Tudnivalók a bírósági szakmai gyakorlatról

Thumbnail

A szakmai gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat célja a jogászi hivatás gyakorlásához szükséges kompetenciák fejlesztése, gyakorlati tudás átadása és a bírói, igazságügyi életpálya megismertetése a joghallgatókkal.

 

Jelentkezés

Aki gyakornok szeretne lenni, az írásban jelentkezhet a szakmai gyakorlatra. A jelentkező egy hónapnál nem régebbi okirattal igazolhatja azt, hogy tanulmányokat folytat és jelentkezéséhez csatolhatja az oktatója által kiállított ajánlólevelet. A jelentkezés postai úton juttatható el az érintett törvényszékre, ítélőtáblára, a Kúriára vagy az Országos Bírósági Hivatalba.

 

Szakmai gyakorlat engedélyezése

A szakmai gyakorlatot az a törvényszék, ítélőtábla engedélyezi, ahová a jelentkezési lapot benyújtották. A Kúriára és az OBH-ba benyújtott jelentkezés esetén a gyakorlatot a Kúria elnöke vagy az OBH elnöke engedélyezi.

 

Szakmai gyakorlat megkezdése

A szakmai gyakorlat kezdetén a gyakornok tájékoztatást kap az érintett bírósággal kapcsolatos általános információkról, az irányadó munkarendről, a feladatairól és a gyakorlat értékelésének módjáról. 

 

Gyakorlatvezető (instruktor)

A gyakornok tevékenységét gyakorlatvezető (instruktor) segíti. A gyakorlatvezető az érintett bíróság vezetője által kijelölt bíró, bírósági titkár, igazságügyi alkalmazott, aki szakmai tapasztalatai megosztásával előmozdítja a gyakornok szakmai fejlődését, koordinálja a feladatok teljesítését és javaslatot tesz a gyakornok értékelésére. A gyakornok a feladatai teljesítéséről munkanaplót vezet.

 

Értékelés

Az érintett bíróság vezetője a gyakornok tevékenységét a gyakorlatvezető javaslata alapján értékeli. A szakmai gyakorlat teljesítéséről záró dokumentáció készül és a bíróság vezetője kiállítja a gyakornok számára az oktatási intézmény által előírt igazolást.