március-április

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

A büntetés lélektani dilemmájának megjelenése a társadalom tagjaiban és intézményeiben / Bolgár Judit. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 2. sz. (2019) p. 7-21.

Eljárások drónok felderítésére / Jarolin József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 137-146.

Az Európai Unió Bíróságának gyakorlata, valamint hazai szabályozásunk ellentmondásai a ne bis idem elv érvényesülésének tekintetében / Lengyel Tibor. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 3. sz. (2019) p. 58-75.

Fából vaskarika?: a Szabó-Vissy-ügy hatása a nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtésre / Solti István. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 154-166.

A feltételes elítélés XIX. századi kodifikációjának akadályai a Csemegi Kódex alkalmazásában / Pálvölgyi Ákos. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 137-157.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Az elektronikus adat mint a 7-5-1-es kriminalisztikai piramismodell építőköve / Fenyvesi Csaba, Orbán József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 2. sz. (2019) p. 45-55.

Az emberölési ügyek nyomozási hibáiról és a szerencse jelentőségéről / Bogdány Gyula. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 3. sz. (2019) p. 91-114.

Módszerek, technikák a biometrikus arcfelismerésban, -azonosításban / Hazai Lászlóné. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 118-126.

A "suicide by cop" jelenség és intézkedéstaktikai megoldási lehetőségei / Farkas Johanna, Krauzer Ernő. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 2. sz. (2019) p. 109-126.

Technikai szakértői szakterület fejlődése a feladatok tükrében / Tatár Zoltán, Osztertág János, Morber Szilárd Krisztián. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 108-117.

Az út az igazsághoz - büntetőeljárási törvényünk a jogállami elvek tükrében / Bárd Károly. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 3. sz. (2019) p. 5-17.

 

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS

A börtönügy jelenlegi szakmai arculatának kialakulása a 20. században / Lőrincz József. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 1. sz. (2019. április) p. 63-78.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet megújulásának áttekintése a hatályos Bv. Törvény szellemében / Schmehl János. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 1. sz. (2019. április) p. 95-106.

A büntetés-végrehajtás szervezetrendszerének alakulása a 19. század közepétől a 20. század végéig / Estók József. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf.,1. sz. (2019. április) p. 9-51.

A büntetőjogi szankció korlátai az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban: a szabadságvesztés és a kínzás tilalma / Bagossy Mária. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 3. sz. (2019) p. 34-57.

Ezer év fordulópontjai a hazai börtönügy történetében / Mezey Barna. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 1. sz. (2019. április) p. 81-93.

A szabadságvesztés-büntetés helye, szerepe a szankciórendszerben a Csemegi -kódextől a hatályos Büntető Törvénykönyvig / Gellér Balázs. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 1. sz. (2019. április) p. 53-61.

 

RENDÉSZET

A közokirat-hamisítások módszerbeli változásai 1997 és 2017 között / Balla József. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 2. sz. (2019) p. 56-68.

Miért nem működhet a laissez-faire vezetési stílus a rendőrség kötelékében / Kovács István. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 2. sz. (2019) p. 69-88.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helye a rendészeti igazgatásban / Zubek Gabriella. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 5-17.

Új paradigma felé: bizalom és biztonság a térben: a rendészeti szervezet működését meghatározó társadalmi keretek kapcsolatának néhány kérdése / Mátyás Szabolcs [et al.]. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 2. sz. p. 2 (2019) 2-44.

 

POLGÁRI JOG

Alternatív kapcsolatok, speciális élethelyzetek és joghatóságok - ügyvédi szemmel / Grád András, Novák Rebeka. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 1-9.

Családjog és öröklési jog az új nemzetközi magánjogi törvényben / Bóka János. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 3. sz. (2019. március) p. 93-103.

A kártérítési felelősség közös szabályainak alkalmazási köre / Miskolczi Bodnár Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 2. sz. (2019. február) p. 53-60.

Kontroll alatt – a felügyelt kapcsolattartás jogi és pszichológiai vetületei / Iring Zoltán. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 26-31.

Középítkezések és közpénzek a köztársaság kori Rómában / Szilovics Csaba. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 2. sz. (2019. február) p. 69-75.

Megjegyzések a korlátolt felelősségű társaságok üzletrészének forgalmáról / Veress Emőd. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 3. sz. (2019. március) p. 119-125.

„A mérleg két oldala” – a házastárs és a harmadik személy védelme a házastársi közös vagyonnal való rendelkezés szabályaiban / Ruszinkó Judit. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 10-17.

Szülői felelősség a határokon túl – megoldóképletek a magyar továbbtanuló nagykorú gyermekek tartására az Európai Unióban / Hideg Milán. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 18-25.

A visszavitel a gyermek érdeke. A visszavitel a gyermek érdeke? A Hágai Egyezmény 13. cikk (1) bekezdés b) pontjának érvényesülése a tagállamok gyakorlatában 1. rész / Körmendiné Kovács Veronika. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 42-48.

Vonzások és választások  az európai védjegyreform hazai végrehajtásának egyes kulcskérdései / Jókuti András. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 4. sz. (2019. április) p. 165-178.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Az új polgári perrendtartás várható hatásai a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogsértési perekre / Csóti Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 2. sz. (2019. február) p. 76-87.

 

MUNKAJOG

Uber sofőrök és társaik: munkavállalók vagy önfoglalkoztatók? / Gyulavári Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 3. sz. (2019. március) p. 104-118.

Védőháló vagy ketrec? A munkához való jog változásai a munkaerőpiac és a szociális jogok szemszögéből / Rab Henriett. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 2. sz. (2019. február) p. 61-68.

 

EURÓPAI JOG

„Down the rabbithole”: a Brexit és a kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények helyzete az uniós jog tükrében / Budai Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 5. évf., 1. sz. (2019) p. 48-54.

Európai uniós jogszabály alkalmazása a magyar jogban: tapasztalatok az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos magyar jogszabályalkotásról / Salgó László Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 5. évf., 1. sz. (2019) p. 24-32.

A kiberbiztonsági feladatok kezelése az európai uniós jogalkotás fényében / Bencsik Balázs. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 93-107.

A magyar jog fordítva: az Igazságügyi Minisztérium átfogó fordítási projektje a magyar joganyag angol nyelvű elérhetőségének biztosítására / Gáspár Endre. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 5. évf., 1. sz. (2019) p. 55-60.

 

NEMZETKÖZI JOG

Családi mediáció – gyakorlati tapasztalatok és a gyermek mediációba történő bevonása Finnországban és Norvégiában / Szeibert Orsolya. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 49-54.

Joghatóság, külföldi határozatok elismerése és végrehajtása az új nemzetközi magánjogi törvényben / Gombos Katalin. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 4. sz. (2019. április) p. 141-149.

A kriptovaluták nemzetközi szabályozási trendje: kriptotőzsdék és ICO-k értékpapírjogi perspektívából / Szalay Gábor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 3. sz. (2019. március) p. 126-134.

A (majdnem) univerzális gyerekjogi egyezmény: az Egyesült Államok ratifikációja késlekedésének hátteréről / Lux Ágnes. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 37-41.

A nagyszülő kapcsolattartási jogáról: az Európai Unió Bíróságának ítélete a Neli Valcheva kontra Georgios Babanarakis ügyben a gyermek nagyszüleivel fennálló személyes kapcsolatainak fenntartásáról / Iring Zoltán. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 32-36.

A visszavitel a gyermek érdeke. A visszavitel a gyermek érdeke? A Hágai Egyezmény 13. cikk (1) bekezdés b) pontjának érvényesülése a tagállamok gyakorlatában 1. rész / Körmendiné Kovács Veronika. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 42-48.

 

ALKOTMÁNYJOG

Adatvédelem: az alapjogvédelmi teszttől az érdekmérlegelésig / Jóri András. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018.) p. 16–21.

Az alapvető jogok érvényesítése a magánjogi jogviták során – az újabb alkotmánybírósági gyakorlat (2014 – 2018) / Gárdos-Orosz Fruzsina, Bedő Renáta. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018.) p. 3–15.

Az alkotmányos identitás a francia és a belga alkotmánybírósági gyakorlatban / Somssich Réka. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 2. sz. (2018.) p. 9–19.

Államépítési törekvések Szíriában 2. [rész] : az Iszlám Állam tündöklése és túlélése? / Tóth Zoltán Balázs. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 37-51.

A bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatának határai az alkotmányjogi panaszok elbírálása során Szlovákiában / Mészáros Lajos. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018.) p. 31–33.

Előzetes döntéshozatal és alkotmánybíráskodás / Vincze Attila. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018.) p. 22–30.

Jogállam a politika és a jog között / Csink Lóránt. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 2. sz. (2018.) p. 20–26.

A közvetlen demokrácia fogalmának nyomában / Erdős Csaba. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 21-35.

Magyarország keresztény kultúrájának alkotmányos védelme / Schanda Balázs. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 4. sz. (2019. április) p. 150-155.

A polgári jogviszony tartósságának kérdéseiről / Juhász Ágnes. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 4. sz. (2019. április) p. 156-164.

A rendőr képmásának nyilvánosságra hozatala / Pokrócos György. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 2. sz. (2019) p. 89-108.

Tükörkép a bírói függetlenségről és pártatlanságról az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Czine Ágnes. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 2. sz. (2018.) p. 3–8.

Új utak az Alkotmánybíróság és a bíróságok kapcsolatában / Sulyok Tamás, Deli Gergely. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018.) p. 60–64.

Uniós jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Orbán Endre. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 2. sz. (2018.) p. 36–44.

A választási eljárás során benyújtott alkotmányjogi panaszok vizsgálati tapasztalatai a véleménynyilvánítási szabadság tükrében / Ocskó András. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018.) p. 49–59.

A véleményszabadság alkotmánybírósági esetjoga a megváltozott közjogi környezetben / Schiffer András. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 1. sz. (2018.) p. 34–48.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

A jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatti kúriai eljárások tapasztalatai 2012–2018 / Gyergyák Ferenc. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 12. évf., 1. sz. (2019. március) p. 107-118.

Felsőbírósági jogesetek / Lehóczki Balázs, Széplaki-Nagy Gábor, Balogh Zsolt, Darák Péter, Szabó Annamária Eszter. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 12. évf., 1. sz. (2019. március) p. 88-106.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helye a rendészeti igazgatásban / Zubek Gabriella. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 5-17.

Útlevélfejlesztés a rendszerváltástól napjainkig / Balla Zoltán. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 147-153.

 

JOGELMÉLET

A kellő felkészülési idő követelménye a kodifikációs gyakorlat szempontjából / Kovács Ferenc. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 5. évf., 1. sz. (2019) p. 7-14.

 

JOGTÖRTÉNET

A cirkuszi akrobata és a próbára vett lovak / Busa Réka. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 85-103.

A feltételes elítélés XIX. századi kodifikációjának akadályai a Csemegi Kódex alkalmazásában / Pálvölgyi Ákos. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 137-157.

A nagykanizsai internálótáborok története: cigányok, jehova tanúi, nazarénusok és zsidók a nagykanizsai internálótáborokban 1939 és 1945 között / Csapody Tamás. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 53-[84].

A szabadságvesztés-büntetés helye, szerepe a szankciórendszerben a Csemegi -kódextől a hatályos Büntető Törvénykönyvig / Gellér Balázs. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 1. sz. (2019. április) p. 53-61.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Alkotmányjogi és európai jogi tanulmányok: Studies on Constitutional Law and European Law / Deák Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 3. sz. (2019. március) p. 139-140.

A bennünk élő jogtörténet: néhány gondolat Herger Csabáné: „A modern magyar házassági vagyonjog kialakulása és rendszere a német jogfejlődés tükrében” című könyvéhez / Kőrös András. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 3. sz. (2019. március) p. 135-138.

Beszélgetés Kondor Attila festőművésszel a Jog és művészet című kiállítás megnyitóján. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 2. sz. (2018.) p. 54–55.

Egy szabadságszerető értelmiségi küzdelme az ember méltóságáért: recenzió és laudáció Lenkovics Barnabás: Ember és jog. Válogatott gondolatok című könyve kapcsán (Dialóg-Campus, Budapest, 2018) / Stumpf István. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 159-162.

Előszó a Szent Adorján Millenniumi Emlékév (1019-2019) tudományos konferenciasorozat konferencia kiadványaihoz / Várkonyi Zsolt Kristóf. – In: Börtönügyi Szemle ISSN 1417-4758. – 38. évf., 1. sz. (2019. április) p. 5-6.

