Sikeres szaknyelvi képzés családjog témakörben

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017. április 25-28. között, a Magyar Igazságügyi Akadémián rendezte meg - a németországi székhelyű Európai Jogakadémiával (ERA) közös - az interaktív nyelvi képzés projektjébe illeszkedő szemináriumot.

Az eseménysorozat keretében összesen 8 szemináriumra kerül sor különböző európai városokban. A találkozók alkalmával a polgári jog egy-egy területét vitatják meg a szakemberek jogi és terminológiai szempontból. A budapesti képzés a projekt negyedik állomásaként a családjog és azon belül is elsősorban a Brüsszel IIa rendelet bemutatására fókuszált. A tanácskozáson összesen 21 - köztük 8 magyar, valamint horvát, román, lengyel, francia, litván és német nemzetiségű - bíró, illetve bírósági titkár vett részt.

A képzés előadásokból, valamint kisebb létszámú csapatokra bontott interaktív foglalkozásokból állt, utóbbiak párhuzamosan folytak jogi és szaknyelvi témákban. A csoportok folyamatos rotációja biztosította, hogy a hallgatóság tagjai részt vegyenek az előadók interaktív foglalkozásain.

A képzés első napján az ERA rendkívül közvetlen nyelvész szakértője, Eva Samaniego Fernández tartott jó hangulatú felvezető előadást és interaktív nyelvi gyakorlatot . Az előadó személyisége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy gyorsan kialakult az a pozitív légkör, amely mindvégig jellemezte a szemináriumot és elősegítette a résztvevők közötti gördülékeny kommunikációt. Ezt követően dr. Lukácsi Beáta, a Budapest Környéki Törvényszék bírája az európai jog családjogi vívmányainak alapjairól tájékoztatott.

A szeminárium második napján megkezdődtek a workshop foglalkozások. Míg az egyik csoport az angol szaknyelvet gyakorolta Eva Samaniego Fernández vezetésével, addig dr. Lukácsi Beáta nemzetközi anyagi- és eljárásjogi kérdéseket vitatott meg  a résztvevők másik csoportjával.

A workshopokat követően Kerstin Niethammer-Jürgens német családjogi ügyvéd tartott előadást  a határon átnyúló szülői felelősséggel kapcsolatos joghatósági kérdésekről, a határozatok elismeréséről és az ideiglenes intézkedésekről.

A második nap zárásaként a résztvevők interaktív workshop keretében négy csoportot alakítottak egy jogeset  közös megoldása céljából.

A rendezvény harmadik napja szintén kisebb létszámú csoportos foglalkozásokkal indult. A nyelvi szekcióban Eva Samaniego Fernández vezetésével a szóbeli szövegértés és a kiejtés gyakorolása volt napirenden.  

Ezzel párhuzamosan a jogi kérdéseket feldolgozó csoportban Kerstin Niethammer-Jürgens-sel a résztvevők összehasonlították  a Brüsszel IIa rendeletet és a Nemzetközi Gyermekelvitel Polgári Jogi Aspektusairól szóló 1980. október 25-én kelt Hágai Egyezményt. A bírák és bírósági titkárok megismerkedtek továbbá azokkal az anyagi és eljárási szabályokkal, amelyeket a gyermek visszavitelének elmulasztásakor kell alkalmazni.

A délutáni program első fele Szilágyi Enikő írásbeli szövegértést és íráskészséget fejlesztő workshopjával  és ezzel párhuzamosan a Martina Erb-Klünemann német bíró által vezetett jogi gyakorlattal  telt. Utóbbi témája a külföldi határozatok elismerése és végrehajtása volt.

A nap végén a két előadó együttes ülés keretében mutatta be a bíróságok és központi hatóságok közötti határon átnyúló kommunikáció  csatornáit.

A harmadik nap végén pedig levetítették a résztvevőknek az Európai Igazságügyi Hálózat rövid oktatófilmjét.

A képzés utolsó napja szintén workshopokkal telt. A Martina Erb-Klünemann által vezetett jogi műhelymunka témája a határon átnyúló gyermekelvitel  volt, míg Szilágyi Enikő gyermekmeghallgatás kérdéseiről  tartott nyelvi gyakorlatot a résztvevőknek. Ezt követően a képzés szervezői egy rövid együttes üléssel búcsúztak el a vendégektől.