„Az elfeledett somogyi bíróságok” - könyvbemutató a Kaposvári Törvényszéken

elfeledett

Az Országos Bírósági Hivatal a 2019-es évre is meghirdette a Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatot, melynek keretében a Kaposvári Törvényszék a Csurgói, Lengyeltóti, Igali és Tabi Járásbíróságok történetének kutatását, és azokról egy könyv elkészítését és megjelentetését vállalta. 
A kiadvány dr. Tarr József és dr. Szabó Károly bírók, dr. Lászlóné dr. Tavaszi Renáta bírósági titkár, dr. Karai Gyula nyugalmazott ügyvéd, valamint dr. Horváth Szilárd, Somogy megye főügyésze közreműködésével 2019. őszén elkészült, így október 30. napján annak bemutatójára is sor kerülhetett.

A rendezvényt dr. Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke nyitotta meg, aki a „szakma és tudomány képviselői” között az OBH részéről dr. Peres Zsuzsannát, a Pécsi Ítélőtábláról dr. Bencze Beátát, a Pécsi Tudományegyetem képviseletében dr. Delacasse Krisztinát, a Somogy Megyei Levéltárból Polgár Tamás igazgatót és munkatársait, a Rippl Rónai Múzeumból Horváth Szilvia igazgatóhelyettest és kollégáját, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvárból Haászné Apáti Andrea helyismereti könyvtárost, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara képviseletében dr. Stier Diánát, Lengyeltóti és Csurgó polgármesterét, valamint a törvényszék jelenlegi és korábbi dolgozóit, bíráit köszöntötte. 
Megnyitó beszédében Vörösmarty Mihály szavait gondolta újra: van-e a könyveknek létjogosultsága a digitális világban? Megy-e „a könyvek által a világ elébb”? A válasz egyértelműen igen: a kommunikációban, a tudás átadásában a digitális és hagyományos eszközök párhuzamossága nem lehetetlen; a könyv ad kapaszkodót értékeink, múltunk felkutatásához, és megőrzéséhez.

Az OBH elnökének köszöntőjét dr. Peres Zsuzsanna, a Magyar Igazságügyi Akadémia tudományos munkatársa tolmácsolta a jelenlévőknek. Kiemelte, hogy a Ráth György pályázat népszerűségének köszönhetően számos törvényszék és ítélőtábla engedett bepillantást saját történelmébe, így a résztvevő bíróságok a múltidézésben egyre mélyebbre merülhetnek.
Felhívta a figyelmet az idei év különleges voltára, tekintettel arra, hogy 2019-ben a bírói függetlenséget deklaráló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének 150 évfordulóját ünnepelhetjük.

elfeledett könyv

A megnyitó beszédeket követően szemelvények hangzottak el a kiadmányból dr. Gáspár Kinga, dr. Ifkovics Irina, dr. Horváth Carmen és dr. Várkonyi Barbara kaposvári járásbírósági bírók előadásában, melyet az egyes fejezetek szerzői személyes élményeikkel, a könyvben helyet nem kapó anekdotáikkal egészítettek ki.

A könyvbemutató délutáni programja keretében a meghívottak egy kerekasztal beszélgetésen vettek részt a jogtörténeti kutatások lehetőségei témájában.
A jelenlévő intézmények képviselői valamennyien beszámoltak arról, hogy egy esetleges kutatáshoz milyen módon tudnak hozzájárulni; a megyei könyvtárban akár egy évszázaddal ezelőtt megjelent folyóiratok is hozzáférhetők, a levéltár az ítélkező tevékenységhez kapcsolódó iratokat, a múzeum pedig az okiratokon túl tárgyi emlékeket őriz, melyek között a megye utolsó kivégzéséhez használt akasztófa is helyet kapott. A Pécsi Tudományegyetem képviseletében dr. Béli Gábor lektorálási és egyéb tevékenységek elvégzéséhez ajánlotta fel a jogtörténeti tanszék segítségét.