Gyermeki jogok és védelmük (biztonság-bírósági eljárás-oktatás): konferencia-beszámoló / Farkas Diána. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 58-59.

747 oldalnyi emberi jog – az Emberi Jogi Enciklopédiáról / Mécs János. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 2. sz. (2019. február) p. 88-89.

Interjú Péterfi Attilával, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével / Salgó László Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 5. évf., 1. sz. (2019) p. 4-6.

A „Jog és művészet” című kiállítás megnyitóbeszéde / Máthé Andrea. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 2. sz. (2018.) p. 52–53.

A jövő jogáról, ma / Udvary Sándor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 2. sz. (2019. február) p. 90-92.

A jövőbe – és tovább! / Udvary Sándor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 4. sz. (2019. április) p. 186-187.

Szeibert Orsolya (szerk.): Weiss Emília családjogi és öröklési jogi kodifikációs tanulmányai / Fecz Dóra. – In: Családi Jog ISSN 1589-7516. – 17. évf., 1. sz. (2019. március) p. 55-57.

 

EGYÉB

Az adatvédelmi bírságról – a GDPR szabályainak elemzése / Szabó Endre Győző. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 2. sz. (2018.) p. 27–35.

Alkalmazott IT projektmenedzsment-eszközök és módszerek a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat gyakorlatában / Géczi Gergely. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 82-92.

Alkotmányos párbeszéd. Gondolatok Drinóczi Tímea könyvét olvasván / Stumpf István. – In: Alkotmánybírósági Szemle ISSN 2061-5582. – 9. évf., 2. sz. (2018.) p. 46–51.

Arcfelismerő rendszerek alkalmazása / Németh Attila, Tóth Gergely. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 127-136.

Bevezetés az igazságügyi nyelvészetbe / Ránki Sára. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 3. sz. (2019) p. 76-90.

A blockchain-technológia alkalmazásának jogi előkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége / Glavanits Judit, Király Péter Bálint. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf. 3. sz. (2018) p. 173-183.

Emigrációból migráció a török bevándorlási és kivándorlási szokásokról, szabályokról és azok változásairól / Siska Katalin. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580 10. évf. 3. sz. (2018) p. 3-19.

Gyönyörű képességünk, a térrend: a Föld nomosza és annak aktualitása a XXI. században / Pongrácz Alex. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 105-121.

Imitatio regis christi: a Normann Anonymus krisztocentrikus királyideálja és forrásai / Tussay Ákos. – In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. p. 123-136.

A koffeinmentes kávétól az átlátható titkosszolgálatig: a titkosszolgálati munka és az átláthatóság közötti látszólagos ellentmondás feloldása / Barnóczki László, Magyar Mónika. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 18-33.

A közszolgálati etika alapvető kérdéskörei a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál / Horváth Ferenc. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 34-52.

A kriminalisztikai gondolkodás - újratöltve / Angyal Miklós. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 3. sz. (2019) p. 18-33.

A magyar önkormányzatok és az innováció – egy pilot-kutatás tapasztalatai / Makó Csaba, Illésy Miklós, T. Nagy Judit. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 12. évf., 1. sz. (2019. március) p. 1-17.

A megyei jogú városok gazdálkodása az adósságkonszolidáció után – különös tekintettel a Modern városok programra / Hegedűs Szilárd. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 12. évf., 1. sz. (2019. március) p. 18-26.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felvételi eljárási rendszere / Tóth Tamás. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 1. sz. (2019) p. 53-67.

Önkormányzati kompetenciák fejlesztése a zárt ciklusú menedzsment modell alapján / Belényesi Emese. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 12. évf., 1. sz. (2019. március) p. 27-36.

Önkormányzatiság Indiában / Varga László. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. – 12. évf., 1. sz. (2019. március) p. 37-43.

Panasznap helyett Ügyfélsegítő: a nyilvános félfogadási nap új szerepe a bíróságokon / Hideg Milán. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 4. sz. (2019. április) p. 179-185.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok speciális költségvetési és vagyongazdálkodásának legfontosabb szabályai / Tarján Gáborné, Dankó Gábor. – In: Belügyi Szemle, ISSN 1789-4689 67. évf. (2019) 1. sz. p. 68-81.

Térfigyelő rendszerek hazai szabályozása az empirikus kutatások és biztonsági kihívások tükrében / Csege Gyula, Mátyás Szabolcs. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. – 10. évf., 3. sz. (2018) p. 163-172.

 

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

NÉMET NYELVEN

EuGH zum Vorsteuerabzug ohne Rechnung / összeáll. Josef Fuchs. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 3.

Brexit - BMF-Infos für Szenario ungeregelter EU-Austritt/no deal / szerk. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 3-4.

Amtshilfe-Staatenliste 2019 / szerk. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 4.

Aktualisierte BMF-Info zur Verrechnungspreisdokumentation / szerk. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 4.

Liste der begünstigten Luftverkehrsunternehmer / szerk. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 4.

LStR-Wartungserlass 2018 / szerk. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 4.

Die österreichische Einfuhrumsatzsteuer: Grundlagen, Mängel und Lösungsvorschläge / Thomas Bieber. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 5-18.

Keine Hauptwohnsitzbefreiung für Diplomaten / Alexandra Patloch-Kofler, Florian Petrikovics. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 19-20.

Neuparifizierungen von Wohnungseigentum ohne Änderungen des Eigentums an den einzelnen Wohnungseigentumsobjekten - Zusammenschlüsse und (Real-)Teilungen von Wohnungseigentumsgemeinschaften / Reinhold Beiser. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 21-24.

Offene Amtsrevisionen beim VwGH - Stand Ende 2018 / Angela Stöger-Frank. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 24-33.

Artikelrundschau November 2018 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 34-40.

Judikatur-Auslese / Josef Fuchs. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 1-2. sz. (2019) p. 41-44.

Modernisierung des Verfahrens zur Erstattung österreichischer Quellensteuern / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 3. sz. (2019) p. 47.

Verwendung ausländischer Formulare für Ansässigkeitsbescheinigungen / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 3. sz. (2019) p. 47-48.

