Polgári nemperes elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy 2018. január 1. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező. A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

Módosul a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 2020. március 1. napján hatályba lépő 7/A. címe szerinti kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárással összefüggésben az NP01 számú ÁNYK űrlap. A módosított űrlapon lehetővé válik az új eljárás szerinti kérelmek benyújtása. A módosított űrlap 2020. március 1. napján kerül publikálásra.

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény rendelkezései értelmében 2020. április 1. napjával megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. Hatáskörüket első fokon munkaügyekben a törvényszékek, közigazgatási ügyekben a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény mellékletében meghatározott 8 közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszék és meghatározott ügyek tekintetében a Kúria veszi át. Ennek megfelelően módosításra kerülnek az OBH által publikált ÁNYK űrlapok a megváltozott hatásköri szabályokhoz igazodóan.

A módosítással érintett űrlapokon kizárólag a 2020. április 1. napján hatályba lépő szabályok szerinti bíróságokra lehet benyújtani beadványt, a bíróságok és a kiválasztható ügykategóriák, illetve ügyszámok esetében az ÁNYK szabályokkal biztosítja a nem megfelelő kapcsolatok kizárását. Az ÁNYK szabályainak nem megfelelően kitöltött űrlapokat a bíróság informatikai rendszere sikertelen lajstromozási üzenettel visszautasítja. Közigazgatási vagy munkaügyi nemperes ügyekben érintett, módosuló űrlapok a KMB01, KMB02, KMB03, NP12, NP13, NP14.

Amennyiben a hatásköri változással érintett ügyben a korábbi ügyszámra szükséges beadványt benyújtani, újonnan publikált űrlapként a 2020. április 1. napját megelőző szabályok szerint biztosít lehetőséget közigazgatási vagy munkaügyi nemperes eljárásokban az NP15 ÁNYK űrlapon van lehetőség ezt megtenni.

Soron kívül módosításra került 2020. április 7. napján a 2020. április 1. napja előtt folyamatban volt közigazgatási és munkaügyi nemperes ügyekben benyújtható NP15 számú ÁNYK űrlap, amelyen javításra kerültek a másodfokú munkaügyi ügyek összerendelési szabályai, valamint az űrlapok megfelelnek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete szerinti eljárási szabályoknak is. A beküldést gátló hiba a Büsz. 75/C. § (2d) bekezdésére tekintettel haladéktalanul javításra került.

Nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelmek
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Nyomtatvány Kitöltési útmutató Ügyfél- tájékoztató
KMB01 KMB01-20-01 Űrlap kérelem benyújtásához munkaügyi nemperes eljárásban
KMB02 KMB02-20-01 Űrlap kérelem benyújtásához közigazgatási nemperes eljárásban
NP01 NP01-20-01 Űrlap kérelem benyújtásához polgári nemperes eljárásban
NP05 NP05-19-01 Űrlap kérelem benyújtásához gazdasági nemperes eljárásban
NP10 NP10-19-01 Űrlap általános meghatalmazás nyilvántartásba vételi kérelméhez