multikulturális Európában. Hogyan tovább? Hova tovább? / Uitz Renáta. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 5. sz. (2019. május) p. 213-228.

„Not so spendid isolation” – Az Egyesült Királyság kilépésének főbb uniós jogi aspektusai / Budai Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. - 5. évf., 2. sz. (2019) p. 35-41.

Pénzügyi politika és szabályozás dimenziói az Európai Unióban / Bartha Ildikó, Lovas Dóra. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 163-178.

A tagállami jegybankelnökök egyedülálló személyi függetlensége az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatában / Angyal Zoltán. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 19-33.

 

NEMZETKÖZI JOG

Jogválasztás az új nemzetközi magánjogi törvényben / Nagy Csongor István. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 5. sz. (2019. május) p. 189-196.

Egy „talpalattnyi” védjegy: az Európai Bíróság ítélete a Louboutin-ügyben / Millisits Endre. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 14 (124). évf., 3. sz. (2019. június) p. 71-80.

A román fizetésképtelenségi jog alkalmazásának kihívásai / Veress Emőd. - In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. - 27. évf. 5. sz. (2019. május) p. 17-21.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Az államháztartás alrendszereinek jogi vizsgálata / Havasi Bianka. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 28-36.

Az alternatív vitarendezés lehetőségei a közigazgatási hatósági eljárás keretében / Hohmann Balázs. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 1. sz. (2019. január) p. 23-37.

A digitális állam a külpolitikai térben: a Twittertől az adattudományig / Nyáry Gábor. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 76-83.

Az egyablakos ügyintézés szegmensei / Veszprémi Bernadett, Barta Attila. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 66-75.

Esélyegyenlőség előmozdítása a települési önkormányzatoknál / Makkos Nándor. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 93-96.

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs [et al.]. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 117-141.

Gyermekjóléti szolgáltatás a helyi önkormányzatoknál / Feik Csaba. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 97-99.

A közigazgatási perrendtartás alkalmazása a választási jogvitákban / Melles Marcell. – In: Eljárásjogi Szemle ISSN 2498-6062. – 3. évf., 4. sz. (2018. december) p. 41-47.

A Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok története és tanulságai 2004-2011 / Zongor Gábor. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 21-27.

Krízismenedzsment egy fővárosi kerületi polgármesteri hivatalnál / Ancsin László. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 100-109.

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása és a terrorizmus elleni fellépés jogi eszközeinek bővülése / Gesztei László. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 37-46.

Merre tovább, közösségi együttélés? / Kántás Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 59-68.

Mesterséges intelligencia alkalmazások – szakértő rendszerek – a közigazgatásban / Futó Iván. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 47-65.

 „Megbízhatsz bennem, hisz’ ismersz!”: kistelepülési polgármesterek az informalitások hálójában / Grünhut Zoltán, Bodor Ákos. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 12-20.

Az önkormányzati rendészet társadalmi megítélése a nyomtatott sajtóban / Bacsárdi József, Christián László. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 5. sz. (2019) p. 50-70.

Paradigmatikus változások, avagy változások előtt vagy változások után vannak-e az önkormányzatok?/ Nagy Klára. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019.június) p. 1-11.

A többletmunkavégzés korlátainak liberalizálásával összefüggő jogi, ergonómiai, család- és népességpolitikaiproblémák / Prugberger Tamás. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf.,2. sz. (2019. június) p. 110-116.

A vízügyi ágazat helye, szerepe az államháztartás rendszerében / Tóth László, Balatonyi László. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 4. sz. (2019) p. 5-17.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Beszámoló Dr. Nádas György habilitációs eljárásának nyilvános előadásairól / Rab Henriet. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 78-79.

Finszter Géza: Rendészettan. Dialóg Campus, 2018 / kész. Bócz Endre. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 133-139.

Jegyzetek Sándor István „A vagyonvédelem jogi eszközeinek legújabb tendenciái” című értekezéséhez / Szalma József. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 3. sz. (2019. március) p.180-187.

A jog az orvosi szakma minimuma: Hanti Péter: Felelősség és kockázatmenedzsment az egészségügyben: az orvosok jogai és kötelezettségei / Pethő András. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 155-162.

Külföldi hírek az iparjogvédelem területéről / Palágyi Tivadar. - In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle ISSN 1587-5563. – 14 (124). évf., 3. sz. (2019. június) p. 81-122.

A polgármesterek és jegyzők középosztályi életstílusai / Utasi Ágnes. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 84-92.

Politológiai-történelmi-közgazdaságtani szintézis az elmúl 30 évről / Vörös Imre. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 5. sz. (2019. május) p. 237-240.

Quid juiris? Ünnepi kötet a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete megalakulásának 20. évfordulójára (szerkesztette: Bankó Zoltán – Berke Gyula – Tálné Molnár Erika) / Bankó Zoltán. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 2. sz. (2019. június) p. 76-77.

Recenzió Deli Gergely: Az eleven jog fájáról című művéről / Molnár András. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 147-162.

Recenzió Gyergyák Ferenc „Önkormányzati rendeletalkotás” című könyvéhez / Szabó Annamária Eszter. - In: Új magyar közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 2. sz. (2019. június) p. 142-143.

Recenzió Tercsák Tamás „A joggal való visszaélés – A joggal való visszaélés elmélete, bírói gyakorlata és munkajogi jelentősége” című könyvéről / Zaccaria Márton Leó. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 1. sz. (2019. március) p. 43-49.

Rendészettan - rendészettudomány? : Finszter Géza Rendészettan című könyve nyomán / Kovács Gábor. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 179-182.

A rendészettudomány és határőrgondolatok találkozása - múlt nélkül nincs jövő / Deák József. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 4. sz. (2019) p. 94-106.

Vélemény dr. Sándor István PHD egyetemi docens „A vagyonvédelem jogi eszközeinek legújabb nemzetközi tendenciái” című akadémiai doktori értekezéséről / Kecskés László. – In: Európai Jog ISSN 1587-2769. – 19. évf., 2. sz. (2019. március) p. 31-39.

 

JOGELMÉLET, JOGTÖRTÉNET

Az állam- és jogelmélet oroszországi kezdetei Feofán Prokopovics (1681-1736) műveinek tükrében / Sashalmi Endre. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 10. évf., 4. sz. (2018) p. 3-28.

Ius in sacra vs. ius circa sacra – Az állam és egyházak viszonya a 19. századi természetjog szerint / Petrasovzky Anna. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 34-48.

Az erdélyi vallásszabadság és a 16-17. századi Európa / Albert András. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 101-116.

 

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Az Amerikai Egyesült Államokban történt tömegmészárlásokról / Garai Nikoletta. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 5. sz. (2019) p. 114-124.

A Massachusetts állambeli Norfolki Börtön működésének kriminálpedagógiai gyökerei / Ruzsonyi Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 5. sz. (2019) p. 31-49.

Miért csökkent a regisztrált bűncselekmények száma? / Kó József. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 70-84.

Az olasz műkincsrendőrség és a komplex műtárgyvédelmi projekt / Lukács Dalma. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 5. sz. (2019) p. 71-81.

A poligráf alkalmazása a német bíróságok ítélkezési gyakorlatában / Stál József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 5. sz. (2019) p. 82-98.

 

EGYÉB

Elhagyjuk-e a járt utat?: javaslatok a sarkalatos törvények jövőjére vonatkozóan / Szentgáli-Tóth Boldizsár. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 3. sz. (2019. március) p.154-164.

Az EU pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – Beszámoló az ME ÁJK által koordinált HERCULE III projekt eredményeiről / Farkas Ákos, Jacsó Judit, Udvarhelyi Bence. - In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 160-178.

A jogklinika, mint alternatív oktatási módszertan?! / Kálmán Renáta. – In: Miskolci Jogi Szemle ISSN 1788-0386. - 14. évf., 1. sz. 2. k. (2019) p. 68-83.

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet / Raisz Anikó, F. Tóth Gábor. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. - 5. évf., 2. sz. (2019) p. 6-9.

Nemlétező és érvénytelen szerződések a római jogban a Gai. 3, 176 tükrében / Siklósi Iván. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 123-135.

A politika és barátság fogalmainak elméleti összefüggései egykor és ma / Kevevári István. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 83-100.

Populizmus és demokráciák: a kortárs demokrácia válsága és a klasszikus alapú politikai gondolkodás lehetőségei / Horváth Szilvia. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 4. sz. (2018) p. 65-81.

Szemelvények a XX. század eleji belügyi sport világából / Tóth Nikolett Ágnes. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 6. sz. (2019) p. 113-129.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

NÉMET NYELVEN

Plan zur Neustrukturierung der Finanzverwaltung ab 2020 / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 8. sz. (2019) p. 191-192.

Grundstückswerte für Baurechte und Gebäude auf fremdem Boden - Gegenleistung, Grundstückswerte und gemeiner Wert in der Grunderwerbsteuer / Reinhold Beiser. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 8. sz. (2019) p. 193-197.

Das Verfahrensrecht bei der Kapitalertragsteuer / Johann Adametz. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 8. sz. (2019) p. 197-208.

Artikelrundschau Februar 2019 - Teil 2 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 8. sz. (2019) p. 209-210.

Steuerberater des Jahres 2019 gefeiert Friedrich Rödler für sein Lebenswerk geehrt /Bernhard Renner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. - 72. évf., 9. sz. (2019) p. 219.

Anwendung der Differenzbesteuerung bei "Wörtherseelizenzen" / Bernhard Renner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. - 72. évf., 9. sz. (2019) p. 220.

Digitalisierung in der Umsatzsteuer / Michael Huber, Berndt Zinnöcker. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. - 72. évf., 9. sz. (2019) p. 221-224.

Die subjektive Richtigkeitsgewähr im Leistungsaustausch einer Kapitalgesellschaft mit ihren Gesellschaftern - drei Kategorien von Verletzungen der objektiven Äquivalenz / Reinhold Beiser. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. - 72. évf., 9. sz. (2019) p. 225-236.

Die Abgrenzung (alinearer) Gewinnausschüttung von betrieblichen Vorgängen / Lisa-Maria Böhm. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. - 72. évf., 9. sz. (2019) p. 236-238.

Artikelrundschau März 2019 - Teil 1 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. - 72. évf., 9. sz. (2019) p. 239-242.

Körperschaft öffentlichen Rechts, Betrieb gewerblicher Art, Gasthausverpachtung samt Spielplatz/Funcourt durch Gemeinde, Vorsteuerabzug (Aufteilung / szerk. Josef Fuchs. - In: ÖsterreichischeSteuerzeitung ISSN 0029-9529. - 72. évf., 9. sz. (2019) p. 243.

Elektronische Zustellung, Wirksamkeit bei "Untergang" der Abgabestelle/ szerk. Josef Fuchs. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. - 72. évf., 9. sz. (2019) p. 243.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

Büntetés-végrehajtási jog európai kitekintéssel / Nagy Anita. - Miskolc: Bíbor K., 2017. - 445 p. : ill. ; 21 cm. - Bibliogr. p. 401-430. - lelőhelyjegyzék

Büntetőjog I. általános rész / szerk. Domokos Andrea. - 3. átdolg. kiad. -Budapest : Patrocinium, 2019. - lelőhelyjegyzék

Büntetőjogi kérdések az információk korában : mesterséges intelligencia, big data, profilozás / Miskolczi Barna, Szathmáry Zoltán. - Budapest: HVG-ORAC, 2018. - 222 p. ; 22 cm.-Bibliogr. p.215-222. - lelőhelyjegyzék

A magyar büntetőjog általános tanai I. / Gellér Balázs, Ambrus István. - 2.jav., aktualizált kiad.. - Budapest: ELTE Eötvös, 2019. - lelőhelyinformáció

Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban / Sipos Ferenc. -Budapest: HVG-ORAC, 2019. - 375 p.: ill.; 20 cm. - Kézirat lezárva: 2018. okt. 1. - Bibliogr.: p. 339-375. - lelőhelyjegyzék

 

POLGÁRI JOG

Család és családtagok jogági tükröződések / szerk. Szeibert Orsolya. - Budapest: ELTE, 2018. - 415 p. ; 25 cm. - (ELTE Jogi Kari Tudomány; 43., ISSN 2060-9361). - Bibliogr. a lábjegyzetekben. - lelőhelyjegyzék

Emberi jogi enciklopédia / szerk. Lamm Vanda. - Budapest: HVG-ORAC, 2018. - 743 p. ; 24 cm. - lelőhelyjegyzék

A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban / Nagy Márta. - Budapest : L'Harmattan, 2018. - 220 p. :. - Lezárva: 2017. márc. ill. ; 23 cm. - Bibliogr.: p. 209-220. és a lábjegyzetekben. - lelőhelyjegyzék

Szerződési jog: különös rész / Fuglinszky Ádám, Tőkey Balázs. - Budapest: ELTE Eötvös K., 2018. - 836 p. ; 24 cm. - (ELTE Jogi Kari Tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 17.). - lelőhelyjegyzék

Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások: a Kúria Konzultációs Testülete és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezlete által közzétett állásfoglalásokkal egységes szerkezetben / szerk. Both Sándor Ignác, Muzsalyi Róbert, Witzl Petra. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 300 p. ; 30 cm. - A kézirat lezárva: 2019. jan. 18. - lelőhelyinformáció

 

GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI JOG

A gazdasági büntetőjog aktuális problémái / Kondorosi András. - [Miskolc]: Bíbor K., 2018. - 149 p. ; 24 cm. - Bibliogr. a lábjegyzetben. - lelőhelyjegyzék

A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve / írta ... Juhász László. - 7. hat. kiad. - Budapest: HVG-Orac, 2019. - 2 db; 24 cm.- lelőhelyinformáció

 

MUNKAJOG

A Munka Törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2019. - 859 p. ; 20 cm Lezárva: 2019. január 2. - lelőhelyinformáció

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged: Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2019. - 991 p. ; 20 cm Lezárva: 2019. január 3. - lelőhelyinformáció

Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban / Sipos Ferenc. -Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 375 p. : ill. ; 20 cm Kézirat lezárva: 2018. okt. 1. - lelőhelyinformáció

 

JOGELMÉLET, JOGTUDOMÁNY, JOGTÖRTÉNET

A jog a demokrácia ellen? / Bertrand Mathieu ; [ford. Kisari Miklós]. -[Budapest] : Századvég, 2018. - 245 p. ; 21 cm - lelőhelyinformáció

A parlamentek története: a korai rendi gyűlések kialakulásától a modern népképviseleti törvényhozásokig / Szente Zoltán. - Budapest: Országház Kvk., 2018. - 662 p. : ill. ; 24 cm. - (Országgyűlési értekezések, ISSN 2630-9718). - Bibliogr.: p. 635-651. - lelőhelyjegyzék

A Horthy-korszak parlamentje / Püski Levente. - Budapest : Országgyűlés Hivatala, 2015. - 512 p. : ill. ; 24 cm (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094). - lelőhelyinformáció

Digital justice : technology and the internet of disputes / Ethan Katsh and Orna Rabinovich-Einy ; foreword by Richard Susskind.. - New York, NY : Oxford University Press, 2017.. - xv, 242 pages ; 25 cm. - lelőhelyinformáció

Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezései / Fejes Erik. - Budapest :Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018. - 415 p. ; 26 cm. - lelőhelyinformáció

Erdélyi országgyűlések a 16-17. században / Oborni Teréz. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 421 p. : ill. ; 24 cm (A magyar országgyűlések története, ISSN 2416-2094). - lelőhelyinformáció

The remarkable Hungarian Parliament building / András Török, Tamás Wachsler. - Budapest : The Office of the Hung. Nat. Assembly, c2016. - 152 p. : ill., részben színes ; 27 cm  (Parliament guide books, ISSN 2498-7980). - Bibliogr. p. 152. - lelőhelyinformáció

A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll / Török András, WachslerTamás. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2015. - 366 p. : ill., részben színes ; 27 cm (Országházi séták, ISSN 2416-1594). - lelőhelyinformáció

Országházi kalauz / [a szöveget írta: Dúzsi Éva, Széll Szilvia] ; [fotó Bencze Kovács György et al.]. - 2., jav. kiad.. - Budapest : Országgyűlés Hivatala, 2017. - 52, [4] p. : ill., fotó ; 27 cm (Országházi séták, ISSN 2416-1594). - lelőhelyinformáció

A magyar Országház / [... írta Török András] ; [fotó Wachsler Tamás]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2016. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481). - lelőhelyinformáció

A magyar törvényhozás ezer éve / [a kiállítás kurátora Kedves Gyula] ; [a szöveget írta Berényi Mariann]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2016. - 48 p. : ill., főként színes ; 24 cm (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481). - lelőhelyinformáció

A magyar Szent Korona / [... írta Moravetz Orsolya]. - [Budapest] : Országház Kvk., cop. 2018. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm (Nemzet főtere füzetek, ISSN 2416-3481). - lelőhelyinformáció

 

NEMZETKÖZI JOG

Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból: tanulmánykötet / szerk. Frigyer László. - Budapest: NKE, 2018. - 2 db; 24 cm. - lelőhelyinformáció

 

BÍRÓSÁGI IGAZGATÁS

Court administration and quality work in judiciaries in four european countries : empirical exploration and constitutional implications / Philipph Langbroek, Mirjam Westenberg. - Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 2018 ; Bécs : Verlag Österreich, 2018 ; Bern : Stampfli, 2018. - XVIII, 372 p. ; 23 cm  (Schritenreiche zur Jurizforschung ; Band 9) - lelőhelyinformáció

Europe's justice deficit? / edited by Dimitry Kochenov, Gráinne de Búrca and Andrew Williams.. - Oxford : Hart Publishing,, 2015. - XXXV, 474 p. : ill. ; 25 cm- lelőhelyinformáció

 

EGYÉB

Excel 2019 zsebkönyv : [2007, 2010, 2013 és 2016-os verziókhoz is használható] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 255, [1] p. : ill. ; 17 cm. - lelőhelyinformáció

Humiliation in international relations : a pathology of contemporary international systems / Bertrand Badie ; trans. Jeff Lewis. - 169 p. ; 24 cm (French studies in international law ; vol. 5.) - lelőhelyinformáció

Média és identitás 3. tanulmányok / szerk. Apró István. - Budapest: Médiatudományi Intézet, 2019. - 371 p.: ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi Könyvtár, ISSN 2063-5222; 34. Bibliogr. a lábjegyzetben. - lelőhelyinformáció

Word 2019 zsebkönyv : [2007, 2010, 2013 és 2016-os verziókhoz is használható] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2019. - 233, [1] p. : ill. ; 17 cm. - lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

A BÖRTÖNÜGY A 17–19. SZÁZADBAN: A BÖRTÖN EURÓPAI ÚTJA

A BÖRTÖNÜGY A 17–19. SZÁZADBAN: A BÖRTÖN EURÓPAI ÚTJASzerző: Mezey Barna

Gondolat Kiadó, 2018.

