Polgári peres elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy 2016. július 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény rendelkezései értelmében 2020. április 1. napjával megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. Hatáskörüket első fokon munkaügyekben a törvényszékek, közigazgatási ügyekben a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény mellékletében meghatározott 8 közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszék és meghatározott ügyek tekintetében a Kúria veszi át. Ennek megfelelően módosításra kerülnek az OBH által publikált ÁNYK űrlapok a megváltozott hatásköri szabályokhoz igazodóan.

A módosítással érintett űrlapokon kizárólag a 2020. április 1. napján hatályba lépő szabályok szerinti bíróságokra lehet benyújtani beadványt, a bíróságok és a kiválasztható ügykategóriák, illetve ügyszámok esetében az ÁNYK szabályokkal biztosítja a nem megfelelő kapcsolatok kizárását. Az ÁNYK szabályainak nem megfelelően kitöltött űrlapokat a bíróság informatikai rendszere sikertelen lajstromozási üzenettel visszautasítja. Közigazgatási vagy munkaügyi peres ügyekben érintett, módosuló űrlapok a K01, K02, K03, M02, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P21, P21, P22, P23, P25, P28.

Amennyiben a hatásköri változással érintett ügyben a korábbi ügyszámra szükséges beadványt benyújtani, újonnan publikált űrlapként a 2020. április 1. napját megelőző szabályok szerint biztosít lehetőséget közigazgatási vagy munkaügyi peres eljárásban a P27 ÁNYK űrlapon van lehetőség ezt megtenni.

A fenti módosításokkal párhuzamosan módosul a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, amely új eljárásként bevezeti a Kúrián a jogegységi panasz eljárást. A rendelkezések 2020. április 1. napján lépnek hatályba, de jogegységi panaszt kizárólag 2020. július 1. napját követően meghozott Kúriai határozattal szemben lehet benyújtani. A jogegységi panasz eljáráshoz igazodóan a kérelem benyújtására 2 új űrlap kerül rendszeresítésre: civilisztikai ügyekben a P30. A jogegységi panasz tanácsok előtti eljárásban benyújtható beadványokhoz a P12, P13, P23 a megfelelő ügycsoport betűjel kiválasztásával biztosít lehetőséget.

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény rendelkezései értelmében 2020. április 1. napjával megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, így a fizetési meghagyásos eljárásokban sem lehet a beadványokon ezen bíróságokat megjelölni címzett bíróságként. Ennek megfelelően soron kívül módosításra kerültek 2020. április 2. napján a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő FMH01 és FMH02 számú ÁNYK űrlapok. A címzettként meg nem jelölhető bíróságok a Büsz. 75/C. § (2d) bekezdésére tekintettel haladéktalanul törlésre kerültek az űrlapokról.

Soron kívül módosításra került 2020. április 7. napján a 2020. április 1. napja előtt folyamatban volt közigazgatási és munkaügyi peres ügyekben benyújtható P27 ÁNYK űrlap, amelyen javításra kerültek a másodfokú munkaügyi ügyek összerendelési szabályai, valamint az űrlapok megfelelnek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete szerinti eljárási szabályoknak is. A beküldést gátló hiba a Büsz. 75/C. § (2d) bekezdésére tekintettel haladéktalanul javításra került.

Keresetlevél beterjesztő
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Nyomtatvány Kitöltési útmutató Ügyfél- tájékoztató
K01 K01-20-01 Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez
P26 P26-19-01 Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben