november-december

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ALKOTMÁNYJOG

Alaptörvény és történelmi alkotmány / Wiener György. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 20– 30.

Az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság. Együttműködő alkotmánybíráskodás? / Várnay Ernő. –  In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 63-91.

Az Alkotmánybíróság szuverenitásképe: problémák és ellentmondások / Blutman László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 12. sz. (2019. december) p. 469-478.

Egyértelműségi követelmény a követelmény egyértelműsége nélkül – a kérdésegyértelműség tartalma és vizsgálata a népszavazási eljárásban / Bakos Bendegúz. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 55 - 61.

Az emberi jogok morálfilozófiai és politikai megalapozása: két ellentétes paradigma? / Szerletics Antal. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 11. évf., 2. sz. (2019) p. 27-47.

Embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés definiálásának és értelmezésének irányai / Haraszti Margit Katalin. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p.1– 10.

Az Európai Unió alapjogi chartájának első évtizede a primer jog részeként / Chronowski Nóra. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 74 – 78.

Félúton a jogállamhoz – áttörés a törvények uralmáért: az 1987.évi XI. törvény a jogalkalmazásról / Vastagh Pál. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 31 – 43.

 

BÜNTETŐJOG

A gyűlölet-bűncselekmények szabályozásának változásai az új Büntető Törvénykönyv tükrében / Tóth Csenge Diána. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. - 5. évf., 3.sz. (2019) p. 12-19.

Az idős kor vagy fogyatékosság miatti korlátozott elhárítási képesség és a rablási erőszak 1. / Madai Sándor. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 11. sz. (2019. november) p.551-557.

Az idős kor vagy fogyatékosság miatti korlátozott elhárítási képesség és a rablási erőszak 2. / Madai Sándor. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 10. sz. (2019. október) p.610-615.

Újabb büntetéskiszabási anomáliák, avagy néhány gondolat a pénzbüntetésről / Pápai-Tarr Ágnes. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 10. sz. (2019. október) p. 590-597.

Prevenció, avagy a büntetőjog funkcióváltása / Németh Imre. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 11. évf., 2. sz. (2019) p. 127-133.

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG

Az Európai Unió e-bizonyíték javaslatcsomagja / Dornfeld László. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 5. évf., 4. sz. (2019) p. 26-32.

A kártalanítás pozitív és negatív feltételeinek változásai a büneljárásban a Bűnvádi Perrendtartástól napjainkig / Karner Zsanett. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 5. évf., 4. sz. (2019) p. 12-19.

Költségvetési csalás – előkészítő ülés / Balláné Szentpáli Edit. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 11. sz. (2019. november) p.628-636.

Közérthetőség a hazai büntetőeljárási jogban / Gábri Angéla. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 12. sz. (2019. december) p. 497-505.

A megismételt eljárásban felmerülő bűnügyi költség viselésének kérdése / Fázsi László. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 10. sz. (2019. október) p. 577-581.

A szemle szabályozásának változási az új büntetőeljárási törvényben / Gárdonyi Gergely. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf. 12. sz. (2019) p. 35-48.

Az ügyészség és a nyomozó hatóság viszonya az új büntetőeljárásról szóló törvény alapján / Antali Dániel Gábor. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 43 - 47.

 

RENDÉSZET

A falfirkák helyszíni mintavételének és laboratóriumi vizsgálatainak gyakorlati nehézségei / Ferenczi László, Fülöp Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-46896. – 67. évf., 11. sz. (2019) p. 55-62.

Két városi rendőrkapitányság szervezetpszichológiai vizsgálata 2018-ban / Tőzsér Erzsébet. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 12. sz. (2019) p. 69-94.

Végrehajtás és a behajtás a rendőri eljárás tükrében / Pataki János István. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 12. sz. (2019) p. 105-120.

 

KRIMINALISZTIKA

Genetika és bűnüldözés: az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok első negyedszázada Magyarországon, 1. [rész] / Pádár Zsolt [et al.]. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 12. sz. (2019) p. 7-34.

A jövő kriminalisztikája más szemszögből / Horváth Orsolya. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 67. évf., 11. sz. (2019) p. 39-54.

A populációgenetika újabb eredménye: genetikai eredetkutatás / Pamzsav Horolma. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-46896. –67. évf., 11. sz. (2019) p. 7-23.

 

POLGÁRI JOG

Az árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás hibái és jogkövetkezményei / Simon Károly László. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 12. sz. (2019. december) p. 489 - 496.

Az egészségügyi szolgáltató kárfelelősségi kimentésének nehézségei / Pethő András. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 50-62.

