Sikeresen lezajlott a nemzetközi polgári jogi képzéssel foglalkozó Visegrád projekt nyitó szemináriuma a Magyar Igazságügyi Akadémián

Sikerrel zárult az Európai Jogakadémia (ERA) és az Országos Bírósági Hivatal közös szervezésében megvalósult határon átnyúló polgári peres eljárásokról szóló nemzetközi konferenciasorozat első szemináriuma, amelynek a Magyar Igazságügyi Akadémia adott otthont 2016. május 19-20-án.

A németországi székhelyű Európai Jogakadémia (ERA), az Európai Unió Jogérvényesülési Főigazgatóság (Justice DG) felhívására benyújtott, „Az Európai polgári jogi igazságszolgáltatás eszközei” című pályázata keretében a Visegrádi országok partnerségével – a magyarországi rendezvényen túl – további három nemzetközi, angol és a képzésnek otthont adó ország nyelvén megrendezésre kerülő szeminárium valósul meg. Az Országos Bírósági Hivatal a projekt megvalósításában partnerként vesz részt.

Az első, budapesti konferenciát dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese nyitotta meg. A szakmai moderátori feladatokat az előadóként is felkért dr. Osztovits András kúriai bíró látta el.

A szeminárium első előadását John Ahern európai uniós szakértő tartotta a joghatóságról, a polgári és kereskedelmi ügyek vonatkozásában, külön figyelemmel az Európai Unió Bíróságának esetjogára is. Ezt követően dr. Osztovits András kúriai bíró előadása következett a joghatósági kikötésről, annak megszegéséről és a perfüggőségről.

A nemzetközi konferencia első napján a résztvevő országok képviselőinek nemzeti beszámolója zárta a délelőttöt, amelyben bemutatták a nemzeti joghatósági szabályokat és esetjogot a Brüsszel Ia rendelet alkalmazásával kapcsolatban.

A délután Wieslaw Grajdura lengyel bíró előadásával folytatódott, amelyben az ítéletek szabad áramlásáról, az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról beszélt. Marta Zavadilová, a Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma Polgári Ügyekben történő Igazságügyi Együttműködésért felelős osztályának vezetője, az európai fizetési meghagyás és a kis értékű követelések európai eljárásáról tartott részletes előadást, kiemelve a rendeletek hatályát és alkalmazását.

Az első napot Miroslav Slastan, a Matej Bel Egyetem tanárának előadása zárta, a határon átnyúló iratkézbesítés és bizonyítás-felvétel témakörében. A képzés második napján a résztvevők egy határon átnyúló polgári peres eljárással kapcsolatos jogesetet oldottak meg közösen, öt workshopban, amelynek eredményeit és tapasztalatait később közösen összefoglalták. A nemzetközi konferencia zárásakor minden előadó kifejtette véleményét a nemzeti szinten megmutatkozó különbségekről és tapasztalatokról, valamint a határon átnyúló polgári jogviták vonatkozásában is.

A sokszínű szakmai program mellett a résztvevők az Uzonyi Ferenc festőművész műveiből nyílt tárlatot is megtekintették a Magyar Igazságügyi Akadémián.

A konferenciasorozat első, budapesti képzése az előadók és a résztvevők megelégedésével zárult és megvalósult a projekt fő célkitűzése is, amely magában foglalta az Európai Uniós polgári joghoz kapcsolódó tudás fejlődését, a bírók közötti kölcsönös bizalom erősödését és a tapasztalatcsere lehetőségét is. A konferencián résztvevő dr. Senyei Györggyel, dr. Végh Adriennel és Daniel Panochával készült interjúk elérhetőek a hivatkozásokra kattintva.

Az előadókkal és résztvevőkkel készült további interjúkat folyamatosan  tesszük elérhetővé, a megjelent interjúk elérhetőek az előadók hivatkozással ellátott nevére kattintva. A képzés magyar és angol nyelvű tematikája, illetve a képzésről készült képek elérhetőek  a hivatkozásokra kattintva.

A szeminárium sorozat következő állomásai és azok témái

 

2016. november 3-4. 

Krakkó

Alkalmazandó jog a szerződéses és a szerződésen kívüli kötelmi viszonyok esetén (Róma I. és Róma II. rendelet)

 

2017. február 2-3. 

Prága

Családjog: szülői felelősség határon átnyúló válás esetében

 

2017. március 2-3.

Omsenie

Határokon átnyúló öröklés- az új jogutódlás rendelete a gyakorlatban

A szeminárium sorozat további állomásain 8-8 magyar szakember és 1-1 a témában jártas magyar előadó vesz részt.