Miért érdemes pályázni a fogalmazói állásra? – Interjú az ERA ösztöndíjas bírósági fogalmazóval, dr. Varga László Bánkkal

Thumbnail

Még mindig pályázhatnak a bírói hivatásra készülők a fogalmazói álláshelyekre. Miért is érdemes jelentkezni?! Erről kérdeztük dr. Varga László Bánkot, az ERA ösztöndíjas bírósági fogalmazót.

Miért pályázott korábban a bírósági fogalmazói állásra? Mi motiválta? 

Már az egyetemi tanulmányaim megkezdésétől fogva a bírói hivatás vonzott leginkább a jogász végzettséget igénylő pályák közül, ugyanis érdekesnek és szakmai szempontból is hasznosnak találtam a bíróvá válás felé vezető utat. Főként ezek miatt határoztam úgy, hogy jelentkezem bírósági fogalmazónak, e döntésemet pedig egyáltalán nem bántam meg. 

Miért érdemes fogalmazónak lenni? 

A bírósági fogalmazók minden ügyszakban kipróbálhatják magukat a munkájuk során, így széleskörű jogi tudásra tehetnek szert. Mindezeken felül számos, egyéb lehetőségük is van: jelentkezhetnek többek között külföldi tanulmányutakra, a nemzetközi Themis fogalmazói versenyre, valamint részt vehetnek az OBH Elnöke által meghirdetett Werbőczy Ösztöndíj Programban, és dolgozatot írhatnak a Mailáth György Tudományos Pályázatra. Emellett bírói szerepkörben is kipróbálhatják magukat a pervezetési versenyen, de még hosszasan sorolhatnám, milyen egyedi lehetőségeket is kínál a bíróság egy pályakezdő jogász számára.

Mi a feladata egy bírósági fogalmazónak?

A fogalmazói lét egyszerre munka és tanulás. A hároméves joggyakorlatunk során tárgyalásokra járunk, határozattervezeteket készítünk, mindeközben pedig igyekszünk ellesni a bíróktól a hivatás fortélyait. Az előbb említett feladatainkat teljes bírói kontroll alatt végezzük, azonban önállóan kell helytállnunk az Ügyfélsegítőn, ahol a jogi képviselővel nem rendelkező személyeknek segítünk a szóbeli kérelmük felvételében és egyes nyomtatványok kitöltésében. Fontos kiemelni, hogy e teendők megtanítják a bírósági fogalmazókat a gyors jogi gondolkodásra és problémamegoldásra, valamint az ügyfelekkel való hatékony kommunikációra. A fogalmazók emellett rendszeres oktatást kapnak, majd az így megszerzett tudásukról – vizsgák keretein belül – számot is kell adniuk. Ez a jogi szakvizsga megszerzéséhez nyújt nagy segítséget.

A 2018-as Themis verseny elődöntőjében a legjobb szóbeli prezentációért járó különdíjat kapták. Fogalmazóként milyen tapasztalatokat gyűjthet valaki egy ilyen megmérettetésen?

A Themis verseny során a háromfős csapatoknak első körben angolul kell írniuk egy dolgozatot a választott témában, majd ezt prezentálniuk is szükséges a zsűri, valamint a többi csapat előtt. A megmérettetés zárásaként pedig a résztvevők igyekeznek megválaszolni a bíráló bizottság által feltett kérdéseket. Emellett a felkészülés során fejleszthető többek között a jogi szaktudás az EU-jog területén, illetve fejlődnek a résztvevők angol nyelvi készségei is. Továbbá a nemzetközi kapcsolatépítés terén is meghatározó, hiszen a jelentkezőknek lehetőségük nyílik megismerkedni más országok bírósági fogalmazóival, ezáltal pedig más jogi kultúrák működésével.

Miért pályázott a 2018-as ERA ösztöndíjprogramra? Hogyan járul hozzá ez a tanulmányút a szakmai fejlődéséhez?

Véleményem szerint fontos, hogy egy jogász külföldön is szerezzen tapasztalatot, így azt később a hazájában is kamatoztatni tudja. Emiatt nagyon örültem annak, hogy az OBH engem választott ki az Európai Jogakadémiára (ERA) szóló ösztöndíjra, amelynek során öt hónapot töltök a németországi Trierben. Az ERA piacvezető szerepet tölt be az európai jogi képzésszervezés terén, ezáltal pedig rengeteg jó gyakorlat és hasznos munkamódszer tanulható meg, fejleszthető az angol és német nyelvtudás (különösen a jogi szaknyelvi készségek), valamint neves előadóktól sajátítható el az EU-jog.