A fogyasztói minőség egyes kérdései: a fogyasztói szerződés és a fogyasztói magatartás kritériumai / Farkas Fatime. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. - 5. évf., 3.sz (2019). p. 20-23.

Az ingatlan-nyilvántartás kiigazítása és a közhitelesség / Kiss Gábor, Mocsár Attila. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 3. sz. (2019) p. 5-12.

A kérelemhez kötöttség a kereskedelmi választottbíráskodás gyakorlatában / Szakál Róbert. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 11. sz. (2019. november) p. 23-24.

A kontraktuális és deliktuális felelősség elhatárolása a vezető tisztségviselők esetén / Hideg Milán István. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 11. sz. (2019. november) p. 20-22.

Közbeszerzés és károkozás – egy rendszerezési kísérlet / Vincze Attila. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 11. sz. (2019. november) p. 445-458.

A közjegyzői letét anyagi jogi szabályai / Lerner Attila Gábor. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 3. sz. (2019) p. 13-24.

A magyar lakossági devizahitelezés egyes gazdasági és jogi kérdései az EU bírósági döntések tükrében / Lentner Csaba, Kolozsi Pál Péter. - In.: Európai Jog, ISSN 1587-2769. - 19. évf., 5. sz. (2019. szeptember) p. 28-33.

Szerzői jogi törvényünk 20. évfordulójára / Gyertyánfy Péter. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 11. sz. (2019. november) p. 459-464.

Társasági jogi elemek az öröklési jogban / Mányoki Ádám. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 3. sz. (2019) p. 38-54.

A tisztességtelen szerződési feltételek eltávolítása a magyarországi devizaalapú hitelszerződésekből / Gombos Katalin, Lehóczki Balázs. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 11. sz. (2019. november) p. 434-444.

Az új Ptk,-nak a biztosítási szerződésekre vonatkozó szabályai – IV. rész / Kovács László. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 11. sz. (2019. november) p. 4-7.

Az üres hordozó díjigény mint kötelem / Faludi Gábor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 12. sz. (2019. december) p. 479-488.

 

POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

Az Alkotmánybíróság eljárására felfüggesztett polgári per folytatása jogalkotói mulasztás megállapítása esetén / Serák István. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 11. sz. (2019. november) p.637-644.

Birtokvédelem „házon kivül”: a birtokvédelem sajátosságai a tulajdontól elváló birtokjogi helyzetekben és a közös tulajdonból eredő speciális birtokvédelmi esetekben / Bisztriczki László, Dajkó Péter. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 35 -49.

„Circulus Vitiosus”: a szakszervezetek képviseleti joga a munkaügyi perekben az új polgári perrendtartás tükrében/ Krajecz Laura. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 60-64.

Jogi képviselővel vagy anélkül? / Király Lilla. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 11. sz. (2019. november) p.645-657.

Jogutódlás a végrehajtási eljárásban / Berki Dávid Zuárd. – In: Közjegyzők Közlönye ISSN 1416-7883. – 66. évf., 3. sz. (2019) p. 25-37.

A szavahihetőség általános kérdései a polgári perben / Miczán Péter. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 11. sz. (2019. november) p.616-627.

Van-e lehetőség perújításra az Európai Unió Birósága előzetes döntéshozatali eljárásban hozott határozatára hivatkozással? / Kiss Barnabás Sándor. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 10. sz. (2019. október) p. 582-589.

 

MUNKAJOG

Az állam szerepe a foglalkoztatási jogviszonyokban a 21. században / Ferencz Jácint. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 11. évf., 2. sz. (2019) p. 115-125.

A digitális platformokon keresztül nyújtott munka / Székhelyi B. Réka. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 40-45.

A fedezetelvonó munkaszerződés / Miczán Péter. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 16-26.

Kúriai döntés a műszakpótlékra való jogosultság feltételeinek értelmezéséről, avagy a jogalkotói cél feltárásának nehézségei/ Lőrincz György. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 54-57.

A magánélet védelméhez való jog újraszabályozásának hatása a munkaviszonyban a magánélet védelméről szóló törvény alapján / Arany-Tóth Mariann. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 27-34.

Megújuló tájékoztatási kötelezettség a munkajogi viszonyokban és azokon túl / Sipka Péter, Zaccaria Márton Leó. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 1-8.

A munkahelyi pszichoterror munkajogi és munkavédelmi szempontjai / Szakács Dóra. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 46-53.

A munkavégzési kötelezettség terjedelme, határai a munkaviszonyban / Miholics Tivadar. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 11. sz. (2019. november) p.658-661.

Rugalmasabb biztonság: a munkaerő-kölcsönzés hazai szabályai-elsődleges figyelemmel az Európai Unió meghatározó jogközelítési normáira / Horváth István. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 9-15.

