Bíróságokról

Kép

2024 I. félévében 11 törvényszékre, összesen 23 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.
A pályázatot személyesen az 1055 Budapest, Markó u. 9. szám alá vagy postai úton az 1363 Budapest, Pf.: 24-re az Országos Bírósági Hivatalba kell eljuttatni. 

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2023. november 14. napján számolt be az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt a bíróságok 2022. I. félévi, valamint a 2022. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről.

Kép

A 2023. március 7. és április 30. napja között lezajlott ülnökválasztás során a választó szervek nem tudtak elegendő számú ülnököt választani, ezért az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII törvény (Bjt.) 217. § (4) bekezdése alapján soron kívüli ülnökválasztás kiírását kezdeményezte a köztársasági elnöknél. 

Amikor a magyar államiság ezeréves fennállására emlékezünk, azokról a "zászlóvivőkről" is meg kell emlékeznünk, akik saját területükön nagyot képesek alkotni - mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter, aki az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 2023. augusztus 28-án Kalina Józsefnek, a Fővárosi Törvényszék nyugalmazott tanácselnökének, Mesterházy Istvánnak, a Zalaegerszegi Törvényszék nyugalmazott tanácselnökének, Molnár Józsefnek, a Fővárosi Ítélőtábla nyugalmaz

Kép

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben július 15. napját – a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulóját – a Bíróságok Napjává nyilvánította. 

Kép

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2023. július 15. és 2023. augusztus 20. között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. 
Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok - főszabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat.

2023. II. félévében 15 törvényszékre, összesen 36 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.

Kép

2023. július 7. napján dr. Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Matusik Tamás az Országos Bírói Tanács elnöke aláírták a 2023. június 1. napjával önálló központi költségvetési szervvé és jogi személlyé vált Országos Bírói Tanács és Országos Bírósági Hivatal közötti Munkamegosztási Megállapodást, amely nyomán az OBH közvetlen támogatást nyújt az OBT szervezeti felépítésében.

Kép

Az Országgyűlés 117 igen szavazattal elfogadta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének beszámolóját a bíróságok 2021. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről.

Kép

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2023. március 29. napján számolt be az Országgyűlés plenáris ülésén a bíróságok 2021. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről. Kiemelte, hogy a bíróságok tevékenységére 2021-ben is kihatással volt a járványhelyzet, így a bíróságok anyagi, tárgyi és emberi erőforrásokkal való ellátottságának biztosítása mellett továbbra is kiemelt feladat volt a bírósági munkatársak és az ügyfelek egészségének megóvása.