Bíróságokról

Image

Elfogadta az Országgyűlés az OBH elnökének beszámolóját

Az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával, 133 igen szavazattal elfogadta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének beszámolóját a bíróságok 2018. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről.

Image

Megtárgyalta az Országgyűlés a Kúria elnökének 2018. évi beszámolóját

Az új szabályok alkalmazásának éve volt a 2018-as esztendő, emelte ki dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2020. május 6. napján az Országgyűlés plenáris ülésén, ahol a Kúria 2018. évi tevékenységéről tartotta meg beszámolóját.

Image

Megtárgyalta az Országgyűlés az OBH elnökének 2018. évi beszámolóját

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2020. május 6. napján számolt be az Országgyűlés plenáris ülésén a bíróságok 2018. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről. Az OBH elnöke kiemelte, hogy a bíróságok valamennyi ítélkezési szinten több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett, ennek köszönhetően az ügyhátralék tovább csökkent.

Image

A Kúria Közigazgatási Kollégiuma véleményt alkotott a közigazgatási perekben veszélyhelyzetben érvényesülő határidők számításáról

A Kúria Közigazgatási Kollégiuma – a veszélyhelyzet idejére meghatározott módon – kollégiumi véleményt fogadott el a veszélyhelyzeti eljárási szabályok egységes értelmezéséről a közigazgatási perekben. Az 1/2020 (IV.23.) számú KK vélemény kitér többek között a közigazgatási jogvitákban alkalmazott eljárási határidők érvényesülésére és számításuk módjára.

Image

Veszélyhelyzet ideje alatt otthonról is kérhető eljárásjogi segítség az Ajkai Járásbíróságtól

A koronavírus-járvány okozta válsághelyzet ideje alatt a szünetelő személyes ügyfélfogadás helyett telefonon és e-mailben nyújt eljárási segítséget a jogkereső állampolgároknak az Ajkai Járásbíróság.

Image

Kónya István: Nincs jelentős időveszteség a folyamatban lévő ügyek intézésénél a Kúrián

A Kúria a különleges jogrendben is teljeskörűen ellátja feladatait, a kollégiumok változatlanul teljesítik ítélkezési és jogegységi feladataikat – mondta a Kúria elnökhelyettese az InfoRádió Paragrafus című jogi szakműsorában.

Image

Jelentős segítséget nyújt a veszélyhelyzet idején a bíróságok működésében a Via Video rendszer

Csaknem 60 százalékkal nőtt egy hónap alatt a távmeghallgatások száma a hazai bíróságokon. Míg idén februárban 834, március 1. és március 31. között már 1314 alkalommal kezdeményeztek távmeghallgatást a bírósági eljárások során. A rendszert alkalmazó bírák száma 287 főről 350 főre emelkedett. 

Image

Továbbra is biztosítottak az ítélkezés feltételei a Kúrián

A Kúria a járványügyi veszélyhelyzet idején is ellátja az Alaptörvény és a jogszabályok által előírt ítélkezési és jogegységesítési feladatait.

Image

Az Alkotmánybíróság is változtatott ügyvitelén a veszélyhelyzet idejére

Az Alkotmánybíróság (AB) működőképességének fenntartása érdekében hozott intézkedéseket  Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke. Az intézkedések  azt a célt szolgálják, hogy a testületek - az AB tagjai és munkatársai egészségének megőrzése mellett - a koronavírus-járvány idején is ülésezhessenek és döntéseket hozhassanak.

Image

Változott a közigazgatási és munkaügyi eljárások fórumrendszere

A közigazgatási perekben 2020. április 1-től elsőfokon a Fővárosi, Budapest Környéki, Debreceni, Győri, Miskolci, Pécsi, Szegedi és a Veszprémi Törvényszékek járnak el regionális illetékességgel. A munkaügyi bírósági ügyekben ugyancsak 2020. április 1. napjától első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.