A szakszervezetek tevékenysége a szolgáltatásnyújtás szabadságának tükrében / Hungler Sára. – In: Munkajog ISSN 2560-71687. – 3. évf., 3. sz. (2019. szeptember) p. 35-39.

 

GAZDASÁGI JOG

Társasági jogi és cégjogi változások / Gál Judit. – In: Céghírnök ISSN 1215-1785. - 29. évf., 10. sz. (2019. október) p. 1-2.

Képviseleti jog sajátosságai / Török Tamás. – In: Gazdaság és Jog ISSN 1217-2464. – 27. évf., 7-8. sz. (2019. július-augusztus) p. 33-40.

 

KÖZIGAZGATÁSI JOG

Felsőbírósági jogesetek: az Európai Unió Bírósága, a Kúria és az Alkotmánybíróság közigazgatási tárgyú döntései / Lehoczki Balázs[et al.]. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 89-103.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes elvi állásfoglalásának tükrében / Szamek Gabriella. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 17-27.

A Kálvin téri aláírásgyűjtés tapasztalatai közigazgatási perjogi szempontból / Salgó László Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. - 5. évf., 3.sz. (2019) p. 5-11.

Kormányzati adatpolitika a mesterséges intelligencia korában: áttekintés a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázásához szükséges kormányzati adatpolitikai feladatokról / Sikolya Zsolt. – In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 50-58.

A közigazgatás új iránya: a személyiség / Rixer Ádám. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 1-16.

Közigazgatási adatmenedzsment – a megvalósítás lehetséges lépései / Sántha György. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 58-68.

A közigazgatási perrendtartás hatályosulásának kezdeti nehézségei / Rozsnyai Krisztina. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 10. sz. (2019. október) p.541-549.

A megváltoztatási jogkör és a megismételt eljárásra adott iránymutatás bírósági joggyakorlata a menekültügyek bírósági jogorvoslata során / Szupera Péter. – In: Fontes Iuris ISSN 2416-2159. – 5. évf., 4. sz. (2019) p. 7-11.

Okos város fejlesztés, a Belügyminisztérium és Monor város együttműködése: interjú Dukai Miklóssal. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 11. sz. (2019) p. 104-109.

Tények, jog, közgazdaságtan – nyilvánvaló mérlegelési hibák a versenyjogban / Kiss Barnabás Sándor. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 10. sz. (2019. október) p. 558-566.

 

EURÓPAI JOG

Az európai elfogatóparancs végrehajtása megtagadásának okai – az Európai Unió Bírósága nagytanácsának a C-128/18. számú Dumitru-Tudor Dorobantu ügyben 2019. október 15-én hozott ítélete. - In.: Európai Jog, ISSN 1587-2769. - 19. évf., 5. sz. (2019. szeptember) p. 34-43.

Az Európai Unió Bírósága által 2018-ban lezárt magyar ügyek / Lehóczki Balázs. – In.: Európai Jog, ISSN 1587-2769. - 19. évf., 5. sz. (2019. szeptember) p. 1-14.

Az Európai Unió eszközei a fiatalokat érintő munkanélküliség elleni küzdelem területén / Szilágyi Dániel. - In.: Európai Jog, ISSN 1587-2769. - 19. évf., 5. sz. (2019. szeptember) p. 15-21.

Az Európai Unió közigazgatási szervezete az állami szuverenitás tükrében / Hideg Milán István. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 71 – 74.

A fenntarthatósági jelentés az Európai Unió szabályozásának szemszögéből / Puskás Ágnes. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 48 - 55.

Közreműködők adatvédelmi jogállása / Liber Ádám, Bereczki Tamás. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 12. sz. (2019. december) p. 506-510.

Az uniós költségvetés funkciói a tervezett 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keretben / Csűrös Gabriella. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 11. évf., 2. sz. (2019) p. 3-26.

Új szabályozás vagy reformok? Az uniós polgárság egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Brexit tükrében / Kiss Lilla Nóra. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 11. évf., 2. sz. (2019) p. 81-101.

 

NEMZETKÖZI JOG

A nemzetközi szerződések tiszteletben tartása / Kardos Gábor. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 11. sz. (2019. november) p. 425-433.

A Római Statútum alkalmazhatóságának kérdései és kihívásai harmadik államok esetén / Béres Nóra. – In.: Fontes Iuris, ISSN 2416-2159. - 5. évf., 3.sz. (2019) p. 24-32.

A Szingapúri Mediációs Egyezmény – első benyomások / Nemessányi Zoltán. – In.: Fontes Iuris, ISSN 2416-2159. - 5. évf., 3.sz (2019). p. 33-42.

