Polgári nemperes elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy 2018. január 1. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező. A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy 2019. január 1. napjával módosításra kerül valamennyi polgári nemperes űrlap. A nyomtatványok új verziója benyújtható az Érdi Járásbíróságra is, illetve valamennyi nyomtatvány esetében a jogi képviselő lapon képviselői típusként kiválasztható a kamarai jogtanácsos szerep, valamint a továbbiakban a Kamarai Azonosító Szám felváltja a korábbi Lajstromszám mezőt.

Javításra került az NP11, NP12, NP13 és NP14 űrlapokon az ügyszám "Kpk." ügycsoport betűjelének logikai vizsgálata. Továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által benyújtható NP03 számú űrlapon lehetővé vált a kérelmezett nélküli benyújtás lehetősége, valamint az ehhez kapcsolódó módosítások átvezetésre kerültek az űrlapon.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

Nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelem beterjesztő nyomtatványok
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Nyomtatvány Kitöltési útmutató Ügyféltájékoztató Következő módosítás dátuma
KMB03 KMB03-18-02 Űrlap közigazgatási szerv részére a közigazgatási hatósági eljárásban hozott végzés felülvizsgálati kérelmének beterjesztéséhez
NP02 NP02-18-01 Űrlap hivatalbóli beterjesztéshez megelőző távoltartás elrendelése iránti ügyben
NP03 NP03-18-01 Űrlap Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által hozott döntés megváltoztatása iránti ügyben történő beterjesztéshez
Nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelmek
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Nyomtatvány Kitöltési útmutató Ügyféltájékoztató Következő módosítás dátuma
KMB01 KMB01-18-01 Űrlap kérelem benyújtásához munkaügyi nemperes eljárásban
KMB02 KMB02-18-02 Űrlap kérelem benyújtásához közigazgatási nemperes eljárásban
NP01 NP01-18-02 Űrlap kérelem benyújtásához polgári nemperes eljárásban
NP05 NP05-18-01 Űrlap kérelem benyújtásához gazdasági nemperes eljárásban
NP10 NP10-18-01 Űrlap általános meghatalmazás nyilvántartásba vételi kérelméhez
Egyéb nemperes nyomtatványok
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Nyomtatvány Kitöltési útmutató Ügyféltájékoztató Következő módosítás dátuma
NP11 NP11-18-01 Űrlap általános meghatalmazás nyilvántartásával kapcsolatos beadványhoz
NP12 NP12-18-01 Űrlap egyéb beadvány benyújtásához nemperes eljárásban
NP13 NP13-18-01 Űrlap fellebbezés benyújtásához nemperes eljárásban
NP14 NP14-18-01 Űrlap felülvizsgálati kérelem benyújtásához nemperes eljárásban