Tisztviselők

A bírósági tisztviselők olyan – bírósági titkárokon és fogalmazókon kívüli - igazságügyi alkalmazottak, akik a bíróságokon az érdemi és az ügydöntő feladatokat ellátják.

Bírósági tisztviselők:

  • a főtanácsadó,
  • a bírósági ügyintéző,
  • a végrehajtási ügyintéző.

A bírósági tisztviselőnek középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie.

 

Bírósági tisztviselői kinevezést az kaphat, aki

  • a tizennyolcadik életévét betöltötte
  • cselekvőképes
  • magyar állampolgár
  • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal és
  • a munkakörére meghatározott iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

A bírósági tisztviselői kinevezés határozatlan időre vagy legfeljebb 5 évig tartó határozott időre szólhat.

 

Batta_Gerg%C5%91_%C3%89letp%C3%A1lya%20(15)_1.jpgA bírósági tisztviselő feladatai jellemzően:

Polgári, gazdasági, végrehajtási, közigazgatási, munkaügyi, szabálysértési, valamint büntető- és büntetés-végrehajtási ügyekben eljáró bírósági titkár, bíró vagy tanács mellett illetve igazgatási ügyben eljáró bírósági vezető mellett láthatja el feladatait: pl. hiánypótlásra felhívó, eljárást felfüggesztő, permegszüntető végzést hozhat, bírósági letéti eljárásban az ügy érdemében végzést hozhat.

 

 

A jogállásukat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) szabályozza.