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelv-javaslat versenyjogi vonatkozásai / Varga László Bánk. - In.: Európai Jog, ISSN 1587-2769. - 19. évf., 5. sz. (2019. szeptember) p. 22-27.

 

JOGELMÉLET

A halál arcai. A halál jogfogalma / F. Kiss Gabriella. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 3-27.

Módszertani naturalizmus, empíria és emberi jogok. Az emberi jogok társadalomtudományi kutatásának története / Matyasovszky-Németh Márton. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 28-49.

 

JOGIRODALOM – JOGÉLET

Alkotmányjogi és európai jogi tanulmányok / Hamza Gábors. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 105-111.

Alvó demokrácia. Kormányzásról, törvényről, erkölcsről Homérosztól Szókratészig / Szoboszlai-Kiss Katalin. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 97-100.

A bűnügyi tudományok és az informatika / Sorbán Kinga. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 11. sz. (2019) p. 99-103.

Emberi jogi enciklopédia / Lamm Vanda. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 100-105.

Hableánytól a Maccabi Játékokig – avagy eseménydús nyarat tudhat maga mögött a Terrorelhárítási Központ: interjú Hajdú Jánossal. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 12. sz. (2019) p. 125-130.

In Memoriam Rácz Attila / Cserny Ákos. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 11. sz. (2019. november) p. 465-466.

MI a baj a migrációval? / Stauber Péter. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 12. sz. (2019) p. 121-124.

Országos konferencia az új polgári perrendtartás tapasztalatairól / Gyarmathy Judit, Sándor-Szőke Zsuzsanna. – In: Jogtudományi Közlöny ISSN 0021-7166. – 74. évf., 11. sz. (2019. november) p. 467-468.

Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra / Szilágyi János Ede. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 92-96.

 

EGYÉB

Az anticipált megfigyelés, mint az antikorrupciós eredményesség egyik gátja / Héder Klára. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 12. sz. (2019) p. 49-67.

A Bánk bán jogi nyelve / Blankó Miklós, Hoffmann Márk. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 2. sz. (2019. december) p. 7-9.

Bélyeghamisítás hazai és külföldi szabályozása / Tóth Dávid. – In: Magyar Jog ISSN 0025-0147. – 36. évf., 10. sz. (2019. október) p. 567-576.

A formalizmus és változatai / Szabó Miklós. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 2. sz. (2019. december) p. 33-40.

Az igazságügyi szakértői interjú és az élményszerűség vizsgálata / Vilics Tünde. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-46896. –67. évf., 11. sz. (2019) p. 25-38.

A jegyzőkönyvezés problémái a büntetőeljárásban / Liziczay Sándor. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 1. sz. (2019. június) p. 12-24.

A jogalkotásról az olasz jogi szaknyelv tükrében / Novák Barnabás. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 1. sz. (2019. június) p. 6-11.

Kinek szól az ítélet? / Mázor Róbert. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 1. sz. (2019. június) p. 25-30.

A kibertér műveleti képességek kialakításának és fejlesztésének egyes szabályozási és államszervezési alapvonalai / Farkas Ádám. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 11. évf., 2. sz. (2019) p. 63-79.

Közérthetőség a jogi nyelvben: követelmény és/vagy kultúra? / Üveges István. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 2. sz. (2019. december) p. 20-26.

A latin nyelv és az európai jogfejlődés / Petrasovszky Anna. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 1. sz. (2019. június) p. 1-5.

A migráció kezelésével jelentkező biztonsági kérdések orvoslásának keretei a nemzetközi együttműködésben / Nagyné Csobolyó Eszter. - In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689 6. – 67. évf., 11. sz. (2019) p. 83-98.

Motivált kötelezettség vs. kötelezett motiváltság / Darida Zsuzsa, Józsa László. - In: Új Magyar Közigazgatás ISSN 2060-4599. - 12. évf., 4. sz. (2019. december) p. 28-34.

Módszertani kérdések az alkotmánybíráskodás gyakorlatának empirikus elemzéséről / Boda-Balogh Éva [et al.]. – In: Közjogi Szemle ISSN 1789 6991. – 12. évf., 4. sz. (2019. december) p.11– 20.

Néhány gondolat a kábítószer-problémás egyének önkéntes eltereléséről orvosi szemmel / Kalapos Miklós Péter. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-4689. – 67. évf., 12. sz. (2019) p. 95-103.

Nyelvek és nyelvi kérdések a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt / Kovács Péter. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 2. sz. (2019. december) p. 27-32.

A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak gyógyszerfüggőkkel kapcsolatos attitűdjei / Erdős Ákos, Kovács Kristóf. – In: Belügyi Szemle ISSN 1789-46896. – 67. évf., 11. sz. (2019) p. 63-82.

Rövidítések a jogi nyelvben / Letsch Endre. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 2. sz. (2019. december) p. 41-43.

Szövegtípusok és műfajok a jogi fordításban: reflexiók Ződi Zsolt Jogi szövegtípusok című tanulmányára (megjelent: Magyar Jogi Nyelv, 1. évfolyam 2. szám, 2017.) / Balogh Dorka. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 2. sz. (2019. december) p. 10-19.

Traditio et utilitas – a latin nyelv és a latin nyelvű kultúra helye és szerepe a 21. század jogászképzésében / Tóth Sándor Máté. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 2. sz. (2019. december) p. 1-6.

Tudnak-e a jogászok érthetően fogalmazni, avagy nem is kell azt tudni? / Tóth Judit. – In: Magyar Jogi Nyelv ISSN 2560-0249. – 3. évf., 1. sz. (2019. június) p. 31-37.

 

JOGI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK IDEGEN NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

ANGOL NYELVEN

Issues in European Union-Russia Energy relations / Daniel Haitas. - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 11. évf., 2. sz. (2019) p. 49-61.

Iraqui labour law – recent amendments on termination of employment contract – compared to International Labour Standards / Omed Ismail - In: Jog, állam, politika ISSN 2060-4580. - 11. évf., 2. sz. (2019) p. 103-113.

 

NÉMET NYELVEN

Das Steuerreformgesetz 2020 im Überblick / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 515-516.

Das Abgabenänderungsgesetz 2020 im Überblick / Sabine Sadlo. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 516.

Steuerreformgesetz und Abgabenänderungsgesetz 2020: ausgewählte Änderungen im Einkommensteuerrecht / StefanFrank, Franziska Uedl. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 517-523.

Ausgewählte Änderungen im Körperschaftsteuergesetz und bei Umgründungen durch das StRefG 2020 / Jan Knesl, Pavel Knesl. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 526-536.

Steuerreformgesetz 2020 (StRefG 2020): umsatzsteuerliche Neuerungen / Stefan Melhardt / In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 537-541.

Beginn und Ende der Fristhemmung bei Anträgen auf Mitteilung der dem Bescheid fehlenden Begründung sowie bei Fristverlängerungsanträgen (§ 245 Abs 4 BAO) / Artun Akar, Christoph Urtz. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 542-547.

Der persönliche Anwendungsbereich des EU-Meldepflichtgesetzes / Michael Reichter, Pia Spanblöchl. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 550-554.

Der Unified Approach der OECD / Veronika Daurer. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 554-558.

Mutter-Tochter-Richtlinie, Directive Shopping, Missbrauch nicht erwiesen / Josef Fucks. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 559.

Mutter-Tochter-Richtlinie, Directive Shopping, Missbrauch erwiesen /Josef Fucks. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 559.

Innergemeinschaftlicher Erwerb, Pkw mit "gemischter Nutzung", grundsätzliche "Privatzuordnung"/Josef Fucks. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 560.

Einfuhrumsatzsteuerbefreiung bei nachfolgender Steuerhinterziehung /Josef Fucks. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 560.

Nichtentrichtung der monatlichen Kommunalsteuer, keine Abgabenhinterziehung/Josef Fucks. - In: Österreichische Steuerzeitung ISSN 0029-9529. – 72. évf., 20. sz. (2019) p. 560.

Unionsrecht und Verwaltungsrecht. / Attila Vincze. – In: Állam- és Jogtudomány ISSN 0002-564X. – 60. évf., 2. sz. (2019) p. 112-115.

 

ÚJ KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN A BÍRÓSÁGI KÖNYVTÁRAKBAN

 

BÜNTETŐJOG

Büntetőeljárás 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról : 2019. augusztus 21. / [szerk. Szilner György]. - [Budapest] : HVG-ORAC : Novissima, 2019. - 212 p. ; 23 cm Lezárva: 2019. aug. 21. - lelőhelyinformáció

Büntetőjog II. különös rész / szerk. Domokos Andrea, Harangozó Attila ; [a kötet szerzői: Belegi József et al.]. - 2. átdolg.kiad.. - Budapest :Patrocinium, 2019. - 549 p. ; 24 cm (Jogi szakvizsga könyvek) Lezárva: 2019. máj. 1.- lelőhelyinformáció

Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz : nagykommentár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez / szerk. Karsai Krisztina ; [Gál Andor, Hegedűs István et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 1175 p. ; 25 cm   Lezárva: 2019. jan. 1. – lelőhelyinformáció

Büntető eljárásjog : az új büntetőeljárási törvény főbb rendelkezései / Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus K., 2019. - 302, [1] p. : ill. ; 24 cm(Dialóg Campus tankönyvek) (Jogi szakvizsga segédkönyvek,  ISSN 1587-6659)

