Bírósági titkár

A bírósági titkárok jogi szakvizsgával rendelkező igazságügyi alkalmazottak.

 

Bírósági titkári kinevezést az kaphat, aki

  • cselekvőképes
  • magyar állampolgár
  • jogi egyetemi diplomával
  • jogi szakvizsgával rendelkezik
  • érvényes pályaalkalmassági vizsgálati eredménnyel és
  • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.

 

A bírósági titkár kinevezése határozatlan időre vagy legfeljebb 5 évig tartó határozott időre szólhat.

 

kat1_draviczki_lajos_09_munka.jpgA bírósági titkár feladatai:

A bírósági titkár valamennyi ügyszakban – polgári, büntető, közigazgatási, valamint munkaügyi – eljárhat. Feladatainak részét képezi a bírák munkájának segítése, melyet a bírói hivatásra való felkészülés keretében végez. Ennek érdekében a bírósági titkár az általa választott ügyszakban ítélkező bíró mellé kerül beosztásra, ahol a bíró utasításának megfelelően, a bíró irányítása és felügyelete mellett jár el.

 

A bírósági titkári teendők másik részét azon ügyek önálló intézése teszi ki, amelyekben a bírósági titkár törvény alapján önállóan, önálló aláírási joggal jogosult eljárni (kijelölt bírósági titkár). Ezek olyan ügyek, amiket a törvény bírói hatáskörbe utal, azonban lehetővé teszi, hogy a bíró hatáskörében bírósági titkár eljárjon. Ide tartoznak tipikusan: a szabálysértési ügyek, a bírósági végrehajtással kapcsolatos ügyek, a magánvádas eljárásokban hozható egyes döntések, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárások, a csőd- és felszámolási ügyek.

 

A jogállásukat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) szabályozza.