USt-Befreiung für als Anlagegold anerkannte Münzen / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 3. sz. (2019) p. 48.

Kosten für künstliche Befruchtung im Rahmen einer Lebensgemeinschaft als außergewöhnliche Belastung: anteilsmäßige Zwangsläufigkeit / Bernhard Renner. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 3. sz. (2019) p. 48.

UStR 2000 - laufende Wartung 2018 (Teil 1) / Tomas Epply et. al. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 3. sz. (2019) p. 49-57.

Vorsteuerabzug und Organschaft / Sebastian Pfeiffer, Christoph Urtz. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 3. sz. (2019) p. 57-67.

Ceterum censeo ... Weitere verfassungsrechtliche Überlegungen zu § 33 TP 5 und § 33 TP 9 GebG / Richard Gaier. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 3. sz. (2019) p. 68-69.

Artikelrundschau Dezember 2018 - Teil 1 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 3. sz. (2019) p. 71-73.

Auswirkungen der Umstellung der CO2-Emissionsmessung von Pkw auf Sachbezugswerte und NoVA / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 5. sz. (2019) p. 111.

Überarbeitete Gebührenrichtlinien - GebR 2019 / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 5. sz. (2019) p. 111.

Der Nichtansatz oder falsche Ansatz einer Forderung in der Betriebsaufgabebilanz - Bilanzberichtigung oder nachträgliche Einkünfte? / Michaela Ernst, Christian Ludwig, Stefanie Schinnerl. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 5. sz. (2019) p. 112-117.

Die Grenze der Vorteilhaftigkeit des Hälftesteuersatzes iZm Immobilien des Altvermögens / Alexandra Patloch-Kofler, Markus Patloch-Kofler. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 5. sz. (2019) p. 118-123.

Die Kaskaden-Teilwertabschreibung iSd § 12 Abs 3 Z 3 KStG bei Privatstiftungen / Klaus Hirschler, Elisabeth Höltschl, Michael Zwick. -- In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 5. sz. (2019) p. 124-131.

Artikelrundschau Jänner 2019 - Teil 1 / Maria Gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 5. sz. (2019) p. 132-135.

Aktualisierung der EU-Liste zu Steueroasen / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 7. sz. (2019) p. 163.

Veröffentlichung des CbC-CAA mit den USA / összeáll. Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 7. sz. (2019) p. 163-164.

Die Betriebsaufgabe einer Mitunternehmerschaft / Ewa Rohn. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 7. sz. (2019) p. 164-173.

Umsatzsteuerliche Ansässigkeit von Kleinunternehmern bei Immobilienvermietung / Marina Luketina. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 7. sz. (2019) p. 173-181.

Verköstigung von Dienstnehmern als Eigenverbrauch aus umsatzsteuerlicher Sicht / Rudolf Püschl. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 7. sz. (2019) p. 181-184.

Artikelrundschau Februar 2019 - Teil 1 / Maria gold-Tajali, Franz Proksch. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 7. sz. (2019) p. 185-188.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

A migráció és a külföldiek büntetőjogi megjelenése / Hautzinger Zoltán. -Pécs : AndAnn, 2018. - 242 p.; 24 cm ISBN 978-963-89224-3-4. - lelőhelyinformáció

Nagykommentár a szabálysértési törvényhez: nagykommentár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez / Cserép, Fábián,Rózsás. - 2. átdolg. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2018. - 713 p. ; 25 cm Lezárva: 2018. okt. 16. ISBN 978-963-295-759-3. - lelőhelyinformáció

 

GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI JOG

A részvény mint értékpapír / Veress Emőd. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. – 286 p. ; 20 cm A kézirat lezárva 2018. október 15. Bibliogr.: p. 279-286. és a lábjegyzetekben ISBN 978-963-258-430-0 - lelőhelyinformáció

Gazdaságirányítás, polgári jogi kodifikáció, vállalati szerződések: adalékok a magyar gazdasági jog 1945-1981 közötti fejlődéstörténetéhez / Verebics János. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2018. - 336 p. ; 24 cm ISBN 978-615-5710-60-5 - lelőhelyinformáció

 

JOGTUDOMÁNY, JOGTÖRTÉNET

Ember és jog: válogatott gondolatok / Lenkovics Barnabás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2018. - 543 p. ; 22 cm (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986) ISBN 978-615-5845-82-6. - lelőhelyinformáció

 

POLGÁRI JOG

Etikai normák és dilemmák az egészségügyben / Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : Medicina, 2019, cop. 2018. - 282 p. ; 23 cm  (Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben ; 6.) ISBN 978-963-226-701-2. - lelőhelyinformáció

Magyarázat a kártérítési jogról / szerk. Barta Judit, Barzó Timea, Csák Csilla. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 589 p. ; 24 cm Lezárva: 2018. aug.1. ISBN 978-963-295-774-6 . - lelőhelyinformáció

Magyarázat az elektronikus ügyintézésről / Baranyi Bertold, Homoki Péter, Kovács A. Tamás. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary Kft., 2018. - 271 p. ; 24 cm. -   Lezárva: 2018. júl. 1. Bibliogr. a lábjegyzetekben ISBN 978-963-295-764-7. - lelőhelyinformáció

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Társadalombiztosítás, 2019: járulékok, nyilvántartás, adatszolgáltatás, nyugdíj, Eho, Szocho, pénzbeli ellátások, családtámogatás / [Farkasné Gondos Krisztina, Futó Gábor]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 330 p. ; 24 cm (Vezinfó-tudástár,ISSN 2061-4780) ISBN 978-615-5085-67-3. - lelőhelyinformáció

Számvitel, 2019 : hatályos szabályok és azok gyakorlati alkalmazása / [Andor Ágnes, Tóth Mihály]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 197 p. ; 24 cm (Vezinfó-tudástár,  ISSN 2061-4780) ISBN 978-615-5085-65-9. - lelőhelyinformáció

Adózás 2019 : Szja, Art, Tao, Áfa, Tbj, Kata, Kiva, Egyéb adók / [Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Vezinfó, 2019. - 164 p. ; 24 cm (Vezinfó-tudástár,  ISSN 2061-4780) Lezárva: 2019. jan. ISBN 978-615-5085-54-3. - lelőhelyinformáció

 

NEMZETKÖZI JOG

Nemzetközi jog / szerk. Kende Tamás [et al.]. - 2. átd. kiad.. - Budapest :Wolters Kluwer Hungary, 2018. - 927 p. : ill., főként térk. ; 25 cm ISBN 978-963-295-738-8. - lelőhelyinformáció

 

TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ

Szerzők és szerkesztők kézikönyve / Gyurgyák János. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2018. - 547 p. : ill. ; 25 cm ISBN 978-963-276-318-7. - lelőhelyinformáció

Kommunikációs jog : a kommunikációs jog és "hálómodellje" / Buday-Sántha Andrea. - Budapest : Fakultás K., 2018. - 327 p. : ill. ; 25 cm + 5 mell. p. 270-283 ISBN 978-615-5848-07-0. - lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

A MAGYAR BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS TANAI I.geller_MagyarBJ_borito_2018.jpg

Szerzők: Gellér Balázs, Ambrus István

ELTE Eötvös Kiadó Kft., 2019.

„Az utolsó önálló budapesti büntetőjogi tankönyv Heller Erik professzor nevéhez fűződik, melyet 1945-ben adott ki a Grill Károly Könyvkiadó Vállalat A magyar büntetőjog általános tanai címmel, és amelyet az előszava így jellemez: "Ez a könyv a Magyar büntetőjog tankönyve c. mű 1931. évben megjelent I. és a jelen könyvvel egyidejűleg megjelenő II. félkötetének lényegesen rövidített tartalmát foglalja magában. Kizárólagos célja, hogy a jogtanuló ifjúságának azt az anyagot nyújtsa, amelyet tőlük a vizsgákon hiánytalanul meg lehet követelni". Saját 2008-as tankönyvemnek, mely a II. világháború utáni első önálló szerzős budapesti tankönyv volt ebben a tárgyban, Heller Erik iránti tiszteletből adtam A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános Tanok címet. Egyetemi tanári és tanszékvezetői pályázataimban is szerepelt új, kizárólag az ELTE ÁJK-hoz kapcsolódó tankönyvek elkészítése, mely vállalásomat végre sikerült valóra is váltanom. E mostani kötet a 2008-as tankönyvemre épül, ugyanakkor kedves tanszéki kollégám, Ambrus István vállalta, hogy az új Btk.-ra tekintettel is hatályosítja annak szövegét. Ezen azonban túlterjeszkedett, és legújabb kutatási eredményeit, valamint néhol a "szegedi iskola" tételeit is becsempészte az új kötetbe. Ennek eredményeképpen új tankönyvünket a gyakorló szakember is éppolyan hasznosnak találhatja, mint azok a kollégák, akik arra kíváncsiak, hogy az "ELTE iskola" éppen merre tart. A 2018. július 1. napján hatályba lépett új Be. (A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény) több vonatkozásban is érintette tankönyvünk anyagát, továbbá a hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCVII. törvény a Btk.-t kifejezetten módosította is.”

Forrás: http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/330

 

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGHOZ VALÓ JOG ALKOTMÁNYOS TARTALMAszocial_cover.png

Szerzők: Badó Katalin, Téglási András

Dialóg Campus, Wolters Kluwer, 2019.

Könyv bemutatja, hogy az Alkotmány 1989-es reformját követően az Alkotmánybíróság milyen értelmezést tulajdonított a szociális jogokról szóló alkotmányi rendelkezéseknek, és hogyan értelmezte az Alaptörvény szociális töltetű rendelkezéseit 2012-től. Az egyes határozatok időbeli elhelyezése és a joggyakorlat fejlődési ívének bemutatása miatt a döntéseket kronológiai sorrendben, évekre lebontva ismertetjük 1990-től 2016-ig. Az alkotmánybírósági esetjogot a többségi határozatokon keresztül mutatjuk be, helyenként feltüntetve egy-egy lényegesebb párhuzamos indokolást és különvéleményt. Munkánkat egyaránt szánjuk a tudományos kutatók és a gyakorlati szakemberek számára, akik eligazodást keresnek a szociális jogok immáron több mint két és fél évtizedes alkotmánybírósági esetjogának útvesztőiben.

A kötet teljes anyaga letölthető a következő oldalról.

Forrás: http://www.dialogcampus.hu/hu/jogtudomany/

 

CIVILISZTIKA II. - DOLOGI JOG – FELELŐSSÉGTANcover_png_atma_civilisztika_ii_1.png

Szerkesztette: Barzó Tímea, Papp Tekla

Dialóg Campus Kiadó, 2019.

„Jelen tankönyv az államtudományi mesterképzési szakon oktatott Civilisztika II. tantárgy kötelező tananyagaként minden lényeges elméleti és gyakorlati kérdést tárgyal, magas színvonalon mutatva be a dologi jogi és a felelősségtani jogterületeket. A mű elismert oktatók munkájának eredményeként született, és nem csupán a tételesjogi szabályokat ismerteti sikerrel, hanem a folyamatosan változó joggyakorlatba és a jogfejlődés nóvumaiba is betekintést nyújt. A szerzők – a szükséges dogmatikai kérdések taglalásán és a bírói gyakorlat bemutatásán keresztül – hatékonyan valósították meg a szerteágazó joganyag rendszerezését és mélyreható elemzését, a legnagyobb igyekezettel segítve ezzel az új ismeretek elsajátítását. A tankönyv nemcsak az egyetemi hallgatók számára nyújt hasznos információkat, hanem a polgári jogi ismereteket megismerni vágyó oktatók és kutatók is sikerrel forgathatják.”

A kötet teljes anyaga letölthető a következő oldalról.

Forrás: http:/www.dialogcampus.hu/hu/jogtudomany/-2

 

AZ ÚJ PP. ÉS A KAPCSOLÓDÓ IRÁNYMUTATÁSOKUjpp_kapcsolodo_iranymutatasok_600nagyon%20%C3%BAj.png

Szerkesztők: Both Sándor Ignác, Muzsalyi Róbert, Witzl Petra

HVG-ORAC Kiadó,2019.

„Egy új perrend bevezetése minden esetben jelentős kihívás elé állítja a jogalkalmazókat. Különösen a hatálybalépést követő első időszakban – bírói gyakorlat hiányában – rendkívül nagy szükség van olyan gyakorlati útmutatásokra, amelyek a mindennapos pervitelt, jogértelmezési kérdések megválaszolását megkönnyítik. Ennek szükségét felismerve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása (CKOT), valamint a Kúria Konzultációs Testülete (KKT) rendszeresen közzéteszi a legfrissebb állásfoglalásait az új kódex nehézségeket jelentő rendelkezéseinek értelmezése, valamint a gyakorlat által felvetett kérdések megválaszolása érdekében (2019. január 18-ával bezárulóan összesen 227 CKOT és 64 KKT állásfoglalást tettek közzé). Mindezek mellett a Kúria az 1/2017 PJE és a 2/2017 KMPJE határozatában az 1952-es Pp.-hez köthető eljárásjogi tárgyú elvi iránymutatások közül meghatározta az új Pp. alkalmazása körében is megfelelően irányadó jogegységi határozatokat, kollégiumi véleményeket és állásfoglalásokat. Az állásfoglalások, elvi iránymutatások adott esetben nemcsak az első-, hanem a másodfokú, a felülvizsgálati és a különleges eljárásokat is érintik egyszerre, így azok áttekinthetősége, adott eljárásjogi helyzetre történő alkalmazhatóságának megítélése már hosszas kutatómunkát igényel. Ebben tud nagy segítséget nyújtani egy egységes szerkezetbe foglalt változat, amely megkönnyíti a kódex új szabályai közötti eligazodást a jogalkalmazók mellett az egyetemi hallgatók és a szakvizsga előtt álló jogászok számára is.”

Forrás:https://hvgorac.hu/konyvek_csoport/ujdonsagok_csoport/Az_uj_Pp._es_a_kapcsolodo_iranymutatasok

 

GYORSABB, EGYSZERŰBB, OLCSÓBB, HATÉKONYABB?: Az új magyar polgári perrendtartás általános rész osztott perszerkezetének hatékonysági elemzésegyorsabb%20egyszer%C5%B1bb%20nagyon%20%C3%BAj.jpg

Szerző: Király Lilla

Akadémiai Kiadó, 2019.

A 2018. január 1. napján hatályba lépett, az új magyar polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) osztott perszerkezetének hatékonysági vizsgálata áll a könyv elemzésének középpontjában. Arra keresem a választ, hogy az új polgári eljárás valóban gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb és hatékonyabb lesz-e a korábban hatályos 1952. évi Pp.-hez képest. Az újdonságként bevezetett osztott perszerkezethez kapcsolódó funkció alapján vizsgálom az új Pp. szabályrendszerét: a közvetítői eljárások a bíróság előtt, a bíróságon kívül és a perelőkészítő szakasztól, az elsőfokú, a másodfokú és a rendkívüli jogorvoslatok áttekintéséig.

Forrás: https://akademiai.hu/1773/tudomany/allam_es_jogtudomanyok/gyorsabb_egyszerubb_olcsobb_hatekonyabb

 

HATÉKONY JOGVÉDELEM A KÖZIGAZGATÁSI PERBENrozsnyai_borito.jpg

A magyar közigazgatási perrendtartás európai fejlődési tendenciákhoz illeszkedő kodifikációjának egyes előkérdései

Szerző: F. Rozsnyai Krisztina

Eötvös Kiadó, 2019.

„A szerző az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási Jogi Tanszékén "Az európai belső piac szabályozásának új tendenciái és ezek hatása a közigazgatás szervezetére és működésére" című, 112550-es számú OTKA-kutatás keretei között folytatta vizsgálódásait, amelyek egyik közvetlen eredménye ez a kötet lett, a másik pedig maga a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. Kevesen mondhatják el, hogy de lege ferenda javaslataik - ha nem is kivétel nélkül, és gyakran kompromisszumokkal - ilyen hamar és eredményesen jogszabályban testesültek meg.  A kötet számos izgalmas dogmatikai kérdést vet fel, és még izgalmasabb megoldási javaslatokkal szolgál. A munka legnagyobb része azoknak az eljárásjogi kérdéseknek a tüzetes elemzése, amelyek nélkül nem lehet megalapozott választ adni arra, hogy miként képzeljük el a közigazgatási jogvédelmet. A kutatás természetesen kitért az egyes tagállamok közigazgatási eljárásjogi és közigazgatási perjogi megoldásainak elemzésére is.

Jó szívvel ajánlom minden olvasónak, hogy induljon el egy eljárásjogi kalandozásra a szerzővel, nemcsak hasznos, hanem élvezetes szellemi utazásra hívja a Hatékony jogvédelem a közigazgatási perben című kötet. Miközben kérlelhetetlen szigorúsággal és pontossággal mutatja be az egyes mintaalkotó jogrendszerek perjogi konstrukcióit, a szerző azt is bizonyítja: az eljárásjogi globalizáció ma már sokkal inkább az európai értékközösséget fejezi ki, mint csupán a gazdasági érdekeket.”

Nagy Marianna

tanszékvezető egyetemi tanár

Forrás: http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/342

 

CSALÁD ÉS CSALÁDTAGOK. JOGÁGI TÜKRÖZŐDÉSEKszeibert_csalad_es_csaladtagok_borito.jpg

Szerkesztő: Szeibert Orsolya

Eötvös Kiadó, 2019.

’Jelen kötet egy, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatói és doktoranduszai által folytatott kutatás eredményeit összegző tanulmányokat tartalmazza. A kutatást az Igazságügyi Minisztérium kutatási és oktatásfejlesztési programja keretében támogatta. A résztvevők azt vizsgálták, hogy a család és családtagok, rokonok, házastársak, hozzátartozók milyen módon jelennek meg a különböző jogterületek rendelkezéseiben, jogszabályaiban, esetenként a nemzetközi dokumentumokban, illetve a hazai ítélkezési gyakorlatban, szakirodalomban. Nemcsak a kutatási eredmények feldolgozásának módja változatos, hanem az is, hogy hány jogterület oldaláról tartanak a szerzők tükröt a kutatás fókuszában álló család, a családtagok személyi és vagyoni viszonyai elé. Nem egy esetben egyazon problémakör is több oldalról kerül megvilágításra.

