Fizikai alkalmazottak

A fizikai alkalmazottak a bíróságokon szakmunkásként, betanított munkásként, illetve segédmunkásként látják el feladataikat.

 

A fizikai alkalmazottnak általános iskolai végzettséggel kell rendelkeznie.

 

Fizikai alkalmazotti kinevezést az kaphat, aki

  • a tizennyolcadik életévét betöltötte
  • cselekvőképes, illetve aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll, ha a cselekvőképesség korlátozása, illetve a támogatott döntéshozatal a munkakör ellátását nem érinti
  • magyar állampolgár, illetve aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával, valamint a munkakör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel rendelkezik
  • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és
  • a munkakörére meghatározott iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

 

A fizikai alkalmazotti kinevezés határozatlan időre vagy legfeljebb 5 évig tartó határozott időre szólhat.

 

window-770535_1920.jpgA fizikai alkalmazott feladatai jellemzően: rendészeti munka, gépjárművezetés, műhelyvezetői, recepciós munka, szakipari munkák, hivatalsegédi feladatok, portás feladatok, anyagmozgatás, vagy takarítás.

 

A jogállásukat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) szabályozza, azzal, hogy az illetményüket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) alapján kell megállapítani.