Gondnokoltak és előzetes jognyilatkozatok

2017. január 1. napjától lehetőség nyílt a gondnokolti és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából történő kérelmek elektronikus úton történő megküldésére az ún. Ügyfélkapun keresztül. A GA01, GA02, GA03, valamint EA01, EA02 elnevezésű nyomtatványok és a kitöltési útmutatók, a Nyomtatványok menüpont alatt letölthető formában elérhetőek.

A kérelmek postai úton és személyesen is benyújthatóak.

Postacím: 1055 Budapest, Szalay utca 16.
Személyes beadás az Országos Bírósági Hivatal Országos Nyilvántartási Irodájában ügyfélfogadási időben:
Hétfő-Csütörtök: 9-16 óra, péntek: 9-13 óra

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet (továbbiakban: rendelet) előírja, hogy a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerése kizárólag díjfizetés ellenében történhet.

Az adatkérők köréről a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: törvény) 7. § (1) bekezdése rendelkezik. Ennek megfelelően írásbeli kérelemre az kaphat felvilágosítást a törvény 3. § (1) bekezdés c)-e) pontjaiban szereplő adatokról, aki

a) az ehhez fűződő jogi érdekét igazolja vagy

b) az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult.

Az adatszolgáltatás díjának összegét a rendelet 17. és 21. §-a határozza meg.

A befizetéseket postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igénybevételén felül már fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel vagy átutalás útján is lehet teljesíteni.
Számlaszám: 10032000-00319542.