A kötetben egymást követik a családjogi, családjogtörténetet is magában foglaló tanulmányok, a polgári jogi, nemzetközi magánjogi- elsősorban vagyoni vonatkozású-, továbbá agrárjogi írások, a büntetőjogi és büntető eljárásjogi megközelítésű, majd a jogon túlmutató társadalomelméleti tanulmányok, a sérülékeny csoportba tartozó személyeket (gyermekeket, cselekvőképességükben korlátozott személyeket) érintő kérdéseket tárgyaló, valamint az alapjogi kutatásokat bemutató kontribúciók. Miután számos jogterületen éppen a kutatás elvégzése idején váltotta fel a korábbi jogszabályt újabb törvény, a nemrégiben befejeződő kodifikációkkal kapcsolatos kérdésekre több alkalommal is kitértek a szerzők. Könyvünk méltán tart számot nemcsak az egyetemi hallgatók és oktatók, de a praktizáló jogászok, a közszférában dolgozó szakemberek és döntéshozók, sőt a témákban ilyen-olyan módokon érintett tágabb közönség érdeklődésére is.”

Forrás: http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/341

 

EURÓPAI JURISZTOKRÁCIAcover_europai_jurisztokracia_oldal_001.png

Szerző: Pokol Béla

Dialóg Campus Kiadó, 2019.

„A nyilvánosság előtt az Európai Unió leghatalmasabb testületének a tagállami állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács tűnik, folyamatos döntésmeghatározójának pedig a Bizottság, élén annak elnökével. Az elmúlt években megjelent néhány tanulmány és könyv azonban közelebbi elemzéssel kimutatta, hogy az Európai Unió olyan belső hatalmi szerkezetet épített fel, amely még formális szabályozás szintjén is korlátozhatatlan hatalmat összpontosított az Európai Unió főbíróságánál. A Bíróság döntéseivel szemben nincs jogorvoslat és változtatási lehetőség, és mivel e döntések végzik el az uniós alapszerződések mindenkire kötelező értelmezését is, így ellentétbe kerülés esetén, amíg ezeket nem tudják megváltoztatni a tagállamok az őket az uniós döntési mechanizmusban megjelenítő kormányközi testületeken keresztül, addig ezek kötik őket. Ám az alapszerződéseket csak egyhangúlag lehet megváltoztatni, s ehhez csak sokéves tárgyalásokkal, kompromisszumok útján lehet eljutni. Ennek révén ez a hatalmi szerkezet spontán módon a már amúgy is széles hatáskörén túli hatalmi szerepbe tolta fel az Európai Bíróságot, és ez még a leghatalmasabb alkotmánybírósághoz képest is erősebben szorította háttérbe a demokratikus szerveződést az Európai Unióban. E korlátozhatatlan szerep betetőzője, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 281. cikkének értelmében az Európai Unió Bíróságára vonatkozó szabályokat csak magának a Bíróságnak a kérelmére, vagy e szerv beleegyezésével lehet módosítani. Így míg azért a legjurisztokratikusabb hatalmi szerkezetet felépítő állami alkotmány esetében is módosíthatók a szabályai az állam alkotmánybíróságának az akarata ellenére, addig az Európai Unió esetében ez kizárt. Ez indokolja, hogy a már sok államban végbement jurisztokrácia felé eltolódáshoz képest szuperjurisztokráciának nevezzük az Európai Unió hatalmi szerkezetét és benne az uniós főbíróság hatalmi szerepét.”

Forrás: http://www.dialogcampus.hu/hu/europai-unio/-8

 

JOGI FORRÁSOK HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

 

Jelentősebb magyar online szöveggyűjtemények

Magyar Elektronikus Könyvtár (MKE)

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)

Hungaricana

Digitális Tankönyvtár

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

Magyar Nemzeti Digitális Archívum

Nemzeti Audiovizuális Archívum

Archívnet

Arcanum Digitális Tudománytár

Sulinet tudásbázis

Forrás: Magyar irodalom a világhálón / Kerekes Pál, Kiszl Péter (2018)

Jogi kutatás szolgálatában a GlobaLex oldalán keresztül

Kanada joga

Chile jogi rendszere

Jogi kutatás a Dominikai Köztársaságban

Forrás: GlobaLex

 

SZÍNES HÍREK A JOGI KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK VILÁGÁBÓL

 

JuriGlobe – World legal systems

uottawa.JPG

 

Az Ottawai Egyetem Jogi Karának professzorai által létrehozott kutatócsoport, melynek célja egy többnyelvű információs adatbank létrehozása.

 

World Legal Information Institute

wlii.JPG

World Legal Information Institute (WorldLII) ingyenes, független és non-profit hozzáférést biztosít a jogi forrásokhoz globálisan szinten. A WorldLII az egyetemi jogi információs intézmények (LII-k) közös kezdeményezése. A WordLII jogi adatbázisokhoz ad hozzáférést. A WorldLII strukturált és átfogó hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhető jogi információk hatalmas mennyiségének elérésére a WorldLII katalógus és webes keresés eszközein keresztül. A világ 20 országából 48 igazságszolgáltatási rendszerre tekintettel több, mint 270 adatbázis szerepel a WorldLII-ben. Tartalmazza az ítélkezési gyakorlatot, a jogszabályok, a szerződések, a jogi reformjelentések, a jogi folyóiratok és egyéb anyagok adatbázisát.

 

ECLI

Az európai esetjogi azonosítót (European Case Law Identifier – ECLI) azért hozták létre, hogy megkönnyítse az európai és nemzeti bíróságok határozatainak pontos és egyértelmű hivatkozását. Az esetjogi keresési lehetőségek javítását egységes metaadatok segítik.

Az ECLI azonosító öt részből áll, melyek egymástól kettősponttal elválasztva követik egymást az alábbi sorrendben:

1. az európai esetjogi azonosító angol megnevezéséből kialakított betűszó: ECLI ;

2. országkód (2 karakter);

3. a bíróság kódja (1–7 karakter);

4. a határozat meghozásának éve (4 karakter);

5. egyedi azonosítószám (legfeljebb 25 karakter, pontok használata engedélyezett)

 

Európai_esetjogi_azonosító

Dokumentum

ECLI:EU:C:1998:27

A Bíróság által 1998-ban hozott 27. határozat

ECLI:EU:F:2010:80

A Közszolgálati Törvényszék által 2010-ben hozott 80. határozat

ECLI:EU:T:2012:426

A Törvényszék által 2012-ben hozott 426. határozat

ECLI.JPG

A leírás és a példák forrása:

 https://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/ecli.html?locale=hu

 

Szakkönyvtári Seregszemle a KSH Könyvtárában – 2019. március 12.

 

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója negyedik alkalommal szervezte meg 2019. március 12-én a Szakkönyvtári Seregszemlét a KSH Könyvtárában.  A konferencia célkitűzése a szakkönyvtárügy aktuális kérdéseinek megvitatása, a könyvtári stratégiák bemutatása, jövőkép felvázolása és az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének, eredményeinek bemutatása volt.

ksh2.jpg

Fénykép forrása: KSH Könyvtár

 

A konferenciát köszöntők közül Sörény Edina főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztálya) könyvtári jogszabályváltozásokról, egységes könyvtári platformról szóló tájékoztatóját emelném ki.

Délelőtti ülésszak előadói az első blokkban a tudományos könyvtárak jövőképét vázolták fel. Horváth Zoltánné (könyvtári tanácsadó, OCLC-partnerfelelős, T-Systems Magyarország Zrt.) A tudományos könyvtárak és a mesterséges intelligencia – kölcsönhatások és inspirációk címmel lebilincselő előadással keltette fel a közel 150 érdeklődő szakember figyelmét.

Dér Ádám a MTA Könyvtár és Információs Központ osztályvezetője a tavalyi előadásához kapcsolódva - Az open access áttérés könyvtári vonatkozásait mutatta be. A második-harmadik blokkban az elmúlt évek gyakorlatát követve folytatódott a szakkönyvtárak bemutatkozása, az BME OMIKK és a felsőoktatásban működő műszaki és természettudományi kari könyvtárak mellett az egészségügyi szakkönyvtárak kaptak lehetőséget. Tanulságos volt meghallgatni, hogy a különböző fenntartói háttérrel működő intézmények milyen lehetőségek optimalizálásával tesznek meg mindent, hogy a könyvtári szolgáltatásokat a legmagasabb színvonalra emeljék.

A délután második felében A jelen és a távlatok: a magyar tudományos könyvtárügy stratégiái összefoglaló címmel meghirdetett blokkot nagy érdeklődéssel várta a közönség. 

A neves előadók hozzájárultak ahhoz, hogy a szakkönyvtárak működést meghatározó stratégiák tartalmát, fejlesztési irányait, szükség szülte lehetőségeit Nagy Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár főigazgatója és Gaálné Kalydy Dóra a MTA Könyvtár és Információs Központ általános főigazgató-helyettesének segítségével megismerhessük.

Rózsa Dávid a KSH Könyvtárának főigazgatója az országos szakkönyvtárakról 2019-ben készített felmérés eredményivel rajzolt aktuális helyzetképet.

ksh.jpg

Kép forrása: KSH Könyvtára

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára vezetőjének korreferátuma méltó lezárása volt egy igen tartalmas szakmai programnak. Gerencsér Judit összefoglalta mindazt, ami a fenti témakörben elhangzott, megerősítette az előadók észrevételeit és az IFLA által kiadott tartalmakkal és külföldi könyvtári példákkal egészítette ki az elhangzottakat. Idén is számos olyan szakmai újdonsággal szolgált a konferencia, amely tovább gondolásra érdemes a jövőbeli feladataink megoldásában.

A beszámolót készítette: Kovácsné Garamszegi Marianna a Fővárosi Törvényszék vezető könyvtárosa

 

AKTUÁLIS HÍREK ÉS EREDMÉNYEK

Megjelent az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2019. (II. 27.) OBH utasítása az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről

A Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. számában megjelent az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2019. (II. 27.) OBH utasítása az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről (OBKR).

Az utasítás a bíróságokon működő könyvtárak működését, szakmai munkájának koordinálást szabályozza. 

Az OBKR a bíróságokon működtetett jogi szakkönyvtárak közössége. Az OBKR kialakításának az volt célja, hogy az ítélkezési munkát segítő, egymással együttműködni képes könyvtári hálózat alakuljon ki, amely elsősorban a bíróságokon működő bírák és igazságügyi alkalmazottak munkáját támogatja, de szolgáltatásait szélesebb célközönség (társszervek, jogi egyetemi hallgatók stb.) számára is tudja biztosítani.

A 6/2019. (II. 27.) OBH utasítása fő célkitűzései:

  • megőrizve az elmúlt évek szakmai eredményeit az OBKR a kor kihívásainak meg tudjon felelni és tovább fejlődjön,
  • a magyarországi bírósági könyvtárak olyan megújult könyvtári szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek megfelelnek a hazai és nemzetközi felhasználói elvárásoknak,
  • a bírák ítélkező, szakmai tudományos és kutató tevékenységének hatékony támogatása minőségi könyvtári szolgáltatásokkal minél hatékonyabb legyen,
  • a könyvtárszakmai módszertani munka irányítása még eredményesebb legyen.

 

A szabályzat hatálya kiterjed a Kúriára, az ítélőtáblákra, a törvényszékekre, a járás- és kerületi bíróságokra, a közigazgatási és munkaügyi bíróságokra, valamint az OBH-ra, a felsorolt szervezetekben működő bírákra és igazságügyi alkalmazottakra.

A szabályzat meghatározza OBKR tagjait, illetve körvonalazza a rendszer feladatai mellett az egyes könyvtárak teendőit is. Az OBKR szakmai működtetéséért a bírósági könyvtári koordinátorok felelnek, emellett szakmai, módszertani feladatokat látnak el. Az OBKR és a bírósági könyvtári koordinátorok munkájának felügyeletét az OBH Elnöke és az OBH könyvtári feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység (MIA TDO) vezetője látja el.

A szabályzat révén az OBKR még hatékonyabban és eredményesebben tudja az igazságszolgáltatásban dolgozók tudományos, szakirodalmi, kutatási és információs igényeit kielégíteni és szolgálni a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak megfelelően.

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Gerencsér Judit (Kúria)

Gyergyák Éva (Veszprémi Törvényszék)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Kuslits László (Kúria)

Dr. Mács Ildikó (Fővárosi Ítélőtábla)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)