Írnok

Az írnokok olyan legalább középfokú végzettséggel rendelkező igazságügyi alkalmazottak, akik a bíróság működésével kapcsolatos ügyviteli és adminisztrációs feladatokat látják el.

 

Az írnoknak legalább középfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie.

 

Írnoki kinevezést az kaphat, aki

  • a tizennyolcadik életévét betöltötte
  • cselekvőképes
  • magyar állampolgár, illetve aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával, valamint a munkakör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel rendelkezik
  • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és
  • a munkakörére meghatározott iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik (gépírástudás).

 

Az írnoki kinevezés határozatlan időre vagy legfeljebb 5 évig tartó határozott időre szólhat.

 

Batta_Gerg%C5%91_%C3%89letp%C3%A1lya%20(9).jpgAz írnok feladatai jellemzően:

  • bírák adminisztratív támogatása,
  • ügyiratok kezelése,
  • ügyfelek tájékoztatása,
  • gépírás.

Jogállásukat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) szabályozza.