Lezárva: 2018. december 10. – lelőhelyinformáció

 

POLGÁRI JOG

Polgári Törvénykönyv, 2019. augusztus 21. / [szerk. Szilner György]. -[Budapest] : HVG-ORAC : Novissima K., 2019. - 287 p. ; 24 cm Lezárva: 2019. augusztus 21. - lelőhelyinformáció

A részvény mint értékpapír / Veress Emőd. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. – 286 p. ; 20 cm A kézirat lezárva 2018. október 15. - lelőhelyinformáció

A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban / Juhász Ágnes. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 301 p. ; 20 cm Kézirat lezárva: 2019. június 30. - lelőhelyinformáció

 

GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI JOG

A közvetítői funkciót betöltő szerződések jogi környezete / szerk. Csehi Zoltán, Sobor Dávid ; [szerzők Csátaljay Zsuzsanna et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. - 306 p. ; 21 cm Lezárva: 2019. márc. 31.-lelőhelyinformáció

 

ALKOTMÁNYJOG

A szabadság alkotmánya: bevezetés a jogi alkotmányosságba / Sajó András, Uitz Renáta ; [fordította Erdélyi Ágnes]. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 659 p. ; 24 cm.- lelőhelyinformáció

 

NEMZETKÖZI JOG

Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusai különös tekintettel az adócsalás, a korrupció, a pénzmosás és a büntetőjogi compliance nemzeti szabályozására, valamint a kiberbűnözésre / szerk. Gerhard Dannecker, Farkas Ákos, Jacsó Judit. - Budapest : Wolters Kluwer, 2019. - 557 p.-lelőhelyinformáció

 

JOGTUDOMÁNY, JOGTÖRTÉNET

Az elfeledett somogyi bíróságok / [szerk. Király Péter, Lászlóné Tavaszi Renáta] ; [szerzők Lászlóné Tavaszi Renáta et al.]. - Kaposvár : Kaposvári Törvényszék, 2019. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm.-lelőhelyinformáció

 

BIRÓSÁGI IGAZGATÁS

Online courts and the future of justice / Richard Susskind.. - Oxford :Oxford Univ. Pr., 2019. - 347 p. ; 24 cm.- lelőhelyinformáció

 

EGYÉB

A magyar sport jogi szabályozása / szerk. Sárközy Tamás ; [szerzők: Fejes Péter et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2019. - 342 p. ; 24 cm Lezárva: 2019. júl. 1.- lelőhelyinformáció

Sci-fi és jog? : a jövő jogalkalmazási kérdései / szerk. Pribula László ; [a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Debrecen : DEÁJK, 2019. - 101 p. ; 22 cm.-lelőhelyinformáció

Az új média és szólásszabadság : a nyilvánosság alkotmányos alapjainak újragondolása / Koltay András. - Budapest : Wolters Kluwer Hungary, 2019. – 325 p. ; 25 cm.- lelőhelyinformáció

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ

 

STUDIA IN HONOREM LAJOS VÉKÁSSTUDIA IN HONOREM LAJOS VÉKÁS

Szerkesztők: Lamm Vanda; Sajó András

HVG-ORAC, 2019.

„A hazai polgári és nemzetközi magánjogászok legjobbjai és a jogász akadémikusok összefogásával készült ünnepi kötettel köszöntötték a Szerzők 80. születésnapja alkalmából Vékás Lajos professzort, az új Polgári Törvénykönyv „atyját”. A kötetben közreadott tanulmányok szinte kivétel nélkül a civilisztika elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyalják, különös figyelmet fordítva az új Polgári Törvénykönyvnek a gyakorlatban való alkalmazására.”

Forrás: https://hvgorac.hu/Studia_in_honorem_Lajos_Vekas

 

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZEREAZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

Szerzők: Bóka János, Gombos Katalin, Szegedi László

Dialóg Campus Kiadó, 2019.

„Az olvasók megismerhetik a tankönyvből az EU jogi státuszát és hatásköreit, továbbá intézményi struktúrájának statikus és dinamikus elemeit. Szó esik az uniós entitások szervezeti felépítéséről, jogi státuszáról és hatásköreiről, az EU és a tagállami intézmények közötti formalizált kapcsolatrendszerről. Bemutatja az uniós tisztviselők és alkalmazottak státuszának szabályozását, az uniós közszolgálati jogot is. Ismerteti az intézményközi együttműködés, döntéshozatal és ellenőrzés rendszerét, kapcsolódásait a tagállami és nemzetközi döntéshozatali rendszerekhez. A formalizált jogalkotási eljárásokon kívül tárgyalja az egyéb intézményközi kapcsolatokat is, különös tekintettel a végrehajtási, ellenőrzési – ideértve az EU Bírósága előtt zajló eljárásokat is – és tanácsadói viszonyrendszerekre. Segítséget nyújt az uniós intézményrendszer és döntéshozatal terminológiájának elsajátításában, összefüggéseiben láttatja az integrációs struktúrákat, s ennek eredményeként könnyebben elhelyezhetővé teszi Magyarországot, a többi tagállamot, illetve az uniós intézményeket az integrációban.”

Teljes könyv letölthető az alábbi oldalról.

Forrás:http://www.kiadvanyok.ludovika.hu/hu/elektronikus-kiadvanyok/az-europai-unio-intezmenyrendszere

 

FEJEZETEK A MAGYAR MAGÁNJOGTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐLFEJEZETEK A MAGYAR MAGÁNJOGTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL

Szerző: Vékás Lajos

HVG-ORAC, 2019.

„Ez a kötet nyolc tudós pályájának bemutatásával és tudományos tevékenységének értékelésével kíván képet alkotni a magyar magánjogtudomány elmúlt két évszázadáról; semmiképpen sem akar azonban szisztematikus és átfogó tudománytörténetet írni. Mégis: a kiválasztott személyek e tudományterület vezető képviselőiként szerepelnek a könyvben, és – ha találóan emeltük ki az alkotókat és a műveket – rajtuk keresztül az olvasó talán reális benyomást szerezhet magánjogtudományunk e kétszáz évének alakulásáról. Rövid átvezető vázlatokkal és számtalan keresztutalással is segítettük az értékelt tudósok életműve közötti hézagok kitöltését. Emellett minden korszak vezető eszmeáramlatai (természetjog, kanti és hegeli jogfilozófia, történeti jogi iskola, fogalomelemző jogtudomány, érdekkutató jogtudomány, pozitivizmus, „helyes jogi” iskola, jogszociológiai vagy szociális jogi iskola, szabadjogi iskola, marxista és marxizáló szemlélet) is támogató vázat adnak az egyes életművek értékeléséhez, szétválasztják, illetve összetartják az egyes korszakokat és szerzőket. A legfontosabb összekapcsoló erő a történeti kontinuitás, amelyet még olyan kataklizma-jellegű törések sem képesek egészen és véglegesen megszakítani, mint az ún. szocialista átalakulás.”

Forrás: https://hvgorac.hu/magyar_maganjogtudomany_tortenete

 

EURÓPAI JOG – AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZEREEURÓPAI JOG – AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERE

Szerző: Simonné dr. Gombos Katalin

Wolters Kluwer, 2019.

„Az Európai Unió sokféle jogot biztosít közvetlenül a polgárai számára. Az egységes belső piac arra épül, hogy hozzájuthatunk más tagállam termékeihez, az Unión belül szabadon mozoghatunk, vállalhatunk munkát más tagállamban, a diákok széles körben kapnak lehetőséget tanulmányaik más tagállamban történő folytatására. A szakképesítések, diplomák kölcsönös elismerése hozzásegíti a munkavállalókat és vállalkozókat az európai mobilitáshoz. A vállalkozások más tagállamban is nyújthatnak szolgáltatásokat, ott szabadon letelepedhetnek, és a határon átnyúló tőkemozgások útjában álló akadályok is lebontásra kerülnek. A vállalkozások és a fogyasztók érdekeit is szem előtt tartja és védi a gazdasági verseny tisztességes feltételeit rendező szabályozás. Ez a könyv ezekben a témakörökben segíti az tájékozódást.”

Forrás: https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/eu-jog/europai-jog-az-europai-unio-jogrendszere.p1104/YOV1804.v8534

 

CSALÁDJOG – CSALÁDJOGI JOGSZABÁLYOK GYAKORLATI KIEGÉSZÍTÉSEKKELCSALÁDJOG – CSALÁDJOGI JOGSZABÁLYOK GYAKORLATI KIEGÉSZÍTÉSEKKEL

Szerkesztette: Dr. Szeibert Orsolya

Második, aktualizált és bővített kiadás

A kézirat lezárva: 2019. október 7.

Hatályos: 2019. október 7.

HVG-ORAC – Novissima Kiadó, 2019

„A Családjog kötet egységes szerkezetben, szerkesztett formában tartalmazza a témakör fontosabb jogszabályait, valamit a megfelelő helyekre beszúrva, rövidített formában a bírói gyakorlatot is. Könyvünk új kiadása további bírói gyakorlattal bővült - többek között az Új Ptk. Tanácsadó Testület témába vágó véleményei is bekerültek -, valamint kiegészült új jogszabályokkal (429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól (Ar.)) és online kiegészítéssel is. Az online kiegészítés további jogszabályokat (például a 2017. évi CXVIII. törvényt), valamint további, a témában az interneten olvasható szakcikkek linkjeit tartalmazza.”