„A 16–17. század nagy társadalomformáló folyamatai és mozgalmai, a reformáció, az ipari fejlődés, a kereskedelem kiszélesedése, a polgári értékek térnyerése, a szociális gondoskodás középkori formáinak csődje és az új megoldások keresése, a kriminalitás struktúrájának átalakulása elérte a büntetési rendszert is. A szabadság-érték megjelenése a törvénykezési gyakorlatban és a humanizálási törekvések egyaránt a tömlöcügy megújítása irányába hatottak. Új eljárások, új bűnözőkép és büntetésfelfogás, új értelmezésű fogva tartási funkciók jellemezték a büntetés-végrehajtás gyakorlatát, mely mellé lassan felzárkózott a szakirodalom is, hogy a 18. és a 19. század fordulójára tudományos igényű művelése lehetővé tegye a kodifikációs megfontolásokat is. Ez a fejlődés készítette elő az európai (és magyarországi) börtönügy korszerűsítési folyamatait, megalapozta az amerikai börtönkoncepciók megfogalmazását és az architekturális kísérleteket.

A munka a szerző több évtizedes kutatása, több, e témába vágó monográfiájának foglalataként és közel százötven tanulmánya szintéziseként vázolja föl a börtönügy fejlődésének évszázados európai történetét és fejlődési tendenciáit. A bűnözőkép változásait, a szabadságvesztés-büntetés nehéz térfoglalásának históriáját, a fogvatartottak kezelésének változásait, a reszocializáció, a nevelés, a lelki gondozás, a munkáltatás megjelenését és formaváltozásait, a környezet humanizálását, az építészeti szempontok majd épülettervek és megvalósult konstrukciók hatásait; mindezt kiegészítve a fokozatosan kiépülő szakirodalom, szaktudományosság, a szakmai terminológia és végül a börtönügyi szabályozás (a büntetés-végrehajtási jog) kibontakozásával.

A kötet az európai börtönügy (kivételképpen és kitekintésként más földrészt is érintő) formálódását tárgyalja, melybe illesztve az európai büntetés-végrehajtási tendenciák keretében értelmezi a magyar, némiképp megkésett fejlődés és fejlesztések históriáját. A jelzett időszakot illetően feldolgozza a büntetés-végrehajtás szakmai vonatkozásait és jogpolitikai összefüggéseit, a törekvések jogszabályi megtestesülését és azok gyakorlati hatásait. Fő szempontja a nyugat-európai változások Magyarországra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásainak értékelése, különös tekintettel a büntetőjogi kodifikációkra, a reformkori fogházjavító mozgalmakra, az 1843. évi büntető anyagi jogi és börtönügyi törvényjavaslatokra, Deák Ferenc börtönügyi munkásságára, valamint a magyar büntetés-végrehajtási intézeti hálózat kiépítésére, az 1878. évi kodifikációig és az 1880. évi Házszabályok kibocsátásáig.”

Forrás: https://www.gondolatkiado.hu/a-bortonugy-a-17-ndash-19-szazadban-a-borton-europai-utja

 

A PÉNZÜGYI KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG TEVÉKENYSÉGE (1884—1896)A PÉNZÜGYI KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG TEVÉKENYSÉGE (1884—1896)

Szerző: Stipta István

Dialóg Campus, 2019.

A kismonográfia a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem együttműködésével készült.

Teljes itt tölthető le.

 

 

 

GDPR KÉZIKÖNYV (2.0) 2019: ÚJ EU-S ADATVÉDELMI RENDELET, INFO TV., GDPR SALÁTATÖRVÉNYGDPR KÉZIKÖNYV (2.0) 2019: ÚJ EU-S ADATVÉDELMI RENDELET, INFO TV., GDPR SALÁTATÖRVÉNY

Szerző: Bölcskei Krisztián

Vezinfó, 2019.

„Jelen kézirat lezárásának időpontjában (2019. április 10.) már megszületett az EU Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) nemzeti jogharmonizációja. Jelen kézikönyv célja egyrészt a GDPR alkalmazásának időpontjától (2018. május 25.) eltelt időszak tapasztalatainak összefoglalása oly módon, ahogyan az egy átlagos adatkezelő (pl. egy kft., bt.) számára releváns és fontos lehet, másrészt az elfogadott úgynevezett GDPR-salátatörvény legfontosabb módosításainak bemutatása, és amennyire lehetséges, iránymutatás, tanácsadás a változó szabályok megértéséhez és a gyakorlatba történő átültetéséhez.”

Forrás: https://szakkonyvshop.vezinfo.hu/GDPR-Kezikonyv-2-0-2019

 

A RENDI ORSZÁGGYŰLÉS UTOLSÓ ÉVTIZEDEI (1790-1848)A RENDI ORSZÁGGYŰLÉS UTOLSÓ ÉVTIZEDEI (1790-1848)

Szerző: Dobszay Tamás

Országház Könyvkiadó, 2019.

