Bíróságokról

Image

Az Alkotmánybíróság elnökének 2021. december 14. napján kelt nyílt levele és az azzal kapcsolatban tett nyilatkozatok kapcsán az Országos Bírósági Hivatal rögzíti, hogy az Alaptörvény és a jogforrási hierarchia további normáinak esetleges megváltoztatására kizárólag a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kerülhet sor.

Image

Az Országgyűlés 134 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, 4 tartózkodás mellett 2021. december 14-én elfogadta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének a bíróságok 2020. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről szóló beszámolóját.

Image

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2021. december 2. napján számolt be az Országgyűlés plenáris ülésén a bíróságok általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről a 2020. évre vonatkozóan. 

Image

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2021. november 17. napján számolt be az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtt a bíróságok 2020. I. félévi, valamint a 2020. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről. 

Az 540/2021. (IX. 24.) Kormányrendelet Országos Bírósági Hivatal elnöke által kezdeményezett és 2021. október 2. napján hatályba lépett rendelkezése folytán lehetővé vált a veszélyhelyzet miatt meghosszabbodott, határozott idejű bírósági vezetői álláshelyekre kiírt pályázatok lezárása és egyúttal a bírósági vezetők kinevezése. A veszélyhelyzetre tekintettel bevezetett szabályozás az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó 14 bírósági vezetői tisztséget érintett.

Image

A mai napon a Bírósági Közlöny 2021. évi 4. különszámában közzétételre került az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2021. (X.27.) OBH elnöki ajánlása, mely a bírósági épületekbe történő belépés és tartózkodás szabályaira vonatkozó előírásokat módosítja.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2021. szeptember 30. napján fogadta az Európai Parlament LIBE szakbizottságának delegációját.

Image

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2021. július 15. és 2021. augusztus 20. között a bíróságok ítélkezési szünetet tartanak. Annak kezdő napja 2021. július 15., a Bíróságok Napja, mely a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 56. §-a értelmében munkaszüneti nap, e napon minden bíróságon szünetel az ügyfélfogadás.

Image

2021. II. félévében a fővárosban és 9 megyében, összesen 22 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.

Image

Sikeresen lezajlott a 2021. évi tavaszi bírósági fogalmazói felvételi versenyvizsga. 2021. I. félévében a fővárosban és 8 megyében, összesen 18 bírósági fogalmazói álláshelyre pályázhattak a jogi végzettségű fiatalok.