Polgári és közigazgatási papír alapú nyomtatványok

Általános információk a nyomtatványok használatáról

A 2018. január 1. napján hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 246. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró félnek:

 • a keresetlevelet,
 • viszontkereset-levelet,
 • a beszámítást tartalmazó iratot és
 • az írásbeli ellenkérelmet, továbbá
 • a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a Pp. 257. § (2) bekezdése alapján a keresetet tartalmazó iratot

jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatványon kell előterjesztenie.

A  szintén 2018. január 1. napjától hatályos közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (2) bekezdése pedig a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó közigazgatási perekben lehetővé teszi, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon nyújtsa be.

A járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró fél számára a nyomtatvány használata kötelező.

 

Mikortól használhatóak az új nyomtatványok?

2018. január 01-jétől volt hatályban a 21/2017.(XII.22.) számú IM. rendelet, amely mellékletében szerepeltek az eddig használt nyomtatványok. Az OBH és az IM együttműködésének köszönhetően új, közérthetőbb, rövidebb nyomtatványok bevezetésére kerül sor.

2019. április 02. napján lép hatályba a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) rendelet, amelyet a hatálybalépését követően előterjesztett nyomtatványokra kell alkalmazni.

Ha polgári perben jogi képviselő nélkül eljáró félnek a rendelet hatálybalépését megelőzően hiánypótlást rendelt el a bíróság:

 • azt a 13. mellékletben meghatározott (hiánypótlás) nyomtatvány benyújtásával kell teljesítenie, kivéve
 • ha a hiánypótlást elrendelő végzés a keresetlevél,
 • a keresetet tartalmazó irat,
 • a viszontkereset-levél,
 • a beszámítást tartalmazó irat vagy
 • az írásbeli ellenkérelem nyomtatvány benyújtását rendelte el.

 

Technikai információk

Ha a nyomtatványon szereplő sorok nem elegendőek az adatok, kérelmek, nyilatkozatok rögzítéséhez, az érintett adatokat, kérelmeket, nyilatkozatokat az eredeti nyomtatvánnyal megegyező részt tartalmazó pótlapo(ko)n kell rögzíteni, kivéve, ha az adat, kérelem vagy nyilatkozat megtételére pótlap nyomtatvány került rendszeresítésre.

A pótlapo(ka)t be kell sorszámozni és az(oka)t a nyomtatványhoz kell csatolni. A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap(ok) kerül(nek) csatolásra.

Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek kizárólag a felek számára szolgáló tájékoztatásokat tartalmaznak, amelyek a nyomtatványok kitöltését segítik elő. Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek nem képezik a nyomtatvány részét, azok a nyomtatvány papíralapú előterjesztése esetén elhagyhatóak.

Annak érdekében, hogy a dokumentumok szerkeszthetőek legyenek, a kiválasztott nyomtatványt a letöltés ikonra kattintva el kell menteni, majd a szövegszerkesztőben a „Megnyitás” gombbal meg kell nyitni az elmentett fájlt. Ha csupán a letöltött, de el nem mentett nyomtatványt kívánja kitölteni, az írásvédettként jelenik meg, és nem fog működni.

 

Hol érhetőek el a nyomtatványok?

Papíralapú nyomtatvány valamennyi bíróság kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető.

A bíróság központi honlapján, az alábbi rendszer szerint: