Bírósági fogalmazó

A bírósági fogalmazók egyetemi jogi végzettségű igazságügyi alkalmazottak.

fogalmaz%C3%B3.jpgA bírósági fogalmazói álláshelyek pályázat útján nyerhetőek el.

Bírósági fogalmazói kinevezést az kaphat, aki

  • cselekvőképes
  • magyar állampolgár
  • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával és
  • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.

A bírósági fogalmazó kinevezése határozatlan időre vagy legfeljebb 5 évig tartó határozott időre szólhat. A kinevezés feltétele a sikeres fogalmazói versenyvizsga

A bírósági fogalmazó feladatai jellemzően:

A kötelező három éves gyakorlati idő alatt a fogalmazó büntető, polgári, közigazgatási, valamint munkaügyi ügyszakban, járásbírósági és törvényszéki szinten is dolgozik. Ezen időszakokban instruktor bíró irányítja a tevékenységét. A fogalmazó látogatja az instruktor bíró tárgyalásait, jegyzőkönyvet, határozat-tervezetet készít, jogkutatást végez, valamint ügyfélfogadást, ún. panasznapot tart. A panasznapi ügyintézés keretében önálló munkavégzésre nyílik lehetőség, amely az ügyfelekkel való közvetlen találkozás folytán segít a szükséges készségek, képességek megszerzésében.

A jogállásukat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) szabályozza.