Tudomány&Kultúra

Image

Tudta-e? Mikor lehetett semmissé nyilvánítani a kánoni házasságot?

Magyarországon a házassági köteléki jogra az egyházi jog, ezen belül a katolikusokra a kánonjog szabályai vonatkoztak. Kisebb-nagyobb megszakítással ez volt érvényben a XIII. század első harmadától a polgári házasságról szóló 1894:XXXI. tc. életbe lépéséig. A kánonjog értelmében a házassági kötelék, mint szentség felbonthatatlan.

Image

Emléktábla avatással vette kezdetét a Wlassics Gyula emlékkonferencia

Emléktábla avatással kezdődött a Wlassics Gyula emlékére rendezett kétnapos konferencia, melyet az Országos Bírósági Hivatal rendez a két éve hatályban lévő Közigazgatási perrendtartással kapcsolatos jogalkalmazói tapasztalatokról. 

Image

Tudta-e? Mit takar a hűtlenség tényállása a régi magyar jogban?

A hűtlenség tulajdonképpen az állam elleni bűncselekmények történelmi előzménye. A hűtlenség bélyege (nota infidelitatis) egykor a király személye és hatalma ellene elkövetett bűncselekmények összefoglaló elnevezése volt. Minden esetben fő- és jószágvesztéssel büntették.

Image

Tudta-e? Régen ünnepélyes keretek között iktatták be az ingatlanszerzést

A rendi Magyarországon, az ingatlannyilvántartás elkészítését beiktatás előzte meg, ez a birtokszerzés nélkülözhetetlen eleme volt, így vált érvényessé a jogügylet. Ha a meghatározott időn belül nem került sor a beiktatásra, a jogügylet érvényét veszítette.

Image

Tudta-e? 1687 novemberében mondtak le ellenállási jogukról a magyar nemesek

Az 1687/88-ban, Pozsonyban tartott országgyűlésen a magyar rendek I. Lipót kérésére lemondtak a több évszázada fennálló ellenállási jogukról, melynek gyökerei II. András 1222. évi Aranybullájáig vezethetők vissza. A nemesek eszerint a hűtlenség vétke nélkül fellázadhattak a király ellen, amennyiben az uralkodó nem tartja meg a bullában foglaltakat.

Image

Tudta-e? Thék Endre bútoraival rendezték be az Igazságügyi Palotát

Thék Endre a dualista monarchia korának leghíresebb bútorkészítője volt. Az ő bútorai díszítik az Országház, a Budavári Királyi palota és a korszak bírósági épületeit is. 1872-ben alapított asztalosműhelyében jött létre Magyarország egyik legnagyobb bútor-, asztalos- és zongoragyára.1867 és 1911 között nyolc világkiállításon vett részt munkáival.

Image

Balázs János zongoraművész volt a MIA Klub vendége (VIDEÓ)

Október 15-én egy igazán különleges, zenés-beszélgetős est részesei lehettek a MIA Klub látogatói. Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongorista volt az est vendége.
Az érdeklődők megtudhatták, hogyan lett lételeme a zene és állandó társa a hangszere. A beszélgetés mellett két klasszikus darabot is előadott az ország egyik legsikeresebb zongoraművésze.

Image

Tudta-e? Vasgyár és szekérraktár volt egykor az Igazságügyi Palota helyén

Az Igazságügyi Palota megépítése előtt a Kúriának egy, a Ferenciek terén álló épület adott otthont, melyet Mária Terézia vett meg 1770-ben. Az 1838-as árvíz jelentős károkat okozott az épületben, így napirendre került egy új, méltó székhely kialakítása. Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter a kiegyezés után kérte fel Hauszmann Alajost az Igazságügyi Palota megépítésére, az akkoriban épülő Országházzal szemben.

Image

Horvát bírói delegáció látogatása a Magyar Igazságügyi Akadémián és a Fővárosi Törvényszéken

25 fős horvát bírói delegációt látott vendégül a Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) és a Fővárosi Törvényszék (FT) 2019. október 24-25-én.

Image

X. Infotér Konferencia (videó)

Bemutatkozott a 21. század tempójában száguldó bíróság. Nagyot mert álmodni 2012-ben az Országos Bírósági Hivatal, amely azóta fejlesztések egész sorát valósította meg. Létrejött a digitális bíróság, egymás után nyitják meg kapuikat az elektronikus ügyfélközpontok, távmeghallgató helyiségek létesülnek az igazágszolgáltatási központokban, a bírók munkáját pedig olyan újítások segítik, mint a beszédleíró szoftverek vagy az e-akta.