Hasznos tudnivalók

I.    Elektronikus adatigénylés ügyfélkapun keresztül

Az elektronikus adatigényléshez szükséges nyomtatványok ide kattintva érhetőek el. 

II.    A kérelmek postai úton és személyesen is benyújthatóak

Levélcím: 1363 Budapest, Pf. 24.

Személyes beadás:
Országos Bírósági Hivatal Országos Nyilvántartási Iroda 
1055 Budapest, Szalay utca 16.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök: 9-16 óra 
Péntek: 9-13 óra

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet (továbbiakban: rendelet) előírja, hogy a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerése kizárólag díjfizetés ellenében történhet.

Az adatkérők köréről a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 7. § (1) bekezdése rendelkezik. 

III.    Az adatszolgáltatás díjának összege

 • aki a nyilvántartásból saját magára kér adatot: 3000 Ft.
 • aki a nyilvántartásból más személyre kér adatot: 6000 Ft.
 • közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés: díjmentes

Befizetések teljesítése:

 • postai készpénz-átutalási megbízással (csekk)
 • fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel
 • átutalással

Számlaszám: 10032000-00319542

IV.    Felvilágosítás kérhető

E-mailben: nyilvantartasok@obh.birosag.hu

Telefonon:

 • 354-4242
 • 354-4191

V. A nyilvántartásokkal kapcsolatos további részletes információ az alábbi oldalon érhető el: 
https://birosag.hu/kozerdeku-adatok/obh  2.4/A szerv nyilvántartásai

 

 

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Milyen személyes adatokat kell tartalmaznia a kérelemnek az adatszolgáltatás kiállításához?

 • Viselt név
 • Születési név
 • Születési hely, idő
 • Anyja neve

Amennyiben a fent megjelölt adatok bármelyike hiányzik, akkor az hiánypótlás kibocsátását vonja maga után.

 

2. Szükség van tanúk aláírására?

 • Amennyiben a kérelmet saját kezűleg tölti ki, úgy nem szükséges a tanúk aláírása.
 • Amennyiben az adatszolgáltatást saját magára kéri és géppel írja a kérelmet, abban az esetben 2 tanú nevének, címének, aláírásának pontos feltüntetése szükséges.

 

3. Mit kell csatolni a kérelemhez?

 • Adatszolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
 • Amennyiben szükséges - jogi érdeket igazoló okiratot
 • Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján kívánja benyújtani, úgy meghatalmazás csatolása is szükséges.

 

4. Honnan tudom letölteni a kérelmet?

www.birosag.hu internetes oldalról az Információk a Gondnokoltak és előzetes jognyilatkozatok/nyomtatványok menüpont alatt.

 

5. Kérhetek másról adatot?

Igen, amennyiben a jogi érdekét hitelt érdemlően igazolja! A jogi érdeket igazoló okiratot a kérelemhez csatolni kell.

 

6. Mennyi időn belül készül el az adatszolgáltatás?

 • Aki ehhez fűződő jogi érdekét igazolja: 15 munkanapon belül
 • Az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult: 8 munkanapon belül

 

7. Hogyan teljesíthetem a befizetést?

 • Postai készpénz-átutalási megbízással (csekk)
 • fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel
 • átutalás útján

 

8. A kérelemhez csatolni kell a befizetés megtörténtét igazoló dokumentumot?

Igen (csekket, átutalási bizonylatot, készpénzbefizetést igazoló dokumentumot)

 

9. Mennyi az adatszolgáltatás díja?

 • Az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult 3000 Ft.
 • Aki ehhez fűződő jogi érdekét igazolja 6000 Ft.

 

10. Egy befizetéssel az adatszolgáltatásból hány példány igényelhető?

Az adatszolgáltatást több példányban is ki tudjuk állítani, azonban kérjük, hogy a darabszámot kérelmében tüntesse fel.

 

11. Hogyan nyújtható be a kérelem?

 • Postai úton (1055 Bp., Szalay u. 16.)
 • Személyesen az OBH Országos Nyilvántartási Irodán (1055 Bp., Szalay u. 16.)

                - Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 óráig

                - Pénteken: 9.00-13.00 óráig

 • Elektronikus úton az ún. ügyfélkapun keresztül

 

12. Az igazolást átvehetem személyesen is?

Igen! Kérjük, hogy a nyomtatványon a telefonszám megadásával egyidejűleg jelezze

 

13. Más személy átveheti a nevemben az igazolást?

Igen, meghatalmazással

 

14. Kérhetem más címre az adatszolgáltatás kiküldését?

Igen. A kérelemben az értesítési címet fel kell tüntetni!

 

15. Milyen telefonszámon tudom elérni Önöket, amennyiben további kérdéseim lennének?

 • 06/1-354-4191
 • 06/-1-354-4242

 

16. Elérhetőségeink

Személyes ügyfélfogadás:

Országos Bírósági Hivatal

Országos Nyilvántartási Iroda

1055 Budapest, Szalay u. 16.

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 óráig

Pénteken: 9.00-13.00 óráig

 

Telefon:

 • 06/1-354-4115
 • 06/1-354-4191
 • 06/1-354-4242

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 óráig

Pénteken: 9.00-13.00 óráig

 

Email cím: nyilvantartasok@obh.birosag.hu