Polgári peres elektronikus űrlapok

uj_szechenyi_terv_small_1.pngTájékoztatjuk, hogy 2016. július 01. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező.

A fél a módosított űrlap közzétételét követően a beadványát lejárt űrlapon nem nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatal az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet automatikus hibaüzenettel értesíti. A lejárt űrlap használatával előterjesztett kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok által hozott döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepített űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges.

Módosul a Bírósági Fizetési Portálon nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben a P23 számú ÁNYK űrlap. A módosított űrlapon lehetővé válik a Bírósági Fizetési Portál által a sikeres befizetésről kiállított FIZIG2 fájlformátumú fizetési ígérvény csatolása az eljárással összefüggésben megfizetett költségek (pl.: letétbe helyezett összeg, ügygondnoki díj, szakértői díj, stb.) igazolására. A módosított űrlap 2019. március 4. napján kerül publikálásra.

Keresetlevél
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Letöltések
FMH-01 FMH01-19-01 Fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásban - részletes tényállítás és bizonyíték előterjesztése
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
FMH02 FMH02-19-01 Űrlap jogerős fizetési meghagyás elleni perújítási kérelem előterjesztéséhez
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
G01 G01-19-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
G02 G02-19-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához gazdasági ügyben törvényszéken
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
K02 K02-19-01 Űrlap helyi önkormányzat nem egyedi hatósági ügyben hozott határozatának felülvizsgálata érdekében benyújtott keresetlevélhez
K03 K03-19-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához közigazgatási perben
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
M02 M02-19-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához munkaügyi perben
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P01 P01-19-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben járásbíróságon/kerületi bíróságon
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P02 P02-19-01 Űrlap keresetlevél benyújtásához polgári ügyben törvényszéken
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
Keresetlevél beterjesztő
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Letöltések
K01 K01-19-01 Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P26 P26-19-01 Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
Egyéb polgári, gazdasági, közigazgatási, munkaügyi peres
Űrlap azonosító Nyomtatvány azonosító Elnevezés Letöltések
P10 P10-19-01 Űrlap tanú/egyéb bizonyítási indítvány bejelentéséhez
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P11 P11-19-01 Űrlap szakértő részére szakvélemény előterjesztéséhez/egyéb bejelentéshez
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P12 P12-19-01 Űrlap személyi adat/lakcímváltozás bejelentéséhez
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P13 P13-19-01 Űrlap jogi képviselő bejelentéséhez, továbbá a jogi képviselet megszűnésének bejelentéséhez
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P14 P14-19-01 Űrlap perbehívás bejelentéséhez elsőfokú eljárásban
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P15 P15-19-01 Űrlap perbehívás elfogadásának/elutasításának bejelentéséhez
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P16 P16-19-01 Űrlap beavatkozás engedélyezése iránti kérelemhez elsőfokú eljárásban
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P17 P17-19-01 Űrlap jogutódlás bejelentéséhez megszűnés/halálozás esetén. Jogutód perbelépésének bejelentése
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató:
P18 P18-19-01 Űrlap jogutód perbevonásának bejelentéséhez
Nyomtatvány:
Kitöltési útmutató:
Ügyféltájékoztató: