Bíróságokról

Image

Pintér Sándor: „A Kúria a jog egységének őreként vesz részt a jogértelmezési, jogalkalmazási és a következetes bírói gyakorlat kialakításában”

Megjelent a Kúria 2019-es Évkönyve. A kiadvány előszavában Pintér Sándor belügyminiszter kifejti, „a Kúria nem egyszerűen egy intézmény megnevezése, hanem egy történelmi fogalom, mely az egységes és pártatlan bíráskodás jelképeként történelmi távlatokban is megőrizte tekintélyét.”

Image

Bíróságok Napja 2019-2020

A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk rendelkezett a közigazgatás és a bíráskodás szétválasztásáról, emellett deklarálta, hogy a bíró az ítélkezésben csak a törvénynek, illetve a törvényerejű szokásoknak van alávetve. E törvénycikk július 15-i kihirdetésének évfordulója alkalmából ünneplik a bíróságok minden évben a Bíróságok Napját.

Elnöki megbízás a Szegedi Törvényszéken

Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 256.E/2020. (VI. 18.) OBHE határozatával Dr. Vida-Sós Tündét, a Szegedi Járásbíróság elnökét 2020. június 18. napjától az elnöki tisztség betöltéséig, de legfeljebb 2020. december 17. napjáig terjedő időtartamra a Szegedi Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával megbízta.

A Fővárosi Törvényszék elnökének kinevezése

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján 2020. június 17. napjától 2026. június 16. napjáig terjedő időtartamra kinevezte dr. Tatár-Kis Pétert a Fővárosi Törvényszék elnökévé.

Sajtóközlemény a Szeviép ügyben

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2020. január 13. napján kelt 9.E/2020. (I.13.) számú határozatával elrendelte a büntető ügyszakot érintően a Szegedi Törvényszék elnöke igazgatási tevékenységének vizsgálatát. A vizsgálati jelentés elkészült, melynek eredményeként további egy érintettel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezésére került sor. Így most már három érintett ellen folyik fegyelmi eljárás.

Image

Fővárosi Törvényszék - Véleménynyilvánító összbírói értekezlet

A mai napon a Fővárosi Törvényszék bírói kara véleményt nyilvánított a törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumainak tisztségeire, valamint az elnöki tisztségre pályázókról a Groupama Arénában. Az értekezleten 585 fő bíró jelent meg, mely a bírói kar 78,6 %-át teszi ki. 

Fővárosi Törvényszék- Összbírói értekezlet

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) vonatkozó rendelkezése alapján dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke 2020. június 8. napjára összbírói értekezletet hívott össze.

Image

Változik a bíróságok előtti eljárás rendje

A Kormány kihirdette a 229/2020. (V. 25.) számú kormányrendeletet, mely 2020. június 1-én lép hatályba és módosítja a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletet.

Image

Elfogadta az Országgyűlés az OBH elnökének beszámolóját

Az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával, 133 igen szavazattal elfogadta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének beszámolóját a bíróságok 2018. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről.

Image

Megtárgyalta az Országgyűlés a Kúria elnökének 2018. évi beszámolóját

Az új szabályok alkalmazásának éve volt a 2018-as esztendő, emelte ki dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2020. május 6. napján az Országgyűlés plenáris ülésén, ahol a Kúria 2018. évi tevékenységéről tartotta meg beszámolóját.