Forrás:https://ronniszakkonyv.hu/CSALADJOG-Csaladjogi-jogszabalyok-gyakorlati-kiege

 

A MAGYAR BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS TANAI II. – BÜNTETÉSTANA MAGYAR BÜNTETŐJOG ÁLTALÁNOS TANAI II. – BÜNTETÉSTAN

Szerzők: Gellér Balázs, Ambrus István, Vaskuti András

ELTE Eötvös Kiadó, 2019.

„A magyar büntetőjog általános tanai I. című könyvünknek a bevezető tanokat és a bűncselekménytant feldolgozó részét követően most a második kötetet nyújtjuk át az olvasónak, mely a büntetéstant tárgyalja. Munkánkban alapvetően követtük a kapcsolódó büntetőjogi tankönyvírás hagyományait, így a büntetőjogi jogkövetkezmények elméleti kérdéseit, a büntetés jogalapját és célját, az egyes büntetési és intézkedési nemeket, a büntetéskiszabást, a mentesítést és a fiatalkorúak szankciós szabályait egyaránt bemutatjuk a kötetben. A tradicionálisnak mondható rendszerezés mellett ugyanakkor számos helyen újszerű megközelítést alkalmaztunk. Így a korábbi tankönyv- és kommentár-irodalomban olvashatónál mélyrehatóbban tekintjük át például a büntetés fogalmát a jogirodalomban és a nemzetközi bíróságok gyakorlatában, az életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi vonatkozásait, a korporális büntetések tilalmát, valamint a ne bis in idem elvének szankciótani vetületeit. Szintén a szokásosnál nagyobb terjedelemben foglalkozunk a szankciók ún. együttalkalmazási tilalmaival, továbbá bevezetjük és saját kutatásunkon alapuló rendszerezéssel alkalmazzuk a szankciórendszerre a diszpozivitás és a kógencia kategóriáit.”

Forrás:http://eotvoskiado.hu/site/kiadvanyok/375

 

A SZOMSZÉDJOGI GENERÁLKLAUZULAA SZOMSZÉDJOGI GENERÁLKLAUZULA

A Ptk. 5:23. § összehasonlító és gyakorlati elemzése

Szerző: Fuglinszky Réka

HVG-ORAC, 2019.

„A kötet a szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 5:23. §) esetorientált feldolgozását nyújtja, s az 1959-től napjainkig közzétett döntések (megközelítőleg 200 magyar jogeset) értő elemzésén keresztül mutatja be ezt a sokszínű szabályt (az ahhoz kapcsolódó birtokvédelmi, illetve kártérítési igények sajátosságaival együtt), amelynek gyakorlata a „Péterek és Pálok” mindennapi konfliktusaitól a lakóövezetbe telepített átjátszótornyokhoz kapcsolódó pereken át, az útépítés miatt megnövekedett zaj- és egyéb terhelés esetein keresztül a hatalmas erőművek kibocsátásából eredő értékcsökkenésekig terjed, s ekként mind a hétköznapi ember számára, mind pedig az üzleti élet és a környezettudatos tervezés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír. A könyvet a szomszédjogi generálklauzula mai formájának jobb megértését szolgáló mértékben jogtörténeti és jogösszehasonlító elemzés – ezen belül is a német és osztrák joggyakorlat mintegy 45-50 jogesettel alátámasztott, valamint az Európai Unió Bíróságának, és az Emberi Jogok Európai Bíróságának témába vágó teljes esetjogának feldolgozása – teszi teljessé, s szolgál munícióval a lehető legszélesebb értelemben vett szomszédjogi jogviták érvkészletének bővítéséhez. A kiadvány elméleti-dogmatikai alapmunkaként és gyakorlati kézikönyvként egyaránt használható.”

Forrás: https://hvgorac.hu/szomszedjogi_generalklauzula

 

A válogatást készítette:

Burkus Éva (Miskolci Törvényszék)

Deákné Szécsi Ildikó (Szolnoki Törvényszék)

Harangi Márta (Szegedi Ítélőtábla)

Harmados Mária (Szegedi Törvényszék)

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)

Kuslits László (Kúria)

Lakat-Kirsch Mariann (Veszprémi Törvényszék)

Dr. Sándor Viktória (Győri Törvényszék)

Tóthné Hamar Kriszta (Kúria)

Szerkesztette:

Kemecsei Nóra (OBH MIA TDO)