Szeretnél te is pályázni? – Interjú dr. Andódi Lászlóval a ZOOM pályázat részleteiről

Thumbnail

Gyermekrajzpályázatot hirdet 11 törvényszék a Zoom Egyesülettel és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közreműködésével. A pályaműveket április 15-éig lehet benyújtani, amelynek részleteiről dr. Andódi Lászlót kérdeztük.

Milyen céllal hirdették meg a bíróságok a pályázatot?

A pályázat kiírásának ötletével a gyöngyösi ZOOM Egyesület keresett meg bennünket. Ennek eredményeként az Országos Bírósági Hivatal, tizenegy törvényszék, valamint az Egyesület együttműködésével írta ki a pályázatot, amelynek megvalósításával több célt tűztünk ki. Elsősorban a jogtudatosságot szeretnénk erősíteni, a jogi érzékenyítést a felnövekvő generációk körében, amely egyben lehetőséget ad az adott korosztály igazságszolgáltatással kapcsolatos szemléletének megismerésére is. Örülnénk, ha megismerhetnénk, a gyermekek hogyan látnak bennünket, a bíróságot, a bírót. A pályázat kiírásának fontos feltétele, hogy az egészséges, valamint a fogyatékkal élő, tartósan beteg gyermekek egyaránt és együtt vegyenek részt a pályázaton. Ez lehetővé teszi, hogy hangsúlyozzuk a kommunikáció fontosságát, egyetemességét annak kiemelésével, hogy a kreatív kifejezésben már nincsenek jelen azok a különbségek, amelyek esetleg az egészségi állapotban megjelennek. Ez utóbbi körben ugyancsak az érzékenyítésre helyeztük a hangsúlyt, felhívva a figyelmet arra, hogy szükséges a társadalomban élő – a „beteg”, a „fogyatékossággal élő” stb. fogalmakhoz kapcsolódó – sztereotípiák meghaladása. Ez utóbbi szempont miatt sajátos a pályázat. Ezt az ötletgazda ZOOM Egyesület javasolta, miután korábban már több hasonló programot is szervezett. 

Kik nyújthatnak be pályaműveket? A korosztály tekintetében van-e valamilyen megkötés?

Az általános és középiskolai oktatási intézmények, valamint az előbb említett körben speciális szervezetek, intézmények közösen. A pályázaton legalább egy speciális és egy általános oktatási intézmény indulhat közösen, az együttműködők száma pedig mindkét oldalon növekedhet. Ez biztosít lehetőséget a pályázati célok eredményes megvalósítására azzal, hogy ez az együttműködés maga is egy kölcsönös figyelmet fog indukálni.

A pályázók életkorát tekintve az általános és középiskolai korosztály a célcsoport, ide értve azokat is, akik – adott esetben – már átlépték a nagykorúság határát.
 
Milyen témákat érint a pályázat?

Ezen sokat gondolkodtunk. A fenti célok mellett olyan tematika kiírására törekedtünk, amely az általános és középiskolásokat az alkotásra ösztönzi, ezt különösen akkor érzik, ha magukról nyilatkozhatnak meg. Az is lényeges volt, hogy a pályaművek az igazságszolgáltatásról is képet tükrözzenek. Végül az életkorhoz igazodóan öt témában került kiírásra a pályázat. 
Úgy gondoltuk, hogy az általános iskola alsóbb osztályainál, illetőleg az első általános iskolásoknál az „Igazságos bíró” képével a gyermekek nevelésük során sokat találkoznak, gondoljunk itt a népmesékre, amelyben az „igazságos Mátyás” ad elégtételt az elnyomottaknak. 
A felsőbb éveseknek, illetőleg a középiskolásoknak „Minden napi jogaink” címmel hirdettük meg az első tematikai kört. Itt a fiatalok mindennapjaiban jelen lévő olyan helyzetek bemutatását javasoljuk, amelyeknek vannak, vagy lehetnek jogi vonatkozásai, ezek ma már az „offline” mellett széles körben az „online” térben is megjelennek.
Hasonlóan a jogi tudatosságot erősítő témakör a „Tegyem, vagy ne tegyem?”.  Itt már nemcsak a helyzet, hanem annak dinamikája is kiemelhető. Olyan helyzetek megjelenítését javasoltuk, amelyben a gyermekeknek is döntenie kell, és ennek vannak, lehetnek jogi következményei. Szemben az előző témával itt a nem vagy kevésbé hétköznapi helyzetekben felmerülő dilemmákra kérdeznénk. A téma egyúttal a személyes döntést párhuzamba állítja a bírói döntéssel. 
Végül az utolsó témakör egy olyan kérdést feszeget, amelynek kapcsán bízunk abban, hogy az elmúlt 6-7 évben a Nyitott Bíróság Program eredményeit is tetten érhetjük. Itt kifejezetten arra kérdezünk rá, hogy „a fiatalok hogy látnak bennünket, hogy látják a bírót”.  Ezen tematikának a „Bírói döntés felelőssége...” címet adtuk, és kifejezetten arra vagyunk kíváncsiak, hogy látnak bennünket a gyermekek. Erősítve ezzel a kommunikációt elindítjuk ezt a folyamatot jelen esetben a pályázók és a bíróság között.

