Miért legyek gyakornok?

Thumbnail

Szakmai fejlődés

Gyakorló bírák, bírósági titkárok által mentorált szakmai fejlődés.

 

Változatos feladatok és sokrétű munkatapasztalat

Változatos feladatok és sokrétű munkatapasztalat. A gyakornokok megismerhetik a bírósági munkavégzés valamennyi résztevékenységét a keresetlevelek (kérelmek) és a vádiratok (indítványok) bíróságra érkezésétől kezdődően egészen az ítéletek meghozataláig.

 

Szakmai ismeretek

Az ügyviteli ismeretek mellett a joggyakorlatban felmerülő szakmai ismeretek is elsajátíthatják

tapasztalatszerzés akár hosszú távon is.

 

Lehetőség bírósági szakmai gyakorlatra

A bíróságok nemcsak az oktatási intézmények által előírt, kötelezően teljesítendő gyakorlatra fogadják a hallgatókat, hanem ezen kívül is van lehetőség bírósági szakmai gyakorlatra, akár több hónapos időtartamban.

 

 

Jól hasznosítható szakmai ismeretek elsajátítása valamennyi jogterületen

Jól hasznosítható szakmai ismeretek elsajátítása valamennyi jogterületen. A szakmai gyakorlat alatt a civilisztikai szakterületen a polgári peres eljárások (házassági perek, házassági vagyonjogi perek, gondnokság alá helyezési perek, szerződéses perek, végrehajtási perek, stb.), a polgári nemperes eljárások (végrehajtási eljárások, csőd- és felszámolási eljárások), a büntetőeljárások és a büntetés-végrehajtási ügyek és a szabálysértési eljárások tanulmányozására is lehetőséget biztosítunk.

 

Bírósági szervezeti kultúra megismerése

Bírósági szervezeti kultúra megismerése. A gyakornokok betekintést nyernek abba, hogy a bíráknak milyen jogszabályi, igazgatási és etikai követelményeknek kell megfelelniük, milyen egyéb feladatok hárulnak a bíróságokra az ítélkezési tevékenységhez kapcsolódóan és hogy mely egyéb hivatásrendekkel kerülnek kapcsolatba munkájuk során.

 

Bírósági fogalmazói felvételin pluszpontokat jelent 

Bírósági fogalmazói felvételin pluszpontokat jelent. Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 3/2016. (II. 29.) OBH utasítása a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról 32. § szerint az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő leöltése, az adott bíróság elnöke által igazolt, bíróságon eltöltött hetenként: 1 pont; a bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlat az adott bíróság elnöke által igazolt, bíróságon eltöltött hetenként: 1 pont; valamint bírósági ügyintézőként eltöltött legalább 3 hónap: 6 pont adható.