„Negyedszázadnyi önkényuralom után, 1790-ben a Habsburg uralkodók visszatértek a rendekkel való együttműködés útjára, és a francia háborúk ideje alatt 1790 és 1812, majd 1825 és 1848 között rendszeresen összehívták a magyar rendi országgyűlést. A diétát mellőző közbeeső tizenhárom év ellenére a vizsgált időszak fontos szakasza a magyar parlamentarizmus történetének, a modern alkotmányosság előzményeinek. A két táblában szerveződő országgyűlés, amely Közép-Európában egyedülálló mértékben biztosított politikai befolyást széles társadalmi csoportoknak, összetételét és működési formáit a 18. századból örökölte. A Szent Korona tagjainak tekintett, politikai jogokkal bíró rendek érdekeit jelenítette meg a királyi hatalommal szemben. A diéta a törvényalkotás mellett betöltötte a közügyek megvitatását, érdekek kifejezését lehetővé tevő politikai fórum szerepét is, illetve a rendek fontos társasági és ünnepi eseménye volt, amely nemcsak képviselte, hanem alakította is a közvéleményt. Alkalmasnak bizonyult a rendek, s áttételesen az ország egésze érdekeinek bizonyos fokú érvényesítésére is az abszolutista törekvéseit le nem vetkező királyi hatalommal szemben. Kötetünk a kései rendi országgyűlések szerveződésének elveit, összetételét és működési mechanizmusait mutatja be, valamint felhívja a figyelmet az öröklött formákban bekövetkező változásokra is, amelyek főként a reformkorban már a modern parlamentarizmus irányában módosították a testület működését.”

Forrás: https://orszaghazkonyvkiado.parlament.hu/web/konyvkiado/-/a-rendi-orszaggyules-utolso-evtizedei-1790-1848-?inheritRedirect=true&redirect=/web/konyvkiado/kereses/-/konyvlista/0/1845662

 

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS TÖRTÉNETE (1867-1927) A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS TÖRTÉNETE (1867-1927)

Szerző: Balla Antal

Országház Könyvkiadó, 2019.

„A Balla Antal által szerkesztett – és részben írt – A magyar országgyűlés története 1867–1927 című kötet 1927-ben jelent meg először azzal a céllal, hogy pusztán történelmi, szakmai szempontok alapján mutassa be a modern magyar országgyűlés, a magyar parlamentarizmus történetét. Demonstrálni akarta, hogy a Bethlen-korszak parlamentje legitim jogutóda a dualizmus kori magyar parlamentnek, s szerves része az ezeréves magyar alkotmányfejlődésnek. Az országgyűlés emlékei című könyvsorozatunk második kötetében szöveghű formában tesszük közzé Balla Antal immár ritkán hozzáférhető munkáját. A kötet elé Szalai Miklós történész írt bevezető tanulmányt, amely segít a korabeli szöveg értelmezésében, valamint bemutatja azt a politikai hátteret is, amelyben a munka annak idején megjelent.”

Forrás: https://orszaghazkonyvkiado.parlament.hu/web/konyvkiado/-/a-magyar-orszaggyules-tortenete-1867-1927?inheritRedirect=true&redirect=/web/konyvkiado/kereses/-/konyvlista/0/1845665

 

A BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK ÉS AZ INFORMATIKA A BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK ÉS AZ INFORMATIKA

szerk.: Mezei Kitti

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2019.

„A kötet fülszövege:

A modern technológiáknak – nyilvánvaló előnyeik mellett – megvannak a maguk veszélyei is, hiszen lehetőséget teremtenek a bűnözés eddig ismeretlen formái számára. Éppen ezért a kiberbűnözés jelenti napjaink egyik legnagyobb kihívását. A szervezett bűnözés, de a terrorizmus képviselői is előszeretettel használják az internetet, legyen szó illegális online kereskedelemről vagy propagandaterjesztésről. Ezek mellett ma már az elkövetés eszközeként jelentős szerep juthat egy drónnak vagy egy önvezető járműnek is. A büntetőeljárásban egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitális felderítés és az elektronikus bizonyíték, mivel az elkövetők már gyakran digitális nyomot hagynak maguk után. Ugyanakkor a nyomozást nehezítik a titkosítást és anonimitást biztosító technológiák, amelyek alkalmasak a személyazonosság elrejtésére. E kötet azonban nemcsak a veszélyekre szeretné felhívni az olvasók figyelmét, hanem egyben elgondolkodtatni a lehetséges megoldásokról is. A szerzők között egyetemi oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek egyaránt szerepelnek, ezáltal kiegyensúlyozott képet adva a jövő kihívásairól a bűnügyi tudományokban.”

Teljes mű letölthető a következő oldalról.