Mi lesz a beérkező pályaművek sorsa? Milyen díjazásban részesülnek a nyertesek?

Tizenegy törvényszék hirdette meg a pályázatot, együttműködve a ZOOM Egyesülettel és az Országos Bírósági Hivatallal. A pályázati menetrendben a pályaművek beérkezését követően a zsűrizés következik, majd május és június hónapban minden törvényszék kb. két hét időtartamban egy kiállítást valósít meg, elsősorban a törvényszékeken vagy székhely bíróságokon, avagy más erre megfelelő helyszínen. Arra is lehetőség van, hogy egy-egy törvényszék, vidéki járásbíróságra is elvigye a kiállítás anyagát. A kiállításokon a bemutatott művek név és intézmény nélkül fognak megjelenni, pontosan azzal a céllal, hogy ne legyen kikövetkeztethető, hogy melyik képet ki és milyen intézmény, milyen szervezettől, intézménytől küldte be. Természetesen a speciális intézmények, szervezetek, oktatási intézmények, egyéb szervezetek, illetve a pályázók neveit külön összesítve feltüntetjük.
 A kiállításhoz minden törvényszék egy megnyitó programot szervez, amelybe szeretnénk bevonni adott esetben a pályázó intézményeket is egy rövid kis műsor erejéig. A díjazás a pályaművek zsűriztetésébe képzőművészettel foglalkozó szakemberek mellett feltétlenül bevonnak a törvényszékek bírákat, illetőleg a javaslat szerint olyan szakembereket, akik kifejezetten ilyen speciális intézményekben dolgoznak. Így azt gondoljuk, hogy sok oldalról és sok szempontból kerülnek értékelésre a pályaművek.

A díjazásról az Országos Bírósági Hivatal segítségével gondoskodnak a törvényszékek, amelyek 15 pályamű alkotóját jutalmazzák 10.000,- Ft összegű tárgyjutalommal. Azonban a törvényszékek ezt meghaladóan is díjaznak pályaműveket, ezt azonban az egyedi pályázati kiírás alapján teszik. A kiállítás anyag bemutatását a törvényszékek összekötik Nyitott Bíróság Programokkal, és a kiállítás bezárását követően a legjobb pályaművek felkerülnek Budapestre és szeptember–október folyamán egy központi záró kiállításon vesznek részt.

A Nyitott Bíróság Programban 2012. évtől több mint 220.000 hallgatót értünk el, ezért intenzív kapcsolatban vagyunk az oktatási intézményekkel, és ez egy új együttműködési lehetőséget hoz számunkra is, egyúttal akár a programról is visszajelzést adhat, másrészt a pályázattal első alkalommal valósul meg olyan közös rendezvény, amely az ország nagy részét lefedi. Ezért a tapasztalatok alapján dönthetünk akár hasonló, akár más jellegű együttműködés kezdeményezéséről a Nyitott Bíróság Program keretében.