Forrás: https://jog.tk.mta.hu/a-bunugyi-tudomanyok-es-az-informatika

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

 

BÍRÓSÁGI TUDÁS- ÉS INFORMÁCIÓMENEDZSMENT AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI RENDSZERBEN

BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJA – 2019. MÁJUS 2-3.

2019. május 2-3. között került megrendezésre az OBH Magyar Igazságügyi Akadémián a bírósági könyvtárosok idei évi első szakmai továbbképzési programja.  Az ország minden báziskönyvtárából vettek részt bírósági könyvtárosok a képzésen. A szakmai továbbképzési program nagyon hatékony és sikeres módon került megvalósításra. A képzési program minden új eleme és kezdeményezései teljesen beváltották a hozzáfűzött reményeket.  A képzés első napján Gerencsér Judit és dr. Sándor Viktória, a bírósági könyvtári koordinátorok képviseletében, beszámoltak az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer (OBKR) aktuális helyzetéről, különös tekintettel az új OBKR szabályzatra.  A szakmai tájékoztatót Lencsés Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia EISZ Titkársága főkönyvtárosa, bemutatója követte az OBKR-ben 2019-ben elérhető EISZ adatbázisokról, azok újdonságairól, szélesítve a könyvtárosok ismereteit. Lencsés Ákos főkönyvtáros egy gyakorlatorientált workshopot tartott az OBKR-ben 2019-ben elérhető EISZ adatbázisokról a minél hatékonyabb megismerés és készségszintű gyakorlati alkalmazás céljából.

Lencsés Ákos főkönyvtáros

A számítógépeken történő oktatás mellett az új Wolters Kluwer jogtár újdonságairól, bővüléséről is tájékoztatást kaptak a kollégák Pethes Gizella könyvtáros előadásában.

Az első nap délutánján dr. Tóth Éva, az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetője, részletes áttekintést adott az OGYK új OPAC-járól, annak kihívásairól és szolgáltatásairól, segítve ezzel a könyvtárközi kölcsönzés munkafolyamatát. Az első képzési napot Gerencsér Judit összegzése zárta, reflektálva a mai képzés előadásaira. Valamint Rácz Erzsébet (Debreceni Törvényszék) és Burkus Éva (Miskolci Törvényszék) bírósági könyvtárosok beszámoltak a bíróságtörténeti kiállítással kapcsolatos kiadványaikról és könyvtáraik szakmai közreműködéséről a bíróságtörténeti rendezvényeken. 

A második képzési nap első eladójaként Sörény Edinát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetőjét köszönthették a bírósági könyvtárosok. Főosztályvezető asszony prezentációjában gratulált és köszönetet mondott az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer jól működő hálózatára vonatkozóan, továbbá kitért a szakkönyvtárak könyvtárak jelenlegi és jövőbeli feladataira. A bírósági könyvtárosi szakmai továbbképzések során ez volt az első alkalom, hogy a könyvtárszakmai ágazati minisztériumi szakterület ilyen magasragú vezetője látogatott el a bírósági könyvtárosok szakmai képzési rendezvényére.  A színvonalas előadást egy újító program követte, elsőként szerveztek a könyvtárosi képzés keretében kerekasztal beszélgetést, melyet a minőségirányítás elvei hatottak át, a felhasználói igényekkel és véleményekkel szembesülhettek átfogóan a bírósági könyvtáros kollégák. A meghívott bírósági vezetők és igazságügyi alkalmazottak által elhangzottak nagyban segítették a könyvtárosokat ötleteikkel, tapasztalataikkal a szolgáltatásokra, dokumentumbeszerzésekre tekintettel. A programtípus további képzéseken, aktuális kérdések megvitatásában a későbbiekben is nagyon hasznos lehetőség lesz.

A kerekasztal-beszélgetést követően a bírósági könyvtárosok két csoportot alkottak a konstruktív konfliktuskezelés hatékonysága érdekében. A Bírósági Coach-Tréner Hálózat tagjai egy rendkívül hasznos, interaktív és jó hangulatban telt gyakorlati képzéssel segítették a könyvtárosok munkáját, konfliktuskezelési ismereteik bővítését. A második napot Gerencsér Judit szintén gyakorlatorientált angol nyelvű képzése zárta, amelyben a könyvtári szaknyelvhez nyújtott segítséget. A feladatoknak köszönhetően a kollégák megismerhették az EISZ adatbázisok használata során különösen felmerülő angol nyelvű keresési és tájékoztatási lehetőségeket.

 

EREDMÉNYES TAPASZTALATCSERE A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM, A KÚRIA ÉS A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK JOGI SZAKKÖNYVTÁROSAI KÖZÖTT

2019. július 18-án szakmai megbeszélést tartottak a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtárának (KRE ÁJK), a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának és a Fővárosi Törvényszék Könyvtárának könyvtárosai. A találkozó célja a kölcsönös tapasztalatcsere és a jogi szakkönyvtári kapcsolatok megerősítése volt.

A KRE ÁJK könyvtárosait délelőtt a Kúria, délután pedig a Fővárosi Törvényszék látta vendégül. A kollégák megismerhették az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer működését és fejlesztési eredményeit, egymás munkáját és a nyújtott könyvtári szolgáltatásokat.

A konzultációkat követően épületlátogatásokon vettek részt a könyvtárosok, amelyek során bemutatásra került a Kúria és Fővárosi Törvényszék épülete, dísztermei, illetve megtekinthették a Fővárosi Törvényszék bíróságtörténeti kiállítását is.

A megbeszélés eredményesen zárult a könyvtárak közötti új szakmai együttműködési, könyvtárközi munkát segítő lehetőségeknek köszönhetően.

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉKEN ÜLÉSEZETT A JOGI SZEKCIÓ

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2019. július 3-5. napján, Székesfehérváron rendezte 51. Vándorgyűlését, melynek keretében 2019. július 4-én a Székesfehérvári Törvényszék adott otthont Jogi Szekció szekcióülésének.

A törvényszék örömmel fogadta és teljesítette a MKE megkeresését. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott a jogi szakterülethez való kapcsolódás, valamint az a tény, hogy a bírák ítélkező tevékenységét, naprakész információkkal való ellátását az egyes bíróságokon működő jogi szakkönyvtárak közösségéből álló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer támogatja.

A szekcióülésen megjelenteket dr. Zsitva Ágnes, a Székesfehérvári Törvényszék kollégiumvezető-helyettese Toldy Ferenc szavaival köszöntötte: „Minden könyvtárnak két lényeges alkotórésze van, egy anyagi: a könyvek s egy szellemi: a könyvtárnok.”

A Vándorgyűlés mottója „Hiteles hely, mindenhol, mindenkinek”, az előadások is e témakört járták körül, nagy hangsúlyt fektetve a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázására és a hiteles jogi szaktájékoztatás jövőjére. Ahogy a könyvtárak, úgy a bírósági szervezet is hatalmas erőfeszítéseket tesz a társadalom igényeinek kielégítése érdekében. A 2 éve megkezdődött Digitális Bíróság Projekt keretében megvalósult fejlesztések: az e-akta bevezetése, a távmeghallgatási rendszer kiépítése, új informatikai eszközök és bírósági szervezet speciális tevékenységéhez igazodó az ítélkezést támogató szoftver fejlesztése mind a 21. századi igényeknek való megfelelést szolgálják. A magyar bírósági szervezet a digitalizációt, az elektronikus kapcsolattartást és az ügyféltájékoztatást tekintve Európa élvonalában van. A sikerek egyik záloga a bírósági könyvtári szolgáltatásokban megjelenő, a hagyományos, papír alapú szolgáltatásokon túl mutató digitalizáció.

Forrás:

http://kpintra.justice.hu/hirek/20190711/belso-hir/szekesfehervari-torvenyszeken-ulesezett-jogi-szekcio

EGYÜTTMŰKÖDÉS A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRI FELDOLGOZÓI KÖZÖTT

2019. július 29-30. között zajlott le a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Járásbíróság dokumentumállományának revíziója, selejtezése, rendezése az Országos Bírósági Hivatal bírósági könyvtári koordinátorainak és a MIA TDO könyvtárosainak segítségével.

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

A szakmai munkavégzés során a bírósági könyvtári koordinátorok Dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnökének jóváhagyásával a Debreceni Törvényszék Könyvtárában végeztek könyvtárszakmai tevékenységet. Áttekintették a Debreceni Törvényszék teljes dokumentumállományát, kijelölték azokat a dokumentumokat, amelyeket selejtezésre javasolnak, majd kiválogatták azokat a dokumentumokat, amelyeket restaurálására, illetve köttetésre javasolnak az átnézett teljes állományból. Mindemelett rendszerezték az időszaki kiadványok állományát is.

Ezt követően a bírósági könyvtári koordinátorok áttekintették és rendszerezték a Debreceni Járásbíróság mintegy 4000 dokumentumból álló állományát, külön válogatták azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyeket tartós könyvtári használatra és feldolgozásra javasolnak a jövőben, további szakmai egyeztetéseket követően.

Az állományrendezés mellett fontos eredménye a kétnapos munkának, hogy 3 olyan muzeális dokumentumot is találtak a Törvényszék gyűjteményében, amelyek igazi kincsek. Kettő közülük az 1700-as évekből való. A dokumentumok különleges értéke miatt, a könyvtárosok kiemelten kezelték a dokumentumokat, melyek részletes beazonosítása folyamatban van.

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

Forrás:

http://kpintra.justice.hu/hirek/20190802/belso-hir/egyuttmukodes-debreceni-torvenyszek-es-az-orszagos-birosagi-hivatal

A válogatást készítette:

 

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Kuslits László (Kúria)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)